Jump to content
Saturday 15 May 2021
Stephan_D

Vill 80% av båtägarna ha ett båtregister?

Recommended Posts

Posted (edited)
9 timmar sedan skrev Kane:

Lite info om väljarbarometrar i Sverige;

 

"Hur exakt en undersökning är inte linjärt relaterat till under­sökningens storlek. De flesta undersökningar har ca. 1 000 respondenter, vilket ger ett fel på ±3 %. För att minska detta felet till ±2 % krävs det 4 000 respondenter. Och för att komma ned till ett fel på bara ±1 % krävs det över 10 000 svar. Således är det liten skillnad mellan en undersökning med 1 000 svar och en med 2 000. De undersökningar som har under 1 000 respondenter visar ofta stora variationer i stöd till de mindre partierna pga. låg statistisk säkerhet."

 

9 timmar sedan skrev IngemarE:

Först skall man ha i bakhuvudet att undersökningen är gjord på ett statistiskt urval som representerar svenska folket, inte båtägare specifikt. Sedan, de av dessa som var båtägare eller hade någon relation till båtlivet (någon i familjen med båt, tillgång till båt o.s.v.), fick utöver allmänna frågor dessutom svara på mer ingående frågor:

https://transportstyrelsen.se/batlivsundersokning

 

Inte helt uppenbart om båtregisterfrågan hörde till de mer allmänna. Även om det står att "båtägarna" är positiva även i undersökningen, så är redan begreppet "båtägare" ganska luddigt definierat och inte nödvändigtvis bara den som själv äger en båt har fått tycka till.

 

Så det kanske mer skall tolkas som att 80% av svenska folket är positiva eller mycket positiva till ett båtregister.

 

Jag är nog en favorit hos Sadistiska centralbyrån och olika gallupinstitut. Jag är ofta med i allsköns undersökningar, om partipolitik, om hos vem jag besiktigar bilen, om hur man anser att pensionsfonder skall investera sina pengar i, om jag reser utomlands och i så fall vart on hur ofta, om hur jag tar mig till jobbet, om mina sexvanor, om alkohol-och tobakskonsumtion, om kaffe, diskmedel, om min hälsa, om hur ofta jag byter kalsonger och om allt möjligt.

Men ingen har frågat vad jag anser om båtlivet eller båtregister.

 

Men detta påminner mig om att jag en gång fick frågor om vad jag ansåg om jakt i naturvårdsområden som även var upplåtna för rennäringen... Så  mina okunniga svar kunde då spä på konflikten mellan jägare och renägare... Och så kanske det var dessa två grupper som fick ha åsikter om ett båttegister....

 

Och att jag inte blev tillfrågad angående båtregister beror väl på att storebror inte har något register som förtäljer att jag faktiskt är båtägare....

 

Nej, jag vill inte ha något båtregister om det kan leda till en beskattning.

Men det är en annan sak om det gäller sjösäkerhet och rättssäkerhet. 
 

Jag kan väl tycka att det är helt ok med skeppskatt, men inte med båtskatt.

Edited by Georg_Ohm
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minuter sedan skrev sajjen:

Eftersom det inte finns något båtregister som kan identifiera vilka båtar som ska vara med i ett eventuellt framtida båtregister så kan ju Stephan och andra aspirerande skattesmitare helt enkelt låta bli att registrera sin båt?

Det kan ju bli så att man inte kan försäkra en båt som inte är registrerad. Lite jobbigt för vissa kanske...  🥵

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minut sedan skrev ABC:

Det kan ju bli så att man inte kan försäkra en båt som inte är registrerad. Lite jobbigt för vissa kanske...  🥵

Jag tänker att om en inte gillar skatt så vill en väl inte heller vara del av något samhälle. Klarar en sig bäst själv så behövs väl ingen försäkring?

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minuter sedan skrev sajjen:

Jag tänker att om en inte gillar skatt så vill en väl inte heller vara del av något samhälle. Klarar en sig bäst själv så behövs väl ingen försäkring?

Ett samhälle utan skatt fungerar inte som ett samhälle i dagens värld.

Pengarna ska in på något vis.

Sedan är lagom bäst och jag tror inte att 80 % av båtägarna är för båtskatt bara för att de ser fördelar med ett båtregister.

 

Den regering som på allvar vill beskatta båtar fixar det vare sig det redan finns ett båtregister eller inte.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minuter sedan skrev sajjen:

Eftersom det inte finns något båtregister som kan identifiera vilka båtar som ska vara med i ett eventuellt framtida båtregister så kan ju Stephan och andra aspirerande skattesmitare helt enkelt låta bli att registrera sin båt?

 

Eller är ni rädd för att ödlemänniskorna ska sänka båten med sina rymdlasrar då? Kanske är det bara att vänta tills vaccinmikrochippet har programmerat om våra hjärnor, så tycker vi alla lika bra om ett register sen?

 

Orsaken till att jag tog upp tråden var lögnen om att 80% av båtägarna vill ha ett register, uppenbarligen banas det nu väg för ett sådant på väldigt oklara grunder och desinformation till massmedia.

 

Att låta bli att registrera sin båt kommer inte vara nån bra idé av flera skäl.

 

När det gäller skatt så har vi inte skatt på lös egendom i Sverige, och båtar är faktiskt per definition lös egendom, även om dom är litet större än krafset hemma i byrålådorna, endast Gud vet vart det slutar om vi får skatt på lös egendom, då kan ju allt beskattas.

 

Var det inte statsminister Göran Persson som ville införa båtskatt på grund av de enorma kostnader som båtlivet åsamkade statskassan genom exempelvis Sjöräddningen?

Tråkigt att hans underhuggare inte hann rätta hans legendariska felsägning innan det var för sent. 🙂 

 

 

 • Confused 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Stephan_D said:

 

Orsaken till att jag tog upp tråden var lögnen om att 80% av båtägarna vill ha ett register, uppenbarligen banas det nu väg för ett sådant på väldigt oklara grunder och desinformation till massmedia.

 

Det är visserligen ett statistiskt resultat, men att kalla det lögn är ändå att ta i. Resultatet av undersökningen är att 80% av båtägarna svarar att de är mycket positiva eller ganska positiva på frågan:

 

"Hur ställer du dig till att det upprättas ett obligatoriskt register för alla båtar i Sverige som är 5 meter eller längre eller går snabbare än 10 knop? Syftet med ett register kan t.ex. vara att kunna spåra ägare till stulna båtar och identifiera båtar i samband med sjöräddningsinsatser."

 

Att man inte har frågat alla båtägare i Sverige är inte konstigt, det gör man aldrig i denna typ av undersökningar. Resultaten har därför en felmarginal, vilket är välkänt bl.a. från undersökningar inför politiska val.

 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minuter sedan skrev Abbe2:

Det är visserligen ett statistiskt resultat, men att kalla det lögn är ändå att ta i. Resultatet av undersökningen är att 80% av båtägarna svarar att de är mycket positiva eller ganska positiva på frågan:

 

"Hur ställer du dig till att det upprättas ett obligatoriskt register för alla båtar i Sverige som är 5 meter eller längre eller går snabbare än 10 knop? Syftet med ett register kan t.ex. vara att kunna spåra ägare till stulna båtar och identifiera båtar i samband med sjöräddningsinsatser."

 

Att man inte har frågat alla båtägare i Sverige är inte konstigt, det gör man aldrig i denna typ av undersökningar. Resultaten har därför en felmarginal, vilket är välkänt bl.a. från undersökningar inför politiska val.

 

Framgår det någonstans att bara var båtägarna som fick den frågan?

(Jag hittar inte det)

 

Om alla fick samma fråga så anser jag att är det helt fel att påstå att 80% av båtägarna vill ha ett register, då är det 80% av alla tillfrågade.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Georg_Ohm:

Jag är nog en favorit hos Sadistiska centralbyrån och olika gallupinstitut. Jag är ofta med i allsköns undersökningar

När de ringer och vill att jag ska vara med i någon undersökning och de som ringer inte är statistiska centralbyrån eller liknande brukar jag fråga vad jag får betalt för att ge dem underlag som de sedan ska sälja till diverse olika aktörer på marknaden. Då brukar det bli tyst ett tag och sedan brukar det komma något om att det är bra för samhället att vissa saker belyses med undersökningar. 
Jag brukar då fråga om de gör detta i samhällets tjänst och kan lova att inte sälja materialet till de som vill betala för det. Då brukar de tacka för att de fått ta min tid, eller vad de nu säger, och önska mig en trevlig dag/kväll. 
En hel rad undersökningar görs i rent kommersiellt syfte och det är ok för mig om de vill ge mig något för att delta. Men att svara gratis och ge dem ett underlag som de sedan ska sälja är inte enligt mitt sätt att se på ”marknaden”.

Det finns/fanns ett företag i USA som skickade brev med frågeformulär till en massa bilägare. I kuvertet fanns en femdollar-sedel. Den fick alla behålla oavsett om de svarade eller ej. Svarsfrekvensen var väldigt hög och resultatet ansågs vara trovärdigt av alla. Så borde det fungera. 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Frågan har diskuterats tidigare. Min åsikt i frågan är att ett båtregister absolut fyller en funktion, men bäst upprättas, ägs och administreras av en grupp som samägs av de stora försäkringsbolagen (de som försäkrar båtar). Det behöver inte vara så komplicerat. Man har ju redan lämnat de nödvändiga uppgifterna till sitt försäkringsbolag, så nån mer information än så behöver inte uppges. För att få hög anslutningsgrad kan man ha en kraftig premiedifferentiering så att båtar som skrivs in i registret får en betydligt lägre premie än de som inte ingår. Motiveringen är given: att registrerade och därmed identfierbara båtar är mindre stöldbegärliga, kan lättare återbördas till ägaren efter stöld eller förlust av annat slag, kan identifieras snabbare vid förlisning eller annan incident och uppmuntrar till lite bättre beteende (dvs mindre riskfyllt) när det gäller sjövett eftersom man lättare kan identifieras av andra. Allt detta minskar risken för försäkringsgivaren.

Den som har en "skum" båt eller lider av konspirationsteorier kan fortsätta ha båten oregistrerad, men då betala saftigt för den bekvämligheten. Eller inte försäkra alls och riskera att stå med miljonskadeståndskrav efter en incident!

Genom att det är en privat part garanterar man att det inte blir ett register för att ta in båtskatt. Polisen, kustbevakningen och andra rättsvårdande myndigheter kan få söka i registren, men de äger dem inte.

En sån lösning tror jag att de flesta skulle kunna acceptera.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, Stephan_D said:

Framgår det någonstans att bara var båtägarna som fick den frågan?

(Jag hittar inte det)

 

I rapporten så står det:

 

"5.13 Obligatoriskt båtregister

Båtägare är positivt inställda till att det upprättas ett obligatoriskt register för alla båtar i Sverige vars syfte kan vara att till exempel spåra ägare till stulna båtar och identifiera båtar i samband med sjöräddningsinsatser. Registret skulle omfatta båtar som är fem meter eller längre eller går snabbare än tio knop.

Hela 80 procent är ganska eller mycket positiva till ett sådant register, medan 14 procent är negativa till ett obligatoriskt register. Inställningen är positiv oavsett kön eller ålder, men andelen som är kritisk är större bland män och yngre."

 

Och det framgår av ett tidigare stycke att vissa frågor bara ställdes till båtägare. Min tolkning är att detta är en av dessa frågor, eftersom det annars inte skulle gå att dra den slutsats som rapporten gör.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minuter sedan skrev raol:

Frågan har diskuterats tidigare. Min åsikt i frågan är att ett båtregister absolut fyller en funktion, men bäst upprättas, ägs och administreras av en grupp som samägs av de stora försäkringsbolagen (de som försäkrar båtar). Det behöver inte vara så komplicerat. Man har ju redan lämnat de nödvändiga uppgifterna till sitt försäkringsbolag, så nån mer information än så behöver inte uppges. För att få hög anslutningsgrad kan man ha en kraftig premiedifferentiering så att båtar som skrivs in i registret får en betydligt lägre premie än de som inte ingår. Motiveringen är given: att registrerade och därmed identfierbara båtar är mindre stöldbegärliga, kan lättare återbördas till ägaren efter stöld eller förlust av annat slag, kan identifieras snabbare vid förlisning eller annan incident och uppmuntrar till lite bättre beteende (dvs mindre riskfyllt) när det gäller sjövett eftersom man lättare kan identifieras av andra. Allt detta minskar risken för försäkringsgivaren.

 

Håller med om det goda syftet med ett gemensamt register, litar däremot inte på att politiker inom en snar framtid missbrukar de skattemässiga möjligheter som ett sådant register ger.

 

Undrar fortfarande varför Transportstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten är så måna om att hjälpa försäkringsbolag och enskilda båtägare att skydda sina egendomar?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Suck... Jag blir så trött på all ogrundad misstro. Det måste vara jobbigt att leva med sån paranoia hela tiden...

 

 • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev ChristerN:

När de ringer och vill att jag ska vara med i någon undersökning och de som ringer inte är statistiska centralbyrån eller liknande brukar jag fråga vad jag får betalt för att ge dem underlag som de sedan ska sälja till diverse olika aktörer på marknaden. Då brukar det bli tyst ett tag och sedan brukar det komma något om att det är bra för samhället att vissa saker belyses med undersökningar. 
Jag brukar då fråga om de gör detta i samhällets tjänst och kan lova att inte sälja materialet till de som vill betala för det. Då brukar de tacka för att de fått ta min tid, eller vad de nu säger, och önska mig en trevlig dag/kväll. 
En hel rad undersökningar görs i rent kommersiellt syfte och det är ok för mig om de vill ge mig något för att delta. Men att svara gratis och ge dem ett underlag som de sedan ska sälja är inte enligt mitt sätt att se på ”marknaden”.

Det finns/fanns ett företag i USA som skickade brev med frågeformulär till en massa bilägare. I kuvertet fanns en femdollar-sedel. Den fick alla behålla oavsett om de svarade eller ej. Svarsfrekvensen var väldigt hög och resultatet ansågs vara trovärdigt av alla. Så borde det fungera. 

Man kan ibland tigga till sig en skraplott som man får när man skickat in uppgifterna.

Rent kommersiella undersökningar tackar jag också nej till, om man inte får något i gengäld.

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minuter sedan skrev Abbe2:

I rapporten så står det:

 

"5.13 Obligatoriskt båtregister

Båtägare är positivt inställda till att det upprättas ett obligatoriskt register för alla båtar i Sverige vars syfte kan vara att till exempel spåra ägare till stulna båtar och identifiera båtar i samband med sjöräddningsinsatser. Registret skulle omfatta båtar som är fem meter eller längre eller går snabbare än tio knop.

Hela 80 procent är ganska eller mycket positiva till ett sådant register, medan 14 procent är negativa till ett obligatoriskt register. Inställningen är positiv oavsett kön eller ålder, men andelen som är kritisk är större bland män och yngre."

 

Och det framgår av ett tidigare stycke att vissa frågor bara ställdes till båtägare. Min tolkning är att detta är en av dessa frågor, eftersom det annars inte skulle gå att dra den slutsats som rapporten gör.

Rent vetenskapligt faller det ändå, eftersom även ickebåtägare kan missuppfatta eller på rent jäkelskap svara ändå.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Inför ett båtregister för de 80% som vill ha det då så är alla nöjda om nu inte syftet var att

19 minuter sedan skrev raol:

Suck... Jag blir så trött på all ogrundad misstro. Det måste vara jobbigt att leva med sån paranoia hela tiden...

 

Personligen är jag trött på de som kallar andra för paranoida bara för att de har en annan åsikt än du själv.

 • Like 2
 • Confused 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minuter sedan skrev Georg_Ohm:

Man kan ibland tigga till sig en skraplott som man får när man skickat in uppgifterna.

Rent kommersiella undersökningar tackar jag också nej till, om man inte får något i gengäld.

Jag är med i den s.k. "SIFO-panelen" - ett statistiskt representativt urval av svenska befolkningen - och får med jämna mellanrum svara på undersökningar om allt möjligt. Om jag vill.

 

För genomförd undersökning får man en summa ungefär motsvarande 1:-/minut som undersökningen beräknas ta i form av "poäng". Dessa kan man sedan lösa in till Superpresentkortet eller liknande. Efter ett tag blir det några kronor 😃

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Georg_Ohm said:

Rent vetenskapligt faller det ändå, eftersom även ickebåtägare kan missuppfatta eller på rent jäkelskap svara ändå.

Som det står så är undersökningen gjord genom telefonintervjuer, och om du svarat nej på frågan om båtägande så ställdes aldrig vissa följdfrågor. Så jag förstår inte hur en missuppfattning, mer än ett rent felaktigt svar på frågan om båtägande, skulle kunna få en icke-båtägande att svara på frågan om båtregister. Inget skyddar däremot mot att någon ljuger rakt igenom,  den osäkerheten finns alltid.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minuter sedan skrev raol:

Suck... Jag blir så trött på all ogrundad misstro. Det måste vara jobbigt att leva med sån paranoia hela tiden...

 

Inte alls, om du syftar på mig så brukar jag inte ha några konspirationsteorier över huvud taget, det intresserar mig inte, brukar snarare betrakta foliehattarna som litet tragikomiska.

 

Men när Transportstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten påstår att 80% av båtägarna vill vara registrerade i ett statligt register blir jag för en gångs skull väldigt misstänksam, att diskutera olika frågor från olika vinklar är väl ett av flera syften med ett forum?

 

 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Georg_Ohm:

Rent vetenskapligt faller det ändå, eftersom även ickebåtägare kan missuppfatta eller på rent jäkelskap svara ändå.

Menar du att den som telefonintervjuas hittar på att hen äger en båt för att sedan få följdfrågor om båtar och båtliv.

 

Visst kan en och annan mytoman smyga sig in bland de uppringda, men hur många av de som uppger att de är båtägare tror du är mytoman? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
1 timme sedan skrev segelbagaren:

Personligen är jag trött på de som kallar andra för paranoida bara för att de har en annan åsikt än du själv.

Det är väl inte själva åsikten om båtregister eller inte som raol syftar på, det är väl paranoian att så fort det finns ett båtregister så införs båtskatt raol syftar på.

 

Hur gick det förra gången när det fanns ett båtregister?

Blev det någon båtskatt?

Edited by Mackey
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Stephan_D:

Men när Transportstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten påstår att 80% av båtägarna vill vara registrerade i ett statligt register blir jag för en gångs skull väldigt misstänksam, att diskutera olika frågor från olika vinklar är väl ett av flera syften med ett forum?

Det är ju inte Transportstyrelsen som utfört undersökningen, så din kritik triktas uppenbarligen mot företaget som genomfört undersökningen. Vad vet du om det företaget och varför tror du att de gör en felaktig undersökning?

 

Jag tror att opinionen mot båtregister har vänt sedan senast. Mera stölder , högre försäkringspremier och sämre sjömanskap gör att flera ser fördelar med ett båtregister än tidigare. 

 

Även försäkringsbolagen vill ha ett båtregister och det har krivits en del mindre negativt om båtregister pga. det.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Skatter eller inte. Det kommer inte att bli gratis om nån trodde det. Även om vi inte åker på en båtskatt på tusentals kr per år så kommer vi få betala för registret genom registeravgifter eller i fallet med att försäkringsbolagen skulle äga registret med högre premier.

 

Jag är helt emot ett register. Desto mindre staten vet om mig dess bättre. 

 

Allt som får båtägandet att bli dyrare är negativt.

 

Tror ni att jag kan hävda att min båt är ett tävlingsredskap så att jag slipper likt Henke i Sällskapsresan? "- Dyyr fotboll"

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Skulle det rent hypotetiskt kunna bli så att fördelarna med registret ger en något lägre försäkringspremie som kompenserar för en registerhållnings kostnad? Det kanske till och med blir nån krona över, vem vet? Och då får man ju andra fördelar helt på köpet, eller... 🤔

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Dava:

Även om vi inte åker på en båtskatt på tusentals kr per år så kommer vi få betala för registret genom registeravgifter eller i fallet med att försäkringsbolagen skulle äga registret med högre premier.

Fast... om försäkringsbolagen vill ha ett register för att stölderna skall minska lär ju knappast premien gå upp..? Om man alltså utgår ifrån att registrering verkligen minskar stölder, vill säga - och det verkar ju försäkringsbolag göra i fallet med att de startar ett gemensamt register. 
Så, jag köper inte resonemanget. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det finns inte speciellt stor chans att det skulle innebära besparingar av sådan storlek att det skulle sänka några premier. I så fall hade försäkringsbolagen redan fixat det för att öka sina vinster. 

 

Nej, detta kommer att kosta. Men båtägare har väl råd?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hur fungerar det i exempelvis Norge och Finland?

Är det ett statligt register där?

Share this post


Link to post
Share on other sites

I Finland finns det ett register som, mig veterligen, är statligt. Och någon båtskatt har de inte.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minuter sedan skrev Dava:

Det finns inte speciellt stor chans att det skulle innebära besparingar av sådan storlek att det skulle sänka några premier. I så fall hade försäkringsbolagen redan fixat det för att öka sina vinster. 

 

Nej, detta kommer att kosta. Men båtägare har väl råd?

Ett register skulle inte kosta särskilt mycket. Som sagt, försäkringsbolagen har redan i stort sett all information som behövs, så det enda som krävs är att bolagen skapar en gemensam databas där den relevanta informationen läggs in och också implementerar funktioner för tillgång för t ex polis och kustbevakning. Ja, och så förstås nån form av plakett som ska fästas på båten samt utfärdande av registreringsnummer.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minuter sedan skrev raol:

Ett register skulle inte kosta särskilt mycket. Som sagt, försäkringsbolagen har redan i stort sett all information som behövs, så det enda som krävs är att bolagen skapar en gemensam databas där den relevanta informationen läggs in och också implementerar funktioner för tillgång för t ex polis och kustbevakning. Ja, och så förstås nån form av plakett som ska fästas på båten samt utfärdande av registreringsnummer.
 

Förra gången vi hade ett register så övergick det till försäkringsbolagen att förvalta det. Då lades det ned pga att det var för dyrt att administrera i förhållande till nyttan.

 • Like 1
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minuter sedan skrev excel319:

Förra gången vi hade ett register så övergick det till försäkringsbolagen att förvalta det. Då lades det ned pga att det var för dyrt att administrera i förhållande till nyttan.

Om så är fallet är det ju högintressant information att ta med sig i den fortsatta debatten kring detta. Några av mina egna argument fick sig en tilltufsning.. 😅

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy