Jump to content
Sunday 09 May 2021

excel319

Medlemmar
 • Content Count

  1,842
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

97 Expert

1 Follower

About excel319

 • Rank
  Amiral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Jag ser det nu på datorskärmen. Blev fel i plattan då bilden blev lite upp och ned. Men det borde sitta en JFB i positionen, eller?
 2. Den grå är en jordfelsbrytare som löst ut. Matar den laddaren, så laddar inte systemet. Tryck upp de svarta handtagen så kommer laddaren att starta. Om de faller ned så har du ett problem i landströmskretsen i båten. Kylen är en kompressordriven som tar ca 3,5A vid drift.
 3. Det är bara bensinvarianten som har flamvakt. Hur det fungerar på diesel vet jag inte.
 4. Går det inte att köra med gängstång?
 5. Det fanns ett märke som hette Tollare. Det kanske är det som avses.
 6. Om jag kommer ihåg rätt från utbildningen för länge sedan så måste högtryckspumpen vara trycksatt. Högtrycks/insprutningspumpen har ingen backventil. Enkelt beskrivet så består pumpen av en trycksatt kammare där en snedskuren kolv rör sig. Beroende på vridningen av kolven blir volymen olika och därmed också den insprutade mängden bränsle.
 7. Nu vet vi inte vad för båt ts ska transportera, men Nordre älv har begränsningar både uppåt och nedåt. 12,5m uppåt och ca 2m nedåt, tror jag det är. Kan vara bra att veta.
 8. Nedanstående kan vara av intresse, beroende på när du ämnar gå. Vi har nu kommit så pass långt med arbeten för Hisingsbron i älven att det är dags att uppdatera er på kommande eventuella störningar för er. Förutom omfattande tester av lyftspannet och maskineriet pågår arbeten med ledverk och dykdalber som påverkar framkomligheten i älven under våren. Vi vill nu informera er om följande arbeten i älven, som även går att läsa om på hisingsbron.se: Planerade farledsavstängningar fram till 9 maj Generellt gäller följande fram till den 9 maj när Hisingsbron öppnar för trafik; bron står i öppet läge med en segelfri höjd på 28 m. Under hela perioden fram till trafikpåsläppet utförs det arbete och tester på lyftspannet vilket innebär att bron kommer att stå i nedsänkt läge med en segelfri höjd på 12 m vissa perioder. Yrkestrafik behöver planera sin resa i god tid och kontakta Kanalcentralen för önskad passage, så att broöppning kan planeras i tid tillsammans med trafikkontorets entreprenör. Fritidsbåtar som önskar passera när lyftspannet är nere behöver kontakta brovakten på VHS kanal 9 alternativt Kanalcentralen för att begära öppning. När detta är gjort kan man lägga till vid väntbryggorna tills bron öppnar. Beroende på vilka arbeten som pågår samt kommande öppning för yrkestrafik kan det ta upp till 1-2 timmar till broöppning. Fram till 9 maj är följande farledsavstängningar bokade 29 mars kl. 06.00 till 1 april kl. 06.00: Farleden är stängd förbi Hisingsbron för samtliga båtar dagtid mellan 06.00-19.00. Därefter, mellan kl. 19.00-06.00 är det begränsad fri höjd på 12 m, bron öppnas inte. 12 april kl. 06.00 till 15 april kl. 06.00: Farleden är stängd förbi Hisingsbron för samtliga båtar. 26 april-30 april kl. 06.30-20.30: Farleden öppen med begränsad framkomlighet max bredd på fartygen är satt till 9 m. Pålningsarbeten pågår uppströms Hisingsbron på södra sidan. Mellan kl 20.30-06.30 är det fri maxbredd. Beträffande segelfri höjd under denna tidsperiod står lyftspannet i öppet läge med en segelfri höjd på 28 m och vissa perioder i nedsänkt läge med en segelfri höjd på 12 m, beroende på vilka tester som utförs. Farledsavstängningar efter den 9 maj: Den 9 maj tas Hisingsbron i bruk för bilar, bussar, gång- och cykeltrafik. Dock återstår en del arbeten i älven och två farledsavstängningar är inplanerade som det ser ut idag: 10–14 maj kl. 06.30-20.30: Farleden öppen med begränsad bredd på fartygen till 9 meter och segelfri höjd 28 m i öppet läge, dvs vid broöppning och 12 m i nedsänkt läge. Pålningsarbeten pågår uppströms Hisingsbron på södra sidan. Pålningsarbeten pågår uppströms Hisingsbron på södra sidan. 24–28 maj kl. 06.30-20.30: Reservtid om projektet stöter på problem med pålningsarbeten V17 och V19. Besked senast 12 maj huruvida reservtiden eller delar av den kan behöva användas, samma begränsningar blir i få fall som 10-14 maj. Öppningstider för handelssjöfart (fr.o.m. 9 maj 2021) Vardagar: Kl. 00.00 – Kl. 06.00; Kl. 09.00 – Kl. 15.00; Kl. 18.00 – Kl. 24.00 Helgdagar: Kl. 00.00 – Kl. 24.00 Länkar: Info farledsavstängning SFV: Sök notiser i databasen - Sjofartsverket Info ordinarie broöppningstider Broinfo - Trafik Göteborg : Trafik Göteborg (trafikgoteborg.se)
 9. Givaren är uppfälld i säkerhetsläge vid påkörning. Den ska gå att vika ned ca 90 grader. Kolla om inte hastighetsmätaren fungerar efter det.
 10. Det kan väl inte vara okänt för någon som håller sig lite informerad om vad som händer i Sverige, i synnerhet efter inträdet i EU, med avseende på utförsel av stöldgods. Det är entreprenadmaskiner, båtmotorer, 4-hjulingar, katalysatorer, kläder från insamlingsställen m.m. m.m. Alla med den gemensamma faktorn att det går öster ut. Detta kan inte vara någon nyhet för regeringen heller men frågan prioriteras inte. Försäkringsbolagen betalar och då kan man använda resurserna på något som ger mer klirr i stadskassan. Det ser jag, liksom TS, att det är med regeringen goda minne vi blir bestulna. Det kommer inte att bli någon ändring förrän några i högsta ledningen själva blir drabbade. Det skulle ha varit ett intressant scenario om en liga kommit och stulit alla Göran Perssons maskiner, när han var stadsminister. Nu har samtliga regeringar varit lika flata i sin hantering, så det är inte bara sittande som ska ha ris.
 11. excel319

  Jakt på lås

  Jag förstår inte hur en tapp kan gå 90 grader fel. Hittade ett exempel här https://www.google.se/search?q=trycklås+med+nyckel&hl=sv&biw=1920&bih=932&tbm=shop&sxsrf=ALeKk02JuSxMcvRQ5W2ckh4WWUrJ8t5XKQ%3A1618934128239&ei=cPl-YIOcDtW73AO_hbu4Ag&oq=trycklås+med+nyckel&gs_lcp=Cgtwcm9kdWN0cy1jYxADMgUIIRCgATIFCCEQoAE6BAgjECc6AggAOggIABCxAxCDAToECAAQGDoGCAAQHhAYOggIABAWEB4QGDoFCAAQzQI6BwghEAoQoAFQxcYBWLP0AWD--AFoAHAAeACAAaUBiAGsCpIBBDE3LjKYAQCgAQHAAQE&sclient=products-cc&ved=0ahUKEwiDlIPNl43wAhXVHXcKHb_CDic4FBDh1QMICw&uact=5#spd=13430737255494314868
 12. Problemet med att eftermontera en lucka i däcket är att däcket ofta är välvt och det blir då svårt att få det stabilt och tätt, om man inte bygger upp en ram. Vet du vad du vill ha så kontakta båtskroten http://www.batskroten.se/kontakt/
 13. Det stod något om det i någon tidning förra eller förr förra året, lite svamligt men kommer inte ihåg exakt. Vet bara att jag läste det., där någon blivit tagen av Kustbevakningen när han rodde med snurran uppfälld. Trodde det var ett skämt men så var det tydligen inte. Något stelbent agerande av Kb, men de ska väl fylla sin insatskvot, precis som polisen. Sedan var ju förutsättningen med roddbåten att personen skulle dyngrak ro över sundet och då blir det något mer än 0,2. Troligen en bit över 1,0, och då gäller den lagen.
 14. Den gamla lagen gäller väl för alla båtar/fartyg, med den specialanpassning som diskuteras här. Det skrevs tidigare om den lilla ekan och det gjordes en jämförelse med cykel, som skulle vara lagligt att framföra berusad. Det är ingen självklar sanning att man får cykla berusad. Ja och nej, inte om man druckit så mycket att man inte kan cykla på ett säkert sätt. Däremot finns inte någon rattfyllerigräns på 0.2 promille som finns för t.ex. bilkörning, och rattfyllerilagstiftningens straff kan inte tillämpas. Rattfylleri regleras i lag (1951:649, med senare ändringar) om straff för vissa trafikbrott, men rattfyllerireglerna där avser endast motordrivna fordon. Cykling efter alkoholförtäring omfattas i stället av 3:e kapitlet, 1:a paragrafen i trafikförordningen (1998:1276): "Fordon får inte föras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande eller bedövande ämnen eller av andra skäl inte kan föra fordonet på ett betryggande sätt." Cykel räknas som ett fordon i lagens mening I trafikförordningens 14:e kapitel, 15:e paragrafen åläggs polisen att hindra alltför berusade cyklister från att fortsätta färden: "En polisman skall hindra fortsatt färd som sker i strid mot denna förordning eller mot någon föreskrift som har meddelats med stöd av förordningen, om den fortsatta färden medför påtaglig fara för trafiksäkerheten eller någon annan väsentlig olägenhet." Är man inte så berusad att cyklandet är en fara för trafiksäkerheten är det i princip tillåtet att cykla efter alkoholförtäring, så länge man kan göra det på ett betryggande sätt. Detta får bedömas från fall till fall, och om en olycka skulle inträffa är definitivt berusningen en kraftigt försvårande omständighet i skuldfrågan.
 15. Värmaren startar fläkten och spänningssätter glödstiftet i ca 10 sekunder varefter bränslepumpen startar. Detta drar mycket ström och det troliga är att en underspänningvakt bryter ditt startförlopp. Om du har någon batteriladdare kan du prova att ansluta den.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy