Jump to content
Tuesday 03 August 2021

Abbe2

Medlemmar
 • Content Count

  868
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Abbe2 last won the day on June 6 2020

Abbe2 had the most liked content!

Community Reputation

93 Expert

About Abbe2

 • Rank
  Konteramiral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Är det tvunget att all nöjesåkning stör andra? Men det är rätt att alla båtar nu kan få böter på plats om de kör så att de stör, och inte bara vattenskotrar.
 2. Det nya är inte vad som är förbjudet, störande musik var redan klassat som förargelseväckande beteende, störande körning till sjöss bryter mot sjölagen 20 kap. 3 § . Det som är nytt är att polisen kan utfärda böter direkt på plats, utan att behöva gå till domstol. 3 § lyder: "Den som tar sådan färdväg, håller sådan hastighet eller annars med fartyg färdas så att han i onödan stör omgivningen döms till penningböter."
 3. Du har nog missuppfattat varför polisen nästan aldrig jagar motorcyklar idag. Det är för att riskerna är för stora för motorcykelföraren, inte för att polisen inte skulle klara av det. https://www.expressen.se/motor/trafik/da-maste-polisen-avbryta-biljakten/
 4. Kustbevakningen har idag inga problem med att ta fast vattenskotrar som bryter de nuvarande reglerna, varför skulle det bli annorlunda när man infört ett körkort?
 5. På de ställen där en stor del av problemet är uthyrning av vattenskotrar så kommer det nog göra skillnad. Det blir svårare för personer utan någon som helst vana eller kunskap från sjön att ge sig rakt ut bland badande och fritidsbåtar för att leka. Och det kan isåfall spara resurser, eftersom Kustbevakningen förhoppningsvis inte längre behöver ligga och punktbevaka stränder lika mycket under de soliga helgerna. För idag så har även Kustbevakningen snabba båtar, bl.a. vattenskotrar, och ser inte ut att ha några större problem med att köra ikapp de som buskör.
 6. "Tributyltin (TBT) is an example of a banned organotin antifouling compound. Do not apply antifouling paints that contain organotin to any part of your vessel’s hull or external parts or surfaces. Remove and dispose of older antifouling systems containing organotin at appropriate facilities on land, or paint over it with a coating that prevents the banned compounds from leaching into the water." https://www.amsa.gov.au/news-community/news-and-media-releases/antifouling-systems
 7. Både "kasta ankare" och "fälla ankare" har använts i svenskan sedan 1500-talet, och i alla fall "kasta" antagligen längre, eftersom det heter "kasta akkeri" på isländska.
 8. VHF ger också möjligheten att assistera vid sjöräddningslarm. T.ex. så gick JRCC ut i veckan med ett allmänt anrop via VHF för att få hjälp att hitta en person i vattnet i Öresund.
 9. Danskarna har en variant av det för sitt Speedbådsbevis. Men där är det så komplicerat, att det finns webbsidor för att räkna ut om man behöver ett bevis eller inte. https://www.soefartsstyrelsen.dk/fritidssejlads/beviser-og-certifikater/speedbaadsbevis
 10. Det är rätt i det att den allmänna vägen ställer mycket lägre krav på omdömet: vädret påverkar bara i mycket liten omfattning, det finns detaljerade regler för hur olika trafikanter skall bete sig relativt varandra, det finns en väghållare som har ansvar för att vägen är säker, det finns inget krav på att hjälpa andra trafikanter vid nöd, osv.
 11. Jag skulle också vilja lägga till att omdömet påverkas snabbt vid alkoholintag. Vilket är mycket relevant till sjöss, då man måste värdera vädret, båten, omgivningen och sin egen förmåga så att man kommer fram säkert, och det redan innan man kastar loss.
 12. Det har varit på förslag att man skulle registrera alla olyckor till sjöss på samma sätt som sker för vägtrafiken, men vad jag vet så har man bara gjort ett par mindre försök med det än så länge. Så vi får nog vänta ett tag till innan vi får någon tillförlitlig statistik. Om det sedan innebär att man inte skall göra något tills dess är jag inte helt säker på.
 13. Jag tycker det är olyckligt att diskussionen enbart inriktar sig på dödsolyckor. De kollisioner jag själv är medveten om förra året ledde inte till att någon förolyckades, men de ledde i vissa fall fortfarande till allvarliga personskador. Och om man skall tro Båtlivsundersökningen, och om jag räknat rätt, så skedde det runt 30 000 kollisioner mellan båtar under 2020. 6% av alla båtägare var med om någon incident som de uppfattade som farlig, som grundstötning, kollision med annan båt eller fall överbord. Hur många av dessa incidenter som beror på att alkohol var inblandad skulle vara en intressant parameter i den här diskussionen, men tyvärr så är det okänt.
 14. Det är taget av Kustvakta/Kv Berga? https://www.nrk.no/mr/lasteskip-i-havsnaud-1.15443938#1.15446227.1.15446227 Bogseringen av bägge båtarna, både den mindre arbetsbåten och Eemslift Hendrika är nu uppskjuten tills imorgon.
 15. Den lilla båten flyter, och ser ut att vara förvånansvärt bra skick, med tanke på hur den sjösattes! https://gfx.nrk.no/3vYAKTMmFQOo61LAkbzcZwXOATizM6UBN-eS_GWbKAQg.jpg
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy