Jump to content
Tuesday 03 October 2023

Ljungbergarn

Medlemmar
 • Content Count

  1,217
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

33 Expert

About Ljungbergarn

 • Rank
  Vice Amiral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Hej Seaswirl. Mycket intressant! Har du vänligheten att eposta till mig var du läste det? Jag har givetvis Googlat utan framgång. Jag har slagit av "notifiera mig vid svar" här då min skörd av inkommande epost är väl stor. alltom02promillepasjon@gmail.com När det så gäller: "vill man ha starkare kan man väl låta någon annan köra. Hur svårt skall det vara? " så kika på detta. Det finns en mängd ytterligare argument. Glad Påsk!
 2. Såg nu att den här gamla tråden är kvar. Mitt inlägg borde jag ha skrivit här och inte med en ny trådstart men missade det. och nu ser jag att den lilla handfull skaran av faktaresistenta har redan lagt in filmen som uppdaterats så er länk funkar inte. Varsågod - här är den rätta. https://alltom02promillepasjon.se/justitieminister-morgan-johansson-sbu-vill-inte-radda-liv-pa-sjon-varfor/ Hej. Det var länge sedan jag var här. Hoppas alla klarat sig från kinaviruset. Många i min omgivning har och haft det. Min bestämda bild av det att nu smittar ännu värre och i yngre åldrar. Här en artikel och en film om att justitieministern handskas vårdslöst med sanningen om lagen. SBU:s agerande i filmen är anmärkningsvärt.
 3. Epilog. Diskussionen här har varit intressant och givande för mig. Jag har velat se hur de FÖR lagen ”funkar”. Nu har jag svar. Hur har fakta från professorer, SjörättsInstitutet, Transportsstyrelsen, f.d chefen för för Sjöfartsverkets räddningstjänst, Swedboats & SBU:s & SXK:s kritik mot lagen osv osv bemötts? Hur har jag bemötts? Genomgående med hån och personangrepp. Fd rörmokare, hålla mig till flaskan, en närmast infantil nivå. Men detta var just det jag ville få fram, vad är det för sorts personer som kan stå bakom en lag som de facto inte funkar och som avfärdar allt och allting med hån och inte har ett uns av empiri bakom det man anför? - Normativt är en effekt! – Jaså.. normativt på de som har visat eget ansvar och omdöme och som inte finns representerade ibland offren – vilken effekt har det normativa då? Som med detaljstyrning avhänds just deras egna ansvar och omdöme med en missriktad lag Som oavsett ska försvarar eller utökas att omfatta mer. När man så om och om ber om – var är dina sakliga belägg du lutar ditt tyckande/åsikter på – så finns inga. När det är ställt utom allt rimligt tvivel slås fast att lagen missar målet och att offren till ca 50% inte omfattas av den då råder närmast total tystnad, möjligtvis lite pip i trossen, - ja den skulle behöva ändras, omfatta än mer, kanske. - Jaha, vilket problem skulle det lösa, hur stort är det, och hur är det möjligt i praktiken och till vilka kostnader – då kommer ett saklöst svammel – ingenting. När man ber om en statistiskt analys som någon här säger sig veta hur den ska göras , blir de ännu mer svammel och vart blev det av den? – ingenting - annat än en formel men en formel som där inte har några tal att utgå ifrån för att man vet vad den ska visa och så struntar man i att visa sina kort. Fint. Som exempel på vad som här hånats bort är Sweboats kritik, mycket av det de anför har av er FÖR lagen hånats bort oh detta kommer givetvis även att så ske på precis samma sätt av er FÖR lagen med hånfullhet, saxat SWEBOAT: Av de omkomna med alkohol i blodet är det en extrem majoritet som har värden som långt överskrider vad som är rimligt för att framföra en båt säkert. Det är rimligen mot en sådan grupp insatser borde sättas in, inte att kriminalisera grupper som framför sin båt på ett ansvarsfullt sätt som varken, statistiskt eller erfarenhetsmässigt, utgör någon ökad risk för olyckor. Under överväganden sidan 236 och 237 konstateras att av de omkomna sedan 2010 har 16 % haft låga promillehalter (upp till 0,5 promille). Då konstaterar man ”Statistiken talar alltså för ett tydligt samband mellan alkoholpåverkan och olyckor till sjöss”. Denna slutsats är märklig, statistiken beskriver snarast att det var i princip lika farligt att inte ha alkohol i blodet. Orsaker till olyckor Om man skärskådar statistiken i utredningen, som i sig är irrelevant för sakfrågan, hur ser den faktiska olycksstatistiken ut med de olika promillegränser som råder i norden, blir fakta tydliga. Det glädjande minskade antalet dödsolyckor som kan utläsas i statistiken, och som utredningen fokuserar på, handlar om information, utbildning och ökad användning av flytväst. Störst påverkan har den ökande flytvästanvändningen säkert haft i den grupp som faktiskt drunknar från båt eller brygga. Att denna tydliga grupp inte nämns i utvärderingen eller redovisas i statistiken, kan ju inte annat en betraktas som en stor brist. Om valet är medvetet eller rent politiskt är svårt att veta. Vad vi kan konstatera är att denna grupp inte påverkats av den nya lagstiftningen. Sannolikt skulle den ej heller påverkas av om lagstiftningen även skulle omfatta båtar under 10 meter och med en fart som går att åstadkomma med åror, här har användandet av flytväst en betydligt större effekt. Sammanfattning Den presenterade utvärderingen visar tydligt att lagen genomfördes utan någon kunskap om det förelåg en problematik runt de aktuella promillegränserna för sjöfylleri. Det framgår också med tydlighet att det snarast handlade om en alkoholpolitisk åtgärd genom att åstadkomma en skärpt syn på sjöfylleri. Okunskap om sjötrafikens förutsättningar gjorde att man valde att likställa sjötrafik med trafik på land. Ingenting i utvärderingen påvisar att minskande olycksstatistik är ett resultat av lagändringen. Den statistik som finns men inte redovisas av utredningen visar en tydlig bild av att det är äldre män med kraftig alkoholpåverkan som omkommer i samband med båtliv. Ofta genom fall från bryggor eller stillaliggande båtar. Detta är en grupp som inte påverkas av den nya lagstiftning som utretts. Mot bakgrund av den statistik som finns men inte presenterats i utredningen, men också resonemang och statistik som presenteras, är den logiska följden av utvärderingen att en anpassning av gränsvärdet för sjöfylleri bör närma sig våra nordiska grannländer. Våra synpunkter riktar in sig på det faktum att nuvarande lagstiftning är konkurrenshämmande utifrån ett internationellt och turistiskt perspektiv. Vår låga promillegräns skapar också förvirring och otydlighet för det rörliga fritidsbåtlivet som är mycket gränslöst i och med att haven binder samman länder med helt olika lagstiftning. Samma hav, samma förutsättningar men olika lagstiftning. En omfördelning av resurser för brottsbekämpning som ger större utväxling på att bekämpa allvarlig kriminalitet skulle också möjliggöras om lagstiftningen förändrades. Det går inte att blunda för att Kustbevakningens rapporterade kontrollåtgärder (3 946 under 2018) med den utrustning som nyttjas har en för samhället, icke obetydlig kostnad, och vars nytta är svår att påvisa. Detta ska också ses i ljuset av hur den verkliga olycksstatistiken ser ut. De allra flesta dödsolyckorna till sjöss ligger på den del av båtlivet eller snarare, till båtlivet angränsande verksamheter, och som därav inte kontrolleras. ----------------------------------------------------------------------- Jag kan fortsätta i all oändligheter med att försöka framlägga fakta liknande den ovan, men tyvärr tyvärr så råder det hos dem FÖR lagen en total faktaresistens. Det är synd. Det är sådant som gör att GW prickade rätt 2008 och 2012. Stackars de offer även som kanske kunde ha fått lite mer resurser om inte denna världsunika drakoniska lag fanns. (jo den är världsunik såsom den är skriven). Lättare att plocka pinnar genom att låta hundratusentals nyktra förare lämna utandningsprov än att finka vanliga busar. För en gångs skull är det så enkelt att allt blir sämre och sämre hela tiden och inom några år kommer vi att befinna oss i det läge då polisen här i landet överhuvudtaget inte klarar upp några brott som anmäls av de vanliga medborgare som man förväntas skydda. Detta med undantag för deras insatser mot enklare trafikbrott och liknande där man ägnar sig åt att ”plocka pinnar” för att ge sken av att man ändå gör något. Kolla tusen bilförare, (nu båtfolket*) hitta en som tagit en pilsner för mycket till lunch. Och kampen mot brottsligheten går vidare. -Må Gud bevara landet. (*alltom02promillepasjon.se not) Här har de FÖR lagen inte ens vett att skämmas – ej heller att lagen missar målet för det finns inget mål för den att träffa såsom den är skriven. Jag som skriver detta är inte FÖR lagen, detta riktar sig till dig FÖR lagen. Jag ser inget värde i lagen i sig, jag ser heller inte hur det ens ska vara möjligt oavsett båt eller alkohol och om allting omfattas och speciellt var geografiskt olyckorna sker och hur, hur decimalerna på mer än 0,00X ska kunna påverkas eller ha någon betydelse proportionellt. Även här har förespråkare FÖR lagen inte lyckats förklara sig med sakliga belägg. Det är även som så att lagen kom till, precis som Sweboat ovan skriver, av trafikskäl man likställde båt/biltrafik. De FÖR lagen måste då vara av samma åsikt. Då är det märkligt, rentav ytterligare hyckleri, då det inte krävs någon utbildning/kunskap/körkort får båt. Enbart promillen i sig är allenarådande och i fokus för att lagen är bra. I mitt tycke även här en infantil nivå som jag stött på i diskussioner med absolutister som vill att alla ska leva sina liv som de lever och man struntar blankt i allting sedan oavsett vad. Rätt så bekant här.. Avslutningsvis så kan jag bara konstatera att de här i detta forum som står bakom lagen, inte heller kommer med konkreta flagörändringar med stöd av empiri påvisbara att ändringar/justeringar i praktiken skulle lösa något ändå, det är i mina ögon hycklare. Att inte se vad som ligger i farans riktning med sådana här dylika morallagar, det är en farlig trångsynthet. Men visst – man får ju framstå som präktigheten själv men som sagt – vilket problem löser denna präktighet och hur många offer ska präktigheten få skörda, inte bara på sjön? ""En omfördelning av resurser för brottsbekämpning som ger större utväxling på att bekämpa allvarlig kriminalitet skulle också möjliggöras om lagstiftningen förändrades. Det går inte att blunda för att Kustbevakningens rapporterade kontrollåtgärder (3 946 under 2018) med den utrustning som nyttjas har en för samhället, icke obetydlig kostnad, och vars nytta är svår att påvisa."" För resurser skapas inte, man tar dem från andra välbehövande sektorer, märk väl. //Ola Ljungberg www.alltom02promillepasjon.se son nu slår av "Notifiera mig vid svar"
 4. Jag ör verkligen full av beundran av allt, precis allting viftas bort istf att se på fakta, och det är nämligen ytterst kortfattat:
 5. Ser man på, det kände jag inte, ja förutom en massa "tyckare. I mina termer åsikts och floskelmaskiner som aldrig har någon empiri bakom det tycker.
 6. Du ska med sakliga belägg förklara varför du står bakom eller de ändringar du pratar om som lyser med sin frånvaro. Dvs hur det i praktiken ska gå till med en fungerande lag som INTE missar dödsolyckorna osv,
 7. Så ni vill ha en ändring, låter det så nu? Intressant. Jag ser inget konkret på det baserat på fakta.
 8. Det vimlar av påståenden hit och dir men som sagt . jag ser inga sakliga belägg varför ni försvarar denna lag som..
 9. Du pratar och pratar men inget konkret.
 10. Jag är inte FÖR lagen, det är du för kännedom
 11. Vänd dig direkt till båtfolket.se
 12. och när kommer ditt förslag? Har du vägt in detta?: Lite statistik nedan som Svenska Båtunionen sammanställt Årligen omkommer 20-25 personer i fritidbåtsrelaterade olyckor. Det är ungefär lika många som omkommer i cykelolyckor på land. Det flesta drunknar då de faller överbord eller kantrar med en liten båt. Många omkommer också vid hopp mellan båt och brygga eller ramlar i sjön på väg till eller ifrån båten. Mer än 9 av 10 som omkommer i båtolyckor är män som vanligen är i 60- eller 70-årsåldern. 6 av 10 har druckit alkohol. Majoriteten av de som omkommer är ensamma ombord på båten. Ungefär en tredjedel av de som omkommer i båtolyckor gör det i samband med fiske. De flesta dödsolyckorna inträffar på insjöar, i lugnt väder och nära land. Kallt vatten och stort avstånd till land är faktorer som gör att man inte klarar sig trots flytväst. Dock visar analyser under flera år att ungefär hälften av de som drunknat hade haft en chans att klara sig om de haft flytväst. Hade de dessutom hade haft möjlighet att larma hade chansen att klara sig ökat ytterligare. Nästan årligen är det någon eller några som blir räddade tack vara att de har en vattenskyddad mobiltelefon och kan använda den när de hamnat i vattnet.
 13. det är du och några till som står bakom lagen och försvarar den med näbbar och klor. Nu väger vi in all "fulfakta" och plussar på med lite till "fulfakta", finns det ingen klocka som ringer ändå? Lite statistik nedan som Svenska Båtunionen sammanställt Årligen omkommer 20-25 personer i fritidbåtsrelaterade olyckor. Det är ungefär lika många som omkommer i cykelolyckor på land. Det flesta drunknar då de faller överbord eller kantrar med en liten båt. Många omkommer också vid hopp mellan båt och brygga eller ramlar i sjön på väg till eller ifrån båten. Mer än 9 av 10 som omkommer i båtolyckor är män som vanligen är i 60- eller 70-årsåldern. 6 av 10 har druckit alkohol. Majoriteten av de som omkommer är ensamma ombord på båten. Ungefär en tredjedel av de som omkommer i båtolyckor gör det i samband med fiske. De flesta dödsolyckorna inträffar på insjöar, i lugnt väder och nära land. Kallt vatten och stort avstånd till land är faktorer som gör att man inte klarar sig trots flytväst. Dock visar analyser under flera år att ungefär hälften av de som drunknat hade haft en chans att klara sig om de haft flytväst. Hade de dessutom hade haft möjlighet att larma hade chansen att klara sig ökat ytterligare. Nästan årligen är det någon eller några som blir räddade tack vara att de har en vattenskyddad mobiltelefon och kan använda den när de hamnat i vattnet.
 14. Då ser jag fram emot dina fakta att detta bland annat detta är fel.
×
×
 • Create New...