Jump to content
Thursday 20 January 2022

Mellgard

Medlemmar
 • Content Count

  564
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

21 Expert

About Mellgard

 • Rank
  Flottiljamiral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. VC17m är en hård västkustfärg baserad på kopparpulver. Inte som de andra färgerna på koppar(I)oxid eller koppartiocyanat. Färgen är således närbesläktad med utmärkta Coppercoat. Sagt som tips till Peter_K.
 2. Naturskyddsföreningen fick i november 2015 ett anslag på 3 470 000 kronor från Havs- och vattenmyndigheten för sitt projekt "Ren båtbotten utan gift 2.0". Projektet skedde i samarbete med Svenska Båtunionen, Skärgårdsstiftelsen och Sportfiskarna. Har man de rätta miljöpartistiska åsikterna så flyter pengarna in. Någon som tror att naturskyddsföreningen skulle vara intresserat av att lämna sakliga upplysningar kring båtbottenfärger?
 3. Har du någon förklaring till att jag driver två helt olika rättsärenden? Bägge syftar till att uppnå vägledande domslut.
 4. Jag ser några dåliga förlorare här. 😀 Undrar förresten hur aktivister på myndigheter och båtklubbar "sålde in" förslaget att blästra bort koppar från fritidsbåtar i Vänern? Kanske @excel319 vet? Dagsbehovet av koppar för män är satt till 0,9 milligram. https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/salt-och-mineraler1/koppar Miljögifter koncentreras i lever. Men fisklever i Vänern innehåller inte mer än kring ett milligram koppar per hekto torr lever. https://www.vanern.se/wp-content/uploads/Rapport-nr.128.pdf (tabell 13, sid 20)
 5. Folk har tydligen svårt att förstå att det är stimulerande och en intressant utmaning att ifrågasätta informationsgivningen och maktutövningen kring båtbottenfärger. Stimulerande var även dagens skridskotur på Malmsjön/Grödinge samt träningspasset i utegymmet vid Brosjön/Vårsta (bilder). Plus sex kilometer skogspromenad.
 6. Mätresultat för just koppar, tenn, bly och zink redovisas i standardrapporterna från HappyBoat AB.
 7. Frivillighet är finemang. Skillnad mot sjösättningsförbud och 100 000 kr i vite om inte "sanerat" inom tre månader.
 8. Angående "teoretiska göromål" kring båtbottenfärger så intresserar jag mig för det här ur Båtliv nr 6/2021. "Resultatet blev sammanlagt 47 båtar med höga halter av koppar och två båtar med höga halter av tenn. Skoghalls Båtsällskap har fått ett LOVA-bidrag som täcker 80 procent av alla kostnader för att kunna sanera sina 25 båtar i höst." Efter inledande undersökningar är min arbetshypotes att detta handlar om att utnyttja allmänna medel för att göra det surt för båtägare vid norra Vänern som skaffat båt målad med västkustfärg. Eller som på sommaren har sin båt på västkusten. Var förresten den här direktupphandlingen kanske anpassad så att endast HappyBoat AB kunde uppfylla kraven? https://www.lansstyrelsen.se/download/18.a0c009716fa86ee69a375/1579095176383/Förfrågan vid direktupphandling.pdf
 9. Att båtklubben trots tredskodomen i september stoppade sjösättning av min båt gav mig önskeläge. Både i regeringsärendet och tingsrättsärendet. Fick inte det önskade föreläggandet från Transportstyrelsen, nämligen ett som öppnade för rättsprövning med avseende på miljöbalkens skälighetsregel.
 10. Båtunionens största förbund Saltsjön-Mälarens Båtförbund skriver i Båtliv 6/2021 "Hur vi båtägare ska hantera båtbottenfärger är en kontroversiell fråga där Europakommissionen sagt att TBT inte får släppas ut i vattnet. Det finns två sätt att bli av med den - det ena är att slipa bort den, det andra är att måla över den med spärrfärg. Svenska myndigheter och SBU förordar att färgen slipas bort. SMBF anser dock att det är miljöskadligt och dessutom dyrt. Därför råder vi våra medlemmar att måla med spärrfärg. Om man inte själv känner för att blästra och slipa botten på sin båt." SMBF driver tydligen en del rättsärenden. Man kan förmoda att de jurister som SMBF anlitar har lika hög kompetens som juristerna på Transportstyrelsen. Man blir nog inte så glada på SMBF om Transportstyrelsen förutom all äldre bottenfärg även tvingar deras medlemmar att avlägsna nymålad spärrfärg. Infrastrukturdepartementet är informerat. 🙂
 11. Min agenda är kanske mer primitiv än så. Försöka stoppa patrask som tvingar oss utföra meningslöst arbete. En känd tortyrmetod är att tvinga fångar bära upp runda stenar för en brant och där kasta stenarna så att de rullar tillbaka ned. Upprepa tills fångvaktarna tröttnat.
 12. Det är utdrag (klipp-klistra) från en lång mejl-konversation mellan jurister på transportstyrelsen och båtklubbens miljöombud kring årsskiftet för två år sedan. HappyBoat AB var vid den tiden ensam med tenn-mätningar på båtbottnar. Är resonemanget i utdraget övertygande? Fanns det kanske en agenda?
 13. Mackey: Transportstyrelsen verkar se scanning av HappyBoat som lite mer än ett erbjudande. "En båtklubb bedriver en verksamhet, som räknas som miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1 § miljöbalken. Det är då enligt 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken den kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnden som är tillsynsmyndighet och som ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 2 kap. miljöbalken. Därvid kan sägas att en båtklubb måste bedömas ha sådan faktisk och rättslig rådighet som krävs enligt den praxis som gäller för verksamhetsutövarbegreppet att klubben inte bör medverka till att sjösätta en båt vars ägare vägrat underkasta sig scanning. Om båtklubben ändå sjösätter en sådan båt har man inte agerat i enlighet med 2 kap. 3 miljöbalken (försiktighetsprincipen) då båtklubbsverksamheten inte kan anses ha vidtagit de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Straffsanktionen för detta finns i 29 kap. 3 § första stycket miljöbalken." (fetstil min)
 14. Ett problem för motståndarsidan är att hur det än slutar så är jag ingen förlorare. För jag kan hålla huvudet högt med vetskap om att jag försökt stoppa vansinnet. Inget allvarligare händer än att mitt båtliv kan få en oväntad avslutning. Personerna kring HappyBoat kan fortsätta skratta hela vägen till banken.
 15. Erbjudandet i våras bestod inte i "köp". För det handlade om att jag åtog mig att bekosta en ny TBT-mätning efter landsättning gångna hösten. Samt att förskottsbetala nästa års avgifter till båtklubben. Efter tredskodomen till min fördel 8 september erbjöd jag dock båtklubben en gåva på 10 000 kr om jag fick sjösätta båten och ha den i sjön några veckor. Men det var man inte heller intresserad av. Misstaget att acceptera en tredskodom kommer jag inte att upprepa.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy