Jump to content
Sunday 09 May 2021

Mellgard

Medlemmar
 • Content Count

  298
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

12 Trovärdig

About Mellgard

 • Rank
  Kommendörkapten

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Hoppas att det finska territoriet fortsatt förblir befolkat av förståndiga människor. "Fouling of the sea in Finland means visible litter and industrial effluence; antifouling paint is not recognized as a source of environmental degradation." https://www.ri.se/sites/default/files/2019-03/CHANGE Summary_final_report_1.pdf (se sid 5/6) Man kan ha i åtanke att marinbiologer tillhör en yrkesgrupp som måste upptäcka och framhäva faror för sin fortsatta försörjning. I Sverige finns det många marinbiologer, samt särskilda gymnasieutbildningar för sådana.
 2. “I have made them an offer they won't be able to refuse.” Försökt åtminstone. 🙂 https://www.game-learn.com/ways-to-boost-selling-skills-the-godfather/ https://groovyhistory.com/godfather-make-him-an-offer-he-cant-refuse
 3. På Grödinge båtklubb är det blästring av firma som gäller vid sanering. Till vad beräknas tidsåtgång och kostnader för föreskriven intäckning av båten? Efter blästring och återställning tillkommer kostnader för epoximålning och bottenmålning. https://grodingebatklubb.se/wp-content/uploads/sites/4/2020/11/Intäckning-vid-sanering-av-båt-2020-1.pdf
 4. Flera skäl, bland annat att "Shipyard workers exposed to TBT (occupationally exposed to dusts and vapors) developed irritated skin, dizziness, difficulty breathing, and flu-like symptoms." https://www.healthandenvironment.org/docs/ToxipediaTributylTinArchive.pdf (sid 2) Om man prioriterar havstulpaner och liknande framför människor väljer man "removing the paint".
 5. https://www.ri.se/sites/default/files/2019-03/CHANGE Summary_final_report_1.pdf (se sid 3/6) "Within BONUS CHANGE, we see two ways of dealing with the TBT-issue: 1. All old paint from boats older than 2008 should be removed professionally (min fetstilning) 2. Or to seal the old paint layers with a paint designed to enclose old paint layers and their release of AF biocides. Both methods have their own pros and cons. Removing the paint is by far the best solution for the aquatic environment." Meningen "Enclosing old paint layers is by far the best solution for the boat yard workers" är väl då underförstådd.
 6. Blev erbjuden hänga med på rensning av klätterklipporna vid Morarna. Båtklubben där har ju tidigare diskuterats i tråden, så då tänkte jag nu se vad som ändrats angående TBT sedan senast. https://wp.morarna.se/morarnas-batklubb/miljo/nya-krav-pa-forekomst-av-tributyltenn-tbt/ Man kan tydligen välja att intyga detta (se punkt 6) "Att jag har målat s k spärrfärg och sedan genom mätning bevisat att inget läckage finns." Jag har regelbundet målat med vad jag anser vara spärrande bottenfärg, och kan troligen visa att inget mätbart läckage skett om det görs en ny XRF-mätning efter upptagningen i höst. Dock med reservation för den klena reliabiliteten och precisionen vid XRF-mätning. Eftersom Grödinge båtklubb kräver intyg på att båtskrovet är fritt från TBT tillåts jag dock inte sjösätta båten. Ursäkta, men sådant här tycker jag är roligt. 😂 En googling av intyg+TBT visar en fascinerande spännvidd av olika slags mer eller mindre genomtänkta intyg. Det finns ingen som styr.
 7. Det är viktigt att handläggarna på infrastrukturdepartementet får korrekt och relevant information. Så att de inte vilseleds av bondfångare. 😉 Det påstås i offerten från Happy Boat att XRF-mätmetoden är vetenskapligt dokumenterad. https://sodertaljebs.se/wp-content/uploads/sites/8/2020/11/Offert-från-Happy-Boat-AB-för-XRF-mätningar-av-metaller-på-båtskrov-20-09-04.pdf Men finns det dokumentation som inte har affärsintressenterna (patenthavarna) Eklund, Ytreberg eller Lundgren som upphovsmän? Jag har inte funnit någon. Två exempel här på dokumentation från patenthavarna. https://www.researchgate.net/publication/277726672_New_analytical_application_for_metal_determination_in_antifouling_paints https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/fritidsbatar1/skrovmalet/chalmers-change-xrf-som-verkyg-for-att-mata-metaller.pdf (lite repetition nedan) "The XRF data show that when tin is detected, it is most likely present in coatings close to the hull with several layers of other coatings on top. Thus, leaching of OT compounds from the hull into the water is presumed to be negligible. The risk for environmental impacts arises during maintenance work such as scraping, blasting and high pressure hosing activities." https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026974911630210X
 8. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/batforeningen-i-onsala-vi-ligger-tio-ar-fore-miljolagstiftningen Vid båtunionens miljökonferens i mars 2020 framfördes oemotsagt att det var viktigt att ligga före miljölagstiftningen. För en lagstiftning riskerade bli missriktad. Den intervjuade miljöansvarige i Enen hamn verkar förresten vara samme person som transportstyrelsen anlitat för denna föga upplysande forskningsverksamhet. https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1540418&dswid=670 (tillägg) Kanske jag kommer lämna de ansvariga på transportstyrelsen i fred framöver, om regeringen upphäver deras föreläggande. 🙂
 9. Att bli förstådd av Mackey skulle kännas fel. I egenskap av misstänkt rättshaverist kan man väl få åberopa miljöbalkens försiktighetsprincip? Alltså väntar jag med en eventuell påtvingad sanering tills det går att genomföra sådan då båtbottnen är täckt av vatten. För det är ju känt att TBT är det giftigaste ämne som människan tillverkat. 😉 https://www.nyteknik.se/nyheter/matningen-avslojar-gifter-i-batens-skrov-6344289
 10. Mitt båtägande kommer nog fortsatt vara problemfritt, och utan någon renskrapning av båtbottnen. I sommar ska jag byta några genomföringar och förbereda flytt till annan hamn, och utan någon torrsättning i höst.
 11. @Peter_K Klart att jag har läst. På sid 23 i länken nedan framgår varför självpolerande färger bättre bibehåller sin strukturella integritet. Det framgår även att ytskiktet ständigt förnyas på sådana färgskikt, även på båtar som ligger stilla i vattnet. https://odr.chalmers.se/bitstream/20.500.12380/158903/1/158903.pdf PS. Det borde vid det här laget ha framgått att jag inte är dåligt påläst. 😉 Funderat färdigt i TBT-frågan hade jag gjort redan i januari förra året, vilket åtminstone transportstyrelsen fick veta då.
 12. @Faderullan Skulle två rollade skikt av den i länken nedan beskrivna spärrfärgen inte fungera om underlaget är en självpolerande bottenfärg? https://www.international-yachtpaint.com/s3/documents/TDS/Primocon_eng_A4_20190712.pdf Det har jag inte märkt, åtminstone inte under de senaste trettio åren. 🙂
 13. Argument här för att spridning av TBT från gamla lager av bottenfärg kan ske vid högtrycksspolning, och väl även vid skrapning, slipning eller borstning. Men om man som jag avstått från sådant? "These high concentrations in sediments cannot exclusively be explained by historical inputs but by persistent leaching out of old TBT paints that is enhanced when hulls are treated with high-pressure hosing (Eklund et al. 2008). The backbone polymers of eroding or self-polishing biocidal antifouling paints build no water barrier and hydrolyze at the water contact including penetration by water. Thus an overlaying copper paints with the same matrix property are penetrated by water and even the under laying old TBT paint layer. It can be expected that the leaching rate of TBT from an old paint layer beneath is lower than the top layer but trials with high pressure hosing show that even below copper paint essential amounts of TBT of old layer can be found in the waste water (Ytreberg 2012). Thus leaching of existing TBT paints occurs. These observations imply that the obligation to remove or to seal existing TBT paints according to the IMO AF-Convention (IMO 2008) has not been effected on leisure boats around the Baltic Sea." https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-018-1614-1 (andra stycket "Introduction": Britta Eklund & Burkard Watermann)
 14. Självpolerande bottenfärger bygger till skillnad från hårda färger i mindre utsträckning tjocka skikt som flagnar. Eftersom bindemedlen i de självpolerande hydrolyseras. Se sid 21-23 i länken nedan. https://odr.chalmers.se/bitstream/20.500.12380/158903/1/158903.pdf Sjöfartsnäringen använder självpolerande bottenfärger innehållande kopparföreningar och "boosters" såsom exempelvis econea. På så vis kan bottenmålning ha full verkan i upp till fem år. Samma som på den tiden bottenfärgerna innehöll TBT. Om detta är intressant.
 15. Apropå miljöaktivism ser jag att många båtklubbar fattat det kloka beslutet att inte tillåta blästring av båtbottnar på sina områden. Om sanering av båtbottnar från TBT haft framtidsutsikter kunde man satsat på anordningar ("slussar") där borttagning av gammal bottenfärg genomfördes under vattentäckning på sjösatta båtar. Det skulle ge minst spridning av partiklar till omgivningen. Det finns förresten patent på anordningar där högtrycksspolning kombineras med skrapning eller borstning.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy