Jump to content
Friday 09 December 2022

Mellgard

Medlemmar
 • Content Count

  843
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

31 Expert

About Mellgard

 • Rank
  Konteramiral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Kanske var man medveten om att båtklubbar inte är ansvariga. Något som nyligen bekräftats. Att döma av beviljade LOVA-bidrag från länsstyrelser bedöms statens ansvar till mellan 50-80 procent. Ska uppmärksamma handläggarna i regeringsärendet på det.
 2. SBU:s medlemmar är båtklubbar. Att miljöprogrammet beslutats av unionsstyrelsen och utan medlemmarnas hörande är inte förenligt med en demokratisk ordning. Unionsstyrelsen ansåg sig tydligen ha befogenhet att åsidosätta senare delen i AFS-förordningen lydande "... eller så måste de vara täckta med en beläggning som utgör en spärr för sådana föreningar som läcker ut från det förbjudna antifoulingsystemet.”
 3. Ett första smakprov från SBU. "Båtar målade med färg som innehåller TBT (tributyltenn) ska saneras, och här måste staten, kommuner och båtägarna ta sina respektive delar av ansvaret." "Så kallade spärrfärger inte används då de leder till att TBT och andra giftiga ämnen blir kvar på båtbotten vilket kan innebära problem vid framtida hantering/skrotning." https://batunionen.se/wp-content/uploads/2017/11/SBU-Miljoprogram-2018.pdf Eftersom TBT bryts ned av bl.a. solljus, luftsyre och mikroorganismer i mark är båtskrotning inget problem. Det här miljöprogrammet fastställdes av SBU unionsstyrelse. Det ansågs tydligen inte vara en angelägenhet för SBU:s medlemmar. https://batunionen.se/wp-content/uploads/2020/01/2018-12-protokoll-justerat.pdf
 4. Bevis för att SBU företräder andra intressen än båtklubbars och båtfolkets bästa är inte att förakta. Varför stödde exempelvis SMBF men inte SBU de båtklubbar i Sollentuna som "läste lagen" för miljöförvaltningen där?
 5. Tänkte att du kunde väl medverka med kunskap i tråden. Ett tips är att söka i SBU unionsstyrelses protokoll.
 6. Några stoppade finansieringen av undersökningen. Berätta gärna vilka.
 7. "Denna forskning borde naturligtvis ha genomförts och presenterats innan Stockholms stad och en del andra kommuner vid Mälaren beslutat om sjösättningsförbud av icke giftfria båtar 2021. Kanske visar forskningen att övermålning är ett bra sätt att hantera giftfärgsproblematiken. Skulle det vara så kanske vi båtägare både kan värna miljön och slippa massor av smutsigt och slitsamt arbete." http://www.ambk.se/wp-content/uploads/2019/04/amknytt-1.19.pdf Finns intressant info också i länkens sista sida.
 8. "Allt är en fördel" (Lars Vilks devis)
 9. Kanske det, men jag motsätter mig bli undersåte till dessa och andra för att det kanske finns TBT-rester på min båt som kanske kan spridas till omgivningen.
 10. Knappast. Blev i går uppringd av en trevlig tingsnotarie som lämnade en avgörande upplysning.
 11. Så borde det vara. Indikation på att Regeringen kommer att begrava ärendet i ett kassaskåp eller nåt. 😂
 12. Det finns indicier på att min båt inte läcker TBT. Också utöver den som tidigare nämnts i dag.
 13. Det var Transportstyrelsen som öppnade för pilotfallet. Jag skrev " I föreläggandet står att Transportstyrelsen i fall att "ett fartyg har väsentliga brister i fråga om konstruktion, utrustning eller drift i de hänseenden som avses i 4 kap. 1 § LÅFF får Transportstyrelsen enligt 7 kap. 4 § LÅFF ..... meddela föreläggande att bristerna ska avhjälpas." Transportstyrelsen har inte visat att den omständigheten att det eventuellt kan finnas rester av tennorganiska föreningar på min fritidsbåt Marlina efter påmålning av någon tidigare ägare till båten för mer än 30 år sedan utgör en väsentlig brist. Något föreläggande borde därför inte ha utfärdats." Det jag sedan skrev om att Transportstyrelsen dröjt ända till år 2021 för att försöka få vägledande rättsprövning är oväsentligt och kan missförstås.
 14. Därför att det inte är rimligt att jag ska betala typ 30 tkr till någon entreprenör som tar bort bottenfärg på min båt. Färg som förhindrar spridning av TBT från båten.
 15. Det tror jag verkligen inte! 😂 Boanjohan, länk till regeringsärendet finns överst på föregående sida.
×
×
 • Create New...