Jump to content
Tuesday 21 March 2023

Mellgard

Medlemmar
 • Content Count

  1,096
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

34 Expert

About Mellgard

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Hoppas några förstår att frågan är större än dess betydelse för min båt.
 2. Om klubbstyrelsen utan förhandsbesked omöjliggör för medlemmar med andra båtskrov än rosa att sjövägen kostnadsfritt lämna båtklubben så hävdar jag att brott sannolikt har begåtts. Polisanmälan som redogör för brotten i mitt ärende blir nog inlämnad först på torsdag. För i dag var jag upptagen med klättring i Karbin klätterhall och på torsdag Klättercentret Telefonplan.
 3. Det påstådda felet kan jämförelsevis enkelt åtgärdas genom påmålning med testad spärrfärg. Men båtklubben accepterar inte den lösningen och tillåter inte sjösättning av båten. Hade båtklubben tillåtit sjösättning skulle jag för testning ha målat en del av skrovet med av andra tidigare testad spärrfärg. Och en annan del med en av mig påstådd spärrande bottenfärg, också för testning. Båtklubben kan inte åberopa myndighetskrav. För Länsstyrelsen Stockholms beslut i Sollentuna-ärendet innebar att "en båtklubb är inte skyldig att ställa krav på sina medlemmars båtar på grund av en myndighets beslut", enligt Svenska Båtunionen.
 4. Jag använder tråden som källa i rättsärendena. Forumet har en utmärkt sökfunktion. Hoppas att tråden får vara kvar, särskilt som kränkningarna inte bekommer mig.
 5. Stämma dem menar du? I ansökan om stämning måste man uppge identiteten på de svarande.
 6. Finns det inget skydd mot nätkränkning på den här sajten? 😀
 7. Men det är ju ömsesidigt! Alltså en utmaning. 😀
 8. Klart att jag vet. Men varför skulle jag visa dem för fiendesidan?
 9. De hjälpsamma här kan väl föreslå argument som jag kan använda? Jag kan ha missat något.
 10. Det finns en EU-förordning som reglerar. Men min båtklubb accepterar inte förordningens alternativ att använda spärrfärg i stället för att avlägsna bottenfärg. Inte ens av producenten certifierad spärrfärg accepteras. Ska vi tala om vad som är moraliskt riktigt så diskutera moralen bakom att klubbstyrelsen i lönndom i januari 2021 beslutar att som villkor för sjösättning kräva intyg om TBT-fritt skrov, förtiger detta vid årsmötet i slutet av februari och presenterar intygsformuläret kring första april.
 11. Det har jag redogjort för i detalj i konceptet till polisanmälan. En anmälan som antagligen blir inlämnad i morgon.
 12. Jag tycker inte alls det är kul att okunniga miljöaktivister hindrar mig från att utöva båtliv. Att miljöaktivister orsakar ekonomiska skador på samhället borde folk vid det här laget ha lärt sig den hårda vägen.
 13. Det ändrar sig från dag till dag nu. Så bäst att inte ange något antal. En stämningsansökan kostar förresten endast 2800 kr. Vill man driva det som europeiskt småmål kostar det bara 900 kr. Polisanmälan är kostnadsfri. 😁 Nu får det räcka med dagens nöjen här. Hej så länge.
 14. "Klander av föreningsstämmobeslut" är ett pågående rättsärende i tingsrätten. Men jag avstår från att ange målnummer. Vill inte underlätta för Mackey eller andra att sabotera.
×
×
 • Create New...