Jump to content
Thursday 15 April 2021
Mellgard

Funderingar kring TBT (tributyltenn)

Recommended Posts

Posted (edited)

Det blir rörigt att begripa din skrivelse när du inte riktigt verkar veta vad juridiska definitionen på ett fartyg är.
"Ett fartyg är en farkost som är avsedd att användas för transporter på vattnet och som har skrov och manöverförmåga/styrinrättning (till exempel ett roder)."
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Lagar-och-regler/Begreppforklaringar-om-bat-och-skepp/

Jag tror du tänker "skepp" när du läser "fartyg", vilket alltså är fel.

Jag undrar också hur du resonerar när du lägger fram beviset att dina 270-550 mikrogram/cm² tenn på skrovet skulle vara någon form av bevis för att färgen inte läcker. Anta att någon tidigare ägare målat ett lager varje vår under 15 års tid (dvs 1974-1989), vilket då hade motsvarat att 550x15 (medelvärde; (300+800)/2=550), dvs 8 250 mikrogram/cm² tenn hade påförts, och då det mesta torde ha läckt ut med minst ett lager färg ovanpå han man resonera att det inte finns bevis för att bottenfärg skulle fungera som en spärr.

Och, sist - förutom att bränna mina skattepengar på detta i stället för på roligare saker; vad hoppas du uppnå, rent konkret..? Att lämna den miljöskuld som just nu är i din ägo till framtida generationer att hantera..?

Edited by Peter_K

Share this post


Link to post
Share on other sites

Naturligtvis känner jag till Transportstyrelsens "definition" av fartyg. Vår kajak (bild) har pedalstyrt roder och används för transport av två personer och deras campingutrustning.

 

Det framgår av mitt överklagande och länk att med TBT-färg behövde man endast bottenmåla vart femte år. 
https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/p010602.pdf (överst på sid 23-2)  

 

Rättvisa är vad jag rent konkret hoppas uppnå.

Kajak.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minuter sedan skrev Mellgard:

Rättvisa är vad jag rent konkret hoppas uppnå.

Och vad är rättvisa i detta sammanhang?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
2 timmar sedan skrev Mellgard:

Naturligtvis känner jag till Transportstyrelsens "definition" av fartyg. Vår kajak (bild) har pedalstyrt roder och används för transport av två personer och deras campingutrustning.

 

Det framgår av mitt överklagande och länk att med TBT-färg behövde man endast bottenmåla vart femte år. 
https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/p010602.pdf (överst på sid 23-2)  

 

Rättvisa är vad jag rent konkret hoppas uppnå.

Kajak.jpg

Det är inte Transportstyrelsens definition på fartyg. Det är SJÖLAGENS definition på fartyg, dvs den man använder när man pratar fartyg och lagar. 
 

Rapporten du hänvisar till är norsk och handlar om biocidfärger avsedda för NATO’s militärflotta. Hur skulle du säga att den är tillämpbar på t ex din egen fritidsbåt?

Edited by Peter_K

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Fått mail från Transportstyrelsen om att ärendet i dag blivit formellt överlämnat till Regeringen. 

Nästa gång jag rapporterar något här blir kanske först när det finns ett regeringsbeslut.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jaja.... Då är det nog ingen idè att sitta här och vänta....😌

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
7 timmar sedan skrev Peter_K:

Rapporten du hänvisar till är norsk och handlar om biocidfärger avsedda för NATO’s militärflotta.

Rapporten handlade mest om utläckande PCB, men tar också upp problem med imposex längs Norges kust pga. TBT. Det står även att 

Antifouling paints are the source of most of the contamination of organotin compounds in harbour basins.

 

6 timmar sedan skrev Mellgard:

Fått mail från Transportstyrelsen om att ärendet i dag blivit formellt överlämnat till Regeringen. 

Nästa gång jag rapporterar något här blir kanske först när det finns ett regeringsbeslut.

4 timmar sedan skrev Zwen:

Jaja.... Då är det nog ingen idè att sitta här och vänta....😌

Nej, då har nog många av oss på MG redan vandrat vidare till de sälla jaktmarkerna.

Edited by Mackey

Share this post


Link to post
Share on other sites

Johan Hakelius har skrivit en tänkvärd krönika i Expressen.

 

https://www.expressen.se/kronikorer/johan-hakelius/det-ses-som-ett-problem-att-pastridigt-havda-sin-ratt/

 

Den är skriven med bakgrund av Ebba Busch´s problem med sitt husköp men inleder med hur definitionen av rättshaverist blivit häcklande mot individen.

 

Nedanstående är lite citat ur artikeln (artiklar tenderar att försvinna o då blir länkarna meningslösa)

----------------  Citat ur artikeln ------------------------

Det ses som ett problem att ”påstridigt hävda sin rätt”

 

Definitionen säger något om Sverige. ”Rättshaverist”, skriver Svenska Akademien, är en ”person som påstridigt hävdar sin rätt”.

 

Inget om att den rätt som hävdas är påhittad eller utan grund. Inget om konspirationsteorier och allmän tokighet. Bara det där ”påstridigt”. Det betyder, enligt samma källa, ”envist och aggressivt”.

Alltså, problemet med en rättshaverist är inte att han eller hon har fel, eller lider av vanföreställningar. Problemet med en rättshaverist är helt enkelt att han eller hon håller på sin rätt. Vägrar att vika ned sig.

Som sagt, definitionen säger nog en del om Sverige.

-------------- Slut citaten ur Expressen ------  läs gärna hela artikeln --------------

 

Det här är tänkvärt i frågan om TBT på båtbottnar. Många av inläggen här antyder att TS är rättshaverist. Med Svenska Akademins definition är det kanske så. Men är det det rättsamhället vi vill ha?

 

En annan intressant person som jag hörde i radions söndagsintervju för någon vecka sedan är Bo Rothstein om att våga säga ifrån. Hans argumentation för att "våga säga ifrån" grundar sig i 40-talets Tyskland där hans släkt fick lida för att många inte vågade säga ifrån (förvisso hemskare och allvarligare än TBT-frågan men tänkvärt).

 

https://sverigesradio.se/avsnitt/1679042

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
17 timmar sedan skrev Peter_K:

Rapporten du hänvisar till är norsk och handlar om biocidfärger avsedda för NATO’s militärflotta. Hur skulle du säga att den är tillämpbar på t ex din egen fritidsbåt?

 

Det finns andra källor än den norska rapporten till att fartyg med TBT-bottenfärg endast behövde bottenmålas vart femte år.


"In copolymer paint, the TBT is bound to the paint and slowly releases with water movement, and is effective for five to six years (Cornell University, 1993)."   

"With the average life of a vessel estimated at 30 years, and the average length of a TBT self-polishing copolymer coating lasting five years, a ship needs to be coated five or six times during its lifetime (Lerner, 2000)."
https://www.sciencebuzz.com/the-effects-of-tributyltin-on-the-marine-environment/ 

 

I mitt överklagande åberopar jag allt som skrivs i den här tråden "Funderingar kring TBT (tributyltenn)". Nu bevismaterial i regeringsärende. 😀

 

Kan nämna att föreläggandet från Transportstyrelsen var riktat till mig personligen som båtägare. Det ger mig öppningar till befrielse från ansvar om så skulle behövas. 

 

Angående rättshaveri får jag medge att jag har tendenser i den riktningen. Har faktiskt haft ett regeringsärende förut. Men om man vinner rättsfall är man kanske inte rättshaverist?
 
Drev för länge sedan ett ärende som gällde allmänhetens tillgång till patentverkets samlingar av klassordnade utländska patentskrifter. Patentverkets skicklige chefsjurist styrde ärendet till att gälla myndigheters serviceskyldigheter. Fick ett regeringsbeslut som gick mig emot. Gjorde då omstart med ett nytt specifikt önskemål och som gällde patentskrifter avseende bogvisir (aktuellt då). Skillnaden var att nu åberopade jag uttryckligen offentlighetsprincipen. 

 

Det slutade med att kammarrätten återförvisade ärendet till patentverket. Det betyder ungefär gör om och gör rätt den här gången! Mina kollegor i patentbranschen som också arbetade med nyhetsgranskningar av uppfinningsförslag blev jätteglada. Men endast få år senare blev stora delar av världens patentskriftsmaterial digitaliserat och utlagt öppet och kostnadsfritt på nätet. Då behövde vi inte längre pappersdokumenten.

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timmar sedan skrev Mellgard:

I mitt överklagande åberopar jag allt som skrivs i den här tråden "Funderingar kring TBT (tributyltenn)". Nu bevismaterial i regeringsärende. 😀

En nyfiken fråga till @stavhammar.

 

Vad är Maringuidens tankar när det gäller att använda MG-trådar som bevismaterial i rättsprocesser?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mackey:

Vad är Maringuidens tankar när det gäller att använda MG-trådar som bevismaterial i rättsprocesser?

 

Inget att oroa sig för. Vet inte namn på någon enda som skriver i tråden. Inte heller namn på de som kontaktat mig via PM.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Kan kanske skriva här i syfte att informera Regeringen, specifikt handläggare på infrastrukturdepartementet. Samt även ge opponenter möjlighet att lämna synpunkter.

 

Vid överlämnandet av ärendet till Regeringen skrev Transportstyrelsen en del om spärrfärger, bland annat att 
"Vad gäller spärrfärger kan konstateras att för att en sådan färg ska kunna utgöra ett alternativ till att ta bort otillåtna färglager så krävs det att läckage av tennorganiska föreningar hindras. Det är den enskilde båtägaren som har att visa att den förbjudna TBT-färgen verkligen är inkapslad och att läckage därigenom hindras."

 

Men i en rapport som kan läsas på Transportstyrelsens hemsida står att
"Spärrfärgernas effektivitet har undersökts i en studie från Stockholms universitet (Ferreira m fl., 2015). Resultaten varierade något beroende på typ/märke av spärrfärg men slutsatserna är att färgerna förhindrar spridning av TBT via diffusion, men att borstning och annan nötning av spärrskikten kan leda till försämrad funktion. I studien rekommenderades därför inte spärrfärger som förseglingsmetod i de fall båtägaren avser att mekaniskt nöta på färgerna genom exempelvis borsttvättning." (sid 13)
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/fritidsbatar1/skrovmalet/skrovmalet-kunskapslage-batbottenfarger-20191022-final.pdf 

 

Spärrfärgerna förhindrar alltså spridning av TBT via diffusion. Skulle det inte vara tillräckligt belägg för att TBT-färgen är inkapslad och att läckage därigenom hindras?

 

Färgtillverkare har kännedom om AFS-förordningen och har knappast utvecklat spärrfärger för att sedan få dem underkända i Sverige, visserligen då som kanske enda land. 

 

Exempel på spärrfärger.

https://www.international-yachtpaint.com/s3/documents/TDS/Primocon_swe_A4_20190712.pdf 
https://marinecoatings.brand.akzonobel.com/m/0b89c51d0372f8db/original/Intergard_263_eng_A4_20170512.pdf
https://www.campingworld.com/interlux-tbt-sealer-gallon-324931.html
https://www.jotun.com/ww/en/b2b/paintsandcoatings/products/Megasealer.aspx 

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Ja, det blir ju den enskilde båtägaren som skall visa att man valt en spärrfärg som skall föras på med en viss tjocklek för att fungera enligt tillverkaren, och att denna tjocklek uppnåtts. 
Och alla andra uppställda kriterier från tillverkaren av färgen. 

Edited by Peter_K

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minuter sedan skrev Peter_K:

Ja, det blir ju den enskilde båtägaren som skall visa att man valt en spärrfärg som skall föras på med en viss tjocklek för att fungera enligt tillverkaren, och att denna tjocklek uppnåtts. 
Och alla andra uppställda kriterier från tillverkaren av färgen. 

 

Några sådana tänkta krav ställs inte för stora fartyg som var storspridare av TBT. Det räcker att vid spärrfärg uppge
type of sealer coat, name and colour of sealer coat, date of application of sealer coat.


https://navsregs.wordpress.com/2017/01/05/the-international-anti-fouling-certificate-a-handy-guide/ 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minuter sedan skrev Mellgard:

 

Några sådana tänkta krav ställs inte för stora fartyg som var storspridare av TBT. Det räcker att vid spärrfärg uppge
type of sealer coat, name and colour of sealer coat, date of application of sealer coat.


https://navsregs.wordpress.com/2017/01/05/the-international-anti-fouling-certificate-a-handy-guide/ 

Nja. I Östersjön skall väl de där ”storspridarna” inte ha TBT alls på botten..? 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/fritidsbatar/batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
4 timmar sedan skrev Mellgard:
5 timmar sedan skrev Mackey:

Vad är Maringuidens tankar när det gäller att använda MG-trådar som bevismaterial i rättsprocesser?

Inget att oroa sig för. Vet inte namn på någon enda som skriver i tråden. Inte heller namn på de som kontaktat mig via PM.

Varför skulle jag eller någon annan oroa sig? Det var en otroligt löjlig tanke.

 

Jag frågar bara @stavhammar hur MG ser på detta.

@admin kan också kan få en pling.

Edited by Mackey

Share this post


Link to post
Share on other sites
2020-04-21 vid 08:11 skrev Kane:

Vad är ditt syfte/din tanke med att starta denna tråd? Jag förstår inte vad du vill åstadkomma.

 

2020-04-21 vid 11:00 skrev Peter_K:

@Mellgard - så... vad är frågan..?
Vad vill du veta, och varför..?

Tråden firar snart ett år och de mest relevanta frågorna ställdes redan på första sidan, men blev aldrig besvarade av TS.

 

Det här måste ju utnämnas till 2020 års mest framgångsrika trolltråd på MG? Det är helt uppenbart att Mellgard inte ger sig förrän han har fått rätt mot staten och alla dess lakejer inkl MG, oavsett hur fel Mellgard har. Han kommer heller inte att låta sig övertygas i en annan riktning.

 

Jag tror, att om alla helt enkelt ignorerar herr Mellgards fallenhet för rättshaveri och slutar svara i tråden, så löser problemet sig själv. 
 

Tiden det tog för Mellgard att skriva alla inlägg på MG samt andra instanser hade för övrigt räckt för att sanera en båt flera gånger om, men han kanske värnar om alla andra stackars utsatta TBT-målare som behöver räddas från miljöterrorn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 timmar sedan skrev Mackey:

Jag frågar bara @stavhammar hur MG ser på detta.

@admin kan också kan få en pling.

 

Om jag omedvetet råkat bryta mot någon forumregel går det bra att blockera mig från att skriva fler inlägg.

 

Tråden visar bland annat på motsättningar som aktivister på transportstyrelsen triggat.

 

Skrivelsen från Saltsjön - Mälarens Båtförbund demonstrerar en bristande respekt för aktivisterna. En emotion bakom budskapet kanske var "Dra till skogs för några båtar har ni nog inte!"
https://vss.nu/wp/wp-content/uploads/2020/10/1893_Hantering-av-biocidfarger.pdf  

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minuter sedan skrev Brunnsviken:

Tråden firar snart ett år och de mest relevanta frågorna ställdes redan på första sidan, men blev aldrig besvarade av TS.

 

Startade tråden endast för att informera om mina rön i TBT-frågan. Är det något speciellt du önskar veta? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja tänk vad lugnt och behagligt samhället skulle bli om vi alla accepterade alla myndighetspåfund. Och vad skatten kunde sänkas. Och vad alla småpåvars karriärer skulle stärkas. Kanske blev lika fint som i DDR.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Mellgard - när jag läser rekommendationerna från SMBF så verkar de vara för åtgärder av båtbottnar, fast vill istället att man skall få måla med spärrfärg. Det står också om vikten av att man följer tillverkarens råd, på samma vis som jag beskrev ovan. 
 

Vad betyder detta för dig och din kamp? 

Kommer du att måla en godkänd spärrfärg på din båtbotten nu för att kunna sjösätta på det viset SMBF rekommenderar i länken du la in, eller hävdar du fortfarande att dina gamla lager av bottenfärg skulle utgöra en spärr mot TBT?

 

Jag försöker nämligen förstå riktningen och målet i din kamp. Är det ”jag vill få använda spärrfärg”, eller är det ”nej till allt”?

Eller annat?

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minuter sedan skrev trewq:

Ja tänk vad lugnt och behagligt samhället skulle bli om vi alla accepterade alla myndighetspåfund. Och vad skatten kunde sänkas. Och vad alla småpåvars karriärer skulle stärkas. Kanske blev lika fint som i DDR.

Okej, jag nappar, och ändrar mig: debatten i sig var bra. Jag skyller på att jag dumt nog skrev före dagens första kopp kaffe och ber om ursäkt för ett lite väl magsurt inlägg. Enda gången jag var med i tråden tidigare var när Mellgard var arg på sin båtklubb som inte lät honom sjösätta i strid mot klubbens regler, vilket han tyckte var fel. Redan där tyckte jag tonen sattes och står vid vad jag skrev då.

 

I övrigt tycker jag det är bra att medborgare engagerar sig i hur landet styrs, även om mitt egna engagemang handlar om frågor som typiskt sett berör fler.

 

@Mellgard ditt engagemang är beundransvärt, även om jag tycker att du bara kunde ta bort din gamla bottenfärg och lägga på något annat. Hoppas ditt engagemang kommer samhället till nytta i fler frågor.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

@Peter_K
Helst skulle jag vilja lämna TBT-frågan och åter segla upp båten till Nord-Norge. Samt låta den vara kvar där och betala import-moms. Men det finns ju krafter som inte tillåter mig sjösätta båten. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
58 minuter sedan skrev Mellgard:

 

@Peter_K
Helst skulle jag vilja lämna TBT-frågan och åter segla upp båten till Nord-Norge. Samt låta den vara kvar där och betala import-moms. Men det finns ju krafter som inte tillåter mig sjösätta båten. 

@Mellgard - svaret är enkelt. 
Hämta båten med lastbil och sjösätt någon annanstans, och flytta sedan båten till Nord-Norge. Alternativt, kör båten hela vägen till Norge på lastbil. 
Ja, efter pandemin då. 
 

Notera att inget av detta är avhängigt av hur regeringen beslutar i ditt ärende. 
 

Tycker ändå det borde bli enklare och billigare att åtgärda problemet än att jobba runt det som så många gånger brukar vara. 

Edited by Peter_K
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Jag har skummat igenom tråden och jag får följande historiska uppfattning om tråden.

NÅgon annan kommer säkert att uppfatta tråden på något annat vis.

 

TRÅDSAMMANFATTNING av Mackey

 

Inledningsvis den 20 april 2020 verkade tråden handla om TBT lite i största allmänhet och om TBT:s giftighet, men rätt snart blev det mera en "atack" mot Britta Eklund och Happy Boat AB.

 

Nästan lika snabbt började tråden handla om sjösättning av - eller snarare förbud att sjösätta - Mellgards båt och ev. felaktigheter i Transportstyrelsens föreskrifter.

 

Peter_K sammanfattade läget då ganska bra tycker jag.

"Så för att sammanfatta... det misstänks att du har färg innehållande TBT på din båt, och du går emot klubbens vilja som är att följa den lagen som förbjuder färg innehållande TBT, allt enligt ett EU-direktiv, och därför försöker du hitta bevis för att TBT egentligen inte är så farligt och att egentligen är det ett företag som tar ockerpriser för att mäta och verkar skumt när du "kollar upp" som är problemet så du kan visa det för styrelsen och därför borde få sjösätta ändå, utan mätning och sanering..?"

 

Rätt tidigt (redan dag tre) kommer frågor om allas rätt att ifrågasätta båtklubbars, kommuners och myndigheters beslut

Även miljöpåverkan av TBT vid skrotning av båtar och vid avlägsnande av TBT-färg diskuteras.

Det framförs även att det bara är Sverige som gör som vi gör i Sverige med TBT.

 

Efter åtta, nio dagar kommer diskussionerna in på vilka undersökningar som gjorts i småbåtshamnar.

 

Efter 13 dagar förtydligar Mellgard att den TBT som finns kvar på våra fritidsbåtar är ofarlig och samtidigt kommer diskussioner om kostnader och arbetsinsatser för att sanera båtbotten in i diskussionen. Mellgard hävdar att det kostar 25 000:- kronor och jag vet att vi betalade 9 000:- kronor och lade 40, 50 timmars eget arbete på detta. Senare redovisas kostnader på 2 000:- kronor för de som gjort arbetet själva och Mellgard hävdar 30 000:- kronor.

 

Efter 17 dagar konstaterar Mellgard att han inte kommer att bekosta någon mätning på sin båt och kommer att kräva ett myndighetsbeslut för att sanera sin båt.

"Vet inte om det finns TBT på min båt, och är inte intresserad. Har haft min Comfort 30 "Marlina" sedan 1990. TBT-bottenfärger togs bort från den svenska marknaden året innan.

 

Om någon utan kostnad för mig vill mäta TBT på min båt så accepteras det. Skulle det finnas TBT i större mängd än någon av myndigheter fastslagen gräns så kommer jag nog ändå inte ta bort något TBT själv, eller betala någon för att göra det, förrän det finns ett vägledande domstolsbeslut."

 

Senare samma dag

"Bollen ligger hos dem som inom eller utom båtklubben kanske tänker sig att genomdriva något slags tvångsåtgärder mot mig för att det eventuellt finns TBT på min båt. Sådana kommer jag att motsätta mig, om så behövs med hjälp av rättsapparaten."

 

Diskussioner om XRF-patentet, om geschäft och kritik av Happy Boat pågår från och till.

 

Ganska tyst sedan fram till...

Den 1 oktober kommer diskussionerna in på Morarnas Båtklubb och att flera lager bottenfärg enligt Mellgard fungerar som spärrfärg.

 

tompelompe konstaterar följande, vilket givetvis gör att båtklubbarnas styrelse (och öven alla marinor) sitter lite i skiten om man inte gör något alls.

"Eftersom styrelsen i de flesta båtklubbar har verksamhetsansvaret för en hamnanläggning med kommunen som motpart så ställs krav på klubben/styrelsen att följa de regler eller lagar som kommunen anser att klubben ska följa."

 

Mellgard roar sig på sitt vis och jag konstaterar att det är roligare att segla.

"Jag roar mig av och till med att försöka få Botkyrka kommun att återta önskemål kring TBT i en inspektionsrapport riktad till Grödinge båtklubb. Ett argument är att inspektören sannolikt blivit vilseledd av oriktiga uppgifter om TBT från Transportstyrelsen och Svenska Båtunionen."

 

Senare i tråden meddelar Mellgard att han roar sig med att "bråka" med kommuner och myndigheter och att försöka gillra fällor och lura skribenter i tråden. Dessutom ägnar han sig hellre åt andra båtklubbars regler än sin egen klubbs regler.

 

Fortfarande i början av oktober och diskussionerna rör vad som är lag och vad som är rekommendationer samt vad som är rätt och fel.

Det diskuteras även vem som har vilket ansvar och för vad.

 

Då och då diskuteras även kostnader för sanering och spannet är stort, från några tusenlappar för de som gjort arbetet själva upp till 30 000:- kronor svart för de som ännu inte sanerat.

 

Båtklubbarnas och styrelsernas ansvar diskuteras lite från och till liksom svårigheter att rekrytera styrelser när medlemmarna är "jobbiga".

 

Diskussioner om att det är viktigt att alla har möjlighet att ifrågasätta myndigheter om  man anser att de har fel. Ingen är emot detta, men vissa är emot att ifrågasätta just TBT.

 

Är TBT-krav och förbud mot spärrfärger förenligt med överenskommelser och regler inom EU?

 

Diskussioner om den forskning som görs och vilka fel och brister den kan ha.

Återigen kritik mot Britta Eklund, XRF-mätning och Happy Boat.

 

Polluter Pays Principle ifrågasätts 2020-11-20 av Mellgard när det är så länge sedan TBT:n påfördes skrovet.

"Nytt och intressantare kan vara att diskutera om eller hur "Polluter Pays Principle" kan vara tillämplig när det gäller rester av TBT på fritidsbåtar, alltså rester av färg som påmålats för mer än 30 år sedan och eventuellt av kanske annan båtägare än nuvarande."

 

11 februari 2021

"Kan rapportera att jag nu erhållit det önskade föreläggandet från Transportstyrelsen. Det var genomarbetat, och jag tackar för det.

I korthet har jag blivit föreskriven att sanera min båt inom tre månader."

 

5 mars 2021

"Transportstyrelsens föreläggande är nu överklagat. Blev en lång text och endast utdrag återges nedan."

 

Tillägg: Helst av allt verkar Mellgard vilja ha sin båt i Nordnorge.

Edited by Mackey
  • Like 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

En kortare sammanfattning kan vara att jag utfört det undersökningsarbete som SBU, SXK och andra båtorganisationer borde ha gjort för flera år sedan. 

 

Man behöver inte läsa mycket av det jag eller andra skrivit i tråden. Det jag länkat till ger en klar bild. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minuter sedan skrev Mellgard:

Man behöver inte läsa mycket av det jag eller andra skrivit i tråden. Det jag länkat till ger en klar bild. 

Förutsatt att man ställer upp på din bild av rätts- och moralläget iallafall. @Mackeys sammanfattning var bra och även slutsatsen att du och din båt säkert mår bättre i Nordnorge, där detta till skillnad från i Sverige verkar vara en icke-fråga.

 

Om det här var en fråga som skapade negativa konsekvenser för många, så skulle säkert SXK/SBU/Sverige agera annorlunda. Just nu verkar det inte vara så många bland fritidsbåtsägarna som är drabbade av reglerna kring bottenfärg, så på det sättet är väl det här en icke-fråga i Sverige också?

 

Ibland får man bita i det sura äpplet, om man har majoriteten emot sig. En ofrånkomlig och ibland trist konsekvens av demokrati. Fel låt vann, fel parti styr Sverige, osv. Man får bilda opinion och förändra. Men det allmänna opinionsläget i Sverige verkar inte stämma med din egen uppfattning i frågan, Mellgard.

 

För egen del tycker jag det är jobbigt att kösystemet i båtklubbar har sån brist på transparens. Det kanske vi borde lagstifta kring istället.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
3 timmar sedan skrev Mackey:

Jag har skummat igenom tråden och jag får följande historiska uppfattning om tråden.

NÅgon annan kommer säkert att uppfatta tråden på något annat vis.

 

TRÅDSAMMANFATTNING av Mackey

 

Inledningsvis den 20 april 2020 verkade tråden handla om TBT lite i största allmänhet och om TBT:s giftighet, men rätt snart blev det mera en "atack" mot Britta Eklund och Happy Boat AB.

 

Nästan lika snabbt började tråden handla om sjösättning av - eller snarare förbud att sjösätta - Mellgards båt och ev. felaktigheter i Transportstyrelsens föreskrifter.

 

Peter_K sammanfattade läget då ganska bra tycker jag.

"Så för att sammanfatta... det misstänks att du har färg innehållande TBT på din båt, och du går emot klubbens vilja som är att följa den lagen som förbjuder färg innehållande TBT, allt enligt ett EU-direktiv, och därför försöker du hitta bevis för att TBT egentligen inte är så farligt och att egentligen är det ett företag som tar ockerpriser för att mäta och verkar skumt när du "kollar upp" som är problemet så du kan visa det för styrelsen och därför borde få sjösätta ändå, utan mätning och sanering..?"

 

Rätt tidigt (redan dag tre) kommer frågor om allas rätt att ifrågasätta båtklubbars, kommuners och myndigheters beslut

Även miljöpåverkan av TBT vid skrotning av båtar och vid avlägsnande av TBT-färg diskuteras.

Det framförs även att det bara är Sverige som gör som vi gör i Sverige med TBT.

 

Efter åtta, nio dagar kommer diskussionerna in på vilka undersökningar som gjorts i småbåtshamnar.

 

Efter 13 dagar förtydligar Mellgard att den TBT som finns kvar på våra fritidsbåtar är ofarlig och samtidigt kommer diskussioner om kostnader och arbetsinsatser för att sanera båtbotten in i diskussionen. Mellgard hävdar att det kostar 25 000:- kronor och jag vet att vi betalade 9 000:- kronor och lade 40, 50 timmars eget arbete på detta. Senare redovisas kostnader på 2 000:- kronor för de som gjort arbetet själva och Mellgard hävdar 30 000:- kronor.

 

Efter 17 dagar konstaterar Mellgard att han inte kommer att bekosta någon mätning på sin båt och kommer att kräva ett myndighetsbeslut för att sanera sin båt.

"Vet inte om det finns TBT på min båt, och är inte intresserad. Har haft min Comfort 30 "Marlina" sedan 1990. TBT-bottenfärger togs bort från den svenska marknaden året innan.

 

Om någon utan kostnad för mig vill mäta TBT på min båt så accepteras det. Skulle det finnas TBT i större mängd än någon av myndigheter fastslagen gräns så kommer jag nog ändå inte ta bort något TBT själv, eller betala någon för att göra det, förrän det finns ett vägledande domstolsbeslut."

 

Senare samma dag

"Bollen ligger hos dem som inom eller utom båtklubben kanske tänker sig att genomdriva något slags tvångsåtgärder mot mig för att det eventuellt finns TBT på min båt. Sådana kommer jag att motsätta mig, om så behövs med hjälp av rättsapparaten."

 

Diskussioner om XRF-patentet, om geschäft och kritik av Happy Boat pågår från och till.

 

Ganska tyst sedan fram till...

Den 1 oktober kommer diskussionerna in på Morarnas Båtklubb och att flera lager bottenfärg enligt Mellgard fungerar som spärrfärg.

 

tompelompe konstaterar följande, vilket givetvis gör att båtklubbarnas styrelse (och öven alla marinor) sitter lite i skiten om man inte gör något alls.

"Eftersom styrelsen i de flesta båtklubbar har verksamhetsansvaret för en hamnanläggning med kommunen som motpart så ställs krav på klubben/styrelsen att följa de regler eller lagar som kommunen anser att klubben ska följa."

 

Mellgard roar sig på sitt vis och jag konstaterar att det är roligare att segla.

"Jag roar mig av och till med att försöka få Botkyrka kommun att återta önskemål kring TBT i en inspektionsrapport riktad till Grödinge båtklubb. Ett argument är att inspektören sannolikt blivit vilseledd av oriktiga uppgifter om TBT från Transportstyrelsen och Svenska Båtunionen."

 

Senare i tråden meddelar Mellgard att han roar sig med att "bråka" med kommuner och myndigheter och att försöka gillra fällor och lura skribenter i tråden. Dessutom ägnar han sig hellre åt andra båtklubbars regler än sin egen klubbs regler.

 

Fortfarande i början av oktober och diskussionerna rör vad som är lag och vad som är rekommendationer samt vad som är rätt och fel.

Det diskuteras även vem som har vilket ansvar och för vad.

 

Då och då diskuteras även kostnader för sanering och spannet är stort, från några tusenlappar för de som gjort arbetet själva upp till 30 000:- kronor svart för de som ännu inte sanerat.

 

Båtklubbarnas och styrelsernas ansvar diskuteras lite från och till liksom svårigheter att rekrytera styrelser när medlemmarna är "jobbiga".

 

Diskussioner om att det är viktigt att alla har möjlighet att ifrågasätta myndigheter om  man anser att de har fel. Ingen är emot detta, men vissa är emot att ifrågasätta just TBT.

 

Är TBT-krav och förbud mot spärrfärger förenligt med överenskommelser och regler inom EU?

 

Diskussioner om den forskning som görs och vilka fel och brister den kan ha.

Återigen kritik mot Britta Eklund, XRF-mätning och Happy Boat.

 

Polluter Pays Principle ifrågasätts 2020-11-20 av Mellgard när det är så länge sedan TBT:n påfördes skrovet.

"Nytt och intressantare kan vara att diskutera om eller hur "Polluter Pays Principle" kan vara tillämplig när det gäller rester av TBT på fritidsbåtar, alltså rester av färg som påmålats för mer än 30 år sedan och eventuellt av kanske annan båtägare än nuvarande."

 

11 februari 2021

"Kan rapportera att jag nu erhållit det önskade föreläggandet från Transportstyrelsen. Det var genomarbetat, och jag tackar för det.

I korthet har jag blivit föreskriven att sanera min båt inom tre månader."

 

5 mars 2021

"Transportstyrelsens föreläggande är nu överklagat. Blev en lång text och endast utdrag återges nedan."

 

Tillägg: Helst av allt verkar Mellgard vilja ha sin båt i Nordnorge.

Bra jobbat!

Saknar ett avsnitt om att Mellgards båt blir mätt av Happy Boats den 7/11 och att resultatet är högt över gränsvärdet, 12/11.

Edited by Kane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Vi som har båtar från tiden före försäljningsstoppet av TBT (1989) är nog en minoritet. Vi som dessutom aldrig avlägsnat gamla färglager är en ännu mindre minoritet. 

 

Eftersom jag inte fick gehör för mina synpunkter i min båtklubbs styrelse återstod att ta hjälp av lagstiftningen. Är förresten väldigt nöjd med både Transportstyrelsens och Botkyrka kommuns miljöförvaltnings hantering av mitt ärende. Återstår att se hur nöjd jag blir med ett eventuellt regeringsbeslut.

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites

Eftersom det nu finns ett pågående rättsfall angående det för Sverige unika kravet på TBT-sanering av fritidsbåtar är det kanske lämpligt att båtklubbar och marinor tillsvidare ligger lågt med eventuella krav på sanering före sjösättning.    

 

Fått en frist till 29 mars att till infrastrukturdepartementet inkomma med synpunkter på transportstyrelsens senaste yttrande. Har inget behov av ett regeringsbeslut i närtid och kommer att utnyttja de frister som ges.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy