Jump to content
Thursday 05 August 2021
Mellgard

Funderingar kring TBT (tributyltenn)

Recommended Posts

7 timmar sedan skrev Mellgard:

Eftersom det nu finns ett pågående rättsfall angående det för Sverige unika kravet på TBT-sanering av fritidsbåtar är det kanske lämpligt att båtklubbar och marinor tillsvidare ligger lågt med eventuella krav på sanering före sjösättning.   

Varför då..? Så länge ingen dom förkunnats i ditt rättsfall har ju ingen tolkning av lagen ändrats.

Share this post


Link to post
Share on other sites

AFS-förordningen blev en EU-förordning. Enskilda medlemsländer har inte handlingsfrihet att göra egna tolkningar och tillämpningar av sådana.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minuter sedan skrev Mellgard:

AFS-förordningen blev en EU-förordning. Enskilda medlemsländer har inte handlingsfrihet att göra egna tolkningar och tillämpningar av sådana.

Ja, det är din åsikt.
Det vet vi. 

Men det är inte svar på frågan jag ställde. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 timmar sedan skrev Mellgard:

Eftersom det nu finns ett pågående rättsfall angående det för Sverige unika kravet på TBT-sanering av fritidsbåtar är det kanske lämpligt att båtklubbar och marinor tillsvidare ligger lågt med eventuella krav på sanering före sjösättning.   

@Peter_K

Det var på sin höjd en rekommendation från min sida. Ser risker i form av ekonomiska krav med att bortse från den.

Share this post


Link to post
Share on other sites
51 minuter sedan skrev Mellgard:

@Peter_K

Det var på sin höjd en rekommendation från min sida. Ser risker i form av ekonomiska krav med att bortse från den.

Jag har väldigt svårt att se att någon skulle kunna rikta ekonomiska krav och få ersättning av en båtklubb som följer myndigheters och markägares påbud. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Peter_K

Ansvaret för de obefogade saneringarna ligger till största delen på andra än myndigheter och markägare.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minuter sedan skrev Mellgard:

@Peter_K

Ansvaret för de obefogade saneringarna ligger till största delen på andra än myndigheter och markägare.

Mig veterligen finns det idag inget myndighetsbeslut eller domstolsbeslut som säger att saneringarna är obefogade, det är bara din personliga åsikt att det är så. Och åsikter får man ju ha, men det är inte samma sak som att andra personer gör fel om de inte följer din åsikt, men de gör fel om man struntar i myndigheters och markägares påbud. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Peter_K
Exempelvis är åsikter eller rekommendationer från miljöinspektörer inga påbud från myndigheter eller markägare. 

 

Att TBT-frågan blev ett regeringsärende var en oväntad bonus för mig. Nu behövde jag inte fullfölja en planerad propå till kommunledningen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
1 timme sedan skrev Mellgard:

@Peter_K
Exempelvis är åsikter eller rekommendationer från miljöinspektörer inga påbud från myndigheter eller markägare. 

 

Att TBT-frågan blev ett regeringsärende var en oväntad bonus för mig. Nu behövde jag inte fullfölja en planerad propå till kommunledningen.

Nu är det ju i och för sig inte åsikter från miljöinspektörer jag hänvisar till, utan vad myndigheten Transportstyrelsen skriver. 
Här kan du läsa vad som gäller, https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/fritidsbatar/batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/

Edited by Peter_K

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Peter_K
Transportstyrelsen skriver intressant om väldigt mycket. 

 

"Fartyg som är kortare än 24 meter (huvudsakligen fritidsbåtar och fiskebåtar) behöver inte besiktigas eller certifieras gällande antifoulingsystem. Men sådana fartyg ska använda båtbottenfärger och anti­fouling­system, som är godkända av Kemikalieinspektionen."
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Miljo-och-halsa/Antifouling-pavaxthindrande-system-for-fartyg-/Besiktning-certifiering-och-forsakran/ 

 

Följande organisationer får besikta och certifiera fartyg på Transportstyrelsens uppdrag. 
American Bureau of Shipping (ABS)
Bureau Veritas (BV)
DNV GL AS (DNVGL)
Lloyd's Register Group Ltd. (LR)
RINA Service S.p.A (RINA)

 

Happy Boat AB återfinns inte bland dessa. Varför ges mätresultat från Happy Boat AB legal verkan? 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fartyg/fragor-och-svar-om-fartyg/delegerad-tillsyn-till-erkand-organisation-ro/ 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
48 minuter sedan skrev Mellgard:

@Peter_K
Transportstyrelsen skriver intressant om väldigt mycket. 

 

"Fartyg som är kortare än 24 meter (huvudsakligen fritidsbåtar och fiskebåtar) behöver inte besiktigas eller certifieras gällande antifoulingsystem. Men sådana fartyg ska använda båtbottenfärger och anti­fouling­system, som är godkända av Kemikalieinspektionen."
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Miljo-och-halsa/Antifouling-pavaxthindrande-system-for-fartyg-/Besiktning-certifiering-och-forsakran/ 

 

Följande organisationer får besikta och certifiera fartyg på Transportstyrelsens uppdrag. 
American Bureau of Shipping (ABS)
Bureau Veritas (BV)
DNV GL AS (DNVGL)
Lloyd's Register Group Ltd. (LR)
RINA Service S.p.A (RINA)

 

Happy Boat AB återfinns inte bland dessa. Varför ges mätresultat från Happy Boat AB legal verkan? 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fartyg/fragor-och-svar-om-fartyg/delegerad-tillsyn-till-erkand-organisation-ro/ 

Oj, är vi tillbaka till Happy Boats igen?
Jag trodde vi var klara med dem, men jag hade visst fel.

Anledningen till att de inte finns med på den listan är för att Happy Boats inte arbetar med certifiering eller besiktning av antifoulingsystem i form av en erkänd organisation som utför en delegerad tillsyn på fartyg med en längd över 24 meter gissar jag, eftersom det är vad listan du la in avser. De arbetar med provtagning av bottenfärg på fritidsbåtar, om man väljer att anlita dem förstås, vilket man inte behöver, man kan ju skrapa och skicka in prov till ett labb själv.
🙂

Edited by Peter_K

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 timmar sedan skrev Peter_K:

Oj, är vi tillbaka till Happy Boats igen?
Jag trodde vi var klara med dem, men jag hade visst fel.

Anledningen till att de inte finns med på den listan är för att Happy Boats inte arbetar med certifiering eller besiktning av antifoulingsystem i form av en erkänd organisation som utför en delegerad tillsyn på fartyg med en längd över 24 meter gissar jag, eftersom det är vad listan du la in avser. De arbetar med provtagning av bottenfärg på fritidsbåtar, om man väljer att anlita dem förstås, vilket man inte behöver, man kan ju skrapa och skicka in prov till ett labb själv.
🙂

Mellgard ser ju Happy Boat som roten till allt ont så HB och Britta Eklund (eller vad hon heter) lär dyka upp så länge tråden lever.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Mackey
Utdrag nedan ur en skrivelse till Transportstyrelsen från 26 januari 2020. 

 

Önskar fästa uppmärksamhet på att det senaste åren startats en för ägare till äldre fritidsbåtar skadlig affärsverksamhet kring det från 2003 gällande förbudet att ha tennorganiska föreningar, särskilt TBT, som antifouling på båtbottnar. Affärsverksamheten är inriktad mot gamla fritidsbåtar som har kvar rester av TBT som påmålats från tiden före säljförbudet år 1989 för bottenfärger innehållande TBT.

 

Affärsverksamheten baseras dels på Transportstyrelsens missvisande beskrivning av förbudet från 2003 angående tennorganiska föreningar på båtskrov, och dels på det svenska patentet
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20151117&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=SE&NR=537906C2&KC=C2&ND=4# 

 

Som uppfinnare och patentsökande till patentet anges Britta Eklund, Lennart Lundgren och Erik Ytreberg.  Det finns visserligen inget förbud mot att använda patentsystemet till att erhålla ensamrätt för en praktiskt genomförbar detektering och uppmätning av ett miljögift. Men man kan ha synpunkter på agerandet. 

 

Affärsverksamheten drivs av bolaget HappyBoat AB med hemsida http://www.happyboat.se/ . På hemsidan kan man exempelvis läsa att TBT "är något av det giftigaste som människan har framställt", vilket är ett befängt påstående och även utan att hänvisa till kemiska stridsmedel som sarin, vx eller novichok. TBT är i själva verket endast bråkdelen så giftigt för människor som exempelvis arsenik (förr använt i båtbottenfärg). TBT har dessutom egenskapen att i sjövatten och sjöbottnar långsamt men obönhörligen sönderfalla i för det marina livet mindre giftiga föreningar och slutligen till helt ogiftiga tennjoner eller tennoxid. Nedbrytbarheten av TBT i naturen är en viktig skillnad mot ej nedbrytbara miljögifter, sådana som exempelvis PCB, kadmium och kvicksilver. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minuter sedan skrev Mellgard:

Det finns visserligen inget förbud mot att använda patentsystemet till att erhålla ensamrätt för en praktiskt genomförbar detektering och uppmätning av ett miljögift. Men man kan ha synpunkter på agerandet. 

Du verkar har uppfattat min poäng korrekt.

12 timmar sedan skrev Mackey:

Mellgard ser ju Happy Boat som roten till allt ont så HB och Britta Eklund (eller vad hon heter) lär dyka upp så länge tråden lever.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minuter sedan skrev Mellgard:

En bekant till mig fick åka till sin båtklubb för tbt-mätning på sin Crescent 498. Samt betala 600 kr till Happy Boat för besväret. Synpunkter på det?   

 

https://www.sokbat.se/Modell/crescent/498 

Inget konstigt med det tycker jag.

Har hen beställt en mätning så kände hen troligen till vad mätningen skulle komma att kosta.

 

Lite märkligt att hen måste vara med vid mätningen kan jag tycka.

Det borde gå att lösa enklare.

Share this post


Link to post
Share on other sites

De båtägare som beställer en tbt-mätning är nog lätt räknande. Mätning är knappast frivilligt. Men tror att det ska kunna bli så, och utan att EU-domstolen behöver involveras. 

 

Transportstyrelsen vidhåller förresten i skrivelse till Regeringen att deras beslut i föreläggandet är korrekt, och hävdar att även mindre fartyg, inklusive fritidsbåtar, omfattas av AFS-förordningens tillämpningsområde. De skriver att detta skulle framgå av artikel 3 AFS-förordningen. Tror att de menade artikel 2 där det står att i denna förordning avses med fartyg alla typer av farkoster som framförs i marin miljö.

 

Artikel 3 lyder
Räckvidd
1. Denna förordning skall tillämpas på
a) fartyg som för en medlemsstats flagg,
b) fartyg som inte för en medlemsstats flagg men som framförs under en medlemsstats myndighet, och
c) fartyg som anlöper en medlemsstats hamn eller offshoreterminal men som inte omfattas av a eller b.
2. Denna förordning skall inte tillämpas på örlogsfartyg, militära hjälpfartyg eller andra fartyg som ägs och drivs av staten och som för närvarande endast används i statlig, icke-kommersiell tjänst.   
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R0782:SV:HTML 

 

Mig veterligen finns ingen skyldighet att föra någon flagg för mitt "fartyg" i Sverige. Veterligen framföres det inte heller under medlemsstats myndighet, dvs. Sverige. 
Fritidsbåtsregistret avskaffades 1992 och min båt var i det registret införd som fritidsbåt och inte som fartyg. Framgår av en kopia som Transportstyrelsen erhållit. 

 

Lite obehövligt juridiskt finlir här. Men det är kul. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minuter sedan skrev Mellgard:

De båtägare som beställer en tbt-mätning är nog lätt räknande. Mätning är knappast frivilligt. Men tror att det ska kunna bli så, och utan att EU-domstolen behöver involveras. 

Vem beställer mätningen då..? Eller dyker Happy Boats bara upp, opåkallade, och okynnes-mäter båtar på olika uppläggningsplatser och skickar räkningar till folk tror du..?


Att anlita just Happy Boats för mätningen torde i alla fall vara frivilligt. Visst kan klubben ställa krav på intyg eller bevis, men man kan ju som sagt välja att anlita annan leverantör av tjänsten, t ex ett labb. 
I mitt fall hade jag redan tagit bort all färg pga botten var så ojämn, och ersatt den med epoxy och godkänd färg för tio år sedan, så det räckte med intyg från min sida. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minuter sedan skrev Peter_K:

Vem beställer mätningen då..? Eller dyker Happy Boats bara upp, opåkallade, och okynnes-mäter båtar på olika uppläggningsplatser och skickar räkningar till folk tror du..?

Transportstyrelsen verkar ha lyckats "delegera" till Happy Boat AB och länsstyrelser. Styrelser har "delegerat" till kommunala miljöförvaltningar. Inom förvaltningarna har man delegerat till sina miljöinspektörer. Dessa har "delegerat" till styrelser på båtklubbar. Inom styrelserna har man kanske ofta delegerat till något utskott i vilken miljösamordnaren ingår. Denne beställer mätning av Happy Boat. Medlemmar med äldre båtar betalar. 

 

Skickligt agerat av Transportstyrelsen för att slippa besvär med det som avhandlas på sid 38-39 i länken nedan. Men kanske rättsvidrigt?


"Problematiken med förekomst av TBT på fritidsfartyg har uppmärksammats under de senaste åren och Transportstyrelsen arbetar nu aktivt med området TBT på båtskrov. Som en del av vårt tillsynsarbete ingår det att kunna kontrollera båtskrov för förekomst av TBT. Verksamheten kring detta kommer att utvecklas och tillsyn kommer att påbörjas under 2017."

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinsd624qjvAhXEpYsKHXiVAnoQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fmhrf.se%2FBeskrivning_TS_avgiftsforandringar_2017&usg=AOvVaw0JYPo07B9R2RnxAPZwsX0f 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

Transportstyrelsen verkar ha lyckats "delegera" till Happy Boat AB och länsstyrelser. Styrelser har "delegerat" till kommunala miljöförvaltningar. Inom förvaltningarna har man delegerat till sina miljöinspektörer. Dessa har "delegerat" till styrelser på båtklubbar. Inom styrelserna har man kanske ofta delegerat till något utskott i vilken miljösamordnaren ingår. Denne beställer mätning av Happy Boat. Medlemmar med äldre båtar betalar. 

Nä, det finns ingen sådan delegationsordning, inte vad jag känner till i alla fall. Däremot erbjuder Happy Boats en tjänst som är lätttillgänglig (stavas så!), en färdig lösning till en ganska moderat kostnad. Det finns som sagt möjligheter att använda andra aktörer på marknaden för den som så önskar. 
 

Du får gärna motbevisa mig och ta fram den där delegeringen, jag gillar att bli överbevisad, så go for it!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
51 minuter sedan skrev Peter_K:

......lätttillgänglig (stavas så!),...

Säger vem, ditt svenskatlärare?😁

Edited by Kane

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minuter sedan skrev Peter_K:

Det finns som sagt möjligheter att använda andra aktörer på marknaden för den som så önskar. 

Eller lägga ett par timmar på att renskrapa roddbåten och lägga på ny bottenfärg. Det blir troligen billigare än att mäta TBT.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 timmar sedan skrev Peter_K:

Du får gärna motbevisa mig och ta fram den där delegeringen, jag gillar att bli överbevisad, så go for it!

Duger denna inspektionsrapport som belägg för att miljöinspektör delegerat till båtklubb?
https://grodingebatklubb.se/wp-content/uploads/sites/4/2020/11/2019_Inspektionsrapport_gbk.pdf 

 

Källa till det rådgivande referensvärdet (tennhalt ≥ 100 μg/cm2) kan man sedan följa uppåt i kedjan.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minuter sedan skrev Mellgard:

Duger denna inspektionsrapport som belägg för att miljöinspektör delegerat till båtklubb?
https://grodingebatklubb.se/wp-content/uploads/sites/4/2020/11/2019_Inspektionsrapport_gbk.pdf 

 

Källa till det rådgivande referensvärdet (tennhalt ≥ 100 μg/cm2) kan man sedan följa uppåt i kedjan.

Var det inte delegering från Transportstyrelsen som efterfrågades? Eller har jag fattat fel?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
36 minuter sedan skrev Mellgard:

Duger denna inspektionsrapport som belägg för att miljöinspektör delegerat till båtklubb?
https://grodingebatklubb.se/wp-content/uploads/sites/4/2020/11/2019_Inspektionsrapport_gbk.pdf 

 

Källa till det rådgivande referensvärdet (tennhalt ≥ 100 μg/cm2) kan man sedan följa uppåt i kedjan.

Frågan gällde ditt påstående att Transportstyrelsen delegerat till Happy Boats att mäta bl a din båt. Jag kunde inte se att Happy Boats nämdes i skrivelsen, var står det?

 

Som jag skriver hela tiden, och även rapporten anger, finns möjligheten att ta skrapprov och skicka till valfritt labb också. Man behöver alltså inte anlita Happy Boats, men man kan välja att göra det då det är en enkel och prisvärd metod för att konstatera om TBT finns på skrovet. 

Edited by Peter_K

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minuter sedan skrev Kane:

Var det inte delegering från Transportstyrelsen som efterfrågades? Eller har jag fattat fel?

Du har inte fattat fel. Men för att göra det tydligt började jag med sista ledet i kedjan av delegeringar. Närmast föregående led var nog detta.

https://tillstand.stockholm/globalassets/foretag-och-organisationer/tillstand-och-regler/tillstand-regler-och-tillsyn/fritid-och-underhallning/batklubbar/miljoforvaltningens-radgivande-referensvarden-xrf-batskrov_200317.pdf 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minuter sedan skrev Peter_K:

Frågan gällde ditt påstående att Transportstyrelsen delegerat till Happy Boats att mäta bl a din båt. 

Det är inte vad jag skrev.

 

Det kanske också var så att Happy Boat "delegerade" till Transportstyrelsen att ge dem ett slags legitimitet för sin verksamhet? Med gott resultat för Happy Boat.


"Transportstyrelsen har visat sig intresserade och även kommuninspektörer anser att det kan vara ett bra hjälpmedel i deras arbete, säger Britta Eklund", som det står sist i artikeln i Båtliv 3/2015.

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG4rbDqarvAhXOiIsKHZYuC8MQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Ftidningenbatliv%2Fdocs%2Ftidningen_b__tliv_nummer_3_2015%2F76&usg=AOvVaw20HqHJ7faPXH0OwJH0ORyC 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 timmar sedan skrev Mellgard:

Transportstyrelsen verkar ha lyckats "delegera" till Happy Boat AB och länsstyrelser.

...skrev du, @Mellgard

Ordagrant. 
Var finns delegationen till Happy Boats, frågar jag?

 

Som jag skriver, att nägon eller några ANLITAR ett företag helt frivilligt, eller att en myndighet visar intresse för en metod, är inte samma sak som att det finns en delegation. 

Dvs, du fabulerar, och ställd inför raka frågor slingrar du dig. Väldigt o-snyggt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Peter_K

Anföringstecknen kring delegera betyder att ingen bokstavlig betydelse avses.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just nu skrev Mellgard:

@Peter_K

Anföringstecknen kring delegera betyder att ingen bokstavlig betydelse avses.

 

@Mellgard, jag vidhåller att du fabulerar här, och att du slingrar dig ställd inför fakta.
Happy Boats är inte en part i målet. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy