Jump to content
Wednesday 27 January 2021
Mellgard

Funderingar kring TBT (tributyltenn)

Recommended Posts

11 minuter sedan skrev Mellgard:

Det är kanske lättare att utesluta aktivister i båtklubbstyrelser som genomdriver ekonomiska och andra sanktioner mot klubbmedlemmar vars båtar har rester av en bottenfärg som lagligen påmålats för mer än 30 år sedan?  😏

 

Båtklubbar är vanligen ideella kamratföreningar med syfte att tillvarata medlemmarnas intressen i anslutning till båtlivet. Att agera domstol i miljöfrågor kan vara stadgebrott, särskilt om klubbens medlemmar inte har blivit tillfrågade. 

Jag har faktiskt inte sett några sådana exempel där klubbars medlemmar på eget bevåg hittar på sådana idéer, däremot är det ju pålagor till klubbarna från bl a markägarna som ofta är kommuner. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minuter sedan skrev Peter_K:

Instämmer. 
I ett låst giftskåp är t ex TBT helt ofarligt 🙂 

Och i väldigt små mängder så är även de giftigaste ämnena ofarliga.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minut sedan skrev BSven:

Och i väldigt små mängder så är även de giftigaste ämnena ofarliga.

Exakt. 
Och i stora mängder kan annars ofarliga ämnen vara giftiga. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minuter sedan skrev Peter_K:

Jag har faktiskt inte sett några sådana exempel där klubbars medlemmar på eget bevåg hittar på sådana idéer, däremot är det ju pålagor till klubbarna från bl a markägarna som ofta är kommuner. 

Mig veterligen finns inga beslut av politiskt ansvariga i kommuner angående mätning och borttagning av rester av TBT. Utan det verkar handla om att kommunanställda miljöinspektörer försöker få båtklubbar att utföra deras arbete.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just nu skrev Mellgard:

Mig veterligen finns inga beslut av politiskt ansvariga i kommuner angående mätning och borttagning av rester av TBT. Utan det verkar handla om att kommunanställda miljöinspektörer försöker få båtklubbar att utföra deras arbete.

Mycket möjligt, jag har inte grottat i det. 
Men det var inte det jag skrev heller. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Transportstyrelsens orealistiska projekt Skrovmålet verkar numera avsomnat. Det senaste jag sett därifrån är denna rapport från 2019-10-22.
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/fritidsbatar1/skrovmalet/skrovmalet-kunskapslage-batbottenfarger-20191022-final.pdf 

 

På sid 13 står
"3.3 Spärrfärger för äldre TBT-färger
Sedan 2008 gäller totalförbud för bottenfärger som innehåller TBT. Färgen måste avlägsnas alternativt inneslutas med beläggning/färger som förhindrar spridning.

Spärrfärgernas effektivitet har undersökts i en studie från Stockholms universitet (Ferreira m fl., 2015). Resultaten varierade något beroende på typ/märke av spärrfärg men slutsatserna är att
färgerna förhindrar spridning av TBT via diffusion, men att borstning och annan nötning av spärrskikten kan leda försämrad funktion. I studien rekommenderades därför inte spärrfärger som förseglingsmetod i de fall båtägaren avser att mekaniskt nöta på färgerna genom exempelvis borsttvättning." 

 

Så bra, för jag har inga planer på att borsta eller på annat sätt nöta på mitt spärrskikt av flera lager konventionell bottenfärg. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

I ett utskick nyligen från Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF) står    
"SPÄRRFÄRGER
I frågan om användning av spärrfärger, har SMBF nyligen beslutat förorda spärrfärg som skydd för spridning av gifter till vattnet från tidigare färglager på båtbottnar. Vi avråder båtklubbar att tillåta blästring, slipning och skrapning på klubbens mark, eftersom det är svårt att eliminera spill vid borttagandet av giftig färg och huvudskälet är skydd för människors hälsa och förhindra att gifter kontaminerar mark och vatten. Om båtbottnar ska saneras mekaniskt är det viktigt att det görs med rätt utrustning och på därför avsedd plats."

SMBF.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timmar sedan skrev Mellgard:

I ett utskick nyligen från Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF) står    
"SPÄRRFÄRGER
I frågan om användning av spärrfärger, har SMBF nyligen beslutat förorda spärrfärg som skydd för spridning av gifter till vattnet från tidigare färglager på båtbottnar. Vi avråder båtklubbar att tillåta blästring, slipning och skrapning på klubbens mark, eftersom det är svårt att eliminera spill vid borttagandet av giftig färg och huvudskälet är skydd för människors hälsa och förhindra att gifter kontaminerar mark och vatten. Om båtbottnar ska saneras mekaniskt är det viktigt att det görs med rätt utrustning och på därför avsedd plats."

Bl.a så här har Stockholms stad bemött SMBF rekommendation.

 

Det är mycket olyckligt att en intresseförening för båtägare ger sina medlemmar en rekommendation som går tvärt emot den rekommendation som ges av myndigheterna. Det kan upplevas förvirrande för den enskilde båtägaren.

 

Målet är ju att få bort TBT helt en gång för alla och då funkar ju inte spärrfärger. Det är förståeligt om inte alla inser detta, men man kan ju förvänta sig att SMBF har satt sig in i frågan och förstår syftet.

Edited by Mackey
"från kretsloppet" borttaget.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Mellgard:
3 timmar sedan skrev Mackey:

Målet är ju att få bort TBT helt från kretsloppet en gång för alla ...

På vad grundas påståendet att TBT (instabil substans) ingår i ett kretslopp? https://sv.wikipedia.org/wiki/Kretslopp 

Fel av mig, jag tar bort "från kretsloppet".

Share this post


Link to post
Share on other sites
2020-12-15 vid 16:03 skrev Mackey:

Målet är ju att få bort TBT helt en gång för alla och då funkar ju inte spärrfärger. Det är förståeligt om inte alla inser detta, men man kan ju förvänta sig att SMBF har satt sig in i frågan och förstår syftet.

 

Målet är inte att få bort TBT helt en gång för alla. SMBF har gjort en korrekt tolkning av AFS-konventionen. I länken nedan kan man läsa om konventionen, inklusive dess syfte.   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/LSU/?uri=CELEX%3A32003R0782 

 

Några utdrag, och med min fetstilning. 


"Från och med den 1 januari 2008 måste fartyg som kommer in i en hamn i ett EU-land antingen vara utan beläggning med tennorganiska föreningar som fungerar som biocider, eller ha ett andra lager som förhindrar att tennorganiska föreningar kommer ut från det icke-överensstämmande undre lagret av antifoulingfärg.

 

"Ingen besiktning eller certifiering emotses för fartyg med en längd på mindre än 24 meter, dvs. huvudsakligen fritids- och fiskebåtar".

 

Transportstyrelsens och kommunala förvaltningars tolkning av AFS-förordningen kommer nu att bli juridiskt prövad genom min försorg. Transportstyrelsens diarienummer för ärendet är 2020-4039. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minuter sedan skrev Mellgard:

Målet är inte att få bort TBT helt en gång för alla.

Jo! Målet i och runt Stockholm är att bli av med TBT en gång för alla.

 

Att det inte är ditt mål, det är uppenbart.

 

Tillägg: Om målet att få bort TBT en gång för alla är förenligt med olika lagstiftning vet jag inte, men det får vi väl svar på så småningom. Då är förhoppningsvis all TBT borta från alla båtar utom möjligen din.

Edited by Mackey

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rekommendationen om spärrfärger från Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF) har förresten kommenterats i facebook-gruppen Segelbåtsfix med att "Det här beslutet/info skulle ha kommit för 2 år sen!" och jag har kommenterat att beslutet hade kunnat tagits för 4 år sedan om exempelvis svenska båtunionen haft en miljökommitté med en majoritet av naturvetenskapligt utbildade. 

 

Båtfolket har föga nytta av okritiska stödjare av maktens påbud. "What greater pleasure in life, at least for some people, than that of causing difficulties for others in the name of the public good". 

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minuter sedan skrev Mellgard:

har förresten kommenterats i facebook-gruppen Segelbåtsfix med att "Det här beslutet/info skulle ha kommit för 2 år sen!" och jag har kommenterat att beslutet hade kunnat tagits för 4 år sedan

De som är med i den gruppen blir säkert väldigt glada!

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minuter sedan skrev Mackey:

De som är med i den gruppen blir säkert väldigt glada!

De som nu slipper kostnaderna och besväret med att sanera blir kanske desto gladare. 

 

"EU förordningen för TBT anger spärrfärg som alternativ till borttagning av giftfärgen och har använts av handelsflottan". (se sista sidan i länken, från mars 2020)
http://smbf.org/wp-content/uploads/2020/03/Spärrfärger-Kjell-Carlsson-SMBFs-miljökommitté.pdf 

 

Det som handelsflottan använder sig av för att uppfylla miljökrav duger rimligen även för fritidsbåtar. Min ståndpunkt är att konventionell bottenfärg ger tillräcklig spärr för utlakning av TBT.

Share this post


Link to post
Share on other sites
51 minuter sedan skrev Mellgard:

De som nu slipper kostnaderna och besväret med att sanera blir kanske desto gladare. 

Inget har ju ändrats så du strör ju bara salt i såren på de som tagit hand om sin TBT och de som ännu inte tagit hand om sin TBT kommer att ha gjort det innan någon ev. ändring sker. Det blir salt i såren där också!

 

God Jul!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy