Jump to content
Thursday 08 December 2022
Mellgard

Funderingar kring TBT (tributyltenn)

Recommended Posts

9 minuter sedan skrev Lasker:

Tittar man i denna tråd verkar det vara några olika bottnar, både Mellgards för egen vinning och ett helhetstänk att välta omkull hela TBT problematiken för båtägare.

 

Nu när Mellgard bestämt sig för att låta mäta sin botten  trots allt.

Skriver Mellgard att han vägrar åtgärda sin bottenfärg om den visar sig ha TBT, han motsätter sig också tidigare i tråden  att vägras sjösättning. Det han då gör är att han i min ögon begär att bli särbehandlad jämfört med övriga båtklubbsmedlemmar.

 

Jag menar att det i en båtklubb är lagligt att ha egna reglementen och stadgar. Att en båtklubb beslutar om egna regler som sträcker sig längre än myndigheters är inte förbjudet, däremot är medlemskap i båtklubb frivilligt.

Jag förstår vad du menar.
Jag skrev i ett tidigare inlägg om en del människors "ordningssinne" och behov av att inbegripa andra i detta. Man måste i en förening eller samfällighet ha torrt på fötterna innan man tvingar på sina medlemmar kostnader och arbete.
För några decennier sedan var nästan alla med i någon förening och var de små hade nästan alla även någon styrelsepost. Man var införstådd i att det finns reglerat hur stadgar och regler formuleras eller ändras och tog detta på stort allvar. Det var en praktisk utbildning i demokrati. 
Idag saknas den kunskapen hos gemene man och i mitt jobb så ser jag hur många samfälligheter, vägföreningar mfl. saknar såväl kunskap som förståelse och "tycker" saker.
Jag uppfattar att Mellgards motstånd har visat att man i båtklubbens styrelse inte hade tänkt igenom saken särskilt långt och förhoppningsvis så leder Mellgards "trots" till att både Mellgards och andra båtklubbar tar sådana här ärenden på större allvar i fortsättningen.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mellgards båtklubb har ju fått påtryckningar från kommunen som de arrenderar mark ifrån, så det är inte bara ett ”tyckande” i TBT-frågan hos klubben. Liknande propåer har så gott som samtliga klubbar fått verkar det som, i alla fall i Stockholmstrakten. 

Edited by Peter_K
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minuter sedan skrev Peter_K:

Mellgards båtklubb har ju fått påtryckningar från kommunen som de arrenderar mark ifrån, så det är inte bara ett ”tyckande” i TBT-frågan hos klubben. Liknande propåer har så gott som samtliga klubbar fått verkar det som, i alla fall i Stockholmstrakten. 

Men hur ärendet sedan har handlagts och beslutats i båtklubbens styrelse är frågan och hade det gjorts rätt så hade vi inte haft den här diskussionen utan bara läst mötesprotokollet.

Edited by BSven

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minuter sedan skrev BSven:

Men hur ärendet sedan har handlagts och beslutats i båtklubbens styrelse är frågan och hade det gjorts rätt så hade vi inte haft den här diskussionen utan bara läst mötesprotokollet.

Vet inte hur det är på Mellgards klubb, men på vår klubb har det i alla fall varit uppe på medlemsmöten. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minuter sedan skrev BSven:

Jag uppfattar att Mellgards motstånd har visat att man i båtklubbens styrelse inte hade tänkt igenom saken särskilt långt och förhoppningsvis så leder Mellgards "trots" till att både Mellgards och andra båtklubbar tar sådana här ärenden på större allvar i fortsättningen.
 

Precis så. Det är faktiskt så att jag hoppas att det finns TBT på min båt. För det ger mig möjlighet att ge en "lektion" till alla båtklubbars styrelser.

 

Vad Johan Hakelius skriver här är relevant, dock utan effekt. Men i den komplicerade TBT-frågan ser jag effektiva öppningar.

 

"Det har funnits ”rekommendationer”. Det har funnits mästrande överhetspersoner. Det har funnits självpåtagna ordningsmän som blommat ut i sin fulla människofientliga prakt".
https://www.expressen.se/kronikorer/johan-hakelius/det-ar-nagot-osttyskt-over-socialministerns-makt/ 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ursäkta ett inhopp från sidan, men jag läste de två sista sidorna här och förstår nu verkligen varför ideella föreningar inklusive båtklubbar har svårt att hitta (yngre) människor som vill engagera sig i styrelsearbete. Jag har suttit i brf-styrelse under lång tid, likaså mina föräldrar, och alltid är det något tjafs kring enskilda medlemmar som måste redas ut. Som om styrelsen inte har nog att göra, i de flesta föreningar. Man kan utreda en fråga in absurdum men ibland måste man få saker gjorda också.

 

Utan att kommentera sakfrågan om TBT som jag har noll koll på så tycker jag @Lasker har mest rätt i principfrågan: en ideell förening typ båtklubb är just ideell. Klubben sätter sina egna regler. Tycker man inte om dem så behöver man (eller får man inte) vara medlem. Folk som tycker att de står över regelverket som en majoritet av klubben kommit överens om skulle åtminstone inte jag vilja ha i klubben. Tycker en majoritet att styrelsen gör fel så avsätter man den och ersätter den med representanter för den nya majoriteten. Tack för mig.

 

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minuter sedan skrev Brunnsviken:

Utan att kommentera sakfrågan om TBT som jag har noll koll på så tycker jag @Lasker har mest rätt i principfrågan: en ideell förening typ båtklubb är just ideell. Klubben sätter sina egna regler. Tycker man inte om dem så behöver man (eller får man inte) vara medlem. Folk som tycker att de står över regelverket som en majoritet av klubben kommit överens om skulle åtminstone inte jag vilja ha i klubben. Tycker en majoritet att styrelsen gör fel så avsätter man den och ersätter den med representanter för den nya majoriteten. 

Håller med, har också varit styrelseledamot och ordförande i brf där det tyvärr inte är lika enkelt att bli av med en krävande medlem. Samtidigt måste man ju som styrelse förstå att även de med onödigt mycket fritid måste hanteras på ett korrekt och respektfullt sätt.

  

1 timme sedan skrev BSven:

Men hur ärendet sedan har handlagts och beslutats i båtklubbens styrelse är frågan och hade det gjorts rätt så hade vi inte haft den här diskussionen utan bara läst mötesprotokollet.

Om vi går till Morarnas båtklubb (Mellgards klubb) så har de åtminstone sedan mars 2018 kommunicerat TBT-frågan så det är inget nytt påfund. Därmed tycker jag frågan om klubens agerande är avklarad.

 

Information i Morarnas båtklubb mars 2018.

image.png.61ff54f2099b00021c79f3a3c76b5cdc.png

När det gäller TBT är frågan fortfarande öppen tycker jag.

  • Bevisläget för att kvarvarande TBT är "jättefarligt" är fortfarande oklart och så länge det är oklart verkar det rimligt att hantera TBT som "jättefarligt".
  • Lagstiftningen tycker jag är tolkningsbar när det gäller att ha kvar TBT under andra vanliga färger, medan spärrfärg är i sin ordning.
  • Så länge inget nytt framkommer är det nog bara att följa myndigheternas, markägarnas och båtklubbarnas regler och krav, eller utreda/"bråka" om man hellre vill det.

En uppmaning till de av er som vill utreda/"bråka", håll era båtklubbar utanför detta!

Ett alternativ är att ni ser till att bli invalda i styrelsen i syfte att driva en annan linje i TBT-frågan.

Edited by Mackey

Share this post


Link to post
Share on other sites

En orsak till konflikter är att båtklubbar kan ha oklara miljöregler och/eller oklara stadgar vad gäller ändringar i miljöregler.  

 

Det finns argument för att landets båtklubbar skall ha enhetliga miljöregler. 

 

En uppgift för SBU kunde annars vara att utarbeta ett par mallar till miljöregler. Så att båtklubbar som vill ha en förstärkt miljöprofil kan välja en mall för det.

 

SBU självt har förresten en stark miljöprofil. 
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Xg7BKW/minska-batutslappen--hoj-kraven-pa-motorer  

 

@Mackey. Vänligen lämna min båtklubb utanför, som är en annan än Morarnas.   

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites

Styrelsearbete skall inte vara lätt, det skall vara rätt och drivkraften för att ta ett styrelseuppdrag skall vara viljan att utföra ett korrekt styrelsearbete.

Föreningslivet har i det närmaste dött ut och de flesta föreningar har svårt att få folk att ställa upp eller stanna kvar i styrelsen. Orsaken är främst att intresset för att bedriva styrelsearbete är väldigt lågt. De som tar på sig styrelseuppdrag upptäcker snart att det inte var vad de trodde.
Det handlar om att känna till och följa formalia, regler och procedurer helt oberoende av sin personliga åsikt eller vem motparten är.
Resultatet blir ofta att ett litet antal personer sitter länge på en post och gör lite som de vill, och som de alltid gjort, i samförstånd med de andra "gubbarna". De har lärt sig att "köra över" de som misstycker.
Jag håller med @Mackey att vill man ha en förening så måste man vara beredd att själv engagera sig, annars så "köper man bara en tjänst" och får ta det man får men det är absolut inget försvar för att de som tagit på sig uppdraget att driva en egen agenda eller göra som de vill och gör de det så skall absolut enskilda medlemmar opponera sig. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

@Mackey. Vänligen lämna min båtklubb utanför, som är en annan än Morarnas. 

Sorry, jag kände inte till att detta var kontroversiellt då du själv tidigare outat att det är just Morarnas båtklubb det gäller minst tre gånger tidigare (se nedan).

 

Det är sista gången jag skriver något om Morarnas båtklubb i samband med dig.

 

Ledsen igen!

Mackey

 

  

2020-10-01 vid 11:33 skrev Mellgard:

Geschäftet med TBT-mätning på äldre båtar upphör nog först när ett rättsfall avgjorts. Under mellantiden kan båtägare som fått anmärkning måla på en spärrfärg.  Om de så vill.

 

Morarnas Båtklubb skriver

"Godkända åtgärder:
Färgen skall antingen avlägsnas eller täckas in.
Det finns godkända täckfärger som kapslar in TBT-läckaget. Men dessa är inte utan problem. Om ni målar med en sådan kan ni inte utnyttja båttvätten då det finns risk att ni skadar det tunna ytskiktet. Ni måste också noggrant bättra eventuella skador varje år. Slutligen så är den här metoden ytterst ett sätt att flytta fram saneringen några år. Förr eller senare måste ändå båten åtgärdas på ett mer slutgiltigt vis. Men det kan vara en metod för båtar som närmar sig skrotning eller för en båtägare som inte tänker ha båten kvar mer än ett par år och hellre skjuter över ansvaret till nästa ägare. Eller brist på tid att åtgärda båten i år. Metoden är ändå godkänd och fullt användbar".
https://wp.morarna.se/medlemsinformation/regler-for-hantering-av-batbottnar-innehallande-tbt/ 

 

2020-10-04 vid 22:49 skrev Mellgard:

Om du klickar på den angivna länken ser du att jag återgett innehållet korrekt. Att båtklubben senare lämnat motstridande information i en annan länk är inte mitt ansvar. 

 

Den motstridande informationen innebär vad jag förstår att Morarnas båtklubb för sin medlemskader upphävt den internationella AFS-förordningens stadgande 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/afs-forordningen/  att "eller så måste de vara täckta med en beläggning som utgör en spärr för sådana föreningar som läcker ut från det förbjudna antifoulingsystemet.” Det upphävandet överlever nog inte en domstolsprövning. Båtklubbar bör avstå från att försöka införa egna miljölagar och straffsanktioner.    

 

Arbetet är utfört utomlands och jag har tidigare i tråden refererat till det så här  
"OSPAR är en europeisk maritim miljöorganisation av större tyngd än svenska miljöförvaltningar, transportstyrelse, båtunion (SBU) med flera. Svenska västkusten faller inom deras täckningsområde.
https://www.ospar.org/about 
Ser inte någonstans i OSPAR-rapporter någon antydan om att rester av TBT på fritidsbåtar skulle utgöra en hälsofara eller miljöfara. Googla OSPAR i kombination med TBT och läs rapporterna.

"Almost a decade after the use of organotins was prohibited in antifouling paints on ships, concentrations detected in marine sediments have fallen considerably, and are often below the limit of detection. As a result, only a few countries continue to monitor organotin in sediment".   
https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/intermediate-assessment-2017/pressures-human-activities/contaminants/organotin-sediment/   

 

I en inlaga till Transportstyrelsen skrev jag  
"Patenthavarna Brita Eklund, Lennart Lundgren och Erik Ytreberg samt en ytterligare person skriver i en vetenskaplig rapport att "The XRF data show that when tin is detected, it is most likely present in coatings close to the hull with several layers of other coatings on top. Thus, leaching of OT compounds from the hull into the water is presumed to be negligible. The risk for environmental impacts arises during maintenance work such as scraping, blasting and high pressure hosing activities." http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A953049&dswid=-6350 (se sammandraget). De utgår alltså från att utläckning av TBT kan man bortse från när det finns flera lager TBT-fri bottenfärg utanpå. Men förtiger detta i sin marknadsföring."

("Negligible" betyder försumbar) 

 

 

"Never let them know what you're thinking"  🙂

 

 

 

2020-10-05 vid 22:03 skrev Mellgard:

 

Om du har stenkoll på Morarnas Båtklubb så kanske jag kan få se hur Skärgårdsstiftelsens påstådda önskemål om borttagning av TBT är formulerat?     

 

 

Kan inte påminna mig någonsin ha tänkt eller framfört tanken att SBU (= Svenska Båtunionen) skulle bekosta något slags undersökningar kring TBT. Mina litteraturundersökningar har tillräcklig bärkraft.

 

 

De flesta båtklubbar tillåter inte högtryckstvätt på uppläggningsplatsen, i synnerhet inte på båtbottnar med självpolerande färg. Därmed ingen spridning av rest-TBT till omgivningen.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mackey:

Sorry, jag kände inte till att detta var kontroversiellt då du själv tidigare outat att det är just Morarnas båtklubb det gäller minst tre gånger tidigare (se nedan).

Har läst många båtklubbars regler angående TBT. Morarnas båtklubb är endast en i mängden. Fascinerande läsning alltsammans  ...  har hyfsad läsförståelse.  😉

 

Tack @Mackey för att du citerade argument från mig..

 

Blev det förresten någon klarhet i om Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF) rekommenderat spärrfärg i stället för borttagning av gammal bottenfärg? 

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minuter sedan skrev Mellgard:

Har läst många båtklubbars regler angående TBT. Morarnas båtklubb är endast en i mängden.

Skönt!

Då har jag inte gjort bort mig och vi behöver inte lämna Morarnas båtklubb utanför diskussionen.

 

Morarnas båtklubb verkar ju i alla fall informerat sina medlemmar om TBT-frågan sedan mars 2018 när man hade frågan uppe vid ett vårmöte med 46 närvarande medlemmar och lagt ut information på webben.

 

Man har även bett medlemmarna att fylla i information om TBT på sin båtbotten senast 2018-06-01.

 

Mars 2019 gick mera information ut, https://wp.morarna.se/medlemsinformation/regler-for-hantering-av-batbottnar-innehallande-tbt/, och kanske även under tiden mars -18 till mars -19.

 

Frågan verkar ha skötts rätt bra av styrelsen i Morarnas båtklubb tycker jag.

 

Sedan kan det vara så att styrdokumenten inte är så bra som man kan önska.

Edited by Mackey

Share this post


Link to post
Share on other sites
2020-10-25 vid 08:54 skrev Lasker:

.. han vägrar åtgärda sin bottenfärg om den visar sig ha TBT, han motsätter sig också tidigare i tråden att vägras sjösättning. Det han då gör är att han i min ögon begär att bli särbehandlad jämfört med övriga båtklubbsmedlemmar.

 

Önskas att jag snigelpostar ett undertecknat skriftligt besked till min båtklubb om att jag bestämt motsätter mig särbehandling i TBT-frågan? Samt postar en bild på beskedet här för att @Lasker ska bli nöjd? 

 

En särbehandling skulle ju resultera i utebliven allmängiltighet.   

 

Vid förra årsstämman fick jag gehör för ett års uppskjutning av sjösättningsförbudet, vilket några drabbade varmt tackade mig för.

 

Hur TBT-frågan sköts inom min båtklubb är numera mindre intressant för mig, och jag kommer inte kommentera eller svara på några frågor kring det.

 

Siktet är inställt på de betydelsefulla aktörerna i TBT-frågan, och det är man medveten om på Transportstyrelsen och några andra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minuter sedan skrev Mellgard:

Hur TBT-frågan sköts inom min båtklubb är numera mindre intressant för mig, och jag kommer inte kommentera eller svara på några frågor kring det.

Då tycker jag att andra klubbar också lämnas utanför diskussionen, för även om du inte har din båt i Morarnas Båtklubb, så kanske andra som skriver här har det. 
Till exempel jag. 

Och att blanda in andra klubbar men inte skriva om den där du anser att du blivit felaktigt behandlad blir väldigt märkligt. 

Edited by Peter_K

Share this post


Link to post
Share on other sites
2020-10-01 vid 11:33 skrev Mellgard:

Geschäftet med TBT-mätning på äldre båtar upphör nog först när ett rättsfall avgjorts. Under mellantiden kan båtägare som fått anmärkning måla på en spärrfärg.  Om de så vill.

 

Morarnas Båtklubb skriver

"Godkända åtgärder:
Färgen skall antingen avlägsnas eller täckas in....

 

Refererade till Morarnas båtklubb därför att de öppet på nätet lagt ut en balanserad redogörelse över godkända åtgärder. 

 

En indikation på att TBT-mätning är ett geschäft är att det inte görs någon mätning efter borttagning (eller påstådd sådan) av gammal bottenfärg. För det vore att utmana de drabbades tålamod. 

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 timmar sedan skrev Mellgard:

 

Refererade till Morarnas båtklubb därför att de öppet på nätet lagt ut en balanserad redogörelse över godkända åtgärder. 

 

En indikation på att TBT-mätning är ett geschäft är att det inte görs någon mätning efter borttagning (eller påstådd sådan) av gammal bottenfärg. För det vore att utmana de drabbades tålamod. 

De flesta klubbarna verkar rätt öppna med hur TBT hanteras tycker jag så jag vet inte varför du just "kidnappat" Morarnas båtklubb som ändå verkar ha hanterat frågan på ett tydligt vis för sina medlemmar.

 

Det enkla för att visa att man gjort något åt sin båtbotten är ju att visa ett foto på en renskrapad botten. Då behövs inga mätninga.

 

Om du ser det som geschäft (i betydelsen skumraskaffär) så så hade det väl varit smartare att mäta en gång till (med lite annan programvara i instrumentet) och få betalt en gång till.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Mackey. Kan en möjlig förklaring till ditt och andras överraskande intresse för Morarnas båtklubb vara att Skärgårdsstiftelsen agerat efter att de tagit del av min skrivelse? 😉

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

@Mackey. Kan en möjlig förklaring till ditt och andras överraskande intresse för Morarnas båtklubb vara att Skärgårdsstiftelsen agerat efter att de tagit del av min skrivelse? 😉

Tror du överskattar hur dina brev tas emot, och betydelsen av dem. 

På vilket sätt tror du att Skärgårdsstiftelsen agerat, och varför..? 
Jag har inte hört eller sett något som skulle tyda på ett agerande från deras sida. 
 

Hur är det med klubben du ligger i, Grödinge Båtklubb, har de ändrat ståndpunkt efter du skrivit till markägaren? Har Botkyrka Kommun gjort det?

Edited by Peter_K

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minuter sedan skrev Peter_K:

Tror du överskattar hur dina brev tas emot, och betydelsen av dem. 

På vilket sätt tror du att Skärgårdsstiftelsen agerat, och varför..? 
Jag har inte hört eller sett något som skulle tyda på ett agerande från deras sida. 
 

Hur är det med klubben du ligger i, Grödinge Båtklubb, har de ändrat ståndpunkt efter du skrivit till markägaren? Har Botkyrka Kommun gjort det?

Sorry att jag blandade ihop din klubb med Mellgards klubb.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 timmar sedan skrev Mellgard:

Hur TBT-frågan sköts inom min båtklubb är numera mindre intressant för mig, och jag kommer inte kommentera eller svara på några frågor kring det.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Mellgard:

@Mackey. Kan en möjlig förklaring till ditt och andras överraskande intresse för Morarnas båtklubb vara att Skärgårdsstiftelsen agerat efter att de tagit del av min skrivelse? 😉

Njae, jag trodde du låg där eftersom du skrev en del om dem.

 

Nu minns jag ju att det var en annan klubb - som Peter_K mycket riktigt påpekar - och en annan kommun som du tidigare i tråden meddelade att du roade dig med att skriva brev till (istället för att segla?).

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mackey:

och en annan kommun som du tidigare i tråden meddelade att du roade dig med att skriva brev till (istället för att segla?).

Snarare i stället för att göra turer i fjällen. Har gjort en del där. 

https://www.flickr.com/photos/142880547@N02/50359740186/in/album-72157716026507812/ 

 

Vid Morarna finns det förresten klätterklippor.

https://nicemd.github.io/Sverigeforaren/html/Morarna.html 

 

När jag seglade till Lofoten för sju år sedan var det för att kunna komma åt att göra turer i bergen där.

 

Apropå Norge är det största båtforumet där detta. https://baatplassen.no/i/forum/1-båtforumet/ 
Finns inte mycket skrivet om TBT. Använd sökrutan.

Klokt folk, norrmän.

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Mellgard - det är ju i din klubb du anser det är problem, varför skall du hela tiden ta upp andra båtklubbar men ingen får

prata om din..?
Blir väldigt märkligt. 
 

Personligen tycker jag Grödinge Båtklubb är väldigt tydlig, så här står det på din klubbs hemsida. 

 

F280549F-0B58-410A-AAAE-FF096C3CE818.jpeg

Varför har man valt just året 1995 som gräns för mätningen i din klubb..?

Edited by Peter_K

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minuter sedan skrev Peter_K:

@Mellgard - det är ju i din klubb du anser det är problem, varför skall du hela tiden ta upp andra båtklubbar men ingen får prata om din..?
Blir väldigt märkligt. 

 

 

Prata på ni. Jag är inte intresserad. Vet sedan länge det jag behöver veta i ärendet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minuter sedan skrev Mellgard:

 

Prata på ni. Jag är inte intresserad. Vet sedan länge det jag behöver veta i ärendet.

Och du vet att..?

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minuter sedan skrev Peter_K:

Och du vet att..?

Skicka mig ett mess eller mail med info om något som jag frågat om här på forumet och/eller om något som du tror kan intressera mig . Så ska jag sedan kanske svara på dina frågor, via mess eller mail.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minuter sedan skrev Mellgard:

Skicka mig ett mess eller mail med info om något som jag frågat om här på forumet och/eller om något som du tror kan intressera mig . Så ska jag sedan kanske svara på dina frågor, via mess eller mail.

Du missförstår min fråga, tror jag. 
Jag är inte så intresserad av substansen TBT i sak, utan mer intresserad av varför du tror dig ha rätt att särbehandlas och få behålla kvar denna giftiga substans på din båt, trots att kommun och klubbar har andra regler för arrendatorer och medlemmar. 
Och vad du nu tror du kommit fram till som gör att du skall ha rätt till denna särbehandling. 

Edited by Peter_K

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minuter sedan skrev Peter_K:

Och vad du nu tror du kommit fram till som gör att du skall ha rätt till denna särbehandling. 

Har redan besvarat icke-frågan särbehandling. 

 

Lagar och domstolsbeslut väger tyngre än hittepå-regler för arrendatorer och medlemmar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minuter sedan skrev Peter_K:

Du missförstår min fråga, tror jag. 
Jag är inte så intresserad av substansen TBT i sak, utan mer intresserad av varför du tror dig ha rätt att särbehandlas och få behålla kvar denna giftiga substans på din båt, trots att kommun och klubbar har andra regler för arrendatorer och medlemmar. 
Och vad du nu tror du kommit fram till som gör att du skall ha rätt till denna särbehandling. 

För att han inte vill styras av kvällspressens löpsedlar och moralpoliser på facebook utan av vetenskap, fakta och korrekt handläggning av myndighetsärenden?

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 timmar sedan skrev BSven:

För att han inte vill styras av kvällspressens löpsedlar och moralpoliser på facebook utan av vetenskap, fakta och korrekt handläggning av myndighetsärenden?

Låter ju rimligt. 
Tyvärr kan jag inte någonstans av allt det som skrivits och/eller länkats till här hitta något som skulle tala för att vetenskapen anser att TBT skall vara kvar på skrov, eller att någon myndighet gjort fel. 
Därav min fråga. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...