Jump to content
Monday 30 January 2023
Mellgard

Funderingar kring TBT (tributyltenn)

Recommended Posts

Vad gäller lagar och förordningar kring båtbottenfärger så är det stor skillnad mellan bottenfärg som inte längre får påmålas och bottenfärg som sedan tidigare finns kvar på båtar.

 

Kemikalieinspektionen reglerar endast den förstnämnda typen. 

 

Finner det helt osannolikt att länsstyrelser eller kommuner kring Vänern skulle ha några regler kring besök av båtar med västkustfärg. Men båtklubbar vid Vänern kan ha egna påhittade regler.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev b_syrsa:

Läste i din hänvisade broschyr som skulle ha svar på alla frågor, dvs även frågan hur länge en båt med västkustfärg får ligga i Vänern.

Hittade inte svaret på detta. Kan du upplysa om tiden?

Har funderat på en längre tur i Vänern med min västkustsfärgsmålade båt och undrar därför hur lång den turen får vara.

Hade excel319, Mackey eller Peter_K fått bestämma hade kanske fritidsbåtar med bottenfärg innehållande koppar inte ens fått trafikera Göta Kanal.

 

Falu rödfärg innehåller koppar. Ska fastighetsägare som använt sådan färg tvingas skrapa bort den i framtiden?

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minuter sedan skrev Mellgard:

Hade excel319, Mackey eller Peter_K fått bestämma hade kanske fritidsbåtar med bottenfärg innehållande koppar inte ens fått trafikera Göta Kanal.

Nej, men TBT - vilket den här tråden handlar om?

30 minuter sedan skrev Mellgard:

Falu rödfärg innehåller koppar. Ska fastighetsägare som använt sådan färg tvingas skrapa bort den i framtiden?

Falu rödfärg innehåller en otroligt liten del koppar då den är gjord av kopparfattig malm. Men ja - om fastighetsägaren målar sin båtbotten med färgen, tycker jag det är rimligt att man tvingas skrapa bort den. 

 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minuter sedan skrev Peter_K:

Falu rödfärg innehåller en otroligt liten del koppar då den är gjord av kopparfattig malm. Men ja - om fastighetsägaren målar sin båtbotten med färgen, tycker jag det är rimligt att man tvingas skrapa bort den. 

Jag skrattade så att tårarna rann! 😀

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Mackey:

Svaret finns - lite dolt - i dessa meningar i broschyren. 

 

Insjöar och Bottniska viken räknas som 
extra känsliga vatten. Därför finns det inga 
godkända båtbottenfärger för båtar med 
huvudsaklig förtöjningsplats i en sjö eller i 
Bottniska viken.

 

Regeln är att de som har sin huvudsakliga förtöjningsplats i tex. Vänern eller Bottenviken inte får använda bottenfärger med biosider i.

KEMI har jag för mig beskriver mer i detalj vad som gäller om man tex. har båtplats både havet och i Vänern.

Jo den texten har jag läst men frågan rör tiden. Hur länge får jag befinna mig i Vänern innan det anses som hemmahamn. 

Om jag nu tex har båten i året runt och ligger 6 sommarmånader i Vänern och sex vintermånader i Västerhavet är det OK? Då är det hemmahamn lika länge på båda platserna.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minuter sedan skrev b_syrsa:

Jo den texten har jag läst men frågan rör tiden. Hur länge får jag befinna mig i Vänern innan det anses som hemmahamn. 

Om jag nu tex har båten i året runt och ligger 6 sommarmånader i Vänern och sex vintermånader i Västerhavet är det OK? Då är det hemmahamn lika länge på båda platserna.

 

Du får nog ställa frågan till Transportstyrelsen, men jag gissar att du har en hamn som är hemmahamn, och det är bl a den hamnen du angivit när du tecknade försäkring..?

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minuter sedan skrev b_syrsa:

Jo den texten har jag läst men frågan rör tiden. Hur länge får jag befinna mig i Vänern innan det anses som hemmahamn. 

Om jag nu tex har båten i året runt och ligger 6 sommarmånader i Vänern och sex vintermånader i Västerhavet är det OK? Då är det hemmahamn lika länge på båda platserna.

Hemmahamn (huvudsaklig förtöjningsplats) är en hamnplats man förfogar över, inte en gästhamn eller en plats man lånar tillfälligt.

 

Som sagt så trodde jag att Kemikalieinspektionen hade något skrivet om detta och det hade de.

 

"Användningsvillkoret huvudsaklig förtöjningsplats avser den egna, fasta båtplats man har eller har hyreskontrakt för. Om båten förtöjs vid flera båtplatser som båtägaren förfogar över, varav den ena är i sötvatten eller norr om Örskär, får båten inte målas med biocidinnehållande båtbottenfärg eftersom det inte finns godkända färger för de vattnen. Huvudsaklig förtöjningsplats avser alltså förvaring av båten när den är förtöjd i vatten. Exempel på vad som inte omfattas av användningsvillkoret är en tillfällig vistelse vid gästhamn, allmän brygga, varv eller liknande."

 

Har man två båtplatser varav den ena i ett område där biocider inte är tillåtna i bottenfärgen så får man inte använda bottenfärg med biocider.

 

Sedan kan man ju vända och vrida och töja på regler - kanske för att man tycker det är roligt och intressant - men generellt är det inga problem att besöka Vänern eller Bottenviken rätt lång tid med en båt som är målad med en västkustfärg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

Hade excel319, Mackey eller Peter_K fått bestämma hade kanske fritidsbåtar med bottenfärg innehållande koppar inte ens fått trafikera Göta Kanal.

Så det tror du!?

Då kan jag meddela att du har fel.

 

Däremot tycker jag det är ett jäkla oskick att använda samhällets resurser och strida för att få behålla en hormonstörande färg på sin båt, särskilt när båten ligger i en känslig havsvik.

Orsaken att jag inte har någon bottenfärg alls är dels för att det är bra för havsmiljöm och dels för att det underlättar för mig. Om det skulle vara krångligt att vara utan bottenfärg så tror jag at vi skulle använda en godkänd färg utan TBT.

 

1 timme sedan skrev Mellgard:

Falu rödfärg innehåller koppar. Ska fastighetsägare som använt sådan färg tvingas skrapa bort den i framtiden?

Sannolikt inte och framför allt inte för att den innehåller lite koppar.

Om det skulle bli aktuellt att ta bort falu rödfärg så är det troligen blyet man vill få bort.

 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev Peter_K:

Nej, men TBT - vilket den här tråden handlar om?

Falu rödfärg innehåller en otroligt liten del koppar då den är gjord av kopparfattig malm. Men ja - om fastighetsägaren målar sin båtbotten med färgen, tycker jag det är rimligt att man tvingas skrapa bort den. 

Är Falu rödfärg den typ man kallar blödande bottenfärg? 😁

 • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timmar sedan skrev Peter_K:

Nej, men TBT - vilket den här tråden handlar om?

Falu rödfärg innehåller en otroligt liten del koppar då den är gjord av kopparfattig malm. Men ja - om fastighetsägaren målar sin båtbotten med färgen, tycker jag det är rimligt att man tvingas skrapa bort den. 

Nu innehåller Falu rödfärg även Zink, så det blir ju inte aktuellt att använda den som bottenfärg. Zink är inte längre tillåtet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev excel319:

Nu innehåller Falu rödfärg även Zink, så det blir ju inte aktuellt att använda den som bottenfärg. Zink är inte längre tillåtet.

Zink är tillåtet.

 

Båtmiljö.se är en oseriös källa till information om båtbottenfärger. Men beträffande zink kan man ha fått till det rätt. 

 

"Zink ingår i de flesta båtbottenfärger bland annat på grund av sin egenskap att reglera läckagehastigheter av andra ämnen såsom koppar. Zink ingår ofta som komponent i både ost- och västkustfärger."
https://batmiljo.se/mala-baten/valja-bottenfarg/ 

 

Det samma gäller miljöförvaltningen i Stockholms stad. 

 

"Därför är det viktigt att undvika onödig tillförsel av zink till vattenmiljön även om zinkinnehållet i båtbottenfärg i dagsläget inte prövas enligt biocidförordningen, som är den förordning som ligger till grund för Kemikalieinspektionens prövning av vilka båtbottenfärger som kräver ett godkännande.
https://tillstand.stockholm/globalassets/foretag-och-organisationer/tillstand-och-regler/tillstand-regler-och-tillsyn/fritid-och-underhallning/batklubbar/miljoforvaltningens-radgivande-referensvarden-xrf-batskrov_200317.pdf 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minuter sedan skrev Mellgard:

Zink är tillåtet.

 

Båtmiljö.se är en oseriös källa till information om båtbottenfärger. Men beträffande zink kan man ha fått till det rätt. 

 

"Zink ingår i de flesta båtbottenfärger bland annat på grund av sin egenskap att reglera läckagehastigheter av andra ämnen såsom koppar. Zink ingår ofta som komponent i både ost- och västkustfärger."
https://batmiljo.se/mala-baten/valja-bottenfarg/ 

 

Det samma gäller miljöförvaltningen i Stockholms stad. 

 

"Därför är det viktigt att undvika onödig tillförsel av zink till vattenmiljön även om zinkinnehållet i båtbottenfärg i dagsläget inte prövas enligt biocidförordningen, som är den förordning som ligger till grund för Kemikalieinspektionens prövning av vilka båtbottenfärger som kräver ett godkännande.
https://tillstand.stockholm/globalassets/foretag-och-organisationer/tillstand-och-regler/tillstand-regler-och-tillsyn/fritid-och-underhallning/batklubbar/miljoforvaltningens-radgivande-referensvarden-xrf-batskrov_200317.pdf 

Erkänner. Fel av mig att säga att det är förbjudet. Däremot går det under ett annat reglementet som gjort det så svårt att få ett godkända att de försvunnit från marknaden. 

 

"Ungefär samtidigt infördes krav på godkännande av färger baserade på zinkoxid, det vill säga detsamma som pigmentet zinkvitt. Tillverkarna hade hävdat att de verkade enbart fysikaliskt, genom att färgskiktet sakta eroderade.

Inspektionen bedömde att zinkoxiden även gav giftverkan mot påväxtorganismer och därför måste godkännas enligt de regler som gäller för bekämpningsmedel. I dag har de flesta sådana färger försvunnit från marknaden"

Citerat från Ny Teknik.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minuter sedan skrev Mellgard:

Båtmiljö.se är en oseriös källa till information om båtbottenfärger. Men beträffande zink kan man ha fått till det rätt.

Jag har kollat igenom sajten - på vilket vis är den en oseriös källa, anser du? Själv tyckte jag den var väldigt korrekt och innehöll ingen värdeladdning. 
 

Notera att sajten drivs av SBU, som du inbillar dig att du driver juridiska frågor åt. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Peter_K:

Jag har kollat igenom sajten - på vilket vis är den en oseriös källa, anser du? Själv tyckte jag den var väldigt korrekt och innehöll ingen värdeladdning. 
 

Notera att sajten drivs av SBU, som du inbillar dig att du driver juridiska frågor åt. 

Den är oseriös eftersom det säkert står att TBT är förbjudet eller något ditåt.

 

Är det inte bara SMBF Mellis driver med

eller mot, eller för

eller vad han nu gör.

Edited by Mackey

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 timmar sedan skrev Mackey:

Den är oseriös eftersom det säkert står att TBT är förbjudet eller något ditåt.

 

Är det inte bara SMBF Mellis driver med

eller mot, eller för

eller vad han nu gör.

 

Den senaste uppräkningen av motståndare jag sett är:

 

2022-02-03 vid 19:19 skrev Mellgard:

Arbetar ensam och har för tillfället ingen kontakt med andra gällande TBT. 


Motsidan är endast HappyBoat, SBU, Transportstyrelsen, Botkyrka kommuns miljöenhet och styrelsen i båtklubben. Så oddsen ser jag som utjämnade, 50-50. Går "all in".

 

Men tydligen drivs process som ett välgörenhetsprojekt åt SMBF (som ju är en del av SBU)...:

 

2022-01-31 vid 13:44 skrev Mellgard:

 

Regeringsärendet driver jag i tysthet som ett oberoende juridiskt stöd åt Saltsjön-Mälarens Båtförbund. Så att de ska slippa driva frågan i domstol.

 

"SMBF kommer, om någon båtägare drabbats av något föreläggande efter att denne målat båten med spärrfärg, driva frågan på förbundets kostnad i domstol."
https://vss.nu/wp/wp-content/uploads/2020/10/1893_Hantering-av-biocidfarger.pdf 

 

...haken är väl bara att Mellgard inte meddelat SMBF...

 

2022-01-31 vid 14:47 skrev Mellgard:

 

Ser inget behov av överenskommelse för nämnda ideella arbete, samt föredrar ensamarbete.  

 

 

Jag tycker mest det hela verkar vara ett slagsmål mot väderkvarnar likt Don Quijote.

 

Men förstår jag Mellgard rätt har han åtminstone Thomas di Leva på sin sida? Sannolikt vet dock inte di Leva att han egentligen är Sancho Panza. Kanske finns det inte heller här något behov av överenskommelse?

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 timmar sedan skrev Mellgard:

Zink är tillåtet.

 

Båtmiljö.se är en oseriös källa till information om båtbottenfärger. Men beträffande zink kan man ha fått till det rätt. 

Dock otvivelaktigt extremt mycket mer seriös källa till information än dig Mellgard. Dina alternativa påhittade fakta du tjatar vidare om är ett praktexempel på  trollbeteende.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

SBU miljökommitté behöver ledamöter med kemisk, toxikologisk och ekotoxikologisk kompetens. Sådan kompetens saknas nog, åtminstone tidigare. Se mitt andra inlägg från 20 april 2019 i denna tråd.  

 

SBU spred via sajten Båtmiljö befängda uppgifter, sådana som att TBT  "kan närmast jämföras med dioxin när det gäller inverkan på djur och människor" och att TBT är "ungefär 100 gånger farligare än DDT".

 

Man kan fråga sig om SBU är något mer än en intresseorganisation för de anställda och funktionärerna. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

SBU spred via sajten Båtmiljö befängda uppgifter, sådana som att TBT  "kan närmast jämföras med dioxin när det gäller inverkan på djur och människor" och att TBT är "ungefär 100 gånger farligare än DDT".

Var på sajten Båtmiljö står det..?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Peter_K:

Var på sajten Båtmiljö står det..?

Det står nog inte någonstans, däremot stod den enlig Mellgard så på Båtmiljö för knappt två år sedan:

 

2020-04-20 vid 16:13 skrev Mellgard:


Uppfattningen att jag skulle vara dåligt informerad verkar inte delas av Svenska Båtunionens miljökommitté.  För efter mina påpekanden har man strukit att TBT  "kan närmast jämföras med dioxin när det gäller inverkan på djur och människor"  och  "ungefär 100 gånger farligare än DDT".

 

Dessa bägge påståenden stod tills för någon månad sedan att läsa här https://batmiljo.se/batagare-2/batbottenfarger/13593-2/

 

Nu står där "ett av de farligare ämnen människan framställt".  Men man behöver inte googla länge på TDI ("tolerable daily intake") eller LD50 för specifika dioxiner, toxiner, kemiska stridsmedel eller radioaktiva ämnen för att finna detta påstående befängt.

 

Korrekta men kortfattade sakuppgifter om giftighet av TBT finns här https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/fororenade-omraden/organiskatennforeningar.pdf

 

En övningsuppgift åt läsarna. Är den giftigaste dioxinen tusen gånger giftigare än TBT? Eller kanske en miljon gånger giftigare? 

 

En enklare uppgift är att jämföra giftighet mellan TBT och DDT.   

 

Så även om Båtmiljö korrigerade sin information enligt Mellgards påpekanden så är man fortfarande två år efter korrigeringarna en oseriös källa.

 

18 timmar sedan skrev Mellgard:

Båtmiljö.se är en oseriös källa till information om båtbottenfärger. Men beträffande zink kan man ha fått till det rätt. 

 

Rättshaverist - moi?!??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mailade HappyBoat 2019-12-11 och bad om synpunkter på bl.a. de bägge ovannämnda skrivningarna från SBU. Svaret blev undvikande men eftersom jag sände kopia på mejlet till SBU erhölls önskad "verkan i målet". 

 

Om TBT var så farligt för människor som man påstod på båtmiljö.se var det inte rimligt att pressa vanliga båtägare till att utföra färgborttagningar. Vore säkrare och mindre besvärligt att använda spärrfärg. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minuter sedan skrev Mellgard:

Mailade HappyBoat 2019-12-11 och bad om synpunkter på bl.a. de bägge ovannämnda skrivningarna från SBU. Svaret blev undvikande men eftersom jag sände kopia på mejlet till SBU erhölls önskad "verkan i målet". 

 

Om TBT var så farligt för människor som man påstod på båtmiljö.se var det inte rimligt att pressa vanliga båtägare till att utföra färgborttagningar. Vore säkrare och mindre besvärligt att använda spärrfärg. 

Men varför är Båtmiljö fortfarande oseriösa om de för två år sedan ändrade på en skrivning enligt ditt tycke och påpekande?

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timmar sedan skrev Mellgard:

SBU miljökommitté behöver ledamöter med kemisk, toxikologisk och ekotoxikologisk kompetens. Sådan kompetens saknas nog, åtminstone tidigare. Se mitt andra inlägg från 20 april 2019 i denna tråd.  

SBU spred via sajten Båtmiljö befängda uppgifter, sådana som att TBT  "kan närmast jämföras med dioxin när det gäller inverkan på djur och människor" och att TBT är "ungefär 100 gånger farligare än DDT".

 

Man kan fråga sig om SBU är något mer än en intresseorganisation för de anställda och funktionärerna. 

Man kan fråga sig om ditt enda intresse är dig själv och din egen sak, eftersom du genom ditt ställningstagande motverkar sådant som främjar miljö och båtliv.

 

Det som är så skönt är att du aldrig kommer få rätt hur mycket du än skriver och tramsar här i forumet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minuter sedan skrev Mellgard:

 

Om TBT var så farligt för människor som man påstod på båtmiljö.se var det inte rimligt att pressa vanliga båtägare till att utföra färgborttagningar. Vore säkrare och mindre besvärligt att använda spärrfärg. 

Men det är väl fortsatt giftigheten/skadligheten för det marina livet som är det relevanta när det gäller TBT på båtar. Tror inte AFS-konventionen bryr sig särskilt mycket om människan m.a.p. sitt förbud, även om det såklart i förlängningen även påverkar människan om havet dör.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kommunala miljöförvaltningar aktar sig noga från att förelägga båtklubbar att inventera båtar med avseende på TBT-rester eller kräva färgborttagning. Eller som SBU hävda att sjösättning är förbjuden. För formella förelägganden är överklagningsbara till länsstyrelse och i nästa steg till mark- och miljödomstol. Då kan det bli rättsprövning med avseende på miljöbalkens skälighetsregel.

 

Fick i går följande besked från miljöförvaltningen i en annan kommun än min egen. 
 
Eftersom förekomst av TBT redan är förbjudet har miljönämnden gjort bedömningen att inte skriva beslut gällande det. Samtliga båtklubbar i kommunen har uppmanats att uppdatera respektive miljöpolicy, och genom den uppmana sina medlemmar att genast sanera båtar med TBT, samt informera om förbudet och att TBT fortfarande förekommer på skrov.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Mellgard:

Kommunala miljöförvaltningar aktar sig noga från att förelägga båtklubbar att inventera båtar med avseende på TBT-rester eller kräva färgborttagning. Eller som SBU hävda att sjösättning är förbjuden. För formella förelägganden är överklagningsbara till länsstyrelse och i nästa steg till mark- och miljödomstol. Då kan det bli rättsprövning med avseende på miljöbalkens skälighetsregel.

 

Fick i går följande besked från miljöförvaltningen i en annan kommun än min egen. 
 
Eftersom förekomst av TBT redan är förbjudet har miljönämnden gjort bedömningen att inte skriva beslut gällande det. Samtliga båtklubbar i kommunen har uppmanats att uppdatera respektive miljöpolicy, och genom den uppmana sina medlemmar att genast sanera båtar med TBT, samt informera om förbudet och att TBT fortfarande förekommer på skrov.

Det är  sorgligt att läsa hur du håller på och trollar .

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minuter sedan skrev Lasker:

Det är  sorgligt att läsa hur du håller på och trollar .

Du skulle ju sluta följa tråden 29 jan. förra året?

 

Miljöfrågor för fjällvärlden intresserar mig mer än sjön. Med hjälp av rikspolisstyrelsen "trollade" jag för länge sedan ett reseföretag i Luleå till konkurs. Deras framskridna planer på att frakta lyxturister med helikopter för skidåkning på glaciären Salajekna vid Sulitelma stoppades av polis. Efter att jag sänt information och bilder på sprickor i den glaciären.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minuter sedan skrev Mellgard:

Du skulle ju sluta följa tråden 29 jan. förra året?

 

Miljöfrågor för fjällvärlden intresserar mig mer än sjön. Med hjälp av rikspolisstyrelsen "trollade" jag för länge sedan ett reseföretag i Luleå till konkurs. Deras framskridna planer på att frakta lyxturister med helikopter för skidåkning på glaciären Salajekna vid Sulitelma stoppades av polis. Efter att jag sänt information och bilder på sprickor i den glaciären.

Ja precis, sen började jag spontan läsa tråden igen och det väckte mitt intresse att studera trollbeteende.  

Fakta kvarstår att du inte kommer få tillträde till båtklubb eller marina om du inte har TBT fri botten.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minuter sedan skrev Lasker:

Fakta kvarstår att du inte kommer få tillträde till båtklubb eller marina om du inte har TBT fri botten.

Fakta har jag koll på. Men varför intresserar du dig som ungdom för vad jag har eller inte har tillträde till?

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minuter sedan skrev Mellgard:

Fakta har jag koll på. Men varför intresserar du dig som ungdom för vad jag har eller inte har tillträde till?

Dina egna obalanserade fakta har du koll på det är ett som är säkert.

Intresserar mig för tråden då jag inte delar dina värderingar på nån punkt.

Jag kan inte se nåt annat än att du skadar istället för främjar framtida båtliv med dina tveksamma aktiviteter runt TBT.

Du kunde gjort nåt bra  med din tid,  men istället  väljer du att strida för din rätt att ha TBT på din båtbotten.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timmar sedan skrev Mellgard:

Miljöfrågor för fjällvärlden intresserar mig mer än sjön.

Jo, de flesta här på MG har nog märkt att du inte bryr dig om havsmiljön.

 

Frågan är om du kanske har agerat i eget intresse när det gäller fjällvärlden också.

Jag har varit i kontakt med ett par personer som antyder att det nog är på det viset att Mellis inte alltid har varit helt rak och rättfram när det gäller hans insatser i fjällvärden. Något i stil med drivande men inte sällan i eget intresse.

Edited by Mackey
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
 • Create New...