Jump to content
Saturday 02 March 2024
Mellgard

Funderingar kring TBT (tributyltenn)

Recommended Posts

Du var själv inne tidigare på att fartyget står på land och inte ligger i vattnet. D.v.s. att du inte bedriver sjöfart. Det skulle jag spunnit vidare på och haft som huvudargument mot just vitet. Förordningen bör väll gälla sjöfart och inte fartyg som enbart står på land. Tar dig dock inte närmare i övergripande frågan.

 

Kanske nämnde du det, det är mycket dokument och jag kan ha av missat det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minuter sedan skrev Boanjohan:

Du var själv inne tidigare på att fartyget står på land och inte ligger i vattnet. D.v.s. att du inte bedriver sjöfart. Det skulle jag spunnit vidare på och haft som huvudargument mot just vitet. Förordningen bör väl gälla sjöfart och inte fartyg som enbart står på land.

 

Tack, men det har jag beaktat i överklagandet. Se utdrag nedan, utan all styckeindelning.

 

"Föreläggandet grundas på 4 kap. 9 § FÅFF som anger att svenska fartyg inte får användas till sjöfart om de inte i fråga om konstruktion, utrustning och drift uppfyller föreskrifter som har meddelats med stöd av 1 § eller som följer av förordning (EG) nr 782/2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg.
Mitt "fartyg" används inte längre för sjöfart! Båten har legat på land sedan oktober 2020 och kommer utan färgborttagning inte kunna sjösättas inom överskådlig tid.  
Ingen sjösättning under 2021 blev möjlig efter att styrelsen i Grödinge Båtklubb den 6 april 2021 sänt ett mejl till båtklubbens medlemmar lydandes 
"Snart är det dags för sjösättning. Det finns ett styrelsebeslut att inga båtar får sjösättas med TBT 2021. Fyll i TBT intyget innan sjösättningen och lämna till Hamnkapten eller Vice hamnkapten".
Man skulle antingen intyga att båten är tillverkad efter 1995 eller att "Båten har inte TBT på skrovet".
Kravet på intyg kommer sannolikt att gälla tills vidare, varför någon sjösättning under 2022 förmodligen inte heller blir möjlig. Såvida jag inte tar bort bottenfärg från båten och gör ett osäkert intygande.  
Försökte utan framgång få båtklubbens styrelse att göra undantag för min båt, och jag lämnade slutligen in en stämningsansökan till Södertörns Tingsrätt. Erhöll 8 september 2021 en tredskodom till min fördel men båtklubben har ansökt om återvinning.  Ärendet kommer kanske att avgöras under nästa år. 
Mitt yrkande i tingsrätten löd
"Begär att tingsrätten ska fastställa att jag har rätt att få min segelbåt "Marlina" sjösatt detta år med hjälp av klubbens anordningar, och utan att till båtklubbens ansvariga uppvisa intyg att min båt är fri från TBT." Sjösatt "detta år", alltså 2021. Det yrkandet hjälper mig således inte att få båten sjösatt 2022."


"I överlämnandet av överklagandet står att det saknar relevans att min båt för närvarande inte används för sjöfart "då stödet för föreläggandet inte är 4 kap. 9 § FÅFF". Men jag kan inte finna något i föreläggandet eller i överlämnandet som ger stöd för att lagen (LÅFF) eller förordningen (FÅFF) även skulle innefatta fartyg som ligger på land. 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1980424-om-atgarder-mot-fororening-fran_sfs-1980-424   LÅFF 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1980789-om-atgarder-mot-fororening_sfs-1980-789  FÅFF
Tvärtom framgår av första kapitlet 2 § i LÅFF att lagen avser skadliga ämnen som "kommer ut i havet, i något annat vattenområde eller i luften", respektive "utsläpp i havet, i andra vattenområden eller i luften". Utsläpp på land eller mark är inte omnämnda. 
Eftersom min båt ligger på land sker inget utsläpp i havet eller i annat vattenområde. Ej heller kan något utsläpp i luft förekomma eftersom de tennorganiska föreningar (tributyltennmetakrylat och TBTO) som förr ingick i båtbottenfärger inte är flyktiga. 
Man skulle dock kunna tänka sig att tillfälliga utsläpp i luft kunde ske vid arbeten som blästring eller slipning av bottnen på min båt på land. Men sådana arbeten har inte utförts och avses inte utföras på min båt." 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag respekterar alla som står upp och slåss för sin sak. Det är en rättighet vi har och det är bra att den utövas Det betyder dock inte att jag håller med om föremålet saken gäller.

 

jag har inga starka åsikter om just TBT mer än att jag stöder förbudet och accepterar sanering. Tror själv att de båtar som är kvar är ett minimalt problem. Men att reglerna bara skulle gälla de som först tar tag i problemet och inte gälla dem som väntar till sist, med motiveringen att problemet då är så litet, det köper jag inte. Där är jag egoistisk. 
 

Följande är min mening om din kamp:

Förordningen med TBT förbudet är verklighet och innebörden av reglerna ovanligt tydliga. I din kamp är frågan om dess farlighet/giftighet faktiskt helt och hållet orelevant. Lika så diskussion om de antal båtar som finns kvar innebär försumbart problem eller inte. Förbudet finns där och orsakerna till förbudet är inte längre relevanta. Så allt i din överklagan som hänvisar till TBT:ns effekter etc är orelevant för regeringens prövning eller Transportstyrelsens utövande, även för kommuners och klubbars skyldighet att förhålla sig till förordningen. De läser förordningen och förhåller sig till den, vad man tycker om den är orelevant.

 

Fakta om TBT och dess farlighet/giftighet kan bli relevant igen om FN medlemmar (konventionen) eller EU (förordningen) finner skäl att ompröva förbudet. Att det skulle hända är nog helt fullständigt uteslutet.

 

Det enda som är relevant i din kamp, om du inte vill sanera, är att påvisa spärr. Där har du hittills endast fört resonemang och egna påståenden. Kan du bevisa så är du i hamn. Men det måste vara objektiva bevis, som t.ex. färgtillverkares tester enligt en vedertagen branschstandard. 
 

För övrigt, för att vara paragrafryttare, så har AFS-konventionen som sådan noll juridisk status i Sverige. Det finns juridiskt ingen poäng att hänvisa till konventionen. Korrekta juridiska dokument är EU-förordningar, lag, förordning och föreskrift. Konventionen som sådan är dasspapper i rätten.

 

Du har skickat in på tok för mycket orelevant dokumentation. Din överklagan skulle kort koncist fokuserat på relevanta frågeställningar:

- har du TBT

- har du sanerat och kan du visa det (här finns dock utrymme för diskussion om restmängder), eller

- har du spärr och kan du belägga det!

 

Svar JA-NEJ-NEJ på dessa ger "fällande" dom oavsett hur mycket du försöker visa att TBT inte är farligt eller inte är ett stort problem.

 

Det är alltså min syn på saken.

 

 

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minuter sedan skrev Boanjohan:

- har du TBT

- har du sanerat och kan du visa det (här finns dock utrymme för diskussion om restmängder), eller

- har du spärr och kan du belägga det!

 

Finns inga bevis för att det finns TBT på min båt. XRF-mätning mäter endast tenn. Mätning av TBT lär ha kostat ca 3 tkr per prov. Vet inte om det går att få utfört.

 

Har gjort sannolikt att jag har spärr. Motparten har inte gjort sannolikt att det läckt TBT från min båt, med dess väl underhållna bottenfärg.

 

I nästa steg (åklagare/domstol) ligger bevisbördan klart hos åklagaren. Avskriver direkt! 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kort beskrivning av rättskämpe och rättshaverist.

 

En rättshaverist har inte rätten på sin sida och bråkar ofta om skitsaker på ett näst intill tvångsmässigt vis.

 

En rättskämpe bråkar om stora och ofta livsavgörande saker där hen har den moraliska rätten på sin sida och oftast även den juridiska.

 

En frisk och spänstig person som har det gott ställt som bråka år ut och år in om några dagars arbete och/eller några tusenlappar sorteras lätt in i rätt kategori.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Åklagare har en tendens att avskriva sjörättsmål, så där har du nog en poäng. Det som talar för din nackdel är att det rör en miljöfråga, där är åklagare lite vassare än om det gällt ett fartygstekniskt ärende.

 

Som du vet är jag dock oenig i att du gjort sannolikt att du har spärr. Också oenig i att motparten måste bevisa att det läcker, detta eftersom du inte har en bevisad spärr och då är regleringen tydlig. Målar du på den spärr färg som nämndes tidigare, som saluförs och testad som spärrfärg, så skulle jag bedömma att bevisbördan om motsatsen hamnar på motparten.

 

Framtiden får utvisa, nu ska jag damsuga🙂

Edited by Boanjohan
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minuter sedan skrev Mackey:

En frisk och spänstig person som har det gott ställt som bråka år ut och år in om några dagars arbete och/eller några tusenlappar sorteras lätt in i rätt kategori.

 

Jag tillhör en kategori som motsätter sig bli undersåte till bedragare.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minuter sedan skrev Mellgard:

 

Finns inga bevis för att det finns TBT på min båt. XRF-mätning mäter endast tenn. Mätning av TBT lär ha kostat ca 3 tkr per prov. Vet inte om det går att få utfört.

 

Har gjort sannolikt att jag har spärr. Motparten har inte gjort sannolikt att det läckt TBT från min båt, med dess väl underhållna bottenfärg.

 

I nästa steg (åklagare/domstol) ligger bevisbördan klart hos åklagaren. Avskriver direkt! 🙂

Typiskt ett äkta nättroll, bara svammel.

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minuter sedan skrev Mellgard:

 

Jag tillhör en kategori som motsätter sig bli undersåte till bedragare.

Du tillhör istället en självgod kategori som tror du är mer berättigad och bättre än andra.

 

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minuter sedan skrev Mellgard:

Finns inga bevis för att det finns TBT på min båt. XRF-mätning mäter endast tenn. Mätning av TBT lär ha kostat ca 3 tkr per prov. Vet inte om det går att få utfört.

Men det föreläggande du själv skrev att du ville få gällde väll att du sa du hade TBT som du inte ville sanera? Om det är så, så har du ju själv intygat att du har TBT. Jag minns inte hur det var du motiverade din begäran om föreläggande, så jag har kanske fel här.

Edited by Boanjohan

Share this post


Link to post
Share on other sites
2021-09-10 vid 16:21 skrev Mellgard:

 

Har två gånger skrivit till Transportstyrelsen i ärendet, senast 20 juli. Återger bastexten i brevet nedan. Brevet blev sänt med snigelpost för att understryka allvaret. Men jag har inte fått något svar.

 

"Översänder bifogat kopia på några dokument vilka har sin bakgrund i ett försök från min sida att få en domstolsprövning av Transportstyrelsens ställningstaganden avseende rester av TBT på fritidsbåtar. 

 

Försöket till domstolsprövning inleddes med en propå till Botkyrka kommuns miljöförvaltning. För det var känt för mig att förelägganden från miljöförvaltningar kunde överklagas till Mark- och miljödomstol, med länsstyrelse som föregående instans. Fick i stället ett föreläggande från Transportstyrelsen. Föreläggandet angavs kunna överklagas till Regeringen och inte som jag förväntat till förvaltningsdomstol.     

 

Varken Transportstyrelsen eller Regeringen beaktade miljöbalkens skälighetsregel, specifikt rimligheten i att belasta en ägare till en äldre liten fritidsbåt med kostnader för sanering av storleksordningen 30 tkr utan att någon väsentlig fördel för människa eller miljö åberopats eller kunnat uppnås.   

 

Anhåller nu om att få ett föreläggande förenat med vite - se slutet av föreläggandet från 2021-02-05. Avsikten är att efter nytt överklagande erhålla rättsprövning med avseende på miljöbalkens skälighetsregel. 

 

Någon sanering (borttagning av bottenfärg på min båt) kommer inte att bli genomförd, åtminstone inte i närtid." 

 

Så här stod det. Men Transportstyrelsen lämnar ingen öppning för prövning under miljöbalkens skälighetsregel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minuter sedan skrev Mellgard:

 

Så här stod det. Men Transportstyrelsen lämnar ingen öppning för prövning under miljöbalkens skälighetsregel.

Sluta fjanta dig stick iväg och skrapa rent din botten.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Mellgard:

 

Så här stod det. Men Transportstyrelsen lämnar ingen öppning för prövning under miljöbalkens skälighetsregel.

Jag är inte jurist, men jag tvivlar på att skälighetsregeln kan tillämpas på det sätt du tänker. Om man bara ser din båt som ett isolerat fall (den enda med TBT-läckage) så kunde man kanske principiellt argumentera för att det inte var en skälig kostnad att sanera din båt, men då blir konsekvensen att ingen behöver göra det och det tror jag inte är lagstiftarens avsikt. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev ArneRadar:

Jag är inte jurist, men jag tvivlar på att skälighetsregeln kan tillämpas på det sätt du tänker. Om man bara ser din båt som ett isolerat fall (den enda med TBT-läckage) så kunde man kanske principiellt argumentera för att det inte var en skälig kostnad att sanera din båt, men då blir konsekvensen att ingen behöver göra det och det tror jag inte är lagstiftarens avsikt. 

 

Lagstiftarens avsikt här nedan. Transportstyrelsen stödjer sig uttryckligen även på AFS-förordningen där detta står. (Artikel 1)

 

Syftet med denna förordning är att minska eller helt undanröja skadliga effekter för den marina miljön och människors hälsa orsakade av tennorganiska föreningar som fungerar som biocider i antifoulingsystem för fartyg som för en medlemsstats flagg eller som framförs under en medlemsstats myndighet, samt för fartyg, oberoende av vilken flagg fartyget för, som anlöper eller avgår från medlemsstaternas hamnar. (fetstil tillagd)

 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R0782:20090420:SV:PDF 

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timmar sedan skrev Boanjohan:

Framtiden får utvisa, nu ska jag damsuga🙂

Grattis damen, hoppas hon blev lycklig 😁

 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minuter sedan skrev Mellgard:

 

Lagstiftarens avsikt här nedan. Transportstyrelsen stödjer sig uttryckligen även på AFS-förordningen där detta står. (Artikel 1)

 

Syftet med denna förordning är att minska eller helt undanröja skadliga effekter för den marina miljön och människors hälsa orsakade av tennorganiska föreningar som fungerar som biocider i antifoulingsystem för fartyg som för en medlemsstats flagg eller som framförs under en medlemsstats myndighet, samt för fartyg, oberoende av vilken flagg fartyget för, som anlöper eller avgår från medlemsstaternas hamnar. (fetstil tillagd)

 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R0782:20090420:SV:PDF 

 

Varför jobbar du inte  med nåt värdeskapande?  Det du håller på med är att sträva bakåt. 

Varför är det så viktigt för dig att motverka något som är bra?

Edited by Lasker
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Mellgard:

Syftet med denna förordning är att minska eller helt undanröja skadliga effekter för den marina miljön och människors hälsa orsakade av tennorganiska föreningar som fungerar som biocider i antifoulingsystem för fartyg

Och det här är dåliga saker..?

Något att försöka förhindra för att man är för lat och/eller för snål?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Mellgard:

 

Lagstiftarens avsikt här nedan. Transportstyrelsen stödjer sig uttryckligen även på AFS-förordningen där detta står. (Artikel 1)

 

Syftet med denna förordning är att minska eller helt undanröja skadliga effekter för den marina miljön och människors hälsa orsakade av tennorganiska föreningar som fungerar som biocider i antifoulingsystem för fartyg som för en medlemsstats flagg eller som framförs under en medlemsstats myndighet, samt för fartyg, oberoende av vilken flagg fartyget för, som anlöper eller avgår från medlemsstaternas hamnar. (fetstil tillagd)

 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R0782:20090420:SV:PDF 

 

Nu blev det goddag yxskaft.

 

Jag syftade på dina tankar att använda miljöbalkens skälighetsregel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minuter sedan skrev Peter_K:

Och det här är dåliga saker..?

Något att försöka förhindra för att man är för lat och/eller för snål?

 

Det är förstås behjärtansvärt att försöka förhindra skadliga effekter av det TBT som eventuellt finns kvar på min båt. Därför ska jag göra två strykningar med NonStop VK innan båten sjösätts nästa gång.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minuter sedan skrev Mellgard:

 

Det är förstås behjärtansvärt att försöka förhindra skadliga effekter av det TBT som eventuellt finns kvar på min båt. Därför ska jag göra två strykningar med NonStop VK innan båten sjösätts nästa gång.

Jaså är det inte för dyrt och jobbigt för dig att  stryka på en  grisig självpolerande färg?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej,

 

Bra skrivet och argument. Börjar förstå varför du fortsätter att skriva?

Men tycker det är enklast att ta bort resterna av din färg. Tiden du lagt på för sakens skull är långt mycket längre än tiden det tar att ta bort färgen......

Vidare finns det anledning att denna bottenfärg är förbjuden idag och långt tidigare.

 

Den dödar marint liv och påverkar liv. Tänker man på naturskydd så släpp detta och gör rätt?

Det finns många gamla synder i vårat hav. Men låt det inte vara ett argument för sakens skull?

 

Tänker själv aldrig måla med biocider på mitt skrov. Otroligt mycket havstulpaner. Finns två sätt för mig. Ta upp båten oftare eller köp en skrovduk. Tänker prova det senare.

Är själv kemist sedans 30 år tillbaka. Undervisar i miljökemi, vatten- och reningsteknik.

 

Trådens start har givet gett många hugg. Tror inte dina nya vinklingar ger rätt kommentarer.

 

Som jag sa förstår jag varför du inte släpper din fråga. Men snälla gör det. Gör rätt och ta bort eventuella rester från ditt skrov.

 

Det finns säkert frivilliga på detta forum. De som lagt lika mycket tid som dig i denna fråga?

Ni kan säkert hjälpas åt med detta?

 

Vi kanske kan starta ett upprop med att hjälpa dig att ta bort din skrovfärg?

Försvinner den så slutar denna tråd? Men gissar att den ändå kommer fortsätta i all evighet?

Skrivandet har blivit viktigare än att ta bort miljöfarlig färg?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mellgard har ju själv tidigare i tråden skrivit "trepanerad efterhuvudskada ("subduralt hematom")" som möjlig orsak till dom problem han orsakar sig själv.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

 

Det är förstås behjärtansvärt att försöka förhindra skadliga effekter av det TBT som eventuellt finns kvar på min båt. Därför ska jag göra två strykningar med NonStop VK innan båten sjösätts nästa gång.

Den blir kanon ovanpå spärrskiktet som behövs eller direkt på gelcoaten efter du tagit bort din hormonstörande färg - vilket du ju behöver göra för att få sjösätta 🙂 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Finns ingen admin. för detta forum?

Är det sant som du skriver så bör man ta detta i beaktande för trådens varande och fortsättning.

Tråden blir inte helt korrekt enligt mig.

 

Finns en skada som kanske påverkar skribenten så kanske allt blir fel? Om admin. av detta forum läser detta kanske de bör ta detta i beaktande. Skadar mer än hjälper.

 

Hade själv dessa tankar när jag försökte avsluta tråden. Vem hjälper denna tråd?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minuter sedan skrev Roger12:

Finns en skada som kanske påverkar skribenten så kanske allt blir fel? Om admin. av detta forum läser detta kanske de bör ta detta i beaktande. Skadar mer än hjälper.

Lägg av!  Efter en total minnesförlust som varade i två dygn blev jag helt klar i huvudet efter tryckavlastning på den sidoförskjutna hjärnan. Kunde åka hem efter tre dygn på neurokirurgen.

Hade åkt skridsko vid Västerås utan hjälm. Blev först opererad för ett komplicerat brott på lårbenshalsen. Men fick dessutom en långsam blödning innanför skallbenet som gav symptom någon månad senare.

 

Har alls inget emot att sluta skriva i tråden. Återkommer när jag har något att rapportera från rättsfallen. Hejsvejs!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det var inte jag som skrev om skada. Då gissar jag på att det bara är att köra på med argument?

Vilket jag och alla kommer att göra...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minuter sedan skrev Mellgard:

Lägg av!  Efter en total minnesförlust som varade i två dygn blev jag helt klar i huvudet efter tryckavlastning på den sidoförskjutna hjärnan. Kunde åka hem efter tre dygn på neurokirurgen.

Hade åkt skridsko vid Västerås utan hjälm. Blev först opererad för ett komplicerat brott på lårbenshalsen. Men fick dessutom en långsam blödning innanför skallbenet som gav symptom någon månad senare.

 

Har alls inget emot att sluta skriva i tråden. Återkommer när jag har något att rapportera från rättsfallen. Hejsvejs!

Har man din  mossiga attityd till TBT och lägger energi på att sträva bakåt får du snällt ta emot all skit som kastas på dig. Förmodar att du är nog intelligent att fatta att verkligheten inte bara styrs av dina förvrängda fakta. Människor är enkla varelser  som styrs i huvudsak av känslor vilket uppenbarligen är relevant även  för dig med tanke på din drivkraft i en frågan du till slut alldrig kan  få rätt i. Vilket utfallet än blir är du förloraren. Du kommer alltid vara Mellgard  som vägrade sanera din bottenfärg till förmån för miljön. Enda sättet du kan rädda ditt renommé är att krypa till korset och sanera din botten och därmed vara lojal med båtvänner och miljön.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoppas inte mina barn badar i detta vatten med dessa bottenfärger.Vidare om dottern har ett barn i magen?

 

Hoppas verkligen denna Mellgard blir utesluten från allt vad miljö handlar om?

Med denna offentliga tråd blir det svårt att hålla en miljövänlig linje? Spelar ingen roll om det är en fjällvärld eller vatten.

 

Alla vet nu detta?

 

Inga nya fakta har framkommit varför man kan ha olaglig/förbjuden på sitt skrov. Ok enligt en person i landet?

 

Som kemist har jag fått anpassat mig genom åren. Tidigare var mycket kul med experiment och försök. Idag vet jag bättre. Mycket av det som gjordes tidigare borde ha varit ogjort.

 

I ett läge då alla hugger drar man åt sig sina öron. Betyder att man kanske blir återhållsam då alla hugg kommer. Det är det normala. Du svarar som att laga en punktering. Inget konstigt? Alla har fel?

 

Du fortsätter att argumentera. Vilket inte är normalt?

Så vi fortsätter rundgången då alla hackar på dig. På ett forum kommer du aldrig att vinna en sån här diskussion.

 

Tror inte det är din tanke? Funderar på ditt mål?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minuter sedan skrev Mellgard:

Lägg av!  Efter en total minnesförlust som varade i två dygn blev jag helt klar i huvudet efter tryckavlastning på den sidoförskjutna hjärnan. Kunde åka hem efter tre dygn på neurokirurgen.

Hade åkt skridsko vid Västerås utan hjälm. Blev först opererad för ett komplicerat brott på lårbenshalsen. Men fick dessutom en långsam blödning innanför skallbenet som gav symptom någon månad senare.

 

Har alls inget emot att sluta skriva i tråden. Återkommer när jag har något att rapportera från rättsfallen. Hejsvejs!

Skadan är känd i friluftskretsar, det var en tur i lågt tempo. De flesta åldringar brukar ha hjälm då fallen kan få särskilt olyckliga konsekvenser för gamlingar. Många testar även höftskydd, men det är osäkert med nyttan. Väldigt ovanligt att räddningshelikoptrar landar på isen (som den gjorde denna gång). Jag tycker dock att det är bättre använda skattepengar än meningslösa TBT-processer. Jag är glad att som skattebetalare ha medfinansierat din räddningsresa!

 

Hoppas allt är återställt och att du fortfarande vågar dig ut på isar men i fortsättningen med en bra hjälm!

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
 • Create New...