Jump to content
Saturday 26 September 2020

ArneRadar

Medlemmar
 • Content Count

  2,315
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

ArneRadar last won the day on June 4

ArneRadar had the most liked content!

Community Reputation

414 Expert

About ArneRadar

 • Rank
  Amiral

Recent Profile Visitors

1,211 profile views
 1. Jag minns inte var jag lärt mig detta, men nog brukar man se den under BB spridare eller motsvarande i handelsflottan som ju ofta går mellan länder och för destinationsflagg om SB. Sist jag hyrde segelbåt i medelhavet förde alla kaptenens nationalitetsflagg under BB spridare. Utom de som inte hade något snöre löpande under BB spridare men däremot under SB.
 2. Kaptenens nationalitetsflagga förs väl under BB spridare??
 3. Det är väldigt många år sedan jag seglade i Ålands skärgård så jag vet inte alls hur det är med detta, men om det är som du skriver så finns det tyvärr risk att en del Ålänningar då känner sig respektlöst behandlade alldeles i onödan.
 4. Jag tycker den är en hiskelig styggelse. Jag blir också illa berörd när man ser båtar som för unionsflaggan. Även om båten är från tiden före unionsupplösningen så är unionen just inget annat än upplöst sedan 115 år.
 5. Detta är väl SXK's egna flaggreglemente, och gäller som högst som rekommendation till de egna medlemmarna? Observera att SXK inte skriver något överhuvudtaget om att föra flagga vid ankring/förtöjning mellan 21:00 - 08:00, de skriver bara att man skall föra flagga vid ankring/förtöjning mellan 08:00 och 21:00. Jag sällar mig till de som tycker man för flagga när båten är i bruk, oavsett tidpunkt på dygnet och förtöjningsform eller om båten är på väg. Det gäller väl på många håll internationellt och långseglare fäster ofta flaggan permanent i akterstaget en bit upp. Tapto till sjöss känns väldigt gubbigt och hitte-på. På land och i försvarsmakten är det däremot en tradition.
 6. I så fall hade väl det enda rimliga varit att just påpeka att förslag till beslut 2015 ligger i linje med den beslutade formella ståndpunkten från 2012? Det kanske snarare bara är ett gäng båtklubbsgubbar med mössmärken som tycker och minns varken mer eller mindre än det som de tycker och minns just i den stunden då de sitter där och skall formulera styrelsens förslag till svar och hantering av motionen. Istället för en mer systematisk beredning av frågan...
 7. He he... Skillnaden är kanske att SBU försöker bli bättre med åren medan andra aktörer står still...? Svaret från 2015 är förvisso tydligt. Den motionen är också tydligare. Däremot kan man undra varför man inte berör beslutet från 2012 i sitt resonemang fram till svaret (man nämner beslut från tiden före lagens införande). Är det underförstått så att eftersom ingen uttryckligen krävde att lagen skulle avskaffas vid 2014 års båtriksdag ("Några krav på att lagen skulle avskaffas framfördes inte från åhörarna.") så gäller inte längre besluten från 2012? D.v.s. frågan självdör utan nytt beslut? Eller så har jag missat något.
 8. Jag tänker absolut inte någonting angående eventuella ändringar, jag vill bara se helheten. Och tack till Abbe2 som fiskat fram lite mer. Både motionen och protokollet är ju ganska taffliga och det bidrar nog till röran och möjligheter till missförstånd eller missnöje. Motionen är ju snarare en debattinlaga än en framställan att rösta si eller så. Samtidigt föreslås motionen antas... Och man skriver en pressrelease som skall vara Båtriksdagens formella ståndpunkt (vad är då antagandet av motionen? En informell ståndpunkt?) i vilken man kräver utvärdering och anpassning till övriga länder det vill säga 0,5 (!) (inget om att kraftfullt agera för att få bort lagen - däremot utvärdering och anpassning till 0,5 som alltså är något annat). Jag tror inte funktionärerna i SBU har ont uppsåt, men man besitter ingen större briljans i att vare sig skriva motioner, fatta beslut eller protokollföra beslut.
 9. För helhetsbilden är det intressant att förstå vad som protokollfördes även 2012. Jag har egentligen ingen åsikt om SBU's ståndpunkt utan försöker förstå turerna samt upphovet till denna tråd. Gissningsvis är det som så många gånger förr halmstrån som Ljungbergarn griper efter.
 10. Ja, det vore intressant att läsa protokollet från Båtriksdagen 2012. Har man bestämt sig för att: a) "SBU agerar med kraft för att 02-lagen ska bort" och/eller b) "båtriksdagen beslutade kräva en översyn av lagen" och/eller c) "samt en anpassning till övriga nordiska länder." Och har de beslut som fattades 2012 förändrats genom senare beslut i Båtriksdagen? Och vad innebär en anpassning till övriga nordiska länder....🤔 (citat från artikeln i Skärgården 2015 som refererade till Båtriksdagen 2012)
 11. OK - intressant. Det finns sannolikt många potentiella orsaker till att det blir diffust här. SBU verkar inte vara överdrivet duktiga på att formulera beslut i protokoll, dessutom är artikeln i Skärgården varken mer eller mindre än just en artikel där en skribent återger något med alla de småfel som då kan uppstå. Exakt vad menar SBU med "agerar med kraft för att 02-lagen skall bort" kontra "översyn" kontra "utvärdering". Tre helt olika saker i min värld. Att man i den egna tidningen Båtliv skriver att lagen "ska anpassas till gällande lagar för övriga nordiska länder, det vill säga 0,5 promille" gör förvirringen total.
 12. Den helhetsbild som motståndet mot lagen förmedlar är något mer diffus bl.a. då det påstås att det finns beslut från båtriksdagen 2012 att med kraft arbeta för att lagen skall bort. Det är inte detsamma som att arbeta för en utvärdering. Om det nu är så att linjen (från 2012) var att arbeta för en utvärdering och den linjen legat fast hela tiden så har jag svårt att se var skandaler och stadgebrott m.m. kommer in (motionen 2016 var då dessutom tämligen överflödig). Gissningsvis är det som vanligt lösryckta brottstycken som ligger till grund för olika påståenden. Om man läser inledningen på denna tråd är det lite svårt att förstå vad Ljungbergarn i sak försöker föra fram angående SBU.
 13. Det är osannolikt att en styrelse (unionsstyrelse) kan ändra ett stämmobeslut (båtriksdag) på eget bevåg. De står ju tydligt att det kan fatta beslut inom ramen för båtriksdagsbeslut. Det skulle i detta fall (om det föreligger ett båtriksdagsbeslut att driva promillefrågan) faktiskt innebära att man kan fatta sådana operativa beslut som behövs för att driva just promillefrågan, inte gå tvärtemot ett stämmobeslut. Om styrelsen kan agera helt självsvåldigt i frågor som högsta beslutande organ fastställt är det riktigt illa rent principiellt. Om det däremot är som Abbe2 säger, d.v.s. att det endast föreligger stämmobeslut om att verka för en utvärdering, så är det en annan sak när utvärderingen gjorts. Det är ju sen upp till nästa båtriksdag att bevilja dem ansvarsfrihet eller ej samt välja om ledamöter eller ej. Hursomhelst - Vore som sagt kul om någon vet de lite mer exakta turerna inom SBU i denna fråga.
 14. Jag är inte själv med i någon båtklubb och har dålig koll på SBU, men enligt Ljungbergarn m.fl. har SBU's styrelse begått stadgebrott och en massa annat hemskt. Vore kul om någon med lite insyn faktiskt kunde klarlägga vad som verkligen sagts och gjorts samt hur och när beslut fattats. Utan att känna till SBU så har jag svårt att se att en styrelse kan gå emot beslut fattade av ägarna på en årsstämma. Om båtriksdagen är unionens stämma och det där senast fattade beslutet (man kan ju ändra sig från år till år) har varit att driva frågan så begår nog styrelsen fel om den egenmäktigt ändrar beslutet. Som sagt - är inte insatt i detaljerna kring SBU, men det vore kul med ett "nyktert" klarläggande av eventuella turer.
 15. Jag tror säkert det hade gått att få till en justering av lagen om man lyckats samla båtsverige till ett konkret rimligt förslag, t.ex. sänka gränsen på båtar till 7 meter och 7 knop samt höja promillenivån till t.ex. 0,5. Jag tycker det är orimligt att i en rättsstat kriminalisera redan vid 0,2, och HD har ju på sätt och vis underkänt argumentet att man kan jämföra väg- och sjötrafik. Men - oavsett vad jag eller andra tycker är rimligt eller orimligt kan jag inte förstå hur både Ljungbergarn och Båtfolket kan vara så fördömt enfaldiga och oförmögna till att reflektera över sina egna argument som i så många fall har uppenbara brister. Det är som om man trodde att antalet argument är viktigare än kvaliteten i dem. Varför skulle man annars försvara, men aldrig underbygga, dumheter som att lagen är världsunik, kostar samhället stora belopp, att KBV står för all ondska i världen och dessutom fått miljardanslag för att jaga båtfolk, att domstolarna dränks i sjöfyllerimål osv. Man missar även helt det avsiktligt normativa inslaget i lagstiftningen genom totallåsningen på antal dödsfall inom "avgränsningen". Och varför säger man inte vad man vill ha istället??? Att det s.k. Båtfolket dessutom totalt friskriver sig från att delta i debatten (eftersom alla som inte tycker som dem är skickligt manipulerade av nykterhetslobbyns desinformation) gör att jag fortfarande kiknar av skratt.... Jösses vilka klåpare!
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy