Jump to content
Tuesday 19 January 2021

ArneRadar

Medlemmar
 • Content Count

  2,324
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

ArneRadar last won the day on June 4 2020

ArneRadar had the most liked content!

Community Reputation

420 Expert

About ArneRadar

 • Rank
  Amiral

Recent Profile Visitors

1,318 profile views
 1. De höga blå staplarna med mätvärden från Beckholmen måste väl bero på Åsa Romsons idoga målande av sin pråm med förbjudna bottenfärger? https://www.expressen.se/nyheter/val2014/asa-romson-malar-med-forbjuden-farg/
 2. Jag tror du blandar ihop godkännande av biociden och tillåtna gränsvärden med testmetod. Testmetoden för att mäta t.ex. utfällning kan ju mycket väl vara gammal även om användningen av biociden som sådan är föremål för ny lagstiftning.
 3. Under övergångsperioden, innan ett verksamt ämne blivit godkänt enligt de nya EU-gemensamma reglerna som EU's biociddirektiv tar sikte på så kan ämnena ändå vara godkända i olika EU-länder enligt tidigare regler. När granskningen (mot den nya lagstiftningen) är färdig tar den över, och gamla godkännanden gäller inte längre. Så att CC varit godkänt i decennier är inget konstigt i sig, men som jag skrivit några gånger kan då olika regler gälla i olika länder. Det var här jag trodde CC befann sig. Här kan man se att koppar är godkänt i produkttyp 21 sedan vad jag förstår 1/1 2018: https://echa.europa.eu/sv/information-on-chemicals/biocidal-active-substances?p_p_id=dissactivesubstances_WAR_dissactivesubstancesportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_dissactivesubstances_WAR_dissactivesubstancesportlet_javax.portlet.action=dissActiveSubstancesAction Sök t.ex. på "copper" i fältet substance name.
 4. Det jag med begränsad framgång försökt beskriva var hur granskningen av verksamma ämnen går till mot EU's biociddirektiv. Eftersom koppar fortfarande granskas för de flesta användningsområden (produkttyper) förutsatte jag att det även gällde antifoulingprodukter (produkttyp 21) och att koppar alltså ännu inte var godkänt enligt den "nya" EU-gemensamma lagstiftningen. Under granskningstiden råder lite vilda västern mellan olika EU-länder kring vad som är godkänt eller ej. Men jag hade fel. Koppar till antifoulingprodukter är ett av de relativt få verksamma ämnen där processen faktiskt är färdig och ämnet alltså är godkänt enligt den nya EU-gemensamma reglerna. I ljuset av detta håller jag med om att KEMI's hållning angående CC är lite märklig om det stämmer som CC säger att man bedömer på annat sätt än övriga EU.
 5. Jag har aldrig trott att företaget missförstått något. Jag har bara försökt ge en bild av vad som är på gång i processen inför en framtida EU-gemensam biocidlagstiftning. Vad ECHA godkänner idag är just inget annat än det ECHA godkänner idag. Företaget beskriver annars bra i sitt svar hur processen funkar bortsett för lite dimridåer angående förseningarna. Utvärderingsrocessen är helt enkelt inte klar ännu, något man kan tycka vad man vill om.
 6. Det är EU's över 20 år gamla biociddirektiv de hänvisar till där det nu pågår en utvärderingsprocess av de biocider som listats för utvärdering. Biocider som inte listats är redan totalförbjudna. Innan utvärderingsprocessen av en biocid är klar på EU-nivå kan det av olika skäl göras olika bedömningar mellan olika länder kring vad som är tillåtet respektive inte. Det varierar också mellan olika produkttyper. Sen har jag för mig att det inte kommer att bli unionsgemensamma regler för produkttyp (PT) 21 (antifoulingprodukter), men det har kanske att göra med att olika vattenmiljöer kräver/tål olika produkter på samma sätt som vi idag har skillnad i vad som är tillåtet mellan ost- och västkust. Om CC's produkt nu avviker rejält i egenskaper mot annan antifouling kan de säkert ha en utmaning i fråga om lobbying för att få test/mätningar etc att "passa" deras produkt när EU väl är färdiga med sin process med PT 21. Tillägg: Om CC är godkänt i övriga EU idag innebär inte detta automatiskt att det är godkänt när biociddirektivet efter alla utvärderingsprocesser övergår till EU-gemensam lagstiftning.
 7. Blir inte detta lite semantik? Coppercoat lär väl vara en antifoulingprodukt även om man inte tycker epoxi och kopparbitar utgör en färg? Om det är en antifoulingprodukt lär den nog kategorieseras i samma PT (produkttyp) enligt biociddirektivet som det vi dagligen kallar båtbottenfärg, och isåfall gäller samma regler som för båtbottenfärg. Biociddirektivet klassar biocider och bekämpningsmedel utifrån användningsområde. Det finns t.ex. biocider som säljs i fast, flytande eller pulverform men man gör ingen åtskillnad på detta utan klassar utifrån vad det skall användas till.
 8. EU's biociddirektiv går ut på att vi skall få en harmoniserad lagstiftning i EU kring vilka biocider som skall tillåtas för vilka ändamål. Det gäller allt från myggmedel till båtbottenfärger samt allt däremellan. Det är en gigantisk utvärderingsrocess som görs för olika så kallade produkttyper. Förenklat funkar det så här: Under utvärderingsprocessen, dvs innan en aktiv ingrediens (biocid) godkänts centralt för hela EU, kan enskilda länder göra egna tolkningar om vad som är tillåtet eller ej, vad som krävs för ett eventuellt lokalt godkännande etc. Det finns flera exempel på biocider som bedöms eller utvärderas olika l olika länder. I vissa fall kan tex företag A få sälja en produkt som innehåller biocid X eftersom den fanns på den lokala marknaden före ett visst datum. Företag B får dock inte sälja en identisk produkt som innehåller X eftersom kommit ut med den efter det angivna datumet. Osv. Etc. Så det är lite rörigt kan man säga.
 9. ArneRadar

  Kolfilter

  Hej Flipper909, Aktivt kol har begränsad verkanstid efter att det tagits i bruk, det är därför det står att filtret skall bytas varje år. Det är också begränsat till antal liter, i ditt fall tappar det aktiva kolet sin effekt efter 4500L ELLLER 12 månader. Aktivt kol i granulat brukar hålla i 6 månader. I block ca 12 månader. Antalet liter beror gissningsvis på hur mycket kol filtret innehåller. Sen är det viktigt att komma ihåg att kolfilter enbart är ett komfortfilter som tar bort dålig smak. Det kan även reducera vissa kemikalier och tungmetaller om det nu skulle förekomma i vattnet, men aktivt kol tar inte bort skadliga mikroorganismer såsom bakterier, virus eller protozoer.
 10. Jag minns inte var jag lärt mig detta, men nog brukar man se den under BB spridare eller motsvarande i handelsflottan som ju ofta går mellan länder och för destinationsflagg om SB. Sist jag hyrde segelbåt i medelhavet förde alla kaptenens nationalitetsflagg under BB spridare. Utom de som inte hade något snöre löpande under BB spridare men däremot under SB.
 11. Kaptenens nationalitetsflagga förs väl under BB spridare??
 12. Det är väldigt många år sedan jag seglade i Ålands skärgård så jag vet inte alls hur det är med detta, men om det är som du skriver så finns det tyvärr risk att en del Ålänningar då känner sig respektlöst behandlade alldeles i onödan.
 13. Jag tycker den är en hiskelig styggelse. Jag blir också illa berörd när man ser båtar som för unionsflaggan. Även om båten är från tiden före unionsupplösningen så är unionen just inget annat än upplöst sedan 115 år.
 14. Detta är väl SXK's egna flaggreglemente, och gäller som högst som rekommendation till de egna medlemmarna? Observera att SXK inte skriver något överhuvudtaget om att föra flagga vid ankring/förtöjning mellan 21:00 - 08:00, de skriver bara att man skall föra flagga vid ankring/förtöjning mellan 08:00 och 21:00. Jag sällar mig till de som tycker man för flagga när båten är i bruk, oavsett tidpunkt på dygnet och förtöjningsform eller om båten är på väg. Det gäller väl på många håll internationellt och långseglare fäster ofta flaggan permanent i akterstaget en bit upp. Tapto till sjöss känns väldigt gubbigt och hitte-på. På land och i försvarsmakten är det däremot en tradition.
 15. I så fall hade väl det enda rimliga varit att just påpeka att förslag till beslut 2015 ligger i linje med den beslutade formella ståndpunkten från 2012? Det kanske snarare bara är ett gäng båtklubbsgubbar med mössmärken som tycker och minns varken mer eller mindre än det som de tycker och minns just i den stunden då de sitter där och skall formulera styrelsens förslag till svar och hantering av motionen. Istället för en mer systematisk beredning av frågan...
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy