Jump to content
Friday 03 February 2023
Mellgard

Funderingar kring TBT (tributyltenn)

Recommended Posts

1 timme sedan skrev Mellgard:

Några stoppade finansieringen av undersökningen. Berätta gärna vilka.

Jag känner inte till något alls om undersökningen, så jag kan inte svara på frågan åt dig. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 timmar sedan skrev Peter_K:

Jag känner inte till något alls om undersökningen, så jag kan inte svara på frågan åt dig. 

Tänkte att du kunde väl medverka med kunskap i tråden. Ett tips är att söka i SBU unionsstyrelses protokoll. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

Tänkte att du kunde väl medverka med kunskap i tråden. Ett tips är att söka i SBU unionsstyrelses protokoll. 

Bättre att den som kommer med påstående också kommer med underlag som visar att det som påstås stämmer. Jag har inga planer på att lägga tid på att verifiera dina påståenden, du får söka själv i SBU:s protokoll. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 timmar sedan skrev Mellgard:

"Denna forskning borde naturligtvis ha genomförts och presenterats innan Stockholms stad och en del andra kommuner vid Mälaren beslutat om sjösättningsförbud av icke giftfria båtar 2021. Kanske visar forskningen att övermålning är ett bra sätt att hantera giftfärgsproblematiken. Skulle det vara så kanske vi båtägare både kan värna miljön och slippa massor av smutsigt och slitsamt arbete."

 

http://www.ambk.se/wp-content/uploads/2019/04/amknytt-1.19.pdf 

 

Finns intressant info också i länkens sista sida. 

Från samma nyhetsbrev som länken går till:

"SMBF ska anlita jurister arbetar vidare med frågorna om allmännyttighet, skatter, moms och avgifter. Det är givetvis viktigt och bra för medlemsklubbarna och båtägare SMBF levererar tydlig och relevant information i dessa frågor."

 

Kan du inte lägga din energi på denna fråga istället, att medlemsskap är momsbelagt i båtklubb där man själv gör allt arbete. Det är nog en fråga betydligt fler är intresserade av.

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Synd att RISE inte fick några pengar, men förståligt. RISE är ju knappast gratis och det finns nog betydligt intressantare frågor att lägga pengarna på än denna.


Men varför intresserar du dig för RISE projektet som tydligen dött ut, du kan väl knappast tycka det är bra att lägga pengar och resurser på något som inte behöver bevisas. Bevisbördan ligger ju på din motpart enligt dig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Boanjohan:

Men varför intresserar du dig för RISE projektet som tydligen dött ut, du kan väl knappast tycka det är bra att lägga pengar och resurser på något som inte behöver bevisas. 

Bevis för att SBU företräder andra intressen än båtklubbars och båtfolkets bästa är inte att förakta.

 

Varför stödde exempelvis SMBF men inte SBU de båtklubbar i Sollentuna som "läste lagen" för miljöförvaltningen där?

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 timmar sedan skrev Mellgard:

Tänkte att du kunde väl medverka med kunskap i tråden. Ett tips är att söka i SBU unionsstyrelses protokoll. 

Det fanns många protokoll att titta på där. När i tiden fattades beslutet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

Varför stödde exempelvis SMBF men inte SBU de båtklubbar i Sollentuna som "läste lagen" för miljöförvaltningen där?

SMBF är väl en del av SBU?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ett första smakprov från SBU.

 

"Båtar målade med färg som innehåller TBT (tributyltenn) ska saneras, och här måste staten, kommuner och båtägarna ta sina respektive delar av ansvaret."
"Så kallade spärrfärger inte används då de leder till att TBT och andra giftiga ämnen blir kvar på båtbotten vilket kan innebära problem vid framtida hantering/skrotning."


https://batunionen.se/wp-content/uploads/2017/11/SBU-Miljoprogram-2018.pdf 

 

Eftersom TBT bryts ned av bl.a. solljus, luftsyre och mikroorganismer i mark är båtskrotning inget problem.   

 

Det här miljöprogrammet fastställdes av SBU unionsstyrelse. Det ansågs tydligen inte vara en angelägenhet för SBU:s medlemmar.
https://batunionen.se/wp-content/uploads/2020/01/2018-12-protokoll-justerat.pdf 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Mellgard:

Bevis för att SBU företräder andra intressen än båtklubbars och båtfolkets bästa är inte att förakta.

Jag tycker du snarare visat bevis på att det är just det de gör. Jag är båtfolk och har nu läst SBUs miljöprogram du länkade till. Jag ser inget där som motverkar mitt intresse som båtfolk och medlem i båtklubb.

 

Om du känner så hårt att de motarbetar dig, gå ur klubben och låt de hålla på bäst de vill. Det finns massvis med kommersiella marinor där man slipper SBU, klubbstyrelser, årsmöten,  etc etc

 

Tyvärr för dig (men tack och lov för många övriga människor) så tror jag de flesta kommersiella aktörer kräver TBT fritt skrov de också.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Boanjohan:

Jag är båtfolk och har nu läst SBUs miljöprogram du länkade till. Jag ser inget där som motverkar mitt intresse som båtfolk och medlem i båtklubb.

SBU:s medlemmar är båtklubbar. Att miljöprogrammet beslutats av unionsstyrelsen och utan medlemmarnas hörande är inte förenligt med en demokratisk ordning.

 

Unionsstyrelsen ansåg sig tydligen ha befogenhet att åsidosätta senare delen i AFS-förordningen lydande "... eller så måste de vara täckta med en beläggning som utgör en spärr för sådana föreningar som läcker ut från det förbjudna antifoulingsystemet.”

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minuter sedan skrev Mellgard:

 

Unionsstyrelsen ansåg sig tydligen ha befogenhet att åsidosätta senare delen i AFS-förordningen lydande "... eller så måste de vara täckta med en beläggning som utgör en spärr för sådana föreningar som läcker ut från det förbjudna antifoulingsystemet.”

Klart de har befogenhet att tycka att den kan åsidosättas. Varför skulle de inte få göra det om de vill? Det är väl var förening att själv avgöra vilka regler (inkl förbud) man vill ha så länge de inte bryter mot en lag, förordning eller föreskrift. 

Edited by Boanjohan
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev Mellgard:

Eftersom TBT bryts ned av bl.a. solljus, luftsyre och mikroorganismer i mark är båtskrotning inget problem.   

Vad bryts det ner till?

Vilket/vilka ämnen bildas istället?

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 timmar sedan skrev Mellgard:

Ett första smakprov från SBU.

 

"Båtar målade med färg som innehåller TBT (tributyltenn) ska saneras, och här måste staten, kommuner och båtägarna ta sina respektive delar av ansvaret."

Kanske var man medveten om att båtklubbar inte är ansvariga. Något som nyligen bekräftats.

 

Att döma av beviljade LOVA-bidrag från länsstyrelser bedöms statens ansvar till mellan 50-80 procent. Ska uppmärksamma handläggarna i regeringsärendet på det. 

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites

Utdrag nedan från svar till mig på en skrivelse ställd till chefsjuristen på Transportstyrelsen.

 

"Länsstyrelsens beslut handlade om att en miljönämnd inte bedömdes kunna förelägga en båtklubb att klubben ska mäta båtägarnas skrov för att avgöra TBT-förekomst mm, eftersom klubben saknar rättslig möjlighet att efterkomma föreläggandet (klubben saknar alltså rådighet över båtarna). Vi tycker inte att det är något konstigt med det resonemanget som förs i Länsstyrelsens beslut, utan vi håller med.
 

Mailet som du refererar till handlar däremot om en annan sak. Det handlar om båtklubbens rådighet över att inte sjösätta båtar som inte har scannats för TBT. Där bedömer vi att klubben har rådighet, dvs klubben bör kunna neka att sjösätta båtar som inte kan visa att de är TBT-fria, för att på så sätt följa miljöbalkens bestämmelse om försiktighetsmått."

 

Att tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen håller med om riktigheten av Länsstyrelsen Stockholms beslut medför väl att det är osannolikt att någon annan länsstyrelse skulle komma att fatta ett annat beslut.  

 

https://batunionen.se/aktuellt/detta-innebar-lansstyrelsen-i-stockholms-beslut-for-batklubbarna/ 

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites

Men då är ju saken klar för din del. Det är fyra, fem månader kvar till sjösättningstider så du har rejält med tid att skrapa av din botten och ge den en serviceåtgärd som den väntat på sedan senare delen av förra millenniet.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev Mellgard:

Utdrag nedan från svar till mig på en skrivelse ställd till chefsjuristen på Transportstyrelsen.

 

"Länsstyrelsens beslut handlade om att en miljönämnd inte bedömdes kunna förelägga en båtklubb att klubben ska mäta båtägarnas skrov för att avgöra TBT-förekomst mm, eftersom klubben saknar rättslig möjlighet att efterkomma föreläggandet (klubben saknar alltså rådighet över båtarna). Vi tycker inte att det är något konstigt med det resonemanget som förs i Länsstyrelsens beslut, utan vi håller med.
 

Mailet som du refererar till handlar däremot om en annan sak. Det handlar om båtklubbens rådighet över att inte sjösätta båtar som inte har scannats för TBT. Där bedömer vi att klubben har rådighet, dvs klubben bör kunna neka att sjösätta båtar som inte kan visa att de är TBT-fria, för att på så sätt följa miljöbalkens bestämmelse om försiktighetsmått."

 

Att tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen håller med om riktigheten av Länsstyrelsen Stockholms beslut medför väl att det är osannolikt att någon annan länsstyrelse skulle komma att fatta ett annat beslut.  

 

https://batunionen.se/aktuellt/detta-innebar-lansstyrelsen-i-stockholms-beslut-for-batklubbarna/ 

 

Hörru din rackarns ballongförsäljare, spänn av och fixa till din botten!  God Jul ! 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minuter sedan skrev Lasker:

ballongförsäljare

? :D

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 timmar sedan skrev raol:

? :D

 

Litet klargörande angående  det med ballongförsäljare så är det inspirerat från en scen i filmen Göta Kanal 2 :) https://www.youtube.com/watch?v=vKlajE9URbI  . 

 

Skit på're! Rackarns ballongförsäljare där! - Janne "Loffe" Carlsson

What does he say? - Dario

He said uhh, skit på're. - poliskvinna

Naah, what does it mean? - Dario

It means... have a nice day. - polisman

Ahh fine, skit på dig to you too. - Dario

Hahaha, skit på dig, haha. - Janne "Loffe" Carlsson

 

Edited by Lasker

Share this post


Link to post
Share on other sites

Båtunionen har genom sitt XRF-projekt gett legitimitet åt sådan mätning på fritidsbåtar.                                                                             

Av bilagan framgår (sid 3-4) hur Sollentuna kommunstyrelse tänker utnyttja detta till att kringgå beslutet i Länsstyrelsen.

Bilaga 1. Avtalsmall lägenhetsarrende för bryggor i Edsviken.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites
48 minuter sedan skrev Mellgard:

Båtunionen har genom sitt XRF-projekt gett legitimitet åt sådan mätning på fritidsbåtar.                                                                             

Av bilagan framgår (sid 3-4) hur Sollentuna kommunstyrelse tänker utnyttja detta till att kringgå beslutet i Länsstyrelsen.

Bilaga 1. Avtalsmall lägenhetsarrende för bryggor i Edsviken.pdf 312 kB · 1 download

Men det där gäller väl inte båtklubbarna i kommunen? Max 3 båtar per brygga.

Har du bilaga 1 med karta och röd markering?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Intet nytt på västfronten alltså.
 

Eller tycker du det är en skandal att en jordägare ställer krav på sin arrendator?

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minuter sedan skrev Kane:

Men det där gäller väl inte båtklubbarna i kommunen? Max 3 båtar per brygga.

Har du bilaga 1 med karta och röd markering?

 

Tror inte det behövs någon förklaring till varför ordföranden i SMBF intresserar sig för ärendet. Se bilaga 3 nederst i protokollet från unionsstyrelsens möte.

https://batunionen.se/wp-content/uploads/2022/12/2022_13_protokoll_epostjusterat.pdf 

 

Har inte den bilaga med karta och markering du nämner. 

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minuter sedan skrev Mellgard:

Tror inte det behövs någon förklaring till varför ordföranden i SMBF intresserar sig för ärendet.

Ja, alla är med i Den Stora TBT-konspirationen! Utom du, Mellgard. 
Du har sett Sanningen. 
 

ps Om du tror jag heter Peter Karlsson har du fel-fel-fel 😊

 

CADAF2EA-57C6-49A4-A01A-54D865859866.jpeg

Edited by Peter_K
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

 

Tror inte det behövs någon förklaring till varför ordföranden i SMBF intresserar sig för ärendet. Se bilaga 3 nederst i protokollet från unionsstyrelsens möte.

https://batunionen.se/wp-content/uploads/2022/12/2022_13_protokoll_epostjusterat.pdf 

 

Har inte den bilaga med karta och markering du nämner. 

 

Jag är kanske dum för jag förstår inte riktigt varför, så förklara gärna. 
För mig känns det naturligt att SMBF söker samarbete med kommunen om dessa frågor eftersom samarbete är bättre än konfrontation mot en part man är beroende av. 
 

Men känns inte som det är en uppfattning du delar, så förklara gärna vad det är du anser så uppenbart med avsikten för deras förfrågan enligt bilaga 3 du hänvisar till.

Edited by Boanjohan
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Boanjohan:

... så förklara gärna vad det är du anser så uppenbart med avsikten för deras förfrågan enligt bilaga 3 du hänvisar till.

Återkommer när jag fått besked om de förnyade krav mot båtklubbar i Sollentuna som är nämnda på andra sidan i det länkade protokollet.

Saneringsintyg i stället för mätning? Villkor i arrendeavtal?

 

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timmar sedan skrev Kane:

Men det där gäller väl inte båtklubbarna i kommunen? Max 3 båtar per brygga.

Har du bilaga 1 med karta och röd markering?

Instämmer; det där verkar vara för privata bryggor.
Bilaga 1 upprättas väl för respektive ansökan, dvs om jag vill ansöka om att få anlägga en brygga för min båt på fastigheten Sjötomten 1:1 så är det ju en tomtkarta för den fastigheten som skickas med som Bilaga 1?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Båtunionen är tydligen ett ämbetsverk som kompletterar Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Transportstyrelsen och andra myndigheter. Se bilaga 4 sist i protokollet. 


https://batunionen.se/wp-content/uploads/2022/12/2022_13_protokoll_epostjusterat.pdf

 

Att båtklubbarnas samarbetsorganisation verkar för ökade pålagor på båtklubbar och båtägare tyder på att något inte står rätt till.

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minut sedan skrev pseudonym:

När ska du åtgärda din båtjävel då?

Planen är att sjöledes exportera båten till Norge. Något som båtklubben försöker förhindra.

 

XRF-mätning förblir nog en "förmån" för båtägare i det här landet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...