Jump to content
Monday 25 January 2021
Mellgard

Funderingar kring TBT (tributyltenn)

Recommended Posts

26 minuter sedan skrev Peter_K:

Klubben har å ena sidan inte jurisdiktion över båten. 

Däremot kan de helt klart ställa krav på hur din båt skall vara för att få ligga i klubbens hamn. Sådant kan t ex vara att den inte får läcka olja eller drivmedel, att den skall vara försäkrad, att den skall ses efter - eller vad som får finnas på botten. 

Följer man inte dessa regler, får man inte sjösätta. 

Håller med dig @Peter_ K  om detta.

Men jag kommer inte att svara på någon eventuell kommande fråga från dig eller annan om vad som gäller i min båtklubb. Det är komplicerat, och det finns oklarheter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minuter sedan skrev Mellgard:

Håller med dig @Peter_ K  om detta.

Men jag kommer inte att svara på någon eventuell kommande fråga från dig eller annan om vad som gäller i min båtklubb. Det är komplicerat, och det finns oklarheter.

Detta handlar ju om generella termer, inte om din klubb specifikt.

De flesta klubbar har någon form av regler som hanterar den typen av frågor, och det finns också beskrivet i stadgarna hur man behöver gå till för att uppdatera/ändra reglerna, t ex skriva in ett förbud mot TBT på båtbottnar. Vanligtvis presenterar styrelsen ett förslag som behandlas på ett medlemsmöte, och sedan får alla medlemmar rätta sig efter detta.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Angående påverkansoperationer i TBT-frågan kan en artikel i "Havet 015/2016" tjäna som exempel.   

 

TBT-utsläpp från den kanske största källan (större fartyg, svenska och utländska) nämns inte en enda gång.

 

Enda i artikeln nämnda källa för utsläpp från fritidsbåtar är "gamla övermålade färglager som släpper från skroven vid högtryckstvätt, borsttvätt, skrapning och slipning".  

 

Att avstå från högtryckstvätt med mera är inte betungande, vilket jag vet av egen trettioårig erfarenhet. Så det påhittade problemet, rester av TBT på en del äldre fritidsbåtar, kanske har en enkel och kostnadsfri lösning?  

 

https://www.sverigesvattenmiljo.se/artiklar/atgardsprogram-mindre-tbt-i-havsmiljon 

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har fått en kommentar på facebook lydande "Det verkar vara en onödig diskussion. Vi som ligger i klubb som hyr marken av kommunen har nog bara att följa kommunens regelverk om vi vill ha kvar klubben."

 

Har svarat:
"Men är det kommunens regelverk om inte kommunen utfärdat några regler? Kommunstyrelsen eller kommundirektionen kanske inte ens läser de anställda miljöinspektörernas skrivelser till båtklubbarna?

 

En miljöinspektör har inte rätt att skriva hur en båtklubb ska avhjälpa brister (eller påhittade sådana). Men ska kunna redogöra för vad som ska uppnås.

 

Inspektionsrapport: verksamheten bör vidta åtgärder
Föreläggande: verksamheten ska vidta åtgärder "

 

Jag närvarade i mars vid en konferens arrangerad av miljökommittén för Svenska Båtunionen (SBU) och fotograferade av det som en tidigare miljöinspektör visade på en stor skärm. Så det finns belägg.

 

Förelägganden är överklagningsbara så båtklubbar kan pressa miljöförvaltningar att utfärda sådana. Efter överklagande tar cirkusen kring TBT förmodligen slut,  om man använder sig av den information i TBT-frågan som jag samlat ihop.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2020-10-28 vid 08:29 skrev Pirayan:

Får man flika in och fråga er här om vilka ni anlitat för att kolla era bottnar? Måste ju finnas fler en Happy boat t ex. 

SkeppOHoj!

 

Min lilla fråga försvinner totalt i denna högoktaniga debatt. 😂

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Båtbottenfärger innehållande TBTO - huvudsaklig källa till TBT i miljön". 
Författaren kunde ha frågat Kemikalieinspektionen vilka tennorganiska föreningar som ingick i de gamla TBT-bottenfärgerna. För dessa innehöll i medeltal endast 0.6 viktprocent TBTO (förorening) och 17.9 viktprocent tributyltennmetakrylat. 
Oseriös publikation även i övrigt.  Brukar bli så när miljöaktivisters känslor tar över från fakta. 

 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:411340/FULLTEXT01.pdf    

 

Akrylat.thumb.PNG.6c4a3ab7308b66fccd802ccc052f9bef.PNG

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vilken är då den främsta källan till TBTO i miljön?

Edited by Peter_K

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Peter_K:

Vilken är då den främsta källan till TBTO i miljön?

Känner inte till någon särskild källa för TBTO.
Föreningen är knappast biologiskt aktiv i sig själv utan blir nog aktiv först när syrebindningen splittrats i vatten (hydrolys). Strukturformeln (sid 21) visar sex kolvätekedjor som sticker ut åt olika håll. En sådan struktur bedömer jag som sannolikt inert.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

Känner inte till någon särskild källa för TBTO.

Hur vet du då att bottenfärg inte är huvudsakliga källan till TBTO i miljön..?

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Min förhoppning är att jag ska kunna ge en miljöstämpel på båtarna efter sanering, säger Britta. Något som gagnar både båtägaren och båtklubbarna".

 

Aktivister på Transportstyrelsen och andra tyckte kanske att detta lät förtroendeingivande? Privatperson ger miljöstämpel på fritidsbåtar efter sanering. 

 

https://www.su.se/medarbetare/råd-stöd/forskning/innovationsstöd/miljöforskarna-som-fann-varandra-1.237381  

Share this post


Link to post
Share on other sites
2020-10-23 vid 20:37 skrev Mellgard:

Min båt och ett tjugotal andra båtar blir XRF-mätt 7 november av Britta Eklund med firma Happy Boat AB. Ska som vanligt kosta 600-700 kr för fem minuters arbete. Det gick tydligen inte att få en mätning gjord av någon annan och till självkostnadspris. 

Hur gick mätningarna? Hittades något spår av TBT på era båtar?

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timmar sedan skrev Kane:

Hur gick mätningarna? Hittades något spår av TBT på era båtar?


Samtidigt med min båt mättes 19 andra båtar. Sex båtar hade högre tennhalt än 100 μg/cm2, och min båt hade i medeltal 460 μg/cm2 tenn (åtta mätpunkter).

 

För jämförelse anses ett lager TBT-färg motsvara omkring 800 μg/cm2 tenn. 

 

https://www.researchgate.net/publication/299399932_XRF_measurements_of_tin_copper_and_zinc_in_antifouling_paints_coated_on_leisure_boats 
("For comparison, one layer (40 μm dry film) of a TBT-paint equals ≈ 800 μg Sn/cm2")

 

När jag skaffade båten 1990 var den sjösatt och kanske inte bottenmålad det året. Ett mätvärde på 460 μg/cm2 är av förväntad storleksordning om redan min första bottenmålning och alla de efterföljande spärrade utlakning av TBT. Eftersom jag aldrig högtrycksspolat eller skrapat båtbottnen finns kanske hela ursprungliga mängden tenn kvar på bottnen som i en "tidskapsel". I så fall har min båt inte bidragit till att sprida något TBT till miljön.

 

Tack vare att jag nu vet besked om halten tenn på min båt har jag kunnat inleda projektet att försöka få ett personligt och överklagningsbart föreläggande från kommunens miljöenhet om att sanera min båt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Måste säga, fan vad glad jag är att du inte har båten i min båtklubb.
Jag tänker inte på miljö-aspekten, utan på att du riskerar att klubben och därmed dina klubbkompisar får böter eller liknande från fastighetsägaren (kommunen, gissar jag) eller i värsta fall blir uppsagda för att du leker med juridiken. 
 

Fråga:

Anta att du vill sjösätta med klubben i vår. I stadgarna står att botten inte får ha TBT-färg. Klubben säger, vi kommer inte sjösätta dig, du får inte ha båten vid våra bryggor då den inte uppfyller klubbens stadgar om skick. 
Vad gör du då..?

Edited by Peter_K
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2020-10-01 vid 20:20 skrev Bjorns_snipa:

Vi måste skrapa av ett färgprov och skicka på analys för 525 kr. Om det då finns TBT är vi skyldiga att sanera våra båtar ...


Det låga priset för förmodad kemisk analys tyder på att man endast undersökt om det finns tenn i färgprovet. En mätning av TBT kostar kring 3.000 kr hos ALS Scandinavia AB. 

 

Tenn kan förekomma som förorening i bottenfärg och utan att det finns något TBT på skrovet. 

 

"Kemisk analys av olika färgsorter som ingår i fritidsbåtar och fartygs färgsystem (primer, sealer och bottenfärg) visar att bakgrundshalter av tenn kan förekomma i halter uppemot 638 mg/kg. Tennet förekommer troligtvis som orenhet i färgerna och framför allt i det kopparpulver som tillsätts dagens bottenfärger".

 

"Det kan inte uteslutas att det finns fartyg och fritidsbåtar som är målade med färger med högre bakgrundshalter än de undersökta i denna studie. Därför föreslås ett riktvärde på 100 µg/cm2".

 

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/fritidsbatar1/miljo/forekomst-av-forbjuden-tennfarg-slutrapport.pdf (se sid 35) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 timmar sedan skrev Mellgard:


Samtidigt med min båt mättes 19 andra båtar. Sex båtar hade högre tennhalt än 100 μg/cm2, och min båt hade i medeltal 460 μg/cm2 tenn (åtta mätpunkter).

Ojdå, så nu kommer er båtklubb kräva att ni åtgärdar detta innan nästa säsong?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Smakprov på "information" från Bullandö Marina och miljöförvaltningen i Värmdö kommun. Verkar behövas lite vidareutbildning där. 

 

"Gamla båtbottenfärger kan innehålla ämnet tributyltenn (TBT). Ämnet är cancerframkallande och mycket giftigt för vattenlevande organismer."
https://www.varmdo.se/upplevaochgora/naturochfriluftsliv/batarochbatliv/miljovanligtbatliv.4.18c983316e0536cb189a333.html   

 

"TBT-färg innehåller tenn vilket är miljöfarligt för både människa och natur".
https://kundforum.varmdo.se/org/varmdo-kommun/d/bottenfarg-pa-batar-i-varmdo-kommun/ 

 

Bullandö Marina ligger i Värmdö kommun. 

https://www.bullandomarina.se/for-batagare/miljoregler-for-batplats-pa-bullando-marina/ 
 

Tydligen blästras det fortfarande på marinan.

https://www.bullandomarina.se/2019/10/29/blastring-pa-bullando/
https://www.bullandomarina.se/2020/10/28/full-blastring-pa-bullando/ 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kul att du tar upp Bullandö!

Rent generellt kan man väl säga att även om de har fel i detaljerna, så är budskapet detsamma - ingen TBT på botten om du skall sjösätta 2021. 

På Grödinge Båtklubb har man också dessa regler; kan vi prata om dem eftersom du hela tiden vill prata om olika klubbars skrivelser..?

8D3B0DD1-DA91-4966-AEA8-E22434C028E7.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minuter sedan skrev Peter_K:

 

På Grödinge Båtklubb har man också dessa regler; kan vi prata om dem eftersom du hela tiden vill prata om olika klubbars skrivelser..?

Tack, men nej tack. 😀

Min båt kanske får stanna på land till sommaren. No big deal.

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minuter sedan skrev Mellgard:

Tack, men nej tack. 😀

Min båt kanske får stanna på land till sommaren. No big deal.

De flesta båtar stannar på land till sommaren 🙂 

Varför vill du diskutera alla andra båtklubbars regler och skrivelser utom den du själv ligger i..?
Blir väldigt märkligt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2020-04-25 vid 10:40 skrev Mellqvist:

Vad har TBT för ”positiva” egenskaper i bottenfärg? Effektivt skydd mot påväxt av vattenorganismer av typ havstulpaner etc?

 

Den viktigaste positiva egenskapen hos TBT-färgerna var nog att fartyg behövde tas in i docka för ny bottenmålning endast vart femte år. Se översta raderna i bilagan.

 

Det framgår även här att TBT-färger från 80-talet innehöll TBT i bunden form (sampolymer). Sådant TBT är ännu mindre benäget att diffundera och lakas ut från de syntetiska hartser (fast fas) som utgör bindemedel i  bottenfärger. 

 

(källa till bilagan)   https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADP010602.pdf

Norsk.png

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timmar sedan skrev Peter_K:

Varför vill du diskutera alla andra båtklubbars regler och skrivelser utom den du själv ligger i..?
Blir väldigt märkligt. 

Jag vill inte diskutera andra båtklubbars regler kring bottenfärger. Endast informera om sådant som jag tycker är intressant. 

 

Inga regler kring bottenfärger är huggna i sten. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minuter sedan skrev Mellgard:

Jag vill inte diskutera andra båtklubbars regler kring bottenfärger. Endast informera om sådant som jag tycker är intressant. 

 

Inga regler kring bottenfärger är huggna i sten. 

Fast du har ju lyft upp flera klubbar och varv, nu senast Bullandö, varför inte Grödinge..? Det måste ju vara den du känner till bäst?

 

Vad menar du med att reglerna inte är huggna i sten?

Edited by Peter_K

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minuter sedan skrev Peter_K:

Fast du har ju lyft upp flera klubbar och varv, nu senast Bullandö, varför inte Grödinge..? Det måste ju vara den du känner till bäst?

Jag var "pain in the ass" för de ansvariga i båtklubben senaste säsongen. Har lovat dem att det inte skall upprepas. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just nu skrev Mellgard:

Jag var "pain in the ass" för de ansvariga i båtklubben senaste säsongen. Har lovat dem att det inte skall upprepas. 

Låter klokt. 
Då kanske du kan låta bli att blanda in andra klubbar också, och istället diskutera utifrån lagstiftning, myndigheter och vetenskap här..?

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minuter sedan skrev Mellgard:

Jag var "pain in the ass" för de ansvariga i båtklubben senaste säsongen. Har lovat dem att det inte skall upprepas. 

Jag hoppas att ditt engagemang i TBT-frågan fortsätter. Det får inte vara tabu att diskutera frågor som man blir upprörd över.

 

För att förbjuda något så ska det finnas lagstöd för förbudet. Transportstyrelsen anger att TBT ska tas bort eller målas över med skyddsfärg. För mig är det då helt OK att ifrågasätta om andra instanser vill överrida Transportstyrelsens regler och hävda borttagande.

 

Att kommunerna vill hävda "borttagande" anser jag är mer anarki än att ifrågasätta dessa kommunala beslut. Vilket lagrum stödjer sig kommunerna på i sitt förbud?

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tack @Lintott för din sammanfattning av en central fråga. 

 

Kommer inte att släppa greppet, och har siktet inställt på mer betydelsefulla aktörer än min båtklubb. Nu närmast miljöenheten på kommunen.

 

Har endast och utan anmodan åtagit mig att inte inkomma med några motioner till kommande årsstämma på båtklubben.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har roat mig med att maila Värmdö kommun enligt nedan. I ett automatiskt svarsmail utlovas svar inom två arbetsdagar. Kanske kommer det att behövas lite längre betänketid? 

 

"I länken nedan från Värmdö kommun står "Båtar som någon gång har målats med färger som innehåller TBT måste därför saneras då underliggande färglager kan läcka TBT."
https://www.varmdo.se/upplevaochgora/naturochfriluftsliv/batarochbatliv/miljovanligtbatliv.4.18c983316e0536cb189a333.html    

 

Enligt den internationella AFS-förordningen gäller att: 
”Från och med den 1 januari 2008 får de fartyg som avses i artikel 3.1 antingen inte ha några tennorganiska föreningar som fungerar som biocider i antifoulingsystem på sina skrov, yttre delar eller utsidor, eller så måste de vara täckta med en beläggning som utgör en spärr för sådana föreningar som läcker ut från det förbjudna antifoulingsystemet.”  
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/afs-forordningen/ 

 

Eftersom alternativet täckta med en beläggning som utgör spärr inte är nämnt i länken från Värmdö kommun får man förmoda att kommunen beslutat att upphäva AFS-förordningen för Värmdö kommun.

 

På vilken beslutsnivå inom kommunen har upphävandet av AFS-förordningen skett?"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Då kommer vi tillbaka till en fråga - finns det idag en spärrfärg på marknaden som dess tillverkare garanterar spärrar in TBT..?

 

Jag svarar själv; ja!

International Primocon skall fungera som spärr enligt tillverkaren. 
https://www.international-yachtpaint.com/s3/documents/TDS/Primocon_swe_A4_20190712.pdf?_ga=2.206016531.143063180.1605475180-771918863.1605475180

Edited by Peter_K
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy