Jump to content
Tuesday 14 July 2020
Sign in to follow this  
Ljungbergarn

UPPROP MOT SJÖFYLLERILAGEN !

Recommended Posts

En kraftfull mobilisering sker nu mot denna resursslösande förmynderi-lag.

www.båtfolket.se

De kommer att vara på båtmässan, allt för sjön.

Besök båtfolket och stöd dem genom att donera en slant. Hur framgår på deras sajt.

Det har på kort tid redan strömmat in donationer.Senast ändrad av Ljungbergarn | 26 februari 2012 | 22:01

post-21494-1394236954,7716_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag tycker det är en bra lag. Det skall inte vara en massa fyllskallar på sjön

Share this post


Link to post
Share on other sites

Besök båtfolket och stöd dem genom att donera en slant.

Nehej Du, inte en chans. De får allt betala sin sprit själva!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Håller med, inga fyllskallar på sjön. Där har vi en lag sedan gammalt som tar hand om dem. Men ta och läs båtfolkets Vitbok. Frågan är betydligt mer komplex än att påstå att någon är en fyllerist vid ingenting (0,2p). Få vet hur tokigt lagen är skriven, att den jagar ett problem som inte finns, banar väg för andra stolligheter, att den gäller för samtliga ombord även med seglen nere, avstängd motor etc. Innan ni tar fram moralpekpinnarna och domderar om att folk är fulla vid ,2 läs på vitboken. Sedan kanske ni ändrar inställning.

 Senast ändrad av Ljungbergarn | 26 februari 2012 | 20:49Senast ändrad av Ljungbergarn | 26 februari 2012 | 20:56

Share this post


Link to post
Share on other sites

Here we go again... (på tal om resursslöseri)

Pop-cornen är framtagna.

Någon dag kommer du Ljungbergarna inse att ditt personliga korståg är kontraproduktivt.

 Senast ändrad av Arne_Anka | 26 februari 2012 | 20:55

Share this post


Link to post
Share on other sites

För mej är det självklart att vara helt nykter både på sjön och i bilen när den framförs.

Någon donation är fullkommligt uteslutet.

Stödja någon/något som tycker att det är OK att vara spritpåverkad, om en i ringa omfattning, släng er i väggen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tänker inte gå in där och läsa. Tigger ni pengar till vad fan som helst så kan du skriva till vad och varför här direkt! angry

Share this post


Link to post
Share on other sites

Varför inte svara istället.

Jag orkar inte lusläsa Vitbokens 33 sidor

post-571-1394236954,8346_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Som sagt, frågan är mycket komplex, mer än vad man föreställa sig.Jag kan faktiskt inte skriva allting här, så omfattande är det. En annan sak, inställningen tigger vad fan som helst betyder att inställningen är klar. Att debattera med klyschor eller förutfattade meningar är uteslutet. Nu gäller fakta, dv,s Vitboken. Jag kan ta ett av många exempel, lagen gäller för samtliga ombord. De kan haffas rent godtyckligt vlket gör den mycket rättsosäker och det har bl.a politiker nu kommit fram till (inte alla givetvis) Böter upp till 90.000kr och detta gäller under alla förhållanden, även med förtöjningarna fast i bryggan. Vitboken är intressant läsning.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hårdare lagar både i sjön och i land för fyllesvin som är ute och kör ihjäl folk.

Funderar på om jag också ska ställa mig på mässan och samla in någon slant till det endamålet. 

Kanske kan dela bås :-)))

 

Mvh// Ordning på sjön nu.
          Drick gärna på sjön men kör inte då båt. Senast ändrad av patrikholmqvist | 26 februari 2012 | 21:22

Share this post


Link to post
Share on other sites

Svara på vart pengarna går istället för att slingra dig. Är det advokater eller rena PR-kostnader?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Frågan är besvarad. repeterar. besök www.båtfolket.se
Är helt oförstående till anklagelsen vad du menar med slingrar?

Det står ju på 1a sidan det du frågar om.
jag repeterar ännu en gång: besök www.båtfolket.se

Några advokater är för mig främmande, framgår inte av sajten men vad kan advokater göra med en etablerad lag? Ingenting. Huruvida det är att bedöma som PR för saklig information om den världs-unika vansinnes-lagen får andra avgöra.

 Senast ändrad av Ljungbergarn | 26 februari 2012 | 21:41

Share this post


Link to post
Share on other sites

Varför försvara fylleri på sjön ? Fullständigt vansinnigt. -Näe sätt dit dessa fyllskallar!!  Det hade gått utmärkt med den gamla lagen, om KBV/Polis fått ingripa slumpvis där det varit stökigt. Men sluta konrollera skötsamma båtmänniskor, som statiskt historiskt kan påvisa att inga olycksproblem varit.  -Lennart nedan gör en klok tolkning!

Lennart Svanfeldt
F. d. fartygschef i Kustartilleriet,
innehar Fartygsbefäl klass VIII,
yrkesverksam i båtbranschen och
semestrar mestadels i fritidsbåten.

Nya sjöfyllerilagen - slöseri med skattepengar p g a orealistisk promillegräns

Enligt KBVs hemsida är en del av KBVs vision att ”Kustbevakningen ska bli den naturliga samverkansparten till sjöss som skapar trygghet.”

För att öka tryggheten till sjöss skall KBV (och sjöpolisen) verka för att berusade befälhavare stoppas, oavsett vilken typ av flytetyg de framför, eftersom de är en fara för andra och sig själva. Att stävja sjöfylleri utgör en viktig del i sjösäkerhetsarbetet. Att aktivt ”jaga”skötsam-ma båtförare för att kontrollera om de överskrider 0,2 ‰ är inte ett sjösäkerhetsarbete som ökar tryggheten. Det är ett slöseri med resurser, i flera led, både till sjöss och i domstolarna.

Dessutom inverkar det negativt på relationen mellan ”sjögående myndigheter” och allmän- heten längs våra kuster. Man ska bli glad när man ser en polisbåt eller ett KBV-fartyg i skärgården, de ska finnas där för min trygghet och inte för att kontrollera mig.

KBV har hittills, med stort engagemang, tagit sig an uppgiften att ”sätta dit” så många som möjligt med 0,2 ‰ eller mer. De har varit framgångsrika och de har kunnat visa upp statistik över ett stort antal ingripanden och ett flertal fall, där personer med en begränsad alkoholhalt, under 1,0 ‰, har gått vidare till åklagare för rättslig prövning och fällande domar med höga bötesbelopp som påföljd.

Statistik visar att en begränsad alkoholhalt inte förorsakar olyckor. När alkoholhalten närmar sig 1,0 ‰ eller mer visar samma statistik att risken ökar och det är rimligen där resurser och åtgärder ska sättas in. Det är bra att de sjögående myndigheterna bevakar att båtfolket följer gällande lagar men när lagen är orimlig, måste den anpassas till verkligheten. Det finns inga sakliga skäl för att tillämpa 0,2 ‰.

Om man accepterar jämförelsen med biltrafik, måste man rimligen verka för att det blir förbjudet för gångtrafikanter att röra sig på gator och vägar med en alkoholhalt över 0,2 ‰. Gångtrafikanter befinner sig i en biltrafikliknande miljö i mycket högre grad än båtförare
och skulle därmed utgöra en olycksrisk när alkoholhalten överstiger 0,2 ‰.

Argumentet att sjöfyllerilagen räddar liv och ökar säkerheten ter sig än mer märkligt när man samtidigt tillåter personer med upp till 1,0 ‰ att fiska från båt, utan flytväst, trots att statistik- en visar att flertalet drunkningsolyckor beror på just detta. Vidare kan man förmoda att brist- ande nautisk kompetens oftare innebär en större olycksrisk än vad en måttlig alkoholhalt gör.

Jag är ingen stor vän av obligatoriskt körkort för båtar, men tror att ett ökat stöd för frivillig navigations- och båtutbildning skulle ha en avsevärt mycket mer positiv inverkan på sjösäkerheten än kravet på högst 0,2 ‰. Även ett generellt krav på flytväst ombord, skulle främja sjösäkerheten mycket mer än nu gällande promillegräns.

Det finns förare, både till lands och till sjöss, som saknar omdöme och som inte följer gällande lagar och regler. En lag eliminerar inte dåligt omdöme och den stoppar heller inte lagbrytare. Däremot är en strikt och omotiverad lag begränsande för omdömesgilla och skötsamma personer vilket på sikt leder till minskad respekt för lagen och lagstiftaren.

Sammanfattningsvis; den lag som gällde tidigare, med gränsen 1,0 ‰ för grovt sjöfylleri, är tillräcklig men skulle passa än bättre i ett internationellt sammanhang om gränsen sänks till 0,8 ‰. Om KBV och sjöpolisen anser att rutinartade sållningsprov är nödvändigt, kan jag acceptera det om det görs på ett icke kränkande sätt. Om det inte finns något att anmärka på när det gäller båtförarens agerande eller hantering av båten, ska han inte kunna fällas för sjöfylleri med mindre än att alkoholhalten överstiger 0,8 ‰. Har båtföraren däremot agerat felaktigt (kört vårdslöst, förorsakat tillbud eller olycka etc.), ska han kunna fällas för sjöfylleri även vid en lägre promillehalt om man kan påvisa att alkoholintaget påverkat agerandet, så som gällde enligt den tidigare lagen. Med denna utformning skulle lagen kunna gälla alla båtar, oavsett storlek och fartresurser.


/Sollentuna februari 2012


 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Inför noll gräns.

Dom som kör med alkohol i kroppen kanske skulle pröva att köra helt nyktert, ni kommer då se det underbara med båtåkandetwink

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Svar till havsarrest:

Kommentar av Professor Mats Edenius på Facebook.

Det är slående att polis och kustbevakning i  informationskampanjer om att ”fylleriet på sjön har minskat”
utgår från att färre båtägare tas fast.
De talar alltså inte om huruvida den nya lagen har lett till ett säkrare båtliv, vad det kostat, hur många liv man kunde räddat genom att omprioriera resurserna, utan istället valt att basunera ut att fler
båtägare söker leva efter lagen.
Det är lika relevant som att förbjuda vissa båtförare att bära vita kepsar, sätta höga böter för sådana tilltag,
intensifiera kontrollerna och triumferande konstatera att antalet förare med vit keps har minskat.

Vad har det med sjösäkerhet att göra?

Att Kustbevakningen inte heller talar om att de i somras på sina håll ändrat det sätt de kontrollerat medborgarna på kan man också notera - men inte i statistiken. Tänk vad man kan göra med statistik och goda mediakontakter.//.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Frågan är om det inte är dags för Maringuiden att lägga till en ny regel för forumet:

Det är inte tillåtet att använda Maringuiden för att driva politiska kampanjer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bra att du inte ger dig Ljungbergarn!

 

Tack för länken, ska läsa igenom den och naturligtvis ska jag sponsra den eller de som verkar för vettiga lagar.....

 

För övrigt.......i en relativt ny tråd här på MG som handlar om forumtroll forumetikett osv , så har flera av de som spyr galla på dig nu, talat sig varma för hövligt och sakligt  bemötande, att undvika personangrepp etc........så mycket var det värt alltså. Bara bullshit......

 

Edit.

Lägger till:

 

Att ditt inlägg är rapporterat är ju ingenting annat än  skandal. Vem är det som rapporterat? Vore tacksam om den skyldige ville vara vänlig att träda fram och motivera sin rapportering. Vad i hela friden är det för fel på folk här?Senast ändrad av labbibia | 26 februari 2012 | 22:29

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Det är ingen hemlighet var jag står i frågan, men när personer, som i detta fall, på fullaste allvar inte bara menar att promillehalten på sjön är fel, utan nu även att det var fel att sänka till 0,2 på våra vägar (japp, det är precis vad som sägs i Vitboken), då har man passerat alla rimliga gränser för vad man kan säga utan att man borde skämmas. På riktigt. Det finns flera fall där människor som bara haft mellan 0,21-0,49 promille  orsakat både dödsfall och svåra personskador, och denna kampanj som Ljungbergarn för är i mina ögon cynisk, självisk och förkastlig på alla sätt och vis.

Tack Ljungbergarn för att du tipsade om Vitboken. För jag har aldrig sett maken till kvalificerat dravel i mitt liv. Tyckanden, faktaförvrängning, statistiktolkningar som skulle fått min gamla statistikprofessor att få ett slaganfall, etc etc etc.

Om alkoholen är dig så kär att du lägger ned denna oerhörda mängd tid på att övertyga dig själv och andra om dess förträfflighet, är det då kanske dags för en... vit månad?Senast ändrad av Arne_Anka | 27 februari 2012 | 00:07

Share this post


Link to post
Share on other sites

Som sagt Arne.......Hur var det nu med det sakliga bemötandet osv osv som diskuterades i tråden Forumtroll.....? Du borde skämmas! Jag rapporterar ditt inlägg nu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Läs gärna lagtexten (och/eller vitboken) och fundera över vad lagen verkligen innebär. Tyvärr tror jag inte många har gjort det. Det är så lätt att tycka att lagen är bra eftersom det är både rimligt och lämpligt att vara nykter när man framför en båt, men...

Det finns en hel del oväntade effekter, ex.vis att om man under kvällen efter någar öl vid sommarstugan (eller ombord på båten, gud förbjude) märker att det oväntat blåser upp. Man får då inte förtöja om båten för gör man det bryter man mot lagen och kan åka dit för sjöfylla med bötesbelopp på många 10 000-tals kronor som följd.

Jag förespråkar inte sjöfylla, men en denna lag - liksom alla andra lagar - måste ge rimliga konsekvenser. Även om det inte är en rättighet att dricka alkohol tycker jag det är rimligt att man ska få ta ha hand om sin förtöjda båt även om man ligger över 0,2 promille. Är man i stånd att förstå att båten ligger risigt till är jag ganska säker på att man är i stånd att förtöja om båten.

Jag kommer inte att ge bidrag till Båtfolket och jag propagerar som sagt inte för fylla på sjön, jag propagerar för en rimlig lagstiftning och för att alla ska läsa och förstå lagens konsekvenser.

Mackey

Share this post


Link to post
Share on other sites

Då har jag lite information.

En reporter på aftonbladet, Collin skrev en artikel att han ansåg att det finns inga empiriska belägg för 0,2 på land.

2 professorer skrev en lag utan legitimtet, varnade för att promillelagen på sjön urholkar folks rättsmedvetenade.

och avslutningsvis..amerikanska trafikflygare får ha upp till 0,4p.

Varning för dessa fyllesvin således. Undrar om de skäms?

Sverige, landet lagom, där det är farligt att leva, man kan dö.

Jag tackar för förslaget om en vit månad. behåll det, jag är myndig och kan hantera ansvar utan pekpinnelagar till skillnad från somliga som ser 1 glas vin som satan själv. Att kalla vitboken för dravel, helt OK, men vad har du att stödja dig på när du säger ordet det? Ingenting och jag är inte ett dugg förvånad.

Jag har inte för avsikt att debattera med en massa fundementalister som ser alkoholen som satan själv. För många av oss vuxna med omdöme och ansvar som inte behöver lagar som pekpinnar, så är det ett sätt att umgås, m.m.

Avslutningsvis: Det finns flera fall där människor som bara haft mellan 0,21-0,49 promille

På land, ja, men inte på sjön. Ogrundat påstående ånyo från dig.. Källa, Vitboken.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mats Edenius

Docent i företagsekonomi och professor i informationssystem. Huvudsakligt forskningsområde ligger i skärningspunkten mellan knowledge management, informationsteknologi, innovationer och organiserande.

http://www.im.uu.se/om-oss/Personalpresentationer/A-G/Mats_Edenius/

har lite svårt att se kopplingen mellan Edenius titel och fackkunskap ifrågan. Han tycks vara en vanlig tyckare bland oss andra.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tack Mackey. Ingen förordar fylla någonstans, men den härlagen blev väl hårt skriven. Jag har slagit bakut för jag läser överallt resursbrist, och så jagar man Svenssons med flytvästarna på och förarbeviset i handen, som dessutom är ett konstaterat icke-problem. Lagen handlar dessutom inte om ökad sjösäkerhet. det i sig är en blåsning.

Leif GW 2008: -För en gångs skull är det så enkelt att allt blir sämre
och sämre hela tiden och inom några år kommer
vi att befinna oss i det läge då polisen här i landet
över huvud taget inte klarar upp några brott som
anmäls av de vanliga medborgare som man förväntas skydda.

Detta med undantag för deras insatser mot
enklare trafikbrott  och liknande
där man ägnar sig åt att ”plocka pinnar”
för att ge sken av att man ändå gör något.

Kolla tusen bilförare,  (och nu båtförare, Alltom2 not)
hitta en som tagit en pilsner för mycket till lunch.

Och kampen mot brottsligheten går vidare.
-Må Gud bevara landet.//..

 

Under senare år har det stiftats ogenomtänkta lagar som tjänat syftet för politiker att visa
handlingskraft eller tillfredsställa företrädare för okunniga opinioner. Rolf Hillegren, f.d kammaråklagare.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy