Jump to content
Thursday 13 June 2024

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 04/26/2024 in all areas

 1. 4 points
  Kan inte nog stryka under på det. Och att dessutom göra det lite då och då, eftersom villkoren "justeras". En justering ibland enligt bolagen så "obetydlig" att man knappt blir informerad, men som sedan kan visa sig vara ganska betydelsefull. Ett exempel är Svenska Sjö (men många har liknande passusar) som i de senaste villkoren under "Brand" skriver att försäkringen inte gäller "skada på elektronisk utrustning eller kablar som orsakas av kortslutning eller andra elfel". Dvs om man får en brand orsakad av elfel så får man ingen ersättning för el och elektronik. På min, som är en dieselbåt, skulle jag gissa att den troligaste orsaken till brand just skulle vara elfel. Några bolag går ännu längre och det är oklart om de ens ersätter något om branden beror på "kortslutning i elsystemet".... Och sedan ersätts (vid brand) inte skada på motor och avgassystem som orsakats av explosion i dem. Hmmm, hur bedömer man det ? Våra fossilbränslemotorer kallas ju med ett annat namn också för explosionsmotorer, dvs det exploderar ju ganska frekvent inuti dem så snart de går. Och har det då börjat brinna så är det ju ofta "explosionen" i motorn som varit den tändande faktorn. Eller att bensinångor antänds på ett explosionsartat sätt o.s.v. Ja, hur kan man vara säker här ? Likaså faller hela Uppläggningsförsäkringsdelen hos Svenska Sjö om man glömmer att avlägsna gasolflaskan ur båten när den tagits upp. Inte bara branddelen eller så, utan alltså hela försäkringen - så som de formulerat kraven. En variant som Svenska Sjö infört är att man skyller på att de inte kan beställa utan man måste göra det själv, för annars gäller inte Konsumenttjänstlagen om det skulle bli en tvist eller kass reparation. Därför kan de max agera som ombud för båtägaren vid beställning: "För att du, i egenskap av ägare till det skadade objektet, ska få branschgaranti på det utförda arbetet måste du vara den som beställer arbetet av entreprenören. Detta innebär att Konsumenttjänstlagen (KTL) gäller melIan dig som beställare och entreprenör. Om det skulle uppstå en tvist mellan er om det utförda arbetet regleras denna enligt KTL. Svenska Sjö kan dock föreslå reparatör och skall alltid ha rätt att godkänna reparatör" I verkligheten är det just fulingen @Seawolf beskriver som man här försökt beskriva som något "bra" för konsumenten/båtägaren. Det man gör är ju att man frånsäger sig allt ansvar för reparationens kvalitet, och om den är undermålig är det sedan båtägaren som själv får driva detta mot reparatören ! Sedan fular man ännu mer och kallar reklamationsrätten "branschgaranti". Konsumenttjänstlagen ger reklamationsrätt, det är ingen garanti. För "garanti" är faktiskt något annat. Något reparatören vanligen lämnar på sin reparation alldeles oavsett om beställaren är privat eller företag. Så argumentet Svenska Sjö kör med håller inte, det är bara för att de skall slippa allt ansvar och hantering om reparationen inte blir vettigt gjord. Som sagt - läs villkoren ytterst noga.
 2. 4 points
  När det gäller båtförsäkring så gäller visdomsordet mer än på de flesta andra områden: "Det är inte vad du betalar som räknas utan vad du får!" Alltså när något hänt som du trodde att försäkringen skulle täcka. Man måste läsa försäkringsvillkoren som f-n läser bibeln inklusive allt finstilt för att (i förväg) kunna förmoda hur stor ersättningen i olika fall skulle kunna vara. Summerar man självrisker, åldersavdrag samt vilka tillbehör som inte täcks så blir det ofta inte särskilt mycket kvar av ersättningen. En riktig skräck-paragraf är den (som en del bolag har) som ger dem rätten att utse reparatör, medan de likafullt hävdar att reparationsavtalet ingås mellan dig och reparatören. De har emellanåt tumme med några riktiga lågpris-reparatörer som gillar spackel mer än laminat och som de tvingar på dig, och du kan inget göra!
 3. 1 point
  If it aint boken dont fix it. Jag skulle inte byta, om jag vore orolig skulle jag montera en tempgivare/templarm på motorn istället.
 4. 1 point
  Slänger en liten (förhoppningsvis) förklarande bild. Vet inte om du har genomgående skruv med mutter eller bara vanlig spetsig skruv. Risken är alltså att distansmaterialet sugit åt sig vatten som en vettextrasa. Det kan också vara så att det bara är någon mm i radie runt skruvhålet som är fuktigt. Det är alltså helt omöjligt att svara på här i forumet om det räcker med 24 timmar torktid. Ett sätt att undersöka kan vara att borra upp hålen med lite större borr och försöka undersöka distansmaterialet. Ser det bra och torrt ut så full igen med förslagsvis epoxi eller epoxispackel. I annat fall krävs nog lite mer omfattande undersökning och torkprojekt. Många skiter nog i det, torkar lite lokalt och fyller igen, vilket egentligen inte rekommenderas, i alla fall inte på båt med något värde i. Typ som reparera bil för 5.000kr vs bil för 500.000kr.
 5. 1 point
  Söker en båt som man kan stå upp och köra.. Tittat en del på Uttern 6402/S64 och gillar den men vill gärna ha tips på liknande båtar. Tycker stående körställning ger mer överblick. Är intresserad av båtar kring 6m, inte mindre än 5;50m.
 6. 1 point
  Ja det är mer läigt nu, eller så blåser det mindre rent generellt. Men det förekommer ju ett och annan mindre lågtryck emellanåt, men inget åskoväder, det var längesedan.
 7. 1 point
 8. 1 point
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00
×
×
 • Create New...