Jump to content
Saturday 19 June 2021

Seawolf

Medlemmar
 • Content Count

  832
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  6

Seawolf last won the day on September 29 2020

Seawolf had the most liked content!

Community Reputation

248 Expert

1 Follower

About Seawolf

 • Rank
  Konteramiral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Vitsen med körkort av alla slag är att de förvandlar en rättighet till ett tillstånd som kan dras in. Man behöver inte ens kräva utbildning för att få körkort, det räcker med att att ansöka och få det första gången, varvid man får mottaga och underteckna vilka regler man skall följa. Bryter man sen mot reglerna så mister man tillståndet. Svårare är det inte.
 2. Skaffa en gasolbrännare och värm navet ordentligt när avdagaren satts an kraftigt.
 3. https://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-838133-termostathus.aspx
 4. Det är ännu inte förbud att använda 2-taktare. (men det är nog på gång, finge jag gissa så kanske de minsta går fria) Det är förbud att sälja nya tvåtaktare. Men såvitt det är bekant är det inte förbjudet att köpa dem, varken som begagnad av en privatperson, eller av en säljare utanför EU, för svenska myndigheter kan ju inte lagstifta mot Kinas tillverkare.
 5. Jag har testköpt några liknande, av ren nyfikenhet. De såg lite annorlunda ut. Alla hade samma funktionsbrister: - De drar för mycket viloström, så man måste ha solcellsladdning - De mäter bara energiflöden åt ena hållet, dvs de räknar bra upp hur mycket man förbrukat, men drar inte av det som laddas. - De har inga funktioner för att ta hand om att blybatterier inte ger ut lika mycket laddning som de tar emot. Kineserna skulle kunna sälja flera gånger mer om de insåg att de måste ha begripliga användarmanualer på nätet, som man kan läsa innan man bestämmer sig.
 6. https://www.jula.se/catalog/fritid/friluftsliv-och-camping/solceller-och-stromforsorjning/tillbehor/kabelgenomforing-010592/
 7. Jag har en sådan här. Man kan ställa in den på vilken urladdningsström den skall belasta med, samt vid vilken spänning som den skall avbryta urladdningen, 11,80 volt är lagom för blybatterier. Sen räknar den hur många Amperetimmar som den kört ut tills den bryter. Jag ställer in den på c:a 1/20 av batteriets specade Ah-tal. Alltså 4 Amp. för ett 80Ah-batteri. Efter ett tag har den stoppat, och jag läser av Ah och kopplar bort allt från batteriet. Minst 4 timmar därefter mäter jag batterispänningen som då återhämtat sig lite. Det brukat vara omkring 12.1 volt. Sen kan man använda en kapacitets/spänningskurva för att se hur många % av total nykapacitet som man kört ut. Jämför man sen detta med uppmätta Ah så ser man hur batteriet är åldrat. https://www.wish.com/search/battery discharge tester/product/5fff35b851d2139a313c8eb0?source=search&position=25&share=web
 8. När du har kollat upp alla ev. dåliga kontaktpunkter i anslutningskabeln, monterat ihop givaren så är det dags att justera visningsinstrumentet. Såhär gjordes det tidigare, kanske det är liknande även på din version, för mätprincipen är densamma. http://www.batteknik.se/Silva/4000-next-kalib.html
 9. Mölndalsån har en sluss neråt Centralstationen till, och skapades ursprungligen för frakter till och från Mölndal. Därmed var definierad som officiell farled tills 1953, men får troligen ändå inte lagligen blockeras för trafik. (Lika lite som att man inte få blockera ett farbart sund på sin mark) https://sv.wikipedia.org/wiki/Mölndalsån Däremot får man ju inte gå iland på Lisebergs område, i vart fall inte utan giltig entrebiljett. Men vad har en riktig sjötomte för behov att gå iland? Hur som helst, innan en eskader sjösätts måste man kolla upp att inte fysiska hinder finns placerade vid broar eller liknande. Som numera boende vid grodhavet överlåtes härmed ledarskapet för denna eskader till hugade intressenter. Att det är farbart stöds av trafiken med den s.k. "Julpaddan"
 10. Nej. Jag har provat det på både kontaktlim och tätmassa. Gelcoaten störs inte av det.
 11. Kanske denna manual gäller för den aktuella regulatorn: https://www.hjertmans.se/Media/Articles/5511-110/5511-110_Manual.pdf Manualen är tämligen värdelös, den anger inget av det som är viktigt för underhållsladdning av batteriet. Jag skulle reklamera den där du köpt den med hänvisning till både dålig manual, och alltför hög och långvarig laddspänning. Det finns andra billiga PWM som både har begriplig manual och OK UH-laddspänning.
 12. Prova detta medel, det klarar mycket.....https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/silikon/silikonborttagning-2000043447
 13. Seawolf

  Landström

  De klassiska stora galvaniska isolatorer som klarar att lösa ut överströmssäkringarna och "glappar" med c:a 1.5 V, skapades för att klara säkerheten UTAN jordfelsbrytare. Båttekniks lösning följer den jordningsprincip som IEC anger som TT-typ: https://en.wikipedia.org/wiki/Earthing_system För de som inte är så duktiga på engelska (och som inte vet att starkströmsinstallationer i fritidsbåtar inte behöver följa svenska elsäkerhetsföreskrifterna) så blir översättningen av beskrivningen av TT-jordning så här (Från Wikipedia): --------------------------------------------------------- I ett jordningssystem TT (franska: terre-terre) tillhandahålls skyddsjordanslutningen för konsumenten av en lokal jordelektrod (ibland kallad Terra-Firma-anslutningen) och det finns en annan oberoende installerad vid generatorn. Det finns ingen "jordledning" mellan de två. Felslingans impedans är högre, och såvida inte elektrodimpedansen är mycket låg, bör en TT-installation alltid ha en RCD (GFCI) som sin första isolator. Den stora fördelen med TT-jordningssystemet är den reducerade störningen från andra användares anslutna utrustning. TT har alltid varit att föredra för speciella applikationer som telekommunikationssajter som drar nytta av störningsfri jordning. TT-nätverk utgör inte heller några allvarliga risker i fallet med en trasig neutral. Dessutom, på platser där kraften fördelas över huvudet (luftledningar), riskerar jordledare inte att bli spänningsförande om någon ledningsfördelningsledare skulle få avbrott, till exempel, ett fallet träd eller gren. I tiden före RCD var TT-jordningssystemet oattraktivt för allmän användning på grund av svårigheten att ordna tillförlitlig automatisk frånkoppling (ADS) vid en kortslutning från linje till PE (jämfört med TN-system, där samma brytare eller säkring fungerar för antingen LN- eller L-PE-fel). Men eftersom jordfelsbrytare (Residual Current Device) mildrar denna nackdel har TT-jordningssystemet blivit mycket mer attraktivt förutsatt att alla växelströmskretsar är RCD-skyddade. I vissa länder (till exempel Storbritannien) rekommenderas TT för situationer där en potentiell zon med låg impedans är opraktisk att upprätthålla genom "bonding", där det finns betydande kabeldragning utomhus, såsom leveranser till husbilar och vissa jordbruksinställningar, eller där en stor felström kan utgöra andra faror, t.ex. vid bensindepåer eller småbåtshamnar. TT-jordningssystemet används i hela Japan, med RCD-enheter i de flesta industriella miljöer. Detta kan ställa extra krav på frekvensomriktare och strömförsörjningar med omkopplat läge som ofta har betydande filter som leder högfrekvent brus till markledaren. ---------------------------------------------------------------------- Båttekniks lösning har i sin dokumentation en redovisning av prov gjorda där plötsliga och gradvis långsamt ökande jordfel har testats. Förloppen redovisas med oscilloskopbilder, och 30mA jordfelsbrytare har använts. Båttekniks elcentral har 10 mA jordfelsbrytare och kan därför reagera tidigare på begynnande isolationsfel som annars kan leda till korrosion i båten Eftersom starkströmsföreskrifterna i både Sverige och inom EU kräver att landströmsuttaget på land är bestyckat med egen jordfelsbrytare, så skall alltså två oberoende jordfelsbrytare vara ur funktion för att ev. fara skall uppstå. Så jag föreslår att IngemarE läser på om starkströmsinstallation i båtar, samt TT-jordning mm.
 14. Min erfarenhet är att det är vanligt att en nivåvakt, speciellt såna som är inbyggda i länspumpen, ofta kärvar antingen vid hög eller vid låg nivå. a)- Kärvar den så den inte startar pumpen så blir det mycket vatten i båten men batteriet förstörs inte i brådrasket. b)- Kärvar den så den inte stänger av vid låg nivå så fortsätter pumpen att gå tills batteriet blir djupurladdat och mer eller mindre förstört. Detta är vanligare än a) för vid b) är det mindre krafter eller ledningsförmågeskillnader än vi hög nivå som växer. Utnyttjar man solcellsregulatorns underspänningsskydd så slås pumpen av vid fall b) då det är c:a 20% kvar av batteriet. Innan dess har den pumpat med 80% av batterikapaciteten. Skillnaden blir mestadels att batteriet kan räddas, mängden pumpning skiljer sig inte så väldigt mycket.
 15. Det visade sig att åtskilliga av de billigare PWM-regulatorerna för solceller har en anslutningsmöjlighet för last. Den kopplar bort lasten då batterispänningen blir alltför låg. Jag ville koppla upp länspumpen via en omkopplare med lägena Auto (=länspumpens nivåvakt avgör då pumpen skall köras) och Manuell (= då man vill tvångsköra länspumpen). Samtidigt ville jag mata pumpen i Auto-läget via solcellsregulatorns lastutgång så pumpen inte kan köra ned batteriet så det skadas. Det visade sig då att dessa regulatorer jag provat har alla sina PLUS-anslutningar kortslutna till varandra, och bortkoppling och spänningsreglering etc. görs via minusanslutningarna. Jag löste detta med att använda en tvåpolig vippomkopplare för Auto/Man. Se bifogat schema.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy