Jump to content
Thursday 13 June 2024

Seawolf

Medlemmar
 • Content Count

  963
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  15

Seawolf last won the day on April 26

Seawolf had the most liked content!

Community Reputation

372 Expert

1 Follower

About Seawolf

 • Rank
  Konteramiral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Brist på kopparföreningar i odlingsjorden medför förfunktioner) sämrade skördar. Denna annons från 1971 belyser detta. Dessutom, vid den tiden då kemikalieinspektionen spann loss om koppar i bottenfärgerna, så hade Rapport ett kort inslag med samma innebörd. (Den artikeln blev inte långlivad i SVT:s sökfunktion.)
 2. En segelbåtsmotor med sötvattenkylning sedan födseln som levt sitt liv i Skandinavien och fått filter och oljor och impeller bytt emellanåt, körs knappast mer än 50 timmar per år. Dess livslängd är troligen 5000 timmar eller mer, dvs. 100 år. Jag hade en Volvo 2002:a och när den var c:a 25 år gammal så lyfte jag av topplocket och inspekterade samt slipade in ventilerna och kontrollerade spridarna. Slitaget hos cylindrar/kolvar/kolvringar var så litet att de s.k. honingsspåren (diagonalspåren i cylinderväggarna som syns när motorn är ny tillverkad) var helt synliga och det fanns inte tillstymmelse till s.k. "vändkant" där kolvringarna vänder. Jag har också renoverat några Nannimotorer som drabbats av förtida invalidisering pga. felaktig installation där sjövatten hade sipprat in i cylindrarna varefter korrosion hade orsakat partiklar att banka skador. Renoverat topplock och nya kolvar samt värmeväxlare räckte, cylinderloppen var helt OK och måtten inom tillverkarens specifikationer. Så alltså, det är viktigare att en segelbåtsmotor haft sötvattenkylning sedan födseln än några decenniers användning! Fast man kan behöva kolla upp spridare, insprutningspump, startmotor och generator. Man ska tillägga att ju nyare och lättare en motorkonstruktion är, desto känsligare är den för åldrande!
 3. Internationals Trilux är baserad på Koppartiocyanat, som vid sin framställning inte innehåller någon ren koppar. Tillverkning av kopparoxider får med några procent koppar och de tär farlig för aluminium. Här är Internationals förklaring etc.: Jag har använt Trilux på en busterbåt efter att först målat den med Biltemas spärrfärg. Har funkat oklanderligt Use of Copper Thiocyanate on aluminium hulls.pdf
 4. När det gäller båtförsäkring så gäller visdomsordet mer än på de flesta andra områden: "Det är inte vad du betalar som räknas utan vad du får!" Alltså när något hänt som du trodde att försäkringen skulle täcka. Man måste läsa försäkringsvillkoren som f-n läser bibeln inklusive allt finstilt för att (i förväg) kunna förmoda hur stor ersättningen i olika fall skulle kunna vara. Summerar man självrisker, åldersavdrag samt vilka tillbehör som inte täcks så blir det ofta inte särskilt mycket kvar av ersättningen. En riktig skräck-paragraf är den (som en del bolag har) som ger dem rätten att utse reparatör, medan de likafullt hävdar att reparationsavtalet ingås mellan dig och reparatören. De har emellanåt tumme med några riktiga lågpris-reparatörer som gillar spackel mer än laminat och som de tvingar på dig, och du kan inget göra!
 5. Har gjort motsvarande på en gammal trissjolle. Jag lade två lager glasfibermatta på insidan av skrovlaminitet, sen gjorde jag ett antal längsgående stringers av divinycell, och plastade fast dem med mattbitar över. Det funkade bra.
 6. Den allmänt förkastade "sockerbiten" som anslutningsdon för ledare har sina fördelar, den är kompakt. Men, den skall inte användas utan att ledarna man ansluter förses med pressade ändhylsor. Har man sådana, så blir anslutningen bra och man kan lossa och återansluta igen många gånger utan att ledarnas kardeler krossas av klämskruvarna. https://www.aliexpress.com/item/1005005045473052.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.74495fd3ub6XuC&algo_pvid=6105c0d5-47f8-4ed9-a4ab-e2d0c47b0297&aem_p4p_detail=202404122119192871992209820580003202190&algo_exp_id=6105c0d5-47f8-4ed9-a4ab-e2d0c47b0297-3&pdp_npi=4%40dis%21SEK%21382.75%21129.81%21%21%21252.04%2185.48%21%402103846917129819596593798ef164%2112000032751053430%21sea%21SE%212073906367%21&curPageLogUid=VELuBCTnyxpq&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A&search_p4p_id=202404122119192871992209820580003202190_1
 7. En extrakoll på en foldingpropeller på ett S-drev, är att mäta att det inte finns elektrisk kontakt mellan propellerns ytternav (som bladen har kontakt med) och innernavet (som sitter i kontakt med S-drevsaxeln). FInns det kontakt dem emellan så kommer anoderna på propellern och på S-drevet att samverka och skydda både drevet och propellern. Annars ser det på bilderna ut som om din propellers blad men framförallt navet har drabbatrs av små lokala gryn med avvikande legeringssammansättning än huvudblandningen detta kan inträffa då avsvalningen efter gjutning är felaktig. Då uppstår det sådan punktkorrosion som bilderna visar. FLexofold köpte under en period färdiggjuten stång av NiBrAl och svarvade sen fram navdelarna. Bladen gjöt de själva. Då förekom att naven fick denna punktkorrosion, medan bladen inte fick det. Bifogar hur det kunde se ut då.
 8. En nackdel med Volvos och en del andra Black Jack, är att man skall klämma på dem för att släppa ut luften efter varje sjösättning. Ofta sitter de illa till och då fuskar de flesta vilket kan slita på tätningen. Välj i stället en variant där man kan ansluta en liten slang till upp över vattenlinjen där luften kan komma ut. https://www.rodahl.se/axelsystem/propelleraxeltatningar
 9. Det är en skrivning i det examensjobb jag länkade till......
 10. I fridens namn, så är hamnbassänger i sammanhanget jämförbara med jättestora laboratoriebägare, där liganderna inte räcker till. Men utanför hamnbassängerna räcker de till. Mängderna CU2+ från reningsverken anses komma från alla kopparledningar i husinstallationer, och dessa mängder är större än de befarade från båtbottnar. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:953499/FULLTEXT01.pdf Därför skall inte nya byggnader används kopparledningar. Än så länge verkar det inte finnas krav på att alla Sveriges befintliga bostäder skall byta ut sina kopparledningar till annat. Det skulle ju hjälpa, och det skulle rimligen inte leda till beväxning med havstulpaner i våra vattenledningar 🙂
 11. När koppar kommer i kontakt med fritt vatten så bildar den tillsammans med ämnen (som kallas liganer) biologiskt önskvärda kopparföreningar. Detta sker inom några hundradels mm från kopparyta, förutsatt att liganerna inte är slut. Vilket de inte är i fritt havsvatten. https://www.ivl.se/download/18.694ca0617a1de98f473d3e/1628418165283/FULLTEXT01.pdf Bakgrunden till kopparhysterin är laboratorieförsök gjorda för några tiotals år sen av en miljöfobisk person, som kade koppar i laboratoriebägare, och han fann då att mikroberna mådde dåligt där. Lignerna tog nämligen slut i bägarna efter ett tag, till skillnad från vattenvolymerna i haven inklusive Östersjön. De som inte orkar eller vill sätta sig in i IVL-rapporten i länken, rekommenderas (försiktighetsprincipen!) att sluta använda det vatten som de flesta bostäder och andra lokaler har i kranarna, för det transportera och står stilla i kopparledningar! Det bör ju rätteligen vara nästa område som kopparfobikerna angriper......
 12. Här är exempel på billigare kablar. SIliconisolering, tennade. Jag har köpt en hel del från Aliexpress och de få gånger det strulat har det varit Postnord . SIlikonisolerade tennade
 13. Konsten att inte lura en batteriladdare för blybatterier. Moderna batteriladdare har oftast en ”intelligens” som ser till att batteribanken laddas så fort laddaren orkar, och efterhand anpassar laddspänningen för att nå fulladdat. Slutligen, när laddaren tror att batteriet är fulladdat vilket ofta sker genom att den ser att laddströmmen går ner, så övergår laddaren till att ha underhållsladdspänning. För 12V-batterier är laddspänningen för att nå fullt ofta c:a 14.4 – 14.8 volt. Underhållsladdspänningen är ofta c:a 13.4 – 13-8 volt. Skulle laddaren upptäcka att strömmen ökar i läge underhållsladdning så är det vanligt att den tolkar detta så att den återigen skall lägga sig på fulladdningsspänning under någon tid, ofta timme/timmar. Detta händer typiskt om en värmare startar eller om kylen startar, båda är ju termostatstyrda. Laddaren har ju inte en aning om vilken del av dess utgående ström som går till banken och vilken del som går till värmare, kyl, etc. Konsekvensen blir för batteribanken att den under alltför långa tider utsätts för den höga laddspänningen trots att banken egentligen är fulladdad. Effekten av detta blir över tid att banken torkar ur och skadas. (Har man gammaldags och påfyllbara batterier kan detta problem minskas om båtägaren då och då kontrollerar och fyller på batterivatten). Den som har kylen igång i hamn, eller bor i båten i hamn och även har värmaren eller annat igång, behöver därför se till att batteribanken bara har ladddaren ansluten, men inte båtens förbrukare. Ett sätt att åstad-komma detta är att förse båten med ett någorlunda kraftigt 12V spän-ningasggregat, och lägga en om-kopplare så elcentralen och andra förbrukare antingen matas av banken eller av spänningsaggregatet.
 14. Man kan hoppas på att även rödgröna politiker så småningom kan börja studera vetenskapliga fakta i stället för grönideologi. Vad gäller bottenfärger med t.ex. kopparföreningar i, så har SXK via vetenskapligt utformade mätningar konstaterat att mängden t.ex. koppar i vattnet i stora marinor (som t.ex. Björlanda kile som är en bassäng med trångt utlopp och tusen båtar) ligger under det hygieniska gränsvärdet för dricksvatten. Trots detta vägrar de rödgröna aktivisterna att beakta dessa mätresultat utan fortsätter sin häxjakt på vad båtbottnarnas ytskikt innehåller. Problemet är att Sverige saknar är lagar som kräver att myndigheter måste anpassa sina beslut till vetenskapliga fakta, samt en slags domstol dit man kan anmäla brott mot lagen.
 15. Det verkar som flera web-platser inte funkar helt som de borde om man använder Google Crome, som väl är den vanligaste av alla. När man klagar ombedes man använda någon annan browser, efter att man med möda tid och tålamod kommit fram till deras helpdesk. Typiska fel är att vissa klickpunkter inte visas alls i Chrome, vilket som sagt kan vara förvirrande och bedrägligt.
×
×
 • Create New...