Jump to content
Sunday 29 May 2022

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 05/29/2022 in all areas

  1. 1 point
    Vattenpumpen ligger väl lägre än vattenytan? Om kranen då är öppen och packboxen utsliten så kan det rinna in i båten av trycket utifrån. Det kan hävertventilen inte påverka. Däremot kan hävertventilen släppa in luft så att det sjövatten som står i värmevx mm kan rinna tillbaka och ut via den troligen otäta packboxen.
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy