Jump to content
Monday 16 May 2022
Mellgard

Funderingar kring TBT (tributyltenn)

Recommended Posts

Just nu skrev Mellgard:

Jag varnande klubbstyrelsen om att det kunde komma en stämningsansökan. Trots det fick jag ett arrogant svar på mitt förslag om tillåten sjösättning av min båt samt ny TBT-mätning efter upptagningen på hösten.

Hot brukar ju inte löna sig och det är ju bra, eller hur?

 

Du nämnde tidigare att du skulle ge klubben ett erbjudande de inte kunde motstå i utbyte mot att du skulle få sjösätta båten 2021.

Även bra att det inte går att köpa klubbens styrelse, eller hur?

 • Like 1
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minuter sedan skrev Mackey:

Hot brukar ju inte löna sig och det är ju bra, eller hur?

 

Du nämnde tidigare att du skulle ge klubben ett erbjudande de inte kunde motstå i utbyte mot att du skulle få sjösätta båten 2021.

Även bra att det inte går att köpa klubbens styrelse, eller hur?

Utöver detta var styrelsen sjysst och lät Mellgard sjösätta sin båt 2020, trots att förbudet infördes 2019. Som tack för detta hotar han med stämning om inte dispensen fortgår. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2021-12-01 vid 15:26 skrev excel319:

Utdrag från den låsta artikeln, med ny bekräftelse på min tidigare observation om kopplingen mellan hänsynslösa miljöaktivister och bidragsmatadorer.

 

"Skoghalls båtsällskap och Karlstads segelsällskap gör sitt till för att minska miljöpåverkan i landets största insjö. I stora tält saneras giftig bottenfärg från klubbmedlemmarnas båtar.

Skoghall var först ut med sin färgsaneringen som avslutades för några veckor sedan. Nu är man i full gång med att blästra båtbottnar vid KSS:s hamn på Kanikenäset. Under en månad ska 30 fritidsbåtar blästras."

"Projektet kostar runt en halv miljon kronor i år. Vi har fått bidrag från länsstyrelsen som i sin tur får anslag från Havs- och vattenmyndigheten. Medlemmarna finansierar 20 procent av projektet."

"Det tar ungefär en dag att blästra en båt. Båtägaren betalar 3 500 kronor för blästringen."

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Mackey:

Du nämnde tidigare att du skulle ge klubben ett erbjudande de inte kunde motstå i utbyte mot att du skulle få sjösätta båten 2021.

Även bra att det inte går att köpa klubbens styrelse, eller hur?

Erbjudandet i våras bestod inte i "köp". För det handlade om att jag åtog mig att bekosta en ny TBT-mätning efter landsättning gångna hösten. Samt att förskottsbetala nästa års avgifter till båtklubben.

 

Efter tredskodomen till min fördel 8 september erbjöd jag dock båtklubben en gåva på 10 000 kr om jag fick sjösätta båten och ha den i sjön några veckor. Men det var man inte heller intresserad av. 

 

Misstaget att acceptera en tredskodom kommer jag inte att upprepa.

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minuter sedan skrev Mellgard:

Erbjudandet i våras bestod inte i "köp". För det handlade om att jag åtog mig att bekosta en ny TBT-mätning efter landsättning gångna hösten.

Det var ett ”erbjudande” som bara gynnar dig själv ju - varför skulle klubben sagt ja till det trodde du..?

 • Like 1
 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ett problem för motståndarsidan är att hur det än slutar så är jag ingen förlorare. För jag kan hålla huvudet högt med vetskap om att jag försökt stoppa vansinnet.

 

Inget allvarligare händer än att mitt båtliv kan få en oväntad avslutning.

 

Personerna kring HappyBoat kan fortsätta skratta hela vägen till banken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minuter sedan skrev Mellgard:

 

Personerna kring HappyBoat kan fortsätta skratta hela vägen till banken.

Helt enig i detta. Det är det enda som skaver i hela TBT äventyret.

56 minuter sedan skrev Mellgard:

Ett problem för motståndarsidan är att hur det än slutar så är jag ingen förlorare. För jag kan hålla huvudet högt med vetskap om att jag försökt stoppa vansinnet.

Om du med "Motståndarsidan" avser oss som inte håller med dig så kan även vi (i alla fall jag) hålla huvudet högt, det är nog nämligen ingen av oss som sett något vansinne i kravet på att sanera TBT. Oavsett om det verkligen är nödvändigt eller inte så ser jag inget vansinne i det. Vi har nog helt enkelt olika uppfattningar på vad som är vansinne. Att bli upprörd över saneringskrav måste nog ses som ett i-landsproblem. Särskilt när man blir upprörd över det men ändå är beredd att betala 10.000:- för en sjösättning för att få ha båten i sjön några veckor. De pengarna hade du kunnat hitta någon som sanerat din båt för (skrapning/slipning) och sen kunnat sjösätta för obegränsat antal veckor.

 

Nä, det är nog vi andra som kan hålla huvudet högt!

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 timmar sedan skrev Boanjohan:
21 timmar sedan skrev Mellgard:

Personerna kring HappyBoat kan fortsätta skratta hela vägen till banken.

Helt enig i detta. Det är det enda som skaver i hela TBT äventyret.

Bohanjohan, varför skaver detta tycker du?

 

De flesta är överens om att det är rimligt att sanera TBT från båtskrov och HappyBoat erbjuder, liksom andra aktörer, en mätning för att reda ut vilka båtar som behöver saneras.

 

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mackey:

Bohanjohan, varför skaver detta tycker du?

 

De flesta är överens om att det är rimligt att sanera TBT från båtskrov och HappyBoat erbjuder, liksom andra aktörer, en mätning för att reda ut vilka båtar som behöver saneras.

 

 

Jag tänkte lite samma. Företaget hade en omsättning på omkring 1,4 Mkr år 2020, vilket är rätt rimligt. Att man som företagare sedan väljer att ta ut en låg lön och sedan låta resten bli vinst som betalas ut till företagets ägare till en lägre skattesats än hur lönen betalas ut är knappast något man kan klandra enskilda företagare för, det är mer en fråga att ta med de senaste årens regeringar om man inte gillar den tanken. 

Edited by Peter_K

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mackey:  Transportstyrelsen verkar se scanning av HappyBoat som lite mer än ett erbjudande.  

 

"En båtklubb bedriver en verksamhet, som räknas som miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1 § miljöbalken. Det är då enligt 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken den kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnden som är tillsynsmyndighet och som ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 2 kap. miljöbalken. Därvid kan sägas att en båtklubb måste bedömas ha sådan faktisk och rättslig rådighet som krävs enligt den praxis som gäller för verksamhetsutövarbegreppet att klubben inte bör medverka till att sjösätta en båt vars ägare vägrat underkasta sig scanning. Om båtklubben ändå sjösätter en sådan båt har man inte agerat i enlighet med 2 kap. 3 miljöbalken (försiktighetsprincipen) då båtklubbsverksamheten inte kan anses ha vidtagit de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Straffsanktionen för detta finns i 29 kap. 3 § första stycket miljöbalken."
(fetstil min)

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minuter sedan skrev Mellgard:

(fetstil min)

Och vad är det du citerar..?

För övrigt såg jag inte Happy Boats nämnas någonstans i texten. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Peter_K:

Och vad är det du citerar..?

För övrigt såg jag inte Happy Boats nämnas någonstans i texten. 

Det är utdrag (klipp-klistra) från en lång mejl-konversation mellan jurister på transportstyrelsen och båtklubbens miljöombud kring årsskiftet för två år sedan.

 

HappyBoat AB var vid den tiden ensam med tenn-mätningar på båtbottnar.

 

Är resonemanget i utdraget övertygande? Fanns det kanske en agenda?

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 minuter sedan skrev Mellgard:

Det är utdrag (klipp-klistra) från en lång mejl

 

57 minuter sedan skrev Mellgard:

Är resonemanget i utdraget övertygande? Fanns det kanske en agenda?

Svårt att säga… du har ju som sagt klippt och klistrat. Men din egen agenda är känd sedan länge, att slippa ta bort ett hormonstörande ämne från din båtbotten och lämna den miljöskulden till kommande generationer.  

🙂 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
59 minuter sedan skrev Mellgard:

HappyBoat AB var vid den tiden ensam med tenn-mätningar på båtbottnar.

Det stämmer inte. 
Det fanns (och finns) flera laboratorier som kunde ta emot skrapprov och göra en analys av färgen. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minuter sedan skrev Peter_K:

Men din egen agenda är känd sedan länge, att slippa ta bort ett hormonstörande ämne från din båtbotten och lämna den miljöskulden till kommande generationer.  


Min agenda är kanske mer primitiv än så. Försöka stoppa patrask som tvingar oss utföra meningslöst arbete.

 

En känd tortyrmetod är att tvinga fångar bära upp runda stenar för en brant och där kasta stenarna så att de rullar tillbaka ned. Upprepa tills fångvaktarna tröttnat.

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minuter sedan skrev Mellgard:


Min agenda är kanske mer primitiv än så. Försöka stoppa patrask som tvingar oss utföra meningslöst arbete.

 

En känd tortyrmetod är att tvinga fångar bära upp runda stenar för en brant och där kasta stenarna så att de rullar tillbaka ned. Upprepa tills fångvaktarna tröttnat.

Värre är väl att tvinga fångarna att kasta ut stenen med snöre fäst runt foten och stenen, då klättrar de bara upp en gång.

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minuter sedan skrev Mellgard:


Min agenda är kanske mer primitiv än så. Försöka stoppa patrask som tvingar oss utföra meningslöst arbete.

 

En känd tortyrmetod är att tvinga fångar bära upp runda stenar för en brant och där kasta stenarna så att de rullar tillbaka ned. Upprepa tills fångvaktarna tröttnat.

Vad är mer primitivt än ren och skär egoism? Jag kan inte komma på något.

Att ta bort ett ämne från en båt som är skadligt för vattenlevande organismer är inte det minsta meningslöst, speciellt inte när man har båten i en känslig del av ett känsligt innanhav. Att uppta samhällets gemensamma resurser för sin egen egoism, för att få behålla ett ämne som är skadligt för vattenlevande organismer är däremot rätt vidrigt.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minuter sedan skrev Peter_K:
1 timme sedan skrev Mellgard:

HappyBoat AB var vid den tiden ensam med tenn-mätningar på båtbottnar.

Det stämmer inte. 
Det fanns (och finns) flera laboratorier som kunde ta emot skrapprov och göra en analys av färgen. 

Givetvis har det funnits möjlighet att skanna av en klubbs båtpark långt innan XRF-mätningar började utföras av HappyBoat.

 

Det är ju bara löjligt att ens försöka påskina något annat.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minuter sedan skrev Mellgard:

En känd tortyrmetod är att tvinga fångar bära upp runda stenar för en brant och där kasta stenarna så att de rullar tillbaka ned. Upprepa tills fångvaktarna tröttnat.

Du behöver inte oroa dig!

 

Ingen kommer att tvinga dig att måla på förbjuden färg igen på din båt när du lagt 16 timmar för skrapat rent den,  för att därefter tvinga dig att ta bort även den färgen, osv.

Edited by Mackey
 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 timmar sedan skrev Mackey:

Bohanjohan, varför skaver detta tycker du?

 

De flesta är överens om att det är rimligt att sanera TBT från båtskrov och HappyBoat erbjuder, liksom andra aktörer, en mätning för att reda ut vilka båtar som behöver saneras.

 

 

Det jag tycker skaver är att de är forskare som på Chalmers forskat på detta och sedan i samband med forskningsresultatet tar patent på en kalibreringsmetod för XRF-instrument som du programmerar in i XRF-instrumentet så det ger mätresultatet (som normalt från tillverkaren mäter % innehåll av ett grundämne) för ett grundämneinnehåll i mikrogram/ kvadratcentimeter. Så man har forskat fram gränsvärde för Tenn som man då genom sin forskning säger motsvarar visst innehåll av TBT. Sedan lyckas de övertyga Stockholms stad att sätta ett gränsvärde för Tenn baserat på deras forskning och enligt deras patenterade mätmetod. Och sen följer mindre kommuner efter och allt rullar på. Än idag har faktiskt Transportstyrelsen som är föreskrivande myndighet inte kommit med (vad jag vet) någon officiell tolkning på vad som kan anses vara TBT fritt skrov. Så gränsvärdena som används idag är på så sätt egenpåhittade av kommunerna själva  och baseras på firman som har patenterad mätmetod för just det riktvärdet som de själva forskat fram.

Det tycker jag skaver!

 

Fråga: Kan ett skrapprov ge resultat av TBT i mikrogram/cm2? Eller får man svaret i viktprocent av prov vikten?

 

Hur SBU lyckats gå runt Happy Boats patent vore intressant att veta. Det kanske Mellgard vet eller kan ta reda på som patentingeniör🙂

 

Men med avseende på TBT så stöder jag förbudet. Har sanerat min båt genom skrapning och kör numera motorn på HVO100. Saker som innebär en merkostnad för mig men som jag i motsats mot herr Mellgard finner som rimlig merkostnad för att förhoppningsvis bidra till att mitt båtliv belastar Östersjön mindre. Jag är således en miljöaktivist enligt Mellgard. Sannolikt sveriges endaste dieselmotorbåtsåkande miljöaktivist😂

 


 

 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

By the way....

Ett enklare sätt än Happy Boats forskning hade varit att måla en båt med ett normalt lager TBT färg och mäta andelen Tenn (i %) med en vanlig XRF från hyllan i butik så att säga. Hitta ett medelvärde för typiskt Tenn innehåll (i procent) och sätta det som gränsvärde. Då kunde vem som helst med en XRF mätare skanna båtar. Men varför skulle en forskare ta enkla vägen och forska på något som inte kan resultera i ett eget patent!

Därmed inte sagt att forskning inte kan ha kommersiellt syfte, men om man forskar i högskolors och universitets namn och säljer in det till kommuner och så har man monopolet i eget privat företag då är det fel!


 

 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minuter sedan skrev Boanjohan:

Fråga: Kan ett skrapprov ge resultat av TBT i mikrogram/cm2? Eller får man svaret i viktprocent av prov vikten?

Svar: Ja, om man anger hur stor yta provet kommer ifrån så är det ju enkelt att räkna ut. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ah, såklart. Jag tänkte att även tjockleken spelar roll, men resultatet blir ju då vikt/cm2 för just den tjocklek du har. Så tankevurpa från mig. Och så är det ju Tenn som man ska be laboratoriet att ge resultat för. Eftersom det är Tenn som kommunerna har riktvärde för och inte TBT. Riktvärdet för Tenn ses som ekvivalent /bevis på att TBT finns på botten.

 

I övrigt så väntar jag bara på att Mellgard ska önska mig välkommen över till "the dark side", i alla fall m.a.p. mätfrågan efter mitt inlägg där 😉

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Boanjohan:

Ett enklare sätt än Happy Boats forskning hade varit att måla en båt med ett normalt lager TBT färg och mäta andelen Tenn (i %) med en vanlig XRF från hyllan i butik så att säga. Hitta ett medelvärde för typiskt Tenn innehåll (i procent) och sätta det som gränsvärde. Då kunde vem som helst med en XRF mätare skanna båtar. Men varför skulle en forskare ta enkla vägen och forska på något som inte kan resultera i ett eget patent!

Fast är det verkligen intressant att veta det procentuella innehållet tenn i en färg? Det är ju mängden tenn (...eller, TBT just...) som är problemet, dvs många lager är värre än ett lager av samma färg. Och då blir det ju mängden tenn per ytenhet man mäter.

Oavsett; om man tittar på EU-förordningen är det NOLL gram TBT/cm² som får vara aktiv, men man verkar ha valt en gräns vid mätning som tillåter en viss förorening/marginal, ungefär som att en alkoholgräns på 0,2 promille är en gräns som beskriver nyktert i praktiken.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Min tanke var att som jag förstått det (om jag minns rätt) så är 100 mikrogrm/cm2 Tenn lite som alkoholgränsen du nämner, att över det värdet så finns det med stor sannolikhet TBT i något färglager, medan under den gränsen kan det vara andra faktorer som ger utslag för Tenn och därmed ej säkerställt att det ät TBT.

Därför bör det gå att mäta Tenn andelen (%) istället, syftet är ju bara att påvisa om det finns TBT och egentligen inte mängden TBT. Man behöver bara veta den typiska andelen Tenn i en TBT färg och det blir riktvärdet. Samma princip som redan tillämpas alltså.
 

Men det kan såklart vara allt för enkel tes av någon orsak och säkert någon aspekt som gör att det inte funkar, jag är ju inte forskare🙂 Men egentligen ointressant i dagsläget eftersom det redan finns ett i praktiken fastställt riktvärde att förhålla sig till (även om det inte är juridiskt fastställt).

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev Boanjohan:

- - -

Hur SBU lyckats gå runt Happy Boats patent vore intressant att veta. Det kanske Mellgard vet eller kan ta reda på som patentingeniör🙂

- - -

I många fall så tillåts andra företag att använda ett patent genom att betala en licensavgift till den som äger patentet.

 

Jag gissar på att SBU (och därmed alla medlemmar i de båtklubbar som är anslutna till SBU) betalar en licenskostnad till HappyBoat för att få använda deras kalibreringsmodell.

 

SBU talar sig ju varma för de bottenfärgsregler som HaV, Transportstyrelsen m. fl driver.

 

SXK verkar ha en helt annan inriktning och bedriver praktiska mätningar i verklig miljö vilket nog inte gillas av "Skrovmåls-förespråkarna". SXK har påvisat i sina mätningar att de inte hittade TBT i bottensedimenten i de stora fritidsbåtshamnar där de tagit prover. De konstaterade även att kopparhalterna i vattnet var under de gränsvärden som finns för kopparförekomst i vatten. Varför är inte myndigheter och forskare intresserade av att följa upp dessa resultat?

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Boanjohan:

Det jag tycker skaver är att de är forskare som på Chalmers forskat på detta och sedan i samband med forskningsresultatet tar patent på en kalibreringsmetod för XRF-instrument som du programmerar in i XRF-instrumentet så det ger mätresultatet (som normalt från tillverkaren mäter % innehåll av ett grundämne) för ett grundämneinnehåll i mikrogram/ kvadratcentimeter. Så man har forskat fram gränsvärde för Tenn som man då genom sin forskning säger motsvarar visst innehåll av TBT. Sedan lyckas de övertyga Stockholms stad att sätta ett gränsvärde för Tenn baserat på deras forskning och enligt deras patenterade mätmetod. Och sen följer mindre kommuner efter och allt rullar på. Än idag har faktiskt Transportstyrelsen som är föreskrivande myndighet inte kommit med (vad jag vet) någon officiell tolkning på vad som kan anses vara TBT fritt skrov. Så gränsvärdena som används idag är på så sätt egenpåhittade av kommunerna själva  och baseras på firman som har patenterad mätmetod för just det riktvärdet som de själva forskat fram.

Det tycker jag skaver!

Det är vanligt att forskare tar patent på sina forskningsresultat och det tycker jag är helt okej.

Om man inte tycker det är okej så förstår jag att "det skaver".

 

HappyBoat är inte alls de enda som kan utföra mätningar av TBT och kopplingen mellan metoden och gränsvärdet är mest troligt valt för att hellre fria än fälla när värdet är nära noll. NOLL är ju det som gäller enligt EU-förordningen och inget som Stockholms stad har att göra med, men det är rimligt att använda det gränsvärde som är lämpligt nära noll oavsett om det gäller skrapprov, XRF eller något annat tycker jag.

Jag kan inte se att det finns något egenpåhittat gränsvärde, men HappyBoat anger ett gränsvärde för sin metod.

 

Gränsvärdet NOLL gäller i alla Sveriges kommuner och inom hela EU.

 

Jag tycker inte jag kan hitta något som är konstigt eller några oegentligheter med HappyBoat och det är bra att det finns en snabb och enkel metod för att hitta den miljöstörande färgen tycker jag. Dessutom är ju mätningen billig om flera går samman och mäter samtidigt.

 

Man tycker olika om saker och ting och så ska det vara, tycker jag...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just nu skrev Lintott:

SBU talar sig ju varma för de bottenfärgsregler som HaV, Transportstyrelsen m. fl driver.

Det är väl ett EU-direktiv att TBT inte får förekomma på skrovet??

 

Just nu skrev Lintott:

Varför är inte myndigheter och forskare intresserade av att följa upp dessa resultat?

Om gränsvärdet på EU-nivå är NOLL på skrovet blir det ju rätt ointressant att följa upp SXK:s TBT-mätningar vad gäller saneringsfråfan.

 

Självklart kan det vara intressant att SXK inte hittar TBT när andra gör det. 

Kan det bero på var man mäter eller hur man mäter, eller omständigheterna kring mätplatserna.

Edited by Mackey

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mackey:

Det är väl ett EU-direktiv att TBT inte får förekomma på skrovet??

- - -

Nej, EU-direktivet (AFS-förordningen) anger i Artikel 5

"2. Från och med den 1 januari 2008 får de fartyg som avses i
artikel 3.1 antingen inte ha några tennorganiska föreningar som fungerar
som biocider i antifoulingsystem på sina skrov, yttre delar eller utsidor,
eller så måste de vara täckta med en beläggning som utgör en spärr för
sådana föreningar som läcker ut från det förbjudna antifoulingsystemet."

 

1 timme sedan skrev Mackey:

- - -

Om gränsvärdet på EU-nivå är NOLL på skrovet blir det ju rätt ointressant att följa upp SXK:s TBT-mätningar vad gäller saneringsfråfan.

- - -

Förordningen anger inte "NOLL på skrovet" (se ovan)

1 timme sedan skrev Mackey:

- - -

Självklart kan det vara intressant att SXK inte hittar TBT när andra gör det. 

Kan det bero på var man mäter eller hur man mäter, eller omständigheterna kring mätplatserna.

Jag (och tydligen även SXK) tycker det är intressant att se vilken effekt AFS-förordningen gett i vattnet och bottenmiljön. Resultatet av SXK-mätningarna tyder på att regelverket (antingen inte ha några tennorganiska föreningar som fungerar som biocider i antifoulingsystem på sina skrov, yttre delar eller utsidor, eller så måste de vara täckta med en beläggning som utgör en spärr för
sådana föreningar som läcker ut från det förbjudna antifoulingsystemet) verkar ge som resultat att det inte förekommer mätbara rester av TBT varken i vattnet eller i bottensediment i småbåtshamnar.

 

Det borde väl vara intressant att verifiera.....

 

Om SXK mätningar visar sig vara korrekta så torde TBT-frågan vara avklarad vad avser fritidsbåtars påverkan på havsmiljön.

 

Det borde väl vara av intresse för myndigheterna att konstatera att" frågan kan avföras från dagordningen", så att de kan ägna kraften åt andra miljöproblem för världshaven.

 

Det finns en del sådana att hantera t.ex. utfiskning som påverkar balansen i fiskbestånden, utsläpp av mediciner o hormonpreparat (ett område som nog påverkar havsmiljön och fortplantningsmöjligheter för vattenlevande organismer mer är omätbara TBT-rester), microplaster som anrikas i havet och "blir fiskmat" med mycket allvarliga konsekvenser för alla havslevande djur, mm.mm.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Lintott:

Nej, EU-direktivet (AFS-förordningen) anger i Artikel 5

"2. Från och med den 1 januari 2008 får de fartyg som avses i
artikel 3.1 antingen inte ha några tennorganiska föreningar som fungerar
som biocider i antifoulingsystem på sina skrov, yttre delar eller utsidor,
eller så måste de vara täckta med en beläggning som utgör en spärr för
sådana föreningar som läcker ut från det förbjudna antifoulingsystemet."

 

Förordningen anger inte "NOLL på skrovet" (se ovan)

Jag (och tydligen även SXK) tycker det är intressant att se vilken effekt AFS-förordningen gett i vattnet och bottenmiljön. Resultatet av SXK-mätningarna tyder på att regelverket (antingen inte ha några tennorganiska föreningar som fungerar som biocider i antifoulingsystem på sina skrov, yttre delar eller utsidor, eller så måste de vara täckta med en beläggning som utgör en spärr för
sådana föreningar som läcker ut från det förbjudna antifoulingsystemet) verkar ge som resultat att det inte förekommer mätbara rester av TBT varken i vattnet eller i bottensediment i småbåtshamnar.

 

Det borde väl vara intressant att verifiera.....

 

Om SXK mätningar visar sig vara korrekta så torde TBT-frågan vara avklarad vad avser fritidsbåtars påverkan på havsmiljön.

 

Det borde väl vara av intresse för myndigheterna att konstatera att" frågan kan avföras från dagordningen", så att de kan ägna kraften åt andra miljöproblem för världshaven.

 

Det finns en del sådana att hantera t.ex. utfiskning som påverkar balansen i fiskbestånden, utsläpp av mediciner o hormonpreparat (ett område som nog påverkar havsmiljön och fortplantningsmöjligheter för vattenlevande organismer mer är omätbara TBT-rester), microplaster som anrikas i havet och "blir fiskmat" med mycket allvarliga konsekvenser för alla havslevande djur, mm.mm.

Okej! 😫

"NOLL på skrovet" är ju ändå ganska likt "Från och med den 1 januari 2008 får de fartyg som avses i
artikel 3.1 inte ha några tennorganiska föreningar som fungerar som biocider i antifoulingsystem på sina skrov, yttre delar eller utsidor" tycker jag.

Spärrfärg (som formellt beskrivs som "eller så måste de vara täckta med en beläggning som utgör en spärr för sådana föreningar som läcker ut från det förbjudna antifoulingsystemet.") är också okej, men är troligen svårt att få tag i till en fritidsbåt.

 

Med det utrett så blir det ur saneringssynpunkt ointressant under överskådlig framtid (till direktivet ev. blir upphävt) vilka resultat mätningar som görs i havsmiljön ger, eller?

Det är ju just förekomsten av TBT-färgen som är otillåten.

Här är vi troligen inte överens och vi är nog inte heller överens om att det är enklast om alla fritidsbåtsägare ägnar ett par dagar (eller några tusenlappar) åt att få bort TBT:n ur kretsloppet.

 

Sedan är vi överens om att det är intressant att SXK inte hittar TBT när andra faktiskt gör det (även om antalet mätningar är begränsat).

Den diskussionen, eller en snarlik, hade du och jag för ett drygt år sedan i denna tråd. Jag vill även påpeka att SXK mätte i vatten, inte i sediment om jag förstått det hela rätt. Lennart Falck, medlem i miljönämnden på SXK har om jag minns rätt påpekat detta och att TBT finns i sediment i hamnarna.

 

Vi är också överens om att det finns många andra frågor att ta tag i när det gäller havsmiljön. Efter att den senaste månaden ha sett kinesiska fiskeflottor längs Afrikas kust både på AIS:en och i verkligheten blir man riktigt ledsen. Afrikas befolkning behöver inte mindre mat och ingen blir glad av att se detta rovfiske.

Edited by Mackey
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy