Jump to content
Monday 16 May 2022
Mellgard

Funderingar kring TBT (tributyltenn)

Recommended Posts

44 minuter sedan skrev Mellgard:

"verka för god sjösäkerhet, god miljö och ett gott kamrat- och sjömanskap."  Kamratskap? 😉

Jag tror det där med kamratskap försvann i samband med att du drog din egen klubb inför tinget eftersom du inte gillade deras regler, i stället för att följa dem. Eller vad tror du själv?

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minuter sedan skrev Peter_K:

Jag tror det där med kamratskap försvann i samband med att du drog din egen klubb inför tinget eftersom du inte gillade deras regler, i stället för att följa dem. Eller vad tror du själv?

Klubbens regler finner jag vara förträffliga. Den nuvarande klubbstyrelsens hittepå-fasoner är inga regler.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minuter sedan skrev Mellgard:

Klubbens regler finner jag vara förträffliga. Den nuvarande klubbstyrelsens hittepå-fasoner är inga regler.

Som jag förstått det efter att ha läst på din klubbs hemsida, så har de en regel om att båtar inte får ha TBT-haltig färg på sin botten. Detta i likhet med i stort sett alla andra klubbar i Stockholmsområdet. 

Du har valt att gå till tinget hellre än att följa en regel som helt klart är skapad för att förbättra närmiljön, och som också gör det, och sedan talar du om vikten av att främja kamratskap i en klubb. 
Som klubbmedlem, och därmed en del av klubben - hur anser du att ditt agerande bidrar till bättre kamratskap i klubben?

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minuter sedan skrev Peter_K:

Som klubbmedlem, och därmed en del av klubben - hur anser du att ditt agerande bidrar till bättre kamratskap i klubben?

Att som jag ifrågasätta ett egenmäktigt förfarande av en klubbstyrelse har inget med kamratskap att göra. Det kan jag hålla med om.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"En nackdel är att metoden är indikativ, vilket innebär att resultatet kan behöva kompletteras med en kvalitativ metod, exempelvis skrapprov, för att säkerställa uppmätta metallhalter."
https://batmiljo.se/mala-baten/sa-tar-du-reda-pa-vilken-bottenfarg-du-har/xrf-matning/ 

 

Resultat från en indikativ mätmetod kanske inte riktigt räcker för att Regeringen ska tillåta Transportstyrelsen bötfälla mig med 100 000 kronor?  😉

 

Tillkommer att enbart antagonister till mig var på plats då min båt blev mätt av Happy Boat. Jag var inte närvarande.      

 

Men det var ett intressant försök från Transportstyrelsen. Allt kan fortfarande inträffa. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev Mellgard:

Att som jag ifrågasätta ett egenmäktigt förfarande av en klubbstyrelse har inget med kamratskap att göra. Det kan jag hålla med om.

Att det är egenmäktigt förfarande är endast din åsikt, vad jag förstår har styrelsen beviljats ansvarsfrihet för året då regeln infördes?

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minuter sedan skrev Mellgard:

Resultat från en indikativ mätmetod kanske inte riktigt räcker för att Regeringen ska tillåta Transportstyrelsen bötfälla mig med 100 000 kronor?

Varför har du då inte gjort ett kompletterande skrapprov om du misstänker det kan fria dig? Varför anlitade du ens ett företag som gör indikativa mätningar om du anser metoden är bristfällig?

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minuter sedan skrev Peter_K:

Varför har du då inte gjort ett kompletterande skrapprov om du misstänker det kan fria dig? Varför anlitade du ens ett företag som gör indikativa mätningar om du anser metoden är bristfällig?

Fria mig? För vad då? Att jag äger en båt som av någon för mer än 30 år sedan applicerat en då ej otillåten färg på båtens botten? 

 

Mailade båtklubbens miljöombud 16 september 2020 
"Ser på klubbens hemsida att det planeras mätning av TBT till självkostnadspris. Är intresserad av detta, och alltså i höst få min båt mätt vad gäller TBT. För om min båt visar sig vara TBT-fri kan jag i debatten och i rättsavgöranden inte hävdas agera i egenintresse".

 

Senare fick jag se att det åter var HappyBoat AB (tre miljoner i tillgångar) som skulle göra mätningarna. Knappast självkostnad (600 kr) men jag brydde mig inte. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

Fria mig? För vad då? Att jag äger en båt som av någon för mer än 30 år sedan applicerat en då ej otillåten färg på båtens botten? 

Men det är i nuet vi är, och i nuet är färgen inte tillåten. Vi är inte för 30 år sedan. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

Senare fick jag se att det åter var HappyBoat AB (tre miljoner i tillgångar) som skulle göra mätningarna. Knappast självkostnad (600 kr) men jag brydde mig inte. 

Menar du att en del av de 600 kronorna gick klubben till godo?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Efter att styrelsen i Grödinge båtklubb misslyckats med att få Botkyrka kommun att införa ett sjösättningsförbud som skulle drabbat mig övergick man till att utöva påtryckning på Transportstyrelsen. 

 

I ett mejl 2020-11-30 från en handläggare på Transportstyrelsen till Grödinge båtklubb står dock

 

"Transportstyrelsen kan utöva tillsyn över enskilda fartyg i enlighet med AFS-förordningen och om dess förbud inte efterlevs. Vi åker dock inte ut till hamnarna och gör tillsyn över hur enskilda fritidsbåtar lever upp till kraven i AFS-förordningen, utan om det skulle vara aktuellt med tillsyn i ett enskilt fall så skulle den sannolikt ske på kontoret."

 

Någon tillsyn i form av skrapprov är alltså osannolik. Transportstyrelsen gör inte heller någon tillsyn av eventuell TBT-förekomst på riktiga fartyg. 

 

Allmänt gäller att för TBT är det snack men ingen verkstad, dock med undantag för låtsas-myndigheten Svenska Båtunionen. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev Mellgard:

Någon tillsyn i form av skrapprov är alltså osannolik.

Det är ju upp till den enskilde båtägaren att göra skrapprov om hen önskar. Varför skall Transportstyrelsen, din båtklubb, Happy Boats eller SBU lägga tid och resurser på att göra det åt dig?

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timmar sedan skrev Mellgard:

Efter att styrelsen i Grödinge båtklubb misslyckats med att få Botkyrka kommun att införa ett sjösättningsförbud som skulle drabbat mig övergick man till att utöva påtryckning på Transportstyrelsen. 

Var det inte DU som vände dig till kommunen och begärde att få ett föreläggande? Klubben har väl helt enkelt bara nekat dig sjösättning med hänvisning till klubbens regler som är skapade i enlighet med gällande EU-förordning kring TBT på båtskrov. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ur mail 2020-09-18 från Grödinge båtklubbs miljöombud till kommunens miljöenhet 

 

"Vi behöver få er hjälp för att slippa och gå mot lagen, genom ett kommunbeslut att GBK Grödinge båtklubb och andra båtklubbar inte får sjösätta TBT båtar från och med 2021."

 

Intressant önskemål.

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minuter sedan skrev Mellgard:

Ur mail 2020-09-18 från Grödinge båtklubbs miljöombud till kommunens miljöenhet 

 

"Vi behöver få er hjälp för att slippa och gå mot lagen, genom ett kommunbeslut att GBK Grödinge båtklubb och andra båtklubbar inte får sjösätta TBT båtar från och med 2021."

 

Intressant önskemål.

Att man vill få ett förtydligande med ett kommunbeslut för att slippa gå emot lagen, dvs i det här fallet ett EU-direktiv? 
Vad är intressant med det?

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minuter sedan skrev Mellgard:

Ur mail 2020-09-18 från Grödinge båtklubbs miljöombud till kommunens miljöenhet 

 

"Vi behöver få er hjälp för att slippa och gå mot lagen, genom ett kommunbeslut att GBK Grödinge båtklubb och andra båtklubbar inte får sjösätta TBT båtar från och med 2021."

 

Intressant önskemål.

Ungefär lika intressant som att "beställa" ett föreläggande om sanering av sin egen båt och sedan bli missnöjd när det så småningom visar sig vara förknippat med ett vite på 100 000:- kronor.

 

Jag måste beundra din envishet (och dumhet) och hoppas att du tycker att det varit värt varenda timme istället för att bara lägga 4x4 timmar på att skrapa bort färgen.

 

Det är säkert några andra vilsna skälar som skulle tackat dig om du hade lyckats bättre än du hittills gjort, men det är få som har någon TBT kvar så det är nog en väldigt begränsad skara.

 

2021-01-28 vid 10:15 skrev Mellgard:

På Transportstyrelsen funderar man fortfarande på hur man ska ta sig ur knipan. Jag har alltså beställt ett föreläggande angående sanering av min båt. Föreläggandet avser jag utnyttja för att få en domstolsprövning av Transportstyrelsens alltför ingripande tolkning av AFS-konventionen. En tolkning som inte har motsvarighet utomlands.    

 

Ett föreläggande om att sanera min båt, eller att på båten anbringa lager av någon av de speciella spärrfärger som finns på marknaden, skulle jag komma att överklaga. Min ståndpunkt är att konventionell bottenfärg ger tillräckligt hinder för spridning av TBT. 

 

Ett föreläggande som jag skulle acceptera vore ett som föreskrev att jag årligen skulle underhålla spärrskiktet av äldre lager konventionell bottenfärg genom påmålning av ett nytt lager. Samt att jag inte tillåts nöta på befintliga lager genom sådant som exempelvis blästring, skrapning, slipning, borstning med styv borste, maskinell borstning, eller högtrycksspolning. 
Som hittills under föregående 30 år avser jag att efter båtupptagningar endast rengöra bottnen med en blöt tvättsvamp, följt av avspolning med vattenslang utan munstycke.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minuter sedan skrev Peter_K:

Att man vill få ett förtydligande med ett kommunbeslut för att slippa gå emot lagen, dvs i det här fallet ett EU-direktiv? 
Vad är intressant med det?

Inte helt lätt att få till stånd en ny kommunal förordning.

 

Mitt försök att få kommunens miljöenhet att ge mig ett litet föreläggande om att ta bort bottenfärgen på min båt misslyckades.

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minuter sedan skrev Mackey:

Ungefär lika intressant som att "beställa" ett föreläggande om sanering av sin egen båt och sedan bli missnöjd när det så småningom visar sig vara förknippat med ett vite på 100 000:- kronor.

 

Jag är inte missnöjd med att ha fått ett föreläggande som ger mig drömläge.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minuter sedan skrev Mellgard:

Inte helt lätt att få till stånd en ny kommunal förordning.

 

Mitt försök att få kommunens miljöenhet att ge mig ett litet föreläggande om att ta bort bottenfärgen på min båt misslyckades.

 

Varför skulle kommunen ge dig ett föreläggande? Det står väl var och en fritt att ha TBT på sin båtbotten, så länge man inte transporterar båten eller sjösätter den.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Enligt 8 kapitlet 8 § i Brottsbalken är det egenmäktigt förfarande "om någon utan tillgrepp, genom att fästa eller bryta lås eller på annat sätt, olovligen rubbar någon annans besittning och därigenom vållar skada eller olägenhet."

 

På sajten Lawline kommenteras detta avsnitt i brottsbalken med "Den andra typen av gärning är att utan tillgrepp rubba någons besittning till något. Med besittningsrubbning menas att man gör något som försvårar för besittaren att disponera egendomen som tidigare.”

 

Båtklubbens styrelse hade förmodligen inte haft rätt att som villkor för sjösättning kräva intyg om TBT-fritt skrov ens om man sökt och erhållit godkännande för det av årsmöte. 

 

Tingsrätten får avgöra. 

 

PS. Jag inser att det är orealistiskt att önska att Lina Petersson och Peter Karlsson bekräftar sin vid webbinarium 20 september framförda åsikt att det krävs årsmötesbeslut för att en klubbstyrelse ska kunna genomdriva färgborttagning ("sanering") på medlemmarnas båtar till följd av TBT-förekomst. Så jag sänder ingen påminnelse.

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

Båtklubbens styrelse hade förmodligen inte haft rätt att som villkor för sjösättning kräva intyg om TBT-fritt skrov ens om man sökt och erhållit godkännande för det av årsmöte. 

Såklart är det inte egenmäktigt förfarande att inte medge sjösättning av en båt. Hade de låst fast båten, så hade det varit det, men att ställa villkor på en båts skick är inte det. 

Vad jag förstår HAR frågan varit uppe på årsmötet 2019 (?), då en viss Mellgard också motsatte sig beslutet enligt protokollet och därför också borde hr Mellgard känna till detta, men hr Mellgards protester avslogs.
 

Efter det har klubben och revosorerna beviljat styrelsen ansvarsfrihet för BÅDE åren 2019 och 2020, och UTÖVER det har hr Mellgard fått ett extra år på sig att fixa sitt skit på skrovet och tilläts sjösätta 2020 ändå - men inte gjort något åt saken, annat än att skriva brev till kommun, skriva brev till Transportstyrelsen, stämma båtklubben, begära föreläggande från TS, få hot om vite från TS, skriva en massa grundlösa konspiratoriska påståenden om HappyBoat, hänga ut diverse myndighetspersoner, båtklubbar samt fjällvandrare på ett båtforum mm mm. 

Allt för att få behålla ett hormomstörande ämne på en båtbotten som varit förbjudet sälja och att ha på skrov i decennier i hela EU. 
 

@Mellgard - du tycker inte själv att ditt fokus ligger fel..?
 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

På sajten Lawline kommenteras detta avsnitt i brottsbalken med "Den andra typen av gärning är att utan tillgrepp rubba någons besittning till något. Med besittningsrubbning menas att man gör något som försvårar för besittaren att disponera egendomen som tidigare.”

Texten på Lawline fortsätter

I lagtexten ges som exempel att anbringa ett lås, alltså t.ex. att låsa fast en cykel.

 

Om jag inte minns fel har du hela tiden kunnat flytta båten dit du vill, men xxx båtklubb har inte tillåtit dig att sjösätta den så länge den har hormonstlrande färg på skrovet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minuter sedan skrev Peter_K:

 

@Mellgard - du tycker inte själv att ditt fokus ligger fel..?

 

Mitt fokus är knivskarpt.

 

Jag tar inte lätt på att tvingas utföra ett så meningslöst arbete som att ta bort bottenfärgen på min båt. 

 

Ska göra en sammanställning för Infrastrukturdepartementet över den totala miljöbelastning ett borttagande av färgen orsakar. Inklusive miljöbelastning för återställningen efteråt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minuter sedan skrev Mellgard:

 

Mitt fokus är knivskarpt.

 

Jag tar inte lätt på att tvingas utföra ett så meningslöst arbete som att ta bort bottenfärgen på min båt. 

 

Ska göra en sammanställning för Infrastrukturdepartementet över den totala miljöbelastning ett borttagande av färgen orsakar. Inklusive miljöbelastning för återställningen efteråt.

Knivskarpa fokus, fast på fel saker. :D

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minuter sedan skrev Mackey:

Knivskarpa fokus, fast på fel saker. :D

Rätt sak, som en kompletterande detalj till mitt överklagande.

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minuter sedan skrev Mellgard:

Rätt sak, som en kompletterande detalj till mitt överklagande.

Du inser att du är rätt ensam om att tycka att du fokuserar på rätt sak va..? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minuter sedan skrev Peter_K:

Du inser att du är rätt ensam om att tycka att du fokuserar på rätt sak va..? 

 

Har försörjt mig på ensamarbete ända sedan 1983. 

 

Skrämselpropagandister med vinstintresse och lögnare på båtklubben började hösten 2019 ta kontroll över mitt båtliv. Innan dess hade jag inte på länge haft några överordnade.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minuter sedan skrev Mellgard:

 

Har försörjt mig på ensamarbete ända sedan 1983. 

 

Skrämselpropagandister med vinstintresse och lögnare på båtklubben började hösten 2019 ta kontroll över mitt båtliv. Innan dess hade jag inte på länge haft några överordnade.

Det är skillnad på ensamarbete och egoism.
Detta är det senare. 

En äldre man som inte vill ta sitt miljöansvar river upp himmel och jord för att slippa. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minuter sedan skrev Peter_K:

Det är skillnad på ensamarbete och egoism.
 

Vid årsmötet 2020 agerade jag framgångsrikt för att de som drabbats av krav på färgborttagning skulle slippa att det året ta bort bottenfärg. När jag själv blev drabbad året därpå deltog jag inte ens i årsmötet. Vad är det för egoism du syftar på?

 

Du behöver inte bekymra dig över att jag belastar rättsväsendet. Transportstyrelsen hade kunnat avstå från att utfärda ett vitesföreläggande. Tingsrätten å sin sida verkar ta det hela med ro och tillbakalutande följa skådespelet.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minuter sedan skrev Mellgard:

Vid årsmötet 2020 agerade jag framgångsrikt för att de som drabbats av krav på färgborttagning skulle slippa att det året ta bort bottenfärg. När jag själv blev drabbad året därpå deltog jag inte ens i årsmötet. Vad är det för egoism du syftar på?

Att lämna ett hormonstörande gift på sin båt för kommande generationer att hantera konsekvenserna av - det är egoism. 

Edited by Peter_K

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy