Jump to content
Monday 16 May 2022
Mellgard

Funderingar kring TBT (tributyltenn)

Recommended Posts

Nyss sett ett tv-program på ARTE om Arcachon-bukten i Frankrike, speciellt de grundgående båtar ("pinasse") som används för att plocka upp ostron. Inte ett ord om att ostronodling i början av 80-talet var hotad i den bukten på grund av att båtarna bottenmålades med tbt-färger.  

 

I boken "Chemistry in the Marine  Environment" (R.E. Hester. R.M. Harrison) från år 2000 står på sid 87 att "Oyster aquaculture in Arcachon Bay benefitted immediately, with a notable decline in shell deformations and TBT body burdens and the complete recovery of production within two years."

 

Rester av TBT på fritidsbåtar är ett påhittat och ej existerande problem. 

 

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minuter sedan skrev Mellgard:

Rester av TBT på fritidsbåtar är ett påhittat och ej existerande problem. 

…är ett påstående du brukar slänga dig med. Det gör det dock inte sant. 
Du har t ex själv lagt in ett text nu som beskriver att TBT gör så ostron får deformerade skal, men två år efter förbudet minskade deformationen, vilket visar att det ÄR ett reellt problem…

Otur när du tänkte..?

36 minuter sedan skrev Mellgard:

I boken "Understanding our Environment: An introduction to Environmental Chemistry" (R M Harrison) står på sid 195 att "Oyster aquaculture in Arcachon Bay benefitted immediately, with a notable decline in shell deformations and TBT body burdens and the complete recovery of production within two years."

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Den fortsatta texten löd 

Comparable improvements in oyster conditions have been reported for Great Britain and Australia. Similarly, there have been many reported instances of restoration of gastropod populations at previously impacted locations. However, large ships continue to act as a source of TBT to the marine environment. It should be of concern that imposexed gastropods have been observed at sites (e.g. North Sea and Strait of Malacca) where the source of TBT can only be attributed to shipping.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minuter sedan skrev Mellgard:

However, large ships continue to act as a source of TBT to the marine environment.

Eftersom aktiv TBT är förbjudet även för större fartyg i EU:s farvatten, så är det ju inte aktuellt i t ex Östersjön, där din båt ligger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minuter sedan skrev Peter_K:

Eftersom aktiv TBT är förbjudet även för större fartyg i EU:s farvatten, så är det ju inte aktuellt i t ex Östersjön, där din båt ligger.

Helt riktigt. En bok utgiven år 2000 är inte särskilt aktuell, och den föregick AFS-förordningen som riktar sig mot större fartyg.

.

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Mellgard:

 

 

Rester av TBT på fritidsbåtar är ett påhittat och ej existerande problem. 

 

 

Det kan man ju tycka.

 

Men frågan kvarstår: Har du sanerat, påbörjat sanering eller avser du sanera din båt från TBT?

Share this post


Link to post
Share on other sites

ArneRadar får inget svar. 

 

För tillfället har jag inte något ytterligare behov av att provocera aktörer till att kliva över en gräns.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

Helt riktigt. En bok utgiven år 2000 är inte särskilt aktuell, och den föregick AFS-förordningen som riktar sig mot större fartyg.

Såååå… varför tar du ens upp det, om det inte är relevant för det aktuella fallet..?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minuter sedan skrev Peter_K:

Såååå… varför tar du ens upp det, om det inte är relevant för det aktuella fallet..?

Det är relevant att återhämtningen gick snabbt, efter det att man upphörde med att tbt-måla småbåtar hemmahörande i en grund havsbukt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minut sedan skrev Mellgard:

Det är relevant att återhämtningen gick snabbt, efter det att man upphörde med att tbt-måla småbåtar hemmahörande i en grund havsbukt.

Ja, och det är ju toppen!

Det visar ju också att även fritidsbåtarnas små bottnar påverkar känsliga vatten rätt omfattande om de är bestrukna med TBT-färg, vilket gör att vi då kommer tillbaka till frågetecknet med ditt grundlösa påstående…

3 timmar sedan skrev Mellgard:

Rester av TBT på fritidsbåtar är ett påhittat och ej existerande problem. 

…hur tänker du här..? 
För du har ju just beskrivit hur fritidsbåtars bottnar med TBT faktiskt påverkar havslevande organismer. 

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

ArneRadar får inget svar. 

 

För tillfället har jag inte något ytterligare behov av att provocera aktörer till att kliva över en gräns.

Synd, du ser nog spöken i imaginära gränser och vem som är aktör.

Frågan är ju faktiskt både intressant och relevant.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites


"Ett förslavat folk, omedvetet om sin förslavning, det är ingen vacker syn."  (Einar Askestad på twitter)

 

Båtklubben har skrivit till Tingsrätten att "För att bringa reda i sanerade och icke sanerade båtar på GBKs område inför sjösättningen tog styrelsen beslutet 2021 03 23 om att medlemmar ska uppvisa intyg att båten är fri från TBT."

 

Kravet på intyg ledde till att klubbmedlemmar ovetandes intygat något de inte haft täckning för. Eftersom "godkänd" båtbotten vid XRF-mätning endast innebär mindre än 100 mikrogram tenn per kvadratcentimeter.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

Kravet på intyg ledde till att klubbmedlemmar ovetandes intygat något de inte haft täckning för. Eftersom "godkänd" båtbotten vid XRF-mätning endast innebär mindre än 100 mikrogram tenn per kvadratcentimeter.

Om du känner så - varför valde du att anlita ett företag som använder den metoden då du kände dig tvingad att mäta på din båt? Du kunde ju lika gärna skrapat ett prov och skickat till ett laboratorium för analyssvar?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

”Ett förslavat folk, omedvetet om sin förslavning, det är ingen vacker syn."  (Einar Askestad på twitter)

Verkar vara en spännande man. 
Han är emot det mesta verkar det som, t ex dumheter som miljötänkande, klimatförändringar och vaccination. 
Delar du hans åsikter, Mellgard?

9404E3B7-58AE-4AAA-865E-2ACD7EC93D7E.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minuter sedan skrev Peter_K:

Om du känner så - varför valde du att anlita ett företag som använder den metoden då du kände dig tvingad att mäta på din båt? Du kunde ju lika gärna skrapat ett prov och skickat till ett laboratorium för analyssvar?

 

Jag förutsåg att båtklubben skulle komma att hitta på något sådant jävelskap som att kräva intyg om TBT-fritt skrov.  


I ett mejl 2020-01-15 till båtklubben från en handläggare på Transportstyrelsen står   
"En båtklubb bedriver en verksamhet, som räknas som miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1 § miljöbalken. Det är då enligt 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken den kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnden som är tillsynsmyndighet och som ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 2 kap. miljöbalken. Därvid kan sägas att en båtklubb måste bedömas ha sådan faktisk och rättslig rådighet som krävs enligt den praxis som gäller för verksamhetsutövarbegreppet att klubben inte bör medverka till att sjösätta en båt vars ägare vägrat underkasta sig scanning."

 

Att använda sig av skrapprov är inte ett alternativ som båtklubben erbjudit medlemmarna.

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minuter sedan skrev Peter_K:

Verkar vara en spännande man. 
Han är emot det mesta verkar det som, t ex dumheter som miljötänkande, klimatförändringar och vaccination. 

 

Om du är intresserad av Einar Askestad föreslår jag att du börjar med att se och lyssna på hans första krönika på Swebbtv från i går. Endast nio minuter lång.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minuter sedan skrev Mellgard:

Att använda sig av skrapprov är inte ett alternativ som båtklubben erbjudit medlemmarna.

Såklart inte - XRF-mätning är ju billigare och enklare, och de flesta har inga problem med den. Men om man har ett sådant problem vilket du har, varför har du anlitat ett företag som gör en sådan mätning? Du kunde ju anlitat precis vilket företag du vill, men nu gjorde du inte det. 

Att din klubb ordnar med mättillfälle är ju ett erbjudande, inte tvång, och det finns ingen anledning för dem att erbjuda alternativ, det får man ju ordna själv som medlem om det inte passar. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minuter sedan skrev Mellgard:

 

Om du är intresserad av Einar Askestad föreslår jag att du börjar med att se och lyssna på hans första krönika på Swebbtv från i går. Endast nio minuter lång.

Inte det minsta intresserad av honom. 
Karln verkar vara en rasistisk, klimatförnekande anti-vaxxare, och Swebb-TV kan jag vara utan. 
Frågan lydde - delar du hans åsikter, Mellgard?

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minuter sedan skrev Peter_K:

Frågan lydde - delar du hans åsikter, Mellgard?


Mina åsikter om det ena eller andra är ointressant. Intressant är möjligen att jag i en inlaga till Tingsrätten nyligen bemötte sex falska påståenden från motparten.

 

Intressant är kanske också att båtklubbens dåvarande ordförande i ett mejl till medlemmarna 2019-09-23 bl.a. skrev "Ni som har båtar äldre än 1995 kommer ej att sjösättas år 2020 om det finns misstankar om TBT (detta är krav från vår kommun)" och "Vi får inte sjösätta båtar som är äldre än 1995 om dom inte är rengjorda från TBT".

 

Blev han lurad av någon? Eller visste han att det var osant? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minuter sedan skrev Mellgard:

Mina åsikter om det ena eller andra är ointressant.

Nej, faktiskt inte. 
Om även du är en klimatförnekare skulle ju det förklara väldigt mycket av ditt agerande. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minuter sedan skrev Mellgard:

Blev han lurad av någon? Eller visste han att det var osant? 

 

D07A94FC-90E9-4AF6-B136-F6B68745DD59.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites

…t ex de här typen av uttalanden…

2021-11-09 vid 11:10 skrev Mellgard:

Rester av TBT på fritidsbåtar är ett påhittat och ej existerande problem. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Upptäckten för knappt tio år sedan att det på många fritidsbåtar fanns kvar betydande mängder TBT borde varit glädjande. En del TBT som blivit påmålat på 80-talet hade alltså inte frisläppts och spridits till eventuellt känsliga vatten.

 

Båtägare med TBT på sina båtar behövde endast fortsätta som tidigare. Underhålla de spärrande skikten bottenfärg och använda effektiva bottenfärger. Så att man inte behövde högtrycksspola, skrapa, slipa eller blästra.

 

På vilket sätt skulle det bli en miljöförbättring om TBT på min båt förflyttades till en behållare för farligt avfall på en återvinningscentral?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

På vilket sätt skulle det bli en miljöförbättring om TBT på min båt förflyttades till en behållare för farligt avfall på en återvinningscentral?

Troligtvis kommer TBT inte stanna i behållaren på återvinningscentralen, utan tas hand om på ett korrekt sätt, gissningsvis då ett sätt som inte påverkar de vattenlevande organismer som skadas av ämnet. 

Exakt hur sådan destruktion eller återvinning går till är jag inte insatt i, men jag har rätt stort förtroende för att kommunen inte dumpar avfallet på en jordbruksfastighet i Kagghamra eller liknande. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

På vilket sätt skulle det bli en miljöförbättring om TBT på min båt togs bort och destruerades?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

På vilket sätt skulle det bli en miljöförbättring om TBT på min båt togs bort och destruerades?

Ingen, den står ju för tillfället fast förankrad på land. 🤣

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

På vilket sätt skulle det bli en miljöförbättring om TBT på min båt togs bort och destruerades?

Som Mackey svarade - så länge du håller båten torr och borta från havet, så är det väl inga förbättringar att tala om. Men pratar vi om en båt man vill ha i havet, så är det ju bra för miljön om man tar bort ett ämne som påverkar havslevande djur negativt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tack för ert besked att min båt inte utgör någon miljörisk nu när den står på land. Hoppas Regeringen noterar.

 

Tacknämligt vore också om Lina Petersson på Transportstyrelsen bekräftat sitt uttalande att det behövs årsmötesbeslut för att en styrelse i en båtklubb ska kunna kräva tbt-sanering. Tingsrätten skulle notera.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hon är väl inte kvar på Transportstyrelsen, så det kan du nog inte förvänta dig att hon gör!

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minut sedan skrev Boanjohan:

Hon är väl inte kvar på Transportstyrelsen, så det kan du nog inte förvänta dig att hon gör!

Tjänstledig från Transportstyrelsen och ska nu vara i ett år på Miljödepartementet. Vi har kontakt sporadiskt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy