Jump to content
Monday 20 September 2021
Mellgard

Funderingar kring TBT (tributyltenn)

Recommended Posts

1 timme sedan skrev Faderullan:

De allra flesta båtarna som fanns 1989 har nog fått sin botten renslipad och behandlad vid det här laget, dvs under de senaste 32 åren.

Hur svårt kan det vara att förstå att självpolerande bottenfärger inte bygger skikt om man emellanåt avstår från årlig bottenmålning?

 

1 timme sedan skrev Faderullan:

Om man är pank och helt enkelt inte har råd att åtgärda ........

Om tingsrätten dröjer med sitt beslut ska jag erbjuda båtklubben 10.000 kr för att nästa månad få  min båt sjösatt med hjälp av båtklubbens kran. I stället för med inhyrd kranbil.

Har hittills i år endast betalat standardavgiften 400 kr för sjösättning.

 

1 timme sedan skrev Faderullan:

Bäst före datumet på din kamp gick ut för trettiotvå år sedan. 

Bäst före datum för stockholmsområdet har överskridits. Men inte för övriga landet.

 

Förresten, eftersom du har närstående som är verksamma som marinbiologer kan du kanske fråga dem varför det inte görs undersökningar som jämför den årliga mängden TBT i sediment som sönderfallit till ogiftiga ämnen med den mängd TBT som ännu påstås läcka ut från fritidsbåtar?  Finns det ett miljöproblem med rester av TBT om den förstnämnda mängden är större?

 

Skulle förresten marinbiologers verksamhet vara mer samhällsnyttig än exempelvis arkeologers? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

Om tingsrätten dröjer med sitt beslut ska jag erbjuda båtklubben 10.000 kr för att nästa månad få  min båt sjösatt med hjälp av båtklubbens kran. I stället för med inhyrd kranbil.

Det påminner om bestickning, men jag är inte förvånad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minuter sedan skrev Mackey:

Det påminner om bestickning, men jag är inte förvånad.

Du har faktiskt en poäng där. För i klubbstyrelsen finns personer som agerar som kommunens miljöinspektörers förlängda arm (myndighetsutövning). 

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minuter sedan skrev Mellgard:

Du har faktiskt en poäng där. För i klubbstyrelsen finns personer som agerar som kommunens miljöinspektörers förlängda arm (myndighetsutövning). 

På vilket vis anser du att de gör det, genom att följa de regler markägaren satt upp?

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minuter sedan skrev Peter_K:

På vilket vis anser du att de gör det, genom att följa de regler markägaren satt upp?

Önskemål från enskilda miljöinspektörer kan inte likställas med icke-existerande regler från markägaren, som är kommunen. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

Önskemål från enskilda miljöinspektörer kan inte likställas med icke-existerande regler från markägaren, som är kommunen. 

Javisst ja - glömde konspirationen 🙂 

Det är inte så då att kommunens miljöinspektör för kommunens talan i miljöfrågor..?

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minuter sedan skrev Peter_K:

Det är inte så då att kommunens miljöinspektör för kommunens talan i miljöfrågor..?

Nej, miljöinspektörer har ingen hög position i den kommunala hierarkin. Men de kan göra en hel del skada genom felaktig tillämpning av försiktighetsprincipen.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minuter sedan skrev Mellgard:

Nej, miljöinspektörer har ingen hög position i den kommunala hierarkin. Men de kan göra en hel del skada genom felaktig tillämpning av försiktighetsprincipen.  

Fast det här är inte försiktighetsprincipen, det är att se till att genomdriva ett förbud som infördes 1989, dvs för över 30 år sedan, och dessutom på ett sådant vis att alla har haft tid att åtgärda problemet, om de inte ägnat sig åt att skriva brev till myndigheter, kommuner och regeringar i stället för att ta bort ett hormonstörande ämne från sin båtbotten. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minuter sedan skrev Peter_K:

Fast det här är inte försiktighetsprincipen, det är att se till att genomdriva ett förbud som infördes 1989, dvs för över 30 år sedan ...

Försäljningsförbudet 1989 för TBT-bottenfärger för fritidsbåtar blev mig veterligen till fullo genomdrivet redan 1990. Något mer behövdes inte.  

 

Nu ska jag ut på en ny liten expedition.  Hej så länge. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minuter sedan skrev Mellgard:

Försäljningsförbudet 1989 för TBT-bottenfärger för fritidsbåtar blev mig veterligen till fullo genomdrivet redan 1990. Något mer behövdes inte.  

 

Nu ska jag ut på en ny liten expedition.  Hej så länge. 

Fel av mig, tack för att du rättar. 
Först 2008 kom totalförbudet, över tio år sedan. 

 

Ha det skoj på expeditionen 🙂 
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

I  ett inlägg från 20 maj i år återgav jag första delen av ett mail som blev sänt till transportstyrelsen i början av förra året. Utdrag från andra delen av mailet återges nedan.

 

Mailet blev sänt innan jag visste om det fanns rester av tenn på båtbottnen. Har inte ägnat mig åt onödigt arbete med båtbottnen så det var inte oväntat att där fanns rester.

 

Ser att jag i mailet uppgett att kommunen framfört en åsikt. Men det var endast en åsiktsyttring från en enskild miljöinspektör,  åsikter som kan bemötas efter lite studier. 

 

--------

"Spärrbeläggning
Påståendet om krav på speciell spärrbeläggning för att förhindra läckage är oriktigt.  För i den gällande lagtexten, som  är korrekt återgiven av Transportstyrelsen på annat ställe, står ”Från och med den 1 januari 2008 får de fartyg som avses i artikel 3.1 antingen inte ha några tennorganiska föreningar som fungerar som biocider i antifoulingsystem på sina skrov, yttre delar eller utsidor, eller så måste de vara täckta med en beläggning som utgör en spärr för sådana föreningar som läcker ut från det förbjudna antifoulingsystemet.”
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/afs-forordningen/ 

 

Beläggningen som utgör en spärr behöver alltså inte vara speciell, utan det räcker om nya skikt av bottenfärg som påmålats utanpå fyller funktionen att vara spärr för utläckning.  Eftersom kemikalieinspektionen inte godkänner bottenfärger med hög halt av koppar måste båtbottnar i Östersjön vanligen ommålas varje år, varför det på äldre båtar kan finnas många skikt av bottenfärg som spärrar utläckning av TBT.  

 

Det står i länken från Transportstyrelsen att  det "är dock oklart om de spärrfärger som finns för fritidsbåtar verkligen är effektiva mot TBT-läckage". Men den eventuella osäkerheten är betydelselös om ett par skikt av vanlig båtbottenfärg fungerar som spärr för utläckning, vilket är i högsta grad sannolikt. För hur skulle det annars gå att förklara att det på ett antal äldre båtar och mer än 30 år efter att TBT-innehållande bottenfärger försvann från marknaden finns kvar tenn i mängder som kan vara upp till hälften av den mängd tenn per ytenhet båtbotten som nymålats med TBT-innehållande bottenfärg under 1980-talet eller tidigare?

 

Det finns inga belägg alls för påståendet att "Gamla färglager läcker fortfarande ut giftet 20 år och längre efter att det målats på".  En osäkerhet om utläckning från gamla underliggande färglager kunde för övrigt enkelt fås att upphöra genom att ta skrapprov från de yttersta skikten av ett flertal skikt representativ bottenfärg för båtar med konstaterat tenn och se efter om det finns tenn i de yttersta skikten. 

 

Allmänt
Före säljförbudet 1989 i Europa var TBT den förhärskande aktiva substansen i bottenfärger, och den var så effektiv mot havstulpaner att bottenmålning inte behövde utföras varje år. När båtar äldre än från 1989 vid mätning visar sig sakna tenn på båtbottnen beror det sannolikt på att båtägarna rengjort bottnen genom skrapning/slipning eller högtryckstvätt innan påmålning av ny bottenfärg. För man erhåller då en jämnare yta på bottnen och mindre turbulens (ger högre båtfart) jämfört med om man målar på ny färg utanpå gamla färglager. Fast då har man spridit TBT till marken under båten, för spolplattor med rengöring av spolvatten är nytt. De båtägare som övermålat gamla färglager har alltså spridit TBT i mindre utsträckning än andra, men blir nu av kommunala miljöförvaltningar och miljöaktivister på båtklubbar pressade till att anlita företag som Happy Boat för mätning av tenn och sedan eventuellt kostsam rengöring av båtbottnen. 

 

Företaget Happy Boat är vad jag förstår varken auktoriserat eller står under kontroll av myndigheter, eller omfattas av offentlighetsprincipen. Företaget mäter inte heller TBT eller andra tennorganiska föreningar, utan mäter enbart tenn. Mätresultaten från företaget har rimligen ingen rättsverkan. 

 

Återger här ett mail 19 september 2019 från ordföranden i min lokala båtklubb, för att visa hur ägare till äldre fritidsbåtar utsätts.

 

"Hej  alla medlemmar. Här kommer en länk till en utvärdering gällande TBT bottenfärg. Vi får inte sjösätta båtar som är äldre än 1995 om dom inte är rengjorda från TBT. Vi ber er fylla i formuläret därefter kommer vi sammanställa hur många båtar som måste mätas med XRF metoden. Mätningen kommer utföras i höst. TBT på skrovet ? Kanske, eller inte? Bäst att mäta! Det är 30 år sedan det blev förbjudet att använda bottenfärger som innehåller TBT (tributyltenn) på fritidsbåtar. Sedan 2008 gäller totalförbud mot förekomst av bottenfärger som innehåller TBT på svenska fartyg, oavsett storlek och trafik. Det är inte bara förbjudet att applicera bottenfärger som innehåller TBT, utan det får inte alls förekomma på skroven. Om du har en båt som är byggd 1995 eller tidigare och väljer att inte göra en mätning måste du skriftligen intyga att din båt inte har TBT på skrovet. Då kan klubben även fortsättningsvis sjösätta din båt".

 

I ett påföljande mail några dagar senare står det bl.a. att "Ni som har båtar äldre än 1995 kommer ej att sjösättas år 2020 om det finns misstankar om TBT (detta är krav från vår kommun)
Söndagen den 6 oktober kommer Happy Boat att XRF mäta båtar i vår klubb. Ni som vill mäta er båt bör anmäla er snarast kostnad ca  500:--700:- per båt."

 

Informationen att kommunen skulle ha förbjudit sjösättning av båtar om det finns TBT eller misstankar om TBT är felaktig. Den aktuella kommunen har i själva verket i maj 2019 endast framfört en åsikt, nämligen "Miljöenheten anser att båtklubben behöver utreda vilka båtar som har båtbottenfärger innehållande TBT. Detta bör göras genom att mäta TBT med exempelvis skrapprov eller XRF på båtar som är äldre än 1995. För båtar med båtbottenfärger innehållande TBT bör det även finnas en plan för sanering av dessa båtbottnar. Som rådgivande referensvärde för sanering av båtar med TBT kan användas en tennhalt på ≥ 100 μg/cm2 (vid XRF mätning)". 

 

Sedan har miljöaktivister i klubbstyrelsen utan medlemmarnas hörande lagt till ett avsnitt i klubbens miljöregler lydande "Båtar behandlade med förbjuden sk fartygsfärg innehållande TBT, Tributyltenn är inte tillåtna". Samt i juni 2019 fått klubbstyrelsen att ta protokollförda beslut lydandes "Båtar äldre än 1995 ska scannas" och  "De båtar med TBT skall klubben komma att ålägga båtägarna att sanera båtarna innan de får sjösättas".

 

I en färsk årsberättelse från denna båtklubb stod  "Arbete med att säkerhetsställa TBT på båtbottnar enligt Kommunens önskemål har utförts på ca 100 båtar. Det är ca ett 10-tal kvar att kontrollera. Utfallet hittills är 21 båtar som bör saneras".

 

Sådan här miljöaktivism på båtklubbar kring TBT kan antas bygga på missvisande information från Transportstyrelsen och firma Happy Boat. 

 

Aktivismen får trista följder och leder till oro, motsättningar och kostnader. Exempelvis kan en ungdom i dag för endast 10-20 tkr köpa en fullt duglig, övernattningsbar första segelbåt med köl, och byggd på 70-talet. Ledsamt att ungdomen därefter tvingas bekosta mätning av TBT på sin båt och sedan få krav på att rengöra båten från TBT under vintern innan nästa båtsäsong. Att låta ett företag ombesörja rengöringen, med föreskriven skyddsutrustning och allt, blir kostsamt och kan kosta mer än inköpspriset för båten. Därefter måste båtbottnen för båtar i saltsjön åter bottenmålas för att skydda mot beväxning av havstulpaner. Transportstyrelsen eller Happy Boat lämnar ingen vägledning för hur en rengöring bäst kan genomföras. 

 

I följande två länkar kan man läsa om de problem som kan drabba båtägare som befunnits ha små mängder tenn på båtbottnar.  
 
http://www.skargarden.se/omstridd-metod-for-att-sanera-giftiga-batar/ 
https://www.hamnen.se/artiklar/det-ar-en-fraga-om-hederlighet/

 

Patenthavarna Brita Eklund, Lennart Lundgren och Erik Ytreberg samt en ytterligare person skriver i en vetenskaplig rapport att "The XRF data show that when tin is detected, it is most likely present in coatings close to the hull with several layers of other coatings on top. Thus, leaching of OT compounds from the hull into the water is presumed to be negligible. The risk for environmental impacts arises during maintenance work such as scraping, blasting and high pressure hosing activities." http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A953049&dswid=-6350 (se sammandraget). De utgår alltså från att utläckning av TBT kan man bortse från när det finns flera lager TBT-fri bottenfärg utanpå.  Men förtiger detta i sin marknadsföring. 

 

Om utläckningen av organiska tennföreningar som TBT från båtbottnar i sjön "is presumed to be negligible" frågar man sig varför man skall behöva avlägsna gamla lager bottenfärg som innehåller rester av TBT som påmålats på 1980-talet eller tidigare. Båtbottenfärger innehållande TBT har som sagt inte funnits på svenska marknaden sedan 1989.

 

En annan fråga man kan ställa sig är om de som utarbetat förordningarna kring TBT kunnat föreställa sig att de förordningarna 15-30 år senare skulle komma att användas för att ekonomiskt och på annat sätt skada ägare till fritidsbåtar med båtar som före förbudet 1989 hade bottenmålats med då tillåtna bottenfärger innehållande TBT. Men som sedan av  miljöskäl eller andra skäl avstått från att förorena marken under sina båtar genom högtryckstvättning eller annan färgborttagning. 

 

Några krav på rengöring av fritidsbåtar från gamla rester av TBT finns inte i andra länder, utan det är endast ägare till fritidsbåtar i Sverige som drabbas. Trots att lagstiftningen på området är densamma i hela Europa.

 

Miljöproblemet med TBT utgörs av att fortplantning (imposex-effekt) och tillväxt hos ostron och andra musslor inhiberas redan vid mycket låga halter av TBT, varför det är olämpligt att förlägga musselodlingar i eller i närheten av hamnar. En kortfattad äldre översikt kring miljöproblemen med TBT kan läsas på länken http://www.coastalwiki.org/wiki/TBT_and_Imposex .  

 

I tidigare nämnd länk https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/  står att senaste uppdatering skedde 2016-02-25. Men många både senare och tidigare utländska vetenskapliga rapporter visar att det marina livet fortgående återhämtar sig från gamla skador orsakade av TBT, och utan att man utomlands rengjort några fritidsbåtar från TBT.  

 

Nedan återges sammandrag för två sådana rapporter, men det finns många liknande rapporter. Av den norska rapportens kompletta text  (12.48Mb) https://niva.brage.unit.no/niva-xmlui/handle/11250/2588674 framgår att man vad gäller TBT uppnått god status till och med i centrala Oslo, Akershuskaia (se tabell 11, sid 51; "Blue-filled circles indicate no exceedances of EQS with respect to Environmental Quality Standards from the Water Framework Directive").  

 

I Norge liksom i andra länder har man veterligen inte genomfört någon rengöring från TBT på fritidsbåtar. 

 

Title: Contaminants in coastal waters of Norway 2017
(from page 6) For the first time since 1991, there were no effects of TBT on dogwhelk (imposex parameter VDSI=0) at all eight stations. There were significant downward long-term trends for TBT at all stations, except for Brashavn in the Varangerfjord where no trend could be seen and previous VDSI levels were low. The synchronous decreases in both TBT concentrations and imposex parameters in dogwhelk coincides with the TBT bans. The results indicate that the legislation banning the use of TBT since 2008 has been effective.
(from page 93) "The results show that the Norwegian legislation banning application of organotin on ships shorter than 25 meters in 1990 and longer than 25 meters in 2003/2008, has been effective in reducing imposex in dogwhelk populations. The international convention that was initiated by the International Maritime Organization (IMO) did not only ban application of organotin on ships after 2003 but also stated that organotin after 2008 could not be part of the system for preventing fouling on ships. VDSI in dogwhelk was around level 4 in all dogwhelk stations before the ban in 2003, except for the Varangerfjord where the VDSI had been low (<0.3) in the whole monitoring period. It was a clear decline in VDSI as well as TBT at all stations between 2003 and the total ban in 2008 (Figure 31, Figure 32). In the post-ban period since 2008, the VDSI levels have been below PROREF (3.68) at all stations, and the levels has been close to zero at many of the stations".
https://niva.brage.unit.no/niva-xmlui/handle/11250/2588674 

 

Title: Organotins and Imposex in Europe: A Pre-ban and Post-ban Perspective (from December, 2017)
Abstract: The use of tributyltin (TBT) and, to a lesser extent, triphenyltin (TPT) as biocides in antifouling paint formulations during the last decades of the twentieth century was responsible for the global contamination of the coastal and offshore areas of the European aquatic environment. This widespread contamination was responsible for extensive deleterious effects in nontarget organisms particularly in gastropods, which, as a consequence of TBT exposure, developed imposex in a dose-dependent manner. Over the last decades, more than 20 gastropod species registering the occurrence of imposex were used by European researchers to ascertain the degree of TBT pollution in the European coastal and marine environment. In this chapter, we will evaluate the status of organotin (OT) contamination in European countries, using imposex in gastropods as a surrogate. The temporal trends uncovered are evaluated under the light of the 2003 European ban (Directive 2002/62/EC and Regulation 782/2003) and the AFS Convention (entered into force in 2008). The reduction of TBT pollution is addressed under the same light. Overall, we conclude that significant reductions in imposex levels started to emerge after the European ban (2003), though those reductions were more pronounced from 2008 onward. The most recent surveys disclose that the recovery of the ecosystems from the “TBT nightmare” is ongoing.
https://www.researchgate.net/publication/311506992_Organotins_and_Imposex_in_Europe_A_Pre-ban_and_Post-ban_Perspective 

 

Fritidsbåtar som på sina bottnar har kvar rester av TBT som påmålats för mer än 30 år sedan skapar alltså inga ekotoxiska problem. Särskilt om man låter färgen sitta kvar, och kanske därtill återkommande övermålar med ny färg som ger ökad spärr mot utläckning av TBT."

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev Mellgard:

Men den eventuella osäkerheten är betydelselös om ett par skikt av vanlig båtbottenfärg fungerar som spärr för utläckning, vilket är i högsta grad sannolikt. För hur skulle det annars gå att förklara att det på ett antal äldre båtar och mer än 30 år efter att TBT-innehållande bottenfärger försvann från marknaden finns kvar tenn i mängder som kan vara upp till hälften av den mängd tenn per ytenhet båtbotten som nymålats med TBT-innehållande bottenfärg under 1980-talet eller tidigare?

Om om det är som du själv hävdar här, att tennet har halverats eller mer så funkar ju bottenfärg dåligt som spärr. 

 

Men nog om det. 
Nu blir det seglingssemester med min sjösatta, tennfria båt 🙂

  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
51 minuter sedan skrev Peter_K:

Om om det är som du själv hävdar här, att tennet har halverats eller mer så funkar ju bottenfärg dåligt som spärr. 

Finns nog ingen anledning förmoda att spärrande bottenfärg  påmålats innan något tenn (TBT) försvunnit ut i sjön från sjösatt båt.

   

52 minuter sedan skrev Peter_K:

Nu blir det seglingssemester med min sjösatta, tennfria båt 🙂

Tack vare att jag ännu inte behövt arbeta med båten inför sjösättning fås tid till annat. Nu senast tältvandring vid Sylarna (bild). Båtlivet i egen båt kan vänta till nästa år. Eller tills jag blivit gammal (är 77 år ung).

Storulvån.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
15 minuter sedan skrev Mellgard:

Finns nog ingen anledning förmoda att spärrande bottenfärg  påmålats innan något tenn (TBT) försvunnit ut i sjön från sjösatt båt.

Vad baserar du detta påstående på?

Som jag ser det är det helt grundlösa antaganden. 

15 minuter sedan skrev Mellgard:

Tack vare att jag ännu inte behövt arbeta med båten inför sjösättning fås tid till annat. Nu senast tältvandring vid Sylarna (bild). Båtlivet i egen båt kan vänta till nästa år. Eller tills jag blivit gammal (är 77 år ung).

Jag utförde arbetet med båten i mars-april, dvs före man kan vandra i Sylarna (om man nu får för sig att vandra). Det är faktiskt rätt trevligt att göra arbetet med båten då när alla andra är där, så man kan snacka skit mm. 
Och - om du säljer båten har du ju ändå mer tid att vandra. 
 

Tillägg; vid 77 års ålder kan ålderdomen komma väldigt snabbt om man har otur, jag har sett det på nära håll, så vänta inte för länge med ditt båtliv. 

Edited by Peter_K

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Andra ronden med föreläggandet från transportstyrelsen. Utdrag ur min senaste skrivelse dit. 

 

"Försöket till domstolsprövning inleddes med en propå till Botkyrka kommuns miljöförvaltning. För det var känt för mig att förelägganden från miljöförvaltningar kunde överklagas till Mark- och miljödomstol, med länsstyrelse som föregående instans. Fick i stället ett föreläggande från Transportstyrelsen. Föreläggandet angavs kunna överklagas till Regeringen och inte som jag förväntat till förvaltningsdomstol.  
   
Varken Transportstyrelsen eller Regeringen beaktade miljöbalkens skälighetsregel, specifikt rimligheten i att belasta en ägare till en äldre liten fritidsbåt med kostnader för sanering av storleksordningen 30 tkr utan att någon väsentlig fördel för människa eller miljö åberopats eller kunnat uppnås.   

 

Anhåller nu om att få ett föreläggande förenat med vite - se slutet av det tidigare föreläggandet. Avsikten är att efter nytt överklagande erhålla rättsprövning med avseende på miljöbalkens skälighetsregel. 

 

Någon sanering (borttagning av bottenfärg på min båt) kommer inte att bli genomförd, åtminstone inte i närtid."   

 

Tricket att styra ett överklagande till regeringen tror jag inte transportstyrelsen kan upprepa. Finns det förresten något bättre bevis på att ett land är i sönderfall än att färgen på bottnen av en liten fritidsbåt görs till ett regeringsärende genom förmedling av en statlig myndighet? 

 

"Få folk är mer kuvade än det svenska. ty här förhåller man sig inte till makten, man har internaliserat den." (Einar Askestad)

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minuter sedan skrev Mellgard:

Finns det förresten något bättre bevis på att ett land är i sönderfall än att färgen på bottnen av en liten fritidsbåt görs till ett regeringsärende genom förmedling av en statlig myndighet?

Herre. Gud. 

Snälla, flytta om du känner så. 
Och ta med dig gift-båten, tack. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Peter_K:

Snälla, flytta om du känner så. 
Och ta med dig gift-båten, tack. 

Kan inte, för båten råkar stå på ett ställe som nog inte kan nås av kranbil. Hindrande räls och banvall. Bild från en vår och före sjösättningar.

 

Beklagar att jag grusat förhoppningar att ett regeringsbeslut skulle göra intryck på mig. Förstår att det väcker känslor. 

Båtplats.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minuter sedan skrev Mellgard:

Kan inte, för båten råkar stå på ett ställe som nog inte kan nås av kranbil. Hindrande räls och banvall. Bild från en vår och före sjösättningar.

 

Beklagar att jag grusat förhoppningar att ett regeringsbeslut skulle göra intryck på mig. Förstår att det väcker känslor. 

Båtplats.jpg

Inte då. 
Jag är övertygad att du är orubblig i din tro att du har rätt och gör något bra - men att se myndigheternas agerande som bevis på fel i samhället, nej, där går det för långt. 
Felet i samhället är sådana som du. 
En person som slösar mina skattepengar på att få behålla ett hormonstörande ämne på din båtbotten, och sedan gnäller när det visar sig att du inte kommer någonstans.

Rättshaverism i sin renaste form.
Fy fan. 

 

Om din båt inte går att flytta - hur kom den dit? Har de byggt räls och banvall efter den ställdes på land?

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Mellgard:

 

Tricket att styra ett överklagande till regeringen tror jag inte transportstyrelsen kan upprepa. Finns det förresten något bättre bevis på att ett land är i sönderfall än att färgen på bottnen av en liten fritidsbåt görs till ett regeringsärende genom förmedling av en statlig myndighet? 

 

Tja, det var trots allt du som valde att ta det till regeringen. Det skedde inte per automatik.

 

Nu är det lätt hänt att eventuell rättsprocess blir dyrare för dig om du förlorar än vad det hade kostat att fixa båtens bottenfärg med extra allt, premiumfärger och någon som gjorde det åt dig 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det gäller att få motståndarsidan att förstå att i rättsstater tolkas lagar och förordningar av domstolar. Inte av myndigheter, regeringar eller intresseorganisationer. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Mellgard:

Det gäller att få motståndarsidan att förstå att i rättsstater tolkas lagar och förordningar av domstolar. Inte av myndigheter, regeringar eller intresseorganisationer. 

Då kanske det är dags att anmäla dig för miljöbrott. Grovt miljöbrott är det upp till 6 år i finkan, smaka på den du!

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minuter sedan skrev pseudonym:

Då kanske det är dags att anmäla dig för miljöbrott. Grovt miljöbrott är det upp till 6 år i finkan, smaka på den du!

Tack så mycket! Då slapp jag att själv påminna motståndarsidan om den möjligheten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
10 timmar sedan skrev Mellgard:

Tack så mycket! Då slapp jag att själv påminna motståndarsidan om den möjligheten.

”Motståndarsidan”, är det alla utom du själv..?

5CB271B1-4F01-41F6-BF91-9EE42C628FEE.gif

Edited by Peter_K

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev Peter_K:

”Motståndarsidan”, är det alla utom du själv..?

5CB271B1-4F01-41F6-BF91-9EE42C628FEE.gif

Ingemar Mellgard har troligen en mycket stark neanderthalgen som stärker hans tro att han är den enda som gör saker rätt, alla andra gör fel.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2021-07-23 vid 02:01 skrev Peter_K:

”Motståndarsidan”, är det alla utom du själv..?

Fiendesidan är kanske en mer adekvat term, eftersom jag för en avvärjningsstrid.

 

Tjänstemannaaktivismen kring TBT på transportstyrelsen till slut kanske kan bli rättsligt prövad. Aktivisterna hoppades möjligen få ett entydigt klartecken från regeringen att gå vidare med saken, men det uteblev.  

 

I dagsläget utgörs fienden främst av självutnämnd "miljödomstol" på båtklubb.

 

Kanske det slutar med återtåg till Norge. Här syns jag i ett skämt för åtta år sedan. Tre tjejer i den svenska klättereliten var sällskap under en dagstur med båten vid Tromsø. Den drygt två minuter långa videon var sammanställd av Johanna Smilla Stålnacke, bergsguide i Chamonix. 
vimeo.com/73343573    
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev Mellgard:

Aktivisterna hoppades möjligen få ett entydigt klartecken från regeringen att gå vidare med saken, men det uteblev.  

Man behöver inte direkt vara aktivist för att tycka det är fullt rimligt att ta bort ett ämne från sin botten som varit totalförbjudet i snart femton år, speciellt inte när du blivit varskodd om detta ett år innan klubben genomdrev förbudet och dessutom fått ett extra år på dig. 
Regeringen var inte alls otydlig, däremot förstår jag att du inte gillade svaret. 
 

Vilka skulle du då säga är ”fiendesidan”?

Är det alla utom du?

Hur många är på Mellgard-sidan?

Hur många andra båtägare har du blivit kontaktad av som är lika ledsna över att de måste ta bort hormonstörande ämnen från sin båt? 
 

Har du övervägt att kontakta ”Båtfolket”?

Kanske kan ni göra slag i sak, även de har fått sitt båtanvändande förstört av dumma och elaka pålagor av myndigheter som inte förstår någonting; de har en hemsida och finns på Facebook om du vill veta mer om dem.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev Mellgard:

I dagsläget utgörs fienden främst av självutnämnd "miljödomstol" på båtklubb.

Jag brukar hålla mig borta från den här tråden för man blir bara irriterad, men eftersom jag själv suttit i styrelsen i ideella föreningar så kan man påminna om att styrelsen ÄR den demokratiskt valda domstolen inom ramarna för klubbens verksamhet. Drar man inte jämt med styrelsen i klubben får man yrka på att en majoritet av klubbens medlemmar kräver förändring eller avsätter styrelsen, eller gå med i en annan klubb. Som styrelse måste man se till majoritetens bästa, det går inte att ta hänsyn till varenda medlems särintressen. Man har inte rätt bara för att man tycker styrelsen har fel.

 

Har man en fråga man vill driva så får man hitta fler som tycker det är viktigt. Gör man inte det, eller bara blir en högljudd minoritet, så fortsätter man vara ett jobbigt särintresse som distraherar styrelsen och hela klubben från viktigare saker att syssla med.

 

Jag tycker fortsatt att både Mellgard har vissa trolltendenser, dvs det är kul att fortsätta bara för sakens skull och att det upprör så många. Själv satsar jag på att landa inlägg #1000 eftersom tråden levt kvar imponerande längre. Mellgard behöver satsa på nåt viktigare, att umgås

med sina barnbarn eller så. Det ska jag göra nu, tack och hej.

  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det är välkänt att TBT bryts ned till ogiftigt tenn av både UV-strålning (solljus) och syre. Mindre känt är att även mikrobiologiska processer kan åstadkomma nedbrytning av TBT.  

 

"These field data suggest that the released organotin compounds, such as TBT, are being transformed into inorganic tin by bed-sediment microbial processes."
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15352448/ 

 

Extra intressant var att för 50 år sedan lyssna på föreläsningar på Chalmers i biokemi. För det sades att professor Erik von Sydow var bror till Max von Sydow. Något som dock inte verkar stämma.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev Mellgard:

Det är välkänt att TBT bryts ned till ogiftigt tenn av både UV-strålning (solljus) och syre.

En bra anledning att inte se till att det hamnar i havet då, där syre och solljus är rätt ovanligt, utan i stället ta bort det från båtbotten när båten är på land, då TBT är hormonstörande för vattenlevande organismer. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy