Jump to content
Monday 20 September 2021
Mellgard

Funderingar kring TBT (tributyltenn)

Recommended Posts

Posted (edited)

Nej, tråden blev verkligen inte välbesökt av olika anledningar.

Här nedan är trådstarten i sin helhet och här kommer man till tråden.

 

 

2021-03-12 vid 13:34 skrev Mackey:

Med anledning av ämnet Funderingar kring TBT (tributyltenn) vill jag starta en tråd där vi kan diskutera följande frågor (i lugn och sansad ton) om intresse finns.

 

 • Hur skadlig är egentligen kvarvarande TBT på båtbottnarna?
 • Hur skadlig är den TBT som nu finns på varvsplaner och i hamnarnas sediment?
 • Vad händer med TBT:n när en båt skrapas, slipas, blästras eller skrotas.
 • Har Sverige/Transportstyrelsen övertolkat AFS?
 • Vilken rätt har kommuner/markägare att kräva att TBT avlägsnas från alla båtbottnar?
 • Vilka skyldigheter har båtklubbarna och dess styrelser gentemot kommuner och markägare när det gäller TBT och andra miljöstörande aktiviteter/ämnen?
 •  Hur hanteras frågan i andra länder och varför hanteras den lika/olika jämfört med i Sverige?

 

Även annat intressant kring TBT kan rymmas i tråden så länge det är seriöst och/eller någorlunda vetenskapligt.

Diskussioner om "enskilda fall" vill jag gärna att vi lämna utanför tråden!

 

Med hopp om intressanta TBT-diskussioner!

Mackey

 

Edited by Mackey

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
2021-07-28 vid 09:12 skrev Peter_K:

Om jag förstår saken rätt fick du information från båtklubben för flera år sedan att en båt med TBT på botten inte får sjösättas ...  


Information att det fanns överskott av tenn på min båt erhöll jag 9 november förra året, efter att någon från Happy Boat mätt min och ett 20-tal andra båtar. Kravet från båtklubben på intyg om TBT-fritt skrov före sjösättning fick jag och båtklubbens övriga medlemmar sig tillsänt 6 april i år. Jag brukar sjösätta i april.

 

"This aggression will not stand, man."

 

Vem har förresten hittat på det där om att båt med TBT på botten inte skulle få sjösättas? Det är båtar på land som kanske kan utgöra en hälsorisk vid oförsiktig färgborttagning. 

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

  

48 minuter sedan skrev Mellgard:

Information att det fanns överskott av tenn på min båt erhöll jag 9 november förra året,

 

48 minuter sedan skrev Mellgard:

Kravet från båtklubben på intyg om TBT-fritt skrov före sjösättning fick jag och båtklubbens övriga medlemmar sig tillsänt 6 april i år.

 

Fast båtar med TBT har ju inte varit tillåtna åtminstone sedan 2019-05-28 enligt miljöreglerna nedan, dvs. två år tidigare. Två år av bristande förståelse och/eller inaktivitet (förutom att göra livet surt och krångligt för dig själv och andra) från din sida kan ju knappast vara båtklubbens fel.

 

MILJÖREGLER XXX BÅTKLUBB 2019

Xxx Båtklubbs miljöregler har tillkommit för allas trevnad, samt för minska risken att bryta mot lagar, få miljöförelägganden som i sin tur utesluter möjligheten för oss att söka bidrag. Reglerna antagna 2019 05 28 kommuniceras ut till alla medlemmar.

 

• Båtar behandlade med förbjuden sk fartygsfärg innehållande TBT, Tributyltenn är inte tillåtna.

 

Om det skulle ha varit så att TBT-förbudet kommit som en blixt från en klar himmel så skulle jag ha förstått delar av ditt agerande, men inte som läget är nu. Det har blixtrat i minst två år utan att du gjort något åt ditt hormonstörande skrov.

Edited by Mackey
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minuter sedan skrev Mackey:

Fast båtar med TBT har ju inte varit tillåtna åtminstone sedan 2019-05-28 enligt miljöreglerna nedan, dvs. två år tidigare.


Finns det något i Grödinge båtklubbs stadgar som öppnar möjlighet för klubbstyrelsen att införa miljöregler som inte underställs årsmöte för prövning och godkännande?

 

https://grodingebatklubb.se/wp-content/uploads/sites/4/2020/11/Stadgar-Regler-GBK-1.pdf 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
21 minuter sedan skrev Mellgard:


Finns det något i Grödinge båtklubbs stadgar som öppnar möjlighet för klubbstyrelsen att införa miljöregler som inte underställs årsmöte för prövning och godkännande?

 

https://grodingebatklubb.se/wp-content/uploads/sites/4/2020/11/Stadgar-Regler-GBK-1.pdf 

Enligt miljöbalken har verksamhetsutövare en skyldighet att planera och kontrollera sin verksamhet för att förebygga att skada uppstår.

 

En vald styrelse får anses vara verksamhetsutövare kan jag tycka, men om du har något som visar att så inte är fallet så skulle det vara intressant att se detta.

 

OM styrelsen INTE ska ha ansvar för vissa delar av verksamheten tycker jag detta bör framgå av stadgarna och det bör även framgå till vem/vilka detta ansvar delegerats.

 

Faktum att du inte gjort något åt din hormonstörande båtbotten under de minst två år du känt till att det inte är tillåtet med TBT i Xxx Båtklubb faller bara tillbaks på dig själv.

Edited by Mackey

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Mackey

Varför citerar du min fråga när du inte har något svar på den?

 

Miljöfrågor i en ideell förening kan knappast ha sådan särställning att en  föreningsstyrelse kan bortse från föreningens stadgar.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minuter sedan skrev Mellgard:

@Mackey

Varför citerar du min fråga när du inte har något svar på den?

 

Miljöfrågor i en ideell förening kan knappast ha sådan särställning att en  föreningsstyrelse kan bortse från föreningens stadgar.  

Så vad står det om styrelsens ansvar och befogenheter i Xxx Båtklubbs stadgar?

Finns det något som tyder på att styrelsen inte är ansvarig för miljöfrågorna?

 

Det verkar ju inte som att föreningens medlemmar motsatt sig styrelsens agerande, för styrelsen har väl fått ansvarsfrihet, lr?

Har du ens tagit upp frågan om styrelsens ansvarsfrihet på årsmötet?

Om inte är det ju väldigt märkligt att först låta styrelsen få ansvarsfrihet utan att bry sig om att göra något och sedan sätta igång att driva någon sorts strid mot en styrelse som fått ansvarsfrihet av föreningens medlemmar.

 

Faktum kvarstår, du har inte gjort något åt din hormonstörande båtbotten under de minst två år du känt till att det inte är tillåtet med TBT i Xxx Båtklubb.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minuter sedan skrev Mackey:

Så vad står det om styrelsens ansvar och befogenheter i Xxx Båtklubbs stadgar?

Finns det något som tyder på att styrelsen inte är ansvarig för miljöfrågorna?


Tja, det är väl bara att läsa på om det.
https://grodingebatklubb.se/wp-content/uploads/sites/4/2020/11/Stadgar-Regler-GBK-1.pdf 

 

Som hedersmedlem i en förening som är lite större än båtklubben är jag inte obekant med föreningsrättsliga frågor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minuter sedan skrev Mellgard:


Tja, det är väl bara att läsa på om det.
https://grodingebatklubb.se/wp-content/uploads/sites/4/2020/11/Stadgar-Regler-GBK-1.pdf 

 

Som hedersmedlem i en förening som är lite större än båtklubben är jag inte obekant med föreningsrättsliga frågor.

Jag kan inte se några undantag för styrelsens ansvar, så de är uppenbarligen ansvariga för miljöfrågorna.

 

25 minuter sedan skrev Mackey:

Det verkar ju inte som att föreningens medlemmar motsatt sig styrelsens agerande, för styrelsen har väl fått ansvarsfrihet, lr?

Eftersom du inte kommenterar detta misstänker jag att föreningsstämman givit styrelsen ansvarsfrihet.

 

26 minuter sedan skrev Mackey:

Har du ens tagit upp frågan om styrelsens ansvarsfrihet på årsmötet?

Eftersom du inte kommenterar detta misstänker jag att du inte tagit upp frågan om att föreningsstämman borde motsätta dig ansvarsfrihet för styrelsen.

 

Du verkar inte ha lyckat göra någonting i denna fråga annat än att "gnälla".

 • Styrelsen har fått ansvarsfrihet utan att du agerat mot detta.
 • Miljöreglerna verkar finas kvar utan att du agerat.
 • Du har inte brytt dig om att ta i tid ta reda på om du har hormonstörande TBT på din båtbotten.
 • Du har inte brytt dig om att ta bort den hormonstörande färgen från din båtbotten när du väl fått reda på att du har sådan färg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minuter sedan skrev Mackey:

Jag kan inte se några undantag för styrelsens ansvar, så de är uppenbarligen ansvariga för miljöfrågorna.

 

Enligt båtklubbens stadgar ska vid årsmöte bl.a. följande behandlas och protokollföras
13. Fastställande av förändringar i föreskriftsamlingen.   

 

Är det i sin ordning att runda det genom att utanför föreskriftsamlingen införa föreskrifter som man kallar miljöregler? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
16 minuter sedan skrev Mellgard:

Enligt båtklubbens stadgar ska vid årsmöte bl.a. följande behandlas och protokollföras
13. Fastställande av förändringar i föreskriftsamlingen.   

 

Är det i sin ordning att runda det genom att utanför föreskriftsamlingen införa föreskrifter som man kallar miljöregler? 

Det verkar ju som att frågan varit uppe till behandling på årsmötet 2020-02-23 nu när man nu rotar lite mera i detta märkliga ärende.

image.png.01468baa7fe6e808bf8d78beccc38678.png

Styrelsen har ju uppenbarligen fått i uppdrag att revidera miljöreglerna tack vare en av dina tre din motioner. Det var väl bra.

 

Miljöreglerna verkar ju ha funnits sedan 2017 och reviderats.

Edited by Mackey

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timmar sedan skrev Mellgard:

Kravet från båtklubben på intyg om TBT-fritt skrov före sjösättning fick jag och båtklubbens övriga medlemmar sig tillsänt 6 april i år. Jag brukar sjösätta i april.

Nja. 
Redan 21/4 2020 skriver du ju i den här tråden att klubben hade framfört sådana krav. Du skrev sedan att du misstänkte att du hade TBT-färg på din båt, men att du motsatte dig mätning av din båt. Du fick också dispens att sjösätta 2020, och ägnade vintern 2020/2021 åt att skriva brev i stället för att åtgärda din botten. 
 

Dvs, du har helt och hållet satt dig i den här skiten alldeles själv. Det är bara och helt enbart du själv som gjort så du inte för sjösätta, och ingenting någon annan skall lastas för. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minuter sedan skrev Mackey:

Det verkar ju som att frågan varit uppe till behandling på årsmötet 2020-02-23 nu när man nu rotar lite mera i detta märkliga ärende.

Det är åtminstone inte märkligt att jag som medlem i Grödinge båtklubb provocerats till att göra motstånd i den större frågan om nyttan av TBT-mätning och färgborttagning.

 

Färgborttagning - för sanering är fiendesidans term. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
23 minuter sedan skrev Mellgard:

Det är åtminstone inte märkligt att jag som medlem i Grödinge båtklubb provocerats till att göra motstånd i den större frågan om nyttan av TBT-mätning och färgborttagning.

Du är nog ensam om den ståndpunkten. 

Jo - det är märkligt. 
I stort sett alla andra kan se en poäng att ta bort ett ämne som är hormonstörande för havslevande snäckor från en båt.
Ett ämne som varit förbjuden på bottnar i snart femton år. 

Och - att följa de regler den förening man är medlem i sätter upp.

Edited by Peter_K

Share this post


Link to post
Share on other sites
2021-08-01 vid 18:34 skrev Peter_K:

I stort sett alla andra kan se en poäng att ta bort ett ämne som är hormonstörande för havslevande snäckor från en båt.
Ett ämne som varit förbjuden på bottnar i snart femton år. 

 

För min del kan jag inte se någon poäng i att trettio år efter säljförbudet av TBT-bottenfärg för fritidsbåtar tvingas ta bort all nutida bottenfärg. 

 

De som driver på om XRF-mätningar och efterföljande färgborttagning på fritidsbåtar är affärsintressena bakom firma Happy Boat (anstiftare), aktivister på Transportstyrelsen,
tjänstemän på kommunala miljöförvaltningar i främst stockholmstrakten, och miljöaktivister på en del båtklubbar. Samt tjänstemän på båtklubbarnas centralorganisation Svenska Båtunionen (SBU).

 

Har någon av dessa lämnat information om nedbrytning av TBT till oskadliga ämnen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

 

För min del kan jag inte se någon poäng i att trettio år efter säljförbudet av TBT-bottenfärg för fritidsbåtar tvingas ta bort all nutida bottenfärg. 

 

De som driver på om XRF-mätningar och efterföljande färgborttagning på fritidsbåtar är affärsintressena bakom firma Happy Boat (anstiftare), aktivister på Transportstyrelsen,
tjänstemän på kommunala miljöförvaltningar i främst stockholmstrakten, och miljöaktivister på en del båtklubbar. Samt tjänstemän på båtklubbarnas centralorganisation Svenska Båtunionen (SBU).

 

Har någon av dessa lämnat information om nedbrytning av TBT till oskadliga ämnen?

Sen finns det ju även vanliga miljösvin!

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

För min del kan jag inte se någon poäng i att trettio år efter säljförbudet av TBT-bottenfärg för fritidsbåtar tvingas ta bort all nutida bottenfärg. 

Gäller din poäng om att man inte behöver ta omhand om gamla miljösynder bara de miljögifter du själv använder eller gäller det alla miljögifter?

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minuter sedan skrev Mackey:

Gäller din poäng om att man inte behöver ta omhand om gamla miljösynder bara de miljögifter du själv använder eller gäller det alla miljögifter?

Den frågan lär du inte få ett svar på då den inte passar in i Mellgards agenda och hans syften.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Min båt har inte målats med bottenfärg som innehåller TBT under senaste trettio åren. Mig veterligen finns ingen förordning som ålägger mig ta bort bottenfärg på båten. Tomt prat från tjänstemän på myndigheter eller självutnämnda "myndigheter" är inte förordning. 

 

Förresten så är jag gammal miljöaktivist, med särskilt intresse för miljöfrågor i fjällvärlden. Har som exempel på 70-talet skrivit remissvar angående motortrafik i obrutna fjällområden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minuter sedan skrev Mellgard:

Min båt har inte målats med bottenfärg som innehåller TBT under senaste trettio åren. Mig veterligen finns ingen förordning som ålägger mig ta bort bottenfärg på båten.

Det har du helt rätt i. 
Men det finns en förordning som förbjuder dig att sjösätta en båt med TBT-haltig färg, det kan du inte ha missat efter de c:a 1000 inlägg som skrivits här nu, och med en båt stående på land? Och, vi kanske kan enas om att det blir ju svårt att bara ta bort TBT-färgen men behålla den andra? Som bonus får du en båt som är snabbare i lättvind och går högre på kryss, vilket var anledningen till att mina 30 år med färglager som då fanns på båten åkte bort. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev Mellgard:

De som driver på om XRF-mätningar och efterföljande färgborttagning på fritidsbåtar är affärsintressena bakom firma Happy Boat (anstiftare), aktivister på Transportstyrelsen,
tjänstemän på kommunala miljöförvaltningar i främst stockholmstrakten, och miljöaktivister på en del båtklubbar. Samt tjänstemän på båtklubbarnas centralorganisation Svenska Båtunionen (SBU).

Det står ju dig helt fritt att anlita en annan aktör på marknaden än Happy Boats som inte alls agerar i en monopolsituation, det finns andra laboratorium som testar detta. Det är nog 1,5 år sedan jag skrev det första gången. 
🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minuter sedan skrev Peter_K:

Men det finns en förordning som förbjuder dig att sjösätta en båt med TBT-haltig färg, det kan du inte ha missat ....

Syftar du på skrivningen "Det är förbjudet att sjösätta en båt med TBT-rester på sin botten ... " 
https://batmiljo.se/mala-baten/valja-bottenfarg/tbt-och-andra-biocider/

 

Sajten Båtmiljö.se drivs sedan flera år av Svenska Båtunionen efter att tidigare ha skötts av Skärgårdsstiftelsen. Det ovan länkade ser jag som ett mästerstycke i manipulation.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

Syftar du på skrivningen "Det är förbjudet att sjösätta en båt med TBT-rester på sin botten ... " 

Nej, jag syftar på AFS-förordningen (EG) nr 782/2003

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minuter sedan skrev Peter_K:

Nej, jag syftar på AFS-förordningen (EG) nr 782/2003

Står inget om förbud att sjösätta i (EG) nr 782/2003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX%3A32003R0782   

 

Däremot står det
"(21) För fartyg som har en längd på 24 meter eller därunder krävs det inga särskilda föreskrifter om besiktning eller försäkran, eftersom dessa fartyg, huvudsakligen fritids- och fiskebåtar, redan omfattas av direktiv 76/769/EEG."

 

De XRF-mätningar av TBT som här och där pågår i landet är en typ av besiktning eller kriminalteknisk undersökning. Om kommunala miljöförvaltningar vill se resultat från sådana mätningar får väl de utföra eller bekosta dem. Inte belasta ideellt arbetande personal på båtklubbar. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

Står inget om förbud att sjösätta i (EG) nr 782/2003

Pkt 5:

”AFS-konventionens tillämpningsdatum är den 1 januari 2003 för förbudet mot applicering av tennorganiska föreningar på fartyg och den 1 januari 2008 för totalförbudet mot förekomsten av tennorganiska föreningar på fartyg.

Dvs, rätt tydligt, totalförbud sedan 2008. Understrykningen är gjord av mig. 
 

Källa, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R0782:20090420:SV:PDF

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

De XRF-mätningar av TBT som här och där pågår i landet är en typ av besiktning eller kriminalteknisk undersökning. Om kommunala miljöförvaltningar vill se resultat från sådana mätningar får väl de utföra eller bekosta dem. Inte belasta ideellt arbetande personal på båtklubbar. 

Jag kan inte se någonstans att någon enda kommun har krävt att få resultat av xrf-mätningar eller liknande. Däremot finns krav att du inte får sjösätta om du har TBT-färg på din botten, och då har man ju ett par val; dels kan man mäta och få reda på hur det förhåller sig, eller så kan man ta bort all gammal färg och då vet man också. 
Jag orkar inte leta bland alla inlägg och bland din klubbs regler, men jag vet att det hade räckt att lämna ett intyg att din båt var fri från TBT-haltig färg. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 timmar sedan skrev pseudonym:
7 timmar sedan skrev Mackey:

Gäller din poäng om att man inte behöver ta omhand om gamla miljösynder bara de miljögifter du själv använder eller gäller det alla miljögifter?

Den frågan lär du inte få ett svar på då den inte passar in i Mellgards agenda och hans syften.

Hittills har du rätt.

Återstår att se om det blir något svar lite senare.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minuter sedan skrev Mackey:

Hittills har du rätt.

Återstår att se om det blir något svar lite senare.

Besvarar han så står han med byxorna nere vid anklarna.😉

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Peter_K:

”AFS-konventionens tillämpningsdatum är den 1 januari 2003 för förbudet mot applicering av tennorganiska föreningar på fartyg och den 1 januari 2008 för totalförbudet mot förekomsten av tennorganiska föreningar på fartyg.

Dvs, rätt tydligt, totalförbud sedan 2008. Understrykningen är gjord av mig. 

 

Den understrukna texten har ingen rättsverkan för den står endast under skäl för förordningen. Det gällande stycket i förordningen står längre ned under artikel 5, punkt 2 och lyder

 

"Från och med den 1 januari 2008 får de fartyg som avses i artikel 3.1 antingen inte ha några tennorganiska föreningar som fungerar som biocider i antifoulingsystem på sina skrov, yttre delar eller utsidor, eller så måste de vara täckta med en beläggning som utgör en spärr för sådana föreningar som läcker ut från det förbjudna antifoulingsystemet."
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R0782:20090420:SV:PDF 

 

Blanda inte in min båt för den är som rättsärende ett specialfall.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
8 timmar sedan skrev Mackey:

Gäller din poäng om att man inte behöver ta omhand om gamla miljösynder bara de miljögifter du själv använder eller gäller det alla miljögifter?

Har din fråga någon relevans vad gäller TBT? I så fall får du gärna förtydliga frågan.

 

Någon kommentar till "TBT, (tributyltenn) är cancerframkallande ..."?
https://bullandomarina.se/for-batagare/miljoregler-for-batplats-pa-bullando-marina/ 

Har för mig att du har din båt på Bullandö Marina. 

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy