Jump to content
Sunday 18 April 2021
Ljungbergarn

Promillelagen och SBU

Recommended Posts

18 minuter sedan skrev cetex:

Jag kallar inte 96% av medlemmarna för aktivister, jag kallar den som på eget bevåg bestämmer sig för att genomföra något utan att säkra det hos de som egentligen bestämmer (medlemmarna) för att vara en aktivist.

 

D.v.s, om belsutet tagits av eller i samrådan med medlemmarna så är det ju ok. Om beslutet tagits utan medlemmarnas involvering så är det direkt felaktigt och odemokratiskt eftersom medlemmarna (vad jag har förstått) tidigare beslutat att linjen om en förändring av lagen ska drivas av SBU.

 

Sen kan du hänvisa till helt irrelevanta undersökningar bäst du vill, det är inte de undersökningarna som avgör röstförfarandet inom SBU.

Nu har ju faktiskt styrelsen i SBU möjlighet att fatta egna beslut utan att det hålls en båtriksdag och görs en avstämning med medlemsförbunden, och att besluta att man inte driver frågan kring att avskaffa en lag som funnits i tio år vara syfte är att minska sjöfylleri, och som en solklar majoritet av båtägarna stödjer är inte speciellt kontroversiellt i mina ögon, och knappast att betrakta som ”aktivism”. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minuter sedan skrev Peter_K:

Nu har ju faktiskt styrelsen i SBU möjlighet att fatta egna beslut utan att det hålls en båtriksdag och görs en avstämning med medlemsförbunden, och att besluta att man inte driver frågan kring att avskaffa en lag som funnits i tio år vara syfte är att minska sjöfylleri, och som en solklar majoritet av båtägarna stödjer är inte speciellt kontroversiellt i mina ögon, och knappast att betrakta som ”aktivism”. 

Jag är inte själv med i någon båtklubb och har dålig koll på SBU, men enligt Ljungbergarn m.fl. har SBU's styrelse begått stadgebrott och en massa annat hemskt.

 

Vore kul om någon med lite insyn faktiskt kunde klarlägga vad som verkligen sagts och gjorts samt hur och när beslut fattats.

 

Utan att känna till SBU så har jag svårt att se att en styrelse kan gå emot beslut fattade av ägarna på en årsstämma. Om båtriksdagen är unionens stämma och det där senast fattade beslutet (man kan ju ändra sig från år till år) har varit att driva frågan så begår nog styrelsen fel om den egenmäktigt ändrar beslutet. Som sagt - är inte insatt i detaljerna kring SBU, men det vore kul med ett "nyktert" klarläggande av eventuella turer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev ArneRadar:

Jag tror säkert det hade gått att få till en justering av lagen om man lyckats samla båtsverige till ett konkret rimligt förslag, t.ex. sänka gränsen på båtar till 7 meter och 7 knop samt höja promillenivån till t.ex. 0,5. 

 

Jag tycker det är orimligt att i en rättsstat kriminalisera redan vid 0,2, och HD har ju på sätt och vis underkänt argumentet att man kan jämföra väg- och sjötrafik.

 

Men - oavsett vad jag eller andra tycker är rimligt eller orimligt kan jag inte förstå hur både Ljungbergarn och Båtfolket kan vara så fördömt enfaldiga och oförmögna till att reflektera över sina egna argument som i så många fall har uppenbara brister. Det är som om man trodde att antalet argument är viktigare än kvaliteten i dem. Varför skulle man annars försvara, men aldrig underbygga, dumheter som att lagen är världsunik, kostar samhället stora belopp, att KBV står för all ondska i världen och dessutom fått miljardanslag för att jaga båtfolk, att domstolarna dränks i sjöfyllerimål osv. Man missar även helt det avsiktligt normativa inslaget i lagstiftningen genom totallåsningen på antal dödsfall inom "avgränsningen". Och varför säger man inte vad man vill ha istället???

 

Att det s.k. Båtfolket dessutom totalt friskriver sig från att delta i debatten (eftersom alla som inte tycker som dem är skickligt manipulerade av nykterhetslobbyns desinformation) gör att jag fortfarande kiknar av skratt....

 

Jösses vilka klåpare!

Utmärkt inlägg. Huvudet på spiken. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minuter sedan skrev ArneRadar:

Jag är inte själv med i någon båtklubb och har dålig koll på SBU, men enligt Ljungbergarn m.fl. har SBU's styrelse begått stadgebrott och en massa annat hemskt.

Är själv med i en klubb som är SBU-ansluten, men det är väl inte helt solklart för mig hur alla beslut fattas, men att besluten bara skulle fattas en gång per år känns märkligt. 

Stadgarna är bara en googling bort... 

https://batunionen.se/dokument/svenska-batunionens-stadgar-2/

...och där framgår att unionsstyrelsen har befogenheter att fatta beslut som inte strider mot stadgarna, och jag kan inte se att de gjort så. 

41848917-55AE-424A-B615-158E81AB8E19.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 minutes ago, Peter_K said:

Är själv med i en klubb som är SBU-ansluten, men det är väl inte helt solklart för mig hur alla beslut fattas, men att besluten bara skulle fattas en gång per år känns märkligt. 

Stadgarna är bara en googling bort... 

https://batunionen.se/dokument/svenska-batunionens-stadgar-2/

...och där framgår att unionsstyrelsen har befogenheter att fatta beslut som inte strider mot stadgarna, och jag kan inte se att de gjort så. 

41848917-55AE-424A-B615-158E81AB8E19.jpeg

Vad jag förstår så finns det ett beslut från Båtriksdagen 2012 om att man skall verka för en utvärdering. När denna nu har skett så ser jag inget problem med att styrelsen för SBUs talan till nästa Båtriksdag.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Peter_K:

Är själv med i en klubb som är SBU-ansluten, men det är väl inte helt solklart för mig hur alla beslut fattas, men att besluten bara skulle fattas en gång per år känns märkligt. 

Stadgarna är bara en googling bort... 

https://batunionen.se/dokument/svenska-batunionens-stadgar-2/

...och där framgår att unionsstyrelsen har befogenheter att fatta beslut som inte strider mot stadgarna, och jag kan inte se att de gjort så. 

41848917-55AE-424A-B615-158E81AB8E19.jpeg

Det är osannolikt att en styrelse (unionsstyrelse) kan ändra ett stämmobeslut (båtriksdag) på eget bevåg. De står ju tydligt att det kan fatta beslut inom ramen för båtriksdagsbeslut. Det skulle i detta fall (om det föreligger ett båtriksdagsbeslut att driva promillefrågan) faktiskt innebära att man kan fatta sådana operativa beslut som behövs för att driva just promillefrågan, inte gå tvärtemot ett stämmobeslut.

 

Om styrelsen kan agera helt självsvåldigt i frågor som högsta beslutande organ fastställt är det riktigt illa rent principiellt. 

 

Om det däremot är som Abbe2 säger, d.v.s. att det endast föreligger stämmobeslut om att verka för en utvärdering, så är det en annan sak när utvärderingen gjorts. Det är ju sen upp till nästa båtriksdag att bevilja dem ansvarsfrihet eller ej samt välja om ledamöter eller ej. 

 

Hursomhelst - Vore som sagt kul om någon vet de lite mer exakta turerna inom SBU i denna fråga.

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, ArneRadar said:

Om det däremot är som Abbe2 säger, d.v.s. att det endast föreligger stämmobeslut om att verka för en utvärdering, så är det en annan sak när utvärderingen gjorts. Det är ju sen upp till nästa båtriksdag att bevilja dem ansvarsfrihet eller ej samt välja om ledamöter eller ej. 

 

 

Det ser ut som om den senaste gången sjöfyllerilagen var uppe på Båtriksdagen var 2016. Sörmlandskustens båtförbund motionerade då som följer:


"Sjöfyllerilagen - en onödig morallag.

Lagen om sjöfylleri infordes 2010. Erfarenheterna av lagen inger olust med en del tveksamma domar och orimligt hoga boter. Det finns därfor ett starkt missnöje bland ägare till fritidsbåtar mot lagen om båtfylleri vid 0,2 promille. Vanliga båtägare hävdar att lagen är orimlig och kan göra mer skada än nytta. Utgångspunkten bland lagstiftarna var felaktigt, att det borde vara samma regler for sjötrafik som för vägtrafik. Av remissinstanserna var det bara Kustbevakningen som var positiv. De ger sken av att "sjöfylleriet" minskat efter lagens tillkomst.

Att vi nu på nytt tar upp lagen och vill få en omprövning beror på att vi anser att SBU har gjort för lite för att påverka myndigheterna. Vi kräver därfor att SBU ånyo skriver till regeringen och begär att få en utvärdering av sjöfyllerilagen som tidigare utlovats

Sjöfyllerilagen var återigen uppe på Båtdagen den 14 november i Oxelösund och de närvarande båtklubbarna var eniga om att lagen fungerar dåligt for båtlivet.
Man krävde att SBU med kraft agerar för att lagen skall utvärderas!
"

 

Styrelsens svar var:

"Som det får förstås av ingiven motion så hemställer motionären att SBU skall tillskriva regeringen med begäran om utvärdering av sjöfyllerilagen.

Fråga om utvärdering av nämnda lag har varit föremål för beslut vid BRD 2012 och 2015. Unionsstyrelsen har vid BRD och UR redovisat att fråga om utvärdering varit föremål för riksdagens bedömning under år 2014 och 2015. Civilutskottet har meddelat avslag på motion med information att det förutsättes att regeringen noga bevakar och utreder frågan.

Unionsstyrelsen har vid möten med riksdagsmän och lokala politiker framställt begäran om utvärdering för bedömning om lagens legitimitet. Unionsstyrelsen bevakar kontinuerligt domstols avgöranden som annan information vilka utgör bedömning för unionsstyrelsens ageranden.

Unionsstyrelsen anser därmed att motionen är besvarad."

 

Motionen avslogs av Båtriksdagen. Sörmlandskustens båtförbund reserverade sig mot detta.

Edited by Abbe2

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minuter sedan skrev Abbe2:

 

Det ser ut som om den senaste gången sjöfyllerilagen var uppe på Båtriksdagen var 2016. 

 

Den helhetsbild som motståndet mot lagen förmedlar är något mer diffus bl.a. då det påstås att det finns beslut från båtriksdagen 2012 att med kraft arbeta för att lagen skall bort. Det är inte detsamma som att arbeta för en utvärdering. Om det nu är så att linjen (från 2012) var att arbeta för en utvärdering och den linjen legat fast hela tiden så har jag svårt att se var skandaler och stadgebrott m.m. kommer in (motionen 2016 var då dessutom tämligen överflödig).

 

Gissningsvis är det som vanligt lösryckta brottstycken som ligger till grund för olika påståenden. Om man läser inledningen på denna tråd är det lite svårt att förstå vad Ljungbergarn i sak försöker föra fram angående SBU.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Och så här står det i protokollet från 2015 (fetstil har jag gjort):

 

Förslag om att SBU och dess representanter ska upphöra med att driva frågan om förändring
av sjöfyllerilagen.


Unionsstyrelsens yttrande
I samband med diskussionerna om ett införande av sjöfyllerilagen togs ett båtriksdagsbeslut om att av olika skäl agera mot ett införande av nämnda lag. Lagen infördes och började gälla under 2010. Därefter har uppmärksammats ett antal märkliga domar i just sjöfyllerimål.
Vid senaste båtting, 2O14, där ledamöter från samtliga riksdagspartier var samlade i en valpanel, ställdes frågor om nämnda lag. Flera av ledamöterna sa då att det borde göras en utvärdering av den. Några krav på att lagen skulle avskaffas framfördes inte från åhörarna.
Det lämnades hösten 2014 också in ett antal riksdagsmotioner om just nödvändigheten av en utvärdering av lagen och i skrivande stund har fyra riksdagspartier framfört nödvändigheten av en sådan.


Unionsstyrelsens svar
I väntan på nämnda utvärdering har Unionsstyrelsen inga planer på att ta upp frågan om ett avskaffande av lagen. Resultatet av en eventuell utvärdering får sedan avgöra om och hur SBU ska agera.

 

Källa, https://batunionen.se/wp-content/uploads/2020/01/brd-2015-protokoll-inklbilagor.pdf

Se sid 30 av 45.

Edited by Peter_K

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minutes ago, ArneRadar said:

Den helhetsbild som motståndet mot lagen förmedlar är något mer diffus bl.a. då det påstås att det finns beslut från båtriksdagen 2012 att med kraft arbeta för att lagen skall bort. Det är inte detsamma som att arbeta för en utvärdering. Om det nu är så att linjen (från 2012) var att arbeta för en utvärdering och den linjen legat fast hela tiden så har jag svårt att se var skandaler och stadgebrott m.m. kommer in (motionen 2016 var då dessutom tämligen överflödig).

 

Gissningsvis är det som vanligt lösryckta brottstycken som ligger till grund för olika påståenden. Om man läser inledningen på denna tråd är det lite svårt att förstå vad Ljungbergarn i sak försöker föra fram angående SBU.

Det ser inte ut som om protokollet från 2012 ligger kvar på nätet. Det jag hittar är dels en artikel från 2015: http://www.skargarden.se/oro-for-att-batunionen-inte-haller-utsatt-kurs/

 

"Vid SBU:s båtriksdag 2012 antogs en motion från Sörmlandskustens båtförbund som föreslog att SBU agerar med kraft för att 02-lagen ska bort. Motionen antogs och båtriksdagen beslutade kräva en översyn av lagen samt en anpassning till övriga nordiska länder."

 

Dels en artikel i Båtliv:

https://www.batliv.se/2012/03/26/sbu302/

"Svenska Båtunionen kräver översyn av 0,2 promillelagen
Svenska Båtunionen, samlad i Stockholm till sin årliga Båtriksdag, kräver att regeringen utvärderar följderna av den till sommaren två år gamla sjöfyllerilagen, den så kallade 0,2-promillelagen.
Svenska Båtunionen har idag 170 000 båtägare som medlemmar över hele Sverige.
Svenska Båtunionen konstaterar i sitt uttalande att den nya lagen uppfattas som integritetskränkande.
Svenska Båtunionen anser att lagen ska anpassas till gällande lagar för övriga nordiska länder, det vill säga 0,5 promille.
Fotnot: Den 1 juni 2010 infördes ny lag med en maxgräns pá 0,2 promille alkohol i blodet för att framföra en båt i Sverige."

 

Uppfattningen om att det skulle finnas någon slags konsensus hos våra grannländer att anpassa sig till är alltså gammal. Intressant är att det här sätts en nivå på 0,5 promille.

Edited by Abbe2

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minuter sedan skrev Abbe2:

Det ser inte ut som om protokollet från 2012 ligger kvar på nätet. Det jag hittar är dels en artikel från 2015: http://www.skargarden.se/oro-for-att-batunionen-inte-haller-utsatt-kurs/

 

"Vid SBU:s båtriksdag 2012 antogs en motion från Sörmlandskustens båtförbund som föreslog att SBU agerar med kraft för att 02-lagen ska bort. Motionen antogs och båtriksdagen beslutade kräva en översyn av lagen samt en anpassning till övriga nordiska länder."

 

Dels en artikel i Båtliv:

https://www.batliv.se/2012/03/26/sbu302/

"Svenska Båtunionen kräver översyn av 0,2 promillelagen
Svenska Båtunionen, samlad i Stockholm till sin årliga Båtriksdag, kräver att regeringen utvärderar följderna av den till sommaren två år gamla sjöfyllerilagen, den så kallade 0,2-promillelagen.
Svenska Båtunionen har idag 170 000 båtägare som medlemmar över hele Sverige.
Svenska Båtunionen konstaterar i sitt uttalande att den nya lagen uppfattas som integritetskränkande.
Svenska Båtunionen anser att lagen ska anpassas till gällande lagar för övriga nordiska länder, det vill säga 0,5 promille.
Fotnot: Den 1 juni 2010 infördes ny lag med en maxgräns pá 0,2 promille alkohol i blodet för att framföra en båt i Sverige."

 

Uppfattningen om att det skulle finnas någon slags konsensus hos våra grannländer att anpassa sig till är alltså gammal. Intressant är att det här sätts en nivå på 0,5 promille.

OK - intressant.

 

Det finns sannolikt många potentiella orsaker till att det blir diffust här. SBU verkar inte vara överdrivet duktiga på att formulera beslut i protokoll, dessutom är artikeln i Skärgården varken mer eller mindre än just en artikel där en skribent återger något med alla de småfel som då kan uppstå. Exakt vad menar SBU med "agerar med kraft för att 02-lagen skall bort" kontra "översyn" kontra "utvärdering". Tre helt olika saker i min värld.

 

Att man i den egna tidningen Båtliv skriver att lagen "ska anpassas till gällande lagar för övriga nordiska länder, det vill säga 0,5 promille" gör förvirringen total.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Abbe2:

"Svenska Båtunionen kräver översyn av 0,2 promillelagen
Svenska Båtunionen, samlad i Stockholm till sin årliga Båtriksdag, kräver att regeringen utvärderar följderna av den till sommaren två år gamla sjöfyllerilagen, den så kallade 0,2-promillelagen.
Svenska Båtunionen har idag 170 000 båtägare som medlemmar över hele Sverige.

......

Hmmm, då talar de för relativt liten del av Sveriges ca 800.000 fritidsbåtar (om inte många av de 170.000 äger flera båtar).

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Kane:

Hmmm, då talar de för relativt liten del av Sveriges ca 800.000 fritidsbåtar (om inte många av de 170.000 äger flera båtar).

Både ja och nej. 

Procentuellt till antalet fritidsbåtar är de kanske inte en majoritet, men SBU är stora. 
Det är väl som jag förstår det den överlägset största båtorganisationen i Sverige, och därmed blir det rätt stor tyngd i vilken riktning de driver en fråga. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Peter_K said:

Nu har ju faktiskt styrelsen i SBU möjlighet att fatta egna beslut utan att det hålls en båtriksdag och görs en avstämning med medlemsförbunden, och att besluta att man inte driver frågan kring att avskaffa en lag som funnits i tio år vara syfte är att minska sjöfylleri, och som en solklar majoritet av båtägarna stödjer är inte speciellt kontroversiellt i mina ögon, och knappast att betrakta som ”aktivism”. 

Det där är ju faktiskt inte helt sant. Det beror ju helt och hållet på hur beslutet att driva en viss fråga togs.

Normalt sett så kan ju styrelsen självmant beslutat att driva en viss fråga, och då självmant välja att lägga ner frågan, men om medlemmarna har uttryckt en önskan och t.ex röstat för att driva en fråga så brukar inte styrelsen kunna ändra det beslutet på egen hand utan då måste medlemmarna även besluta om förändringar i frågan.

 

Edit: Men jag ser nu när jag läst klart resten av kommentarerna att detta redan har avhandlats..
Det hela kokar ner till hur beslutet togs initialt.

Edited by cetex

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev cetex:


Det hela kokar ner till hur beslutet togs initialt.

Ja, det vore intressant att läsa protokollet från Båtriksdagen 2012. Har man bestämt sig för att: a) "SBU agerar med kraft för att 02-lagen ska bort" och/eller b) "båtriksdagen beslutade kräva en översyn av lagen" och/eller c) "samt en anpassning till övriga nordiska länder."

 

Och har de beslut som fattades 2012 förändrats genom senare beslut i Båtriksdagen? Och vad innebär en anpassning till övriga nordiska länder....🤔

 

(citat från artikeln i Skärgården 2015 som refererade till Båtriksdagen 2012)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev ArneRadar:

Ja, det vore intressant att läsa protokollet från Båtriksdagen 2012. Har man bestämt sig för att: a) "SBU agerar med kraft för att 02-lagen ska bort" och/eller b) "båtriksdagen beslutade kräva en översyn av lagen" och/eller c) "samt en anpassning till övriga nordiska länder."

 

Och har de beslut som fattades 2012 förändrats genom senare beslut i Båtriksdagen? Och vad innebär en anpassning till övriga nordiska länder....🤔

 

(citat från artikeln i Skärgården 2015 som refererade till Båtriksdagen 2012)

Mer intressant är väl det senaste beslutet som fattades 2015, där man verkar ha reviderat hur man skall agera (2012, med kraft för avskaffande) och istället har beslutat att verka för en utvärdering av lagen (2015), vilket man nu också uppnått. Efter en sådan gjorts skulle styrelsen ta ett nytt beslut hur man skall arbeta, vilket man också verkar ha gjort. 


Allt detta finns inklippt med länk till källan av mig högre upp (dvs, man kan kolla att jag inte ändrat några ”citat”)
 

Dvs, man behöver inte gilla vad utredningen kom fram till, eller att SBU nu inte längre driver en fråga om lagens avskaffande - men det verkar vara helt i sin ordning regelmässigt. 

Edited by Peter_K

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minuter sedan skrev Peter_K:

Mer intressant är väl det senaste beslutet som fattades 2015, där man verkar ha reviderat hur man skall agera (2012, med kraft för avskaffande) och istället har beslutat att verka för en utvärdering av lagen (2015), vilket man nu också uppnått. Efter en sådan gjorts skulle styrelsen ta ett nytt beslut hur man skall arbeta, vilket man också verkar ha gjort. 


Allt detta finns inklippt med länk till källan av mig högre upp (dvs, man kan kolla att jag inte ändrat några ”citat”)
 

Dvs, man behöver inte gilla vad utredningen kom fram till, eller att SBU nu inte längre driver en fråga om lagens avskaffande - men det verkar vara helt i sin ordning regelmässigt. 

För helhetsbilden är det intressant att förstå vad som protokollfördes även 2012. Jag har egentligen ingen åsikt om SBU's ståndpunkt utan försöker förstå turerna samt upphovet till denna tråd. Gissningsvis är det som så många gånger förr halmstrån som Ljungbergarn griper efter.

 

 

 

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, ArneRadar said:

För helhetsbilden är det intressant att förstå vad som protokollfördes även 2012. Jag har egentligen ingen åsikt om SBU's ståndpunkt utan försöker förstå turerna samt upphovet till denna tråd. Gissningsvis är det som så många gånger förr halmstrån som Ljungbergarn griper efter.

Jag hittade en kopia av protokollet (tyvärr inte tillgängligt på nätet, så ni får själva välja om ni litar på mig.) Och det är inte helt tydligt, speciellt som motionen saknar att-sats.

Länk till motionen: http://www.alltom02promillepasjon.se/images/miscpicts/SBUmotion.jpg

(Välj här om ni litar på Ola L.)
 

Från protokollet:

 

Motion nr 5 - Sjöfylleri

Utskottet föreslår Båtriksdagen anta motionen.

 

Utskottets kommentar: Utskottet konstaterar att det behövs en en sjöfyllerilag och att den gamla lagen med sina gränser var bra utformad, Utskottet konstaterar också att Svenska Båtunionen kontinuerligt följer och bevakar tillämpningen av den nya lagen. Utskottet ställningstagande är således att tillstyrka motionen.

 

Vidare har utskottet tagit fram en pressrelease som skall vara Båtriksdagens formella uttalande i frågan om denna lag. Båtriksdagen beslutar att justera texten till att slutligt lyda enligt följande:

 

Svenska Båtunionen kräver översyn av 0,2 promillelagen
Svenska Båtunionen, samlad i Stockholm till sin årliga Båtriksdag, kräver att regeringen utvärderar följderna av den till sommaren två år gamla sjöfyllerilagen, den så kallade 0,2-promillelagen.
Svenska Båtunionen har idag 170 000 båtägare som medlemmar över hele Sverige.
Svenska Båtunionen konstaterar i sitt uttalande att den nya lagen uppfattas som integritetskränkande.
Svenska Båtunionen anser att lagen ska anpassas till gällande lagar för övriga nordiska länder, det vill säga 0,5 promille.
Fotnot: Den 1 juni 2010 infördes ny lag med en maxgräns pá 0,2 promille alkohol i blodet för att framföra en båt i Sverige.

 

Båtriksdagen beslutar i enlighet med utskottets yrkande. Vidare beslutar Båtriksdagen att anta den föreslagna pressreleasen.

Edited by Abbe2
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev ArneRadar:

För helhetsbilden är det intressant att förstå vad som protokollfördes även 2012. Jag har egentligen ingen åsikt om SBU's ståndpunkt utan försöker förstå turerna samt upphovet till denna tråd. Gissningsvis är det som så många gånger förr halmstrån som Ljungbergarn griper efter.

Fast jag tror det är så helhetsbilden ser ut.

2012 beslutade SBU att man skulle å det kraftigaste driva opinion för att avskaffa lagen.

2015 mildrade man detta, och ändrade till att SBU skulle arbeta för en utvärdering, och efter utvärderingen är utförd skulle "Unionsstyrelsen" avgöra hur man arbetar vidare i frågan.

2019 gjordes en utvärdering som slog fast att lagen var bra (det kan man tycka vad man vill om, men det är vad som står i utvärderingen).

2020 beslutade "Unionsstyrelsen" att man inte längre skall arbeta för att lagen avskaffas, och att den är bra (åter igen, man behöver inte hålla med om att det är så...) i enlighet med regeringens utredares slutsats.

 

Vad i mötesprotokollet från 2012 tänker du skulle ändra detta, eftersom mötesprotokollet från 2015 visar att man ändrar hållning mot 2012..?

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minuter sedan skrev Abbe2:

Jag hittade en kopia av protokollet (tyvärr inte tillgängligt på nätet, så ni får själva välja om ni litar på mig.) Och det är inte helt tydligt, speciellt som motionen saknar att-sats.

Länk till motionen: http://www.alltom02promillepasjon.se/images/miscpicts/SBUmotion.jpg

(Välj här om ni litar på Ola L.)

Det var ju en osedvanligt dålig motion. Att med fet stil återge vad som som diskuterats på Båtdagen i Oxelösund under hösten 2011 som avslutning var ytterst märkligt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minuter sedan skrev Peter_K:

 

 

Vad i mötesprotokollet från 2012 tänker du skulle ändra detta, eftersom mötesprotokollet från 2015 visar att man ändrar hållning mot 2012..?

Jag tänker absolut inte någonting angående eventuella ändringar, jag vill bara se helheten.

 

Och tack till Abbe2 som fiskat fram lite mer.

 

Både motionen och protokollet är ju ganska taffliga och det bidrar nog till röran och möjligheter till missförstånd eller missnöje. Motionen är ju snarare en debattinlaga än en framställan att rösta si eller så. Samtidigt föreslås motionen antas... Och man skriver en pressrelease som skall vara Båtriksdagens formella ståndpunkt (vad är då antagandet av motionen? En informell ståndpunkt?) i vilken man kräver utvärdering och anpassning till övriga länder det vill säga 0,5 (!) (inget om att kraftfullt agera för att få bort lagen - däremot utvärdering och anpassning till 0,5 som alltså är något annat).

 

Jag tror inte funktionärerna i SBU har ont uppsåt, men man besitter ingen större briljans i att vare sig skriva motioner, fatta beslut eller protokollföra beslut.

 

 

Edited by ArneRadar
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev ArneRadar:

Jag tror inte funktionärerna i SBU har ont uppsåt, men man besitter ingen större briljans i att vare sig skriva motioner, fatta beslut eller protokollföra beslut.

Det finns även andra som saknar briljans när det gäller att skriva om denna lag. 🚽

 

Jag tycker svaret på motionen 2015 från Södra Roslagens Båtförbund, SRBI, är rätt tydligt.

 

Strecksats 4.

Förslag om att SBU och dess representanter ska upphöra med att driva frågan om förändring av sjöfyllerilagen. Unionsstyrelsens yttra nde I samband med diskussionerna om ett införande av sjöfyllerilagen togs ett båtriksdagsbeslut om att av olika skäl agera mot ett införande av nämnda lag. Lagen infördes och började gälla under 2010. Därefter har uppmärksammats ett antal märkliga domar ijust sjöfyllerimå1. Vid senaste båtting, 2O14, där ledamöter från samtliga riksdagspartier var samlade i en valpanel, ställdes frågor om nämnda lag. Flera av ledamöterna sa då att det borde göras en utvärdering av den. Några krav på att lagen skulle avskaffas framfördes inte från åhörarna.

Det lämnades hösten 2014 också in ett antal riksdagsmotioner om just nödvändigheten av en utvärdering av lagen och i skrivande stund har fyra riksdagspartier framfört nödvändigheten av en sådan.

 

Unionsstyrelsens svar

I väntan på nämnda utvärdering har Unionsstyreslen inga planer på att ta upp frågan om ett avskaffande av lagen. Resultatet av en eventuell utvärdering får sedan avgöra om och hur SBU ska agera.

Edited by Mackey
Rättstavning...
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mackey:

Det finns även andra som saknar briljans när det gäller att skriva om denna lag. 🚽

 

Jag tycker svaret på motionen 2015 från Södra Roslagens Båtförbund, SRBI, är rätt tydligt.

 

 

He he... Skillnaden är kanske att SBU försöker bli bättre med åren medan andra aktörer står still...?

 

Svaret från 2015 är förvisso tydligt. Den motionen är också tydligare. Däremot kan man undra varför man inte berör beslutet från 2012 i sitt resonemang fram till svaret (man nämner beslut från tiden före lagens införande). Är det underförstått så att eftersom ingen uttryckligen krävde att lagen skulle avskaffas vid 2014 års båtriksdag ("Några krav på att lagen skulle avskaffas framfördes inte från åhörarna.") så gäller inte längre besluten från 2012? D.v.s. frågan självdör utan nytt beslut?

 

Eller så har jag missat något.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minuter sedan skrev ArneRadar:

Är det underförstått så att eftersom ingen uttryckligen krävde att lagen skulle avskaffas vid 2014 års båtriksdag ("Några krav på att lagen skulle avskaffas framfördes inte från åhörarna.") så gäller inte längre besluten från 2012? D.v.s. frågan självdör utan nytt beslut?

Jag är inte särskilt insatt i SBU och vad som hänt längs vägen, men...

Det verkar ju förstås konstigt om ett beslut självdör.

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minuter sedan skrev ArneRadar:

Är det underförstått så att eftersom ingen uttryckligen krävde att lagen skulle avskaffas vid 2014 års båtriksdag ("Några krav på att lagen skulle avskaffas framfördes inte från åhörarna.") så gäller inte längre besluten från 2012? D.v.s. frågan självdör utan nytt beslut?

 

Eller så har jag missat något.

 

Samtidigt stämmer ju besluter 2014 (2015?) överens med den gemensamma pressreleasen som skickades 2012, vilket måste anses vara den officiella ståndpunkten hos SBU..?

Edited by Peter_K

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Peter_K:

Samtidigt stämmer ju besluter 2014 (2015?) överens med den gemensamma pressreleasen som skickades 2012, vilket måste anses vara den officiella ståndpunkten hos SBU..?

I så fall hade väl det enda rimliga varit att just påpeka att förslag till beslut 2015 ligger i linje med den beslutade formella ståndpunkten från 2012?

 

Det kanske snarare bara är ett gäng båtklubbsgubbar med mössmärken som tycker och minns varken mer eller mindre än det som de tycker och minns just i den stunden då de sitter där och skall formulera styrelsens förslag till svar och hantering av motionen. Istället för en mer systematisk beredning av frågan...

Edited by ArneRadar

Share this post


Link to post
Share on other sites

Återigen framförs iden att vi skall harmonisera lagen mot de övriga nordiska länderna. Denna gång sätts den gränsen till 0.5 promille, även om det bara är Danmark som har den gränsen för fritidsfartyg idag. Det är nästan skrämmande hur lite tid debattörer lägger på att läsa in sig på fakta innan de börjar skriva. Och speciellt när det är blivande politiker som skriver.

 

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/kJ46ov/nykterhetslobbyn-har-kapat-svenskt-batliv

Share this post


Link to post
Share on other sites

Oj då. Låter precis som Ola Ljungberg och co. Har deras propagandamaskineri med ful-fakta nått moderata ungdomsförbundet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Båtlivsundersökningen 2020 ger inget större stöd för att ändra lagen om sjöfylleri.

 

"5.11 Lagen om sjöfylleri

Inställningen till lagen om sjöfylleri är fortsatt mycket positiv bland såväl båtägare som icke båtägare. Andelen positiva är 83 procent, vilket är något lägre än 2015. Andelen som är negativa har ökat från 2 till 8 procent.

Vid 2010 och 2015 års mätningar gavs det under intervjun ingen information om vad lagen innebär. Vid 2020 års mätning gavs informationen: Lagen om sjöfylleri innebär en gräns på 0,2 promille alkohol i blodet för båtar som är längre än 10 meter eller kan gå fortare än 15 knop. En promillehalt på över 1,0 promille medför att brottet betraktas som grovt sjöfylleri."

 

Och även om man bara tittar på de som äger en båt som innefattas av lagen, så är fortfarande 80% positiva till den, och bara 10% negativa.

 

Rapporten, som också innehåller intressanta frågor om flytvästar, båtregister mm., finns på:

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Statistik-och-fakta--fritidsbatar/batlivsundersokningen/

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vad skoj att den kommit nu. 
Noterar också att användandet av båten gick upp kraftigt år 2020 jämfört med 2015 (16,9 miljoner dagar 2020 jfr m 12,0 miljoner dagar 2015), orsak till detta anges att 2020 var ett pandemiår och 2015 var det dåligt väder enligt rapporten.

Detta tycker jag kan bekräfta känslan jag haft, det har varit sjukt mycket båtar ute på sjön i år.  
 

Noterar också att antalet drunkningsolyckor inte följer samma kurva som antalet dagar på sjön, 24 omkomna 2020 och 28 omkomna 2015. Det betyder att antalet drunknade följer trenden med en minskning sedan sjöfyllerilagen infördes 2010 efter att ha legat på en platå under många år (2009 var det 35 personer som drunknade). 

 

Om det är en slump att det ser ut så, eller om det är sjöfyllerilagen som påverkat detta har vi redan avhandlat i den här tråden, så jag konstaterar bara torrt att så ser siffrorna ut. 

🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy