Jump to content
Thursday 20 February 2020
Sign in to follow this  
Peter_K

Kissa inte i havet!

Recommended Posts

3 timmar sedan, Crabmeat säger:

Jo, det som talar för att vi är rätt ute, är att kvävet inte ökar. Just rötslam verkar ha en hög halt fosfor men låg halt kväve. Förmodligen är anledningen till att man skickar slammet till gruvorna, att det innehåller visst kadmium och andra gifter. Lantbrukare vill väl förmodligen hellre ha konstgödsel.

 

Men inget hindrar att skogsbruket tar emot rötslammet. 

Det som saknas vid tex spannmålsodling är just fosfor en naturtillgång som bryts i stora dagbrott i usa eller ryssland finns något mer land minns inte. Fosfor går att återvinna ur skit till 97% , men det får man ej göra än all rötslam är indirekt förbjuden på åkermark. Man vill inte få ut den skiten med vad allt den innehåller tungmetaller antibiotika hormoner osv. Men vi måste snart börja lösa detta då fosfor tillgångarna börjar sina. Och många skulle vilja lägga ut slam för att få en bättre jordstruktur då det är brist på koskit för de flesta djurgårdar lägger ner eller har lagt ner.

Edited by kossor

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan, Crabmeat säger:

 Jo, det som talar för att vi är rätt ute, är att kvävet inte ökar. Just rötslam verkar ha en hög halt fosfor men låg halt kväve. Förmodligen är anledningen till att man skickar slammet till gruvorna, att det innehåller visst kadmium och andra gifter. Lantbrukare vill väl förmodligen hellre ha konstgödsel.

 

Men inget hindrar att skogsbruket tar emot rötslammet. 

Rötslam är något man inte vill ha i naturen då det innehåller tungmetaller  läkemedel och mikroplaster, samma i skogen detta skulle följa med vatten och till sist hamna i vattendragen resten förstår nog alla. 

Edited by kossor

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 timmar sedan, Crabmeat säger:

 

Det enda sambandet är att Stockholmarna skickar upp sin dynga till Norrland. Denna dynga innehåller fosfor. Av någon anledning har fosfor i Bottenviken ökat. Det är belagt och ingen konspirationsteori. En 20 procentig ökning är ganska mycket, det krävs alltså ganska mycket fosfor. Typ kanske som 1 miljon skulle kissa varje dag i vattnet. Och som av en slump har ju då Stockholmarna skickat upp sin dynga. I detta läget kanske man skall börja utreda vad sjutton som händer. 


Eller så kan man somna om och snickra lite på toan.

 

Boliden hävdar att man mäter fosforhalten i de vattendrag som ligger runt gruvan. Man har då inte sett några förhöjda fosforhalter. Om de inte blåljuger har jag fortfarande svårt att förstå hur rötslamsdeponeringen kan vara orsak till den kraftiga ökningen av fosfor i Bottenviken. Jag undrar hur det hela går ihop. Finns inte andra orsaker?

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minuter sedan, ArneRadar säger:

 

Boliden hävdar att man mäter fosforhalten i de vattendrag som ligger runt gruvan. Man har då inte sett några förhöjda fosforhalter. Om de inte blåljuger har jag fortfarande svårt att förstå hur rötslamsdeponeringen kan vara orsak till den kraftiga ökningen av fosfor i Bottenviken. Jag undrar hur det hela går ihop. Finns inte andra orsaker?

Nog finns många orsaker till ökade utsläpp, man måste komma ihåg att utsläpp ofta har en prolangerande effekt, det tar lång tid innan man ser en förändring. De utsläpp vi ser idag är nog till stor del synder från 80-90 talet. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 timmar sedan, Crabmeat säger:

 

Det enda sambandet är att Stockholmarna skickar upp sin dynga till Norrland. Denna dynga innehåller fosfor. Av någon anledning har fosfor i Bottenviken ökat. Det är belagt och ingen konspirationsteori. En 20 procentig ökning är ganska mycket, det krävs alltså ganska mycket fosfor. Typ kanske som 1 miljon skulle kissa varje dag i vattnet. Och som av en slump har ju då Stockholmarna skickat upp sin dynga. I detta läget kanske man skall börja utreda vad sjutton som händer. 


Eller så kan man somna om och snickra lite på toan.

Jag roade mig med att läsa på om gruvan i artikeln. 

Den är fortfarande i drift, att fylla den med "dynga" är alltså inget man ägnar sig åt. Däremot läggs 30-40 cm rötslam från Stockholm Vatten över smutsig filtersand och sedan plantera gräs i ett försök att stabilisera de lakrester som finns i den. Gräset borde då rimligen förbruka fosforn i slammet. 

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Aitikgruvan

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Drygt hälften av den dynga Boliden använder läggs i Aitikgruvan. Resten läggs som "efterbehandling" i nedlagda gruvor. Gissar att även andra gruvbolag använder metoden, den tycks vedertagen sedan ca 15 år. Om nu gräs och annan vegetation förbrukar fosforn tätnar mystiken angående Bottenvikens kraftigt ökade halter.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ytterligare en fråga är hur väl man kan mäta/uppskatta var fosforn kommer ifrån. Tydligen frigörs stora mängder fosfor från bottensediment när syrehalten i vattnet är låg. 

 

http://www.havet.nu/dokument/Havet2007-naring.pdf

"Frisättningen av fosfor från bottensedimenten när syrehalterna vid bottnarna blir låga bedöms i ett kortare perspektiv som betydligt större än tillförseln av fosfor till havet via mänskliga utsläpp. "

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minuter sedan, ArneRadar säger:

Ytterligare en fråga är hur väl man kan mäta/uppskatta var fosforn kommer ifrån. Tydligen frigörs stora mängder fosfor från bottensediment när syrehalten i vattnet är låg. 

 

http://www.havet.nu/dokument/Havet2007-naring.pdf

"Frisättningen av fosfor från bottensedimenten när syrehalterna vid bottnarna blir låga bedöms i ett kortare perspektiv som betydligt större än tillförseln av fosfor till havet via mänskliga utsläpp. "

Gamla synder 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Konstig tråd. Den kunde snart dumpas i en djup, gammal gruva. Hoppas verkligen att den inte kommer ut i Östersjön.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 timmar sedan, RBack säger:

Konstig tråd. Den kunde snart dumpas i en djup, gammal gruva. Hoppas verkligen att den inte kommer ut i Östersjön.

 

Den är väl inte så mycket konstigare än andra frågor som behandlas på MG och liknande forum.

Ganska intressant tycker jag. Ger ju många vinklingar på ämnet, men som alltid när det gäller forum på nätet och egentligen allt annat - man får sovra och ta en del med "en nypa salt"

Det är väl egentligen det som är felet med Östersjön - för lite salt. Dvs vi skulle behöva fler stormar -fast då tycker en del - det blåser redan för mycket!? 

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ett exempel på vad en enda industri kan åstadkomma (källa : http://www.lansstyrelsen.se/halland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/Rapporter/2014/2014_10 Näringsbelastning på kustvattnet 1992-2013.pdf )

"Tillståndsansökan för en utökad produktion vid Södra Cell Värö har nyligen lämnats in till Mark‐ och miljödomstolen. Beroende på val av reningsteknik skulle utbyggnad i enlighet med ansökan som mest innebära att utsläppet av fosfor fördubblas och att kväveutsläppet ökar från 125 till 175 ton per år."

"Bruket (Värö Bruk) släpper ut ungefär lika mycket fosfor som alla reningsverk (längs Hallandskusten) tillsammans."

 

Om en enda industri av detta slag kan åstadkomma en sådan ökning (tydligen "med myndigheternas goda minne") så går det kanske att dra en del paralleller och titta på vad industrin i allmänhet och pappersindustrin i synnerhet åstadkommer uppe i Bottenviken och Bottenhavet. Där finns kanske en hel del av utsläppsökningen att hitta.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy