Jump to content
Wednesday 23 June 2021
Martin76

Belastning mastfäste/bygel?

Recommended Posts

43 minuter sedan skrev bhemac:

Och om personen som ska upp själv drar i den "lediga" ändan?

Hen måste ju ändå dra med en nedåtriktad kraft på 100 kg, så det är ingen skillnad. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minuter sedan skrev Peter_K:

Hen måste ju ändå dra med en nedåtriktad kraft på 100 kg, så det är ingen skillnad. 

I den situationen är det jämnvikt när man drar med 50kg, då har ju 50gk tagits upp på i det snöret och totalen är 100.

Stå på en våg... 100kg. lägg dej ner och ha fötterna på vågen, händerna mot golvet, kroppen i luften... inte 100kg.

Om en snubbe håller i blocket och två snubbar håller i varsitt snöre, så behöver ju snubbarna bara dra med 50kg var för att dra 100kg. precis samma förhållande blir det om den ena släpper och binder fast sitt snöre, så länge belastningen fördelas lika på dessa snören..

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minut sedan skrev Caribic410:

I den situationen är det jämnvikt när man drar med 50kg, då har ju 50gk tagits upp på i det snöret och totalen är 100.

Stå på en våg... 100kg. lägg dej ner och ha fötterna på vågen, händerna mot golvet, kroppen i luften... inte 100kg.

Om en snubbe håller i blocket och två snubbar håller i varsitt snöre, så behöver ju snubbarna bara dra med 50kg var för att dra 100kg. precis samma förhållande blir det om den ena släpper och binder fast sitt snöre, så länge belastningen fördelas lika på dessa snören..

 

Ah sant - nu hade jag otur när jag tänker 🙂
Hur som helst; varför hissar man inte upp sig i fallet? Har winchat upp en lätt kompis (75 kg) i fallet, och det är tungt som ett helvete, att försöka dra upp sig själv är inte enkelt alls.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minut sedan skrev Peter_K:

Ah sant - nu hade jag otur när jag tänker 🙂
Hur som helst; varför hissar man inte upp sig i fallet? Har winchat upp en lätt kompis (75 kg) i fallet, och det är tungt som ett helvete, att försöka dra upp sig själv är inte enkelt alls.

För spännings skull kanske.. 😃

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev Peter_K:

Hen måste ju ändå dra med en nedåtriktad kraft på 100 kg, så det är ingen skillnad. 

Fortfarande 200 kg i fästet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minuter sedan skrev bhemac:

Fortfarande 200 kg i fästet?

Det svarade jag ju på högre upp - jag hade otur när jag tänkte 🤗

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Peter_K:

Det svarade jag ju på högre upp - jag hade otur när jag tänkte 🤗

Preci. Då är det 100kg. 50+50.

Om du sätter fast andra änden i nåt annat blir det 100+100. Effekten av talja/block

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag har fortfarande inte förstått ett dugg av vilken kraft som fästet i masten belastas med och varför.😮🙃🤪

 

Någon som kan förklara begripligt?

 

Tillägg:

 1. Om någon som väger 100 kg klättrar upp i en lina längs masten belastas fästet med 100 kg, ingen tvekan.
 2. Om samma någon klättrar upp i en lina som går via ett block i masten borde väl fortfarande belastningen bli 100 kg på infästningen?
 3. Om någon hissar upp samma person så belastas fästet i masten plötsligt med 200 kg. Nu börjar det bli svårt att hänga med tyckar jag rätt stor skillnad på 100 kg och 200 kg.
 4. Vad händer om någon 125 kg gubbe håller linan fast och en 100 kg tung person klättrar upp, blir belastningen på infästningen 100 eller 200 kg då? Eller kanske 225?
Edited by Mackey

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minuter sedan skrev Mackey:

Jag har fortfarande inte förstått ett dugg av vilken kraft som fästet i masten belastas med och varför.😮🙃🤪

 

Någon som kan förklara begripligt?

Gubben väger 100 och han som drar i andra ändan drar med 100, alltså två gubbar som drar nedåt i snöret med 100 kg var = 200

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minuter sedan skrev Mackey:

Jag har fortfarande inte förstått ett dugg av vilken kraft som fästet i masten belastas med och varför.😮🙃🤪

 

Någon som kan förklara begripligt?

Ärligt stulen från nätet...

Four_pulleys_svg.thumb.png.449994b2be412d60404e5ded4071e010.png

 

Se illustration 1 till vänster.

 

100N blå pil nedåt och 100N röd pil nedåt (nu är den ritad snett, men tänk den lodrät nedåt) Då borde det bli 200N uppåtriktad kraft i blocket/mastfästet. 

Det bör motsvara att någon på däck drar upp en person.

 

Led linan genom blocket och tillbaka till tyngden. Båda linor fäst i tyngden som "väger" 100 N. Då bör det vara 50N i vardera linan nedåtriktad och 100N uppåt i blocket/mastfästet. Det bör motsvara att man lyfter/drar sig själv uppåt.

 

(Ja bortsett från att kraften från en vuxen person bör vara ca 10 ggr mer än 100N, give or take... 😁)

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minuter sedan skrev Mackey:

Jag har fortfarande inte förstått ett dugg av vilken kraft som fästet i masten belastas med och varför.😮🙃🤪

 

Någon som kan förklara begripligt?

 

Tillägg:

 1. Om någon som väger 100 kg klättrar upp i en lina längs masten belastas fästet med 100 kg, ingen tvekan.
 2. Om samma någon klättrar upp i en lina som går via ett block i masten borde väl fortfarande belastningen bli 100 kg på infästningen?
 3. Om någon hissar upp samma person så belastas fästet i masten plötsligt med 200 kg. Nu börjar det bli svårt att hänga med tyckar jag rätt stor skillnad på 100 kg och 200 kg.
 4. Vad händer om någon 125 kg gubbe håller linan fast och en 100 kg tung person klättrar upp, blir belastningen på infästningen 100 eller 200 kg då? Eller kanske 225?

Effekten av blocket. om du hänger en tamp runt blocket och hänger 100 kg totalt i dom båda lösa tamparna så belastar du blockets infästning med 100kg.

om du sätter fast andra tampänden i något annat och drar med 100kg i den lösa tampen blir lasten i blockinfästningen 200 kg. det är ju hela poängen med block när du tar in 1 meter i tampen rör sig blocket 50cm. (50cm på var sida om blocket) Du utvecklar samma energimängd på halva sträckan. som en utväxling liksom.

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minuter sedan skrev Mackey:

Jag har fortfarande inte förstått ett dugg av vilken kraft som fästet i masten belastas med och varför.😮🙃🤪

 

Någon som kan förklara begripligt?

Jag gör ett försök... Så får du berätta om du förstod.

För enkelhetens skull - gubbe som väger 100 kg.

Ska vi bli riktigt vetenskapliga så ska vi prat om vikt o kraft som olika fysikaliska storheter (vikt = kg, kraft = N, Newton)  men jag bortser från det för att förenkla beskrivningen och använder kg för både vikt o kraft.

 

Vi börjar med statiskt läge: Dra en lina genom ett block och fäst linan i lämpligt beslag i däck. Knyt en ögla på linan o kliv upp o ställ dig i öglan. Lasten i fästet uppe i masten blir gubbens vikt = 100 kg (förutsätter att gubben kan stå stilla). Kraften som linan belastas med är 100 kg, både i lindelen från gubben till blocket o i lindelen från blocket till fästet i däck.

 

Om gubben ska hissas i linan så uppstår det dynamiska krafter eftersom det rör sig i systemet. Det finns friktion mellan blockskivan och dess axel, det finns friktion när linan går över blockskivan. Friktionen mellan blockskivan och dess axel beror på lagringen (glidlager eller kullager), friktionen av linan över blockskivan beror på skivans diameter (friktionen blir större med liten diameter) och linans grovlek (en grövre lina ger mer friktion). Dessa friktionskrafter finns men är betydligt mindre än den kraft som gubbens vikt belastar systemet med. När gubben börjar hissas så uppstår en accelerationskraft. Accelerationskraften varierar beroende på hur snabb "hissaren" är med att få fart på gubben. Mjukstart ger mindre kraft än ett kraftigt ryck. (Jämför med en bil som drar mer soppa vid snabb acceleration än vid en smygstart). När igångsättningen av lyftet skett så är det slut på accelerationskraften. När gubben nått topp-positionen så uppstår en inbromsningskraft som är lika stor som accelerationskraften var (om stoppet sker med samma försiktighet som starten). Dessa dynamiska krafter kan sammanfattas till att det sker en kraftökning beroende på friktionen och en kraftökning (och så småningom minskning) beroende på accelerationen. Friktionskraften är liten, accelerationskraften vid smygstart är rätt liten. Den totala belastningen på mastfästet blir lite större än gubben vikt, men gubbens vikt är den i särklass största delen av belastningen på mastfästet och den kommer att vara drygt 100 kg.

 

Sen går det att använda flera block, annorlunda fästpunkter på blocken, utväxlingar, mm. Men TS fråga var: Vilken belastning blir det i mastfästet o blocket om någon hissas upp i linan med hjälp av det fotograferade enkelblocket.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minuter sedan skrev Lintott:

Jag gör ett försök... Så får du berätta om du förstod.

För enkelhetens skull - gubbe som väger 100 kg.

Ska vi bli riktigt vetenskapliga så ska vi prat om vikt o kraft som olika fysikaliska storheter (vikt = kg, kraft = N, Newton)  men jag bortser från det för att förenkla beskrivningen och använder kg för både vikt o kraft.

 

Vi börjar med statiskt läge: Dra en lina genom ett block och fäst linan i lämpligt beslag i däck. Knyt en ögla på linan o kliv upp o ställ dig i öglan. Lasten i fästet uppe i masten blir gubbens vikt = 100 kg (förutsätter att gubben kan stå stilla). Kraften som linan belastas med är 100 kg, både i lindelen från gubben till blocket o i lindelen från blocket till fästet i däck.

 

Om gubben ska hissas i linan så uppstår det dynamiska krafter eftersom det rör sig i systemet. Det finns friktion mellan blockskivan och dess axel, det finns friktion när linan går över blockskivan. Friktionen mellan blockskivan och dess axel beror på lagringen (glidlager eller kullager), friktionen av linan över blockskivan beror på skivans diameter (friktionen blir större med liten diameter) och linans grovlek (en grövre lina ger mer friktion). Dessa friktionskrafter finns men är betydligt mindre än den kraft som gubbens vikt belastar systemet med. När gubben börjar hissas så uppstår en accelerationskraft. Accelerationskraften varierar beroende på hur snabb "hissaren" är med att få fart på gubben. Mjukstart ger mindre kraft än ett kraftigt ryck. (Jämför med en bil som drar mer soppa vid snabb acceleration än vid en smygstart). När igångsättningen av lyftet skett så är det slut på accelerationskraften. När gubben nått topp-positionen så uppstår en inbromsningskraft som är lika stor som accelerationskraften var (om stoppet sker med samma försiktighet som starten). Dessa dynamiska krafter kan sammanfattas till att det sker en kraftökning beroende på friktionen och en kraftökning (och så småningom minskning) beroende på accelerationen. Friktionskraften är liten, accelerationskraften vid smygstart är rätt liten. Den totala belastningen på mastfästet blir lite större än gubben vikt, men gubbens vikt är den i särklass största delen av belastningen på mastfästet och den kommer att vara drygt 100 kg.

 

Sen går det att använda flera block, annorlunda fästpunkter på blocken, utväxlingar, mm. Men TS fråga var: Vilken belastning blir det i mastfästet o blocket om någon hissas upp i linan med hjälp av det fotograferade enkelblocket.

OK... "Kraften som linan belastas med är 100 kg, både i lindelen från gubben till blocket o i lindelen från blocket till fästet i däck."

Med andra ord, det är 100kg som drar i linan på båda sidorna om blocket.

Om det skulle vara två gubbar som drar med 100kg var är samma sak som att ena änden sitter fastknuten. 100kg+100kg=200kg plus din friktion mm. mm. som belastar infästningen för blocket.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just nu skrev Caribic410:

OK... "Kraften som linan belastas med är 100 kg, både i lindelen från gubben till blocket o i lindelen från blocket till fästet i däck."

Med andra ord, det är 100kg som drar i linan på båda sidorna om blocket.

Om det skulle vara två gubbar som drar med 100kg var är samma sak som att ena änden sitter fastknuten. 100kg+100kg=200kg plus din friktion mm. mm. som belastar infästningen för blocket.

Eller låt säga. gör en öggla och ställ dej i den, gör en öggla på andra sidan åxå och ställ en lika tung gubbe där=jämnvikt... belastningen i blockinfästning=totalvikten av gubbarna

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mackey:

Jag har fortfarande inte förstått ett dugg av vilken kraft som fästet i masten belastas med och varför.😮🙃🤪

 

Någon som kan förklara begripligt?

 

Tillägg:

 1. Om någon som väger 100 kg klättrar upp i en lina längs masten belastas fästet med 100 kg, ingen tvekan.
 2. Om samma någon klättrar upp i en lina som går via ett block i masten borde väl fortfarande belastningen bli 100 kg på infästningen?
 3. Om någon hissar upp samma person så belastas fästet i masten plötsligt med 200 kg. Nu börjar det bli svårt att hänga med tyckar jag rätt stor skillnad på 100 kg och 200 kg.
 4. Vad händer om någon 125 kg gubbe håller linan fast och en 100 kg tung person klättrar upp, blir belastningen på infästningen 100 eller 200 kg då? Eller kanske 225?

 

Kanske en figur kan förklara begripligt? Först en observation, för att inte blocket ska börja röra sig så måste summan av alla krafter som påverkar det vara noll. Ok?

 

Detta visas i den vänstra gula figuren där lyftkraften i blocket måste vara summan av alla krafter som drar neråt.

sshot-1.png.770dcd47ab3790eb1ef501ffcadf0a63.png

 
Så svaren på dina frågor:

1. Linan knyts fast i blocket, se figuren i mitten. Lyftkraft blir 100 kg eftersom blocket måste hålla emot lika mycket som gubben väger. Det finns bara en kraft neråt, F1 är 100kg, F2 saknas.

2. Beror på vad du menar, håller personen i båda tampändarna själv så delar dom lika på hans last, dvs F1= 50kg och F2 = 50 kg. Blockets lyftkraft blir alltså 50+50=100kg. Dvs samma som om han bundit fast linan i blocket.

3. Någon hissar upp den andre: figuren till höger. Båda drar med 100kg, total lyftkraft som krävs av blocket är F1+F2 = 200 kg. Blocket måste ju hålla emot båda som drar. Har man fäst andra änden i en avlastare nere i däck, blir det samma sak som när en person håller emot i andra änden - avlastaren måste ju också dra med 100kg för att gubben inte ska ramla ner.

4. Om någon väger mer så händer inte mer än att 100-kg gubben lyfts uppåt. Skulle du väga den tyngre samtidigt som han drar skulle du se att han bara väger 25 kg. Han lyfts ju av den andra gubben med 100 kg och kommer aldrig att lämna marken. Alltså samma situation som #3.

 

 

Edited by Tomas99
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 timmar sedan skrev Mackey:

Lite kul att det kan diffa mellan 100 kg och 200 kg beroende på om någon drar upp någoni linan eller om någon klättrar själv.

 

Hur blir det om man hissar upp någon med en tälja med fyra gångers utväxling? Blir lasten 125 kg då?

Ja

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ingen som har en fiskevåg, lite tamp, vikter och block?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Expertisen har kommit fram till allt mellan 100 och 200 kg. 

200 ggr 7 (säkerhetsfaktor för

personbefodran inom högspänningskraft) ger 1400 kg. 

 

Det håller inte bygeln för. 

 

Hur högt är det från däck? 

Böjda ben, så stryker ballen eller några revben med... 

 

Vem är det tilltänkta offret? 

 

Kan bara önska all lycka, att det går bra... 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Klart som korvspad och spadet blir bara grumligare och grumligare...

Share this post


Link to post
Share on other sites
2019-05-20 vid 18:32 skrev Martin76:

Vågar man hissa upp sig själv

Detta var TS fråga och då blir belastningen på beslaget 100 kg. Vilken säkerhetsfaktor man ska ha är en intressant fråga som också bör baseras på hur väl klättraren kan säkra sig.

Kanske enklare att beställa kranbil?

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minuter sedan skrev bhemac:

Detta var TS fråga och då blir belastningen på beslaget 100 kg. Vilken säkerhetsfaktor man ska ha är en intressant fråga som också bör baseras på hur väl klättraren kan säkra sig.

Kanske enklare att beställa kranbil?

Det var nog fler än jag som inte uppfattade att TS skulle hissa upp sig  själv utan att någon annan håller i andra ändan av tampen. Då blir det förstås 100 kg. Verkar livsfarligt, tappar han taget om tampen går det fort ner mot däck. Jag skulle en gång hissa spinnaker men orkade inte hålla emot och var på väg upp i masten så jag lättade lite på greppet. Ajajaj det luktade stekt fläsk.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Okej. Vad TS menade (jag är TS så jag tillåter mig själv att klargöra eventuella otydligheter) 🙂😞 (den sista emojin ska bort men går inte att radera):

 

 

Kan öglan i masten användas för att fästa ett nytt block och med hjälp av vinsch hissa upp en person. Dvs håller öglan för den kraft som anbringas?

 

 

 

Personen blir i detta fallet jag, och jag väger 78 kg, naken. Jag kommer ha kläder och skor på mig så vi säger 80 kg. Och för enkelhetens skull avrundar vi till 100 kg. Jag kommer göra vad jag kan för att hjälpa till uppåt och därmed minska lasten på blocket.

 

Öglan jag visade sitter strax ovanför spridarna ungefär på en höjd av 7 m ovan däck och skulle ta mig fullt hissad lägligt till en position lagom högt att kroka i eller ur babystaget.

 

Att räkna på en säkerhetsfaktor 7 låter väl i och för sig sunt, men jag känner att jag vågar reducera det genom andra åtgärder. Jag använder i så fall spinnakerfallet som säkring, där har jag en stabil infästning som jag dessutom kan nyttja för att hjälpa till att dra mig upp.

 

Jag kunde aldrig i min vildaste fantasi ana hur intressant tråden skulle bli. 🙂

 

Edited by Martin76
Försök att ta bort felaktig emoji

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minuter sedan skrev Martin76:

Okej. Vad TS menade (jag är TS så jag tillåter mig själv att klargöra eventuella otydligheter) 🙂😞 (den sista emojin ska bort men går inte att radera):

 

 

Kan öglan i masten användas för att fästa ett nytt block och med hjälp av vinsch hissa upp en person. Dvs håller öglan för den kraft som anbringas?

 

 

 

Personen blir i detta fallet jag, och jag väger 78 kg, naken. Jag kommer ha kläder och skor på mig så vi säger 80 kg. Och för enkelhetens skull avrundar vi till 100 kg. Jag kommer göra vad jag kan för att hjälpa till uppåt och därmed minska lasten på blocket.

 

Öglan jag visade sitter strax ovanför spridarna ungefär på en höjd av 7 m ovan däck och skulle ta mig fullt hissad lägligt till en position lagom högt att kroka i eller ur babystaget.

 

Att räkna på en säkerhetsfaktor 7 låter väl i och för sig sunt, men jag känner att jag vågar reducera det genom andra åtgärder. Jag använder i så fall spinnakerfallet som säkring, där har jag en stabil infästning som jag dessutom kan nyttja för att hjälpa till att dra mig upp.

 

Jag kunde aldrig i min vildaste fantasi ana hur intressant tråden skulle bli. 🙂

 

Varför inte vincha upp dej i spinnakerfallet?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Titta på hur aboristerna jobbar. Jag testade en kompis som jobbat som aborist, han formligen sprang upp i riggen. Två fall och en krok i skon.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

20190520_182931.thumb.jpg.909ca052a0223999ab221ff5ef0f635a.jpg

Beslaget verkar sitta väl fast (popnitarna ser inte ut att ha varit överbelastade) men kolla noga så att infästningen inte verkar ha glapp. Är det glapp eller andra skador så ska du inte hissa dig i det (vi ser ju bara ena sidan men den ser rätt OK ut).

 

Blocket härstammar från ett annat årtusende och bör, som du anger, bytas ut. Bartonblock har f.ö. inte värstingsklassning för styrka. Jag har deformerat sådana block vid överbelasning. Svirveln är t.ex. en svag punkt. När du byter schackel så välj inte största modellen för då kan du få olyckliga brytningar i mastfästet.

 

Repet är sannolikt samtida med blocket (det var några år sedan som det användes slagen lina till löpande rigg) och har nog mist rätt mycket av sin ursprungliga styrka, som nog inte var alltför stor redan från början. Om fästet sitter en bit under babystagets infästning så är det nog dimensionerat som spinnakerbomlift och för det har det inte behövts mycket styrka i block o lina.

 

Med besiktning av fästet, nytt block o ny lina samt säkring i fallet (som såklart även det bör kollas för sin hållfasthet) så hade jag vågat åka upp...

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minuter sedan skrev Caribic410:

Varför inte vincha upp dej i spinnakerfallet?

Tänkte använda det som säkring. Har en ögla, block och lina som satt lämpligt till och funderade på om det gick att använda. Egentligen om jag skulle passa på att byta block och lina innan påmastning för att ha möjligheten att använda det, eller om jag bara skulle låta bli att ha det monterat.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minut sedan skrev Lintott:

 

20190520_182931.thumb.jpg.909ca052a0223999ab221ff5ef0f635a.jpg

Beslaget verkar sitta väl fast (popnitarna ser inte ut att ha varit överbelastade) men kolla noga så att infästningen inte verkar ha glapp. Är det glapp eller andra skador så ska du inte hissa dig i det (vi ser ju bara ena sidan men den ser rätt OK ut).

 

Blocket härstammar från ett annat årtusende och bör, som du anger, bytas ut. Bartonblock har f.ö. inte värstingsklassning för styrka. Jag har deformerat sådana block vid överbelasning. Svirveln är t.ex. en svag punkt. När du byter schackel så välj inte största modellen för då kan du få olyckliga brytningar i mastfästet.

 

Repet är sannolikt samtida med blocket (det var några år sedan som det användes slagen lina till löpande rigg) och har nog mist rätt mycket av sin ursprungliga styrka, som nog inte var alltför stor redan från början. Om fästet sitter en bit under babystagets infästning så är det nog dimensionerat som spinnakerbomlift och för det har det inte behövts mycket styrka i block o lina.

 

Med besiktning av fästet, nytt block o ny lina samt säkring i fallet (som såklart även det bör kollas för sin hållfasthet) så hade jag vågat åka upp...

 

 

Fästet sitter ovanför babystaget och sitter ordentligt fast, inget glapp, känns gediget.

 

Block och lina aldrig använt av mig, lägger ingen last i öglan utan att byta både block och lina.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gick igenom ett golv på ett bygge för många år sedan. Hamnade en våning ned. Ett fritt fall på 7 meter. 

Hann att kröka benen lite. Klarade höfter o knän. 

 

Komprimerade en disk i ryggen. Får typ ryggskott då o då. 

 

Så krök benen lite, om det bärs sig illa... 

 

Svirveln ja. Diameter på den lilla bulten är väl 3 mm. 

 

Typ livet på en pinne.

 

Men köp en lott innan du ger dig iväg uppåt. Du kanske har flyt. 

 

 

 

Edited by Hybro

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det är nog betydligt säkrare tt klättra med nåt av fallen som går genom masten, lossnar blockat så tar ju liksom själva masten emot.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minuter sedan skrev Hybro:

Gick igenom ett golv på ett bygge för många år sedan. Hamnade en våning ned. Ett fritt fall på 7 meter. 

Hann att kröka benen lite. Klarade höfter o knän. 

 

Komprimerade en disk i ryggen. Får typ ryggskott då o då. 

 

Så krök benen lite, om det bärs sig illa... 

 

Svirveln ja. Diameter på den lilla bulten är väl 3 mm. 

 

Typ livet på en pinne.

 

Men köp en lott innan du ger dig iväg uppåt. Du kanske har flyt. 

 

Det låter inget vidare det där stackare. Tack för informationen, i all välmening förstår jag.

 

Jag har inga som helst planer på att gå upp i masten med befintligt block och schackel (svirveln inräknad) vilket även framgick av mitt första inlägg i tråden. Det var bygeln som var spörsmålet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy