Jump to content
Saturday 24 February 2024
kossor

Jord i sköld

Recommended Posts

Hej på er !

Behöver lite hjälp och tankar för de som är invigda i båtelens värld, detta gäller då landström. I båten kommer landströmmen in via intaget i båten i båten finns jordfelsbrytare samt egen elcentral. De problem jag har är att drev samt sköld håller på att ätas upp av galvaniska strömmar. All el såväl landström som 12v system är uppmätt, och beter sig som det ska. Problemet är att det sitter en jordkabel i skölden som jordar via intaget. Då alla på bryggan cirka 20 båtar ligger i med ständig landström så kopplar jag ju ihop mig med dem via kabeln i skölden. Så långt är jag med, och de flesta båtar vid bryggan har axlar med mässing proppar eller bronslegeringar. Drevet är av alu så det är en offermetall. Nu till min fråga kan jag klippa jordkabeln i skölden, vad gör den egentligen för nytta. Alla uttag i båten jordas ju via jordfelstbrytaren som sitter ihop med stolpen på bryggan. Troligtvis ligger problemet i jordkabeln i skölden, och jag tänker klippa den annars så har jag snart inget drev kvar. Noterbart är att vv beredaren inte är ansluten till 230 systemet. Någon som kan komma med kunnig info i detta ärende.

 

                                                                 // Peter

Share this post


Link to post
Share on other sites

Detta är en ganska komplex fråga.

Det kommer sannolikt att bli många inlägg i denna tråden. Någon kommer att hänvisa till SXKs (=Svenska Kryssar Klubben) tekniska sidor där det finns en tydlig anvisning om hur man skall koppla, jag är inte medlem SXK så jag kan inte länka till den sidan.

 

I mitt tycke är det bättre att se till att skyddsjorden i nätkabeln till laddaren inte går vidare till minus i motorn och drevets gods. Och om den gör det så är skyddsjorden ansluten till minus i laddarens utgående kabel, gamla laddare kan vara kopplade på det viset.

 

Koppla ur laddaren, mät med en ohmmeter (multimeter) mellan dess skyddsjord och minus på utgående kabel, om du får ett utslag på noll ohm eller någonting sådant så skaffar du en ny laddare som är dubbelisolerad, som inte är ansluten till skyddsjorden. Dom kan har en platt nätkontakt eller en som ser ut som en jordad kontakt men som saknar skyddsjordens kontaktstift.

Om du har en vv-bredrare ombord med elpatron i så kan det vara samma sak med den.

 

Potentialen, alltså skillnaden i spänning, volt, mellan skyddsjorden och vattnet kan vara några volt, och då flyter det en elektrisk ström mellan, drev, propeller,. propelleraxel och vattnet som då kan orsaka skador på dessa grejer.

 

Sedan sekundärt, vilket vi diskuterar flitigt i en annan tråd, är det verkligen nödvändigt att landstömsladda i hemmahamnen? 

 

Och så har vi ju då problemet med nya "intelligenta" laddare som inte är så intelligenta egentligen, men det finns diskussioner om det också och lösningar även på det problemet.

 

Med "gamla laddare" menar jag sådana där i ventilerade plåtlådor med bärhandtag, lådor som innehåller en transformator och minimalt med elektronik.

 

"Jord"... är väl någonting vi planterar blommer eller trän i?

Ombord har vi minus, batteriminus som är samma sak, och som i 9 fall av 10 är anslutet till motorns-, drevets- och i det fallet det finns backslagets gods, och då även ut i propelleraxel och propeller.

 

Skyddsjord är, för att förenkla, den gul/gröna kabeln i nätkablar, i landströmssystemet som skall leda bort felströmmar innan du får dom i dig, eftersom det direkt negativt påverkar ditt hjärtas retleningssystem.

Så klipp inga gul/gröna kablar!

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det är alltid en komplicerad att förstå hur man skall hantera skyddsjorden i en båt. Som du beskriver skall man skilja på skyddsjorden  från nätspänningen och jordningen av motorn för att slippa oönskade jordströmmar som konsumerar motordelar. 


Sedan kan man jobba vidare på hur man hantera nätjorden på olika sätt. Det vanligast förekommande metoderna är,

 • Lägga en isolationtranformator mellan landström och båten
 • Koppla bort nätjorden från land och koppla den till en jordplåt enligt Kryssarklubbens förslag.
 • Lägga en diod mellan nätjorden och båten för att minska förbrukningen av anoderna.

Dessa frågor har diskuterats vidare här,

https://www.maringuiden.se/forum/topic/94886-kopparplåt-jordplatta/

https://www.maringuiden.se/forum/topic/94583-landström/?tab=comments#comment-712066

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 timmar sedan skrev kossor:

Nu till min fråga kan jag klippa jordkabeln i skölden, vad gör den egentligen för nytta. Alla uttag i båten jordas ju via jordfelstbrytaren som sitter ihop med stolpen på bryggan. Troligtvis ligger problemet i jordkabeln i skölden, och jag tänker klippa den annars så har jag snart inget drev kvar. Noterbart är att vv beredaren inte är ansluten till 230 systemet. Någon som kan komma med kunnig info i detta ärende.

Först - jordfelsbrytaren har, trots sitt namn, inget direkt med skyddsjorden eller fel på den att göra. Skyddsledaren är snarast den som inte går via eller ligger ihopkopplad med jordfelsbrytaren.

Ett bättre namn för JFB vore nog "isolationsfelsbrytare", då den ju bryter när inte lika mycket ström kommer tillbaka i nollan som skickades ut av fasen. Dvs när strömmen "avviker" på sin väg, oftast p.g.a. isolationsfel på någon apparat. Det är när denna påstämplade strömskillnaden överskrids (ofta 10 eller 30mA) som den bryter både fas och nolla.

 

Om du har 230V skyddsledare (gul/grön) i din båts uttag och andra prylar ihopkopplad med den från landströmmen är det inga problem att ta bort den extra förbindelsen till skölden, då den just är en extra jordanslutning som just kan skapa en strömloop genom skölden och vattnet.

Sedan är det viktigt att batteriminus - som ofta ligger ihop med propelleraxel, motor o.s.v. - i så fall inte har förbindelse med skyddsjorden från landströmmen. En del äldre laddare kunde ha sin skyddsjord på 230V-ingången ihopkopplad med minusutgången, men det är nog mycket ovanligt idag.

 

Fast ansluten VVB är ibland ett problem, då kylarvätskan har en viss ledningsförmåga och genom att stålbehållaren är ansluten till elektrisk skyddsjord/landströmmens jord kan det bli viss förbindelse till motorblocket via kylarvätskan i gummislangarna. En stickproppsansluten VVB kan man ju däremot dra ur när båten inte används, och på så sätt säkerställa att den strömvägen oftast är bruten.

 

I ditt fall har du ju inte VVB på 230V, så det är ett icke-problem i ditt fall.

Då gäller det bara att se till att du har en bra förbindelse på skyddsledaren hela vägen mellan 230V-förbrukare och landströmmen (av säkerhetsskäl) och att du inte har förbindelse mellan denna skyddsledare och batteriminus.

 

En kort och bra sammanfattning har du fått i @anubas inlägg ovan, med den enda invändningen att diodlösningen, s.k. "zinc saver", ofta inte fungerar bra (eller inte alls) i våra trakter. Tror SXK gjort mätningar, och felspänningen som orsakar strömloopar som din är ofta mycket högre än de max 1,4V (2x0,7V) som en sådan grunka kan ta hand om. Detta beroende på vår berggrund och geologi kring hamnarna, då landströmmens jordtag ofta sitter en bit från bryggan.

Edited by IngemarE
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

För att förklara det där med jordfelsbrytare så är det så här.

 

I en kabel som är kopplat till ett jordat eluttag finns det tre ledare, fas, nolla och skyddsjord.

Enkelt uttryckt så leder fasen ström fram till förbrukaren, nollan leder strömmen tillbaka till eluttaget- transformatorstationen-kraftverket... Skyddsjorden skall ta hand om oönskade strömmar som kan komma från höljet på exempelvis en felaktig elektrisk apparat eller en felaktig installation och leda denna ström bort från dig till jord (som brukar vara en nedgrävd kopparplatta nånstans vid en transformatorstation). Om nu skyddsjorden är klippt leds strömmen från den felaktiga apparaten, eller installationen genom din kropp och ner i jorden. Om man har otur får man ett ordentligt hjärtflimmer som innebär att hjärtat inte pumpar någonting nämnvärt... eller då dör man direkt beroende på om strömmen passerar i bara huden eller om den tar vägen via hjärtats sinusknuta. Man blir man själv "jordad" direkten, om man har otur, vanligtvis kan ju en vuxen och frisk person klara väldigt litet ström genom kroppen, men det kan man inte ta för givet.

 

MEN...

Jordfelsbrytaren är kopplad så att fas och nolla passerar genom denna. Om jordfelsbrytaren upptäcker den allra minsta skillnad i strömmen i fasen jämfört med nollan så bryter den, det går på millisekunder, innan du hinner få en stöt.

Som redan nämnts har ju skyddsjorden ingenting med en jordfelsbrytare att göra, den gul/gröna kabeln skall passera obruten på utsidan av jordfelsbrytaren.

Man kan då tycka att namnet är förvirrande, och det är det ju, men namngivaren hade väl tänkt att jordfelsbrytaren bryter en ström som passerar genom din kropp för att nå jord... eller någonting sådant.

En jordfelsbrytare är definitivt billigare än en gravsten!

Jordfelsbrytare kallas ibland även för "personskyddsautomat" som är ett mycket bättre namn, dom som säljs under namnet  "personskydautomat" brukar vara känsligare och snabbare än de som säljs under namnet "jordfelsbrytare" men det är inte helt givet.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minuter sedan skrev IngemarE:

Nja, Personskyddsautomat är väl en JFB kombinerat med dvärgbrytare/automatsäkring ?

https://www.elbutik.se/category.html/personskyddsautomat

En (seglande) elektriker förklarade för mig att på land kallas det för Personskyddsautomat och i båten kallas samma sak för Jordfelsbrytare. Han menade också att i båten BÖR man ha en som löser på 10 mA medan man "på land" kan använda 30 mA. Därav att JFB ofta är dyrare.

Vet inte om han hade rätt...

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Men om alla uttag är jordade i båten, och de är anslutna till elcentral med tillhörande jordfelsbrytare och blir sammankopplade med stolpen på bryggan som också har jordfelsbrytare. VAD har då jorden i skölden som sammankopplar mig med resten av mälarens båtar och orsakar att mitt drev och sköld långsamt försvinner. Vad jag kan förstå så behövs inte skölden jordas, vidare så är laddaren ny byttes i fjol, och har inte jord på minuskabeln. Men motorns jord sitter ju ihop med 230 systemet med sin jord i skölden. Som @IngemarE skriver i sitt inlägg, har den någon funktion egentligen och vad skyddar den. Dessutom de flesta elartiklar saknar ju jordstift i kablarna idag, och jordfelsbrytaren löser ut ändå om något blir fel i elartikeln.

 

Edited by kossor
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minuter sedan skrev kossor:

Vad jag kan förstå så behövs inte skölden jordas,

Jag monterade en 5,7L/DPS-A i en båt vi ägde för cirka 10 år sedan i stället för drivlinan som suttit i båten sedan -70-talet. Vid första höstupptagningen av den båten, efter bytet av drivlina, såg jag att det var mängder av små bubblor på drevet. Jag kontaktade då en bekant på VP och beskrev mitt ärende. Jag fick ganska snabbt motfrågan: "Du har väl inte missat jordledningen vid skölden?" Jo, visst hade jag det! Kabeln, 3857347, anslöts snarast till dess tänkta platser och några fler bubblor och lacksläpp blev det inte under de 7 år vi hade båten. Den aktuella båten hade ingen som helst landströmsutrustning.

 

Just my two cents...

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minuter sedan skrev kossor:

Men om alla uttag är jordade i båten, och de är anslutna till elcentral med tillhörande jordfelsbrytare och blir sammankopplade med stolpen på bryggan som också har jordfelsbrytare. VAD har då jorden i skölden som sammankopplar mig med resten av mälarens båtar och orsakar att mitt drev och sköld långsamt försvinner. Vad jag kan förstå så behövs inte skölden jordas, vidare så är laddaren ny byttes i fjol, och har inte jord på minuskabeln. Men motorns jord sitter ju ihop med 230 systemet med sin jord i skölden. Som @IngemarE skriver i sitt inlägg, har den någon funktion egentligen och vad skyddar den. Dessutom de flesta elartiklar saknar ju jordstift i kablarna idag, och jordfelsbrytaren löser ut ändå om något blir fel i elartikeln.

 

Läs gärna trådarna jag länkade till. Samma frågor tas upp där. Men en sammanfattaning,

 • Koppla aldrig ihop motor eller drev med landströmsjord.
 • Motorn och drev "jordas" till minus i 12V-systemet naturligt genom generator och startmotor.
 • Du kan hitta en jordkabel mellan motor och påfyllningsslangen för att minska risken för att bygga upp knistor när tankar. Detta är inte landströmsjord. 
 • Dreven kan ha kablar mellan sina delsystem som hydralslangar och chassi. 
 • Vissa drev har en isolerad propeller genom en gummibussning.
 • Eluttag och vattenberedare jordas med 220V-systemet genom en jordfelsbrytare. 
 • Enligt min personliga menig skall man följa SXK-förslag att bryta landjorden och koppla jorden från jordfelsbrytaren till en 2dm2 kopparplåt under vattenlinjen. Detta får du bara göra när båten ligger i sjön. På land måste koppla ihop båtjorden med landjorden. 

Varför man kopplar på någor annat sätt är obegripligt och olämpligt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minuter sedan skrev Volvo_Penta:

Jag monterade en 5,7L/DPS-A i en båt vi ägde för cirka 10 år sedan i stället för drivlinan som suttit i båten sedan -70-talet. Vid första höstupptagningen av den båten, efter bytet av drivlina, såg jag att det var mängder av små bubblor på drevet. Jag kontaktade då en bekant på VP och beskrev mitt ärende. Jag fick ganska snabbt motfrågan: "Du har väl inte missat jordledningen vid skölden?" Jo, visst hade jag det! Kabeln, 3857347, anslöts snarast till dess tänkta platser och några fler bubblor och lacksläpp blev det inte under de 7 år vi hade båten. Den aktuella båten hade ingen som helst landströmsutrustning.

 

Just my two cents...

Nu pratar vi om olika jord tror jag.  Jag pratar om 230 v jord och inte motorns jord som är 12v. 12v är anslutet på enligt föreskriven inrådan. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minuter sedan skrev kossor:

Nu pratar vi om olika jord tror jag.  Jag pratar om 230 v jord och inte motorns jord som är 12v. 12v är anslutet på enligt föreskriven inrådan. 

Det gör vi säkert. Du har alltså även landströmsjord 230v ansluten till skölden?

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minuter sedan skrev Volvo_Penta:

Det gör vi säkert. Du har alltså även landströmsjord 230v ansluten till skölden?

Precis ,och den sitter på samma plint som motorns 12v system. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minuter sedan skrev kossor:

Precis ,och den sitter på samma plint som motorns 12v system. 

Ok. Det har inte vi på någon av våra båtar och jag tror inte jag råkat på något sådant på någon båt jag lånat ut mina händer till, därav min förvåning. Är det original på Din Nimbus?

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minuter sedan skrev Volvo_Penta:

Ok. Det har inte vi på någon av våra båtar och jag tror inte jag råkat på något sådant på någon båt jag lånat ut mina händer till, därav min förvåning. Är det original på Din Nimbus?

Ja 

Och det ska tydligen vara så enligt en del i branschen.  Och jag bara undrar varför. Till vilken nytta kopplar man ihop hela havet med varandra?  Kommer ta bort jorden i skölden till i år. 

Edited by kossor
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Viss skillnad på 230VAC Jord(PE)  och 12VDC Jord (-12V), blanda inte ihop dom.

Jordfelsbrytare på fritidsbåt bör 10mA som nämnts tidigare.

En jordfelsbrytare har kopplingsmässigt inget med jord-kabeln att göra. En jordfelsbrytare är en balansvåg mellan fasen(L) och nollan(N) ström mässigt, som sagts tidigare.

Tänk på att har man 290DP-A/DP-B drev med rostfri powertrim brackett och rostfria orginalvulkade propellrar så ska extra offeranod monteras på drevbygeln, framförallt om landström nyttjas frekvent.

Anod drevbygel.png

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 timmar sedan skrev NW355:

Viss skillnad på 230VAC Jord(PE)  och 12VDC Jord (-12V), blanda inte ihop dom.

Det är därför många (inkl jag) förespråkar användning av MINUS som benämning på den negativa likströmsanslutningen, just för att det lätt blir sammanblandning.

 

Sedan är det inte lika lätt att följa detta i praktiken (även jag trampar ibland i klavéret här). Så snart minus är kopplad till en struktur eller något "stort" blir det lätt "jord" som benämning i alla fall. En motors gods t ex.

 

Det finns teorier om "bonding" av alla yttre metalldelar på en båt, dvs sammankoppling av genomföringar och alla yttre metalldelar till samma potential. Sedan har det också från tid till annan snurrat diskussioner om att landströmsjorden kan vara både dålig och ibland bortkopplad, så därför har man av några omtänksamma säkerhetsskäl också sett till att "jorden" skall vara ihopkopplad med något stort utanpå. Då har man en lokal jord utifall landströmsjorden inte är bra.

 

Grundtanken är väl att antingen ha systemen helt isolerade (som förespråkats mycket i denna tråd) eller allt så mycket ihopkopplat att det inte kan bli några potentialskillnader och därmed korrosion.

 

I några speciella fall kanske det sistnämnda faktiskt kan utjämna och göra att felströmmarna minskar. Men - i alla fall i min värld - kommer det i de allra flesta fall att istället orsaka strömmar och därmed materialvandring/korrosion som annars skulle kunnat undvikas med isolationsprincipen. Detta eftersom "strömvärlden" består av så mycket mer båtar, jordtagen är inte ideala o.s.v. och väldigt svårt att kontrollera och överblicka.

 • Like 1
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 timmar sedan skrev kossor:

Ja 

Och det ska tydligen vara så enligt en del i branschen.  Och jag bara undrar varför. Till vilken nytta kopplar man ihop hela havet med varandra?  Kommer ta bort jorden i skölden till i år. 

Frågan om inte skölden och motorn är svåra att koppla ifrån. Det går trots allt en axel från motorn genom drevet och drevet. Något typ av kontakt blir det nog kvar.

Lustigt att Nimbus har det från början. Då kan jag förstå din skepsis till alla goda råd du får här i tråden.
Personligen blev jag övertygad att hålla isär landjord och motor från en båtmekanikerutbilding som SXK höll i. Läraren jobbade också som konsult åt olika båttillverkare så han verkade förtrolig. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 timmar sedan skrev kossor:

Ja 

Och det ska tydligen vara så enligt en del i branschen.  Och jag bara undrar varför. Till vilken nytta kopplar man ihop hela havet med varandra?  Kommer ta bort jorden i skölden till i år. 

Det är ju en Volvo-Penta originalkoppling, om jag nu inte minns fel så går det en grön kabel från motorns gods (eller från "svarta lådan"?) till en anslutning någonstans vid styraxeln. Eller så har kabelisoleringen en annan färg men är sprayad som allting annat i "pentagrönt". Ja undrar hur man tänkt då denna kopplingen kom till?

 

Jag kopplar bara landström i hemmahamnen då jag behöver använda något kraftigare elverktyg ombord.

När vi går vakt på bryggorna drar vi ur alla landströmskablar vi finner, eftersom 1 det inte är tillåtet annat än tillfälligtvis användning, samt 2 man vet inte hur det är kopplat i båtarna och vilken risk det kan medföra för både person och material.

 

Edited by Georg_Ohm

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev Georg_Ohm:

När vi går vakt på bryggorna drar vi ur alla landströmskablar vi finner, eftersom 1 det inte är tillåtet annat än tillfälligtvis användning, samt 2 man vet inte hur det är kopplat i båtarna och vilken risk det kan medföra för både person och material.

Hmm... Det är inget som förekommer i de två hamnar som jag haft båt i (Södra territoriet). I hemmahamnen är det elkort som gäller. Är båtägarna misstänkliggjorda per automatik eller är det erfarenhet att elkopplingar skapat brandhärdar?

 

Kan tillägga till debatten att vår Nimbus 29C 1990 var ifrån dåtida fabrik i Visby levererad med ett katastrofalt 230V system. För avhjälp använde jag samma som nämnts tidigare i tråden SKK koppling av landström och däri avskild PE med båten i sjön med kopparskena ifrån ställverk monterat under badbryggan-båten på land slutet bleck(wago) mellan land PE och båtens PE. Det blev sedan omhubbade rostfria proppar på 290DP-A och extra offeranod på drevbygeln. Korrosionsproblem nästan helt borta.

Bild visar anod efter 1 säsong innan åtgärder.

Anfrät proppanod.png

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 timmar sedan skrev Georg_Ohm:

Det är ju en Volvo-Penta originalkoppling, om jag nu inte minns fel så går det en grön kabel från motorns gods (eller från "svarta lådan"?) till en anslutning någonstans vid styraxeln. Eller så har kabelisoleringen en annan färg men är sprayad som allting annat i "pentagrönt". Ja undrar hur man tänkt då denna kopplingen kom till?

 

Jag kopplar bara landström i hemmahamnen då jag behöver använda något kraftigare elverktyg ombord.

När vi går vakt på bryggorna drar vi ur alla landströmskablar vi finner, eftersom 1 det inte är tillåtet annat än tillfälligtvis användning, samt 2 man vet inte hur det är kopplat i båtarna och vilken risk det kan medföra för både person och material.

 

Ja gjord 12v från motorn är helt ok. Men nu pratar jag bara 230v, jordat i skölden har inget med penta att göra. Motorns läckage via 12v systemet är jag def inte orolig för. Sist då jag hade vv beredaren inkopplad var propparna alldeles vita av spinn. Så den har jag lärt mig att inte plugga in på 230 systemet. Har alla tänkbara anoder från gaffel till drevsida. Jag vill påstå att problemet ligger i grön gul jord kabel sammankopplade med motorns jord direkt i sköld. Kommer göra som de flesta anser att helt enkelt koppla bort den från systemet. Efter jag läst alla kunniga inlägg i frågan så förstår jag fortfarande inte hur man kan jorda på det viset, OCH vad ska denna jordning ha för funktion. Alla uttag i båten är ju skyddsjordade och sammankopplade via intaget från stolpen. Där finns ju även jfb som känner av och löser vid behov. Dessutom är ju de flesta elprodukter utan jordstift idag och är dubbelisolerade. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det är så att elinstallationerna i min hemmahamn (som drivs av GREFAB) är rätt gammalt och sannolikt också underdimensionerat. På de långa bryggorna finns det bara två stolpar med fyra eluttag vardera, och då sådana där Schuko-uttag, sådana du har hemma i källaren eller i garaget, vanligt jordat uttag med skyddslock, skyddslock som ibland är trasigt eller saknas. Säkringar kan bestå av halvgamla automatsäkringar eller medeltida ”proppar”. Nån jordfelsbryrae kanske finns uppsatt inuti en låst bod. Det förekommer emellanåt även att det är strömlöst i dessa bryggstolpar, och då kan det även vara så att bryggans belysning är släckt. Kanske har då den inlåsta jordfelsbrytaren löst ut.

Sedan är det kanske en försäkringsfråga för GRFAB att det inte är tillåtet att ha el ansluten i båten då ingen är ombord.

Det pratas dock om en modernisering av såväl (vissa) bryggor som dess installationer.

 

Det kanske låter enkelt, men vänta tills jag förklarat…

Jag tycker diskussionen blir alltmer förvirrad och svårläst då saker och ting får nya namn.

Jag tycker vi gör som @IngemarEskriver, vi använder etablerade och korrekta ord.

Skyddsjord. Inte landströmsjord etc.

Minus, inte minusjord. Sedan är diverse givare och annat anslutna till minus i motorblocket, inte ”jordade” som man sade förr i tiden.

Och återigen, jordfelsbrytaren har ingenting med skyddsjorden att göra, den är inte ens kopplad dit.

 

Sedan anser ju även jag att båtens landströmsystem och båtens interna elsystem skall hållas helt åtskiljda. Minus finns normalt sett på de flesta motorerna i dess gods. Det kan förekomma båtmotorer vars elsystem är tvåpoligt, och då finns inte minus i dess gods, ja det finns varianter på 

det temat, jag vet, men det vanligaste är att motorblock med mera är anslutna till minus. Jag misstänker att det har att göra med ett arv från fordonsindustrin varifrån flera litet större inombordare härstammar ifrån.

Minus från batteriet skall inte kopplas till skyddsjorden i landströmssystemet.

 

Edited by Georg_Ohm
 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timmar sedan skrev kossor:

Men nu pratar jag bara 230v, jordat i skölden

Jag kanske har missat att du skrivit om detta men har du verkligen kollat att det är "landströmmens" jordkabel som är ansluten till skölden? (någon 230V AC lär inte strömma genom skölden ändå om allt är rätt kopplat och kablarna är hela - om jag fattat saker rätt)

4 timmar sedan skrev Georg_Ohm:

Sedan anser ju även jag att båtens landströmsystem och båtens interna elsystem skall hållas helt åtskiljda

Detta håller jag helt med om och OM det är så att @kossors landströmsjord verkligen är kopplad till skölden så vill jag mena att det är tokigt. Skölden ska, vad jag vet, kopplas till "motor"-minus. Men jag kan ha fel. (Det har hänt förut...)

 

Kanske OT:

Landströmsjord är, som någon tidigare påpekat, förbundet med marken i transformatorstationen som kan ligga långt ifrån bryggan. Därför kan det vara en potentialskillnad mellan denna jord och vattnet där båten ligger. (Tack @Seawolf för förklaringen för några år sedan!) Det är en av anledningarna till att jag installerat en isotrafo i min båt.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 timmar sedan skrev kossor:

Ja 

Och det ska tydligen vara så enligt en del i branschen.  Och jag bara undrar varför. Till vilken nytta kopplar man ihop hela havet med varandra?  Kommer ta bort jorden i skölden till i år. 

Så här står det i en av VP:s monteringsanvisningar:

"Om landström ansluts (120V/230V), får inte säkerhetsjordningen anslutas till motorn eller annan jordpunkt i båten."

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 timmar sedan skrev Volvo_Penta:

Så här står det i en av VP:s monteringsanvisningar:

"Om landström ansluts (120V/230V), får inte säkerhetsjordningen anslutas till motorn eller annan jordpunkt i båten."

Ytterligare ett nytt ord.

Vad är "säkerhetsjordningen"?? Är det samma sak som skyddsjord eller minus i godset? sannolikt då skyddsjord om det nu inte är ett hänsyftningsfel.

Jag menar; det är ju inte konstigt om det blir missuppfattningar och felkopplingar

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tack alla för bra info. Kommer ta bort jordningen i skölden som flera inlägg antyder är felmonterat från tillverkare.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
 • Create New...