Jump to content
Tuesday 18 June 2024
Mellgard

TBT - rättsfrågor

Recommended Posts

8 minuter sedan skrev Faderullan:

Det skall också sägas att den vetenskapliga nivån på utförande inte riktigt höll akademisk nivå :)

Nåja,  det var ändå ett förvånansvärt väl genomfört försök för att vara ett hemma experiment som du genomförde tycker jag nog ändå. Systematiskt, kontroll av utjämnat startläge, tidsfaktor i exponering beaktad, kontroll av våg, eliminering av övriga felkällor i rimlig grad etc. Bra jobbat och inte så amatörmässigt som du försöker ge sken av🙂

 

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Är det någon som vet vilka kulörer som det fanns TBT i ? Har för mig "sjöbusarna" snackade om "riktig fartygsfärg", som var röd eller svart ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 minuter sedan skrev Thorberg:

Är det någon som vet vilka kulörer som det fanns TBT i ? Har för mig "sjöbusarna" snackade om "riktig fartygsfärg", som var röd eller svart ?

"Riktig fartygsfärg" avser nog bottenfärg med väldigt hög halt koppar. Jag vet en båt som var målad med sådan i röd kulör. Ägaren bättrade bara lite på slitna ställen under rätt många år.

 

Jag använde tennbottenfärg i slutet av 70-talet o något år in på 80-talet. Min färg var röd och kritade alldeles förfärligt. Jag tror att det även fanns blå tennbottenfärg. Det kan ha funnits fler kulörer...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kommer ihåg att det var lite poppis med vita bottenfärger på vissa båtmodeller, bl.a på Smuggler, Croupier.

Hade själv Joker Boss med vit botten och vit bottenfärg. Har för mig att de vita inte funkade så bra, mest snyggt, och att de mörka varianterna var "vassa grejer"

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Nedanstående är från ett mail sänt i dag till en jurist på Transportstyrelsen.

 

I ett mail från 23 januari 2024 skrev du bland annat 

"I AFS-konventionen är det upp till varje enskild medlemsstat att ha egen tolkning, så länge den inte är mildare:
”No provision of this Convention shall be interpreted as preventing a State from taking, individually or jointly, more stringent measures with respect to the reduction or elimination of adverse effects of anti-fouling systems on the environment, consistent with international law.” (AFS convention, AFS/CONF/26)."

 

Det är knappats förenligt med EU-medlemskap att införa nationella bestämmelser med lägre rättssäkerhet än gällande EU-regler. Eller överhuvudtaget införa nationella (lokala) bestämmelser för att beivra brott mot en EU-förordning.

 

Du skrev vidare  

Vid implementeringen av AFS-konventionen har man inom EU valt, vilket även vi gjort nationellt, att tolka det som att förbudet gäller själva förekomsten. På så vis spelar det ingen roll, rent juridiskt inom EU, var i färglagren som de tennorganiska föreningarna befinner sig. Eftersom regleringen gäller förekomst behöver alla färglager utvärderas, inte enbart det yttersta." 

 

Finns det några belägg för att EU valt att tolka AFS-konventionen som att förbudet gäller själva förekomsten?  Och att det inte spelar någon roll var i färglagren som de tennorganiska föreningarna befinner sig?

 

Vid kontroll av efterlevnad av AFS-konventionen och AFS-förordningen används enligt MEPC/IMO och EU provtagning från endast yttersta lagret bottenfärg och efterföljande mätning på proven.

 

https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MEPCDocuments/MEPC.356(78).pdf    
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14990-2021-INIT/en/pdf 


Chalmers-rapporten från Amanda T. Nylund och Maria Lagerström angående skrapprov finns nu på nätet. 
https://research.chalmers.se/publication/539973/file/539973_Fulltext.pdf 

 

Det framstår som osannolikt att MEPC/IMO eller EU skulle acceptera denna svenska metod. 

Spärrskikt blir inte upptäckta med metoden. Metoden har därmed samma brist som den andra svenska metoden, nämligen XRF-mätning på samtliga färglager.  

 

Jag kommer dra tillbaka ett utkast till artikel i vilket jag försökte visa att AFS-förordningen kanske inte omfattar mindre fritidsbåtar. Ägare till fritidsbåtar med övermålade rester av tennorganiska föreningar kan ha fördel av att AFS-förordningen (EU-förordning) även omfattar mindre fritidsbåtar. För då gäller reglerna från MEPC/IMO och EU för kontroll av efterlevnad. 

 

EU och MEPC/IMO har väl inte tagit ställning till de svenska reglerna?    

 

Föreslår att Marine Environment Protection Committee (MEPC) - IMO informeras om Transportstyrelsens båda föreläggande till mig och de efterföljande regeringsbesluten. Det är MEPC som utarbetar regelverk till AFS-konventionen.  

 

(tillägg: varken spärrfärg eller andra spärrskikt blir upptäckta med de svenska metoderna)

 

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
2024-03-06 vid 19:08 skrev Lintott:

Jag använde tennbottenfärg i slutet av 70-talet o något år in på 80-talet. Min färg var röd och kritade alldeles förfärligt. Jag tror att det även fanns blå tennbottenfärg. Det kan ha funnits fler kulörer...

Min var svart och målades på en snurrbåt 1974 och 1975 (och aldrig mera) och fungerade bra fram till slutet på 80-talet när båten såldes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
2024-03-05 vid 07:00 skrev Mellgard:

Hade IMO-metoden (MEPC-metoden) använts för provtagning och mätning på min båt hade resultatet blivit att

 

1. Båten efterlever AFS-förordningen
2. Den vanliga bottenfärgen har spärrat mot utläckning av TBT

 

Att vanlig bottenfärg spärrar mot utläckning är enkelt att förstå för en kemist. För TBT (tributyltenn) var bundet i polymeren tributyltennmetakrylat. 

 

TBT blir aktivt först efter att polymeren kommit i kontakt med vatten och hydrolyserats.     

 

Polymerer är för stora för att kunna vandra (diffundera) genom en fast fas.

 

I en artikel med titel "Metoder för att motverka beväxning på fartygsskrov" finns på sid 23 en beskrivning av hydrolys av akrylatpolymer. Se nedan eller bilaga.   
https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/158903.pdf

 

Enskilda vattenmolekyler har andra egenskaper än en samling vattenmolekyler, av vilka de senare genom vätebindningar kan bilda en vätskefas. 

 

Båtbottenfärger faller inom områdena fysikalisk kemi och biokemi. Jag har utbildning och arbetslivserfarenhet inom dessa områden. Därför var det inte svårt för mig att identifiera sanningslösa påståenden om skadlighet/giftighet för TBT.  

 

Självpolerande.png

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
2024-03-05 vid 07:32 skrev Peter_K:

Eftersom en bottenfärg - inte ens många lager självpolerande färg - är helt tät så uppstår detta. Det borde vara enkelt att förstå för alla. Det finns t o m en rapport som beskriver detta och hur TBT-molekyler vandrar som du själv länkade till i förra tråden, där det också förklarar varför godkänd spärrfärg krävs i enlighet med AFS-förordningen, om man inte tar bort färgen som du så klokt gjorde på din båt. 

Det låter inte sannolikt att jag skulle ha länkat till någon sådan rapport.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2024-03-05 vid 07:32 skrev Peter_K:

Hur har det gått med de sista rutorna med hormonstörande färg du lämnade på båten?

Se bifogat domslut. 

 

Fristen för att överklaga till kammarrätten löper till midnatt torsdag kväll 14 mars. 

 

Har läsare här några tips att ge mig? 

Domslut.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minuter sedan skrev Mellgard:

Se bifogat domslut. 

 

Fristen för att överklaga till kammarrätten löper till midnatt torsdag kväll 14 mars. 

 

Har läsare här några tips att ge mig? 

Domslut.pdf 428 kB · 1 download

Ja. Låna stöttor, skrapa bort färgen, fota. 
Klart på en timme eller två. 

 • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minuter sedan skrev Mellgard:

Det låter inte sannolikt att jag skulle ha länkat till någon sådan rapport.

Det var i den andra tråden, men jag orkar inte gå igenom den, för många inlägg. Det var en rapport om en annan färg, minns inte exakt vilken. 
Det här är ingen stor fråga för mig. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minuter sedan skrev Peter_K:

Ja. Låna stöttor, skrapa bort färgen, fota. 
Klart på en timme eller två. 

Det skulle inte stoppat viteskravet.


Har frågat motparterna på Transportstyrelsen om jag slipper ett föreläggande om jag betalar vitet. Jag skrev vidare 

 

"Har inte fått föreläggande om att ta bort bottenfärg från de av båtvaggans stödplattor dolda ytorna på båtbottnen som inte blev blästrade. Drygt 99.5 % av bottenytan blev sanerad genom blästring. 


Hade jag fått föreläggande om borttagning hade jag sannolikt genomfört borttagningen med hårdmetallskrapa då båten låg i hamn. 

 

Det är tidigare utprovat att Y-bommarna fungerar som ryggstöd vid rensning av övre delen av båtbottnen från beväxning med alger och havstulpaner. Använder våtdräkt, handskar och sockar i neopren."  

 

Svaret löd

"Det utdömda vitet avser endast föreläggandet daterat den 30 september 2021. Betalning av vitesbeloppet utesluter inte eventuella framtida förelägganden. Vi har i nuläget dock inte för avsikt att besluta om ytterligare föreläggande."

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minuter sedan skrev Mellgard:

Svaret löd

"Det utdömda vitet avser endast föreläggandet daterat den 30 september 2021. Betalning av vitesbeloppet utesluter inte eventuella framtida förelägganden. Vi har i nuläget dock inte för avsikt att besluta om ytterligare föreläggande."

 

Då har jag inget råd som inte kräver en tidsmaskin… 

 • Like 1
 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minuter sedan skrev Peter_K:

Det var i den andra tråden, men jag orkar inte gå igenom den, för många inlägg. Det var en rapport om en annan färg, minns inte exakt vilken. 
Det här är ingen stor fråga för mig. 

Sanningslösa påståenden är ingen liten fråga för mig. 

 

Sökfunktionen i den andra tråden "Funderingar kring TBT (tributyltenn)" fungerar. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minuter sedan skrev Mellgard:

Sanningslösa påståenden är ingen liten fråga för mig. 

 

Sökfunktionen i den andra tråden "Funderingar kring TBT (tributyltenn)" fungerar. 

Så kan det vara. 
Men jag har ett liv också. 

 • Like 1
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Peter_K:

Så kan det vara. 
Men jag har ett liv också.

Så skönt att höra! Önskar att en viss medlem här på MG också fick uppleva det för hans egen skull.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 timmar sedan skrev Peter_K:

Så kan det vara. 
Men jag har ett liv också. 

När man som jag har möjlighet att utöva intressanta sysselsättningar har man ett bra liv.

 

Att studera maktmissbruk och korruption inom myndigheter och fiktiva myndigheter (SBU, styrelser i båtklubbar) finner jag intressant.

 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

När man som jag har möjlighet att utöva intressanta sysselsättningar har man ett bra liv.

 

Att studera maktmissbruk och korruption inom myndigheter och fiktiva myndigheter (SBU, styrelser i båtklubbar) finner jag intressant.

Fast nu har ju rättssystemet visat dig att det inte föreligger några fel, så då är vi lite tillbaka till en tidigare fråga…

 

12 timmar sedan skrev Mellgard:

Har läsare här några tips att ge mig?

Du har fått otroligt många tips. 
För snart fyra år sedan fick du tipset att åtgärda din båtbotten med hormonstörande färg. Istället valde du en egen väg, lycklig över att själv ordna ett vitesföreläggande såg du dig som en vinnare. Du beskrev verkligen hur kul du hade, det här var t o m roligare än att få segla. 
Nu kommer räkningen. 
 

Du skall därför får TVÅ råd av mig. 
1. Slå kostnaden per timme av skoj du haft under de fyra åren, och se det som en avgift för ditt nöje. Som en biobiljett eller liknande?

2. Överväga att lyssna på andra människors råd i framtiden. 
 

Önskar dig en fin söndag 🙂

Snart är det sjösättning, och det är båtmässa just nu. 

 • Like 6

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timmar sedan skrev Mellgard:

När man som jag har möjlighet att utöva intressanta sysselsättningar har man ett bra liv.

 

Att studera maktmissbruk och korruption inom myndigheter och fiktiva myndigheter (SBU, styrelser i båtklubbar) finner jag intressant.

 

Antihjälten.jpg

 • Haha 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Regeringsbesluten har sprängkraft.

 

Ska föreslå att regeringskansliet informerar Marine Environmental Protection Committee (MEPC) om att den rapport som nämns i andra stycket på sid två i bifogat föreläggande hålls för att utgöra tillräcklig bevisning i Sverige för att båtägare inte efterlevt AFS-konventionen eller dess implementering genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003. (AFS-regulation). 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/236102/8284.pdf  (AFS-convention) 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R0782:20090420:EN:PDF (AFS-regulation)

 

Transportstyrelsen ska få intyga att man inte informerat båtägare eller allmänheten om nedan länkade bestämmelser för kontroll av efterlevnad av konventionen och förordningen. 

https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MEPCDocuments/MEPC.104(49).pdf   

Föreläggande_2021-02-05.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 timmar sedan skrev Mellgard:

Ska föreslå att regeringskansliet informerar Marine Environmental Protection Committee (MEPC) om att den rapport som nämns i andra stycket på sid två i bifogat föreläggande hålls för att utgöra tillräcklig bevisning i Sverige för att båtägare inte efterlevt AFS-konventionen eller dess implementering genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003

Rapporten är bifogad.

Dokumentation XRF.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ur brev till regeringskansliet nedan

 

I Artikel 12 i AFS-konventionen står "Administrationen skall utan dröjsmål informera den part som har anmält den påstådda överträdelsen och organisationen om vilka åtgärder som vidtagits." Se bilaga Överträdelse. 

 

Organisationen som ska informeras är IMO och väl då lämpligen den inom IMO beslutande Marine Environmental Protection Committee (MEPC).

 

Det kan nog vara av intresse för MEPC att få vetskap om att man i Sverige tillämpar omvänd bevisbörda vid av Transportstyrelsen påstådd överträdelse av AFS-konventionen och AFS-förordningen.  

 

Samt att resultat från XRF-mätning på samtliga lager bottenfärg av Transportstyrelsen hålls för att utgöra tillräckligt bevis för överträdelse.

Överträdelse.pdf

 • Confused 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev Mellgard:

Ur brev till regeringskansliet nedan

 

I Artikel 12 i AFS-konventionen står "Administrationen skall utan dröjsmål informera den part som har anmält den påstådda överträdelsen och organisationen om vilka åtgärder som vidtagits." Se bilaga Överträdelse. 

 

Organisationen som ska informeras är IMO och väl då lämpligen den inom IMO beslutande Marine Environmental Protection Committee (MEPC).

 

Det kan nog vara av intresse för MEPC att få vetskap om att man i Sverige tillämpar omvänd bevisbörda vid av Transportstyrelsen påstådd överträdelse av AFS-konventionen och AFS-förordningen.  

 

Samt att resultat från XRF-mätning på samtliga lager bottenfärg av Transportstyrelsen hålls för att utgöra tillräckligt bevis för överträdelse.

Överträdelse.pdf 169 kB · 3 downloads

Joråseruatt...

kisspng-don-quixote-la-mancha-sancho-panza-tilting-at-wind-quijote-5b20b491b601e1.0520247815288700337455.jpg

 • Like 2
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Transportstyrelsen har inte informerat om att det finns bindande riktlinjer för kontroll av efterlevnad av AFS-konventionen. Riktlinjer som är integrerade i AFS-konventionen och utgör del av den. 

 

Vidare har Transportstyrelsen vägrat provtagning och mätning i enlighet med riktlinjerna fastän det skulle ha genomförts utan kostnad för Transportstyrelsen. 

Resning.pdf

 • Confused 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2024-03-29 vid 21:22 skrev Mellgard:

Transportstyrelsen har inte informerat om att det finns bindande riktlinjer för kontroll av efterlevnad av AFS-konventionen. Riktlinjer som är integrerade i AFS-konventionen och utgör del av den. 

 

Vidare har Transportstyrelsen vägrat provtagning och mätning i enlighet med riktlinjerna fastän det skulle ha genomförts utan kostnad för Transportstyrelsen. 

Resning.pdf 77 kB · 8 downloads

Skulle du säga att din båt Marlina är över 24 meter lång eller väger över 400 bruttoton?

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minut sedan skrev Peter_K:

Skulle du säga att din båt Marlina är över 24 meter lång eller väger över 400 bruttoton?

Det är inte fritt fram att för kortare båtar än 24 meter stödja sig på resultat från XRF-mätning på samtliga lager bottenfärg för att genomdriva sanktioner.

 

Om man som Transportstyrelsen i förelägganden till mig stödjer sig på AFS-förordningen får man hålla sig till det regelverk om provtagning och mätning som ingår i AFS- konventionen.

 

I konventionens regelverk beaktas spärrande lager bottenfärg. För mätning ska endast genomföras  på prov tagna från yttersta färglagret.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

Om man som Transportstyrelsen i förelägganden till mig stödjer sig på AFS-förordningen får man hålla sig till det regelverk om provtagning och mätning som ingår i AFS- konventionen.

Instämmer. Därav min fråga. 
Regelverket du hänsvisar till om provtagning gäller nämligen för fartyg över 400 bruttoton eller 24 meters längd. 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
2024-03-31 vid 12:45 skrev Peter_K:

Instämmer. Därav min fråga. 
Regelverket du hänvisar till om provtagning gäller nämligen för fartyg över 400 bruttoton eller 24 meters längd. 

Skulle det för fartyg under 400 bruttoton saknas möjlighet för ägaren att genom provtagning och mätning visa att AFS-konventionen är efterlevd? 

 

För fartyg under 400 bruttoton men längre än 24 meter räcker det att ägaren intygar. Se bilaga Försäkran. 

 

Rimligen ska det enligt konventionen räcka med intyg för fartyg under 400 bruttoton och som är kortare än 24 meter.

 

Jag skulle tryggt kunna intyga att det i prov från yttersta färglagret finns mindre än 2.5 gram tenn räknat per kilo torr bottenfärg.

 

Försäkran.pdf

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minuter sedan skrev Mellgard:

Skulle det för fartyg under 400 bruttoton saknas möjlighet för ägaren att genom provtagning och mätning visa att AFS-konventionen är efterlevd? 

Nu är det ju skillnad på vad som KRÄVS och vad man FÅR. Du FÅR göra en mer avancerad provtagning än vad som KRÄVS. Men det blir ju svårt att hänvisa till att en myndighet gjort fel för att du personligen vill krångla till något mer än vad lagen kräver. 

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Transportstyrelsens lurendrejeri att med stöd av AFS-förordningen och hot om 100 000 kr i vite pressa mig till att låta avlägsna bottenfärg på min båt var framgångsrikt.   

 

Lurendrejeriet kunde genomföras eftersom Transportstyrelsen var tillsynsmyndighet för AFS-förordningen och AFS-konventionen. Men myndigheten avstod från att informera om och översätta konventionen och de i konventionen integrerade bilagorna.

 

Man förhindrade därigenom min planerade rättsprövning under miljöbalkens skälighetsregel. Samt gav legitimitet för XRF-mätning på samtliga lager bottenfärg. 

 

Inledande korrespondens med Högsta förvaltningsdomstolen kanske är av intresse. 

Korrespondens.pdf

 • Confused 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
 • Create New...