Jump to content
Sunday 23 June 2024
Mellgard

TBT - rättsfrågor

Recommended Posts

13 minuter sedan skrev Peter_K:

Din engelskaföeståelse verkar har brister, eller så försöker du fultolka medvetet texterna. Inte första gången. 

Har jobbat på engelska större delen av mitt liv. Intressantaste var då jag var med som teknisk expert i ett patentmål i en domstol i London kring 1980.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minuter sedan skrev Mellgard:

Har jobbat på engelska större delen av mitt liv. Intressantaste var då jag var med som teknisk expert i ett patentmål i en domstol i London kring 1980.

Så då är det medveten ful-tolkning av texten du försöker dig på alltså..?

 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Suck Mellgard, jag ger upp.....(igen). Du förstår verkligen ingenting av det du citerar och länkar till....du förstår uppenbarligen inte ens vad det är för dokument. Men men, det är inte min huvudvärk, mer än att jag tycker det är synd eftersom jag tycker det finns tveksamheter i kommunernas hantering som förtjänar en seriös granskning av någon som kan juridiken i ämnet.

 

Lycka till med fortsättningen (även om utfallet är givet).  Glöm inte att många ord, länkar och bilagor är källan till framgång i kommunikation med staten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edited by Boanjohan

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minuter sedan skrev Mellgard:

Har jobbat på engelska större delen av mitt liv. Intressantaste var då jag var med som teknisk expert i ett patentmål i en domstol i London kring 1980.

Irrelevant i sammanhanget språkförståelse, såvida du inte deltog i patentmålet som expert i just engelska språket.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Jag beställde provtagning (skrapprov) och mätning enligt MEPC-standard. Transportstyrelsen har prislista för det. Fick svaret att 

 

"Vi anser inte att det behövs någon närmare inspektion av din båt, eftersom vi redan har förelagt om rättelse utifrån resultaten från XRF-mätningen som du har sänt oss, och kommer därför inte att genomföra den provtagning du önskar."

 

(tillägg)

"För tillsyn av fartyg som föranleder att åtgärd måste vidtas för att säkerställa efterlevnaden av förordningen (EG) nr 782/2003 om förbud mot tennorganiska föroreningar ska, i fråga om fartyg som inte kräver certifiering eller AFS-försäkran enligt artikel 6 i förordningen, en grundavgift på 3 500 kronor tas ut samt en löpande avgift enligt tidsbaserad avgift. Avgift ska även tas ut för att täcka kostnader för provtagning, undersökning av prov samt övriga kostnader som uppkommit i ärendet."

Tillsyn av fartyg - Transportstyrelsen    

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har du prislistan från Transportstyrelsen ? Varför fixade du inte provet själv ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minuter sedan skrev Mellgard:

Jag beställde provtagning (skrapprov) och mätning enligt MEPC-standard. Transportstyrelsen har prislista för det.

Kul! Var hittar man den?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
30 minuter sedan skrev Thorberg:

Har du prislistan från Transportstyrelsen ? Varför fixade du inte provet själv ?

Googla exempelvis löpande+grundavgift+täcka+transportstyrelsen. Rubriken är Tillsyn av fartyg. Se längst ned.

 

Länken är annars, minus anföringstecknen 

"https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-transportstyrelsen/avgifter/Sjofart/Avgifter-for-fartyg/Periodisk-tillsyn-av-fartyg/"

 

Behövs speciella verktyg för provtagning enligt MEPC-standard.

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites

För att inte sväva iväg, så kan nedan sammanfattning vara relevant för fritidsbåtar under 24 m ?

- Myndigheter och kommuner kan inte förbjuda metoden att använda spärrfärg för att hindra läckage från underliggande färglager, ej heller begära intyg om sanering/spärr

- Båtklubbar kan utesluta medlemmar om man inte följer klubbens stadgar, i detta fall användande av spärrfärg och/eller om man inte kan uppvisa intyg om sanering.

- Privata båtägare som inte är med i båtklubb och har egen båtplats, kan använda spärrfärg och behöver ej heller visa upp intyg om sanering för någon myndighet eller kommun.

- Kommersiella marinor med arrende av kommunal mark & vatten, kan inte förbjuda båt med metoden spärrfärg, ej heller kräva intyg om sanering. Gäller båt i vattnet.

DOCK kan marinan förbjuda båtar enligt ovan på land för vinterförvaring,

då man hamnar under miljöbalken gällande miljöfarlig verksamhet.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
1 timme sedan skrev Boanjohan:

Suck Mellgard, jag ger upp.....(igen). Du förstår verkligen ingenting av det du citerar och länkar till....du förstår uppenbarligen inte ens vad det är för dokument. Men men, det är inte min huvudvärk, mer än att jag tycker det är synd eftersom jag tycker det finns tveksamheter i kommunernas hantering som förtjänar en seriös granskning av någon som kan juridiken i ämnet.

 

Förstår att det är tungt att plötsligt inse att man blivit lurad av en svensk myndighet.  Men inte tungt för mig för jag har vetat länge.

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minuter sedan skrev Thorberg:

Kommersiella marinor med arrende av kommunal mark & vatten, kan inte förbjuda båt med metoden spärrfärg, ej heller kräva intyg om sanering. Gäller båt i vattnet.

Jodå. Företaget som äger marinan kan självklart ställa krav på standarden på kundens fartyg. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Arrenderar, inte äger. Kan inte ställa krav på de i vattnet som är kommunens

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Thorberg:

Arrenderar, inte äger. Kan inte ställa krav på de i vattnet som är kommunens

De kan ställa krav på de som nyttjar firmans anläggning, t ex bryggan. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 timmar sedan skrev Mellgard:

 

Förstår att det är tungt att plötsligt inse att man blivit lurad av en svensk myndighet.  Men inte tungt för mig för jag har vetat länge.

 

Åh, du missförstår, jag känner mig inte lurad av staten.

Faktum är att jag delar deras "tolkning" (som ju faktiskt är mer av en icke tolkning än din tolkning som faktiskt innebär något annat än vad som uttryckligen står i förordningen) av begreppet att TBT inte får förekomma eller att det ska vara inkappslat med därför avsedd spärrfärg. Det är inte så mycket att tolka som du påstår.

 

Men jag tycker samtidigt att gammal färg på fritidsbåtar är ett mer eller mindre icke problem som man från kommuner har förstorat och "skapat". Jag tycker också att myndighet gör fel om de inte vill acceptera testad och "godkänd" spärrfärg ......det hade varit roligare om du hade kört det spåret.

 

Jag tycker XRF- metoden är ypperlig, men tycker det är onödigt att mäta fritidsbåtar eftersom det inte finns en tydlig systematisk tillsynsregim beskriven i förordningen för fritidsbåtar. Här räcker det enligt mig med att ägare försäkrar att de inte har TBT färg på botten. 

 

Mina invändningar mot dig är främst bara att du använder tyckande och för fram faktiska fel (fakta) och slänger fram tyckande som obestridbara sanningar när det samtidigt är uppenbart för de av oss som har reell erfarenhet från internatiionellt arbete inom sjöfarten att du saknar djupare kunskap i internationell reglering. som t.ex. när du hänvisar till olika regelverk etc , eller varför den guidelinen är publicerad på Transportstyrelsens hemsida men den där inte är det etc.

 

Så som sagt Lycka till med att slänga bort livet på en strid du inte är spantad för. Ta juridisk hjälp och försök föra en seriös strid istället. Nu framstår du faktiskt med all säkerhet som en clown hos Transportstyrelsen, Regeringen och snart kanske hos IMO också.

 

Over n out

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
43 minuter sedan skrev Boanjohan:

....

Så som sagt Lycka till med att slänga bort livet på en strid du inte är spantad för. Ta juridisk hjälp och försök föra en seriös strid istället. Nu framstår du faktiskt med all säkerhet som en clown hos Transportstyrelsen, Regeringen och snart kanske hos IMO också.

 

Over n out

Jag har nyligen dragit tillbaka två rättsärenden. Eftersom omständigheterna var så speciella att utslag till min fördel inte skulle ha något prejudicerande värde. 

 

I övrigt uppskattar jag dina åsikter i inlägget. 

 

Hoppas på längre säsong i år. Fick inte båten i sjön förrän vid midsommar. Båtklubben stoppade sjösättning både 2021 och 2022. För jag lämnar inga intyg om TBT-fritt skrov, varken nu eller tidigare.

 

Himmerfjärden.JPG

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

Jag har nyligen dragit tillbaka två rättsärenden. Eftersom omständigheterna var så speciella att utslag till min fördel inte skulle ha något prejudicerande värde. 

 

I övrigt uppskattar jag dina åsikter i inlägget. 

 

Hoppas på längre säsong i år. Fick inte båten i sjön förrän vid midsommar. Båtklubben stoppade sjösättning både 2021 och 2022. För jag lämnar inga intyg om TBT-fritt skrov, varken nu eller tidigare.

 

Himmerfjärden.JPG

Skrapa då av de sista rutorna efter stöttorna, dokumentera det, skicka in till TS och lägg all din energi och tid på att planera för en längre säsong istället. Segla åter igen över till Norge och njut av segling och klättring i en härlig kombination. Lägg energin på det istället.

 

Hoppas du får en fin säsong.

 • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bifogar en skrivelse jag sände i januari 2020 till fyra personer i transportstyrelsens ledningsgrupp. 

 

Kopia blev sänd till båtunionens miljökommitté. Några i kommittén då ingående medlemmar visade intresse men utan resultat. Kommittén fortsatte ge legitimitet åt XRF-mätning på samtliga lager bottenfärg. 

 

Båtunionen startade utbildning för båtklubbar i XRF-mätning. En verksamhet som bygger på att båtklubbar ska utesluta medlemmar som vägrar XRF-mätning eller vägrar avlägsna bottenfärg.

 

I tredje stycket på sid tre i skrivelsen står 

 

"Det finns inga belägg alls för påståendet att "Gamla färglager läcker fortfarande ut giftet 20 år och längre efter att det målats på".  En osäkerhet om utläckning från gamla underliggande färglager kunde för övrigt enkelt fås att upphöra genom att ta skrapprov från de yttersta skikten av ett flertal skikt representativ bottenfärg för båtar med konstaterat tenn och se efter om det finns tenn i de yttersta skikten."

 

Det är sådana skrapprov som MEPC inom IMO föreskriver. Fick kännedom om det i april 2023 genom en publikation från Chalmers. 

 

Transportstyrelsen har inte lämnat information om skrapprov enligt MEPC.

Bilaga_15.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
23 timmar sedan skrev Mellgard:

Bifogar en skrivelse jag sände i januari 2020 till fyra personer i transportstyrelsens ledningsgrupp. 

 

Kopia blev sänd till båtunionens miljökommitté.

 1. personen anser att den är offer för en myndighet som missbrukar sin makt - check! 
 2. ser inte sin egen roll i konflkten  - check!  
 3. personen är påstridig och kan hota med anmälan till andra myndigheter, polis, domstol eller att kontakta medier. - check!  
 4. personen skickar flera mejl eller brev och dessa skickas med kopior till flera  - check!  
 5. personen skriver gärna med fet stil och i versaler. - Har ej noterat.
 6. ofta använder personen ett juridiskt språk, men den kan också använda starka metaforer.  - check!  
 7. personen spelar gärna in samtalen - Vet ej
 8. personer med rättshaveristiskt beteende söker gärna upp andra med liknande erfarenheter. De kan anmäla sig som ombud för andra om deras eget ärende inte längre är aktuellt. [5]   - check!  
 9. personen begär ut stora mängder handlingar och ställer detaljerade frågor kring dem.[6]  - check!  

Sju av nio är ändå inte dåligt, grattis! 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Rättshaverist

Edited by Peter_K
 • Like 2
 • Haha 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
2024-04-05 vid 09:53 skrev Boanjohan:

Skrapa då av de sista rutorna efter stöttorna, dokumentera det, skicka in till TS och lägg all din energi och tid på att planera för en längre säsong istället....

Första prioritet är att få Transportstyrelsens krav på 25 tkr i vite undanröjt. Har i dag skickat nedanstående text till kammarrätten. 

 


Som stöd för mitt yrkande i mål nr XXX att kammarrätten ska fastslå att jag skulle haft rätt att tillfälligt lämna några mindre ytor av båtbottnen undantagna från krav på sanering för senare provtagning hänvisas till bifogad skrivelse benämnd Bilaga 15. 

 

Skrivelsen blev sänd 26 januari 2020 till GD för Transportstyrelsen Jonas Bjelfvenstam och tre andra personer i Transportstyrelsens ledningsgrupp.

 

I tredje stycket på sid tre i skrivelsen står 

"Det finns inga belägg alls för påståendet att "Gamla färglager läcker fortfarande ut giftet 20 år och längre efter att det målats på".  En osäkerhet om utläckning från gamla underliggande färglager kunde för övrigt enkelt fås att upphöra genom att ta skrapprov från de yttersta skikten av ett flertal skikt representativ bottenfärg för båtar med konstaterat tenn och se efter om det finns tenn i de yttersta skikten."

 

Det är sådant skrapprov som MEPC inom IMO föreskriver. Något som jag fick kännedom om först i april 2023 genom en publikation från Chalmers.

 

Transportstyrelsen har inte lämnat information om skrapprov enligt MEPC-föreskrift. Vilket kan bekräftas genom att söka på Transportstyrelsen kombinerat med MEPC.104(49) eller MEPC.356(78). 

 

Har för övrigt erhållit förtydligande från Transportstyrelsen gällande hur länge meningen "Gamla färglager läcker fortfarande ut giftet 20 år och längre efter att det målats på" stod att läsa på Transportstyrelsens webbplats.  

 

Enligt besked från XXX fanns meningen med så tidigt som 2016-02-25 och var borttagen före 2023-03-07. Se bilaga Korrespondens.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
17 minuter sedan skrev Mellgard:

Har i dag skickat nedanstående text till kammarrätten.

Vilken av följande fyra skäl till att få prövningstillstånd ser du skulle vara relevant för ditt fall..?

 

IMG_3810.jpeg

Edited by Peter_K
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minuter sedan skrev Peter_K:

Vilken av följande fyra skäl till att få prövningstillstånd ser du skulle vara relevant för ditt fall..?

Samtliga fyra.

 

Tillkommer att jag meddelat kammarrätten att jag avstår från att ansöka om resning till Högsta förvaltningsdomstolen i det andra ärendet. Om domen i kammarrätten blir till min fördel. Det skulle spara tid och kraft för rättsväsendet.

 

Själv har jag gott om tid och kraft.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minuter sedan skrev Mellgard:

Samtliga fyra.

Kan du utveckla lite? 
Jag har svårt att se att ett enda av skälen skulle vara relevant i ditt fall, men jag har haft fel förut. 

 

22 minuter sedan skrev Mellgard:

Tillkommer att jag meddelat kammarrätten att jag avstår från att ansöka om resning till Högsta förvaltningsdomstolen i det andra ärendet. Om domen i kammarrätten blir till min fördel. Det skulle spara tid och kraft för rättsväsendet.

Bussigt av dig. 
Tror det inte funkar så dock, rättsinstanser brukar inte falla till föga för utpressning är min erfarenhet. 

 • Thanks 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 timmar sedan skrev Peter_K:

Bussigt av dig. 
Tror det inte funkar så dock, rättsinstanser brukar inte falla till föga för utpressning är min erfarenhet. 

Kammarrätten har fått ett erbjudande om att göra ett bättre arbete än högsta förvaltningsdomstolen. I det här fallet ett enkelt uppdrag.

 • Confused 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minuter sedan skrev Mellgard:

Kammarrätten har fått ett erbjudande om att göra ett bättre arbete än högsta förvaltningsdomstolen. I det här fallet ett enkelt uppdrag.

På vilket sätt gjorde högsta förvaltningsdomstolen ett dåligt jobb?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
2 timmar sedan skrev Peter_K:

På vilket sätt gjorde högsta förvaltningsdomstolen ett dåligt jobb?


"Förekomsten av TBT är att betrakta som en brist gällande fartygets konstruktion, utrustning eller drift på det sätt som avses i lagen om åtgärder mot förorening från fartyg och AFS-förordningen. Högsta förvaltningsdomstolen bedömer därför att Transportstyrelsens föreläggande är lagligen grundat."  (understrykning tillagd)

 

Dessutom har domstolen inte beaktat att transportstyrelse och regering tillämpade omvänd bevisbörda. 

 

Transportstyrelsens manipulationer medförde att jag undanhölls prövning under miljöbalkens rimlighetsavvägning. 

 

Vinsten för miljö och människa genom blästringen av min båt var obefintlig. 

 

Högsta.pdf

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 timmar sedan skrev Mellgard:

understrykning tillagd

Du får nog fundera lite kring det här. 
När Transportstyrelsen utdömde föreläggandet som du själv beställde förekom det faktiskt TBT på din båt, det har du själv bevisat genom den mätning du beställde av HappyBoats. 
 

10 timmar sedan skrev Mellgard:

Dessutom har domstolen inte beaktat att transportstyrelse och regering tillämpade omvänd bevisbörda. 

På vilket vis har de gjort det..?

 

10 timmar sedan skrev Mellgard:

Transportstyrelsens manipulationer medförde att jag undanhölls prövning under miljöbalkens rimlighetsavvägning. 

Den är inte tillämpbar här. 
 

10 timmar sedan skrev Mellgard:

Vinsten för miljö och människa genom blästringen av min båt var obefintlig. 

Irrelevant. Det är lagar och förordningar som gäller, inte ditt tyckande kring miljönytta. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minuter sedan skrev Mellgard:

Förbudet avser aktivt TBT. Ska fungera som biocid. Förekomst är inte förbjuden.

 

Motsatt åsikt inom SBU saknar rättsvärde. 

Det finns mer text i förordningen… din TBT-haltiga färg saknade spärr, den var alltså aktiv. 
Lycka till med överklagandet. 

IMG_3814.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Tack för lycka till.

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
 • Create New...