Jump to content
Monday 22 July 2024
Mellgard

TBT - rättsfrågor

Recommended Posts

2 timmar sedan skrev Mellgard:

Inledande korrespondens med Högsta förvaltningsdomstolen kanske är av intresse.

Nä, inte speciellt intressant. 

 

"Resning kan beviljas om det t.ex. har kommit fram nya, viktiga, omständigheter efter det att målet avgjordes. Resning kan också beviljas om det har skett en felaktig rättstillämpning eller om det har förekommit ett allvarligt fel vid handläggningen av målet."

 

Inget nytt har kommit fram, domstolens handläggning har inte varit felaktig. Dvs - du kommer få avslag. Men du behöver inte tro mig; Högsta Förvaltningsdomstolen kommer upplysa dig om detta också. Men, vad KUL du har så länge du får hålla på med här - det blir ju mer valuta för dina pengar du får betala enligt föreläggandet du själv beställde 🙂 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timmar sedan skrev Mellgard:

Transportstyrelsens lurendrejeri att med stöd av AFS-förordningen och hot om 100 000 kr i vite pressa mig till att låta avlägsna bottenfärg på min båt var framgångsrikt.   

 

Lurendrejeriet kunde genomföras eftersom Transportstyrelsen var tillsynsmyndighet för AFS-förordningen och AFS-konventionen. Men myndigheten avstod från att informera om och översätta konventionen och de i konventionen integrerade bilagorna.

 

Man förhindrade därigenom min planerade rättsprövning under miljöbalkens skälighetsregel. Samt gav legitimitet för XRF-mätning på samtliga lager bottenfärg.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
5 timmar sedan skrev Mellgard:

Transportstyrelsens lurendrejeri att med stöd av AFS-förordningen och hot om 100 000 kr i vite pressa mig till att låta avlägsna bottenfärg på min båt var framgångsrikt.   

 

Lurendrejeriet kunde genomföras eftersom Transportstyrelsen var tillsynsmyndighet för AFS-förordningen och AFS-konventionen. Men myndigheten avstod från att informera om och översätta konventionen och de i konventionen integrerade bilagorna.

 

Man förhindrade därigenom min planerade rättsprövning under miljöbalkens skälighetsregel. Samt gav legitimitet för XRF-mätning på samtliga lager bottenfärg. 

 

Inledande korrespondens med Högsta förvaltningsdomstolen kanske är av intresse. 

Korrespondens.pdf 1 MB · 2 downloads

Okej, så ett försök på att rekapitulera hela bakgrunden, om jag har förstått det rätt, så började det hela med att du betalade för att låta göra en XRF-mätning på din båt för nu några år sedan, detta utan att Transporstyrelsen haft med saken att göra. Resultatet av "din egen" undersökning visade på höga tennhalter och och indikerade därmed att det sannolikt fanns TBT i något färglager på din botten (vilket om jag minns rätt du redan misstänkte på förväg och faktiskt hoppades på).

 

Därefter  meddelar du detta frivilligt till Transportstyrelsen, utan att de frågat om det eftersom de inte ens vet att din båt existerar, och du bad dem förelägga dig att sanera båten för att du skulle få en sak att driva juridiskt.

 

Transportstyrelsen, som innan dess inte hade något ärende på din båt, startar alltså nu ett ärende, vilket alltså är efter att du själv skickat in dina provsvar från den undersökning du låtit göra.

 

Transportstyrelsen finner att provsvaren indikerar att det finns TBT på ditt skrov och gör som du ber om och förelägger dig att åtgärda botten och nu efter ett antal för dig förlorade juridiska rundor och där din sak inte vann framgång så har du nu sanerat din båt för att slippa betala vite. Och därför är du nu, med facit i hand, sur över att det  kanske funnits ett alternativt sätt att testa botten på istället för XRF-mätningen som du betalade för.........fast då hade du inte haft en sak att driva, eller hur.

 

Denna alternativa metod du refererar till är beskriven i en IMO-guideline (vilket inom IMO-världen betyder att det är en rekommendation/riktlinje och inte är ett tvingande dokument att följa, vilket även framgår av artikel 11 som du ofta hänvisar till, men det har jag utifrån vad du skriver förstått att du inte förstått) som  riktar sig till stater/länder med anledning av de inspektioner en stat har rätt att göra på fartyg. Den är alltså en intern guideline för hur en stats inspektörer kan testa.

 

Och nu är du sur på Transportstyrelsen för att de inte meddelat dig om dessa  "interna riktlinjer" (som myndigheten kan välja att tillämpa i sin tillsyn om den vill) innan du, utan deras vetskap,  beställde och lät utföra en XRF-mätning från privat aktör, vars resultat du sedan själv skickade in till myndigheten.

 

Och du är nu ännu surare över att Transportstyrelsen helt enkelt inte bara ignorerar och blundar för det testresultat som du själv givit dem och tycker de istället ska låta dig göra ett nytt test enligt den andra metoden som du då själv hävdar skulle visa att du inte har TBT på skrovet.

 

....och där är vi nu! Vari lurendrejeriet ligger är för mig oklart.

 

Ja, jag har sagt det förr, ta professionell juridisk hjälp av någon som kan detta istället och vet hur man skriver och vad som är relevant etc. Ta t.ex. ditt mail till högsta förvaltningsdomstolen i inlägget här ovanför, som är en hel A4 fylld med påståenden om provningsmetoder och IMO och EU etc och i tillägg 3 st bilagor, men essensen av mailet är en fråga på som kommer redan på rad 3 och det är i tillägg en Ja eller Nej fråga, allt annat är bara text som inte har något som helst med din fråga att göra, det är bara utfyllnad. Så jag gissar att du kommer få ett Ja eller Nej  som svar på hela den A4 sidan och de tre bilagorna.

 

PS. Artikel 11 avser för övrigt ett lands rättighet till inspektion av annat lands fartyg (annan flagga).

 

 

 

2122594290_Artikel11.png.1fcf7976308e52d425faae7afa290c69.png

 

Edited by Boanjohan
 • Like 3
 • Thanks 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
2 timmar sedan skrev Boanjohan:

Okej, så ett försök på att rekapitulera hela bakgrunden, om jag har förstått det rätt, så började det hela med att du betalade för att låta göra en XRF-mätning på din båt för nu några år sedan, detta utan att Transporstyrelsen haft med saken att göra. Resultatet av "din egen" undersökning visade på höga tennhalter och och indikerade därmed att det sannolikt fanns TBT i något färglager på din botten (vilket om jag minns rätt du redan misstänkte på förväg och faktiskt hoppades på).

 

Därefter  meddelar du detta frivilligt till Transportstyrelsen, utan att de frågat om det eftersom de inte ens vet att din båt existerar, och du bad dem förelägga dig att sanera båten för att du skulle få en sak att driva juridiskt.

 

Du minns inte rätt om något.

 

Ansökte om föreläggande (överklagningsbart) från Botkyrka kommuns miljöförvaltning genom mail till miljöinspektör. Se bilaga Beställning.

 

Hade det lyckats hade jag kunnat få prövning av Länsstyrelse och därefter Mark- och miljödomstol. 

 

Transportstyrelsens övertagande av ärendet och åberopande av AFS-förordning, LÅFF och FÅFF resulterade i att jag endast erhöll politisk prövning genom regeringsbeslut.   

 

Har ägt båten sedan 1990 och inte använt bottenfärg innehållande TBT. Sådan bottenfärg för fritidsbåtar fick försäljningsförbud 1989.

 

PS. Finns det bevis för att min båt inte uppfyllde villkoren i AFS-konventionen och AFS-förordningen innan blästringen 7 juni 2023?

 

 

Beställning.pdf

Edited by Mellgard
 • Confused 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Så slarvigt av mig att minnas fel. Minns att du en gång var så lycklig över att ha fått det av dig beställda föreläggandet av Transportstyrelsen, så jag mindes som att du beställt direkt av dem.

 

Okej, så ett försök på reviderad rekapitulering av bakgrunden. Om jag har förstått det rätt, så började det hela alltså med att du betalade för att låta göra en XRF-mätning på din båt för nu några år sedan.
Resultatet av den av dig beställda undersökningen visade på höga tennhalter och och indikerade därmed att det sannolikt fanns TBT i något färglager på din botten (vilket du redan på förhand misstänkte).

 

Därefter  meddelar du detta frivilligt till Botkyrka kommun och du bad dem förelägga dig att sanera båten för att du skulle få en sak att driva juridiskt.


Botkyrka lämnar över ärendet till Transportstyrelsen.

 

Transportstyrelsen, som innan dess inte hade något ärende på din båt, startar alltså nu ett ärende, vilket alltså är efter att du själv meddelat dina provsvar från den undersökning du låtit göra.

 

Transportstyrelsen finner att provsvaren indikerar att det finns TBT på ditt skrov och gör som du ber om och förelägger dig att åtgärda botten och nu efter ett antal för dig förlorade juridiska rundor och där din sak inte vann framgång så har du nu sanerat din båt för att slippa betala vite. Och därför är du nu, med facit i hand, sur över att det  kanske funnits ett alternativt sätt att testa botten på istället för XRF-mätningen som du betalade för.........fast då hade du inte haft en sak att driva, eller hur.

 

Denna alternativa metod du refererar till är beskriven i en IMO-guideline (vilket inom IMO-världen betyder att det är en rekommendation/riktlinje och inte är ett tvingande dokument att följa, vilket även framgår av artikel 11 som du ofta hänvisar till, men det har jag utifrån vad du skriver förstått att du inte förstått) som  riktar sig till stater/länder med anledning av de inspektioner en stat har rätt att göra på fartyg. Den är alltså en intern guideline för hur en stats inspektörer kan testa.

 

Och nu är du sur på Transportstyrelsen för att de inte meddelat dig om dessa  "interna riktlinjer" (som myndigheten kan välja att tillämpa i sin tillsyn om den vill) innan du, utan deras vetskap,  beställde och lät utföra en XRF-mätning från privat aktör, vars resultat du sedan själv skickade in till myndigheten.

 

Och du är nu ännu surare över att Transportstyrelsen helt enkelt inte bara ignorerar och blundar för det testresultat som du själv givit dem och tycker de istället ska låta dig göra ett nytt test enligt den andra metoden som du då själv hävdar skulle visa att du inte har TBT på skrovet.

 

....och där är vi nu! Vari lurendrejeriet ligger är för mig fortfarande oklart.

 

Tror jag fick till det korrekt nu🙂

 • Like 3
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nedan återges ett brev till handläggare på regeringskansliet och med kopia till handläggare på transportstyrelsen.

Det är inte alla förunnat att förstå. 


I mitt brev från 11 mars stod bland annat  

 

"Ska föreslå att regeringskansliet informerar Marine Environmental Protection Committee (MEPC) om att den rapport (från Happy Boat) som nämns i andra stycket på sid två i bifogat föreläggande hålls för att utgöra tillräcklig bevisning i Sverige för att båtägare inte efterlevt AFS-konventionen eller dess implementering genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003. (AFS-regulation). 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/236102/8284.pdf  (AFS-convention) 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R0782:20090420:EN:PDF (AFS-regulation) "

 

I Artikel 12 i AFS-konventionen står "Administrationen skall utan dröjsmål informera den part som har anmält den påstådda överträdelsen och organisationen om vilka åtgärder som vidtagits." Se bilaga Överträdelse. 

 

Organisationen som ska informeras är IMO och väl då lämpligen den inom IMO beslutande Marine Environmental Protection Committee (MEPC).

 

Det kan nog vara av intresse för MEPC att få vetskap om att man i Sverige tillämpar omvänd bevisbörda vid av Transportstyrelsen påstådd överträdelse av AFS-konventionen och AFS-förordningen.  

 

Samt att resultat från XRF-mätning på samtliga lager bottenfärg hålls för att utgöra tillräckligt bevis för överträdelse.

HappyBoat.pdf

 • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ska jag informera Arsenio Dominguez om beslutet av regeringen? Generalsekreterare för IMO. Eller Harry Conway som är ordförande för MEPC? 

 

Har expertisen här något förslag?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Mellgard:

Nedan återges ett brev till handläggare på regeringskansliet och med kopia till handläggare på transportstyrelsen.

Det är inte alla förunnat att förstå. 


I mitt brev från 11 mars stod bland annat  

 

"Ska föreslå att regeringskansliet informerar Marine Environmental Protection Committee (MEPC) om att den rapport (från Happy Boat) som nämns i andra stycket på sid två i bifogat föreläggande hålls för att utgöra tillräcklig bevisning i Sverige för att båtägare inte efterlevt AFS-konventionen eller dess implementering genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003. (AFS-regulation). 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/236102/8284.pdf  (AFS-convention) 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R0782:20090420:EN:PDF (AFS-regulation) "

 

I Artikel 12 i AFS-konventionen står "Administrationen skall utan dröjsmål informera den part som har anmält den påstådda överträdelsen och organisationen om vilka åtgärder som vidtagits." Se bilaga Överträdelse. 

 

Organisationen som ska informeras är IMO och väl då lämpligen den inom IMO beslutande Marine Environmental Protection Committee (MEPC).

 

Det kan nog vara av intresse för MEPC att få vetskap om att man i Sverige tillämpar omvänd bevisbörda vid av Transportstyrelsen påstådd överträdelse av AFS-konventionen och AFS-förordningen.  

 

Samt att resultat från XRF-mätning på samtliga lager bottenfärg hålls för att utgöra tillräckligt bevis för överträdelse.

HappyBoat.pdf 375 kB · 0 downloads

Jisses Mellgard, det är hög tid att du tipsar SVTs Uppdrag Granskning om denna genomkorrupta röta. Skiten måste fram i ljuset nu!!!

 • Thanks 2
 • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Mellgard:
2 timmar sedan skrev Mellgard:

Det är inte alla förunnat att förstå. 

I Artikel 12 i AFS-konventionen står "Administrationen skall utan dröjsmål informera den part som har anmält den påstådda överträdelsen och organisationen om vilka åtgärder som vidtagits." Se bilaga Överträdelse. 

Det är uppenbarligen inte heller alla förunnat att förstå vad de själva skriver. 

Ser att du fortsätter din vana att citera utryckta delar ur olika regelverk och insinuerar saker utifrån det och tolkar det enskilt uttaget ur sitt sammanhang. Är det för att försöka framstå som kunnig och påläst? Funkar kanske i i viss grad på ett sånt här forum, men hos de instanser du tillskriver så blir det bara lösryckt rappakalja och din okunnigheten blir uppenbar.

 

Infogar hela Artikel 12 där jag rödmarkerat det du citerade. Artikeln kan såklart, som många andra regler i ett regelverk, inte läsas helt separat, utan måste läsas med övriga regelverket.....gäller även om du tycker en mening i en regel är tillräckligt.

1660064255_Screenshot_20240404-0806502.png.caab40d939a62132e82b0fa1a8dbdb84.png

 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minuter sedan skrev Mellgard:

Ska jag informera Arsenio Dominguez om beslutet av regeringen? Generalsekreterare för IMO. Eller Harry Conway som är ordförande för MEPC? 

 

Har expertisen här något förslag?

Absolut, de kommer bli såååååå imponerade. Lägg gärna med några regelhänvisningar om vilka artiklar staten Sverige brutit mot 😂. Och kanske ett tiotal bilagor, mindre än så kommer inte imponera på dem.

 

6 minuter sedan skrev ArneRadar:

Jisses Mellgard, det är hög tid att du tipsar SVTs Uppdrag Granskning om denna genomkorrupta röta. Skiten måste fram i ljuset nu!!!

Japp håller med.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minuter sedan skrev ArneRadar:

Jisses Mellgard, det är hög tid att du tipsar SVTs Uppdrag Granskning om denna genomkorrupta röta. Skiten måste fram i ljuset nu!!!


Det är nog endast vänskapskorruption mellan handläggare på Transportstyrelsen och representant för firma Happy Boat.

 

I ett brev 2024-01-23 från en handläggare stod 

"Vid implementeringen av AFS-konventionen har man inom EU valt, vilket även vi gjort nationellt, att tolka det som att förbudet gäller själva förekomsten. På så vis spelar det ingen roll, rent juridiskt inom EU, var i färglagren som de tennorganiska föreningarna befinner sig. Eftersom regleringen gäller förekomst behöver alla färglager utvärderas, inte enbart det yttersta." 

 

Fick inte svar när jag frågade "Finns det några belägg för att EU valt att tolka AFS-konventionen som att förbudet gäller själva förekomsten?  Och att det inte spelar någon roll var i färglagren som de tennorganiska föreningarna befinner sig?"

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
5 timmar sedan skrev Mellgard:

 

 

Fick inte svar när jag frågade "Finns det några belägg för att EU valt att tolka AFS-konventionen som att förbudet gäller själva förekomsten?  Och att det inte spelar någon roll var i färglagren som de tennorganiska föreningarna befinner sig?"

När jag läser det här kommer jag att tänka på den förträffliga boken"Liftarens guide till galaxen". Där ville man ha svar på den ultimata frågan om universum, livet och allting.

Det lakoniska svaret från den kolossala superdatorn blev "42". Ingen förstod svaret. Om man inte förstår svaret på en fråga, behöver det inte vara svaret det är fel på, det kan lika gärna vara frågan som är felställd,

Edited by Faderullan
 • Like 1
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 timmar sedan skrev Mellgard:

Ska jag informera Arsenio Dominguez om beslutet av regeringen? Generalsekreterare för IMO. Eller Harry Conway som är ordförande för MEPC? 

 

Har expertisen här något förslag?

De kommer såklart bli skitimpade över din klarsynthet och kunskap i lagar och regler, och personligen åka till Sverige för att örfila GD på Transportstyrelsen. 
Gör’t!

Jag menar, vad är oddsen att de ser dig som en rättshaverist och förvirrad gubbe..?

 

20 timmar sedan skrev Mellgard:

PS. Finns det bevis för att min båt inte uppfyllde villkoren i AFS-konventionen och AFS-förordningen innan blästringen 7 juni 2023?

Jag tänker att XRF-mätningen samt skrapprovet du själv beställde utgör sådant bevis. Du har ju själv använt det så när du beställde ditt föreläggande mot dig själv. 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 timmar sedan skrev Mellgard:

I ett  brev 2024-01-23 från en handläggare stod 

"Vid implementeringen av AFS-konventionen har man inom EU valt, vilket även vi gjort nationellt, att tolka det som att förbudet gäller själva förekomsten. På så vis spelar det ingen roll, rent juridiskt inom EU, var i färglagren som de tennorganiska föreningarna befinner sig. Eftersom regleringen gäller förekomst behöver alla färglager utvärderas, inte enbart det yttersta." 

 

Fick inte svar när jag frågade "Finns det några belägg för att EU valt att tolka AFS-konventionen som att förbudet gäller själva förekomsten?  Och att det inte spelar någon roll var i färglagren som de tennorganiska föreningarna befinner sig?"

Min fråga hade varit meningsfull om det fanns ämbetsansvar. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

AFS är en FÖRORDNING, det är inte tillåtet för nationella myndigheter att tolka eller "hitta på" nationella egna regler, EUs förordningar är lag. Handläggaren borde läsa på vad innebörden är för direktiv, förordningar m.m. Det är ett direkt felaktigt svar och det vore intressant vilka andra länder som har samma "tolkning" ? Även myndigheter verkar ägna sig åt killgissningar.

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batliv-miljo/batbotten/regler-om-batbottenfarg/afs-forordningen/

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minuter sedan skrev Thorberg:

Även myndigheter verkar ägna sig åt killgissningar

Var i länken hittar du "killgissningar"?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Inte i länken, hänvisar till svaret från handläggaren som inte matchar med förordning och den text som Transportstyrelsen skrivit i länken.

Sorry för "luddigheten"

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 timmar sedan skrev Mellgard:

Ska jag informera Arsenio Dominguez om beslutet av regeringen? Generalsekreterare för IMO. Eller Harry Conway som är ordförande för MEPC? 

 

Har expertisen här något förslag?

I den förra tråden (fler än 2000 inlägg om jag inte missminner mig) som togs bort rekommenderade jag KBT och tycker ff att det är ett bättre alternativ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minuter sedan skrev Thorberg:

AFS är en FÖRORDNING, det är inte tillåtet för nationella myndigheter att tolka eller "hitta på" nationella egna regler, EUs förordningar är lag. Handläggaren borde läsa på vad innebörden är för direktiv, förordningar m.m. Det är ett direkt felaktigt svar och det vore intressant vilka andra länder som har samma "tolkning" ? Även myndigheter verkar ägna sig åt killgissningar.

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batliv-miljo/batbotten/regler-om-batbottenfarg/afs-forordningen/

 

Ja du har sagt det förr.

Vilka är de svenska nationella reglerna du hela tiden hänvisar till?

Och vad är det för tolkning som du menar är fel tolkning? 

Vad är det direkt felaktiga svar du refererar till?

Och hur ska man praktisera ett regelverk om man inte får tolka det som står om det som står är otydligt?

EU har såklart tolkningsföreträde, men där EU inte givit ut en formell tolkning av något som behöver tolkas, hur gör då medlemsländerna som har ansvaret att se till att regelverket efterföljs? Ska de bara låta bli att tillämpa regelverket?

Slutlig tolkning är det t.ex. högsta domstolen som gör i Sverige, hur gör då de lägre instanserna när de läser författning ar, jag menar det är ju inte allt som HD har givit tolkningar på?

 

Nu gör jag som Mellgard och rycker ut ett avsnitt ur en regel:

"inte ha några tennorganiska föreningar som fungerar som biocider i antifoulingsystem på sina skrov".

Vad är det som är oklart här? Är det fel "tolkning" att det inte får finnas en antifoulingfärg (biocidbottenfärg) på botten om den inte är inkapslad med en spärrfärg? Är det ens en tolkning, det är ju just det som står där rakt upp och ned!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minuter sedan skrev s841:

I den förra tråden (fler än 2000 inlägg om jag inte missminner mig) som togs bort rekommenderade jag KBT och tycker ff att det är ett bättre alternativ.

 

11 minuter sedan skrev Thorberg:

Ok

Risken med att använda olika alias är att man plötsligt besvarar inlägg som gäller den andra profilen

 • Like 1
 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

s841 har noll koll.

 

Thorberg och Ingemar Mellgard (jag) är för övrigt inte samma person med olika alias.

 

KBT.png

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 minuter sedan skrev Boanjohan:

Ja du har sagt det förr.

Vilka är de svenska nationella reglerna du hela tiden hänvisar till?

Och vad är det för tolkning som du menar är fel tolkning? 

Vad är det direkt felaktiga svar du refererar till?

Och hur ska man praktisera ett regelverk om man inte får tolka det som står om det som står är otydligt?

EU har såklart tolkningsföreträde, men där EU inte givit ut en formell tolkning av något som behöver tolkas, hur gör då medlemsländerna som har ansvaret att se till att regelverket efterföljs? Ska de bara låta bli att tillämpa regelverket?

Slutlig tolkning är det t.ex. högsta domstolen som gör i Sverige, hur gör då de lägre instanserna när de läser författning ar, jag menar det är ju inte allt som HD har givit tolkningar på?

 

Nu gör jag som Mellgard och rycker ut ett avsnitt ur en regel:

"inte ha några tennorganiska föreningar som fungerar som biocider i antifoulingsystem på sina skrov".

Vad är det som är oklart här? Är det fel "tolkning" att det inte får finnas en antifoulingfärg (biocidbottenfärg) på botten om den inte är inkapslad med en spärrfärg? Är det ens en tolkning, det är ju just det som står där rakt upp och ned!

 

Sorry luddiigheten, jag hänvisar till svaret som Mellgard fick från handläggare. Länken för att jämföra med svaret från handläggaren.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
1 timme sedan skrev Boanjohan:

Nu gör jag som Mellgard och rycker ut ett avsnitt ur en regel:

"inte ha några tennorganiska föreningar som fungerar som biocider i antifoulingsystem på sina skrov".

Vad är det som är oklart här? Är det fel "tolkning" att det inte får finnas en antifoulingfärg (biocidbottenfärg) på botten om den inte är inkapslad med en spärrfärg? Är det ens en tolkning, det är ju just det som står där rakt upp och ned!

 

Det är fel tolkning. Om det finns tennorganiska föreningar som fungerar som biocider ska det finnas sådana i yttersta lagret bottenfärg.

 

Enligt konventionen och dess bilagor - som är  överordnade förordningen - ska prov för mätning endast tas från yttersta färglagret.  

https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MEPCDocuments/MEPC.356(78).pdf


"This method has been developed in order to describe a rapid methodology appropriate for  the identification of anti-fouling systems on ship hulls containing organotin compounds acting as biocide. This method has been designed such that sealers should not be affected, and any underlying anti-fouling agent (or primer) is not taken up in the sampling procedure."  (sid åtta)  

 

"The sampling device is constructed in a way that only the upper layer of paint is removed, thereby it should leave any underlying paint (sealer, primer, etc.) intact." (sid åtta)

 

"The sampling is carried out by using abrasive paper rubbing on the surface of the anti-fouling system. This results in collection of paint fragment of the anti-fouling system from thin area, less than several micrometer in depth from the surface, which do not affect the coatings lying underneath such as sealers." (sid 21)  

 

"Compliance with Annex 1 of the Convention is assumed if the anti-fouling system contains organotin at a level which does not provide a biocidal effect. In practice organotin compounds should not be present above 2,500 mg organotin (measured as Sn) per kg of dry paint." (sid 7)

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites

Transportstyrelsens information om AFS-konventionen.

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Miljo-och-halsa/Antifouling-pavaxthindrande-system-for-fartyg-/ 

 

Man kände till Resolution MEPC.195(61). Men avstod lämna information om Resolution MEPC.356(78). 

 

Innehållet i sistnämnda Resolution MEPC.356(78) var inte förenligt med agendan. 

 

För att läsa Resolution MEPC.356(78) räcker det googla MEPC.356(78)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
49 minuter sedan skrev Mellgard:

Det är fel tolkning. Om det finns tennorganiska föreningar som fungerar som biocider ska det finnas sådana i yttersta lagret bottenfärg.

Din engelskaföeståelse verkar har brister, eller så försöker du fultolka medvetet texterna. Inte första gången. 
Bottenfärg heter ”antifouling”, inte ”paint” på engelska. 
 

Vad det står ovan i dina citat från MEPC.356(78) är att metoderna i den är utformad för att inte skada underliggande FÄRGSKIKT (sealer, primer etc) för att inte gå ner i ett inspärrad TBT-färg.
Du saknade sådant spärrskikt. 
 

Det står alltså INGENTING om att det enbart är ett yttre skikt av många lager bottenfärg som skall provas, och metoden är fullt jämförbar med det skrapprov du själv beställde och betalade för. 

Edited by Peter_K

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minuter sedan skrev Peter_K:

Det står alltså INGENTING om att det enbart är ett yttre skikt av många lager bottenfärg som skall provas, och metoden är fullt jämförbar med det skrapprov du själv beställde och betalade för. 

Jag beställde skrapprov från Transportstyrelsen och på min bekostnad. Det blev inget av med det.

 

Transportstyrelsen skrev att det räckte med mätresultaten från Happy Boat för att utfärda föreläggande.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beställde skrapprov från Transportstyrelsen ? Transportstyrelsen tillhandahåller ingen sådan service.

Det får man skrapa själv och skicka in till ackrediterat lab.

https://www.kemiskanalys.se/

 • Thanks 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minuter sedan skrev Mellgard:

Jag beställde skrapprov från Transportstyrelsen och på min bekostnad. Det blev inget av med det.

 

Transportstyrelsen skrev att det räckte med mätresultaten från Happy Boat för att utfärda föreläggande.

Du gjorde väl ett andra prov; var det också en XRF-mätning? Varför skrapade du inte och skickade provet på analys själv?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
 • Create New...