Jump to content
Saturday 24 February 2024
Sign in to follow this  
neubert

Kissa inte i vattnet...

Recommended Posts

Det är nog lite begreppsförvirring som ställer till det, men det kan lösa sig.

 

Dagvatten är regn och smältande snö.

Spillvatten är förorenat vatten från hushåll och industri.

Avloppsvatten är summan.

 

Om man bräddar avloppsvatten vid regn eller snösmältning späds det förorenade spillvattnet ut och därför låter det som väldigt mycket när man läser/hör att massor av avloppsvatten släpps ut orenat.

 

Bräddning är inget bra och de flesta kommuner jobbar hårt för att undvika bräddning, men det är inte ekonomiskt försvarbart att bygga bort problemet helt och hållet.

Man kan jämföra det med att dimensioner alla gator, vägar och trafikleder så att man kan hålla angiven hastighet även vid årets värsta tänkbara trafik.

 

Kostnaderna för att minska det årliga fosforutsläppet vid bräddning ligger idag ofta på ett antal hundratusen kronor/kg och upp till en halv miljon.

 

Pinkar man en halvliter innehåller urinen 0,5 gram fosfor, så i princip är varje piss i Mississippi som inte utförs värd upp till 250:- kronor.

Share this post


Link to post
Share on other sites

I Göteborg kunde man gott ta en av de nedlagda oljecisternerna i bruk för att mellanlagra överflöd i stället för att brädda, och sen pumpa tillbaks det när det inte längre råder kapacitetsbrist. En utjämningsmekanism alltså. Borde vara den billigaste lösningen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minuter sedan skrev raol:

I Göteborg kunde man gott ta en av de nedlagda oljecisternerna i bruk för att mellanlagra överflöd i stället för att brädda, och sen pumpa tillbaks det när det inte längre råder kapacitetsbrist. En utjämningsmekanism alltså. Borde vara den billigaste lösningen.

Kanske, men jag gissar att det finns några 10-tals sk. bräddpunkter i avloppsnätet och då ska man bygga ledningar och pumpstationer från dessa till närmaste oanvända oljecistern.

 

För 25, 30 år sedan byggdes den sk. Ormen i Stockholm för att ta omhand dagvattentopparna. Det är encirka 3 km lång tunnel som rymmer 35 000 m3 regn- eller smältvatten som sedan kan portioneras ut i jämn takt till Henriksdalsverket.

Nästan hälften av avloppsvattnet som kommer till Henrikdalsverket är regn- och smältvatten (dagvatten).

Edited by Mackey

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bräddning sker också vid t ex ett haveri eller strömavbrott i någon pumpstation, det är ett exempel på ”oplanerad bräddning”. Man kan inte gardera sig för att inget går snett någonsin, bara minimera att så sker. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 timmar sedan skrev acateon:

 

Vad spelar det för roll om det är utspätt? Om jag trycker i mig lite extra vatten innan jag går på dass och sen tömmer septitanken rakt ut, är det mer OK då för att det är en högre andel "vatten" i mitt avlopp? 

 

Källan du länkade till kändes mer som en lobbypublikation för att göra det lättare för kommuner att få utsläppsrätter.

 

Slänger in lite källor så kan ni roa er själva att med att läsa.

 

Någon som är lite sur i en ledare i GP

https://www.gp.se/ledare/gigantiska-avloppsproblem-tigs-ihjäl-1.12228372

 

Göteborg släpper ut mest:

https://www.gp.se/nyheter/göteborg/så-ska-mindre-avloppsvatten-hamna-i-havet-1.12645079

 

https://goteborg.se/wps/PA_Pabolagshandlingar/file?id=16667

"De senaste sex åren (2012 – 2017) har det i genomsnitt bräddat ca 3,3 miljoner m3 avloppsvatten per år" - INTE spillvatten eller dagvatten.

 

Tror knappast den samlade skaran fritidsbåtsägare når upp i Göteborgs bräddningsvolymer, ens om var enda stackare hade haft IBS.

 

 

 

Därför dricker man mycket bärs. Då är det riktigt utspätt och alltså ok att bädda tanken 🤣😉

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
49 minuter sedan skrev Mackey:

Kanske, men jag gissar att det finns några 10-tals sk. bräddpunkter i avloppsnätet och då ska man bygga ledningar och pumpstationer från dessa till närmaste oanvända oljecistern.

 

För 25, 30 år sedan byggdes den sk. Ormen i Stockholm för att ta omhand dagvattentopparna. Det är encirka 3 km lång tunnel som rymmer 35 000 m3 regn- eller smältvatten som sedan kan portioneras ut i jämn takt till Henriksdalsverket.

Nästan hälften av avloppsvattnet som kommer till Henrikdalsverket är regn- och smältvatten (dagvatten).


Bräddningen sker ju till de närliggande vattendragen. Det skulle vara förhållandevis enkelt och billigt att lägga rör längs botten och samla upp från alla punkter till en stor stomledning nedströms, och sen leda den bort till en av cisternerna (som ligger ungefär i höjd med Volvo Torslanda).

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev raol:


Bräddningen sker ju till de närliggande vattendragen. Det skulle vara förhållandevis enkelt och billigt att lägga rör längs botten och samla upp från alla punkter till en stor stomledning nedströms, och sen leda den bort till en av cisternerna (som ligger ungefär i höjd med Volvo Torslanda).

Hur stor är en genomsnittlig bräddning, och hur stor är en oljecistern..?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Men..

 

Om man som människa inte skall pissa i vattnet för att det blir övergödning. 

Hur ska vi göra med alla djuren som bor i vattet och gör sina behov i vattnet? 

Hur skall vi göra med dom 4benta djuren som gör sina behov i vattnet eller på berget som rinner ner i vattnet? 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev Mackey:

Det är nog lite begreppsförvirring som ställer till det, men det kan lösa sig.

 

Dagvatten är regn och smältande snö.

Spillvatten är förorenat vatten från hushåll och industri.

Avloppsvatten är summan.

 

Om man bräddar avloppsvatten vid regn eller snösmältning späds det förorenade spillvattnet ut och därför låter det som väldigt mycket när man läser/hör att massor av avloppsvatten släpps ut orenat.

 

Bräddning är inget bra och de flesta kommuner jobbar hårt för att undvika bräddning, men det är inte ekonomiskt försvarbart att bygga bort problemet helt och hållet.

Man kan jämföra det med att dimensioner alla gator, vägar och trafikleder så att man kan hålla angiven hastighet även vid årets värsta tänkbara trafik.

 

Kostnaderna för att minska det årliga fosforutsläppet vid bräddning ligger idag ofta på ett antal hundratusen kronor/kg och upp till en halv miljon.

 

Pinkar man en halvliter innehåller urinen 0,5 gram fosfor, så i princip är varje piss i Mississippi som inte utförs värd upp till 250:- kronor.

Du har rätt att jag misstog mig kring terminologin kring spillvatten och avloppsvatten, att de är synonymer.

 

Dock gör det ingen skillnad på att det späds med dagvatten då den samlade volymen spillvatten eller avloppsvatten (låt oss kalla det för vad det är), är volym X oavsett hur utspädd den är. Rapporten avser fortfarande mängden avloppsvatten. Inte mängden bräddat vatten generellt. 
 

Intressant att du tar upp kostnadsaspekten på att nå en högre verkningsgrad/reningsförmåga kontra kostnad. Vill men vara kompis med miljön så kostar det pengar, det är vi nog alla ens om. Men varför skall vi belasta fritidsbåtsägarna med något som är helt verkningslöst sett till gödsling, bräddning och tömning av tankar från kryssningsfartyg på internationellt vatten. 
 

Sen är väl att sätta barn till världen det absolut värsta man kan göra ur ett miljöperspektiv. Kan vi inte komma överens om att vi som inga eller har Max ett barn och lovar att hålla oss till det får göra både nummer ett och två i havet? 😏
 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minuter sedan skrev Peter_K:

Hur stor är en genomsnittlig bräddning, och hur stor är en oljecistern..?


Jag hittar ingen tydlig siffra för antalet bräddningstillfällen. Men totalvolymen är ungefär 3 miljoner kubikmeter per år. Om vi fördelar den på ett par dussin tillfällen så räcker oljecisternen till utan problem. Jag har inte hittat exakta mått, men den sammanlagda volymen för alla fyra är 2.8 miljoner kubikmeter. Gissningsvis är då en av dem 700 000 kubikmeter. Den skulle alltså kunna svälja en dryg femtedel av årstotalen i ett svep.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timmar sedan skrev Peter_K:

Bräddning sker också vid t ex ett haveri eller strömavbrott i någon pumpstation, det är ett exempel på ”oplanerad bräddning”. Man kan inte gardera sig för att inget går snett någonsin, bara minimera att så sker. 

Vid större ombyggnader ( av mindre verk, stora kan jag inte uttala mej om ) är det inte helt ovanligt att man bräddar i dagar/ veckor

Share this post


Link to post
Share on other sites

Brukar åka ut till en ö i närheten ca 1,5 tim gång dit.

Finns en liten hamn/ brygga m plåtlåda för hamnavgift.

 

När jag sitter på bryggan så tittar jag på en fiskodling när fiskarna utfodras.

Är fullt medveten om att under kassodlingen så är koncentrationen hög av ruttnande fiskmat samt avföring.

 

Länsstyrelsen har satt upp ett fint dass 3-4 m från strandkanten , strategiskt nog över en liten bäck, tunnan i dasset har ett finurligt hål i botten som gör att allt flytande rinner igenom o ut i nämnda bäck...

Effekten blir att det är torrt o fint o luktfritt i dasset.

Om jag ska tömma i närmsta sugtömningsstation så är det en betydande omväg , ca 15-20 liter extra diesel.

 

Det är inte alltid så lätt att motivera sej 😞

 

 

  • Confused 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2020-02-03 vid 19:52 skrev Mackey:

Dagvatten är regn och smältande snö.

Spillvatten är förorenat vatten från hushåll och industri.

Avloppsvatten är summan.

 

För att fortsätta begreppförvirringen:

 

Enskilt avlopp från fastighet innehåller inte dagvatten, utan är summan av svart- och gråvatten dvs. toalett och bad, dusch, tvätt. Dagvattnet kommer in i bilden lite senare, ibland en bit efter infiltrationsbädden.

 

Alltså är avlopp per definition inte självklart summan av dagvatten och spillvatten.

 

Det är svårt det här med avlopp, ibland blir det helt enkelt för mycket. Alldeles oavsett storlek, konsistens och färg på det flytande.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Problemet i Göteborg är att det på väldigt många håll har byggts kombinerade system, där avloppsvatten från bostäder leds i samma rör som dagvatten från samma gata/område. Man sparade ju rör och grävning på det viset. Gamla tiders snålhet får vi betala för i dag. Att i dag separera allt skulle tydligen kosta drygt fyra miljarder kronor, så det kommer ju inte att ske...
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minuter sedan skrev raol:

Problemet i Göteborg är att det på väldigt många håll har byggts kombinerade system, där avloppsvatten från bostäder leds i samma rör som dagvatten från samma gata/område.

Det är ju illa. 

I vår lilla stad separerad man dag & avloppsvatten för drygt 30 år sedan.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minut sedan skrev bhemac:

Det är ju illa. 

I vår lilla stad separerad man dag & avloppsvatten för drygt 30 år sedan.


Jovars, men det bor ungefär 40 gånger fler i Gbg. Kapacitetsbristen uppstod nog mycket senare här pga den stora inflyttningen från omgivande kommuner.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minut sedan skrev raol:

det bor ungefär 40 gånger fler i Gbg

Vilket ju borde ge 40 gånger mer i skatteintäkter.

Våra politiker kanske tänkte rätt, något de sällan brukar beskyllas för.

Vår för sugtömningsanläggning byggde redan förra årtusendet tex.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minuter sedan skrev bhemac:

Vilket ju borde ge 40 gånger mer i skatteintäkter.

Våra politiker kanske tänkte rätt, något de sällan brukar beskyllas för.

Vår för sugtömningsanläggning byggde redan förra årtusendet tex.


Kostnader för såna saker är relativt sett mycket högre i dag jämfört med för 30 år sen. Sen är VA inte skattefinansierat i Göteborg, utan taxefinansierat. Budgeten begränsas av intäkterna från taxekollektivet (plus lite sidoförsäljning), och är ca 1.4 miljarder för ett år, för hela förvaltningen som även omfattar avfallshantering och vattenproduktion. För avloppsdelen skulle det kanske motsvara tio årsbudgetar!

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timmar sedan skrev bhemac:

Det är ju illa. 

I vår lilla stad separerad man dag & avloppsvatten för drygt 30 år sedan.

Det är klokt, särskilt när man dricker vattnet från den sjö ev. bräddning sker till.

 

Det finns ju andra problem med att koppla på dagvatten- och dränneringsledningar på spillvattenledningarna, bla. att källare och garage kan fyllas bakvägen genom golvbrunnar när det regnar mycket.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timmar sedan skrev Mackey:

Det finns ju andra problem med att koppla på dagvatten- och dränneringsledningar på spillvattenledningarna, bla. att källare och garage kan fyllas bakvägen genom golvbrunnar när det regnar mycket.

Det var ju så det började, när staden växte så kom problemen med översvämningar i källare vid kraftiga regn. Jag vet, jag är uppväxt i ett hus där brandkåren ibland fick komma och pumpa.

Så för ca 50 år sedan började man separera systemen.

Det var ju rätt beslut och betydligt billigare än om man skulle ha gjort det idag.

Det finns inget hinder för kommunerna att finansiera tex avloppsnätet med skatter eller avgifter, det enda man inte får göra är att ta ut mer i avgifter än de verkliga kostnaderna.

Så de kommuner som inte separerat sina avloppsystem har nog helt enkelt inte tänkt.

 

Det finns ett ännu större problem framöver, gamla avloppssystem måste med tiden bytas ut. En del kommuner håller på, andra har stoppat problemet under mattan. Den beräknade kostnaden är enorm och den kommer, garanterat.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Haha! Jag kan tycka att det är lämpligare av Naturum-centrum att snarare informera kring hur dagliga konsumtionsvanor i vårt samhälle kan förbättras och ändras för ett minskat fosforläckage (och således mindre övergödningsproblematik i Östersjön), än huruvida man ska pissa i sjön eller på klippan. Högst märkligt.

Ska vi minska övergödningen i Östersjön finns klart mer prioriterade åtgärder i samhället än att lära barnen att inte kissa i havet - för det har sjukt ringa betydelse.

Edited by capt_TE

Share this post


Link to post
Share on other sites
2019-05-20 vid 18:55 skrev raol:

Ok, lite faktakoll här då.

30 ml urin i ca 3-4 liter vatten, det motsvarar knappt en procent i volym.

Om vi tar en tiondel av Sveriges kuststräcka (tänk baslinje) blir det ungefär 200 km. Jag tänker här då att båtlivet är koncentrerat till mindre delar av kusten, och en tiondel av kusten är väl en god approximation. Låt oss också anta att utbytet med havet utanför är obefintligt (iofs orimligt), så vi räknar på en avgränsad sträcka ut från land, säg 3 km. Anta också ett medeldjup på 15 m (säkert lågt räknat). Det ger en volym på 9 miljarder kubikmeter.

Samtidigt är 8.4 miljoner liter samma sak som 8400 kubikmeter (en volym motsvarande en kub med sidan 44 meter).

8400 kubikmeter i 9 000 000 000 kubikmeter är ungefär 100 000 gånger svagare koncentration än i det där glaskärlet på bilden. Inte särskilt hederlig argumentation.

Det går att välja helt andra värden för kustvattenvolym än vad jag gjorde, men inga rimliga värden lär skilja sig åt mer än en storleksordning eller så.

550 000 fritidsbåtar saknar toalett, ja, men de allra flesta av dem används förmodligen bara för dagsturer ut till nån badholme, eller för kortare fisketurer, transport till fritidshus på öar, m m. Nån kanske kissar från båten då och då, men knappast i den omfattningen som anges i exemplet. Det hela låter ungefär som argumentationen från copyrightlobbyn som alltid räknar varje piratexemplar som en förlorad försäljning och kommer fram till att piratkopiering kostar dem biljoner i förlorade intäkter, vilket helt uppenbart är totalt galet.

Till sist så kissas inte allt ut under några få dygn, utan det som ändå kissas i havet släpps ut under en period på flera månader, vilket innebär att glasbehållarexemplet i första inlägget hamnar ännu längre från verkligheten.
 

Men man får inte glömma alla som kissar i vattnen när dom badar. Det skulle jag tro är en hel del litrar 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...