Jump to content
Wednesday 24 July 2024
Mellgard

TBT - rättsfrågor

Recommended Posts

2024-02-21 vid 14:08 skrev Peter_K:

"Rimlighetsavvägning 7 §

Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder."

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K2

 

Att skrapa bort gammal hormonstörande färg får nog anses som en rimlig åtgärd, speciellt när man haft över 20 år på sig. Hade det istället varit att t ex byta ut hela skrovet på en båt hade du haft större chans att vinna ett sådant mål. 

Hej,

Det gäller ju båtar också som har privatimporterats och byt ägare under åren tills nu, där man inte haft koll på bottenfärgen, inte bara "haft 20 år på sig" 

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minuter sedan skrev Thorberg:

Hej,

Det gäller ju båtar också som har privatimporterats och byt ägare under åren tills nu, där man inte haft koll på bottenfärgen, inte bara "haft 20 år på sig" 

Eftersom reglerna gäller i hela EU så - jo, så länge vi pratar import inom EU och länder som antagit AFS-förordningen. Såklart inte nya ägaren, men så är det ju oavsett och alltid, och det är därför bra att läsa på lagar och regler ibland, och kolla upp vad det är för skick på båten man köper. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Mellgard:

I Article 11 (på sid 11) i konventionen står under rubriken "Inspections of Ships and Detection of Violations" att

 

"A ship to which this Convention applies may, in any port, shipyard, or offshore terminal of a Party, be inspected by officers authorized by that Party for the purpose of determining whether the ship is in compliance with this Convention." 

 

Länk till konventionen
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/236102/8284.pdf 

 

Jag vet inte vad du vill ha sagt med detta? Paragrafen du citerar ger stater som skrivit under konventionen rätt att inspektera fartyg oavsett vad ägaren tycker om saken, och inspektörerna ska då vara utsedda av myndigheterna. Det finns inget i konventionen som säger att man inte får undersöka fartyg på andra sätt, om det är dit du försöker komma?

 

Jag vet faktiskt helt ärligt inte om det finns någon möjlighet i svensk lag vägra en XRF-mätning. Skrapprov skulle man kunna hävda är åverkan eller kanske egenmäktigt förfarande, men en XRF-mätning skadar ju ingenting på båten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev Mellgard:

Mätförrättare inom båtklubbar är inte "officers authorized by that Party" eller "bemyndigade av parten" . Alltså bemyndigade av EU eller av svenska staten genom statlig myndighet eller genom delegering från sådan.   

 

Utkast sid 20.pdf 980 kB · 2 downloads

Är det någon som någonsin påstått det? Det är vad jag vet bara du som verkar tolka det som att dessa mätförrättare påstår sig representera staten. Ingen annan har väl någonsin påstått det?

 

Återigen är du ute och jagar väderkvarnar och tolkar saker verklighetsfrånvänt!

Edited by Boanjohan

Share this post


Link to post
Share on other sites

I en rapport inom gruppen Skrovmålet i oktober 2019 står 

 

"Spärrfärgernas effektivitet har undersökts i en studie från Stockholms universitet (Ferreira m fl., 2015). Resultaten varierade något beroende på typ/märke av spärrfärg men slutsatserna är att färgerna förhindrar spridning av TBT via diffusion, men att borstning och annan nötning av spärrskikten kan leda försämrad funktion. I studien rekommenderades därför inte spärrfärger som förseglingsmetod i de fall båtägaren avser att mekaniskt nöta på färgerna genom exempelvis borsttvättning." (sid 13)

 

https://docplayer.se/185366626-Projekt-skrovmalet-batbottenfarger-och-miljofarliga-fargrester.html 
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2024-02-19 vid 13:13 skrev Thorberg:

Att färgtillverkare tar fram fungerande spärrfärg, beror ju på att det finns efterfrågan och att detta är godkänt enligt EU-förordningen.

Dock är utbudet på fungerande spärrfärger minimalt, troligtvis pga att det är mycket kostsamt att utveckla specialfärger med höga krav.

Viktig information!

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minuter sedan skrev Mellgard:

I en rapport inom gruppen Skrovmålet i oktober 2019 står 

 

"Spärrfärgernas effektivitet har undersökts i en studie från Stockholms universitet (Ferreira m fl., 2015). Resultaten varierade något beroende på typ/märke av spärrfärg men slutsatserna är att färgerna förhindrar spridning av TBT via diffusion, men att borstning och annan nötning av spärrskikten kan leda försämrad funktion. I studien rekommenderades därför inte spärrfärger som förseglingsmetod i de fall båtägaren avser att mekaniskt nöta på färgerna genom exempelvis borsttvättning." (sid 13)

 

https://docplayer.se/185366626-Projekt-skrovmalet-batbottenfarger-och-miljofarliga-fargrester.html 
 

Så slutsatsen blir väl att det är bättre att sanera sin båt än att måla spärrfärg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minuter sedan skrev Mellgard:

Viktig information!

En mer sannolik förklaring till ett begränsat utbud är att efterfrågan på spärrfärg är begränsad.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Nu är det så att det EU-direktivet som skall följas, inte en massa gissningar om spärrfärgers effektivitet. Tills något annat beslutats på EU-nivå, så är det tillåtet att använda spärrfärg.
Vi kan inte själva ändra gemensamma beslut som Sverige har skrivit under.
Transportstyrelsen skrivelse är mer ett tyckande av myndigheten om spärrfärgers effektivitet."

 

https://www.batliv.se/2019/05/21/sbus-svar-om-sparrfarger/  (från signaturen Dennis sista kommentar till artikeln) 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minuter sedan skrev Mellgard:

"Nu är det så att det EU-direktivet som skall följas, inte en massa gissningar om spärrfärgers effektivitet. Tills något annat beslutats på EU-nivå, så är det tillåtet att använda spärrfärg.
Vi kan inte själva ändra gemensamma beslut som Sverige har skrivit under.
Transportstyrelsen skrivelse är mer ett tyckande av myndigheten om spärrfärgers effektivitet."

 

https://www.batliv.se/2019/05/21/sbus-svar-om-sparrfarger/  (från signaturen Dennis sista kommentar till artikeln) 

Och?

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 timmar sedan skrev ArneRadar:

Och?

Känns som om den röda tråden i vad som  Mellgard anser faktiskt är juridiskt fel för länge sedan trasslat ihop sig till ett obegripligt och snårigt nystan och totalt spårat ur…

IMG_3700.jpeg

 • Like 1
 • Haha 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
2024-02-24 vid 19:40 skrev Mellgard:

I en rapport inom gruppen Skrovmålet i oktober 2019 står 

 

"Spärrfärgernas effektivitet har undersökts i en studie från Stockholms universitet (Ferreira m fl., 2015). Resultaten varierade något beroende på typ/märke av spärrfärg men slutsatserna är att färgerna förhindrar spridning av TBT via diffusion, men att borstning och annan nötning av spärrskikten kan leda försämrad funktion. I studien rekommenderades därför inte spärrfärger som förseglingsmetod i de fall båtägaren avser att mekaniskt nöta på färgerna genom exempelvis borsttvättning." (sid 13)

 

https://docplayer.se/185366626-Projekt-skrovmalet-batbottenfarger-och-miljofarliga-fargrester.html 
 

Visst, men som jag sade på förra sidan så vet man ju inte vad nästa ägare kan tänkas ta sig till med båten. Transportstyrelsen tycker att det inte är en långsiktigt hållbar lösning med spärrfärg, och jag förstår varför de tycker det. Men det är juridiskt okej med spärrfärg, det ändrar inte tyckandet på. Däremot kan ju båtklubbar tycka samma sak som Transportstyrelsen och kräva att om du vill ha båtplats hos dem så ska du sanera, inte måla spärrfärg. Det står dem fritt att ha sådana regler.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Utdrag från AFS-konventionen nedan. 

 

Av första punkten 2 framgår att bilagorna utgör en integrerande del av konventionen. Såvida inte annat uttryckligen anges, är en hänvisning till konventionen samtidigt en hänvisning till dess bilagor.

 

Bestämmelserna om provtagning och mätning för att kontrollera efterlevnad av konventionen finns i bilaga Annex 19.  

https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MEPCDocuments/MEPC.356(78).pdf 

 

Av punkt 3 framgår att konventionen inte utgör hinder för part att vidta mer långtgående åtgärder i fråga om minskning eller eliminering av påväxthindrande systems skadliga verkningar på miljön. 

 

Men sådana mer långtgående åtgärder måste vara förenliga med internationell rätt. 

 

 

812295158_Utdrag2.png.30e733a94c5b3a882e6cae2d1222cbf3.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timmar sedan skrev Mellgard:

Men sådana mer långtgående åtgärder måste vara förenliga med internationell rätt.

Men snälla Mellgard, vad är det du inte fattar ?

 

I denna tråd, liksom i den förra följetongen du höll liv i alldeles för länge, har det redan påpekats ett antal gånger att det står t ex båtklubbar fritt att ha vilka mer långtgående regler de vill just eftersom det är frivilligt att vara med där.

 

Det blir inte mer oförenligt med "internationell rätt" (vad nu det har med saken att göra) för att du likt en gammal envis papegoja upprepar detta gång på gång.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Låt det va bara, låt honom tro att det inte är någon skillnad på statlig reglering (Lag/förordning/föreskrift) och "klubbregler". 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsätter skriva för de kvalificerade beslutsfattare som läser här.

 

AFS-konventionen på svenska och engelska kan kanske bäst läsas via denna länk
https://rkrattsbaser.gov.se/prop?dok=P&sort=asc&ar=&page=62&post_id=1822

 

Välj Propositionsnummer 2002/03:109 och klicka på "Hämta Doc". Bläddra ned till Bilaga 11 lite nedanför mitten. 

 

MEPC (Marine Environment Protection Committee) beslutar om bilagorna till konventionen. 

 

Man kan söka på docs.imo.org och registrera sig kostnadsfritt. Klicka på Meeting Documents och sedan under Committee klicka på MEPC.

 • Confused 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minuter sedan skrev Mellgard:

Fortsätter skriva för de kvalificerade beslutsfattare som läser här.

Vilka är de kvalificerade beslutsfattare som du skriver för?

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

kvalificerade beslutsfattare

Nu känner jag givetvis inte alla personligen här på MG, men jag är rädd att du Mellgard blandar ihop foliehattar och rättshaverister (en försvinnande liten grupp här) med kvalificerade beslutsfattare (troligen en något större grupp här på MG), lätt hänt kanske, men var inte ledsen för det, snart är det vår och sjösättning vilket är mycket trevligare att tänka på.

 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det verkar råda konsensus om att användning av etablerad spärrfärg ska accepteras.

 

De mätmetoder som beskrivs i de bägge rapporterna nedan ger inte utslag för närvaro av spärrfärg.  

 

https://research.chalmers.se/publication/536077/file/536077_Fulltext.pdf 
https://research.chalmers.se/publication/539973/file/539973_Fulltext.pdf

 

Till skillnad från IMO-metoderna vilka beaktar spärrfärg.  
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Environment/Documents/Biofouling pages/Resolution MEPC.356(78).pdf 

 

Kanske de svenska författarna förstått att mätmetoderna inte kommer accepteras av MEPC och bekräftas av EU? Rapporterna är skrivna på svenska.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minuter sedan skrev Mellgard:

Kanske de svenska författarna förstått att mätmetoderna inte kommer accepteras av MEPC och bekräftas av EU?

Om man läser på andra sidan samt på sista sidan i rapporten framgår att de inte verkar ha sådana ambitioner heller. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2024-02-27 vid 07:37 skrev Mellgard:

Det verkar råda konsensus om att användning av etablerad spärrfärg ska accepteras.

 

De mätmetoder som beskrivs i de bägge rapporterna nedan ger inte utslag för närvaro av spärrfärg.  

 

https://research.chalmers.se/publication/536077/file/536077_Fulltext.pdf 
https://research.chalmers.se/publication/539973/file/539973_Fulltext.pdf

 

Till skillnad från IMO-metoderna vilka beaktar spärrfärg.  
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Environment/Documents/Biofouling pages/Resolution MEPC.356(78).pdf 

 

Kanske de svenska författarna förstått att mätmetoderna inte kommer accepteras av MEPC och bekräftas av EU? Rapporterna är skrivna på svenska.
 

Är detta scoop också ett inlägg skrivet för de kvalificerade beslutsfattarna?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beslutsfattare bör kanske varnas.

 

Svenska regeringar har fastställt att AFS-förordningen även ska gälla för fartyg kortare än 24 meter. Därmed gäller AFS-förordningens bestämmelser för kontroll av efterlevnad för dessa mindre fartyg.   

 

Rättssäkerheten vid XRF-mätning på samtliga färgskikt är tveksam. Vid XRF-mätning brukar båtklubbar endast få ett Excel-ark med siffror. IMO-metoden är rättssäker genom att prov sparas.   

 

Båtägare kan vägra XRF-mätning på samtliga färgskikt genom att hänvisa till att


1. Mätmetoden saknar stöd av EU och IMO
2. Spärrfärg beaktas inte 

3. Tveksam rättssäkerhet

 

Båtunionens verksamhet med att utbilda mätförrättare inom båtklubbar bygger på att klubbarna ska utesluta medlemmar som vägrar mätning eller vägrar avlägsna bottenfärg.  

Varför inte utesluta mätförrättare? De sysslar med något som inte hör hemma i ett rättssamhälle.

 

Edited by Mellgard
 • Confused 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minuter sedan skrev Mellgard:

- - -

Båtunionens verksamhet med att utbilda mätförrättare bygger på att båtklubbar ska utesluta medlemmar som vägrar mätning eller vägrar avlägsna bottenfärg.  

 

Varför inte utesluta mätförrättare? De sysslar med något som inte hör hemma i ett rättssamhälle.

Dessvärre så håller bottenfärgsfrågan på att få en allt allvarligare utveckling för marinor och båtklubbar. Det handlar inte om färgen på båtarna så länge till. Det kommer att handla om båtklubbarnas framtid.

 

Miljöinspektörerna (kommunal tillsynsfunktion) har en långsiktig plan som är utlagd. Först ska de se till att få bort all antifoulingfärg från båtarna så att tillförseln till mark o vatten stryps. Därefter kommer de att gå vidare med varvsplanerna och kräva mätning av föroreningshalt (då handlar det inte om AFS-förordningen längre). Är det för hög nivå på de föroreningar det satts gränsvärden för så kan det bli ett dråpslag för den verksamhetsansvarige (marinan eller båtklubben har miljöansvar för sin verksamhet och området där de bedriver verksamheten). Ett krav på sanering av gigantiska volymer av fyllnadsmassor riskerar att bli slutet för många uppläggningsplatser med risk för konkurs för det företag/klubb som använt platsen.

 

Det finns skäl att verksamhetsansvariga tvingar båtägare att sanera båtarna för att minska tillförseln av miljöfarligt avfall (vi kan väl vara överens om alla eventuella sliprester kommer att höja nivån av färgrester på marken). Antifoulingfärgerna omvandlas efterhand som de ligger på backen. Ju tidigare tillförseln försvinner desto lägre kommer föroreningsnivåerna att vara och risken för att tvingas sanera marken minskar.

 

Tacka tusan för att båtklubbarna numera gör allt som står i deras makt för att rädda sin verksamhet från konkurs.

 • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Mellgard:

Båtägare kan vägra XRF-mätning på samtliga färgskikt genom att hänvisa till att


1. Mätmetoden saknar stöd av EU och IMO
2. Spärrfärg beaktas inte 

3. Tveksam rättssäkerhet

Du missar (…som vanligt, och förmodligen helt medvetet…) poängen här. Det finns en EU-förordning om att man inte får ha aktiv TBT på sin båtbotten. Klubben tvingar ingen att XRF-mäta sin botten, de erbjuder båtägaren möjlighet att få sin botten mätt till självkostnadspris om man är osäker ifall man har aktiv TBT på sin botten.
 

Andra alternativ till XRF-mätning är t ex:

1. att ta bort all färg från botten

2. att påföra en godkänd spärr på ett vis där man kan påvisa att spärren är 100% effektiv 3. att ordna egen mätning genom t ex att göra ett skrapprov på botten.
 

Det senare (pkt 3) kan såklart göras ner till den dokumenterat påförda spärren enligt pkt 2. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minuter sedan skrev Peter_K:

Du missar (…som vanligt, och förmodligen helt medvetet…) poängen här. Det finns en EU-förordning om att man inte får ha aktiv TBT på sin båtbotten. Klubben tvingar ingen att XRF-mäta sin botten, de erbjuder båtägaren möjlighet att få sin botten mätt till självkostnadspris om man är osäker ifall man har aktiv TBT på sin botten.
 

Andra alternativ till XRF-mätning är t ex:

1. att ta bort all färg från botten

2. att påföra en godkänd spärr på ett vis där man kan påvisa att spärren är 100% effektiv 3. att ordna egen mätning genom t ex att göra ett skrapprov på botten.
 

Det senare (pkt 3) kan såklart göras ner till den dokumenterat påförda spärren enligt pkt 2. 

Rätt. Förutom det du skriver om "aktiv" TBT, står inget om specifikt "aktiv" ? Har du gammal TBT på botten är det 2 alternativ som gäller. Antingen som du skriver, sanerar du botten eller använder du fungerande spärrfärg. Det står inget om att gamla TBTlager inte alls får finnas på botten. Antingen ta bort rubbet eller spärrfärg, står tydligt i förordningen. Är tveksam till det du tidigare skrivit om "får ha vilka regler man vill i klubben". Det skulle då innebära, att om alla båtklubbar, privata och kommersiella marinor, skulle säga: "Här får du inte ha din båt, varken på land eller i vattnet" om du inte sanerat din båt ner till gelcoaten och kan intyga detta" Vilket då betyder att det går emot förordning på bred front nationellt, som då sätts ur spel och som skulle verka inom den europeiska gemenskapen. Tror inte det skulle hålla i en bedömning av juristerna i Bryssel.

Alla lika inför lagen. Läs gärna på om skillnaden mellan förordning och direktiv.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev Mellgard:

Svenska regeringar har fastställt att AFS-förordningen även ska gälla för fartyg kortare än 24 meter.

Svar Nej! Det är EU som fastställt det.

3 timmar sedan skrev Mellgard:

Därmed gäller AFS-förordningens bestämmelser för kontroll av efterlevnad för dessa mindre fartyg

Svar ja, och några exakta kontroller är ej föreskrivna. Det är upp till medlemsland att avgöra vad som är  lämpligt för dessa fartyg. Artikel 6.1c

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Thorberg:

Är tveksam till det du tidigare skrivit om "får ha vilka regler man vill i klubben". Det skulle då innebära, att om alla båtklubbar, privata och kommersiella marinor, skulle säga: "Här får du inte ha din båt, varken på land eller i vattnet" om du inte sanerat din båt ner till gelcoaten och kan intyga detta"

Precis så; så länge man inte bryter mot en lag får en klubb ställa upp villkor för medlemmarna som de måste följa, förutsatt att reglerna är fattade i god demokratisk ordning. 
 

1 timme sedan skrev Thorberg:

Vilket då betyder att det går emot förordning på bred front nationellt, som då sätts ur spel och som skulle verka inom den europeiska gemenskapen. Tror inte det skulle hålla i en bedömning av juristerna i Bryssel.

Alla lika inför lagen.

Det finns inga lagar, regler eller förordningar som ger dig en automatisk rätt att få vara med i en viss båtklubb eller ha din båt i en viss marina. En sådan regel kan vara att båten inte får ha något antifoulingsystem alls, dvs att båten måste helt sakna giftig bottenfärg för att få ligga i en viss klubb. Det finns sådana klubbar, men för att bespara dem från rättshaveristen Mellgard så tänker jag inte länka till en sådan klubb. 

Man kan dra en parallell som jag drog tidigare; en idrottshall kan ha regler om att man inte får spela boll i hallen om man har skor med svarta sulor få det ger streck på deras golv. Det finns inget lagligt förbud, polisen kommer inte och tar dig för att dina skor har svarta sulor, och det är inte heller förbjudet att ha svarta sulor på sina skor - men just i den aktuella hallen har man sådana regler. 
 

I vår båtklubb måste alla ha fendrar på sin båt för att inte skada bryggor och y-bommar. Sådana är reglerna om man vill vara medlem, ganska vettiga. Det finns dock ingen LAG som säger att det är så, likväl kan du bli utesluten ur klubben om du inte följer reglerna. Vi har andra regler; båten måste vara försäkrad och säkert förtöjd. Finns inget i lagboken om det heller, och i Bryssel bryr man sig inte om den frågan. 
 

I en simhall måste man duscha innan man badar. Det finns inga lagar som säger att det är så, men man kan likväl bli förvisad från hallen om man hoppar i bassängen otvagad. 
Osv. 

 

Dvs, allt är inom lagens råmärken. Kolla med juristerna i Bryssel (eller någon annanstans…) så får du se om du inte tror mig 🙂 

 • Like 2
 • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag skrev

Svenska regeringar har fastställt att AFS-förordningen även ska gälla för fartyg kortare än 24 meter. Därmed gäller AFS-förordningens bestämmelser för kontroll av efterlevnad för dessa mindre fartyg.

 

9 timmar sedan skrev Boanjohan:

Svar Nej! Det är EU som fastställt det.

Svar ja, och några exakta kontroller är ej föreskrivna. Det är upp till medlemsland att avgöra vad som är  lämpligt för dessa fartyg. Artikel 6.1c

 

Bra att EU fastställt. För då gäller IMO:s av EU bekräftade regler för kontroll av efterlevnad. 

 

Överst på sid 9 står "The device as described in the following section has been shown to be suitable for the brief sampling procedure. Any other device may be used however, provided such a device has proven to meet all the above-mentioned requirements."

https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MEPCDocuments/MEPC.356(78).pdf 

 

En XRF-mätpistol uppfyller inget av kraven 2, 3 eller 4.  

 

.2  the applied force has to be constant during the operation, and the area for paint removal has to be defined;

 

.3  the abrasive material has to be inert against chemical solvents and acids and must not contain more than trace amounts of tin or tin compounds and/or cybutryne; and

 

.4  the amount of paint removed after a regular operation of the device has to be shown to exceed 20 mg per sample.
 
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 timmar sedan skrev Mellgard:

Därmed gäller AFS-förordningens bestämmelser för kontroll av efterlevnad för dessa mindre fartyg

 

10 timmar sedan skrev Boanjohan:

Svar ja, och några exakta kontroller är ej föreskrivna.

 

51 minuter sedan skrev Mellgard:

Bra att EU fastställt. För då gäller IMO:s av EU bekräftade regler för kontroll av efterlevnad. 

Ha ha, ja du är lustig du. Vad var det du inte fötstod?
1. AFS-förordningen är en EU-förordning så EU har fastställt/beslutat den, så långt verkar du nu vara med.
2. AFS-förordningen gäller för fartyg under 24 meter (inkl fritidsfartyg), så långt är det osäkert om du är med, med tanke på allt konstigt du skrev i förra tråden.
3. AFS-förordningen reglerar kontroll av fartyg och för dessa mindre fartyg har  man inga detaljer för besiktning/kontroll (den har bara detaljerade krav för de över 24 meter som du mycket väl vet) utan lämnar det fritt till medlemslandet att vidta lämpliga åtgärder för kontroll av efterlevnad. Här är du uppenbart inte med. Vad är det du inte förstår?

 

Så vad XRF mätningen som HappyBoat och SBU utför har för relevans med kontrollförfaranden av fartyg över 400 brutto att göra förstår jag inte. Det är ju helt olika saker. Att kommun och Transportstyrelsen accepterar XRF metoden som egenkontroll för fartyg under 24 meter är ju helt i linje med AFS förordningen.


Dock är det olyckligt att man inte harmoniserar kontrollmetoder, även om de mindre fartygen varken ska ha AFS-certifikat eller AFS-försäkran.


Vad Sverige (Transportstyrelsen) exakt anser lämpliga åtgärder för kontroll av dessa båtar vet jag inte. Tror inte Transportstyrelsen har några riktlinjer för tillsyn av dessa, men man verkar i alla fall godta XRF mätning som mätmetod, men inget man kräver av alla fritidsbåtsägare.
Känner bara till ett fall där Transportstyrelsen beslutat om att en båt måste saneras, och det efter att ägaren själv kontaktat Transportstyrelsen och sagt att han hade TBT på botten och att han inte avsåg att sanera eftersom han hade ett skikt utanpå som han hävdade spärrade läckage, men som han inte kunde dokumentera funktionen av detta skikt på något vis.


Utöver det känner i alla fall jag inte till att Transportstyrelsen har några ärenden mot ägare av båtar mindre än 24 meter. Känner till att kommunen går på båtklubbar för fritidsbåtar men känner inte till några ärenden mot privatpersoner. 
Har inte hört att kommunen kontaktar folk med sjötomt och egen brygga med båt.


 

 

 • Like 1
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
 • Create New...