Jump to content
Wednesday 02 December 2020

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. OK du har alltså sammanlagt 550 Ah batterikapacitet. Vilka strömvärden uppmäter du med kraftigt urladdade batterier och full fart på generatorn? Edit: Jag har skapat en ny tråd om hur laddning och reglering egentligen går till.
 3. Vad har resistansmätning med detta att göra ? Det handlar väl om att mäta skillnader i spänningspotential, dvs volt.
 4. Mythbuster! Sanningen: Nej, jag kontrollerar inte startbatteriet lika noga som jag kollar förbrukarbatteribanken. Och när det gäller AGM-startbatteriet ser jag bara spänningen på Volvo-Pentas original voltmeter som inte är speciellt exakt. Grov skala och tjock visare. Påstående angående husbilsägarna: Husbilsägarna laddar sönder sina AGM- förbrukarbatterier på campingplatserna genom att ladda med icke AGM-anpassad laddare via ”landström” eller vad det kan tänkas heta inom husbilsvärlden.
 5. I AGM-tråden här intill hävdade IngemarE nyss, apropå hur spänningsreglering fungerar vid batteriladdning från en generator: "Men regleringen sker av spänningen, det är ju det som är "börvärdet". Så rör inte till det för de stackarna som inte är helt med på uppbyggnaden av en generator och skriv t ex inte att det är generatorn och inte batteriet som styr strömmen (vilket f.ö. är fel), att det blir korta spikar som regulatorn känner av o.s.v. För regulatorn är oftast linjär och inte intelligent och samplande (dvs kollas inte "x gånger per sekund") och dippen som blir vid ett strömsprång beror snarare på ledningsinduktanserna till förbrukaren. Det är ingen "impuls" som får generatorn att öka sin output." Nja, vi nog inte överens trots allt. Visst måste man säga att det är generatorn, eller närmare bestämt dess regulator, som styr över den levererade strömmen från och med det skede då systemspänningen uppnått set point (typiskt 14,4V)? Och hur vill du förklara att en regulator, vars enda input är avkänd spänningsnivå, plötsligt ökar strömmen till lindningarna och därmed generatorns strömstyrka (output) när en större förbrukare sätts på? Det finns väl inget annat sätt att förklara detta än att det uppstår en spänningsdipp som regulatorn reagerar på? Eller?
 6. Bortsett från mätmetoden som TS efterforskar så är en mätning med en känslig multimeter i detta fall troligen inte framgångsrik. Krypströmmen som går är baserad på 12 eller 230V. En multimeter som mäter resistans har bara några volt mellan mätpinnarna. Det är högst osäkert att det är ett linjärt förhållande mellan ström och spänning (Ohms lag) när det gäller krypströmmar. Det behövs en viss potentialskillnad innan ström börjar flyta. Jämför med zenerdioder och motsvarande.
 7. Är du säker? Då jag har batterbanksmätare med shunt så ser jag att generator aldrig går upp så mycket som du påstår. Har 4 batterier, 2 på 200ah och 2 på 75ah, samtliga AGM.
 8. OK, vi startar en egen tråd.
 9. Den långa riggen ger dels större vattenmotstånd pga större yta i vattnet samt en kraftigare hävstångseffekt som vill lyfta fören. Troligen behöver du därför inte trimma upp riggen speciellt mycket (eller inte alls) vid planingsfart. Båten går dessutom djupare så du får en större risk att stöta på grund.
 10. Nej inte alls! Jag har ingen avsikt att vara oseriös i denna tråd och det vill jag helst inte att andra ska vara heller. Givetvis är det okej att varna för farliga experiment. Det var ett MC- AGM-batteri avsett för snabbladdning som laddades på ett av tillverkaren rekommenderat vis på 30 minuter. Batteriet var något i stil med Hawker Flex, men inte riktigt så avancerat.
 11. Jo, vi är kanske överens. Men regleringen sker av spänningen, det är ju det som är "börvärdet". Så rör inte till det för de stackarna som inte är helt med på uppbyggnaden av en generator och skriv t ex inte att det är generatorn och inte batteriet som styr strömmen (vilket f.ö. är fel), att det blir korta spikar som regulatorn känner av o.s.v. För regulatorn är oftast linjär och inte intelligent och samplande (dvs kollas inte "x gånger per sekund") och dippen som blir vid ett strömsprång beror snarare på ledningsinduktanserna till förbrukaren. Det är ingen "impuls" som får generatorn att öka sin output. Ja, ja. OT....
 12. Att ingenting synbarligen händer med spänningen beror på att regulatorn känner av denna många gånger per sekund och omedelbart justerar magnetiseringen av lindringarna och därmed ökar den ström som generatorn skickar ut. Spänningsfallet (som alltså är mycket kortvarigt) skapar den impuls som får generatorn att öka sin output för att återställa spänningen. Jag tror att vi i övrigt är helt överens om att regulatorn (i en generator) känner av endast spänning och reglerar endast ström.
 13. Today
 14. Här är ett exempel på alla missuppfattningar om snabbladdning. Den här killen laddar helkassa slutna batterier på ett par minuter. Men vad hade hänt om han låtit lampan vara på mer än några sekunder ? Jo, den hade slocknat... Dessutom är det livsfarligt, med ett internfel i något av batterierna (kortsluten cell t ex) hade det snabbt slutat med en smäll och syra överallt eftersom det inte finns någon strömbegränsning. Kanske var det den här videon som @Mackey syftade på med någon som visade att man kan ladda ett MC-batteri på kort tid: Eller varför inte konstantströmladda halvdött batteri direkt (via en likriktarbrygga) på elnätet med bara en glödlampa som begränsare: Fullständigt livsfarligt ! Men det visas ju på nätet, och då funkar det väl ? Myt: Man kan ladda batterier snabbare och bättre om man gör som visas på nätet. Verklighet: Den som labbar själv och inte följer tillverkarnas rekommendationer eller inte använder beprövade saker lär få se sin båt brinna upp förr eller senare. Och ett grinigt försäkringsbolag. Med riktig otur är det mer än båten som skadas. Familjemedlemmar t ex eller du själv.... Som jag skrivit innan - bara för att man KAN göra på vissa sätt är det inte säkert det är LÄMPLIGT att göra det. Så alla som läser den här tråden - pröva inte det som nämns här hemma. I alla fall inte förrän du helt och fullt förstår vad du gör, och är införstådd med riskerna. Ja, ja. Jag är väl en tråkmåns....
 15. Jag tror att man skall hålla sig till den strömmen som tillverkaren rekommenderar. I Victrons fall rekommenderar de 0.2C som laddström och att inte temperaturen inte blir för hög. https://www.victronenergy.se/upload/documents/Datasheet-GEL-and-AGM-Batteries-EN.pdf Om laddaren är avsedd AGM så blir det just den strömmen som batteriet vill släppa på. Min båtladdare kan ladda med 100A men det blir ändå ändå inte mer än 25A per batteri.
 16. Nej, det är inte helt rätt. En regulator för bly/syra (t ex den i en generator) strävar efter att hålla en konstant spänning. Den mäter eller monitorerar (vanligen) inte strömmen. Det är helt enkelt en simpel spänningsregulator, ekvivalent med en serieregulator. Inget fantastiskt strömavkännande under av intelligens. Bly/syrabatterier är i grunden konstantspänningsladdade, och strömmen styrs av hur mycket de slukar, vilket de bestämmer själva. Inte laddaren. Till skillnad från andra batterikemier, där istället laddaren håller strömmen konstant (i en eller flera nivåer). Så om en stor förbrukare slås på enligt ovan så händer i princip ingenting med spänningen, så länge totala strömmen (förbrukaren + laddströmmen) ligger lägre än vad generator kan ge vid det aktuella varvtalet. Ungefär som en nätadapter på 12V - den lämnar sina 12V så långt den orkar och har ingen aaaaning om förbrukaren tar ut lite ström, mycket ström eller ingen alls. För den mäter inte strömmen. Om det istället är en "intelligent" laddare kan några olika saker hända. Den har sannolikt förstått att batterierna p.g.a. det låga strömuttaget är nära fulladdat och då gått ner i en underhållsfas (kanske 13,8 istället för 14,4V). När en större last kopplas in begriper ibland den mer intelligenta att det inte kan bero på batteriets laddtillstånd (det kan ju inte börja dra laddström igen i samma cykel) och håller kvar underhållsfasens låga spänning. Men den mindre intelligenta begriper inte det, och den överintelligenta kommer smart nog fram till att någon nog kopplat på ett ytterligare batteri (fast det var en förbrukare). Båda ger samma resultat - upp till boostspänning, och de stackars batteriet far illa.... (Edit: Generatorn åstadkommer visserligen upprätthållandet av konstanta spänningen genom att justera strömmen/magnetiseringen i lindningarna, men principen för funktionen på generatorn som enhet/black box är en konstansspänningsgenerator. Dvs det som är väsentligt för laddiskussionen. Lätt att röra till det om man tittar för djupt i hur regleringen går till 😉 )
 17. Rascal

  Limma motorbädd

  Bilder på montaget hade ju varit bra.
 18. Peter_K

  Limma motorbädd

  Jag försöker förstå här... Är det så att du har en befintlig motorbädd bestående av inplastade träreglar, och nu skall du montera in en motor och fästa den med franska träskruvar, så som en motor var fäst tidigare..? Vet inte hur vanligt det är med franska träskruv för att fästa motorer, men om träet är friskt borde ingen "gucka" behövas. Är det inte friskt är det ju inte lämpligt att fästa en motor i.
 19. Rascal

  Limma motorbädd

  Jag har hittat olika uppgifter, 200 respektive 225 kg inklusive backslag, men det finns ju två olika backslag + att man kan mäta med eller utan olja. Tung känns den i alla fall när den skall lyftas och hanteras. Jag har vägt svänghjulet redan där har du 38 kg enligt min badrumsvåg. Kort sagt inget jag skulle vilja ha nån halvdan lösning på.
 20. Tack för input, ska se om jag ska gå vidare i detta ärende. mvh/Lattmatrosen
 21. Här kommer ett nytt påstående. Man ska absolut inte ladda ur ett AGM-batterier mer än till 50 % för då förlorar man mycket prestanda. Jag tror att det är nära en myt att det är så "hemskt" skadligt att ladda ur ett AGM-batteri mer än till 50 %. Jag tror absolut att man förlorar ett antal laddcykler om man tex. laddar ur till 80 %, men samtidigt får man ju ut mera energi ur batteriet vid varje urladdning. Någon som har koll, gärna med länk till bra källa.
 22. Jag tror att förhållandet mellan ström och spänning är betydligt mer komplext än så, framför allt måste batteriets aktuella laddningstillstånd tas med i beräkningen. Här är min bild av vad som händer: När batteriet är rejält urladdat är dess laddningsmotttaglighet som störst. Ta som exempel en batteribank på 300Ah och en 70A generator med en maskin på fullvarv: Batteribanken kommer inledningsvis att ha kapacitet att svälja mer än de 70 A som generatorn maximalt kan leverera, konsekvensen blir att spänningen bara orkar upp till kanske 13,5V. D v s generatorn ger allt den förmår och dess laddningsregulator gör ingenting. Det är i detta skede de riktigt stora strömmarna in i batteriet kan uppmätas. I takt med att batteriet laddas upp sjunker laddningsmottagligheten och därmed stiger spänningen (tänk V = tryck). När spänningen nått upp till regulatorns set point (låt säga 14,4V) så har strömmen redan sjunkit en hel del och batteribanken har kanske nått 70 - 80 procents SOC. Nu träder regulatorn i funktion: För att inte spänningen ska stiga ytterligare börjar regulatorn att minska ned på den ström som generatorn skickar ut. Nu är det alltså regulatorn och inte batteriet som bestämmer strömmens storlek. Och regulatorn styrs i sin tur av systemspänningen. Om nu en stor förbrukare slås på, så leder det till en omedelbart sänkt systemspänning, vilket i sin tur får regulatorn att reglera upp strömmen till en nivå som upprätthåller systemspänningen till 14,4 (om det är möjligt). Hade regulatorns set point legat på 14,8V i stället för 14,4, så hade det dröjt en stund längre innan regulatorn trädde i funktion (bulkfasen hade förlängts), men strömmen under denna stund hade varit förhållandevis låg. Ännu lägre blir strömmen när 14,8V väl uppnås och regulatorn börjar arbeta. Säkert kan det vara så att vissa AGM-batterier i längden tar skada (torkar ut) av att hållas vid spänningar över 14,4V och att man därför bör vara uppmärksam på var set point ligger. (För de AGM-batterier jag skaffade i våras rekommenderar tillverkaren en set point på 14,7V).
 23. Zwen

  Limma motorbädd

  Ajdå... nej det kanske inte blir så bra. Då kanske epoxi är bättre.... Men då blir det väl "en gång för alla lösning", om man säger så. Den dagen det ska skruvas bort kanske det går sönder. Men jag tyckte du skrev något om en metallkonstruktion?
 24. Vådan av felaktig laddning och gasande batteri. 1700m2 båtförvaring borta på 38min.
 25. slawi

  Limma motorbädd

  Jo, men funkar Loctite med franskskruv i en inplastad träregel , eller?
 26. Tagit kontakt med säljare och löst det. Tack! Nej, inte stulen.
 27. Stort tack! Tagit kontakt med dom och hittat rätt!
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy