Jump to content
Saturday 06 June 2020

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. det gör de, med råge! Som detta. Hur står det till själv med allt tyckande och spekulationer? . Hur
 3. Men så lägg fram din statistik då - vad är problemet med det?
 4. Tackar för tipset! 😃 Det har dock löst sig då jag hittade ett luckbeslag ungefär som detta, monterades ungefär vid det röda moraknivshandtaget på bilden ovan.
 5. Baserat på alla dina inlägg. Gå igenom allt du skrivit i denna tråd och fundera på om de skulle "hålla i en rättegång" (som man så klatschigt säger).
 6. Det jag skrev om ditt Facebookinlägg var: Detta inlägg från Facebook är ett typexempel på vilseledande information från dig. 1. Det Transportstyrelsen argumenterar för i den inklippta artikeln är att fler fartyg skulle inkluderas i lagen, inte att den skall avskaffas. 2. Procent är inte antal, och du anger heller inte på vad du har beräknat dina procentandelar. Vilket gör din graf oanvändbar i en seriös diskussion. Bakgrundsfakta är originalartikeln, och grundläggande metoder för att presentera statistik. Någon formel har jag inte använt här.
 7. Men Peter_K är ju inte för lagen som den ser ut idag?
 8. Ser inga fakta, bara en formel baserat på ingenting.
 9. Och jag får väl svara igen. Jag påstår baserat på fakta att lagen som den är skriven missar målet av den enkla anledning att den kan inte träffa ett mål som inte finns. Jag är ingen lagstiftare. Den/de som är FÖR lagen som till ca 50% missar offren måste då tala om varför man står bakom att lagen missar målet när målet finns utanför lagen till ca 50%, hur lagen då ska se ut och i praktiken fungera. Jag som INTE står bakom med ståt av fakta har inget mer än så att bevisa, däremot de FÖR lagen bör ju här förklara sig med sakligt stöd varför man står bakom en lag som missar offren och hur då en lag som inte missar offren ska i praktiken se ut och fungera. Ser fram emot det ni FÖR lagen..för annars
 10. Min fakta på varför det inlägget är vilseledande fanns i mitt förra svar.
 11. Vilken analys baserat på sakliga belägg och stöd?
 12. Men så framlägg då dina fakta statistiskt baserat på sakliga belägg, gömmer du dem eller?
 13. Min analys är bra. Därför skall du utgå från den.
 14. Återigen, varför skall han i detta fall ange hur han tycker lagen skall se ut, när du slipper?
 15. Detta inlägg från Facebook är ett typexempel på vilseledande information från dig. 1. Det Transportstyrelsen argumenterar för i den inklippta artikeln är att fler fartyg skulle inkluderas i lagen, inte att den skall avskaffas. 2. Procent är inte antal, och du anger heller inte på vad du har beräknat dina procentandelar. Vilket gör din graf oanvändbar i en seriös diskussion.
 16. Stämmer men hur lagen ska se ut skulle han återkomma om, låt se hur den ska se ut för att i praktiken minska offren för det är väl det vi talar om och inte om en båt vars längd eller hastighet, avgör berusningen?
 17. Men vad jag förstått så är inte heller Peter_K för lagen i dess nuvarande utformning? Och jag tror inte heller han är lagstiftare?
 18. Så den statistik jag hänvisat till, källor osv är vilseledande - även detta?
 19. Svarade jag inte på det nyss? Hmm. Svaret är, jag är ingen lagstiftare. Jag är inte FÖR en lag som missar målet. de som är FÖR lagen däremot bör med fakta som stöd visa att den fyller en funktion, och det blir ju inte lätt då...
 20. Jag har aldrig sagt att varken Transportstyrelsen eller Sjörättsinstitutet inte är trovärdiga. Däremot så är din presentation av vad de kommit fram till ofta bristfällig eller rent vilseledande.
 21. Ja. det är din uppfattning. den delas inte av många så varför ska jag utgå från din uppfattning som dessutom och som vanligt saknar stöd?
 22. Varför skall de lägga fram sitt förslag på hur lagen skulle kunna se ut, vilket är det du efterfrågade, när du inte behöver ange vilket som är alternativet när man som du är emot lagen? Jag ser inte logiken i det resonemanget.
 23. Kommer nu; Du är fullständigt värdelös på att kommunicera på ett sakligt och vettigt sätt vilket är ett hinder för de som vill få till en förändring på 0.2-lagen. Så gör alla de en tjänst och lägg ner din offentliga strid och håll dig diskret i bakgrunden. Frågor på det?
 24. Det får stå för dig att bland TS, SjörättsInstitutet inte är enligt din/er uppfattning ej är trovärdiga. Detta går inte kortfattat att komma ifrån:
 25. Jag har i princip samma lösning, men bordsgenomföringen under vattenlinjen. Jag köpte ett ”Y-rör” då backventilerna i pumpen hindrar att jag suger upp havsvatten med sugtömningen, i ditt fall suger luft. Man jag kan ju också stänga en kulventil i min bottengenomföring, men det har inte behövts. Den elektriska pumpen du köpt är jättebra! Jag har två ombord dels till septiktanken dels en som länspump. Jag har två tömningspumpar seriekopplade, först en elektrisk och sedan en manuell, dessa har då sammanlagt minst två backventiler.
 26. Av den enkla anledningen att jag är inte FÖR denna lag och har inget att bevisa varför den ska vara kvar som den är skriven. Den som är FÖR denna lag ska med sakliga belägg styrka varför denne är för. Kan bli en smula knepigt mig veterligen.
 1. Load more activity • Marinklubbar

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy