Jump to content
Saturday 10 April 2021
Sign in to follow this  
BSven

Om Coppercoat (kopparbeläggning)

Recommended Posts

Är "Coppercoat" tillåtet numera eller är kopparoxid och kopparplåt fortfarande samma sak?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minuter sedan skrev BSven:

Är "Coppercoat" tillåtet numera eller är kopparoxid och kopparplåt fortfarande samma sak?

För att en produkt skall bli tillåten måste tillverkaren eller leverantören ansöka om det. Så har inte skett med ”Coppercoat”, så den är inte tillåten att använda på båtbotten mot beväxning. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minuter sedan skrev Peter_K:

För att en produkt skall bli tillåten måste tillverkaren eller leverantören ansöka om det. Så har inte skett med ”Coppercoat”, så den är inte tillåten att använda på båtbotten mot beväxning. 

Frågan är om ren koppar är en biocid, om inte så krävs inget godkännande.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minuter sedan skrev Mackey:

Frågan är om ren koppar är en biocid, om inte så krävs inget godkännande.

Oklart. Men det borde ju gå att ta reda på genom att ringa KemI om man vill använda produkten?

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 timmar sedan skrev BSven:

Är "Coppercoat" tillåtet numera eller är kopparoxid och kopparplåt fortfarande samma sak?

 

Tror inte det går att få ett klart besked från Kemikalieinspektionen, ens med en skriftlig fråga. 

 

Skrev och frågade så här till Kemikalieinspektionen för ett par månader sedan. Inte så lätt att tolka det svaret. Min bedömning är dock att det är ännu mindre "känsligt" att använda "Coppercoat" än att använda västkustfärg

 

Fråga: "Är det ett åtalbart lagbrott att som privatperson bottenmåla sin båt med godkänd västkustfärg då båten har sin hemmahamn i saltsjön i Stockholms län?"

 

Svaret löd:
"Det är kommunen som har tillsyn på detta och senare åklagaren som beslutar om eventuellt åtal. Men på beskrivningen låter det mycket väl som om båtägaren har använt en biocidprodukt (färgen) i strid med EU-förordningen om biocidprodukter (BPR) och då skulle  29 kap. 3 § andra stycket 20. miljöbalken kunna bli tillämplig. Går ägaren sedan ut på en tur med båten är det däremot inte straffbart överhuvudtaget eftersom användning av behandlade varor inte regleras i BPR."

 

Ser att det nämnda avsnittet i miljöbalken lyder:
För miljöfarlig kemikaliehantering döms även den som med uppsåt eller av oaktsamhet    
använder en biocidprodukt utan att följa de bestämmelser och villkor som följer av märkningen enligt vad som krävs i artikel 17.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2020-10-10 vid 20:57 skrev Peter_K:

För att en produkt skall bli tillåten måste tillverkaren eller leverantören ansöka om det. Så har inte skett med ”Coppercoat”, så den är inte tillåten att använda på båtbotten mot beväxning. 

Jag mailade kemikalieinspektionen om antingen Coppercoat eller någon produkt av den typen (kopparpulver i bindemedel) är godkänd i Sverige. Detta är vad de svarade:
 

Citat

Hej!

Tack för din fråga. Nej, antifoulingprodukten Coppercoat är inte godkänd i Sverige. Vi får ibland frågor om varför Coppercoat inte är godkänd i Sverige. Svaret är helt enkelt att vi aldrig fått in en ansökan om godkännande för Coppercoat. Tills vi har fått in en ansökan, med tillhörande vetenskapligt utförda studier för produkten, kan och ska vi inte göra någon riskbedömning av den. Vi välkomnar dock att företaget skickar in en ansökan om de vill få produkten prövad.


Jag mailade då Coppercoat och frågade varför de inte ansökt om godkännande i Sverige:
 

Citat

Thank you for your enquiry, and it is true that while Coppercoat is allowed across the rest of Europe, we have not applied to KEMI for registration in Sweden.

The situation is that Coppercoat fully complies with the expressed requirements of both the EU BPR and your local Swedish authority (KEMI). Indeed, being water-based, VOC-free and ultra-low leaching, it is the most environmentally responsible active anti-foul coating available.

However, currently, there is no point in us applying to have KEMI test it. And this is because the technique they use for the test does not allow for our type of coating. In short, when testing an anti-foul, they look at the copper content of the product  and assume that it all leaches away within 2 years, and from this, they calculate a leach rate. But with Coppercoat being an epoxy resin (not a paint), it actually holds the copper for decades (not just 2 years), so the figure they produce for the copper leach rate from Coppercoat is not at all representative or accurate. Currently we have the crazy situation where people in Sweden can legally use copper based anti-fouls that are on the list, that have a far higher leach rate than that of Coppercoat. Indeed, Coppercoat has the lowest leach rate of any active anti-foul. But until KEMI change their technique for inspection/calculation, Coppercoat cannot be added to the list. So, inadvertently, KEMI are actually facilitating/promoting the use of coatings that are far more damaging than ours!

We have discussed this directly with KEMI. But until they change their testing process to one that is more genuine and accurate, there is no point in us submitting Coppercoat to them.

Of course, in reality, many people in Sweden want to use the most environmentally friendly but effective products they can, so many choose to use products that are not on the official list.

For the record, the true copper leach rate for Coppercoat is 1.4 micro grams per cm.sq. per day. This is way below the level set by KEMI (of 9 mirco grams per cm.sq. per day), and way below the level of the other anti-fouls that they have given approval to.


Så, eftersom jag bryr mig om miljön så tänker jag ta bort min giftiga bottenfärg och ersätta den med Coppercoat. Frågan är om jag kan göra det till våren på båtklubbens uppställningsplats eller om jag bör göra det här hemma i smyg och hoppas att man vid sjösättning misstar den för någon mycket giftigare, men tillåten färg?

Eller gör jag fel som använder en produkt som inte är tillåten?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tack för intressant info om Coppercoat, som dock var enligt förväntan.

 

Coppercoat är ju uttryckligen tillåten i andra EU-länder.  Du gör inget fel.  Att gå mot röd gubbe vid övergångsställe lär vara "fel" även då inget fordon/fordonsliknande är i närheten. Men vem bryr sig.

 

Man kan också fråga sig varför bottenfärger med Selektope (aktiv substans: medetomidin) inte finns att köpa i Sverige.  Produkten har ju ursprungligen utvecklats här i landet. Försiktighetsprincipen kanske?

https://detgodasamhallet.com/2020/09/30/patrik-engellau-forsiktighetsprincipen/ 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites

Synd att man inte skickar in till KemI och får produkten testad. Det är en intressant produkt, men som Sven skriver kan man få fan i klubben om man använder den, eftersom den just inte är godkänd. 

Jag är inte helt säker på att företaget bakom Coppercoat har rätt om hur testet går till. Som sagt, synd att de inte låter testa den. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minuter sedan skrev Peter_K:

Jag är inte helt säker på att företaget bakom Coppercoat har rätt om hur testet går till. Som sagt, synd att de inte låter testa den. 

Om du inte är säker om detta går det bra att fråga mig.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Min fråga till Kemikalieinspektionen 2020-08-20
"Önskar besked i detalj om hur Kemikalieinspektionen mäter utläckningshastighet för kopparföreningar vid sina beslut om en viss båtbottenfärg ska godkännas för bruk i östersjön respektive för västkusten. Har man ändrat de valda parametervärdena för utläckning på senare tid? Vad är i så fall motiven för det?"

 

Svaret löd:
"Tack för din fråga. Metodiken som används är en beräkningsmetod, den så kallade "CEPE mass-balans metoden". Du kan hitta metoden för att beräkna läckagehastigheten i detta vägledningsdokument för att beräkna emissioner från antifoulingprodukter, bland annat båtbottenfärger (i slutet av dokumentet, appendix 1): https://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt21_antifouling_products_en.pdf/54a7f413-dca9-4382-b974-1eed342315f5 
Du kan hitta dokumentet från det möte då man fastställde att metoden skulle användas på EU-nivå på Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats (slutsats på sid 10): https://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt21_leaching_workshop_en.pdf/dea5976f-aa96-4e37-ae6d-6350bcfdc6b5

Vi har även möjlighet att kräva in läckagestudier gjorda på färgen, för att till exempel bekräfta det beräknade värdet. Vi har inte ändrat metoden i någon större utsträckning på senare tid, men framöver kommer produkterna godkännas enligt EU-rätt och i och med det kan det komma att bli ändringar i hur vi utför riskbedömningar för båtbottenfärger.

Du kan hitta information om hur företagen ska utföra sina miljöriskbedömningar, som ska bifogas ansökningar om godkännande enligt äldre nationella regler, i ett vägledningsdokument på vår webbplats (bilaga 1, fr.o.m. sid 44): https://www.kemi.se/global/bekampningsmedel/biocidprodukter/vagledning-for-ansokan-om-godkannande-av-biocidprodukter-enligt-aldre-nationella-regler.pdf. Detta dokument behandlar dock inte hur ett företag ska ta fram läckagehastigheten för färgen, utan hur företagen sedan ska använda färgens läckagehastighet i sin miljöriskbedömning. 

Hoppas att detta svar var till hjälp. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Kemikalieinspektionen igen."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Coppercoat har nog full koll på vad KEMI gör. Att skicka in en ansökan och få sin produkt dokumenterad som underkänd är ju negativ reklam. Bättre då att vara prisbelönt miljöprodukt i hela världen utom i Sverige.
 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu glider vi förvisso över från TBT till generellt om antifoulingprodukter men Mellgard stödjer debatten med sina frågor/svar till olika inblandade parter så jag kör på...

 

Visst blir det konstigt när KemI anger EU-regelverken för sina analysmetoder inför godkännande.

Coppercoat anger att de har godkännande i hela Europa utom Sverige.

Coppercoat anger som skäl för att inte skaffa godkännande i Sverige att KemI har en annan metod än resten av Europa för att testa o godkänna antifoulingprodukter.

 

Följer inte KemI den överenskommelse de gjort gentemot övriga EU-länder om hur antifoulingprodukter ska testas?

 

Jag har tidigare studerat information om Coppercoat o noterat de fått utmärkelser för bästa miljöval bland antifoulingprodukter och var redan då förundrad över vad KemI sysslar med.

 

Coppercoat angav i sitt svar att KemI har ett gränsvärde på 9 microgram/kvadratcm och att Coppercoat i realiteteten har ett värde på på 1,4 microgram. Det är en faktor 6 i marginal på de värdena. Hur kan en svensk myndighet vara så halsstarrig att de vidhåller en egen variant av den europeiska mätmetoden som gör att detta kan vara möjligt.

 

/mailsvaret från coppercoat till BSven/"The situation is that Coppercoat fully complies with the expressed requirements of both the EU BPR and your local Swedish authority (KEMI). Indeed, being water-based, VOC-free and ultra-low leaching, it is the most environmentally responsible active anti-foul coating available."

 

Värnar KemI miljön eller värnar de sin egen historik om att fortsätta att fattat konstiga beslut om antifoulingfärger? (Jag tänker t.ex. på godkännandet av zinkfärger som de senare bad färgtillverkarna att ta bort från marknaden i utbyte mot att börja godkänna kopparbottenfärger igen, den pudeln pratade de väldigt lågmält om)

 

 

Till Coppercoats plusvärden ska även läggas att det skapar avsevärt mindre lösningsmedelsutsläpp att måla kanske en gång vart tionde år eller kanske t.o.m. mer sällan istället för att skrapa/slipa o måla om varje år (å Coppercoat är lösningsmedelsfri så där blir inga lösningsmedelsutsläpp överhuvudtaget).

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minuter sedan skrev Lintott:

 

 

Visst blir det konstigt när KemI anger EU-regelverken för sina analysmetoder inför godkännande.

Coppercoat anger att de har godkännande i hela Europa utom Sverige.

 

EU's biociddirektiv går ut på att vi skall få en harmoniserad lagstiftning i EU kring vilka biocider som skall tillåtas för vilka ändamål. Det gäller allt från myggmedel till båtbottenfärger samt allt däremellan.

 

Det är en gigantisk utvärderingsrocess som görs för olika så kallade produkttyper.

 

Förenklat funkar det så här: Under utvärderingsprocessen, dvs innan en aktiv ingrediens (biocid) godkänts centralt för hela EU, kan enskilda länder göra egna tolkningar om vad som är tillåtet eller ej, vad som krävs för ett eventuellt lokalt godkännande etc. Det finns flera exempel på biocider som bedöms eller utvärderas olika l olika länder. I vissa fall kan tex företag A få sälja en produkt som innehåller biocid X eftersom den fanns på den lokala marknaden före ett visst datum. Företag B får dock inte sälja en identisk produkt som innehåller X eftersom kommit ut med den efter det angivna datumet. Osv. Etc. Så det är lite rörigt kan man säga.

 

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 timmar sedan skrev Mellgard:

...dokumentet från det möte då man fastställde att metoden skulle användas på EU-nivå på Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats...

13 timmar sedan skrev BSven:

Coppercoat har nog full koll på vad KEMI gör. Att skicka in en ansökan och få sin produkt dokumenterad som underkänd är ju negativ reklam. Bättre då att vara prisbelönt miljöprodukt i hela världen utom i Sverige.
 

 

13 timmar sedan skrev Lintott:

Följer inte KemI den överenskommelse de gjort gentemot övriga EU-länder om hur antifoulingprodukter ska testas?

Fast det låter ju faktiskt som att Coppercoat inte riktigt har koll om man läser vad Kemikalieinspektionen skriver. De anger att de mäter likadant över hela EU, men sedan kan man såklart ha andra gränsvärden för läckage i t ex Sverige, men det hävdar de ju att de ligger långt under - så det är ju bara att skicka in..?

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 minuter sedan skrev ArneRadar:

Blir inte detta lite semantik? Coppercoat lär väl vara en antifoulingprodukt även om man inte tycker epoxi och kopparbitar utgör en färg? Om det är en antifoulingprodukt lär den nog kategorieseras i samma PT (produkttyp) enligt biociddirektivet som det vi dagligen kallar båtbottenfärg, och isåfall gäller samma regler som för båtbottenfärg. Biociddirektivet klassar biocider och bekämpningsmedel utifrån användningsområde. Det finns t.ex. biocider som säljs i fast, flytande eller pulverform men man gör ingen åtskillnad på detta utan klassar utifrån vad det skall användas till.

Jo, det hela tycks handla om just, och enbart, semantik?
Detta är ju inget nytt utan har varit uppe i över ett decennium. Företaget har fått internationella utmärkelser som miljövänligt och det är godkänt i praktiken överallt.

Svaret jag fick från Coppercoat säger ju att i Sverige antar man att all koppar i en produkt lakas ut under två års tid vilket kanske är rimligt för de flesta antifoulingfärger men Coppercoat fungerar inte så.  
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minut sedan skrev BSven:

Svaret jag fick från Coppercoat säger ju att i Sverige antar man att all koppar i en produkt lakas ut under två års tid vilket kanske är rimligt för de flesta antifoulingfärger men Coppercoat fungerar inte så.  

Fast att det skulle vara så verkar de ju sakna belägg för, om man läser vad Kemikalieinspektionen skrev till Mellgard..?

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minuter sedan skrev Peter_K:

Fast att det skulle vara så verkar de ju sakna belägg för, om man läser vad Kemikalieinspektionen skrev till Mellgard..?

Jag utelämnade ett stycke ur mailet från Ewan Clark eftersom det inte var relevant just då:
 

Citat

Please do feel free to discuss this with KEMI. The more people that contact them, the more likely it is that they will think to change their technique for calculating the leach rate, and sooner we could make an application for Coppercoat.

Kind regards,

 

Ewan Clark
Aquarius Marine Coatings Ltd.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minuter sedan skrev BSven:

Jag utelämnade ett stycke ur mailet från Ewan Clark eftersom det inte var relevant just då:

Kemikalieinspektionen gör som alla myndigheter jag varit i kontakt med, man lämnar inga förhandsbesked utan svarar att de är välkomna att skicka in produkten för testning. Att en massa random personer ringer in och ifrågasätter testmetoderna, som tydligen skall vara lika över hela EU enligt KemI själva, tror jag inte man kommer långt med. 


Alltså.
Så länge ”Coppercoat” inte skickas in av tillverkaren så kommer inget svar ifall produkten är OK eller inte. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag tar stafettpinnen och har skickat frågan tillbaka till KemI men i Mellgards EU-dokument så är det första jag läser om testmetoden:
 

Citat

Assumptions:
First 14 days linear drop in release rate Rest of the lifetime: Constant leaching rate X/Y = 30: Constant by experience from leaching rate measurement 30% of biocide is retained in the paint film at the end of its specified lifetime (i.e. 70% is released) See figure 1 for further details
These assumptions are based on extensive experience within the paint industry of the measured release rates of copper and tin biocides from organotin copolymer and first generation TBT-free anti-fouling paints.

Redan här så ser vi att de gör antaganden utifrån produkter vars funktionssätt skiljer sig från Coppercoat så där tycks Cc ha rätt.


Ex.
Hempel's Basic 11 vikt% Koppar(I)oxid
Cc gissningsvis 70 vikt% Koppar

 

Blir Cc godkänd om man antar att 70% av kopparpulvret löses upp i samma takt som  7,7 % Koppar(I)oxid? Knappast.
Har man då gjort något undantag vid bedömning av Cc i övriga EU?
I så fall om, eller varför inte KemI gör lika?

Fortsättning följer.

Edited by BSven
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Såhär har jag fått veta att det ligger till:

- Svenska kemikalieinspektionen följer samma regler, gränsvärden och testmetoder som övriga EU.
- Testmetoden som används i hela EU ger ett resultat som visar att Coppercoat ligger över tillåten gräns för utlakning av koppar.
- Coppercoat är godkänt i samtliga EU-länder där ansökan om godkännande gjorts.

Hur kan detta komma sig?


Eftersom testmetoden ovan inte ger ett korrekt värde på faktisk utlakning, utan är en uppskattning baserat på ett antal antaganden, så godtar andra länder oberoende labbtester som visar den faktiska utlakningen av koppar hos en produkt.
Detta nekar svenska Kemikalieinspektionen att göra.

 

Trots diskussioner med företaget och påtryckningar från Svenska kommunala miljöinspektörer har Kemikalieinspektionen hittills nekat att godta dessa oberoende tester.

Alternativet som ligger är att företaget ansöker om att Kemikalieinspektionen bedömer produkten utifrån dessa, oberoende labbtester och om KEMI nekar så får företaget ta frågan vidare till EU-domstolen.
Företaget har detta öppet men hoppas fortfarande på att Kemikalieinspektionen skall ändra sitt avvikande ställningstagande.


Det är inte ett gränsfall där man försöker runda ett gränsvärde utan en storleksordning lägre utlakning jämfört med "traditionella" kopparfärger.
 

Citat

A recent test by Plymouth Marine Laboratories Ltd indicated that it would take 86 years, and 4.9 million kilometers of sailing, for 90% of our copper to leach from our coating! This is a massive difference to the “assumed” leach rate that KEMI would claim for Coppercoat. The simple reality is that Coppercoat is far lower leaching, and for more environmentally sound, than any other active anti-foul coating currently authorized for use in Sweden! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Här hoppas jag att jag har fel, men jag är misstänksam mot Cooper Coat. Om den nu håller i ett årtionde, så borde den komma med rätt bra garantier (vilka inte jag sett), särskilt som priset är rätt saftigt. Sedan har flera misslyckas med Coppar Coat där den inte gett önskad effekt. Nu verkar det mest bero på felaktig applicering. Men det kan bli kostsamt om man inte lyckas i förarbeten och påstrykningar.

Edited by Peka67

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev BSven:

Såhär har jag fått veta att det ligger till:

Eftersom jag gillar att ställa kontrollfrågor - vem/vilka har informationen om hur dey ligger rill kommit ifrån..? Är det Kemikalieinspektionen, eller är det företaget som säljer Coppercoat..?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2020-10-14 vid 18:22 skrev BSven:

Jag tar stafettpinnen och har skickat frågan tillbaka till KemI men i Mellgards EU-dokument så är det första jag läser om testmetoden:
 

Redan här så ser vi att de gör antaganden utifrån produkter vars funktionssätt skiljer sig från Coppercoat så där tycks Cc ha rätt.

- - -

  Citat

Assumptions:
First 14 days linear drop in release rate Rest of the lifetime: Constant leaching rate X/Y = 30: Constant by experience from leaching rate measurement 30% of biocide is retained in the paint film at the end of its specified lifetime (i.e. 70% is released) See figure 1 for further details
These assumptions are based on extensive experience within the paint industry of the measured release rates of copper and tin biocides from organotin copolymer and first generation TBT-free anti-fouling paints.

Det fetstilade (jag har inte letat länk till citatet men antar att det finns EU-dokumentet) luktar protektionism. Om färgindustrin (the paint industri) har hjälpt till med tester som resulterat i en mätmetod som KemI finner tillämplig för godkännande av antifoulingprodukter och som gynnar deras produkter så kommer färgindustrin (läs Hempel, International, ....) så klart inte att lyfta ett finger för att KemI ska se över den mätmetoden. Det skulle bara kunna resultera i minskad försäljning för dem så det är fullt förståeligt. Om det ska bli någon justering av mätmetoden så att den visar ett mer rättvisande värde på läckagehastigheten så kommer nog KemI att få ta fram den mätmetoden i egen regi. KemI har så klart inget intresse av att lägga tid o pengar på detta.

 

Det är så här lobbyismen fungerar.

 

Sveriges båtägare som lägger stora pengar på att årligen måla om bottenfärg eller betala för upprepade båtbottentvättar är förlorarna.

 

Och så klart är miljön också en förlorare men vad bryr sig myndigheterna om det. De har sina regler (framtagna med lobbyisternas stöd) att hänvisa till.

 

Vad tror ni resultatet skulle bli om Coppercoat ensamma tog fram en anpassad metod för mätning av läckagehastighet som baserades på läckaget över en längre tid? Ett ramaskri från övriga färgproducenter som skulle anse att de blivit missgynnade när deras mätmetod inte är allenarådande längre eller....

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Peter_K:

Eftersom jag gillar att ställa kontrollfrågor - vem/vilka har informationen om hur dey ligger rill kommit ifrån..? Är det Kemikalieinspektionen, eller är det företaget som säljer Coppercoat..?

Det är företaget som står bakom Coppercoat som lämnat den informationen.
De förklarar att det finns två godkännanden, först ämnet - koppar och sedan den specifika produkten. Man gör inte ett nytt test på varje produkt i varje land utan man tittar på dokumentationen för produkten. Finns ingen dokumentation så gör man ett test/uträkning enligt formeln.


KemI var snabba med att svara på varför de inte godkänt Cc, att de inte har fått in någon ansökan, så jag misstänker att de har ett standard "copy - paste" svar på den säkerligen vanliga frågan? De har ännu inte svarat på frågan om Cc möjligen har missuppfattat deras testmetod så det svaret tar kanske längre tid att skriva?

Eftersom Cc faktiskt är godkänd i alla(?) EU-länder så låter deras förklaring rimlig. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Lintott:

Det fetstilade (jag har inte letat länk till citatet men antar att det finns EU-dokumentet) luktar protektionism. Om färgindustrin (the paint industri) har hjälpt till med tester som resulterat i en mätmetod som KemI finner tillämplig för godkännande av antifoulingprodukter och som gynnar deras produkter så kommer färgindustrin (läs Hempel, International, ....) så klart inte att lyfta ett finger för att KemI ska se över den mätmetoden.

Jag tror inte man behöver leta "konspiration" i den här frågan.
Alla antifoulingfärger fungerar på samma sätt och testmetoden är baserad på antifoulingfärger.
Man gör sitt bindemedel så svagt som är praktiskt möjligt (man vill ju att det skall målas om varje år) och blandar i så mycket av den aktiva substansen som testet godkänner.
Titta på listan över godkända färger så är de närmast identiska med samma mängd koppar(I)- eller koppar(II)oxid.
 

Edited by BSven

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Peka67:

Här hoppas jag att jag har fel, men jag är misstänksam mot Cooper Coat. Om den nu håller i ett årtionde, så borde den komma med rätt bra garantier (vilka inte jag sett), särskilt som priset är rätt saftigt. Sedan har flera misslyckas med Coppar Coat där den inte gett önskad effekt. Nu verkar det mest bero på felaktig applicering. Men det kan bli kostsamt om man inte lyckas i förarbeten och påstrykningar.

"Britican" visade ju hur appliceringen betyder allt. Det första funkade inte alls, förbättring av vissa fläckar funkade jättebra och när Cc själva gjorde om hela skrovet så funkade det jättebra.
 

Jag har också förstått att de som försökt göra egen med lamineringsepoxi och kopparpulver haft varierande resultat så det ligger nog en del utvecklingsarbete bakom också?

Edited by BSven
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det får väl bli ett pitstop, på väg ut i vida världen då 😉

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minuter sedan skrev Peka67:

Det får väl bli ett pitstop, på väg ut i vida världen då 😉

Eller så tar du en sväng till Danmark och köper öl och bottenfärg. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Så här skriver Kemikalieinspektionen till Mellgard:

2020-10-13 vid 20:29 skrev Mellgard:

Vi har även möjlighet att kräva in läckagestudier gjorda på färgen, för att till exempel bekräfta det beräknade värdet.


Så här hävdar CC att KemI gör sina tester i ett mail till SvenB:

4 timmar sedan skrev BSven:

...godtar andra länder oberoende labbtester som visar den faktiska utlakningen av koppar hos en produkt.
Detta nekar svenska Kemikalieinspektionen att göra.


Dvs; precis tvärt om vad Kemikalieinspektionen skriver - de skriver ju att de kan begära in labbtester. Jag vidhåller; CC verkar ha fått något om bakfoten kring hur KemI utför sina bedömningar. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Peka67:

Det får väl bli ett pitstop, på väg ut i vida världen då 😉

Det behöver inte bli så långt...

Det går fint att beställa CC direkt från leverantören hem till Svedala. 
Jag gjorde det till min båt för 5 år sen och sedan dess har jag bara behövt dra av botten med en putsduk innan sjösättning för att aktivera färgen. 
 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy