Jump to content
Thursday 08 December 2022
Mellgard

Funderingar kring TBT (tributyltenn)

Recommended Posts

14 timmar sedan skrev Mellgard:

 

 

Men meningslös färgborttagning ställer jag inte upp på. Så är det med det och ingen behöver bekymra sig. Utom kanske mina fiender.  😉

 

Den enda riktiga fiende du har är din egen enfald. Alla andra runtomkring som berörs av dina krumbukter i en de facto utagerad fråga försöker nog bara parera dina inlagor och infall efter bästa förmåga och till så liten insats som möjligt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2022-04-09 vid 21:58 skrev ArneRadar:

Och har du tur slipper du även uteslutning ur Fjällklubben. Diskussionen pågår.

Hur går det med den påstådda diskussionen?

 

Fascinerande med lögnare och dårar som utnyttjar anonymiteten på forumet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minut sedan skrev Mellgard:

Hur går det med den påstådda diskussionen?

 

Fascinerande med lögnare och dårar som utnyttjar anonymiteten på forumet.

Jo några enskilda medlemmar diskuterade detta, men ärligt talat kände nog ingen att det var särskilt meningsfullt att driva saken.

 

När allt kommer omkring är det väl bara dårar som driver frågor in absurdum?

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Det har i Sverige uppstått en rättsvidrig praxis innebärande att rättsordning och rättsskipning kring miljörisker med båtbottenfärger på fritidsbåtar handläggs lokalt av båtklubbar efter påtryckningar från miljöinspektörer på kommunala miljöförvaltningar. En praxis som lett till vitt skilda regler mellan olika båtklubbar. Det har nyligen fattats beslut av Länsstyrelsen Stockholm som kan bidra till att denna praxis upphör."

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minuter sedan skrev Mellgard:

"Det har i Sverige uppstått en rättsvidrig praxis innebärande att rättsordning och rättsskipning kring miljörisker med båtbottenfärger på fritidsbåtar handläggs lokalt av båtklubbar efter påtryckningar från miljöinspektörer på kommunala miljöförvaltningar. En praxis som lett till vitt skilda regler mellan olika båtklubbar. Det har nyligen fattats beslut av Länsstyrelsen Stockholm som kan bidra till att denna praxis upphör."

Vem citerar du?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minut sedan skrev Peter_K:

Vem citerar du?

Mig själv. 

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minut sedan skrev Mellgard:

Mig själv. 

Det är praktiskt - då är det ju enklare att hitta citat som stämmer med ens åsikter om man citerar sig själv.
🤣🤣🤣

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 timmar sedan skrev Mellgard:

" "En praxis som lett till vitt skilda regler mellan olika båtklubbar." "

Om du byter ut båtklubb mot kommun så blir slutsatsen korrekt.
 

Om du i resterande delar av inlägget där citatet kommer från  byter ut båtklubbar mot kommun så blir det relevant. Kommuner ska rimligtvis inte kunna tolka nationella regler olika.
 

En båtklubb får ju däremot faktiskt fastställa vilka regler de vill (så länge de inte strider mot en lag/förordning/föreskrift) om bottenfärger, utseende på båtar, färg på presseningar, var man får bo för att få vara medlem, bredd-vikt-längd på båten etc etc. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 timmar sedan skrev Boanjohan:

Kommuner ska rimligtvis inte kunna tolka nationella regler olika.

Låter rimligt.

 

En EU-förordning som AFS-förordningen får rimligtvis inte heller tolkas och tillämpas olika inom EU.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev Mellgard:

En EU-förordning som AFS-förordningen får rimligtvis inte heller tolkas och tillämpas olika inom EU.

Är du klar med sammanställningen hur EU-länderna tolkar AFS-förordningen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Peter_K:

Är du klar med sammanställningen hur EU-länderna tolkar AFS-förordningen?

Finns med i en avslutande inlaga till Infrastrukturdepartementet inlämnad i förra veckan.

 

Om Regeringen inte upphäver vitesföreläggandet blir det olagligt att äga en fritidsbåt vid vilken XRF-mätning indikerat rester av tennorganiska föreningar applicerade för mer än 30 år sedan. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minuter sedan skrev Mellgard:

Finns med i en avslutande inlaga till Infrastrukturdepartementet inlämnad i förra veckan.

 

Om Regeringen inte upphäver vitesföreläggandet blir det olagligt att äga en fritidsbåt vid vilken XRF-mätning indikerat rester av tennorganiska föreningar applicerade för mer än 30 år sedan. 

Nu hänger jag inte med, varför skulle det bli olagligt att äga båten?

 

5 timmar sedan skrev Mellgard:

Låter rimligt.

 

En EU-förordning som AFS-förordningen får rimligtvis inte heller tolkas och tillämpas olika inom EU.

Rimligtvis borde det vara så, men så är det nödvändigtvis inte. För att alla länder ska kunna enas kring en internationell reglering där det inte finns en tydlig samsyn så kompromissar man ofta i just språket i hur olika regler skrivs för att det medvetet ska vara öppet för tolkningar. Då kan den nation som ville ha ett strängt krav tolka in en sträng tillämpning och den nation som ville ha ett lättare (eller inte krav alls) tolka in en lättare tillämpning. Ingen har då nödvändigtvis fel tolkning. Detta faktum är allmänt känt och praxis i internationella överenskommelser.

 

Just TBT frågan är dock rätt tydligt reglerad och inte mycket tolkningsutrymme finns. Hur länder väljer att kontrollera efterlevnaden kan dock skilja, det har då med ambition att göra och inte tolkning av AFS-direktivet. Man  måste särskiljs detta från varandra, vilket nämnts många gånger tidigare.

Edited by Boanjohan

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minuter sedan skrev Mellgard:

Om Regeringen inte upphäver vitesföreläggandet blir det olagligt att äga en fritidsbåt vid vilken XRF-mätning indikerat rester av tennorganiska föreningar applicerade för mer än 30 år sedan. 

Nja. Det ÄR olagligt att angöra en hamn inom EU sedan… 2006, var det va..? enligt AFS-förordningen. 

Edited by Peter_K

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minuter sedan skrev Boanjohan:

Nu hänger jag inte med, varför skulle det bli olagligt att äga båten?

I vitesföreläggandet accepteras inte spärrfärg och att båt ligger på land hjälper inte. Färgborttagning krävs inom tre månader. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minuter sedan skrev Mellgard:

I vitesföreläggandet accepteras inte spärrfärg och att båt ligger på land hjälper inte. Färgborttagning krävs inom tre månader. 

Okej, så att äga båten är alltså inte olagligt, det vill säga du är fortsatt laglig ägare till båten. Ingen ifrågasätter att du äger den. Men du har sannolikt olaglig färg på den (du har om jag minns rätt inte bestridit att det sannolikt kan finnas TBT på din botten, vilket nog hade varit smart att göra). Förstår hur du tänker med din twist i formuleringen, men jag själv tycker det är skilda saker.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev Mellgard:

I vitesföreläggandet accepteras inte spärrfärg och att båt ligger på land hjälper inte.

Varför accepteras det inte att båten ligger på land, menar du? Står det uttryckligen så?

Edited by Peter_K

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 timmar sedan skrev Mellgard:

I vitesföreläggandet accepteras inte spärrfärg och att båt ligger på land hjälper inte. Färgborttagning krävs inom tre månader. 

Det är väl ändå inte olagligt att äga båten. Menar du att den då skulle bli konfiskerad eller att någon form av tvångsförsäljning skulle ske?

 

Det är väl underlåtenheten att åtgärda båten som är "olagligt" och som resulterar i vitet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 timmar sedan skrev Peter_K:

Varför accepteras det inte att båten ligger på land, menar du? Står det uttryckligen så?

I dokumentet "Överlämnande av överklagande " skriver Transportstyrelsen "Förhållandet som anförs att aktuell båt för närvarande inte används för sjöfart saknar därför relevans, då stödet för föreläggandet inte är 4 kap. 9 § FÅFF".  

 

Jag har bl.a. kommenterat

"I föreläggandet står att Transportstyrelsen i fall att "ett fartyg har väsentliga brister i fråga om konstruktion, utrustning eller drift i de hänseenden som avses i 4 kap. 1 § LÅFF får Transportstyrelsen enligt 7 kap. 4 § LÅFF  ..... meddela föreläggande att bristerna ska avhjälpas." 

 

Transportstyrelsen har inte visat att den omständigheten att det eventuellt kan finnas rester av tennorganiska föreningar på min fritidsbåt Marlina efter påmålning av någon tidigare ägare till båten för mer än 30 år sedan utgör en väsentlig brist. Något föreläggande borde därför inte ha utfärdats. 

 

Hade det varit fråga om en väsentlig brist hade Transportstyrelsen i egenskap av tillsynsmyndighet för AFS-förordningen rimligen inte dröjt till år 2021 för att försöka få vägledande rättsprövning via ett föreläggande till en enskild fritidsbåtsägare om färgborttagning, och därvid stödja sig på sedan länge gällande Förordning (EG) nr 782/2003 (AFS-förordningen), Lag 1980:424 (LÅFF) och Förordning 1980:789 (FÅFF)."  

 

Det var oklokt av miljöinspektörer i Sollentuna att förelägga båtklubbar att mäta båtbottnar. Det slog tillbaka, med vidsträckta följder. 

 

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 timmar sedan skrev Mellgard:

 

 

Transportstyrelsen har inte visat att den omständigheten att det eventuellt kan finnas rester av tennorganiska föreningar på min fritidsbåt Marlina efter påmålning av någon tidigare ägare till båten för mer än 30 år sedan utgör en väsentlig brist. Något föreläggande borde därför inte ha utfärdats. 

 

 

Är det inte en väsentlig brist i juridisk bemärkelse om din båt inte får angöra hamn i EU? Någon juridiskt kunnig som vet?

 

Vem som målat färgen och när spelar ingen roll. Känns lite som "Ljungbergarn"-argumentation att ständigt lyfta oväsentligheter, det brukar vara kontraproduktivt eftersom det förskjuter fokus från sakfrågan.

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minuter sedan skrev ArneRadar:

Vem som målat färgen och när spelar ingen roll. Känns lite som "Ljungbergarn"-argumentation att ständigt lyfta oväsentligheter, det brukar vara kontraproduktivt eftersom det förskjuter fokus från sakfrågan.

Orka bry sig om vad en ohederlig person "känner".

 

I skrivelsen från 24 augusti finns sju andra sakfrågor med argument för upphävande av föreläggandet. 

 

Det går nog bra med detta. Särskilt som jag öppnat reservutgångar. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minuter sedan skrev Mellgard:

Orka bry sig om vad en ohederlig person "känner".

 

I skrivelsen från 24 augusti finns sju andra sakfrågor med argument för upphävande av föreläggandet. 

 

Det går nog bra med detta. Särskilt som jag öppnat reservutgångar. 

Din bedömning av min hederlighet har nog knappast någon betydelse för ditt case, det brukar fortfarande inte hjälpa att lyfta oväsentliga argument.

 

Men oavsett vilket - förklara gärna hur du ser på frågan om "väsentlig brist". Den är väl trots allt springande?

 

P.s. ditt återkommande renommésnyltande på profiler och entreprenörer i friluftsbranschen som jobbar hårt för att få bort hormonstörande ämnen och miljögifter från produkter och tillverkning, är det en bra referens på hederlighet?

 

Edited by ArneRadar

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minuter sedan skrev ArneRadar:

Men oavsett vilket - förklara gärna hur du ser på frågan om "väsentlig brist". Den är väl trots allt springande?

 

Det faller inte på mig att tolka 7 kap. 4 § (LÅFF). Transportstyrelsen uppger det avsnittet som stöd.  

 

"Förbud och förelägganden beträffande fartyg
4 §   Om ett fartyg har väsentliga brister i fråga om konstruktion, utrustning eller drift i de hänseenden som avses i 4 kap. 1 § eller om föreskrifter som har meddelats med stöd av 1 § detta kapitel överträds, får Transportstyrelsen eller annan myndighet som regeringen utser meddela
   1. förbud mot fartygets avgång eller vidare resa,
   2. förbud mot att använda viss utrustning,
   3. föreläggande att fartyget skall följa en viss färdväg,
   4. föreläggande att fartyget skall anlöpa eller avgå från en viss hamn eller annan uppehållsplats,
   5. föreläggande i fråga om fartygets framförande eller drift.

Om något beslut om sådan åtgärd inte meddelas får myndigheten, när det gäller brister i fråga om konstruktion, utrustning eller drift, i stället meddela föreläggande att bristerna skall avhjälpas. Lag (2008:1364).#"

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1980424-om-atgarder-mot-fororening-fran_sfs-1980-424  

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minuter sedan skrev ArneRadar:

P.s. ditt återkommande renommésnyltande på profiler och entreprenörer i friluftsbranschen som jobbar hårt för att få bort hormonstörande ämnen och miljögifter från produkter och tillverkning, är det en bra referens på hederlighet?

 

Tja, det går ju inte att renommésnylta på några skribenter här på forumet. 😃

  • Confused 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minuter sedan skrev Mellgard:

 

Det faller inte på mig att tolka...

Nä, men ändå framför du i några inlägg tidigare det som ett argument att det inte är visat att det föreligger någon väsentlig brist på din båt. Du har kanske ingen egen uppfattning om vad som utgör en väsentlig brist? Bara att Transportstyrelsen har fel, lite oklart varför?

 

Edited by ArneRadar

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minuter sedan skrev Mellgard:

 

Tja, det går ju inte att renommésnylta på några skribenter här på forumet. 😃

Goddag yxskaft.

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minuter sedan skrev Mellgard:

 

Det faller inte på mig att tolka 7 kap. 4 § (LÅFF). Transportstyrelsen uppger det avsnittet som stöd.  

 

"Förbud och förelägganden beträffande fartyg
4 §   Om ett fartyg har väsentliga brister i fråga om konstruktion, utrustning eller drift i de hänseenden som avses i 4 kap. 1 § eller om föreskrifter som har meddelats med stöd av 1 § detta kapitel överträds, får Transportstyrelsen eller annan myndighet som regeringen utser meddela
   1. förbud mot fartygets avgång eller vidare resa,
   2. förbud mot att använda viss utrustning,
   3. föreläggande att fartyget skall följa en viss färdväg,
   4. föreläggande att fartyget skall anlöpa eller avgå från en viss hamn eller annan uppehållsplats,
   5. föreläggande i fråga om fartygets framförande eller drift.

Om något beslut om sådan åtgärd inte meddelas får myndigheten, när det gäller brister i fråga om konstruktion, utrustning eller drift, i stället meddela föreläggande att bristerna skall avhjälpas. Lag (2008:1364).#"

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1980424-om-atgarder-mot-fororening-fran_sfs-1980-424  

Så, vad Transportstyrelsen skriver till dig är att de har rätt att ange de regler du (och alla andra) skall följa med hänvisning av den här paragrafen:
bild.png.3385f797d58abbf1996417c76dacc827.png

Och att du inte får använda din båt (...förbud mot fartygets avgång eller vidare resa...) för än du åtgärdat bristen i förhållande till uppsatta regler (...TBT på skrov...).

 

Förstår jag frågan rätt?

Vad är problemet?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minuter sedan skrev Peter_K:

Och  att du inte får använda din båt (...förbud mot fartygets avgång eller vidare resa...) för än du åtgärdat bristen i förhållande till uppsatta regler (...TBT på skrov...).

 

Förstår jag frågan rätt?

Vad är problemet?

Föreläggandet stödjer sig inte på punkterna 1-5. Det stödjer sig på sista meningen, efter punkt 5, samt på förordning 1980:789 och AFS-förordningen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minuter sedan skrev Mellgard:

Föreläggandet stödjer sig inte på punkterna 1-5. Det stödjer sig på sista meningen, efter punkt 5, samt på förordning 1980:789 och AFS-förordningen.

OK, och det är fel för att..?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minuter sedan skrev Mellgard:

Föreläggandet stödjer sig inte på punkterna 1-5. Det stödjer sig på sista meningen, efter punkt 5, samt på förordning 1980:789 och AFS-förordningen.

Och du har ändå ingen uppfattning om det föreligger någon väsentlig brist eller ej? Eller vill du bara inte förklara varför du anser att det inte föreligger någon brist? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag försöker greppa detta... vad är problemet?

Du beställer ett föreläggande, vilket du får. För att sedan överklaga detta (...vilket jag fattar var hela din plan från början...), men Transportstyrelsen anser de har rätt.
Är du förvånad?

Resonemanget är:
Har Transportstyrelsen rätt att sätta regler och vidta åtgärder om man bryter om t ex AFS-förordningen?
Låt oss se...

bild.png.19a6470da36da2f0a6cfa0b2d9a2a624.png


Jag gissar på "ja".

 

Och vad säger då de regler och begränsningar som Transportstyrelsen har satt upp? Säger det att man får ha TBT på sin botten eller säger de något annat?
bild.png.b6b87a4cc09639ad3d2dd998bffc8396.png

Näe, det verkar faktiskt som om det inte är OK att ha TBT på sin båtbotten, oavsett vem som målat på det.

 

Så, vad gör då Transportstyrelsen om någon hör av sig och säger att de har TBT på sin båtbotten och säger att de vill ha ett föreläggande..? Hmmm... låt oss fundera en stund och sedan läsa den här texten...


bild.png.67bb88cbce267a9d3eda9d9ddad7952b.png

 

 

Är något otydligt..?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...