Jump to content
Saturday 25 January 2020

speljakt

Medlemmar
 • Content Count

  439
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

speljakt last won the day on December 14 2019

speljakt had the most liked content!

Community Reputation

50 Expert

About speljakt

 • Rank
  Kommendör 1. graden

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Som jag förstått saken innebär tvåpolig säkring att strömavkänning sker på båda polerna. Dessutom bryter den båda polerna eftersom manövervipporna är mekaniskt kopplade till varandra. Alltså: Överström på endera av polerna leder till att båda bryts. Jordfelsbrytare mäter ju definitionsmässigt på båda polerna. Jag har fått uppfattningen att det existerar JFB som bara bryter fasledaren, men att de som säljs i Sverige och andra länder med opolariserade elsystem bryter både fas och nolla.
 2. Koppar är mjukt, det lär knappast bli problem med en tjockare plåt. Ett alternativ till att löda fast den genomgående skruven, som jag tycker fungerat bra, är att använda en syrafast vagnsbult, exvis M6. Hålet i kopparplåten filas då ut till passande kvadrat.Vagnsbulten ger en stor kontaktyta mellan bultskalle och plåt. Vid monteringen gäller det förstås att se till så att det inte hamnar tätmassa mellan bult och plåt... Apropå dubbelpolig brytare: Som jag tolkar det regelverk jag har tillgång till (ISO 13297, 2012) ska det vara dubbelpoliga brytare både i det som kallas "supply circuits" och i "branch circuits". Det finns ett undantag som innebär att man nöja sig med enkelpolig brytare i "branch circuits", men bara under förutsättning att hela installationen är "polarized". Vilket ju inte är fallet om normala Schuko-uttag används.
 3. speljakt

  Projekt ny elpanel

  Alfa Skylt & Gravyr i Stigbergsliden gjorde en liten panel i svart aluminium åt mig för några år sedan. Blev helt OK. Inte jättebilligt. (Den till vänster).
 4. https://www.seasea.se/vatten/slang-slanklämmor/slang/slang-för-färskvatten-kraftig-ø-metervara + värme...
 5. Jag är ingen expert på Smartpass eller D250SE, men i ditt schema har du kopplat ihop generatorns B+ och D+. Detta kommer inte att sluta väl. Skyllermarks elschema bygger på premissen att man använder ett relä för att parallellkoppla start- och förbrukningsbatteri när motorn är igång (och generatorn alltså laddar). Detta relä styrs av D+. Jag är rätt säker på att Smartpass/D250SE inte behöver någon styrimpuls från D+. Förbindelsen mellan D+ och motorpanelens laddlampa och i förlängningen tändningslåset ingår normalt i den kabelstam som förbinder motor med motorpanel. När du skriver om att skaffa en jordfelsbrytare på 10mA och att ansluta jord till genomföring under vattenlinjen, så får jag intrycket av att du syftar på den landströmsinstallation som Kryssarklubben tagit fram? Jag använder själv denna och anser att den är bra. Men skulle vilja hävda att om "kunskapen om el är låg" så är detta inget som man bör försöka ordna på egen hand.
 6. speljakt

  Landström

  En annan variant: Jag utnyttjade en hållare till en bladsäkring som bas för jordblecket och använde så kallade lettermuttrar i stället för polskruvar: https://www.wiberger.se/templates/wn26-1.htm
 7. speljakt

  Landström

  OK, jag missförstod din invändning Den undantagsregel som du citerar här ovanför (NOTE If an RCD... osv) finns inte kvar i 2012 års version av ISO 13297. Undantaget från kravet att ansluta AC-jord till DC minus genom att använda en JFB fanns i en tidigare version (från 1998 tror jag). Med en isolationstransformator blir det naturligtvis ingen kontakt mellan landjord och båtjord, men en installerad JFB (som numera är obligatorisk) ger alltså numera ingen frihet från kravet på sammankoppling (bortsett från om DC-systemet är ojordat, som nämnts tidigare).
 8. speljakt

  Landström

  Det är krav på JFB sedan 2012. Avsnitt 8.2: "The craft shall be provided with earth-leakage protection I alla a.c. sources by one or more double-pole RCDs having a maximum nominal trip sensitivity of 30 mA and 100 ms maximum trip time". Du måste ha en väldigt gammal version av 13297.
 9. speljakt

  Landström

  Nej, men 13297 refererar till 10133, när det gäller anslutning av AC-jord ombord. Två alternativ ges: Om båten har ett helt slutet DC-system (fully insulated) i enlighet med 10133, ska AC-jorden anslutas till en extern jordplatta (eller till skrovet om det är av metall). Om båten har ett minusjordat DC-system, ska AC-jorden anslutas till "the main grounding/earthing point of the craft". Detta kan vara antingen antingen "the engine negative terminal" eller "a main grounding bus of sufficient current-carrying capacity". För mig är det helt uppenbart att 10133 och 13297 refererar till samma punkt och att man därför kan säga att regelverket kräver att AC-jord kopplas samman med batteriminus, förutom i de fall då DC-systemet är icke-jordat. Jag har också bara tillgång till 2012 års versioner, men det skulle förvåna mig om ovanstående har ändrats.
 10. speljakt

  Landström

  Utveckla gärna vad det är i min tolkning av regelverket som du ifrågasätter.
 11. speljakt

  Landström

  Ja, det är en bra beskrivning, men inte av något som finns att köpa i båthandeln eller som en båtägare med begränsad kunskap enkelt kan plocka ihop på egen hand. Beskrivningen gäller den speciallösning som bland annat Kryssarklubben tog fram för ca tio år sedan och som även fick svenska myndigheters välsignelse. Själv tror jag det är en väldigt bra lösning – jag använder den numera själv. Om det är något som lockar TS...? Vem vet.
 12. speljakt

  Landström

  Saxat ur avsnitt 4, General requirements: 4.1 The system type shall be either a fully insulated d.c. system or a two-wire system with negative ground. Engine-mounted wiring systems can use the engine block as a grounded conductor. For d.c. systems with a negative ground, the main grounding/earthing point shall be either: a) the engine negative terminal, or b) a main grounding bus of sufficient current carrying capacity. Ovanstående är från 2012 års version av ISO 10133. Har du information om att detta ändrats i senare versioner, så vore det intressant att få veta hur.
 13. speljakt

  Landström

  Om jag inte har fått allt om bakfoten, så kräver ISO 13297 att AC-systemets skyddsjord ansluts till båtens "huvudjordpunkt". Samtidigt kräver ISO 10133 (som reglerar DC-systemet ombord) att batteriminus är anslutet till samma "huvudjordpunkt". Kombinationen av dessa båda krav innebär att AC skyddsjord och DC minus är kopplade till samma punkt och därmed till varandra. Något förenklat brukar detta beskrivas som att det finns ett krav på att "koppla samman landjord med batteriminus". (Om man tittar på den länkade elcentralen från Defa, så finns det på undersidan en jordskruv för detta ändamål). Beskrivningen är förenklad eftersom DC-systemet även kan vara fullt isolerat, d v s varken plus eller minus har förbindelse med jord (vattnet på utsidan skrovet). I sådana fall säger ISO 13297 att AC-systemets skyddsjord ska anslutas till en separat jordplatta. Allt ovan är min tolkning av vad regelverket säger – inte någon rekommendation om vad man nödvändigtvis bör göra.
 14. speljakt

  Landström

  Nej, en sådan installation är "inte tillåten" av fler skäl än att skyddsjord inte ansluts till batteriminus. Bland annat saknas överströmsskydd, alltså tvåpolig dvärgbrytare. Man får skilja på vad regelverket säger, å ena sidan, och vad som kan bedömas vara tillräckligt "säkert", å den andra. Som båtägare får du sedan bestämma dig för vilken av ovanstående vägar du vill följa. Väljer du den första så blir det ganska enkelt och ganska bra, men dyrt. Händer en olycka så har du ryggen fri. Väljer du den senare så krävs att du sätter dig in i problematiken, så att du kan göra en någorlunda kvalificerad bedömning av vilka delar av regelverket man kan tumma på utan att riskerna ökar alltför mycket. Du bär själv ansvaret om något händer. För egen del tycker jag att den "installation" du överväger låter som en dålig idé. Gör man sig ändå besväret med att installera intag, jfb, och uttag så är merkostnaden för en godkänd elcentral ganska liten. Att ansluta skyddsjord till batteriminus är däremot inte självklart, med den begränsade 230 V-användning du anger. Genom att avstå minimerar du risken för korrosion på ett kostnadseffektivt sätt. Men du följer inte regelverket fullt ut.
 15. speljakt

  Landström

  Som redan nämnts, enklast är en lös förlängningssladd, gärna med jfr. Gör du en fast installation, med intag, någon slags elcentral, uttag etc, så bör du följa reglerna. Då krävs förutom jfr även en dubbelpolig dvärgbrytare (eller en komponent där dessa två kombineras). Risken för korrosion uppkommer främst på grund av kravet på att landströmsjorden ska kopplas ihop med batteriminus. Många struntar därför i detta krav (särskilt om den enda förbrukaren ombord är en dubbelisolerad batteriladdare som saknar jord). Den länkade landströmscentralen ovan har, om jag inte tar alldeles fel, en inbyggd s k galvanisk isolator , som minskar risken för sådan korrosion. Därför bör du kunna använda en sådan med sammankopplad landströmsjord och batteriminus och ändå vara ganska trygg vad gäller korrosionsrisken.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy