Jump to content
Thursday 25 February 2021

heimlaga

Medlemmar
 • Content Count

  157
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

heimlaga last won the day on November 1 2020

heimlaga had the most liked content!

Community Reputation

87 Expert

1 Follower

About heimlaga

 • Rank
  Örlogskapten

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Jag har fått lära mig att stenkistor skall timras av blockat timmer med ordentligt drag mellan stockarna och antingen laxknut eller låsknut. Det skall vara minsta möjliga för isen att gripa tag i. Man brukar dessutom timra stenkistor avsmalnande uppåt så att isen släpper från kistan då vattenståndet stiger. I varje knut brukar man sätta in en invändig följare som man bultar i båda väggarna så att kistan inte kan lyftas isär. Bottnen eller golvet sätter man in något stockvarv upp så att de nedersta stockvarven pressas ned i bottengyttjan och biter fast. Högre upp sätter man in bommar som är som bjälkar som går rätt igenom kistan och som stenarna packas runt och hänger upp sig på så att de övre stockvarven trycks ned. Jag skulle timra kistan på land och sedan montera den i en vak i isen. Ännu har jag inte timrat någon stenkista men såhär har jag hört berättas av folk som var med på den tiden då det byggdes stenkistor på allvar.
 2. 10 års livslängd på en motor låter ju helt vansinnigt kort. Kanske det skulle vara dags att återuppta tillverkningen av Penta U2.............. de verkar ju vara ganska slitstarka😛
 3. En färsk forskningsrapport tyder på ett samband mellan höga halter av PTFE och närbesläktade föreningar (kallade PFAS) i människokroppen och hög sannolikhet att få svår covid19 om man smittas. Hittills har inga andra oberoende forskare upprepat studien så det finns skäl att inte ta resultatet som fastslagen sanning ännu i detta skede men vi har skäl att vara försiktiga tills vi vet mera. https://theintercept.com/2020/12/07/pfas-pfba-severe-covid-study/
 4. Elektrolys är en bra metod för att få bort rost från bearbetade ytor som skall passa. Kristallsoda i vattnet och litet järnskrot som anod och en ackumulatorladdare för bilbatterier som strömkälla. Jag skulle absolut försöka rädda den där motorn.
 5. Det som behövs är en helt vanlig enkel ficklampa som FUNGERAR. Med betoning på ordet FUNGERAR. Utan en massa extrafunktioner och krimskrams. Det skall komma ljus ut ena ändan då man trycker på knappen och den skall tåla utomhusmiljö och litet saltvatten och fungera även vid minusgrader utan att plastdelarna splittras. Om vi ser på ficklampsutbudet i dag så finns det inget vidare utbud på lampor som uppfyller de här oerhört stränga kraven. Glöm alla fantasier om magneter. De bara stör kompassen och så krävs det en rikligt rostande fästplatta. Dessutom brukar magneter tappa magnetismen av vibrationer. Det räcker med att hålla liv i en tändmagnet och en kompassmagnet i en vibrerande motorbåt. Fler magneter än så har ingenting där att göra. De enkla lösningarna är oftast de bästa.
 6. Som jag ser det är det stora problemet med det finländska registret dels att det ihop med CE-byråkratin gör det svårare för mindre företag i branschen och dels att systemet har svårt att klara av gamla båtar. -Svårigheterna för mindre företag gör ju att båtarna blir alltmer likadana när de stora tillverkarna bara är intresserade av stora kundgrupper. Vill man ha eller behöver man någonting annat än standardmodell 1A då tvingas man bygga själv om man inte kan hitta begagnat. Dessutom skadar det ju ekonomin då det har blivit svårt att starta båtbyggeri. Alla företag är små i början. -Problemen ed gamla båtar kom fram tydligt med min motorbåt. Egentligen skall den inte gå att registrera. Den har stått på land sedan före registret infördes och har därför aldrig blivit registrerad. Den är ett hembygge. Någon skrovnummer eller annan identifiering finns naturligtvis inte. Den är plastad med en gammal träbåt som form och träbåten var byggd på ögonmått utan ritningar på 50-talet av en båtbyggare som är död. Han som byggde min båt är också död. Dessutom kommer den att sjösättas med en annan motor än den hade förr. Efter mycket argumenterande med olika tjänstemän och efter att jag förklarade att om de inte kan registrera båten kräver jag ett skriftligt intyg på att den är oregistrerbar så jag kan förevisa intyget åt polis och sjöbevakning när de tar fast mig för att jag kör oregistrerat då hittade de en lösning till slut..... men egentligen är systemet inte byggt så det skall gå. Allt det här är egentligen inte registrets fel. Felet ligger hos de som utformade de exakta reglerna för hur det skall genomföras i praktiken. Skulle de ha anlitat någon annan än chimpanserna på Högholmen för den uppgiften skulle antagligen registret vara en riktigt bra sak.
 7. Jag är rak axel fantast. Inte nödvändigtvis på alla små motorer men allra senast då man går över 15 hästkrafter. Orsaken är att med rak axel får man möjlighet att skydda propellern mot grundstötning. På köpet får man kursstabilitet och möjlighet att styra en kurs även i dåligt väder då många utombordsmotordrivna båtar inte kan hålla upp mot vinden. Dessutom får man motorn mitt i båten och därmed en vettig viktfördelning även med en litet tyngre motor. Det i sin tur leder till att man kan ha hållbarare och mer servicevänliga motorkonstruktioner. Nackdelen är dålig manöverförmåga i låga hastigheter men det går att leva med. Alla är vi olika men det här är mina åsikter.
 8. Med börjar från botten förestår jag: -Självsäkerhettsexpert. Tror han kan allt men lyckas förstöra allt eftersom han inte kan det han tror. -Inkompetent. Har lärt sig att han inte vet och är mottaglig för kunskap. -Lärling. Lär sig allt mer för varje dag -Gesäll. Börjar kunna en hel del och jämför olika sätt att göra på för att hitta det bästa. -Mästare. Kan mycket och har hittat sina arbetsmetoder -Självsäkerhetsexpert. Mästaren har blivit för självsäker och gått utanför sitt kompetensområde och allt börjar från början. -Inkompetent. Den tidigare mästaren-självsäkerhetsexperten har blivit mottaglig för kunskap. Och så vidare i en rundgång som avstannar när man antingen dör eller blir senildement.
 9. Jag vet att jag tyvärr har en tendens mot allvetare........ det beror på att jag är så van att ta reda på fakta och ta reda på hur saker är gjorda och hur de skall repareras in i minsta detalj att jag ofta glömmer att alla andra inte är likadana. Inget illa menat men det är väl lika bra att erkänna sina svagheter.
 10. Ni glömde en typ: Fixaren. Tycker det är självklart att gå till skogs och välja ut virke på rot när ett bord eller spant behöver bytas på båten. Gjuter babbitslager till propellerhylsor på rutin och tycker att det är en självklarhet att linda om ankaret på startmotorn när det har brunnit. Har svårt för ny teknik (allt som har tillverkats efter 1960) eftersom hans egna grejor aldrig blir utslitna så de behöver aldrig förnyas och därför behövs ingen ny teknik i hans värld. Får inte sin båt på vattnet den här säsongen heller eftersom han först måste byta köl..... och borra motorblocket och sätta in cylinderfoder..... och så måste ju huset lyftes så han kan byta nedersta stockvarvet och däremellan gäller det att hinna byta synkroniseringsringar i växellådan på bilen....... så båten kommer inte på vattnet nästa år och inte året efter....... och sannolikt aldrig. Själv har jag tyvärr vissa tendenser åt det där hållet.
 11. Kanske inte riktigt alla....... Det berättas att flera båtlag från samma socken som var ute i seinfäälon det vill säga säljakt uppåt Bottenviken i islossningstiden hade sammanträffat vid en grynna ute på havet där drivisen hade lagt upp höga vallar kring grynnan och bildat en såkallad kallgoål där det var varmt och skönt i lä för vinden innanför vatten. De passade på och tog sig en fylla på det medhavda brännvinet (varje båtlag hade ju en kutting brännvin för medicinskt bruk). På isen hittade de en handske som de började kasta åt varandra och leka med och skämta rått om handskens ägare sådär som fulla karlar brukar kunna hitta på att göra. Skepparen på en av båtarna hade inte velat vara med i fylleslaget så han var nykter. Han insåg att handsken sannolikt tillhörde en drunknad fiskare eller fälman så han tog handsken och lämnade tillbaka den i en spricka i isen så som man enligt gammal tradition skall göra med drunknades kläder. Sedan gick han och lade sig under tjäldet i fälbåten och somnade medan de andra festade vidare långt in på natten. I drömmen kom den drunknade och tackade honom för handsken och varnade honom att en storm var på väg och de måste ta sig därifrån kvickt innan isen började röra sig och bryta upp. Han steg upp och lyckades med uppbådande av all den makt en fälskeppare har tvinga med sig sin motvilliga besättning men alla de andra 40 fälmännen festade vidare. De drog iväg båten över isen bort från kallgoålin åt läsidan av grynnan där de hoppades att isen skulle ligga säkrare. Bakom sig hörde de ett dån när isen bröts och kallgoålin rasade ihop och krossade alla de andra till döds. De fick med sig några bössor ur en båt de passerade men ingenting annat gick att rädda. De hade ju fullt upp med att rädda sig själva. Bössorna återlämnades senare till de omkomnas familjer. Enligt en version var de omkomna Vöråbor och det skulle vara därför som inga Vöråbor någonsin har farit i fäälon så länge någon minns. Det finns litet olika versioner men ungefär såhär sägs det ha gått till. Någon dylik storolycka går inte att spåra i kyrkböckerna så antingen hände det före Stora Ofreden eller så hände det bara i sagornas värld.
 12. Om vi ser på samhället som helhet så är det inte alls fel att beskatta de rikas lyxkonsumtion. Miljömässigt är det inte heller fel att beskatta måttlöst fossilbränsleslöseri för nöjes skull. Med de enkla motiveringarna att de rikas lyxkonsumtion tenderar att ta över en allt större del av pengarna i samhället medan andra får det fattigare samt att alla medborgare lider av fossilbränslebrist och klimatförändring. Det stora problemet som jag ser det är att göra sådana skatter rimliga och rättvisa. Där måste man vara väldigt försiktig och inte komma med ogenomtänkta förslag av den typ som de politiska tankesmedjorna serietillverkar........ och ibland är det faktiskt bäst att inte ens försöka beskatta när det inte går att åstadkomma en rimlig och rättvis beskattning. Jag kunde till exempel tänka mig en progressiv beskattning räknad på motorstyrka där skatten är noll upp till låt oss säga 100 hästkrafter och ganska låg upp till ungefär 200 hästkrafter och sedan börjar stiga allt mer tills den blir kännbar på de allra värsta vrålåken. Med skatteavdrag för folk som använder båten i sitt yrke och för fastboende i skärgården. Samt undantag för sjöräddningsföreningar och brandkårer och liknande. Bara som ett förslag att starta diskussionen från. En sådan skall skulle ge båtkonstruktörerna en knuff i riktning mot mer lättdrivna skrov och ge en miljövinst....... och litet pengar i statskassan som bonus.
 13. Märkligt att nöjesseglare från stan alltid verkar ha haft fler föreställningar och myter än de lokala fiskarna.......... Fast historien om olyckan vid Merikalla (eller någon annan grynna uppåt Norrbottnen) då 40 fälmän omkom har vi ju alla hört.
 14. Från Karleby och söderut är kustvattnen väldigt grunda och steniga. De officiella sjökorten är fortfarande bristfälliga så fort man är utanför de allmänna farlederna eftersom man räknar med att ingen kommersiell sjöfart utan lokalkunskap riskerar att ge sig in bland stenarna. Ännu för 15 år sedan fanns det stora vita fläckar på sjökorten där sjömätarna helt enkelt hade gett upp och struntat i att mäta in alla undervattensgrynnor och varierande vattendjup. På senare år har sjökorten dock förbättrats betydligt. Det finns lokalt utgivna båtsportkort som visar skärgården tydligare med de grynnorna som är på sådant djup som påverkar vanliga båtar tydligt utmärkta och med alla olika båtklubbars lokala farleder som oftast är otrallade men ändå hyfsat säkra. Sedan några år finns en inre farled längs kusten och den marknadsförs under namnet solrutten. Ett besöksmål som jag rekommenderar är Mickelsörarna (lokalt uttal Mittjilsöuran). Naturstationen och gästhamnen vid gamla sjöbevakningsstationen på Kummelskär blev det inte alls så mycket av som det var tänkt men där finns i alla fall rejäla bryggor. Annars kan man ju lägga till nästan var man vill utom vid privata sommarstugor tack vare allemansrätten. Naturen är speciell och det är fullt av rester av gamla fiskelägen från många hundra år bakåt. De äldsta hamnarna är långt uppe i skogen och sedan kommer de i rad efter rad. Runtom på Mickelsörarna finns också ett antal jungfrudanser och så några ryssugnar från den vedervärdiga sommaren 1714. Från 1840-talet fram till 1990-talet då den sista gamlingen flyttade till ålderdomshem fanns det några gårdar med fastboende småbrukare/fiskare på Mickelsörarna. I hela området från Rödsö strax norr om Karleby ned till Sideby i söder talar lokalbefolkningen svenska även om det finns en hel del inflyttade finnar. Städerna är i allmänhet mer finska än landsbyden.
 15. Vad du än gör slopa inte vinterdäcken! Även om det kanske skulle vara lagligt så är det ren idioti och lek med både eget och andras liv att köra med sommardäck på vintern......... och det här bestämda uttalandet kommer från en som regelmässigt sliter dubbarna ur gamla slutkörda vinterdäck och kör slut dem som sommardäck. ....... men även jag vill ha någon måtta på risktagningen.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy