Jump to content
Monday 15 April 2024

Gunnar_

Medlemmar
 • Content Count

  1,407
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

5 Neutral

About Gunnar_

 • Rank
  Vice Amiral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Denna funkar till ett bra pris dessutom: http://www.dx.com/p/xiaomi-genuine-16000mah-dual-usb-mobile-li-ion-power-bank-w-4-led-indicators-silver-white-363631#.VyoVDtJ97p4 Jag har två "lillebror" 10400 mAh som funkar perfekt!
 2. Kanske Off Topic, men att IKEAs LED skulle vara så mycket sämre än " kvalitets märkena" tvivlar jag starkt på: Råd & Rön har testat 36 st. LED ljuskällor med E27 stor sockel. I testet tittade man på bland annat ljusflöde, ljuskvalitet, färgåtergivning etc. LEDARE LED ljuskälla hamnade på en andra plats och fick omdömet Bra köp! Biltemas batterier är enligt mig (och testFakta) minst lika bra som exempelvis Varta (eller Bosch som verkar vara rena skräpet i jämförelse). Bra garantier och sällan något tjafs om man behöver utnyttja garantin. Man får inte längre vad man betalar för. Varför lägga 13 kronor på ett batteri när du kan få ett likvärdigt för under två kronor. Skillnaden mellan dyra och billiga batterier är inte stor, visar Testfaktas test. http://www.testfakta.se/sites/default/files/_BINARY_11386.pdf Nyare test test av alkaline-batterier, fortfarande får många dyra "Premium"-märken se sig slagna av budget-batterier, kolla in Lidl! http://www.testfakta.se/sites/default/files/grafik_duracell_se_vect150831.pdf
 3. Jag laddar numera alla mina fotogen/olje-lampor med lampolja från Hornbach, 25 kronor litern. Tidigare var det Biltema men dom höjde till nästan 40 spänn litern och då letade jag alternativ och har inte ångrat mig. Dock är detta för osfritt oljelampsbruk, vet inte om Wallas:en har andra krav.
 4. Jag har satt en motorrumsfläkt i rufftaket som kan vridas så att den blåser på valfri ruta. Den blåser stora mängder luft på rutan och i min båt funkar det bra att få bukt med imman enbart genom att cirklera hyttluften.
 5. Vad är ett fartyg? Frågan var knepigare att besvara än vad åklagaren trodde och en 50-årig man frias nu av Stockholms tingsrätt med hänvisning till legalitetsprincipen. Någon entydig definition av vad som avses med ”styrinrättning” finns nämligen inte. http://www.dagensjuridik.se/2014/02/definition-av-fartyg-knepigare
 6. Varför vill man ha startbatterier i förbrukningsbanken? Jag valde bort Biltema's AGM när jag bytte förra året för dom sa själva (som jag fattade det) att dom inte är avsedda som förbrukningsbatterier, så jag gick på deras vanliga våta (slutna) förbrukningsbatterier till lägre pris i stället och det har jag inte ångrat(ännu). Sen har jag en undran av teknisk natur: Varför har AGM högre vilospänning, det är ju bly-syra som alla andra ? Är det högre/lägre bly-syra-balans i AGM än i våta eller GEL som gör skillnaden?
 7. Om man kopplar som anvisat fungerar filtret mycket bättre för att fånga upp vatten. Hittat på nätet: The CAV type filter system is called an agglomerator. This means that the fuel passes THROUGH the filter media FIRST. Any micro droplets of water agglomerate as they pass through the filtering media to larger ones and then combine to a larger droplet which then falls to the bottom of the bowl. IF the filter is plumbed up for REVERSE flow then the micro droplets of water have a higher chance of continuing up through the filter media and on their way to the pump and injectors.
 8. Båt som är fartyg ? Fartyg är Skepp eller Båt Om fartyget är minst 12 meter långt och minst 4 meter brett är det ett skepp, annars är det en båt.
 9. Kort fråga: vad har Trafikförsäkringsföreningen med saken att göra ?
 10. Gunnar_

  Gasol utombordare ?

  Lite info: Saxat från PREEM: I Sverige kallas propan för motorgas när det används som fordonsbränsle. Bilar som drivs med motorgas ger mellan tio och 15 procent mindre koldioxidutsläpp och väsentligt mindre utsläpp av kväveoxider och koloxid än en bensindriven bil. Motorgas används över hela världen och finns under produktnamn som Autogas, LPG och GPL. OBS! Motorgas och fordonsgas är olika produkter. Aktuella priser Bensin 95 14,88 kr/liter Bensin 98 15,38 kr/liter Etanol E85 9,99 kr/liter Motorgas/LPG 9,83 kr/liter Lite blandat: Man får inte tanka LPG i lös flaska, bara i fast installation i fordon. Flaskan/tanken måste ha säkerhetsventil som gör att man inte kan fylla mer än 80% volym Skatten är betydligt högre på Flaskgasol (Gasol B ) Produkt Energiskatt CO2-skatt Totalt Gasol A 0 2599 2599 Gasol B 1048 3249 4297 Gasol A, Gasol som används för drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg. Gasol B, Gasol som används för annat ändamål än som avses under Gasol A LSE 2 kap 1 § pkt 4. enhet kr per 1 000kg husbilsklubben har avhandlat detta med motorgas som drivmedel till kök/värmare m.m utförligt.
 11. En Motorrumsfläkt är till för att ventilera ut explosiva gaser...
 12. Utdrag ur ett föreläggande: Det är oavsett skäl eller orsak inte tillåtet och förenligt med miljöbalken att få brädda orenat avloppsvatten. Avloppsledningsnätet (spillvattennätet som detta ärende gäller) i Nacka kommun är enligt miljöbalken varken vara en tillstånds- eller anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet. Likväl är miljöbalken ändå tillämplig på denna verksamhet. Alla som bedriver eller avser att vidta en åtgärd som kan medföra miljöpåverkan ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (2 kap. 3 § miljöbalken). Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas omhand på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras (9 kap, 7 § miljöbalken). Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoaletter eller tätbebyggelse om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. (12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). Det ankommer på verksamhetsutövaren att visa huruvida det är uppenbart att den här typen av utsläpp kan göras utan risk för olägenhet (benämns omvända bevisbördan enligt 2 kap, 1 § miljöbalken). Detta innebär att tekniska nämnden måste kunna redovisa skriftligt hållbara skäl enligt miljöbalken för att eventuellt kunna få släppa ut orenat avloppsvatten. Källa: http://infobank.nacka.se/handlingar/miljo_och_stadsbyggnadsnamnden/2012/20121212/19_a_miljo_Igelboda_24_3_Skogsovagen_forelaggande_braddning_avlopp_tjskr.pdf
 13. Som redan sagts verkar det vara optimalt. En generator tål vansinnigt med stryk, att den skulle gå sönder av någon "strömspik" finns inte på min karta. Samma "strömspik" skulle väl då lika gärna slå ut solpanelsregulatorn, landströmsladdaren, GPS:en & VHF:en, Navigator m.m. Strömspik när man startar, det fattar inte jag vad det är för något, jag har mig veterligt aldrig sett någon sådan. Batteriet jämnar ut och begränsar eventuellt skadliga överspänningsspikar till obefintlighet.
 14. Björkö Skeppshandel (där jag tankar numera) har enligt dem själva " Aspen, bensin och diesel (utan RME)".
 15. Gunnar_

  Navionics

  Kort fråga: När jag använder webappen visas inte segelfri höjd eller bredd på någon av de broar jag tittat på, typ Älvsborgsbron I Goteborg eller Broarna till Tjörn från stenungsund. Är det så även I en plotter eller Mobilapp?
×
×
 • Create New...