Jump to content
Wednesday 17 July 2024

Thorberg

Medlemmar
 • Content Count

  54
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

14 Trovärdig

About Thorberg

 • Rank
  Löjtnant

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Det där kommer inte kommunen långt med om båtägaren hade målat botten med DOKUMENTERAT fungerande spärrfärg. Svaret från Transportstyrelsen saknar informationen om att spärrfärg är ett alternativ.
 2. Yes, det är helt rätt. Det skall vara en av färgtillverkaren dokumenterad fungerande spärrfärg. Som i all marknadsföring, är det den som släpper produkten på marknaden som har ansvar för claims, produktpåståenden. Egen "killgissning", att "vilken-färg-som-helst" skulle funka, räcker inte
 3. Du får Googla lite i ämnet "EU-förordning". Klart du kan ha egna nationella förbud, så länge det inte är beslutade som en förordning inom EU. Bryter man mot en EU förordning är det ett brott som EU-domstolen har att handa. "Mellis" borde tjafsa med EU-domstolen, inte med svenska myndigheter. Förordningar är rättsakter som definieras i artikel 288 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). De har allmän giltighet, är bindande till alla delar och direkt tillämpliga i alla EU:s medlemsstater
 4. Förstår inte hur du kopplar det till EU-förordning ?
 5. Ett enskilt EU-land får INTE ha nationella regler som går emot EU- förordningar, varken hårdare eller mjukare, de är 100 % tvingande. Det handlar om den fria rörligheten, alla skall behandlas lika oavsett vilket land man åker eller flyttar till. Annat gäller för EU-direktiv.
 6. TBT är den organiska tennförening som helt förbjuden. Ej att förvecklas med andra tennföreningar.
 7. Det borde ju gå att räkna ut "mellan tummen..." hur många gram färg det är per kvadratcentimeter botten. Vet du vad Happy Boats har för gränsvärde ? Det måste till vassare analyser för att spjälka ner de olika ämnena. Miljöanalys i Gbg gör sådana detajerade analyser utifrån skrapprov. Kostar 4.800 + moms. Båtunionens labpartner gör analys från skrapprov, kostar 1.900 ink moms, men visar bara halter av tenn, ej vilka tennföreningar i detalj, koppar ,zink och bly
 8. Labbprov är väl mer exakt. Jag pratade med ett akrediterat lab och där sa man, att om halten tenn var under en viss låg nivå, då kan man utesluta att det finns TBT i färgen, kanske samma med Happy Boats gräns ?
 9. För TBT, ja, men vid skrapprov får man ju ett spektra av metaller, inkl tennhalt som specifikt inte behöver betyda att färgen innehåller TBT Vid XRF visas halterna lite mer "svävande" jämfört med analystest i labb.
 10. Teknisk fråga. Av vad jag förstått så mäts halterna per kvadratcentimeter vid XRF scanning av skrov ? Vid skrapprov omvandlar man till mg per kilo. Någon som har koll på hur man räknar gränsvärden ?
 11. Precis, det måste vara dokumenterad fungerande spärrfärg, vilken bottenfärg som helst utan TBT funkar inte, blir svårt att påvisa att det funkar, för att inte säga helt omöjligt. Ansvaret och bevisbördan ligger hos dig som applicerar färgen, "killgissningar" är inte speciellt vetenskapliga
 12. Kommunala miljöförvaltningar har därmed fått godkännande av SBU för att begära borttagning av all bottenfärg även av båtägare som påmålat etablerad spärrfärg. Kolla din skrivning ovan Detta kan inte stämma som Peter K påpekar. SBU kan inte styra kommuner
 13. Det måste vara SBU som fått godkännande av kommun, inte tvärt om ?
 14. Måste vara felskrivning av Mellgard
×
×
 • Create New...