Jump to content
Thursday 25 February 2021
suzz
suzz

Höga halter av arsenik vid sjunkna krigsvrak på västkusten

Sign in to follow this  
  • Efter andra världskriget sänktes flera fartyg i vattnen utanför Måseskär på västkusten. Enligt olika källor kan dessa varit lastade med senapsgasbomber som möjligen börjat rosta och läcka ut miljögifter.
    - Höga halter av arsenik förekommer i området, halter som är betydligt högre än vad som anses normalt. Höga halter av arsenik kan indikera dumpade stridsgaser, då dessa ofta spetsats med arsenik, säger Ulf Olsson på Sjöfartsverket.

I en tidigare rapport har Sjöfartsverket pekat ut 31 vrak som särskilt miljöfarliga i svenska vatten, utifrån den last och mängd bränsle som fanns ombord då fartygen förliste. 2014 startade projektet "Miljörisker sjunkna vrak", ett regeringsuppdrag som har letts av Sjöfartsverket i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen, Statens Maritima Museer, Totalförsvarets forskningsinstitut och Chalmers. Syftet var bland annat att undersöka om det går att identifiera eventuella miljöeffekter på havsmiljön vid vraken.
- Vi valde att undersöka några vrak närmare, bland annat Altnes i Kattegatt, Thetis i Skagerrak, Villon i södra Östersjön, Harburg i Stockholms skärgård, Skytteren i Skagerrak väster om Måseskär, säger Ulf Olsson.

 

Förra höstens delrapport pekade bland annat på det oklara rättsläget som råder för sjunkna vrak i Sverige, att det behövs riskanalyser av vraken och en prioritering av hur och när de ska saneras. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslogs få ett övergripande ansvar i arbetet med miljöfarliga vrak.
Om några veckor kommer slutrapporten. Men redan idag måndag presenteras slutsatserna och nya rön på den internationella vrakkonferensen Wrecks of the World III i Göteborg.
- Vi har länge befarat att fartygen som sänktes utanför Måseskär efter kriget är lastade med kemiska stridsmedel som senapsgasbomber. Nu har vi tydliga indikationer på att det verkligen är så, bland annat genom bottenprover som visar förhöjda halter av arsenik i området, säger Ulf Olsson.
Projektgruppen hoppas också få bildbevis på att vraken innehåller senapsgasbomber. Under oktober kommer Sjöfartsverket och Försvarsmakten att försöka filma vraken utanför Måseskär.
- En annan sak som vi upptäckt är att det pågår väldigt mycket fiske i det här området, trots att sjökortet varnar för bottenaktiviteter som exempelvis trålning. Under senaste året kan vi konstatera att det förekommit mycket trålning mellan vraken, de bilder vi har tillgång till tyder på att det kan röra sig om ett hundratal tråldrag, säger Ulf Olsson.
Ett av projektgruppens förslag är därför att undersöka om det går att införa förbud mot fiske, dykning och ankring i området vid Måseskär.

 

Det kemiska stridsmedlet senapsgas är trots namnet ingen gas utan en trögflytande och klibbig vätska. Avsikten var att den lätt skulle fastna på hud, kläder och föremål. I fast form kan senapsgasen ge allvarliga brännskador vid direktkontakt med huden. När temperaturen blir över 14 grader börjar den avge ånga och kan vara farlig att andas in. Så fort behållare rostar och senapsgasen kommer i kontakt med havsvattnet så börjar den att brytas ner. Gasen kan då ge ifrån sig giftiga ämnen och kemikalier, exempelvis arsenik som kan vara skadligt för fisk, alger och musslor.

 

Ulf Olsson presenterar de nya rönen i dag måndag den 12 oktober på den internationella konferensen Wrecks of the World III. Konferensen pågår 12-13 oktober i Göteborg och samlar vrakexperter från hela världen.

 

För mer information om vrakfynden utanför Måseskär och om konferensen Wrecks of the World III kontakta:
Ulf Olsson, sjömätningschef på Sjöfartsverket och projektledare för Miljörisker sjunkna vrak, tfn 0768-67 37 43
Ida-Maja Hassellöv, docent, maritim miljövetenskap på Chalmers och projektledare för Miljörisker sjunkna vrak och konferensen Wrecks of the World III, tfn 031-772 31 39, mobil 0704-78 18 49

 

Övriga kontaktpersoner i projektet "Miljörisker sjunkna vrak":
Christer Larsson, Havs- och vattenmyndigheten, HaV, tfn 010-698 69 11, mobil 076-538 62 11
Fredrik Simonson, Kustbevakningen, tfn 0709-24 66 58 (dyk- och ROV-undersökningar av vraket Harburg i inloppet till Stockholm) Göran Ekberg, Statens Maritima Museer, tfn 08-519 549 34
Anders Östin, Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, tfn 090-10 66 84 mobil 072-570 92 42

 

Sjöfartsverkets pressnummer: 010-478 48 40

 


Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200.


Sign in to follow this  


User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy