Jump to content
Tuesday 05 December 2023
Alarik

Hur många här har förarintyg?

Recommended Posts

Tog Förarintyg och Kustskeppare innan köp av båt.

Ska ta VHF när jag kommer till att installera en sådan..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gör trådskaparen, @Alariknågon form av statistisk uppföljning på alla uppgifterna som presenteras här? alltså som ett mått på forumdeltagarnas nautiska kompetens.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Georg_Ohm:

Gör trådskaparen, @Alariknågon form av statistisk uppföljning på alla uppgifterna som presenteras här? alltså som ett mått på forumdeltagarnas nautiska kompetens.

Det kan aldrig vara lagligt....

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minuter sedan skrev Zwen:

Det kan aldrig vara lagligt....

Tja, om man avidentifierar uppgifterna och bara redovisar hur många % av forumdeltagarna som har någon typ av nautisk utbildning borde det väl inte vara några problem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Problemet är väl snarast att eftersom man inte vet vad dom som inte svarat (som jag själv) har för kompetens så blir värdet av resultatet begränsat/oanvändbart. Kanske är det en stor övervikt av svar från dom som har dokumenterad kompetens? Eller kanske är det precis tvärt om? Vi har faktiskt ingen aning.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev ABC:

Problemet är väl snarast att eftersom man inte vet vad dom som inte svarat (som jag själv) har för kompetens så blir värdet av resultatet begränsat/oanvändbart. Kanske är det en stor övervikt av svar från dom som har dokumenterad kompetens? Eller kanske är det precis tvärt om? Vi har faktiskt ingen aning.


Gissningsvis är det mindre än en procent av alla registrerande användare som är regelbundet aktiva i forumet, och med det menar jag att de läser relativt ofta och skriver minst några inlägg per år. Redan där är det väldigt skevt. Av dessa är det ett skevt urval som svarar i tråden, förmodligen med kraftig övervikt åt de som har behörigheter, och ju fler/högre desto större benägenhet att svara.

Skev data är sämre än ingen data!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 timmar sedan skrev Georg_Ohm:

Gör trådskaparen, @Alariknågon form av statistisk uppföljning på alla uppgifterna som presenteras här? alltså som ett mått på forumdeltagarnas nautiska kompetens.


Det skulle jag absolut kunna göra!

Det får bli helgen uppgift. 

 

  • Like 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 timmar sedan skrev ABC:

Problemet är väl snarast att eftersom man inte vet vad dom som inte svarat (som jag själv) har för kompetens så blir värdet av resultatet begränsat/oanvändbart. Kanske är det en stor övervikt av svar från dom som har dokumenterad kompetens? Eller kanske är det precis tvärt om? Vi har faktiskt ingen aning.


Så är det absolut och redan i ursprungliga inlägget konstaterade jag att vi knappast är ett tvärsnitt av båtfolket men låt oss då avgränsa statistiken till ”så här fördelar sig utbildningarna bland aktiva på denna forumdel”. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det blir #5 i mitt fall! Jag fick en onlinekurs samt litteratur för förarintyg för ett par år sedan med tog mig aldrig till uppskrivningen. Däremot läste jag boken ett par gånger så det är förhoppningsvis snart dags, ni när vi äntligen köpt båt!

Share this post


Link to post
Share on other sites

I förslaget från Transportstyrelsen "Förslag till utbildning och ett obligatoriskt förarbevis för att få framföra vattenskoter" nämns även andra möjliga åtgärder för sjötrafiken. Där har man tänkt sig vad jag vet 35 knop som gräns för det som skall omfattas i uttrycket snabbgående fritidsbåtar. Så det kan komma redan inom ett par år krav på båtkörkort för dessa.

 

"10 Andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder

I uppdragsbeskrivningen framgår att Transportstyrelsen är oförhindrad att lämna andra förslag rörande vattenskotrar som syftar till att öka trafiksäkerheten till sjöss. Förslag på andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder presenteras i detta kapitel. Transportstyrelsen har inte haft möjlighet att utreda annat än vad som stod i uppdragsbeskrivningen, vilket innebär att nedanstående förslag endast är översiktigliga och är i behov av vidare utredning om aktuella.

10.1 Helhetsgrepp om samtliga snabbgående fritidsbåtar

.........

I Transportstyrelsens remissvar på Näringsdepartementets utredning om obligatoriskt förarbevis för vattenskoter framgår att Transportstyrelsen är av uppfattningen att hela segmentet snabbgående fritidsbåtar bör omfattas av ett allmänt förarbevis/båtkörkort. Transportstyrelsen ser positivt på att reglera vattenskoterförarbevis som ett första steg, men på sikt bör även reglering ske av snabbgående fritidsbåtar."

 

https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/sjofart/rapport-2020-09-30_slutligt-utkast.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag höll kurser i Förarintyg i början på 2000-talet. Då fanns det intresse och eleverna var 100% närvarande och engagerade, självklart hade vi kul på vägen.
Mot 2010 så började elevernas engagemang minska, man var "upptagen" så man kunde inte närvara på ett antal lektioner.
Runt år 2012 tog intresset slut totalt för kurser som tog mer än fem minuter. Intensivkursföretagen fick ett uppsving.
Kunskap blev överreklamerat. Det räckte med en stämpel i Intygsboken så "kan man".

 

Sorgligt!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Baxlaget:

Jag höll kurser i Förarintyg i början på 2000-talet. Då fanns det intresse och eleverna var 100% närvarande och engagerade, självklart hade vi kul på vägen.
Mot 2010 så började elevernas engagemang minska, man var "upptagen" så man kunde inte närvara på ett antal lektioner.
Runt år 2012 tog intresset slut totalt för kurser som tog mer än fem minuter. Intensivkursföretagen fick ett uppsving.
Kunskap blev överreklamerat. Det räckte med en stämpel i Intygsboken så "kan man".

 

Sorgligt!

 

Kunde inte sätta en ”tumme upp” eller något annat som passade ditt inlägg men jag, som den gamla stofil jag är, tycker det är bedrövligt!

Hoppas det ändrar sig när Coronan avklingat. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Baxlaget:

Jag höll kurser i Förarintyg i början på 2000-talet. Då fanns det intresse och eleverna var 100% närvarande och engagerade, självklart hade vi kul på vägen.
Mot 2010 så började elevernas engagemang minska, man var "upptagen" så man kunde inte närvara på ett antal lektioner.
Runt år 2012 tog intresset slut totalt för kurser som tog mer än fem minuter. Intensivkursföretagen fick ett uppsving.
Kunskap blev överreklamerat. Det räckte med en stämpel i Intygsboken så "kan man".

 

Sorgligt!

 

Håller med till fullo. Förarintygskursen är hopplös att försöka leda, Fejsbok och liknande sat-tyg är mer intressant för deltagarna. Kursen går man för att få stämpeln i "blå boken". Sen beter kursdeltagarna illa när tentan gick åt pipsvängen. Jag har i princip slutat med kursen Förarintyg.

 

De andra kurserna däremot, som ex-vis Kustskepparen och Båtmekaniker är betydligt mer intressant för deltagarna. Dessa kurser går man för man vill lära sig. Jag har lagt om rodret sedan några år och kör ofta kurserna som studiecirklar där deltagarna ansvarar för var sina delar, ex-vis ett kapitel var. De som inte gillar upplägget är studieförbunden och liknande "institut".

 

Vid en SRC-kurs för en tid sedan fick jag för mig att deltagarna skulle bokstavera var sitt stycke ur en bok, givetvis på engelska, boken var på svenska, och nästa person runt bordet skulle återberätta det bokstaverade stycket. Många gick därifrån med skrattkramper, men ingen missade provet.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag har ingen examen av de efterfrågade. Har därför inte svarat tidigare i tråden.

 

Har börjat fundera på VHF-cert men ser ingen anledning att ta förarbevis i detta läge. Räknar med att min Soling inte går in under snabbgående fritidsbåtar ovan

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minuter sedan skrev Dava:

Räknar med att min Soling inte går in under snabbgående fritidsbåtar ovan

Du skulle ju slipa bottenfärgen?😜

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Här kommer en snabb sammanställning
 

1. Förarintyg 35%
2. Kustskeppare 43%
3. Fartygsbefäl 8 11%
4. Behörighet över 8:an 6%
5. Inget ovan men har för avsikt att ta 4%
6. Inget av och så ska det förbli 2%

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fler med kustskepparexamen än med enbart förarintyg. Det visar att medlemmarna här knappast är ett genomsnitt av alla båtägare.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Baxlaget:

Fler med kustskepparexamen än med enbart förarintyg. Det visar att medlemmarna här knappast är ett genomsnitt av alla båtägare.

Det enda det visar är att de som svarar i tråden mer sannolikt har kustskeppare. Gissningsvis är det bara nån procent av de aktiva användarna som svarat, och av samtliga medlemmar (inkl passiva, såna som inte längre är här) kanske delar av en promille. Det går att dra i stort sett NOLL slutsatser om hur vanligt det är med det ena eller det andra bland MG:s medlemmar baserat på svaren i den här tråden!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag vågar knappt skriva detta, det är väl att trampa på mångas tår.

Jag tycker att det är lite larvigt att man måste ha utbildning för att prata i telefon.

Ja, nu får jag väl ovett av halva båtsverige. Nej jag har inte VHF. Jag rör mig sällan utanför mobiltelefontäckning. När jag tog de utbildningar jag har på 1980 talet, (jag har Förarbevis och Kustskepparen) då var ett av argumenten för att ta VHFcertifikat att man kunde få väderleksrapporten smidigt. Men det argumentet har runnit ut i sanden. Ett annat argument var att om man går på grund och gör ett anrop hör alla runtomkring detta och kan komma till platsen, det är väl ända gången det kan komma till nytta. Men om jag då ringer sjöräddningen går de ut med ett anrop och då hör alla runtomkring, ja alla som tycker att man ska ha VHF. Men numera har jag en navigator/plotter så sannolikheten har minskat att jag går på grund. Är det riktgt allvarligt ringer man annars sjöräddningen och får hjälp av dessa enheter.

Edited by vega1959

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minuter sedan skrev raol:

Det enda det visar är att de som svarar i tråden mer sannolikt har kustskeppare. Gissningsvis är det bara nån procent av de aktiva användarna som svarat, och av samtliga medlemmar (inkl passiva, såna som inte längre är här) kanske delar av en promille. Det går att dra i stort sett NOLL slutsatser om hur vanligt det är med det ena eller det andra bland MG:s medlemmar baserat på svaren i den här tråden!

Mer sannolikt? Menar du att de ljuger?

Kan hålla med om att jag borde formulerat mitt svar som "Det visar att medlemmarna som svarat här knappast är ett genomsnitt av alla båtägare"
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minuter sedan skrev vega1959:

Jag vågar knappt skriva detta, det är väl att trampa på mångas tår.

Jag tycker att det är lite larvigt att man måste ha utbildning för att prata i telefon.

Ja, nu får jag väl ovett av halva båtsverige. Nej jag har inte VHF. Jag rör mig sällan utanför mobiltelefontäckning. När jag tog de utbildningar jag har på 1980 talet, (jag har Förarbevis och Kustskepparen) då var ett av argumenten för att ta VHFcertifikat att man kunde få väderleksrapporten smidigt. Men det argumentet har runnit ut i sanden. Ett annat argument var att om man går på grund och gör ett anrop hör alla runtomkring detta och kan komma till platsen, det är väl ända gången det kan komma till nytta. Är det riktgt allvarligt ringer man annars sjöräddningen och får hjälp ev dessa enheter.

Nja, ponera att du ska åka över till Åland. Mitt på Ålands hav får du motorstopp. Vem ska du ringa? Framförallt hur? VHF är svaret men det förutsätter att din radio har bra uteffekt och en bra antenn.

Sedan tror jag att lagstiftningen släpar efter. När jag fick min NMT-telefon på 1980-talet så fick jag också efter några veckor ett tillstånd av Televerket att inneha radiosändare. Undrar om det tillståndet fortfarande gäller? :)

Angående väderrapporter via VHF tar de otroligt lång tid och kan jämföras med att titta på en Youtube-film som ska förklara hur man trycker på en tangent på tangentbordet under 15 minuter ... 
Det finns bättre sätt att tillbringa tiden!

Edited by Baxlaget

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minuter sedan skrev Baxlaget:

Mer sannolikt? Menar du att de ljuger?

Kan hålla med om att jag borde formulerat mitt svar som "Det visar att medlemmarna som svarat här knappast är ett genomsnitt av alla båtägare"
 


Med "mer sannolikt" menar jag enbart att den andel som svarar har högre sannolikhet för att ha kustskepparen. Handlar inte om sanning eller lögn, men jag förstår hur det är möjligt att feltolka det jag skrev på det sättet.

Din andra sats är nog det enda rimliga man kan få ut av tråden, ja. :)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Baxlaget:

Nja, ponera att du ska åka över till Åland. Mitt på Ålands hav får du motorstopp. Vem ska du ringa? Framförallt hur? VHF är svaret men det förutsätter att din radio har bra uteffekt och en bra antenn.

Sedan tror jag att lagstiftningen släpar efter. När jag fick min NMT-telefon på 1980-talet så fick jag också efter några veckor ett tillstånd av Televerket att inneha radiosändare. Undrar om det tillståndet fortfarande gäller? :)

Angående väderrapporter via VHF tar de otroligt lång tid och kan jämföras med att titta på en Youtube-film som ska förklara hur man trycker på en tangent på tangentbordet under 15 minuter ... 
Det finns bättre sätt att tillbringa tiden!

Jag har i mitt jobb åkt fram och tillbaka mellan just Åland och Sverige sju dagar i stöten, jag jobbade på Birka Princess. Jag tyckte nog att när sändaren i Sverige blev svag kopplades finland in. Längre resor än så har jag inte gjort i min fritidsbåt. Så jag har inte upplevt något stort behov av VHF

Edited by vega1959

Share this post


Link to post
Share on other sites

En stor fördel med VHF måste väl vara om man möter/hinner ikapp en båt/fartyg så kan man fråga/ prata med denne , ex om vilka avsikter den har .
Ni som förlitar er på mobiltelefoni , har ni numret till alla båtar/färjor ni möter ?

eller har ni numret till slussvakter/broöppningar ?

 

Har tyvärr inte vhf-cert själv men önskar att jag hade det .

Bor i glesbygd o har 6 mil till närmsta man man kan skriva provet för . ( trevlig äldre herre som ställer upp i mån av tid)

men nästa år så ....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...