Jump to content
Sunday 04 December 2022
Perrr

PTFE? & hur toxiskt sk båtliv iö är..

Recommended Posts

Hej. Jag har anv smörjmedel som tidigare ägare lämnat kvar i min båt, se bild.

 

Först igår tittade jag på innehållsförteckning, innehållet PTFE, dvs Polytetrafluoreten, som bla Teflon och Gore-Tex består av.

 

Se https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Polytetrafluoreten

 

Svt har bla sänt en dokumentär om detta.. Dupont fabrik.. Missbildade foster.. Kor som dog med svarta tänder.. Återfinns i blodomloppet idag i hela världens befolkning (dock mindre i Vietnam samt Afganistan?)...

 

Jag har ovetande smort bla förtöjningstampar och dv block, med detta medlet.

 

Fråga: någon som vet vad jag bör göra av kvarvarande PTFE?

 

Annan fråga: Finns det någon statestik på hur toxisk (giftig) sk båtliv är? (kanske offentlig statistik på antal cancerfall??

Screenshot_2020-09-17-14-10-42.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

"In nonclinical studies, no toxicologically significant effects were observed in rats administered 25% PTFE in the diet for 90 days. A persistent chronic inflammatory reaction that exhibited progressive tissue growth was noted at the injection site in mice, rabbits, and dogs administered a single injection of PTFE particulate in a glycerine carrier for up to 1 year. Localized fibrosarcomas have been reported with subcutaneous injection of PTFE sheets or discs in mice and rats. However, the International Agency for Research on Cancer has concluded that insufficient data exist to assess the carcinogenic risk of human exposure to PTFE. There are no known ecotoxicological effects of PTFE."

Källa; Encyclopedia of Toxicology (Third Edition), 2014

 

Jag ville inte haft 25% av min diet bestående av PTFE för all del!

Edited by AlfaAlfa
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Använd fettet till sådant det är avsett för.

 

En länk till produktens säkerhetsdatablad på engelska.

Hittar inget på svenska i en hast.

 

Jag skulle undvika hudkontakt med detta medel och alla andra "kemikalier" man använder till båten, bilen, huset, etc.

 

Nu gissar jag lite...

Det farligaste inom båtlivet är nog bottenfärgerna och där har vi TBT som är utfasat sedan länge, men ändå finns kvar på våra fritidsbåtar.

 

Sedan tror jag att utsläpp från motorer kommer och då främst från äldre tvåtaktare med förgasare. Dessa håller på att fasa ut sig själva...

 

Nyare bottenfärger kommer nog på plats tre.

Kanske är de polerande bottenfärgerna värst som lägger sig på botten? Eller så är gifterna värst, men koppar är tex. inget större problem för stora hav att ta hand om,  men passar inte så bra i insjöar eller i Östersjön

 

Sedan kommer ingenting och ingenting och ingenting och sedan kommer små klickar av fett och annat som används rätt sparsamt trots allt.

 

En bubblare kan man se i nanoprodukter som tex. polermedel och vax.

Ingen vet i dagsläget hur dessa produkter påverkar miljön och bara ett fåtal undersökningar finns för hur människan påverkas. Det saknas internationella överenskommelser och gemensamma metoder för testning och riskbedömning.

 
Idag gör man samma experiment med nano-produkter som vi (människan) tidigare gjort med kvicksilver, DDT, asbest, neurosedyn, toluen, hormoslyr, PCB, etc, etc.

Att vi aldrig lär oss! 😞

Edited by Mackey
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Man får skilja på produkten och produktionen. Produkten PTFE har en av de starkaste kemiska bindningarna som existerar, och den kan inte brytas av några processer eller mekanismer som finns i levande organismer. Det är alltså helt ofarligt att få i sig (själva sprejen kan dock bestå av hjälpämnen som inte är nyttiga att få i sig, men det är förmodligen lätta kolväten eller liknande, som ganska snabbt bryts ner och inte är akut giftiga i små mängder).

Tillverkningen är dock på sina ställen rätt illa skött, med utsläpp av allehanda slag som förgiftar omgivningen. Men det är ingen naturlag att det ska behöva se ut så. Naturligtvis går det att producera utan farliga utsläpp.

 

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minuter sedan skrev raol:

Man får skilja på produkten och produktionen.

Jo absolut. Bra synpunkt!

Bara för att något verkar okej när man använder det så är det ju inte säkert att hela kedjan är miljöanpassad. Det ser man ju ständigt exempel på inom klädindustrin tex.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Oh shit..

 

Smärre tävling i giftighet för att bespara tid och arbete, för dv amatörer, i en tuff (marin) miljö. Gäller all medel?

Share this post


Link to post
Share on other sites

En färsk forskningsrapport tyder på ett samband mellan höga halter av PTFE och närbesläktade föreningar (kallade PFAS) i människokroppen och hög sannolikhet att få svår covid19 om man smittas.

 

Hittills har inga andra oberoende forskare upprepat studien så det finns skäl att inte ta resultatet som fastslagen sanning ännu i detta skede men vi har skäl att vara försiktiga tills vi vet mera.

 

https://theintercept.com/2020/12/07/pfas-pfba-severe-covid-study/

Edited by heimlaga
  • Confused 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
2020-09-17 vid 16:48 skrev raol:

Man får skilja på produkten och produktionen. Produkten PTFE har en av de starkaste kemiska bindningarna som existerar, och den kan inte brytas av några processer eller mekanismer som finns i levande organismer. Det är alltså helt ofarligt att få i sig (själva sprejen kan dock bestå av hjälpämnen som inte är nyttiga att få i sig, men det är förmodligen lätta kolväten eller liknande, som ganska snabbt bryts ner och inte är akut giftiga i små mängder).

Tillverkningen är dock på sina ställen rätt illa skött, med utsläpp av allehanda slag som förgiftar omgivningen. Men det är ingen naturlag att det ska behöva se ut så. Naturligtvis går det att producera utan farliga utsläpp.

 

Som en liten kuriositet:

PTFE har i decennier utnyttjats som material i artificiell artärgrafter (dvs konstgjorda ärtärer).
Inga problem har jag sett rapporterats...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 timmar sedan skrev LonelyBird:

Som en liten kuriositet:

PTFE har i decennier utnyttjats som material i artificiell artärgrafter (dvs konstgjorda ärtärer).
Inga problem har jag sett rapporterats...

Enbart en viss teflonbehållare går anv (allt annat kanske blir någon PTFE variant?

 

"The Intercept" artikel var ifrån början av december, jag har inte hört något liknande (kanske något "Peak Prosperity" kan lyfta?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2020-09-17 vid 15:29 skrev Mackey:

 

 

Nyare bottenfärger kommer nog på plats tre.

Kanske är de polerande bottenfärgerna värst som lägger sig på botten? Eller så är gifterna värst, men koppar är tex. inget större problem för stora hav att ta hand om,  men passar inte så bra i insjöar eller i Östersjön

 

😞

Seriösa mätningar av SXK m.fl. har bevisat att vattnet i stora marinor inte innehåller kopparföreningar över de hygieniska gränsvärdena. Så vattnet utanför har ännu mindre halter av dessa föreningar. Dessa föreningar benämnes i en rapport från IVL som "essentiella spårämnen" utan vilka naturen mår dåligt. Uppträdande av koppar i mark och vatten
Den som tror att dessa kopparföreningar är något problem bör undvika att använda vattenledningsvatten i hus med kopparledningar av koppar.

Mycket av de hysteriska krav och förbud okunniga miljöaktivister inom våra myndigheter pådyvlar båtägare och båtklubbar som t.ex. förbud mot kopparhaltig färg på Mälarbåtar är alldeles kontraproduktiva. Kraven på att slopa/blästra bort alla gammal kopparfärg leder obönhörligen till ökande halter av småpartiklar med både koppar och t.ex. TBT på marken så att regn lättare kan lösa upp dem och föra dem vidare. (Som bekant ökar yta i förhållande till volym vid varje delning av ett föremål, så vill man verkligen skada naturen med något skadligt ämna så skall man finfördela ämnet till damm, då transporteras och löses det lättast upp) 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
2020-09-17 vid 14:37 skrev Perrr:

Svt har bla sänt en dokumentär om detta.. Dupont fabrik.. Missbildade foster.. Kor som dog med svarta tänder.. Återfinns i blodomloppet idag i hela världens befolkning (dock mindre i Vietnam samt Afganistan?)...

 Så du tror fortfarande att SVT väljer och visar saker baserat på seriositet, faktakoll, neutralitet osv?

SVT är invaderat och erövrat av miljöaktivister och vänstersympatisörer, och de väljer konsekvent ut material för att stödja sina inställningar. Förmodligen är flera av dem så fyllda av sin egen uppfattning i kombination med okunnighet att de inte ens förstår hur rent aktivistiska programinslag de skapar/visar.

Dessvärre, genom tvångsskattebetalningen av Public Service, så är de totalt obekymrade över sin egen aktivism, och inga påtryckningsmedel existerar längre för att stävja den. MAO, kritik mot det hela är som att hälla vatten på en gås, insmord med teflonfett.

Granskningsnämnden tillsätts av regeringen, och historiskt har ytterst få om ens några fällanden gjorts rörande vänstergröna aktivistiska inslag. Skulle ett fällande ändå ske, är straffet för varken företaget eller den anställde som släppt fram det fällda alstret icke-existerande. Man kan spekulera över om det inte finns några  SVT-anställda som  har en "scoreboard" där de tävlar om vem som fått flest anmärkningar.....

Edited by Seawolf

Share this post


Link to post
Share on other sites
2020-09-17 vid 14:37 skrev Perrr:

 

Fråga: någon som vet vad jag bör göra av kvarvarande PTFE?

 

Screenshot_2020-09-17-14-10-42.png

Jag lämnar alla överblivna kemikalier och oljor till min lokala återvinningscentral tillsammans med batterier, lysrör e.t.c

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev Seawolf:

Så du tror fortfarande att SVT väljer och visar saker baserat på seriositet, faktakoll, neutralitet osv?

Jämfört med många andra länders TV-stationer tycker jag SVT är väldigt faktabaserade. Dock håller jag med om att "vinklingarna" och perspektiven är väldigt ensidiga.

 

Jag brukar jämföra med en fd arbetskompis som kom från ett land i mellanöstern. Han tittade mycket, och fick mig att då och då göra det också, på Al Jazeera. Intressant att se hur de har ett helt annat perspektiv på mycket i tillvaron. Vi pratade en hel del om detta och jag tror att vi matas så mycket med vissa perspektiv så vi tar dem för självklara sanningar.

 

Man kan ju också jämföra med USA där stora delar av befolkningen matas med, bla, ett helt annat perspektiv på sin (fd) president än vad vi får via SVT. Detta perspektiv blir då för dem en sanning.

 

Mot denna bakgrund vill jag påstå att alla människor har mycket svårt att egentligen säga vad som är fakta.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev Seawolf:

 Så du tror fortfarande att SVT väljer och visar saker baserat på seriositet, faktakoll, neutralitet osv?

SVT är invaderat och erövrat av miljöaktivister och vänstersympatisörer, och de väljer konsekvent ut material för att stödja sina inställningar. Förmodligen är flera av dem så fyllda av sin egen uppfattning i kombination med okunnighet att de inte ens förstår hur rent aktivistiska programinslag de skapar/visar.

Dessvärre, genom tvångsskattebetalningen av Public Service, så är de totalt obekymrade över sin egen aktivism, och inga påtryckningsmedel existerar längre för att stävja den. MAO, kritik mot det hela är som att hälla vatten på en gås, insmord med teflonfett.

Granskningsnämnden tillsätts av regeringen, och historiskt har ytterst få om ens några fällanden gjorts rörande vänstergröna aktivistiska inslag. Skulle ett fällande ändå ske, är straffet för varken företaget eller den anställde som släppt fram det fällda alstret icke-existerande. Man kan spekulera över om det inte finns några  SVT-anställda som  har en "scoreboard" där de tävlar om vem som fått flest anmärkningar.....

DuPont fick pröjsa över 700 miljoner dollar till invånare i Parkersburg, vad är det som inte stämmer i dokumentären? Jag såg den iofs inte på SVT, så kanalen jag tittade på kanske sände den faktagranskade versionen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2020-09-17 vid 14:37 skrev Perrr:

Hej. Jag har anv smörjmedel som tidigare ägare lämnat kvar i min båt, se bild.

 

Först igår tittade jag på innehållsförteckning, innehållet PTFE, dvs Polytetrafluoreten, som bla Teflon och Gore-Tex består av.

 

Se https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Polytetrafluoreten

 

Svt har bla sänt en dokumentär om detta.. Dupont fabrik.. Missbildade foster.. Kor som dog med svarta tänder.. Återfinns i blodomloppet idag i hela världens befolkning (dock mindre i Vietnam samt Afganistan?)...

 

Jag har ovetande smort bla förtöjningstampar och dv block, med detta medlet.

 

Fråga: någon som vet vad jag bör göra av kvarvarande PTFE?

 

Annan fråga: Finns det någon statestik på hur toxisk (giftig) sk båtliv är? (kanske offentlig statistik på antal cancerfall??

Screenshot_2020-09-17-14-10-42.png

Du ska inte blanda samman riskfaktorer med ingående komponenter/råvaror och riskfaktorer med färdigprocessade produkter. Ibland "ärvs riskerna" men det är inte självklart att det är så.

 

C8 eller PFOA är inte hälsosamt, PFTE är inte detsamma som PFOA.

 

Det finns även andra ämnen som börjar på "PF" och är ohälsosamma som t.ex. PFAS som används i släckmedel och förorsakat en stor inhemsk debatt om grundvattenförorening efter användning på brandövningsplatser. Dessa kemikalier håller nog alla med om att de är förfärliga.

 

Men det gäller att ha koll på vad de olika bokstäverna i kemikalie-/produktförkortningarna betyder och innebär innan skrämselropen börjar skalla.

 

Lite om DuPont, C8 och PFOA:   https://sv.levinlaw.com/dupont-c8-litigation

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...