Jump to content
Wednesday 22 March 2023
Sign in to follow this  
raol

Faktisk maxhöjd som passerar under Skaftöbron?

Recommended Posts

Mina bröder och jag planerar att uppgradera till en större segelbåt nästa år. Ett krav jag har är att masthöjden är låg nog för att båten ska kunna passera under Skaftöbron, för att inte bli av med den rutten som alternativ till att gå på utsidan, bl a förbi Islandsberg. Även om det bara är mitt under spannet där det är som högst. I eniros sjökort anges den segelfria höjden till 15.4 m. I äldre trådar här och på Sailguide ser jag siffror som 16 m och till och med 16.8 m.

 

Jag är medveten om att höjden anges som lägsta höjden inom den angivna bredden, och att det kan vara högre i mitten.

Vad ska jag realistiskt räkna med? Jag utgår också från att masttopsmonterade instrument och antenn kräver en halvmeter extra.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu har jag ingen aning om brohöjden men tänkte bara väcka tanken att en ketch kan ge en större båt med lite lägre masthöjd. 😀😔

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minuter sedan skrev McLasse:

Nu har jag ingen aning om brohöjden men tänkte bara väcka tanken att en ketch kan ge en större båt med lite lägre masthöjd. 😀😔

Hehe, nja, det är helt uteslutet. Båten ska till säkert 95 procent ensamseglas, och kunna göra snabba slag i trång skärgård. Utomskärssegling med dagslånga bogar har noll procents sannolikhet för vårt användande. Själva skälet till att jag frågar om just denna bron är ju för att inte fastna på ena sidan Islandsberg om det är sämre väder. Bron måste kunna passeras med den båt vi väljer, så är det bara. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har ni vunnit pengar? 😉

 

En HR 342 eller en Bavaria Cruiser 33 bör klara en passage.

 

Sedan finns det ju andra båtar också...

Edited by Mackey

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minuter sedan skrev Mackey:

Har ni vunnit pengar? 😉

 

En HR 342 eller en Bavaria Cruiser 33 bör klara en passage.

 

Sedan finns det ju andra båtar också...


Nä, några såna båtar är inte aktuella. De kostar väl 4-6 gånger mer än vi tänkt lägga som allra mest. Men några modeller vi tittar på har master som närmar sig 16 m, så därför är det intressant för oss att veta vad den faktiska maxhöjden under bron är, där höjden är som störst.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Men man undrar ju hur Sjöfartsverket mäter när de helt plötsligt sänker från 16.8 m till 15.4 m. Bron har ju knappast sjunkit dryga metern sen den byggdes.


1813144234_sjf1.thumb.JPG.989b224b78562f1e3be2b64494288f1c.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minuter sedan skrev raol:

Båten ska till säkert 95 procent ensamseglas, och kunna göra snabba slag i trång skärgård.

En ketch är ypperlig att ensamsegla och mesanen hänger med av bara farten, likt storseglet, när man slår. Fast det här är ju min uppfattning.

 

Men, nu skall jag sluta att dra det hela mer OT och låta tråden få ägna sig åt din egentliga fråga.

Share this post


Link to post
Share on other sites

På de två väldigt lågupplösta bilder jag hittat på bron hänger det oförklarliga "pinnar" ner på sidorna. De ser ut att kunna sticka ner en meter eller mer från underkanten av betongvalvet. Kan det kanske vara de som tillkommit efter att den första mätningen gjordes?

Lite väl långt att åka bara för att ta en bild och mäta...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minuter sedan skrev raol:

Nä, några såna båtar är inte aktuella. De kostar väl 4-6 gånger mer än vi tänkt lägga som allra mest. Men några modeller vi tittar på har master som närmar sig 16 m, så därför är det intressant för oss att veta vad den faktiska maxhöjden under bron är, där höjden är som störst.

Någon borde ju veta!?

 

Har du tillgång till en lasermätare eller kan låna en så kan du mäta när du går under bron.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag har ingen lokalkännedom om Skaftöbron. 
 

Med ”segelfri höjd” menas den lägsta fria höjden inom den seglingsbara bredden vid medelhögvatten och med en säkerhetsmarginal för förväntad maximal sjöhävning i området.  
Tidigare angavs den fria höjden inom farledens sidomarkeringar. Beroende på brokonstruktion kan ju skillnaden vara väldigt stor. 
Skaftöbron verkar vara ett sådant exempel. 
 

Men. Segelfri höjd 15,4 m, + medelhögvatten för området 1 m, + förväntad maximal sjöhävning för området 0,5 m, = 16,9 m, vid den lägsta punkten vid medelvattenstånd.  
I praktiken är bron säkert mer än 18 meter över ytan på högsta stället vid mwl. 
Vattenståndet får man hålla koll på med VIVA-appen eller motsvarande. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just nu skrev coppertail:

Tidigare angavs den fria höjden inom farledens sidomarkeringar. Beroende på brokonstruktion kan ju skillnaden vara väldigt stor. 

Skaftöbron verkar vara ett sådant exempel.


Jag trodde att det alltid var mellan sidomarkeringarna på själva bron som höjden gällde? Farledens bredd är omöjlig att veta eftersom den i de flesta fall inte "finns". En farled är ju bara en mittlinje, i praktiken, om det inte finns täta lateralmärken, som i vissa kanaler.

Just denna bro har ett relativt platt valv (i alla fall baserat på de två bilder jag har hittat), och de 30 m som anges i sjökortet är så kort att det mycket väl kan rymmas helt inom den närmast jämnhöga delen mitt i valvet. I så fall är höjden i mitten samma som vid kanterna, eller bara obetydligt högre.

Har du nån gissning om vad de vertikala pinnarna som hänger på brosidorna kan vara? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Och gör jag en naiv mätning med linjal på bilden, så får jag fram att undersidan på betongvalvet, i mitten, är ca 16.2 m över vattenytan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag har båtplats i närheten av bron. Dom ändrade när det blev stuprör för avrinningen från bron. Max höjden räknas från lägsta punkten vilket är rören idag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minuter sedan skrev LuminaL:

Jag har båtplats i närheten av bron. Dom ändrade när det blev stuprör för avrinningen från bron. Max höjden räknas från lägsta punkten vilket är rören idag.

Ah, det är stuprör! Ja, men då var min misstanke korrekt, att det är de nedstickande delarna som ändrat höjden så dramatiskt.

Om man då ser till att inte köra på ett stuprör, är då höjden över 16 m?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om den gammla skyltade höjden var 16,8m och ändrades till 15,4m när dom renoverade bron med tillkommande rör som sticker ner så stämmer det. 

 

Vet inte hur ansvarsbiten blir om man ändå går på med masten i bron. Det går att sätta iland någon som går upp och tittar längs med bron när man ska gå under. Har sett några som gör det. Oftast lite större båtar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 timmar sedan skrev raol:


Jag trodde att det alltid var mellan sidomarkeringarna på själva bron som höjden gällde? Farledens bredd är omöjlig att veta eftersom den i de flesta fall inte "finns". En farled är ju bara en mittlinje, i praktiken, om det inte finns täta lateralmärken, som i vissa kanaler.

Just denna bro har ett relativt platt valv (i alla fall baserat på de två bilder jag har hittat), och de 30 m som anges i sjökortet är så kort att det mycket väl kan rymmas helt inom den närmast jämnhöga delen mitt i valvet. I så fall är höjden i mitten samma som vid kanterna, eller bara obetydligt högre.

Har du nån gissning om vad de vertikala pinnarna som hänger på brosidorna kan vara? 

Ja Du har såklart rätt i att det är sidomarkeringarna som gäller. 
Så vid den lägsta sidomarkeringen (eller stupröret vilket som nu är lägst) är höjden 16,9 M, vid mw. 
 

Det kan ju vara som påpekats tidigare att bron byggts om med de fula stuprören och därför fått höjden ändrad. Men för några år sedan ändrades standarden för hur man anger segelfri höjd vilket gjorde att en mängd broar ”sänktes”. 
 

edit: Definitionen. 
https://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Lotsning/Lotsomraden/Lotsomrade-Stockholm/Riktvarden--restriktioner/Broar--slussar/Segelfri-hojd/ 

 

edit 2: 

Angående farledens bredd så pågår ett arbete med att successivt övergå till en markerad farledsyta i sjökorten. Det kräver dock att man kommer ikapp med sjömätningen. 

Edited by coppertail

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minuter sedan skrev LuminaL:

Det går att sätta iland någon som går upp och tittar längs med bron när man ska gå under. Har sett några som gör det. Oftast lite större båtar.

Just det är lite svårt när man ensamseglar... :)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 minuter sedan skrev raol:

Just det är lite svårt när man ensamseglar... :)

Om ni har tänkt att göra det många gånger så kan ni ju vara flera den första gången.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just nu skrev LuminaL:

Om ni har tänkt att göra det många gånger så kan ni ju vara flera den första gången.

Maxhöjden på båten när vi köper den måste vara lägre än brons höjd, så det ska inte behövas... :)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minuter sedan skrev raol:

Maxhöjden på båten när vi köper den 

Aha, du räknar med att den ska växa eller krympa också 😉😇😁?

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hur var det med höjden på Fantasi 37, var den anpassad till brons höjd?

varvet ligger nära bron

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minut sedan skrev skippeer:

Hur var det med höjden på Fantasi 37, var den anpassad till brons höjd?

varvet ligger nära bron

Läste nåt sånt i nån annan tråd, här eller på Sailguide. Fantasi 37 verkar ha en masthöjd på 15.9 m.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Så här skriver man i Navigerings och sjömansskap (Kursbok för Förarintyg och Kustskepparen)

Segelfri höjd under broar ska i sjökorten utgå från medelhögvattenytan (den vattennivån som utgör medelvärdet av samtliga kända årsmaxima av vattenståndet) till brons lägsta punkt inom seglingsbar bredd minskat med en säkerhetsmarginal på 0,5 meter

Längs kuststräckan Hållö - Hätteberget gäller följande ungefärliga karakteristiska vattenstånd:

Högsta högvatten (HHW) 150 cm

Medelhögvatten (MHW)    95 cm

Medelvatten (MW)        0 cm

Medellågvatten (MLW) -    70 cm

Lägsta lågvatten (LLW) -  115 cm

 

Ovanstående gemensamt borde innebära att den seglingsfria höjden mitt under bron en dag med medelvatten är ca 1,5 meter mer än vad som står utmärkt i sjökortet.

 

Jag skulle dock ta det väldigt försiktigt första gången jag försökte och också lägga märke till vattenståndet. För egen del har jag en mast som är ca14 m + instrument över vattnet och Fotöbron som jag passerar under då och då har en utmärkt seglingsfri höjd på 13,5 m. Första gången gick jag sakta under men inte ens antennen till VHF-en tog i så nu kör jag bara under. Skulle det dock vara extremt högt vatten skulle jag nog avstå.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Höjden jag är intresserad av är den verkliga höjden under brovalvets högsta punkt vid typiskt högvatten (på västkusten ungefär en halvmeter över medelvattenstånd). Högre vattenstånd än så kommer aldrig att inträffa under väderförhållanden som jag är ute i, för det inträffar bara vid kraftigt lågtrycksväder - då är jag i hamn sen flera dagar.

Om man skulle utgå från 95 cm, plus 50 cm säkerhetsmarginal, plus mystiska stuprör (som tydligen inte kunde kapas i jämnhöjd med brovalvet när de monterades) på kanske en meter, så skulle sjökortets pessimistiska 15.4 m i själva verket under normala förhållanden vara drygt 17 m och kanske närmare 18 m!

Fasen att man inte kan hitta exakta uppgifter. Jag blir tvungen att åka dit ändå. Jag ser att jag skulle kunna stå längst ut på den sydligaste bryggan i småbåtshamnen intill och få en bild rakt mot bron. Genom att mäta i bilden och mäta detaljer uppe på bron kan jag då få fram exakt mått, ner till nån decimeter. Men det innebär 20 mil i bil...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev raol:

Höjden jag är intresserad av är den verkliga höjden under brovalvets högsta punkt vid typiskt högvatten (på västkusten ungefär en halvmeter över medelvattenstånd). Högre vattenstånd än så kommer aldrig att inträffa under väderförhållanden som jag är ute i, för det inträffar bara vid kraftigt lågtrycksväder - då är jag i hamn sen flera dagar.

Om man skulle utgå från 95 cm, plus 50 cm säkerhetsmarginal, plus mystiska stuprör (som tydligen inte kunde kapas i jämnhöjd med brovalvet när de monterades) på kanske en meter, så skulle sjökortets pessimistiska 15.4 m i själva verket under normala förhållanden vara drygt 17 m och kanske närmare 18 m!

Fasen att man inte kan hitta exakta uppgifter. Jag blir tvungen att åka dit ändå. Jag ser att jag skulle kunna stå längst ut på den sydligaste bryggan i småbåtshamnen intill och få en bild rakt mot bron. Genom att mäta i bilden och mäta detaljer uppe på bron kan jag då få fram exakt mått, ner till nån decimeter. Men det innebär 20 mil i bil...

 

Vad är det för båt ni ska köpa?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev raol:

Genom att mäta i bilden

Om du ändå är på plats kan du passa på att mäta uppifrån bron och ner till vattenytan med ett rep. Med hjälp av Viva får du sedan ett hyffsat exakt värde. Om det nu finns något som heter "hyffsat exakt"...

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minuter sedan skrev tompelompe:

Vad är det för båt ni ska köpa?

Vi har inte nån exakt modell vi bestämt oss för, utan vi har en uppsättning önskemål och krav som båten antingen måste uppfylla eller komma nära. Vad som finns på marknaden, och var rent geografiskt, till ett pris vi kan hantera när det är dags för båtköp, är det som till slut avgör.

Men grovt räknat siktar vi på båtar på eller strax över 30 fot, gärna åt det bredare och tyngre hållet, helst med självslående fock och partialrigg, men vi har även accepterat att det kan bli en mastheadrigg om övrigt stämmer bra. Rorkult, fenköl, 185 cm ståhöjd i salongen, minst fem och helst sex kojplatser, och en hyfsat nybytt motor (som ska vara stark och sötvattenskyld) har vi som absoluta krav. Absolut inte genomgående mast, inget teakdäck och ingen konstig motorplacering (som i förpiken!). I övrigt bra skick för åldern, men behöver inte vara perfekt. Vi bör kunna lägga uppåt 200 000 kr om rätt båt kräver det, men hellre mindre än så förstås.

Typ så! :)

 

Edited by raol

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minuter sedan skrev McLasse:

Om du ändå är på plats kan du passa på att mäta uppifrån bron och ner till vattenytan med ett rep. Med hjälp av Viva får du sedan ett hyffsat exakt värde. Om det nu finns något som heter "hyffsat exakt"...


Ja, det var en bra idé! Jo, det får nog bli en utflykt dit nån dag under hösten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev raol:

Men det innebär 20 mil i bil...

Jag har båten i Gullmarn och fredag nästa vecka skall jag troligtvis segla ner till Göteborg. Beroende på hur mycket klockan blir när jag passerar (vill hinna utomskärs innan det blir för mörkt) så svänger jag in och fotar bron.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...