Jump to content
Saturday 18 May 2024
Stephan_D

Vem är väjningsskyldig?

Recommended Posts

11 minuter sedan skrev JEC78:

Ja det ligger tvärs varandra och för att vara upphinnande måste man ligga bakom någon.

Så om jag kör om någon på SB sida så kan jag girs hårt BB utan att bry mig så snart jag är tvärs?

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minuter sedan skrev Peter_K:

Om de ligger bredvid varandra som på bilden - ja. Du kan inte vara upphinnande om du ligger bredvid en annan båt. 

Jo!

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minuter sedan skrev StyrmanKarlsson:

Så om jag kör om någon på SB sida så kan jag girs hårt BB utan att bry mig så snart jag är tvärs?

Bara vid kappsegling.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minuter sedan skrev Mackey:

Jo, upphinnandet upphör först när båtarna går klara för varandra. 

Överlapp är en rolig kappseglingsregel, men inget för vanlig sjötrafik.

 

Så här står det i regel 13.

d. Ingen efterföljande förändring i bäringen mellan de båda fartygen kan göra det upphinnande fartyget till ett fartyg, som i dessa reglers mening skär det andras kurs, eller frita det upphinnande fartyget från skyldigheten att hålla undan, ända till dess det är helt förbi och klart.

Såklart är det inte KSR som gäller. 
 

Jag förutsätter att ingen förändring i bäringen gjorts för att nå denna situationen, det blir för många ”om” och ”men” (kursändringar, någon slog kanske, har någon motorn igång osv), utan vi kan väl utgå ifrån att man hela tiden hållit samma kurs för att hamna här. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jo, men det är väl inte kappsegling vi diskuterar eller har jag missat det?

 

TS, var vänlig och klargör.

Edited by StyrmanKarlsson
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minut sedan skrev Mackey:

Bara vid kappsegling.

Mast tvärs är borttagen ur KSR by the way, men det är ointressant eftersom vi inte kappseglar i exemplet. 🙂 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minuter sedan skrev Mackey:

Jo!

Hur då, tänker du..?

 

Du har själv skrivit att du är upphinnande när du befinner dig inom 22,5 grader från aktern. Här gör inte fartygen det.

Ingen har ändrat kurs, man behåller kursen, så 13d är inte tillämpligt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just nu skrev Peter_K:

Såklart är det inte KSR som gäller. 
 

Jag förutsätter att ingen förändring i bäringen gjorts för att nå denna situationen, det blir för många ”om” och ”men” (kursändringar, någon slog kanske, har någon motorn igång osv), utan vi kan väl utgå ifrån att man hela tiden hållit samma kurs för att hamna här. 

Absolut och även samma fart hela tiden, A = 4 knop och B = 5 knop.

 

Skärningsvinkeln är osäker och nära 22,5° så B ska självmant ta på sig rollen som upphinnande.

 

B kommer ikapp A och har skyldighet att väja så länge båtarna inte går klara för varandra, även om A får för sig att ändra kurs faktiskt (men nu ändrar vi inte kurserna).

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minuter sedan skrev trewq:

I ursprungsfrågan står att A anser att B är upphinnande, och B motsäger inte det. Till slut blir det nog frågan om kurserna skiljer mer än 22,5 grader

Nä - för att vara upphinnande skall du köra på någon akterifrån inom 22,5 graders vinkel. Ligger du brevid är du inte upphinnande längre. 
Förutsätter att ingen ändrat kurs. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minuter sedan skrev Peter_K:

Hur då, tänker du..?

 

Du har själv skrivit att du är upphinnande när du befinner dig inom 22,5 grader från aktern. Här gör inte fartygen det.

Ingen har ändrat kurs, man behåller kursen, så 13d är inte tillämpligt. 

Jo, regel 13 gäller som sagt till båtarna går klart för varandra.

 

Det är inte bäringen till den uppfunna båten som ska vara 22,5° utan vinkeln med vilken B kommer ikapp A (kursskillnaden). Om det är bäringen så har ju tegel 13 ingen funktioneftersom den upphör i samband med att man närmar sig varandra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minuter sedan skrev Peter_K:

Nä - för att vara upphinnande skall du köra på någon akterifrån inom 22,5 graders vinkel. Ligger du brevid är du inte upphinnande längre. 
Förutsätter att ingen ändrat kurs. 

Jo, till dess upphinnandesituatonen är utredd och båtarna går klart.

 

Regeln reglerar inte vilken vinkel man kan, får, ska köra på varandra.

 

Du kastar pil!

 

Tillägg: Den upphunna båten får ändra kurs och den uphinnande ska då ta hänsyn till denna kursändring.

Edited by Mackey

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just nu skrev Mackey:

Absolut och även samma fart hela tiden, A = 4 knop och B = 5 knop.

 

Skärningsvinkeln är osäker och nära 22,5° så B ska självmant ta på sig rollen som upphinnande.

 

B kommer ikapp A och har skyldighet att väja så länge båtarna inte går klara för varandra, även om A får för sig att ändra kurs faktiskt (men nu ändrar vi inte kurserna).

 

Fast B är inte inom 22,5 vinkel akter om A, dvs B är inte upphinnande här.
B är bredvid A, och de går för samma bog. Så fort du inte är inom 22,5 grader (här är det snarare 90 grader) är du ju inte upphinnande. 
 

Hade detta varit verklighet och jag varit en ena eller andra båten, hade jag hållit stenkoll på den andra, för folk har fan ingen koll alls på vad som gäller, och jag har ingen lust att paja båten. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minuter sedan skrev Mackey:

Jo, regel 13 gäller som sagt till båtarna går klart för varandra.

 

Det är inte bäringen till den uppfunna båten som ska vara 22,5° utan vinkeln med vilken B kommer ikapp A (kursskillnaden). Om det är bäringen så har ju tegel 13 ingen funktioneftersom den upphör i samband med att man närmar sig varandra.

Fast... det står inte så i Regel 13..?

Citera gärna ordagrant var det står att det är kursskillnad som gäller. 
(...tillägg, läs gärna 13b några gånger...)

Edited by Peter_K

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minuter sedan skrev Peter_K:

. Ligger du brevid är du inte upphinnande längre. 
 

Med det resonemanget finns aldrig någon upphinnande i väjningssituationer eftersom upphinnandet upphört när det är kollidionsrisk

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minuter sedan skrev trewq:

Med det resonemanget finns aldrig någon upphinnande i väjningssituationer eftersom upphinnandet upphört när det är kollidionsrisk

Jo då - om du kör 4 knop i en kanal, och jag kör bakom dig i 5 knop i samma kanal och kör in i din akter inom 22,5 graders vinkel akter om tvärs - då är jag upphinnande. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minuter sedan skrev Peter_K:

Fast... det står inte så i Regel 13..?

Citera gärna ordagrant var det står att det är kursskillnad som gäller. 
(...tillägg, läs gärna 13b några gånger...)

b. Ett fartyg skall anses vara upphinnande, när det närmar sig ett annat far- tyg från en riktning mer än 22,5 grader akter om tvärs, dvs. befinner sig i ett sådant läge i förhållande till det fartyg som upphinns, att det om natten skul- le vara möjligt att se endast detta fartygs akterljus men ej något av dess sido- ljus.

 

Man är alltså uppringande när man kommer ikapp någon ganska rakt bakifrån!

 

Menar du att upphinnandet upphör när man verkligen är ikapp och börjar köra om?

Nä, så korkat kan man inte ha utformat en regel så att den upphör att existera när den som mest behövs.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just nu skrev Mackey:

b. Ett fartyg skall anses vara upphinnande, när det närmar sig ett annat far- tyg från en riktning mer än 22,5 grader akter om tvärs, dvs. befinner sig i ett sådant läge i förhållande till det fartyg som upphinns, att det om natten skul- le vara möjligt att se endast detta fartygs akterljus men ej något av dess sido- ljus.

 

Man är alltså uppringande när man kommer ikapp någon ganska rakt bakifrån!

 

Menar du att upphinnandet upphör när man verkligen är ikapp och börjar köra om?

Nä, så korkat kan man inte ha utformat en regel så att den upphör att existera när den som mest behövs.

Fast nu var det ju på samma kurs hela tiden. Ingen är ikapp och ”börjar köra om”. 
De ligger alltså bredvid varandra, ungefär 90 grader tvärs, på skärande kurser. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minuter sedan skrev Peter_K:

Jo då - om du kör 4 knop i en kanal, och jag kör bakom dig i 5 knop i samma kanal och kör in i din akter inom 22,5 graders vinkel akter om tvärs - då är jag upphinnande. 

Om du kör in i mig i en kanal har vinkeln ingen betydelse!

 

Nu är vi på en öppen fjärde oc läser om väjningsregler i

SEKTION II – FARTYGS UPPTRÄDANDE I SIKTE AV VARANDRA

 

Här regleras inte i vilken vinkel man får och inte får köra på varandra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minuter sedan skrev Peter_K:

Fast nu var det ju på samma kurs hela tiden. Ingen är ikapp och ”börjar köra om”. 
De ligger alltså bredvid varandra, ungefär 90 grader tvärs, på skärande kurser. 

Det är liksom det som är upphinnande, att man ligger på nära samma kurs och den upphinnande kör fortare och ska då reda ut situationen fullt ut till båtarna går klara från varandra.

 

Tillägg: Själva upphinnandesituatonen skapas långt innan någon kollisionsrisk föreligger.

Min tolkning (som jag lärt mig den) är att så snart jag som upphinnande kan avgöra att jag kommer att komma ikapp en annan båt inom +/- 22,5° så är jag upphinnande till dess jag helt passerat den båt jag kommer ikapp. Det behöver inte alls föreligga någon kollisionsrisk.

Edited by Mackey

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minuter sedan skrev Mackey:

Det är liksom det som är upphinnande, att man ligger på nära samma kurs och den upphinnande kör fortare och ska då reda ut situationen fullt ut till båtarna går klara från varandra.

Som sagt - har svårt att se att jag ens skulle hamna i den här

situationen, men näe... här är man inte upphinnande som sagt. Hade jag legat i Båt B hade jag höjdat och gått klar bakom i ett tidigare skede. Hade jag legat i Båt A hade jag fallit släppt förbi Båt B i ett tidigare skede. 
 

Jag tror dock att vid ett försäkringsärende efter en olycka skulle båda bli dömda som vållande

till olyckan. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minuter sedan skrev Peter_K:

Fast nu var det ju på samma kurs hela tiden. Ingen är ikapp och ”börjar köra om”. 

Om den ena båten har 25% högre hastighet än den andra är jag säker på att den kör ikapp.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just nu skrev StyrmanKarlsson:

Om den ena båten har 25% högre hastighet än den andra är jag säker på att den kör ikapp.

Det är faktiskt inte säkert. 

  • Confused 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minuter sedan skrev Peter_K:

Det är faktiskt inte säkert. 

Du brukar vara förnuftig, men...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Intressant diskussion!

 

Ytterligare förtydligande:

 

1. Det var inte kappsegling

2. Det var fullt dagsljus

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minuter sedan skrev Peter_K:

Det är faktiskt inte säkert. 

Hur menar du då? Att vi pratar om fart genom vattnet och att båtarna ligger på var sin sida om golfströmmens gräns?

Edited by StyrmanKarlsson
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minuter sedan skrev StyrmanKarlsson:

Hur menar du då? Att vi pratar om fart genom vattnet och att båtarna ligger på var sin sida om golfströmmens gräns?

Det handlar också om vinklar, och hur/var kollisionen sker. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minuter sedan skrev Mackey:

Du brukar vara förnuftig, men...

Detsamma 🙂 

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minuter sedan skrev Stephan_D:

Intressant diskussion!

 

Ytterligare förtydligande:

 

1. Det var inte kappsegling

2. Det var fullt dagsljus

Och hur var båtarnas färdväg innan positionen du hade på dem i din bild?

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minuter sedan skrev Kane:

Och hur var båtarnas färdväg innan positionen du hade på dem i din bild?

Båtarna har seglat på samma kurs i 5 till 10 minuter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minuter sedan skrev Mackey:

Båtarna har seglat på samma kurs i 5 till 10 minuter.

Ja, då är det väl inget tvivel om att B som är upphinnande skall väja.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...