Jump to content
Thursday 08 December 2022
Mellgard

Funderingar kring TBT (tributyltenn)

Recommended Posts

Föreläggandet från Sollentuna kommuns miljö- och byggnadsnämnd avseende undersökning av båtbottenfärger har överklagats och ger öppning för domstolsprövning under miljöbalkens skälighetsregel och andra regler.

 

Det personliga föreläggandet från Transportstyrelsen till mig innehöll ingen sådan öppning. Förrän kanske vid en efterföljande prövning av skäligheten av ett vite i förvaltningsdomstol.

 

Berörda båtklubbar i Sollentuna gör det rätta och låter sina medlemmars intressen gå före miljöförvaltningens. 

Föreläggande Sollentuna.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 minuter sedan skrev Mellgard:

Föreläggandet från Sollentuna kommuns miljö- och byggnadsnämnd avseende undersökning av båtbottenfärger har överklagats och ger öppning för domstolsprövning under miljöbalkens skälighetsregel och andra regler.

Överklagandet mot skälighetsregeln kan jag i det här fallet ha förståelse för. Kommunen vill tvinga fram att ALLA skrov mäts, alltså även nyare båtar som är producerade efter att TBT slutade säljas, detta för att kartlägga vilka metaller som finns på skroven. 
Det är orimligt och kommunen kliver här över gällande lagstiftningen, då flera metaller (bl a koppar) är godkända att ha på skrov i Östersjön. Man motsätter sig också användandet av spärrfärg, vilket också är tveksamt med tanke på hur gällande EU-förordning är formulerad. 

Detta är dock inte alls tillämpligt på ditt fall, då det ju ÄR konstaterat TBT på din båt, och ditt problem är att du vägrar åtgärda detta. I överklagandet motsätter sig inte heller klubbarna att åtgärda båtar med TBT-haltig färg på skroven, vilket du gör. 
 

Jag noterar också att man använt förkortningen SBU lite missvisande, då det framgår att man avser Sollentuna Båtsportunion i texten, och det är ju något annat än vi med båtar brukar avse. 
 

57 minuter sedan skrev Mellgard:

Berörda båtklubbar i Sollentuna gör det rätta och låter sina medlemmars intressen gå före miljöförvaltningens. 

Vet du hur medlemmars intressen ser ut?

Du är väl inte medlem i någon båtklubb i Sollentuna..?

Edited by Peter_K
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 timmar sedan skrev Mellgard:

Det personliga föreläggandet från Transportstyrelsen till mig innehöll ingen sådan öppning. Förrän kanske vid en efterföljande prövning av skäligheten av ett vite i förvaltningsdomstol.

 

På vilka grunder menar du att miljöbalkens skälighetsregel skulle kunna vara tillämplig i ditt fall?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2022-02-22 vid 19:41 skrev Peter_K:

Överklagandet mot skälighetsregeln kan jag i det här fallet ha förståelse för. Kommunen vill tvinga fram att ALLA skrov mäts, alltså även nyare båtar som är producerade efter att TBT slutade säljas, detta för att kartlägga vilka metaller som finns på skroven. 
Det är orimligt och kommunen kliver här över gällande lagstiftningen, då flera metaller (bl a koppar) är godkända att ha på skrov i Östersjön. Man motsätter sig också användandet av spärrfärg, vilket också är tveksamt med tanke på hur gällande EU-förordning är formulerad. 

Vet inte om jag håller med här. Båtklubbarna verkar mena att det är den enskilda medlemmens ansvar att se till att godkända färger (eller snarare bekämpningsmedel, det är ju den biten som är reglerad) används. Det gäller inte bara TBT utan även att man inte använder västkustfärg på ostkusten, eller äldre färg med för hög kopparhalt och liknande. Kommunen håller dock inte med om att detta bara ligger på den enskilde båtägaren, utan menar att båtklubben har ett ansvar som verksamhetsutövare att se till att reglerna efterlevs. Att arbeta med dessa bekämpningsmedel på land är ju också en miljöfarlig verksamhet som man bör ha kontroll på. Klubbarna har ju dock ingen uppföljning av detta och kan inte svara på hur läget ser ut.

 

Jag tycker inte detta krav på mätningar i sig är orimligt. Praktiskt taget alla miljöfarliga ämnen blir ju värre i högre koncentration, en båtklubb där man hanterar ganska stora mängder bekämpningsmedel varje vår och höst är helt klart en riskzon. Troligen är det väl så att de allra flesta båtägare sköter sig, har rätt färg och tar hand om skraprester osv, men det är för mig fullt begripligt att kommunen vill att båtklubbarna ska ha lite koll på detta. Man kan inte göra vettiga riskbedömningar om man inte har någon data att utgå från.

 

Håller dock med om att det är lite märkligt att kommunen säger blankt nej till spärrfärg helt utan någon motivering.

Edited by kblomster

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev kblomster:

Det gäller inte bara TBT utan även att man inte använder västkustfärg på ostkusten, eller äldre färg med för hög kopparhalt och liknande.

Jag är emot det för att det finns inget förbud mot att ha västkustfärg eller äldre färg med koppar eller zink på sin båt som underliggande lager till en godkänd ostkustfärg - men när du gör en xrf-mätning får man med alla lager. Däremot finns ett totalförbud mot TBT, om det inte ligger ett spärrande lager ovan, och då ett RIKTIGT spärrande lager, inte ett Mellgard-hittepå. 
 

Dessutom skulle t ex jag få betala för en mätning, trots att det bara finns godkänd färg på båten då den renskrapades 2011. Jag kan göra roligare saker för mina pengar än att betala någon att mäta det jag redan vet. Nu har jag inte båten i Sollentuna, och än så länge slipper jag detta, men sådant kan ju ändra sig. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zink är inget problem på en båt. Ett naturligt val att skydda från korrosion och inte mikroorganismer.

I övrigt håller jag med.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minuter sedan skrev Roger12:

Zink är inget problem på en båt. Ett naturligt val att skydda från korrosion och inte mikroorganismer.

I övrigt håller jag med.

 

 

Zink användes som beväxningsskydd i ett antal år, och sådana färger är inte längre tillåtet att sälja. 
https://amp.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/zink-i-bottenfarg-kan-forbjudas

Share this post


Link to post
Share on other sites
2022-02-22 vid 18:44 skrev Mellgard:

Föreläggandet från Sollentuna kommuns miljö- och byggnadsnämnd avseende undersökning av båtbottenfärger har överklagats och ger öppning för domstolsprövning under miljöbalkens skälighetsregel och andra regler.

 

Det personliga föreläggandet från Transportstyrelsen till mig innehöll ingen sådan öppning. Förrän kanske vid en efterföljande prövning av skäligheten av ett vite i förvaltningsdomstol.

 

Berörda båtklubbar i Sollentuna gör det rätta och låter sina medlemmars intressen gå före miljöförvaltningens. 

Föreläggande Sollentuna.pdf 348 kB · 16 downloads

Synd att du inte lägger din energi och engagemang på något som är värdeskapande för framtida båtliv.

Istället är det uppenbart att det för dig är viktigare att du får rätt än att det blir rätt.

Jag tycker genuint synd om dig riktigt tragiskt som du håller  på och motverkar en positiv utveckling.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 timmar sedan skrev Peter_K:

Zink användes som beväxningsskydd i ett antal år, och sådana färger är inte längre tillåtet att sälja. 
https://amp.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/zink-i-bottenfarg-kan-forbjudas

"Ungefär samtidigt infördes krav på godkännande av färger baserade på zinkoxid, det vill säga detsamma som pigmentet zinkvitt. Tillverkarna hade hävdat att de verkade enbart fysikaliskt, genom att färgskiktet sakta eroderade.

Inspektionen bedömde att zinkoxiden även gav giftverkan mot påväxtorganismer och därför måste godkännas enligt de regler som gäller för bekämpningsmedel. I dag har de flesta sådana färger försvunnit från marknaden"

Citerat från Ny Teknik.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2022-02-27 vid 11:23 skrev excel319:

"Ungefär samtidigt infördes krav på godkännande av färger baserade på zinkoxid, det vill säga detsamma som pigmentet zinkvitt. Tillverkarna hade hävdat att de verkade enbart fysikaliskt, genom att färgskiktet sakta eroderade.

Inspektionen bedömde att zinkoxiden även gav giftverkan mot påväxtorganismer och därför måste godkännas enligt de regler som gäller för bekämpningsmedel. I dag har de flesta sådana färger försvunnit från marknaden"

Citerat från Ny Teknik.

Hej,

Förstår din tanke med ditt inlägg.

 

Zinkoxid är väldigt harmlöst mot mikroorgsnismer.

Mycket farligare är fast zink som alla har på sina båtar. Bildar alltid zinkoxid i slutändan.

 

Funderar på om man har koll på detta?

Kanske finns det anledning att färgen lossnar? Få bort det som sitter på skrovet?

Zinkoxid är troligen bra på detta.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Roger12:

Zinkoxid är väldigt harmlöst mot mikroorgsnismer.

Intressant påstående. 
Vad baserar du det på?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
12 timmar sedan skrev Peter_K:

Intressant påstående. 
Vad baserar du det på?

Det var nog bara lite otur...

 

I säkerhetsdatablad för zinkoxid kan man bla. läsa följande.

Ämnet är miljöfarligt. Mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan ha långvariga negativa effekter i miljön om tillräcklig mängd sprids ut.

 

Tillägg: Zinkoxid används i tillfälliga tandlagningsprodukter för att hålla mikroorganismer borta.

Edited by Mackey

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 timmar sedan skrev Mackey:

Det var nog bara lite otur...

 

I säkerhetsdatablad för zinkoxid kan man bla. läsa följande.

Ämnet är miljöfarligt. Mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan ha långvariga negativa effekter i miljön om tillräcklig mängd sprids ut.

 

Tillägg: Zinkoxid används i tillfälliga tandlagningsprodukter för att hålla mikroorganismer borta.

används även i vissa salvor. https://www.fass.se/LIF/substance?userType=2&substanceId=IDE4POCMU9MX7VERT1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zink är en metall som är oädel. En metall som räddar tex järn på båtar.

 

När zink är som oxid är både zinken och syret där kemin vill vara. Zink som positiv tvåvärd jon och syre som negativ tvåvärd jon.

Zinkoxid kan vara annat också, envärd zink och alltid syret tvåvärt.

Oftast är det så att desinfektion är oxidationsmedel. Zink kommer alltid vilja vara tvåvärd positiv jon.

Då är allt återställt. Ingen desinfektion.

 

Som kemist håller jag inte alltid med SDS.

Därav mitt inlägg.

 

Roger

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zink är inget problem angående diskussion?

 

Ett mycket litet problem i jämförelse med tråden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Roger12:

- - -

Som kemist håller jag inte alltid med SDS.

Därav mitt inlägg.

 

Roger

SDS?

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minuter sedan skrev Lintott:

SDS?

Safety Data Sheet
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zinkoxid anses numera inte verka som biocid i båtbottenfärger, vilket innebär att tillverkarna inte behöver redovisa halten zinkoxid. 
 

"A content of 30 – 40 weight % Cu2O (ww) is typical in antifouling coatings, making Cu one of the major constituents of the paint films. Another commonly added metallic compound is zinc oxide (ZnO), typically in the range of 10 – 25 weight %. According to European Council of the Paint, Printing Ink and Artists' Colours Industry (CEPE), the function of ZnO in antifouling paints is to regulate the dissolution of the paint film, stabilize the wet paint in the can, protect the dry film from UV damage and act as a pigment (whitener). In the EU, ZnO is hence not classified as a biocide but considered to be a Substance of Concern (SoC), i.e. a co-formulant in a biocidal product with an inherent capacity to cause an adverse effect on humans, animals or the environment."  
https://www.researchgate.net/publication/341051514_Quantification_of_Cu_and_Zn_in_antifouling_paint_films_by_XRF 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev Mellgard:

Zinkoxid anses numera inte verka som biocid i båtbottenfärger, vilket innebär att tillverkarna inte behöver redovisa halten zinkoxid. 
 

"A content of 30 – 40 weight % Cu2O (ww) is typical in antifouling coatings, making Cu one of the major constituents of the paint films. Another commonly added metallic compound is zinc oxide (ZnO), typically in the range of 10 – 25 weight %. According to European Council of the Paint, Printing Ink and Artists' Colours Industry (CEPE), the function of ZnO in antifouling paints is to regulate the dissolution of the paint film, stabilize the wet paint in the can, protect the dry film from UV damage and act as a pigment (whitener). In the EU, ZnO is hence not classified as a biocide but considered to be a Substance of Concern (SoC), i.e. a co-formulant in a biocidal product with an inherent capacity to cause an adverse effect on humans, animals or the environment."  
https://www.researchgate.net/publication/341051514_Quantification_of_Cu_and_Zn_in_antifouling_paint_films_by_XRF 

Man kan å andra sidan peka på "but considered to be a Substance of Concern (SoC), i.e. a co-formulant in a biocidal product with an inherent capacity to cause an adverse effect on humans, animals or the environment."   

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev Lasker:

Man kan å andra sidan peka på "but considered to be a Substance of Concern (SoC), i.e. a co-formulant in a biocidal product with an inherent capacity to cause an adverse effect on humans, animals or the environment."   

Du skriver för blinda ögon, det är bara det fetade som gäller.

Sorgligt men mycket sant och tydligt i TS inlägg i denna tråd.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

För vår egen del har vi vad jag förstår (vetat det sedan kanske 2 år?) en olämplig bottenfärg (vet inte närmare på vilket sätt) men farsan hade fått instruktioner från klubben att avvakta med åtgärd. Jag tror att det beror på att klubben inte riktigt hade bestämt hur de skulle hantera det miljöfarliga restavfallet. Fick dock höra att klubben köpt någon slags slipmaskin för ändamålet (som medlemmarna får låna) så nu ska vi förhoppningsvis hinna slipa och måla på ny färg under våren. Tror vi har till och med nästa vår på oss, men vore skönt att få det klart redan nu och slippa hålla på i höst eller stressa nästa vår. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev JEC78:

För vår egen del har vi vad jag förstår (vetat det sedan kanske 2 år?) en olämplig bottenfärg (vet inte närmare på vilket sätt) men farsan hade fått instruktioner från klubben att avvakta med åtgärd. Jag tror att det beror på att klubben inte riktigt hade bestämt hur de skulle hantera det miljöfarliga restavfallet. Fick dock höra att klubben köpt någon slags slipmaskin för ändamålet (som medlemmarna får låna) så nu ska vi förhoppningsvis hinna slipa och måla på ny färg under våren. Tror vi har till och med nästa vår på oss, men vore skönt att få det klart redan nu och slippa hålla på i höst eller stressa nästa vår. 

Se det som en  möjlighet att få en slät och fin botten istället för att se det som ett straff som vissa verkar göra.

 

Det är naturligtvis inte alltid jättekul att underhålla båtbotten, men när det blit bra så känns det ändå okej.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 timmar sedan skrev Mackey:

Se det som en  möjlighet att få en slät och fin botten istället för att se det som ett straff som vissa verkar göra.

 

Det är naturligtvis inte alltid jättekul att underhålla båtbotten, men när det blit bra så känns det ändå okej.

Ser det inte alls som ett straff (om det verkade som det) utan snarare som ens plikt och det var nog dags ändå att måla om. Klubben håller ju dessutom med slipmaskin. 

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Juridikens kvarnar mal långsamt men obönhörligt. 

 

Nu senast har "min" båtklubb fått ett föreläggande från tingsrätten om att "inkomma med redogörelse för styrelsens arbete och då särskilt bakgrunden till styrelsens beslut om att föreningen inte ska medverka till sjösättning av båtar beträffande vilka intyg om att båten är fri från TBT saknas. Redogörelsen ska belysa varför klubbens styrelse haft rätt att fatta det aktuella beslutet och på vilket sätt detta har skett."

 

I regeringsärendet har jag informerat departementet om den intressanta rapporten "Tillförlitlighet av XRF-mätningar på båtbottnar" (se bilaga). 

Tillförlitlighet_av_XRF-mätningar_på_båtbottnar_ID13906_sign_(1).pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vad glada och nöjda de ideelt arbetande personerna i båtklubbsstyrelsen måste vara med att du valt att vara medlem i just den båtklubben, som ger dem extraarbete. Säkert lika nöjd jag är som skattebetalare och medborgare över att du använder vårt rättsystem till att få behålla ett hormonstörande ämne som varit förbjudet att ha på båtbottnar sedan 2008 på sin botten han är för lat, för snål och för envis att åtgärda. 
 

Varför valde du att xrf-mäta din båt om du anser metoden opålitlig? Varför ordnade du inte med ett skrapprov och labb-analys? 
 

Hoppas du aldrig mer får sjösätta din båt, det vore rätt åt dig. Ett passande straff. 

 • Like 5

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minuter sedan skrev Peter_K:

Varför valde du att xrf-mäta din båt om du anser metoden opålitlig?

Kanske för att få möjlighet visa att de som förespråkar metoden är mer opålitliga än metoden? 😉

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minuter sedan skrev Mellgard:

Kanske för att få möjlighet visa att de som förespråkar metoden är mer opålitliga än metoden? 😉

Intressant. 

Så du har tagit kompletterande prover på din båt som och skickat på labb-analys som referens? Hur skiljde sig resultaten åt..?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Båda rättsärendena är inne i en känslig fas. Så tillsvidare kommenterar jag inte eller svarar på frågor här.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minuter sedan skrev Mellgard:

Båda rättsärendena är inne i en känslig fas. Så tillsvidare kommenterar jag inte eller svarar på frågor här.

Trams. Såklart kan du svara på ifall du även gjort skrapprover. Jag gissar att du inte har det, och därför undviker att svara på frågan. 

 • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
51 minuter sedan skrev Mellgard:

Båda rättsärendena är inne i en känslig fas. Så tillsvidare kommenterar jag inte eller svarar på frågor här.

Svammel  som vanligt,  du har inga svar.

Du kommer aldrig att få rätt lilla gubben det är sen länge ett konstaterat fakta.

Börjar faktiskt luta åt att alltihopa är fejkat för att du njuter av att tjafsa som en hungrig treåring i denna tråd.

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
 • Create New...