Jump to content
Saturday 10 April 2021
Mellgard

Funderingar kring TBT (tributyltenn)

Recommended Posts

Av länken närmast nedan förstås att Transportstyrelsen ansvarar för tillsynen av efterlevnad av AFS-förordningen, och därvid kan ombesörja "fysisk inspektion av båten, då vi testar om TBT förekommer på skrovet".  Likväl pressar miljöförvaltningar och i nästa steg styrelser i båtklubbar oss ägare till äldre fritidsbåtar att bekosta mätning av TBT på våra båtar genom helt utomstående. Dessutom mätningar medelst en bristfällig metod.   
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/vad-gor-transportstyrelsen/ 

 

Angående AFS-förordningen har Tomas Sörensen gjort en utredning som i sammanfattning blivit införd på undanskymd plats i nätupplagan av Båtliv. 
https://www.batliv.se/2019/12/03/alla-julklappar-ar-inte-lika-roliga-att-fa/#comment-9606   

 

Det förtjänar understrykas att det inte är Transportstyrelsen eller annan myndighet eller förvaltning som har tolkningsföreträde vad gäller AFS-förordningen. Utan det har domstolar, och dessa har att förhålla sig till vad som står i förarbetena till förordningen. Vidare tillåts nog inte tolkningar som är mer ingripande än som erfordras för att uppnå syftet med förordningen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bottenfärger innehållande TBT togs bort från den brittiska marknaden 1987, två år före Sverige. Att sluta använda TBT var tydligen allt som behövdes för att ostronodlingarna skulle återhämta sig. Någon borttagning av bottenfärg med rester av TBT behövdes inte.

 

"The most marked decrease in concentrations of TBT in oysters and mussels occurred in 1987–1988, following the 1987 ban on the use of TBT-based paints on small boats and mariculture equipment. As the concentrations of TBT in oyster tissues had decreased there has been improvement in oyster growth in terms of both meat production and growth of thin (i.e. normally shaped) shells. Oysters with a normal shell shape can now be grown in five of the six estuaries which were monitored". 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0141113691900368  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Geschäftet med TBT-mätning på äldre båtar upphör nog först när ett rättsfall avgjorts. Under mellantiden kan båtägare som fått anmärkning måla på en spärrfärg.  Om de så vill.

 

Morarnas Båtklubb skriver

"Godkända åtgärder:
Färgen skall antingen avlägsnas eller täckas in.
Det finns godkända täckfärger som kapslar in TBT-läckaget. Men dessa är inte utan problem. Om ni målar med en sådan kan ni inte utnyttja båttvätten då det finns risk att ni skadar det tunna ytskiktet. Ni måste också noggrant bättra eventuella skador varje år. Slutligen så är den här metoden ytterst ett sätt att flytta fram saneringen några år. Förr eller senare måste ändå båten åtgärdas på ett mer slutgiltigt vis. Men det kan vara en metod för båtar som närmar sig skrotning eller för en båtägare som inte tänker ha båten kvar mer än ett par år och hellre skjuter över ansvaret till nästa ägare. Eller brist på tid att åtgärda båten i år. Metoden är ändå godkänd och fullt användbar".
https://wp.morarna.se/medlemsinformation/regler-for-hantering-av-batbottnar-innehallande-tbt/ 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu har du skrivit sju inlägg utan att någon svarat eller kommenterat så jag tänkte att du kunde få ett inlägg av mig. 🙂

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev Mellgard:

Morarnas Båtklubb skriver

Klubben har ändrat reglerna efter det du citerade skrevs 2019. Det är Skärgårdsstiftelsen som trycker på, och klubbens mark ligger på ett naturreservat.
Så här står det nu på hemsidan:

”I nuläget är det dock oklart om de spärrfärger som finns för fritidsbåtar verkligen är effektiva mot TBT-läckage.

 

Båtar som inte uppfyller ovanstående krav är automatiskt belagda med nyttjandeförbud.”

https://wp.morarna.se/morarnas-batklubb/miljo/nya-krav-pa-forekomst-av-tributyltenn-tbt/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Undrar var 1998 kommer ifrån? Är det inte 1989 de menar? Eller hände det nåt 1998 m a p bottenfärg som jag missat. OBS detta är ingen sarkasm eller så utan en ärlig fråga.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minuter sedan skrev segelbagaren:

Undrar var 1998 kommer ifrån? Är det inte 1989 de menar? Eller hände det nåt 1998 m a p bottenfärg som jag missat. OBS detta är ingen sarkasm eller så utan en ärlig fråga.

Kanske vill man ha lite marginal till 1993 när färgen totalförbjöds.

Vi båtägare tenderar att vilja töja gränserna lite extra när det gäller bottenfärg.

 

Jag hade fö. troligen en TBT-färg som jag målade på någon gång på 70-talet och den funkade utmärkt i 15 - 20 år utan ny målning.

Inget växte ens där färgen var avskavd.

"Det är en makalös manick."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vi måste skrapa av ett färgprov och skicka på analys för 525 kr. Om det då finns TBT är vi skyldiga att sanera våra båtar. Hur mycker kan det kosta?

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minuter sedan skrev Bjorns_snipa:

Vi måste skrapa av ett färgprov och skicka på analys för 525 kr. Om det då finns TBT är vi skyldiga att sanera våra båtar. Hur mycker kan det kosta?

Tja... om du lämnar bort arbetet kan det säkert kosta en slant. Jag köpte billig slipmaskin och en dammsugare och en massa slippapper för en tusenlapp kanske, och sedan blev det många kvällars arbete. Efter det epoxybehandling. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timmar sedan skrev Bjorns_snipa:

Vi måste skrapa av ett färgprov och skicka på analys för 525 kr. Om det då finns TBT är vi skyldiga att sanera våra båtar. Hur mycker kan det kosta?

Nästan vad som helst...

 

En båtgranne skrapade sin 40 fots segelbåt på fyra kvällar (16 timmar).

 

Vi lät blästra vår 32-fotsbåt för 5 000:- kronor, men jag hade offerter på 15 000:- kronor också.

 

Spackling och epoxibehandling efter blästringen kostade 4 000:- kronor i material.

 

Läs mera här om vårt arbete.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Använder yrkessjöfarten fortfarande tbt eller vad är det i "fartygsfärg"?
Frågar åt en kompis.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det säljs fortfarande TBT-färg i vissa länder i världen. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minuter sedan skrev BSven:

Använder yrkessjöfarten fortfarande tbt eller vad är det i "fartygsfärg"?
Frågar åt en kompis.

Din kompis kan ju fråga Åsa Romson, hon kanske vet? 🙃

Share this post


Link to post
Share on other sites

Min kompis lät en svensk firma för runt 15 år sedan blästra och epoxibahandla hans båt.
Firman sålde honom även "bottenfärg för fartyg" som de sade "skall hålla fyra år i tropikerna utan ommålning". De nämnde något om arsenik och han har inte behövt måla om efter tio år i Östersjön säger han...

Share this post


Link to post
Share on other sites
2020-10-01 vid 15:32 skrev Peter_K:

Klubben har ändrat reglerna efter det du citerade skrevs 2019. Det är Skärgårdsstiftelsen som trycker på, och klubbens mark ligger på ett naturreservat.
Så här står det nu på hemsidan:

”I nuläget är det dock oklart om de spärrfärger som finns för fritidsbåtar verkligen är effektiva mot TBT-läckage.

 

Båtar som inte uppfyller ovanstående krav är automatiskt belagda med nyttjandeförbud.”

https://wp.morarna.se/morarnas-batklubb/miljo/nya-krav-pa-forekomst-av-tributyltenn-tbt/

Tack för intressant information.

I länken står "I samtliga dessa fall meddelar vi också medlemmen att båten enligt lag är belagd med nyttjandeförbud".  Det där med "enligt lag" låter ju betryggande, eller inte.

 

Ett tomt hot för det finns ingen lagregel om nyttjandeförbud för båtar med rester av TBT.  Sådana här hot kan dock få rättsliga följder. Styrelsen i båtklubben har kanske öppnat sig för en stämning om rättsstridigt tvång?  Eller kanske är det en "miljösamordnare" i båtklubben som tagit ut svängarna utan att informera sin styrelse. Sådant har jag sett exempel på. 

 

Påståendet att det "i nuläget är oklart om de spärrfärger som finns för fritidsbåtar verkligen är effektiva mot TBT-läckage" är förstås falskt. För orsaken till att det på en del äldre fritidsbåtar ännu 30 år efteråt finns kvar rester av TBT är att de vanliga bottenfärgerna fungerar som effektiv spärr. TBT är en stor, spretig och lipofil molekyl som knappast vandrar omkring i en matris av bottenfärg.

 

En uppgift för marinbiologer kunde vara att i fritidsbåtshamnar mäta mängden TBT som årligen sönderfaller till för det marina livet oskadliga ämnen. Samt mäta och jämföra med mängden TBT som eventuellt läcker ut från äldre båtar i hamnarna. Om den sistnämnda mängden är mindre finns väl inget kvarstående problem med TBT?  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Personligen bryr jag mig väldigt lite i frågan om TBT då jag - som jag skrivit - har tagit bort all färg, men tycker rätt skall vara rätt när du länkar till info hos en båtklubb. 
 

Jag tycker det är en bra idé du kommer med kring marinbiologers arbete. Frågan är - vem tycker du skall betala deras arbete, vill du själv göra det..?

 

Jag undrar också om ditt påstående hur TBT beter sig bakom lager av bottenfärg - är det något du faktiskt kan bevisa, eller är det enbart ett påstående från din sida..?
 

Jag är också övertygad om att om du lagt samma tid på att ta bort din gamla bottenfärg på din båt som du lagt på att argumentera kring varför du skall slippa göra det hade det första alternativet varit en mindre arbetsinsats än det andra. 

Edited by Peter_K

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 timmar sedan skrev Peter_K:

... men tycker rätt skall vara rätt när du länkar till info hos en båtklubb. 

Om du klickar på den angivna länken ser du att jag återgett innehållet korrekt. Att båtklubben senare lämnat motstridande information i en annan länk är inte mitt ansvar. 

 

Den motstridande informationen innebär vad jag förstår att Morarnas båtklubb för sin medlemskader upphävt den internationella AFS-förordningens stadgande 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/afs-forordningen/  att "eller så måste de vara täckta med en beläggning som utgör en spärr för sådana föreningar som läcker ut från det förbjudna antifoulingsystemet.” Det upphävandet överlever nog inte en domstolsprövning. Båtklubbar bör avstå från att försöka införa egna miljölagar och straffsanktioner.    

 

5 timmar sedan skrev Peter_K:

Jag tycker det är en bra idé du kommer med kring marinbiologers arbete. Frågan är - vem tycker du skall betala deras arbete, vill du själv göra det..?

Arbetet är utfört utomlands och jag har tidigare i tråden refererat till det så här  
"OSPAR är en europeisk maritim miljöorganisation av större tyngd än svenska miljöförvaltningar, transportstyrelse, båtunion (SBU) med flera. Svenska västkusten faller inom deras täckningsområde.
https://www.ospar.org/about 
Ser inte någonstans i OSPAR-rapporter någon antydan om att rester av TBT på fritidsbåtar skulle utgöra en hälsofara eller miljöfara. Googla OSPAR i kombination med TBT och läs rapporterna.

"Almost a decade after the use of organotins was prohibited in antifouling paints on ships, concentrations detected in marine sediments have fallen considerably, and are often below the limit of detection. As a result, only a few countries continue to monitor organotin in sediment".   
https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/intermediate-assessment-2017/pressures-human-activities/contaminants/organotin-sediment/   

 

5 timmar sedan skrev Peter_K:

Jag undrar också om ditt påstående hur TBT beter sig bakom lager av bottenfärg - är det något du faktiskt kan bevisa, eller är det enbart ett påstående från din sida..? 

I en inlaga till Transportstyrelsen skrev jag  
"Patenthavarna Brita Eklund, Lennart Lundgren och Erik Ytreberg samt en ytterligare person skriver i en vetenskaplig rapport att "The XRF data show that when tin is detected, it is most likely present in coatings close to the hull with several layers of other coatings on top. Thus, leaching of OT compounds from the hull into the water is presumed to be negligible. The risk for environmental impacts arises during maintenance work such as scraping, blasting and high pressure hosing activities." http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A953049&dswid=-6350 (se sammandraget). De utgår alltså från att utläckning av TBT kan man bortse från när det finns flera lager TBT-fri bottenfärg utanpå. Men förtiger detta i sin marknadsföring."

("Negligible" betyder försumbar) 

 

5 timmar sedan skrev Peter_K:

Jag är också övertygad om att om du lagt samma tid på att ta bort din gamla bottenfärg på din båt som du lagt på att argumentera kring varför du skall slippa göra det hade det första alternativet varit en mindre arbetsinsats än det andra. 

 

"Never let them know what you're thinking"  🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag skall vara väldigt tydlig. 
Jag har stenkoll på vad som gäller i Morarnas Båtklubb då jag har min båt där sedan snart 20 år. Jag sitter inte i styrelsen, jag deltar inte i miljöarbetet - men jag vet vilka regler som gäller, och det är de jag länkade till. 
De som trycker på om att ta bort TBT är INTE klubben, utan markägaren som är Skärgårdsstiftelsen. Klubben ligger på ett naturreservat. 
 

Vad gäller att SBU skall betala för dessa mätningar du vill ha, dvs i förlängningen vi medlemmar i SBU-anslutna klubbar känns inte intressant för min del. 
Tycker det är en dålig idé. 
Vill du gå vidare med detta, får du nog betala ur egen ficka. 
 

När du skriver att läckage inte förekommer genom flera lager bottenfärg stämmer inte riktigt.
I ditt citat framgår att ett inte obetydande läckage förekommer vid t ex tvätt med högtryckstvätt av botten, vilket förekommer väldigt frekvent på alla uppläggningsplatser. Du har heller inte visat mätningar eller experiment att bottenfärg skulle hindra läckage av TBT. 
Dvs, du kill-gissar bara. 
Du får nog ta fram riktiga bevis i stället för resonemang om du vill komma någonstans. 
 

...we all know what you are thinking 😊

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Peter_K:

Jag skall vara väldigt tydlig. 
Jag har stenkoll på vad som gäller i Morarnas Båtklubb då jag har min båt där sedan snart 20 år. Jag sitter inte i styrelsen, jag deltar inte i miljöarbetet - men jag vet vilka regler som gäller, och det är de jag länkade till. 
De som trycker på om att ta bort TBT är INTE klubben, utan markägaren som är Skärgårdsstiftelsen. Klubben ligger på ett naturreservat. 

 

Om du har stenkoll på Morarnas Båtklubb så kanske jag kan få se hur Skärgårdsstiftelsens påstådda önskemål om borttagning av TBT är formulerat?     

 

2 timmar sedan skrev Peter_K:

Vad gäller att SBU skall betala för dessa mätningar du vill ha, dvs i förlängningen vi medlemmar i SBU-anslutna klubbar känns inte intressant för min del. 
Tycker det är en dålig idé. 
Vill du gå vidare med detta, får du nog betala ur egen ficka. 

 

Kan inte påminna mig någonsin ha tänkt eller framfört tanken att SBU (= Svenska Båtunionen) skulle bekosta något slags undersökningar kring TBT. Mina litteraturundersökningar har tillräcklig bärkraft.

 

2 timmar sedan skrev Peter_K:

I ditt citat framgår att ett inte obetydande läckage förekommer vid t ex tvätt med högtryckstvätt av botten, vilket förekommer väldigt frekvent på alla uppläggningsplatser.

 

De flesta båtklubbar tillåter inte högtryckstvätt på uppläggningsplatsen, i synnerhet inte på båtbottnar med självpolerande färg. Därmed ingen spridning av rest-TBT till omgivningen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kraven som Skärgårdsstiftelsen ställer finns i länken jag la in till MBK’s hemsida. Andra klubbar på Gålö har fått samma krav, vilket bl a framgår på grannklubben Oxnös hemsida. 
https://www.oxnobatforening.se/2019/04/28/angaende-batar-med-tbt-och-sjosattning/

Har du vidare frågor om detta, rekommenderar jag att du tar dem med Skärgårdsstiftelsen. Det är de som ställer kraven på klubbarna som arrenderar. 
 

OK, om inte du menade att SBU skall bekosta marinbiologernas arbete med provtagning och utredning - vem/vilka tycker du skall bekosta det?

 

Jag är ledsen. Men. Din litteraturundersökning saknar helt värde kring att TBT skulle vara ofarligt eller att bottenfärg skulle vara fungerande spärrskikt. Det finns inga vetenskapliga studier, bara obekräftade teorier. 
 

Jag känner inte till några klubbar som har förbud mot högtryckstvättning, kan du ge exempel?

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minuter sedan skrev Peter_K:

Har du vidare frågor om detta, rekommenderar jag att du tar dem med Skärgårdsstiftelsen. Det är de som ställer kraven på klubbarna som arrenderar. 

 

Är stödmedlem i Skärgårdsstiftelsen och skall ta kontakt med dem i ärendet. 

 

22 minuter sedan skrev Peter_K:

OK, om inte du menade att SBU skall bekosta marinbiologernas arbete med provtagning och utredning - vem/vilka tycker du skall bekosta det?

 

Har ingen åsikt om marinbiologers anslagsäskanden för sin forskning.    

 

29 minuter sedan skrev Peter_K:

Jag känner inte till några klubbar som har förbud mot högtryckstvättning, kan du ge exempel?

 

"Det är inte längre tillåtet att högtryckstvätta båtbottnar målade med antifoulingfärg på oskyddad mark. Sådan tvättning får endast ske över en spolplatta med reningsanläggning".
https://www.lidingobf.se/index.php/miljoe 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 timmar sedan skrev Mellgard:

Har ingen åsikt om marinbiologers anslagsäskanden för sin forskning.    

Det var den här forskningen jag talar om. 
Det är du själv som föreslår den. 
Vem/vilka anser du skall bekosta den?

3EBC9E75-439E-4334-BC31-B110874B0470.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites
2020-10-04 vid 17:03 skrev Mellgard:

En uppgift för marinbiologer kunde vara att i fritidsbåtshamnar mäta mängden TBT som årligen sönderfaller till för det marina livet oskadliga ämnen. Samt mäta och jämföra med mängden TBT som eventuellt läcker ut från äldre båtar i hamnarna. Om den sistnämnda mängden är mindre finns väl inget kvarstående problem med TBT?  

 

2020-10-04 vid 17:22 skrev Peter_K:

Jag tycker det är en bra idé du kommer med kring marinbiologers arbete. Frågan är - vem tycker du skall betala deras arbete, vill du själv göra det..?

 

Fast jag tycker ju att idén var dålig, och den var oavsiktligt lite lurig. 😀

För det finns inget behov av att mäta mängden TBT som eventuellt läcker ut från äldre båtar i hamnarna. Det räcker att mäta i sedimenten och konstatera att restmängden TBT minskar år från år. Sådana mätningar görs, även här i landet. Men de blir mindre och mindre intressanta för mätresultaten har under lång tid blivit som förväntat. Som jag återgav ovan från OSPAR
"Almost a decade after the use of organotins was prohibited in antifouling paints on ships, concentrations detected in marine sediments have fallen considerably, and are often below the limit of detection. As a result, only a few countries continue to monitor organotin in sediment". 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minuter sedan skrev Mellgard:

- - -

För det finns inget behov av att mäta mängden TBT som eventuellt läcker ut från äldre båtar i hamnarna. Det räcker att mäta i sedimenten och konstatera att restmängden TBT minskar år från år. Sådana mätningar görs, även här i landet. Men de blir mindre och mindre intressanta för mätresultaten har under lång tid blivit som förväntat.

- - -

SXK har gjort mätningar av bottenfärgs-rester i vatten o sediment i hamnar på Västkusten och kommit fram till samma slutsats. Efter två års analyserande efter TBT så slutade de leta eftersom de inte hittade några TBT-rester i sedimenten.

 

Undersökningen o testresultaten finns att läsa här

https://pakryss.se/analyser-av-vattnet-i-vastkusthamnar-genomforda/

 

Jag är inte själv påverkad av TBT-debatten för min båt är yngre än TBT-förbudet, men jag håller med Mellgard om att det är lite av en häxprocess över jakten på gamla TBT-rester.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Å andra sidan kan ju minskningen bero på att båtägarna sanerar sina båtar, liksom..? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Peter_K:

Å andra sidan kan ju minskningen bero på att båtägarna sanerar sina båtar, liksom..? 

 

"Forbudet for mindre båter hadde liten effekt alene, men da TBT ble forbudt for større båter og til slutt ble totalforbudt, viste overvåkingen en markant nedgang mot et nullnivå".
https://www.aftenposten.no/viten/i/qLrlRg/50-aar-med-kjoennsforstyrrede-snegler-fra-miljoeproblem-til-gladsak 

 

Nedgången mot nollnivå i Norge kanske berodde på att inga "saneringar" genomförts där?  😉 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minut sedan skrev Mellgard:

 

"Forbudet for mindre båter hadde liten effekt alene, men da TBT ble forbudt for større båter og til slutt ble totalforbudt, viste overvåkingen en markant nedgang mot et nullnivå".
https://www.aftenposten.no/viten/i/qLrlRg/50-aar-med-kjoennsforstyrrede-snegler-fra-miljoeproblem-til-gladsak 

 

Nedgången mot nollnivå i Norge kanske berodde på att inga "saneringar" genomförts där?  😉 

Jag tog inte bort min färg av miljöskäl, utan för att botten såg ut som skit vilket påverkade båtens seglingsegenskaper. Såklart gjorde jag arbetet miljömässigt rätt. 
 

Varför tror du att alla har kvar sin 30 år gamla bottenfärg i Norge..?

Edited by Peter_K

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minuter sedan skrev Peter_K:

... alla har kvar sin 30 år gamla bottenfärg i Norge..

"Källa på det", som det brukar stå på flashbacks forum. 

Enligt min erfarenhet fungerar en vanlig självpolerande svensk västkustfärg alldeles utmärkt i Norge. Min Comfort 30 fick övervintra i vattnet i Lofoten för sju år sedan. Båtbottnen var fri från havstulpaner då jag landsatte båten på Södertörn året därpå.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 timmar sedan skrev Mellgard:

"Källa på det", som det brukar stå på flashbacks forum. 

Enligt min erfarenhet fungerar en vanlig självpolerande svensk västkustfärg alldeles utmärkt i Norge. Min Comfort 30 fick övervintra i vattnet i Lofoten för sju år sedan. Båtbottnen var fri från havstulpaner då jag landsatte båten på Södertörn året därpå.

Du får nog läsa igen vad jag skrev. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2020-04-20 vid 16:13 skrev Mellgard:

TBT  "kan närmast jämföras med dioxin när det gäller inverkan på djur och människor"  och  "ungefär 100 gånger farligare än DDT".

...det blir ju så himla märkligt när man klipper bort vissa ord i citeringarna 😉

Dessutom är det jävligt omoget.

Edited by Peter_K

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy