Jump to content
Thursday 09 December 2021
Mellgard

Funderingar kring TBT (tributyltenn)

Recommended Posts

2 timmar sedan skrev Mellgard:

Funderar på att hävda att preskriptionstiden måste ha löpt ut. Förbudet infördes 2008 och jag fick inget föreläggande förrän 2021.

N E J ! !

Det såg ju så lovande ut nyss.

3 timmar sedan skrev Mellgard:

Jag ska väl också sätta igång och skrapa så småningom.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minuter sedan skrev Mackey:

N E J ! !

Det såg ju så lovande ut nyss.

 

Ser dessutom möjligheter att spela ut båtklubben mot Transportstyrelsen. För varför ska jag sanera en båt som legat stabilt på land i snart ett år nu och kanske också nästa år? Om båtklubben fortsatt får som de vill med sitt krav på intyg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

I vitesföreläggandet står "Enligt 4 kap. 9 § FÅFF får svenska fartyg inte användas till sjöfart om de inte i fråga om konstruktion, utrustning och drift uppfyller föreskrifter som har meddelats med stöd av 1 § eller som följer av av förordning (EG) nr 782/2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg."

 

Kanske ska göra det enkelt för Regeringen den här gången. För jag använder inte fartyget till sjöfart. 

 

Fartyget ligger på land. Se bild från 29 september. Det är båten närmast nere till höger. Båten är sedan i går täckt med ställning och presenning inför vintern.    

 

Enda användning jag haft av båten i år är att jag sov i den några timmar på morgonen den 17 september. Efter att ha gått nattvakt på båtklubben. Det var trivsamt att sova i båten.
 

Hamnen.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minuter sedan skrev Mellgard:

Enda användning jag haft av båten i år är att jag sov i den några timmar på morgonen den 17 september. Efter att ha gått nattvakt på båtklubben. Det var trivsamt att sova i båten.

 

Hamnen.JPG

Grattis, du är därmed mannen som har tagit benämningen "bryggseglare" till en ny nivå och härmed är det dags att mynta uttrycket "vaggseglare".

  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Faderullan:

Grattis, du är därmed mannen som har tagit benämningen "bryggseglare" till en ny nivå och härmed är det dags att mynta uttrycket "vaggseglare".

Jag har lärt mig att det är ännu trivsammare att ligga nånstans ute i skärgården och sova i båten, men jag kan ha fel, det har hänt förr men jag minns inte när?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Faderullan:

Grattis, du är därmed mannen som har tagit benämningen "bryggseglare" till en ny nivå och härmed är det dags att mynta uttrycket "vaggseglare".

Jag hoppas klubben har eller inför samma system som mina klubbar har. Sjösätts inte båten på tre år så dubblas uppställningavgiften varje kommande år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev excel319:

Jag hoppas klubben har eller inför samma system som mina klubbar har. Sjösätts inte båten på tre år så dubblas uppställningavgiften varje kommande år.

Den klubben lär nog utesluta Mellgard innan det har gått så långt som flera år till.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
2021-10-01 vid 12:52 skrev Boanjohan:

Numera är det i princip slutbråkat (förutom vissa uppenbara undantag)  eftersom det verkar som 2020-12-31 var deadline för många båtklubbar att för sin kommun intyga att man är TBT-fri.

Verkar inte stämma. Varför skulle det falla på båtklubbar att inom en tidsfrist intyga att man är TBT-fri? Något som exempelvis inte min båtklubb kan intyga.

 

Kraven eller de påstådda kraven från kommuner skiftar. Ett exempel här på krav på en båtklubb med hemmahamn i Mälaren. 

 

"Kravet från kommunen är att inga båtar med biocidfärger får sjösättas på klubben från och med säsongen 2022."
https://www.batliv.se/wp-content/uploads/2021/03/XRF-mätning-Upplands-Väsby-Båtsällskap-Båtliv-2-21.pdf 

 

Något sådant krav finns inte i min kommun, Botkyrka kommun. Åtminstone inte mot min båtklubb som har hamn i saltsjön (Kaggfjärden).

 

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

Något sådant krav finns inte i min kommun, Botkyrka kommun. Åtminstone inte mot min båtklubb som har hamn i saltsjön (Kaggfjärden).

Det stämmer, det ensa kravet jag kan hitta är dessa nedan, men det var ju mer än två år sedan denna inspektionsrapport skrevs..

Det kan ju kommit andra krav från kommunen eller annan myndighet sedan dess.

 

Miljöenheten anser att båtklubben behöver utreda vilka båtar som har båtbottenfärger innehållande TBT. Detta bör göras genom att mäta TBT med exempelvis skrapprov eller XRF på båtar som är äldre än 1995. För båtar med båtbottenfärger innehållande TBT bör det även finnas en plan för sanering av dessa båtbottnar. Som rådgivande referensvärde för sanering av båtar med TBT kan användas en tennhalt på ≥ 100 μg/cm2 (vid XRF mätning).

 

Tid för åtgärder Ovanstående brister ska vara åtgärdade senast den 20 juni 2019.

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minuter sedan skrev Mackey:

Det stämmer, det enda kravet jag kan hitta är dessa nedan, men det var ju mer än två år sedan denna inspektionsrapport skrevs..

Det kan ju kommit andra krav från kommunen eller annan myndighet sedan dess. ....

 

I inspektionsrapporten stod också, under Brister att åtgärda
"Skicka in uppdaterade miljöhandlingsplaner och –policy när de är antagna av medlemmarna. Det bör i dessa framgå hur båtklubben ska utreda och hantera båtar som har kvar bottenfärger innehållande TBT".


Medlemmarna blev dock aldrig tillfrågade, varken då eller i andra miljöärenden. Inte heller då man från klubbstyrelsens sida började kräva färgborttagning. 

 

I juli 2020 ställde jag en fråga till den miljöinspektör som sköter kontakten med Grödinge båtklubb. 
"Klubbstyrelsen har nyligen informerat medlemmarna om ett beslut om TBT-mätning. Det står där inledningsvis att "Inom Botkyrka kommun får båtar med rester av TBT ej sjösättas fr.o.m. 2021". Önskar information från Botkyrka kommuns miljöenhet angående detta påstådda kommunala beslut."

 

Fick svaret

"Det finns inget sådant kommunalt beslut. Dock så är båtbottenfärger innehållande ämnet tributyltenn (TBT) förbjudna i Sverige för alla fritidsbåtar. Miljöenheten har därför ansett att båtklubben behöver utreda vilka båtar som har båtbottenfärger innehållande TBT. Båtklubben behöver i och med det ha en handlingsplan som beskriver hur utfasning av båtbottenfärg innehållandes TBT ska ske."

 

Hade kommunens miljöenhet senare kommit med utökade önskemål hade jag med säkerhet fått information om det. För jag håller löpande kontakt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

För att ha ryggen fri tänkte jag skaffa industridammsugare, Proscraper, presenning  och skyddsmask. Samt bjuda in media till "show" i december. Gamling (78)  tvingas ta bort all bottenfärg på sin båt för att slippa betala 100 000 kr till myndigheten Transportstyrelsen. 

 

Lämplig dammsugare att rekommendera?

Share this post


Link to post
Share on other sites
48 minuter sedan skrev Mellgard:

Gamling (78)  tvingas ta bort all bottenfärg på sin båt för att slippa betala 100 000 kr till myndigheten Transportstyrelsen. 

Ange här vilka medier du bjuder in, så kan vi skicka länken till den här tråden till dem 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minuter sedan skrev Peter_K:

Ange här vilka medier du bjuder in, så kan vi skicka länken till den här tråden till dem 🙂

Då skulle de kanske tappa intresset. Många "energitjuvar" härjar här.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vanlig grovdamsugare med stor dammsugarpåse i funkar fint. Jag hade tillgång till en Kärscher som var bra. Man kopplade in elverktyget i dammsugaren så startade dammsugaren automatiskt när man startade elverktyget.

 

Jag skrapade dock manuellt men slipade innan målning. Jag penslade på Lefant paint remover och lade på täckplast ovanpå för att det inte skulle torka och sen väntade jag 4 timmar. Det gick bra!
 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Mellgard:

För att ha ryggen fri tänkte jag skaffa industridammsugare, Proscraper, presenning  och skyddsmask. Samt bjuda in media till "show" i december. Gamling (78)  tvingas ta bort all bottenfärg på sin båt för att slippa betala 100 000 kr till myndigheten 

Med facit I hand kunde gamlingen gjort det både som 68-årig, kanske rentav med en 58-årigs energi. Bottenfärgen i fråga var på tapeten som miljöfarlig redan i slutet av nittiotalet. Fast i efterklokhetens universitet är vi alla professorer....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kan någon hjälpa mig förstå varför personer som lämnar falska uppgifter skriver i den här tråden? Handlar det kanske om affärsintressen eller försök till friskrivning från ansvar?

 

Bottenfärger för fritidsbåtar och innehållande tennorganiska föreningar fick försäljningsförbud här i landet 1989. I Frankrike kom förbudet några år tidigare.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969700005106 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
2 timmar sedan skrev Mellgard:

Då skulle de kanske tappa intresset. Många "energitjuvar" härjar här.

Ja, om de läser hur du beter dig och uttrycker dig mot din båtklubb, mot myndigheter samt mot andra som skriver här så lär de tappa intresset, ja. 

Edited by Peter_K

Share this post


Link to post
Share on other sites
48 minuter sedan skrev Mellgard:

Kan någon hjälpa mig förstå varför personer som lämnar falska uppgifter skriver i den här tråden?

Vad avser du med ”falska uppgifter”..?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Peter_K:

Vad avser du med ”falska uppgifter”..?

En gissning bara.

Alla uppgifter som inte TS håller med om.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 timmar sedan skrev Mellgard:

För att ha ryggen fri tänkte jag skaffa industridammsugare, Proscraper, presenning  och skyddsmask. Samt bjuda in media till "show" i december. Gamling (78)  tvingas ta bort all bottenfärg på sin båt för att slippa betala 100 000 kr till myndigheten Transportstyrelsen. 

 

Lämplig dammsugare att rekommendera?

Rekommenderar dig en dammsugare för dammklass H förslagsvis en festool med rätt klass på  filter och påsar, kostar från ca 12 000:- . Låg värdeminskning och eftertraktad på beg marknaden ett fynd ur det perspektivet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
17 minuter sedan skrev Lasker:

Rekommenderar dig en dammsugare för dammklass H förslagsvis en festool med rätt klass på  filter och påsar, kostar från ca 12 000:- . Låg värdeminskning och eftertraktad på beg marknaden ett fynd ur det perspektivet.

Trots allt kanske klyftigare att hyra grejerna om man slipar botten ren vart fjärde decennium ungefär. Vilken byggverkygsuthyrare som helst har säkert lämpliga grejer. Brukar inte vara särskilt dyrt för ett veckoslut.

Edited by Faderullan

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
15 timmar sedan skrev Boanjohan:

Vanlig grovdammsugare med stor dammsugarpåse i funkar fint. Jag hade tillgång till en Kärcher som var bra. 

Tack!  Kärcher WD4 Premium är tydligen en som rekommenderas vid skrapning eller slipning av bottenfärg. 

 

"I stället gav en mer avancerad dammsugare med dammsugarpåse och HEPA-filter (typ Kärcher WD4 Premium, fler fabrikat finns) ett fungerande arbete utan läckage. Dammsugarpåsen underlättar även omhändertagandet av slipdamm som farligt avfall."
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1540418/FULLTEXT02.pdf (sid 15-16) 

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om du berätter för en uthyrningsfirma vad du ska göra så vet de i 99 fall av 100 vad du bör ha för dammsugare och vilka filter du bör ha.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 timmar sedan skrev Faderullan:

Trots allt kanske klyftigare att hyra grejerna om man slipar botten ren vart fjärde decennium ungefär. Vilken byggverkygsuthyrare som helst har säkert lämpliga grejer. Brukar inte vara särskilt dyrt för ett veckoslut.

Ja det har du rätt i att hyra är smartare om det är ett engångsjobb. Frågan är väl snarast om det räcker med ett veckoslut  med tanke på att Mellgard valt att älta  sin bottenfärgs bevarande i huvudet i 1,5 år istället för att lägga nån vecka på att åtgärda problemet alternativt pröjsa för att låta nån göra det. Han kanske behöver älta vilken dammsugare som är godkänd eller felaktigt förbjuden  i nåt år eller två till ingen nytta ;)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 timmar sedan skrev Lasker:

Han kanske behöver älta vilken dammsugare som är godkänd eller felaktigt förbjuden  i nåt år eller två till ingen nytta ;)

Om jag minns rätt var det inte enbart bruksanvisningen som kom med hemleverans (Best) från NetOnNet kl 20.50 i går. 

Bruksanvisning.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Den Comfort 30 "Marlina" jag inhandlade i juni 1990 var då sjösatt och jag hade inte sett den på land. Ägaren rekommenderade att jag fortsatte att årligen bottenmåla båten med självpolerande färg av märket International, inköpt från firma Byggplats och Båtprylar i Segeltorp (senare SeaSea).

 

Jag följde rekommendationen men har på senare år gått över till att använda färg från Jotun.

 

Därmed anser jag mig kunna intyga att jag aldrig påfört någon TBT-innehållande bottenfärg. För de togs bort från marknaden 1989 och min första bottenmålning med då inköpt färg gjordes 1991.

 

Ser att Svenska Båtunionen vill "Motverka alla förslag som kan anses orimliga, ineffektiva eller omöjliga att efterleva och därigenom förhindrar våra möjligheter att utöva båtliv."
https://batunionen.se/wp-content/uploads/2020/01/sbu-tycker.pdf (sid 2)
      
Då kanske jag kan vända mig till SBU för att få hjälp att överklaga Transportstyrelsens beslut från 2021-09-30 att bötfälla mig med 100 000 kronor om jag inte inom tre månader tar bort bottenfärgen på min båt?  😉

 

Ingen anledning till oro på SBU. Det är tillåtet att skämta.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det största skämtet i denna soppan är nog du själv Mellgard. Ingen annan än du är ansvarig för vad din båtbotten innehåller.

  • Like 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minuter sedan skrev pseudonym:

 Ingen annan än du är ansvarig för vad din båtbotten innehåller.

Båtklubben ("verksamhetsutövare") anser sig vara ansvarig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev Mellgard:

Båtklubben ("verksamhetsutövare") anser sig vara ansvarig.

Nja, de är ansvariga att hantera de båtar inom sin klubb som har TBT i sin bottenfärg, t.ex. kräva mätning, låta utföra mätning, vägra sjösätta, kräva sanering, utesluta medlem eller annan lämplig åtgärd som klubben finner lämplig.

 

Det är fortsatt du som är ansvarig för vad som finns på din botten, oavsett vem som målat dit det och när det målades dit.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
51 minuter sedan skrev Boanjohan:

Nja, de är ansvariga att hantera de båtar inom sin klubb som har TBT i sin bottenfärg ....

Kanske det, men endast inom ramen för klubbens stadgar och stadgeenligt fastställda bestämmelser och föreskrifter.

 

Klubben har ingen rätt att förrätta verkställighet av beslut i ett till mig personligen ställt föreläggande från Transportstyrelsen, i synnerhet inte ett föreläggande som kommer att överklagas och således ännu inte vunnit laga kraft.

 

Det nu aktuella vitesföreläggandet är en fortsättning av det tidigare föreläggandet. Det har getts samma referensnummer TSS 2020-4039 som det förra. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy