Jump to content
Thursday 15 April 2021
Mellgard

Funderingar kring TBT (tributyltenn)

Recommended Posts

52 minuter sedan skrev trewq:

Ena sidan har epoxibehandlat sina båtar med stora kostnader och mycket jobb och vill inte ha gjort det i onödan...

Jag antar att du tror jag tillhör de som inte vill att jag gjort epoxybehandlingen i onödan. Du kunde inte ha mer fel. Det var väldigt nödvändigt, botten såg ut som skit så att ta bort all färg var väldigt nödvändigt, och kölen var full med rost, så epoxybehandlingen behövdes också. 
Jag vet inte ens om det fanns TBT i den bottenfärgen som var på min båt. 
 

Däremot har jag svårt att fatta varför man försöker försvara ett hormonstörande gift, och det med kill-gissningar om att det inte skulle läcka pga ålder och flera andra lager med bottenfärg, trots att det visat i test att inte ens spärr-färger är tillräckligt täta, bara för att man är för lat och/eller för snål för att göra arbetet med att ta bort giftet. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Testa din båt för din hälsas skull - och för miljöns" lyder rubriken.
http://www.happyboat.se/ 

 

Men jag avstår kanske mätning av omsorg om min själsliga hälsa. 😀

För om mätfirmans "uppfinningsrika" kalibrering visar att det kan finnas mer än ett gram tenn per kvadratmeter båtbottenyta kan jag få onödiga kostnader av storleksordningen 25 tkr, och en hel del besvär. Detta som minsta sanktion, genomdriven av okunnig båtklubbsstyrelse. För när det kommer till båtbottenfärger gäller tydligen inga rättsstatliga principer.

 

Företaget Happy Boat är varken auktoriserat eller står under kontroll av myndigheter, eller omfattas av offentlighetsprincipen. Företaget mäter inte heller TBT eller andra tennorganiska föreningar, utan mäter enbart tenn. Mätresultat från det företaget kan rimligen inte ges någon rättsverkan.

 

Som tidigare patentingenjör finner jag kreativiteten hos personerna bakom Happy Boat huvudsakligen bestå i upptäckten att man affärsmässigt kan utnyttja något som ser ut som en brist i lagstiftningen, nämligen den genom Transportstyrelsen spridda föreställningen att AFS-förordningen föreskriver att TBT inte alls får förekomma på båtskrov. "Gold plating" kallas det som Transportstyrelsen håller på med.

 

Jag ser mina numera tjocka skikt av bottenfärg med koppar som en tillgång. Jag lägger ned arbete på glänsande fribord men bryr mig inte om utseendet på båtbottnen. 

 

"Anledningen till de tennorganiska föreningarnas farlighet är deras hormonstörande effekter", skriver Happy Boat.  Men det där trodde jag var avklarat redan genom mitt första inlägg i tråden. Har en gång i tiden arbetat för ett läkemedelsbolag och har kunskaper i toxikologi.

 

Om som vanligt en båt är tillverkad i GRP/polyester behövs ett spärrskikt (epoxy) utanpå gelcoat på båtbottnen för att motverka osmos (plastpest). Det har man vetat i åtminstone 45 år, och min gamla båt verkar ha en sådan spärr.

 

Kan förstå att de som har affärsintressen i båtbottentvättar eller spolplattor ogillar båtar med rester av TBT. För det är genom sådana anordningar som TBT-rester kan spridas till vattenmiljön. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det finns intressanta skillnader mellan människor och vissa arter av snäckor vad gäller giftighet av TBT. Skillnader som Happy Boat, SBU, Transportstyrelsen och andra inte informerar oss om.

 

En person som väger 80 kg kan dagligen under sin livstid svälja ned 0,02 milligram TBT per dygn utan att överskrida TDI (tolerabelt dagligt intag). Om dessa 0,02 milligram fördelas på två liter dricksvatten ("dagsdos") motsvarar det en koncentration av 10 mikrogram per liter, vilket är lika med 10 000 nanogram per liter. Som vanligt har man använt säkerhetsfaktorn 100, dvs hälsoproblem kan befaras uppstå först vid ett dagligt intag av 2 milligram TBT.  

 

Vad gäller dricksvatten är man försiktig, och har satt tillåten halt i sådant vatten till högst ett mikrogram per liter (= 1000 nanogram). 

 

För ytvatten (sjövatten) har EU beslutat om en miljökvalitetsnorm för årsmedelvärdet av TBT på 0,2 nanogram per liter. Skälet till den halten är att vissa arter av snäckor kan få hormonstörningar (imposex) som leder till sterilitet vid så låg halt som ett enda nanogram TBT per liter vatten.   

 

Sammanfattningsvis hålls alltså TBT för att vara av storleksordningen 5000 gånger giftigare för snäckor än för människor.  Eller om man så föredrar: mindre än en tusendel så giftigt för människor.  

 

Källan till uppgifterna är som tidigare https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/fororenade-omraden/organiskatennforeningar.pdf (sid 6,7 och 11) 

 

En intressant fråga är om man i exempelvis Mälaren numera kan finna vatten som har högre halt av TBT än 0,2 nanogram per liter. Om inte, vad är problemet? 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag orkar inte riktigt sätta mig in i resonemanget ovan, utan undrar stilla om du inte ser ett problem med ett ämne som är så fruktansvärt giftigt för snäckor..? 
Tror du bara allt handlar om hur farligt något är för en människa vid direkt förtäring?

Hur tror du ekosystem fungerar?

Edited by Peter_K
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mellgard

Ett tips i all välmening.

Lägg mera tid på att ta bort din giftiga färg och mindre tid på att reta upp dig framför skärmen.

  • Like 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

OSPAR är en europeisk maritim miljöorganisation av större tyngd än svenska miljöförvaltningar, transportstyrelse, båtunion (SBU) med flera. Svenska västkusten faller inom deras täckningsområde.

 https://www.ospar.org/about 

 

Ser inte någonstans i OSPAR-rapporter någon antydan om att rester av TBT på fritidsbåtar skulle utgöra en hälsofara eller miljöfara. Googla OSPAR i kombination med TBT och läs rapporterna.

 

"Almost a decade after the use of organotins was prohibited in antifouling paints on ships, concentrations detected in marine sediments have fallen considerably, and are often below the limit of detection. As a result, only a few countries continue to monitor organotin in sediment".   

https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/intermediate-assessment-2017/pressures-human-activities/contaminants/organotin-sediment/  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Skall du ta bort TBT'n från din båt?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vet inte om det finns TBT på min båt, och är inte intresserad. Har haft min Comfort 30 "Marlina" sedan 1990. TBT-bottenfärger togs bort från den svenska marknaden året innan.

 

Om någon utan kostnad för mig vill mäta TBT på min båt så accepteras det. Skulle det finnas TBT i större mängd än någon av myndigheter fastslagen gräns så kommer jag nog ändå inte ta bort något TBT själv, eller betala någon för att göra det, förrän det finns ett vägledande domstolsbeslut. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minuter sedan skrev Mellgard:

Om någon utan kostnad för mig vill mäta TBT på min båt så accepteras det. Skulle det finnas TBT i större mängd än någon av myndigheter fastslagen gräns så kommer jag nog ändå inte ta bort något TBT själv, eller betala någon för att göra det, förrän det finns ett vägledande domstolsbeslut. 

Vad spännande!

Du väljer alltså att driva det som rättssak. Är polisanmälan inskickad och hur är anmälan rubricerad, eller hur kommer du driva ärendet..?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev Mellgard:

Vet inte om det finns TBT på min båt, och är inte intresserad.

Måste du byta båtklubb?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Polisanmälan?? Man kan tvista om tvångsåtgärder kring TBT utan att det finns brottsmisstanke. "Enkelt tvistemål" tror jag det kallas. En domare och inga nämndemän.

 

Inget byte av båtklubb är aktuellt, för önskade reträtter i TBT-frågan har nu genomförts.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minuter sedan skrev Mellgard:

Polisanmälan?? Man kan tvista om tvångsåtgärder kring TBT utan att det finns brottsmisstanke. "Enkelt tvistemål" tror jag det kallas. En domare och inga nämndemän.

OK.
Jag har noll koll på sådant här och hur det går till, därav frågan. Betyder det att du kommer driva detta som ett ”enkelt tvistemål”, är tid för detta begärt (eller hur det funkar), och när kommer det att ske..?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vem är kärande och svarande i detta case? Och vad i består stämningen?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bollen ligger hos dem som inom eller utom båtklubben kanske tänker sig att genomdriva något slags tvångsåtgärder mot mig för att det eventuellt finns TBT på min båt. Sådana kommer jag att motsätta mig, om så behövs med hjälp av rättsapparaten. 

 

Vad vår och alla andra båtklubbar borde ha gjort vad gäller TBT är att begära ett formellt föreläggande från den kommunala miljöenhet som framfört "önskemål" om TBT. Sedan överklaga det till i första instans Länsstyrelsen, och därvid exempelvis hänvisa till de olika faktauppgifter som jag fört fram i den här tråden.  

 

Det är ju uppenbart orimligt att belasta båtägare med kostnader på tiotusentals kronor för att deras båtar för mer än 30 år sedan bottenmålats med en då tillåten bottenfärg. Särskilt när ett borttagande av färgen inte leder till någon förbättrad miljö. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2020-04-23 vid 12:06 skrev Mellgard:

Peter_K förefaller tro att jag agerar av personligt intresse. Men det finns faktiskt människor som försöker stoppa orättvisor som drabbar andra.

Och nu, när klubben låter dig sjösätta i år, ligger bollen plötsligt hos klubben att driva frågan rättsligt. Tänk vad det svänger fort. 
Dvs, Peter_K förefaller haft rätt hela tiden. 
Igen. 

🙂 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minuter sedan skrev Mellgard:

Det är ju uppenbart orimligt att belasta båtägare med kostnader på tiotusentals kronor för att deras

Materialkostnaden är max 2000:- kronor om du inte gör något annat än att ta bort färgen och sedan återställa någon form av bottenfärg (om du vill ha det)

 

Arbetskostnaden är noll kronor om man gör jobbet själv och 5 000:- kronor om man blästrar. Här är det lite trist att det finns firmor som försöker tjäna mycket pengar och därför tar mycket betalt, men dessa kan man ju låta bli att anlita.

 

Tiotusentals kronor är det inte fråga om.

 

Dessutom har du kanske inte TBT på din botten. Låt någon analysera din bottenfärg så kanske det blir riktigt billigt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Peter_K

Båtklubbar behöver normalt inte använda rättsapparaten mot sina medlemmar. Allt som brukar behövas är stadgeenliga beslut vid årsstämma.

 

Det som behövs för att få stopp på geschäften kring TBT är ett rättsligt avgörande i en Mark- och miljödomstol. Jag känner till två domar där båtklubbar vunnit mot kommunala miljöförvaltningar som ställt orimliga krav.

 

Den vanliga gången är väl att båtklubbar av miljöförvaltningar krävs besvara önskemål av typ "Miljöenheten anser att båtklubben behöver utreda vilka båtar som har båtbottenfärger innehållande TBT. Detta bör göras genom att mäta TBT med exempelvis skrapprov eller XRF på båtar som är äldre än 1995. För båtar med båtbottenfärger innehållande TBT bör det även finnas en plan för sanering av dessa båtbottnar".

 

Om någon i en båtklubbsstyrelse som ser detta vill ha hjälp med att besvara liknande önskemål från en miljöförvaltning så kan jag stå till tjänst, pro bono.

 

Ingemar Mellgard

 

Edited by Mellgard

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ingemar Mellgard - jag ser fortfarande att jag hade rätt.
 

Du var hela tiden enbart ute efter att slippa ta bort din bottenfärg, som eventuellt innehåller TBT, något som du själv beskriver är ”bara” dubbelt så giftigt för människor som DDT, och är 5.000 gånger giftigare för snäckor än för människor. Nu har du fått din båtklubb att backa om din sjösättning i år, och är nöjd, och slutar då driva frågan aktivt. 

 

Jag är också övertygad över att ingen båtklubb kommer kontakta dig i frågan, och att förr eller senare kommer du, eller någon annan, behöva ta hand om giftet som sitter på din båtbotten. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pro bono betyder "oegennyttiga insatser för samhällets bästa". 😀

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minuter sedan skrev Mellgard:

Pro bono betyder "oegennyttiga insatser för samhällets bästa". 😀

Så är det. Och jag förstår att du ser din insats så. Rättshaverist är nog närmare sanningen, tyvärr. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Rättshaverister håller på med saker som inte kan vinnas. 

 

Jag har en gång drivit ett ärende rättsligt. Fick ett regeringsbeslut som gick mig emot, men som sedan kammarrätten i praktiken upphävde och gav mig rätt. Mina kollegor i patentbranschen var jätteglada. För kammarrättens beslut innebar att vi som arbetade med samma saker som patentverkets uppdragsavdelning fick fri åtkomst till patentverkets klassordnade samlingar av utländska patentskrifter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minuter sedan skrev Mellgard:

 Rättshaverister håller på med saker som inte kan vinnas. 

Exakt 👍
Något säger mig nämligen att du sitter i samma sits nästa vår. 

Edited by Peter_K
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

"You have all been fooled". 

 

Det speciella med TBT var den vidsträckta användningen på handelsfartyg, och skadlig utläckning från dem. Inte den höga giftigheten mot vattenlevande organismer. För andra tillsatser till bottenfärger var lika giftiga.

 

"We found that Irgarol was more toxic than TBT on the growth of autotrophic species. The toxicity of CuPT was comparable to that of TBT on almost all test species, while it showed higher toxicity than TBT on medaka fish larvae."

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025326X11001123 

 

Att förbuden mot TBT först riktades mot fritidsbåtar berodde på att det var enkelt för ett enskilt land att införa försäljningsförbud för TBT-innehållande bottenfärg. Både Frankrike och Storbritannien införde sådana förbud före det svenska förbudet 1989.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hur går ditt altruistiska arbete mot att avlägsna TBT från båtbottnar?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Arbetet/undersökningarna blev jag färdig med förra året. Resultatet får vi nog veta först om ett par år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 timmar sedan skrev Mellgard:

- - -

"We found that Irgarol was more toxic than TBT on the growth of autotrophic species. The toxicity of CuPT was comparable to that of TBT on almost all test species, while it showed higher toxicity than TBT on medaka fish larvae."

- - -

Att Irgarol var farligt för miljön genom att det inte omvandlas till harmlösa ämnen som metallföreningarna gör upptäcktes vid de första undersökningarna av bottenfärgskoncentration i vattnet som gjordes här i Sverige. När man mätte halten av koppar och Irgarol i Bullandö hamn och ute på Kanholmsfjärden så konstaterades att det detekterades bådadera i Bullandö men ute på Kanholmsfjärden så fanns endast indikation på Irgarol.

Slutsats: Irgarol fortsätter ut i havet men koppar "försvinner" i olika oxidationsprodukter.

Resultat från KemI: Förbjud bottenfärg som innehåller Irgarol och koppar.

 

Att Irgarol förbjöds var enligt mig ett logiskt och klokt beslut. Växtgifter som anrikas i havet ska inte vara tillåtna att spridas med bottenfärgsmålning. Att förbjuda koppar var ett ologiskt beslut, vilket har försökt förklaras av fd ordf i SXK (minns inte hennes namn men hon var miljökemist). Sedan började cirkusen med zinkfärger som visade sig vara avsevärt miljöfarligare än kopparfärgerna. Den fega myndigheten ville inte erkänna sitt misstag men meddelade färgtillverkarna att de skulle återinföra tillåtelse att sälja kopparfärger om färgfabrikanterna "tog bort zinkfärgerna från marknaden" men de vågade inte klart uttala ett förbud. Nu har SXK-väst genomfört mätningar i några hamnar på Västkusten där de visat att det inte finns kopparläckage från båtarna och TBT slutade att analysera eftersom de inte kunde hitta några spår efter första säsongens mätningar. Enda stället med höga kopparhalter var där brygganläggningen reparerade med nyimpregnerade pålar (impregnering innehåller kopparföreningar).

Läs gärna om undersökningen på https://pakryss.se/analyser-av-vattnet-i-vastkusthamnar-genomforda/

 

@Mellgard: Vad är CuPT?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tack för informationen, Lintott.

 

Kemikalieinspektionen tar sig friheter vad gäller av EU godkända tillsatser till båtbottenfärger. 

 

Ett ytterligare exempel kan vara just CuPT, som står för kopparpyrition ("copper pyrithione"). Inspektionen påstår (länk) att de bidragit till begränsningar inom EU av det giftiga ämnet kopparpyrition i båtbottenfärger. Men vad jag kan se är ämnet tillåtet inom EU. 


https://www.kemi.se/nyheter-fran-kemikalieinspektionen/2016/kemikalieinspektionen-har-overlamnat-arsredovisning-till-regeringen/ 

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Syftet med undantagen i fritidsbåtsdirektivet var att förhindra att mängder av gamla båtar plötsligt inte skulle vara tillåtna".

 

Lagstiftarna kunde nog inte föreställa sig möjligheten att man i ett land skulle försöka göra gamla båtar otillåtna för att det i underliggande skikt bottenfärg finns kvar rester av ett inte längre tillåtet ämne. 

 

https://www.expressen.se/nyheter/romsons-miss--inget-kryphal-for-bottenfarg/ 

Share this post


Link to post
Share on other sites

I ett par tidigare inlägg har jag ironiserat över skrivningen från SBU https://batmiljo.se/batagare-2/batbottenfarger/13593-2/  att "Det är förbjudet att sjösätta en båt med TBT-rester på sin botten och det jobbas hårt med att identifiera de båtar som fortfarande har TBT-färg kvar och få till stånd säkra saneringar eller skrotning med varningstext". 

 

Vem har utfärdat detta påstådda förbud? Vem ansvarar för att förbudet efterlevs? När trädde förbudet i kraft? Vilka sanktioner kan drabba dem som bryter mot förbudet? Vid vilken minsta mängd TBT per ytenhet båtbotten anses det finnas kvar TBT-rester som kräver sanering? 

 

Det räcker inte att hänvisa till skrivningarna här https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/  För jag har fått besked från Lina Petersson på Transportstyrelsen att det där är "information som ska vara lättbegriplig men är inte avsedd som lagtext".  

 

Rimligen måste det väl finnas någon juridisk kompetens på SBU? Eller har SBU kanske blivit kapat av miljöaktivister som låter känslor övertrumfa fakta?

 

Som svar på min kritik mot Transportstyrelsen att de inte lämnat någon vägledning för hur en sanering bäst kan genomföras har jag fått besked att

"I stället för att aktivt tillsyna båtar för att upptäcka TBT har Transportstyrelsen valt att avvakta de resultat som kommer komma från det pågående projektet Skrovmålet, för att vi ska veta vilka saneringsmetoder som är lämpliga att använda innan vi aktivt kräver sådana åtgärder".

 

Men jag tror inte det blir något läge för Transportstyrelsen att aktivt kräva saneringar. Det är nog kört nu. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ett inlägg här på Maringuiden daterat 2013-05-02.  

 

Men patentansökan från Britta Eklund, Lennart Lundgren, och Erik Ytreberg blev inlämnad först 2014-07-01, mer än ett år senare.

 

Deras svenska patent SE537906 bedömer jag som ogiltigt eftersom förpubliceringen medförde att uppfinningshöjd saknas. De som arbetar med XRF-mätning inom Svenska Båtunionen har förmodligen dragit samma slutsats, och verkar inställda på att ignorera patentet.

 

Tydligen har Havs- och vattenmyndigheten finansierat den "forskning" som ligger bakom försöket från personerna kring firma Happy Boat att via patent skaffa sig ett världsomspännande monopol på en kostnadseffektiv metod att mäta miljögiftet TBT.  Se sista sidan i denna länk. https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/fritidsbatar1/skrovmalet/protokoll20160831.pdf 

 

Man frågar sig om den myndigheten kanske även bekostat det misslyckade försöket att få ett svenskt monopol på TBT-mätning? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy