Jump to content
Tuesday 26 October 2021
Mellgard

Funderingar kring TBT (tributyltenn)

Recommended Posts

Samma dag du då väljer att sjösätta så kommer troligen klubben att utesluta dig ur föreningen med omedelbar verkan. Sen står du där med en sjösatt båt men ingenstans att förtöja den. Och den matematiken kanske blir svårare att knäcka.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det får man ge dig Mellgard, att trägen vinner. Gissar att du däremot inte är jättepopulär i styrelsen på Grödinge. Men det går ju alltid att flytta till en marina istället, som kanske inte har de där reglerna du uppfattar som lagvidriga.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev pseudonym:

Samma dag du då väljer att sjösätta så kommer troligen klubben att utesluta dig ur föreningen med omedelbar verkan. Sen står du där med en sjösatt båt men ingenstans att förtöja den. Och den matematiken kanske blir svårare att knäcka.

Hade jag suttit i den styrelsen hade jag yrkat på precis det här. Det är ju fullständigt uppenbart att man inte har i en klubb att göra om man inte vill följa de uppsatta reglerna.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vid en tredskodom ska man inte ropa hej för tidigt eftersom svarande kan begära återvinning varpå målet kan fortsätter där det avslutades.

 

Nu är det lite oklart för mig vem som är svarande, men som det verkar är det Xxx båtklubb.

Frågan är hur kommunen ställer sig till domen.

Varför skulle kommunen plötsligt acceptera att båtar med miljöstörande TBT sjösätts och brukas i en djup och känslig havsvik med låg vattenomsättning?

Edited by Mackey
 • Like 6

Share this post


Link to post
Share on other sites

Något säger mig att detta inte är över än. 
Vill man vara kvar i en klubb som man dragit inför skranket för att man inte vill följa deras regler?

Vill de ha kvar medlemmen?
Och om båten flyttas, kommer detta att upprepa sig i nästa klubb då fler och fler klubbar inför liknande regler? 
Kommer klubben att ha tid att sjösätta båten, nu när alla båtar istället skall upp på land?

 

Allt detta för att man vägrar följa tiden och ta bort ett hormomstörande ämne som inte hör hemma i ett känsligt innanhav. 
Är det värt det, undrar man?

Man väljer själv sina vägar i livet. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minuter sedan skrev Peter_K:

Kommer klubben att ha tid att sjösätta båten, nu när alla båtar istället skall upp på land?

Om jag var ansvarig för upptagning och sjösättning i Xxx båtklubb så skulle jag i det här fallet inte ha tid att sjösätta någon båt innan alla andra båtar är upptagna. :)

 

32 minuter sedan skrev Peter_K:

Något säger mig att detta inte är över än. 

Det tror inte jag heller, men vart tog den altruistiska tanken att arbeta för att generellt ändra på reglerna om TBT-färger i Sverige vägen.

 

Nu verkar det bara gälla att få sjösätta båten, inget annat.

 

Så länge frågan gäller att utveckla rättspraxis i frågan så förstår jag Mellgards kamp, men när det bara gäller att Mellgard ska få sjösätta sin hormonstörande båt har jag ingen förståelse för det Mellgard håller på med.

Edited by Mackey

Share this post


Link to post
Share on other sites
2021-08-10 vid 10:39 skrev Mellgard:

Ser förresten att du har skrivit till Södertörns tingsrätt i det ärende där jag stämt Grödinge båtklubb för att man kräver intyg om TBT-fritt skrov före sjösättning.

11 timmar sedan skrev Mackey:

Nu är det lite oklart för mig vem som är svarande, men som det verkar är det Xxx båtklubb.

Edited by Kane
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Kane:
2021-08-10 vid 10:39 skrev Mellgard:

Ser förresten att du har skrivit till Södertörns tingsrätt i det ärende där jag stämt Grödinge båtklubb för att man kräver intyg om TBT-fritt skrov före sjösättning.

14 timmar sedan skrev Mackey:

Nu är det lite oklart för mig vem som är svarande, men som det verkar är det Xxx båtklubb.

 

Minns inte alla turer på de senaste 35 sidorna, men kanske är det så här då.

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län uppmanar kommunerna att se till att bla. få bort TBT från de känsliga inre havsvikarna i skärgården. 
 2. Kommunen uppmanar 2019 Xxx båtklubb att planera för att få bort TBT från båtbottnarna.
 3. Xxx båtklubb vidtar åtgärder för att se till att följa kommunens uppmaning.

Mellgard stämmer båtklubben

som bara följt kommunens uppmaning

som bara följt länsstyrelsens uppmaning.

 

Frågan är om Xxx båtklubb vågar gå emot kommunen eller om de rent av vill gå emot kommunen för att bli av med Mellgard en gång för alla.

 

Dessvärre uppnår Mellgard bara att få sjösätta sin båt, inget annat.

Allt tidigare snack om viktiga principer etc. verkar vara helt bortglömda.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minuter sedan skrev Mackey:

Dessvärre uppnår Mellgard bara att få sjösätta sin båt, inget annat.

Allt tidigare snack om viktiga principer etc. verkar vara helt bortglömda.

Handen på hjärtat - är du förvånad?
Att en person som slåss med juridiska medel för att få behålla ett hormonstörande gift på sin båtbotten så att kommande generationerna får ta konsekvenser i form av sämre havsmiljö och sanering av hans båt skulle visa sig vara självisk..?

https://sverigesradio.se/avsnitt/671698

Edited by Peter_K
 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 timmar sedan skrev Mackey:

Så länge frågan gäller att utveckla rättspraxis i frågan så förstår jag Mellgards kamp, men när det bara gäller att Mellgard ska få sjösätta sin hormonstörande båt har jag ingen förståelse för det Mellgard håller på med.

 

Har två gånger skrivit till Transportstyrelsen i ärendet, senast 20 juli. Återger bastexten i brevet nedan. Brevet blev sänt med snigelpost för att understryka allvaret. Men jag har inte fått något svar.

 

"Översänder bifogat kopia på några dokument vilka har sin bakgrund i ett försök från min sida att få en domstolsprövning av Transportstyrelsens ställningstaganden avseende rester av TBT på fritidsbåtar. 

 

Försöket till domstolsprövning inleddes med en propå till Botkyrka kommuns miljöförvaltning. För det var känt för mig att förelägganden från miljöförvaltningar kunde överklagas till Mark- och miljödomstol, med länsstyrelse som föregående instans. Fick i stället ett föreläggande från Transportstyrelsen. Föreläggandet angavs kunna överklagas till Regeringen och inte som jag förväntat till förvaltningsdomstol.     

 

Varken Transportstyrelsen eller Regeringen beaktade miljöbalkens skälighetsregel, specifikt rimligheten i att belasta en ägare till en äldre liten fritidsbåt med kostnader för sanering av storleksordningen 30 tkr utan att någon väsentlig fördel för människa eller miljö åberopats eller kunnat uppnås.   

 

Anhåller nu om att få ett föreläggande förenat med vite - se slutet av föreläggandet från 2021-02-05. Avsikten är att efter nytt överklagande erhålla rättsprövning med avseende på miljöbalkens skälighetsregel. 

 

Någon sanering (borttagning av bottenfärg på min båt) kommer inte att bli genomförd, åtminstone inte i närtid." 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minuter sedan skrev Mellgard:

Varken Transportstyrelsen eller Regeringen beaktade miljöbalkens skälighetsregel

Nja. Det kanske de gjorde, men inte med det resultatet och tolkningen du önskade. 
 

 

19 minuter sedan skrev Mellgard:

äldre liten fritidsbåt med kostnader för sanering av storleksordningen 30 tkr

Det kostar inte 30 kkr att ta bort bottenfärgen och måla på ny. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minuter sedan skrev Mellgard:

Någon sanering (borttagning av bottenfärg på min båt) kommer inte att bli genomförd, åtminstone inte i närtid.

Nej, det lämnar du ju med varm hand över till kommande generationer att ta hand om. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minuter sedan skrev Peter_K:

Nej, det lämnar du ju med varm hand över till kommande generationer att ta hand om. 

Följer med min tid. Har varken bottenmålat i år eller förra året. Så om jag fortsätter så kommer TBT-saneringen ske på naturlig väg. 

 

Jag erbjöd Transportstyrelsen att bottenmåla varje år. Men det räckte tydligen inte.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Mellgard:

Följer med min tid. Har varken bottenmålat i år eller förra året. Så om jag fortsätter så kommer TBT-saneringen ske på naturlig väg. 

 

Jag erbjöd Transportstyrelsen att bottenmåla varje år. Men det räckte tydligen inte.

Att medvetet släppa ut hormonstörande ämne i havet är precis motsatsen till sanering. Det är miljösvineri. Kommande generationer får ta smällen av ditt agerande, väldigt typiskt boomer-beteende. 
 

Nej, bottenfärg är inte tillräckligt tätt för att fungera som spärr. 

Edited by Peter_K

Share this post


Link to post
Share on other sites
2021-09-09 vid 15:27 skrev Mellgard:

DOMSLUT

"Tingsrätten fastställer att Ingemar Mellgard har rätt att få sin segelbåt "Marlina" sjösatt detta år med hjälp av Grödinge Båtklubbs anordningar, utan att till båtklubbens ansvariga uppvisa intyg att hans båt är fri från TBT."

 

Kommer åtminstone tillsvidare inte lämna några ytterligare kommentarer. 

Grattis till din stora vilja att bidra till miljöförbättringar du är en sann förebild för framtiden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minuter sedan skrev Lasker:

Grattis till din stora vilja att bidra till miljöförbättringar du är en sann förebild för framtiden.

Jag tycker han är ett rövhål.

 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan skrev Mellgard:

Följer med min tid. Har varken bottenmålat i år eller förra året. Så om jag fortsätter så kommer TBT-saneringen ske på naturlig väg. 

Jag hade börjat sympatisera lite med din vilja att få ett prejudikat i en något otydlig och outredd fråga, men det du skrev här låter i bästa fall oaktsamt och i sämsta fall uppsåtligt. Det är svårt att veta från 1,5 år av inlägg, utan att känna dig som person, men jag hoppas att du bryr dig om mer än bara din egen båt i den här soppan. I annat fall kan jag bara komma fram till att alltihop ser ut som ett tragiskt och kostsamt slöseri med tid, som inte verkar ha gagnat någon mer än möjligen dig personligen, och kortsiktigt dessutom..

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timmar sedan skrev Mellgard:

Anhåller nu om att få ett föreläggande förenat med vite - se slutet av föreläggandet från 2021-02-05. Avsikten är att efter nytt överklagande erhålla rättsprövning med avseende på miljöbalkens skälighetsregel. 

Tror inte jag kommer att få något vitesföreläggande. För den som ger mig böter för att jag äger en båt som har rester av tenn på skrovet kan nog inte få behålla sin anställning på Transportstyrelsen.

 

Har forumiterna här några förslag för att få en riktig rättsprövning? Till skillnad från den tidigare politiska prövningen i Regeringen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minuter sedan skrev Mellgard:

Har forumiterna här några förslag för att få en riktig rättsprövning? Till skillnad från den tidigare politiska prövningen i Regeringen.

Prova att stämma staten/vem-det-nu-blir civilrättsligt? Du får förvisso stå risken att betala både dina och motpartens advokatkostnader om du förlorar, men det kanske det kan vara värt. Eller hör av dig till Centrum för Rättvisa och se om de tycker att du har ett vettigt fall.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minuter sedan skrev Brunnsviken:

Jag hade börjat sympatisera lite med din vilja att få ett prejudikat i en något otydlig och outredd fråga, men det du skrev här låter i bästa fall oaktsamt och i sämsta fall uppsåtligt.

Båten var sjösatt endast en dryg månad förra året. Och blir det knappast längre i år.

 

Preskriptionstiden för min senaste bottenmålning med NonStop VK - Jotun har emellertid nu gått ut.  Kan rekommendera den färgen. Nästa år blir det åter bottenmålning som ger en fullgod spärr. 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minuter sedan skrev Brunnsviken:

Prova att stämma staten/vem-det-nu-blir civilrättsligt? Du får förvisso stå risken att betala både dina och motpartens advokatkostnader om du förlorar, men det kanske det kan vara värt. 

Juridiska Kommittén på SBU kanske kunde ta sig an uppgiften? 😉

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minuter sedan skrev Mellgard:

Båten var sjösatt endast en dryg månad förra året. Och blir det knappast längre i år.

Varför inte bara göra saneringen och få möjlighet att njuta mer av livet på havet? Jag tycker också att 30 000 är mycket pengar, men i det stora hela? Är allt det här arbetet bara för principens skull? Om du startar en insamling på gofundme.com eller något skulle du nog kunna få ihop tillräckligt med allmosor från medkännande personer här på forumet för att kunna sanera. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minuter sedan skrev Brunnsviken:

Förstår att din emoji var ironiskt menad, men SBU verkar ha ganska tydliga åsikter i frågan redan: https://www.batliv.se/2019/05/21/sbus-svar-om-sparrfarger/

Nja… för att röra till det… SMBF som är en del av SBU rekommenderar ju numer spärrfärger, vilket inte gillas av staden. 
https://tillstand.stockholm/globalassets/foretag-och-organisationer/tillstand-och-regler/tillstand-regler-och-tillsyn/fritid-och-underhallning/batklubbar/pm-sparrfarg-for-fritidsbatar_bemotande-smbf_201014.pdf

 

Angående Mellgards bottenbehandling (eller… avsaknad av….) så har han ju hittat på att bottenfärg fungerar som spärrfärg, utan att ha kunnat visa det genom tester. Det är ju fiffigt när man kan göra så, hitta på hur världen fungerar utan att behöva visa det, allt blir mycket enklare då 🙂 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minuter sedan skrev Brunnsviken:

Jag tycker också att 30 000 är mycket pengar, men i det stora hela? Är allt det här arbetet bara för principens skull? 

Nej, det är personliga skäl. "They tried to fuck the wrong guy". 

 

Omvändningen till "It's not personal, it's strictly business."  (Michael Corleone)

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minuter sedan skrev Mellgard:

Nej, det är personliga skäl. "They tried to fuck the wrong guy". 

 

Omvändningen till "It's not personal, it's strictly business."  (Michael Corleone)

Det är alltså inte principen kring att (i ditt tycke) oskäligt belägga dig (och, om man hade tillskrivit dig nån sorts altruism, andra i liknande situation) med förbud/pålaga baserat på tveksamma underbyggda forskningsresultat, utan personliga skäl?

 

Vad för personliga skäl är det då, undrar den nyfikne? Jag vet att du inte är ute efter sympati, men jag gör ärliga försök. Hade det handlat om att du var en stackars fattig seglargubbe av typen Sven Yrvind som inte har råd att hosta upp 30 lax och då inte kan ägna dig åt ditt kall i livet, då hade jag haft sympati. Dina citat låter precis som något som nån kränkt orten-snubbe hade kunnat slänga ur sig, innan han pekar på sin gun som han stoppat ner i byxlinningen. Inget högre syfte alltså, bara egoism.

Edited by Brunnsviken

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minuter sedan skrev Peter_K:

Angående Mellgards bottenbehandling (eller… avsaknad av….) så har han ju hittat på att bottenfärg fungerar som spärrfärg, utan att ha kunnat visa det genom tester. 

Det var inte tributyltenn som ingick i de gamla bottenfärgerna. Det var tributyltenn metakrylat. Alltså en polymerkedja. En sådan kan inte "vandra" (diffundera) i en matris av bindemedel, vanligen en blandning av naturliga och syntetiska hartser.

I vatten spricker polymeren upp och får biocid effekt. Det räcker alltså att hålla vatten borta för att få en spärr. Ett tunnt lager fett (typ vaselin) räcker för att ge spärrskikt. Behövs inget hårt skikt som i de speciella spärrfärgerna. Även självpolerande färg ger spärr. Behövs inga tester som bevis för det. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minuter sedan skrev Brunnsviken:

Det är alltså inte principen kring att (i ditt tycke) oskäligt belägga dig (och, om man hade tillskrivit dig nån sorts altruism, andra i liknande situation) med förbud/pålaga baserat på tveksamma underbyggda forskningsresultat, utan personliga skäl?

Självklart har jag många skäl. Det har sagts att allt blir intressant om man verkligen går på djupet. Backar inte från mitt påstående att jag är den i landet som har störst kunskap i TBT-frågan.

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minuter sedan skrev Mellgard:

Behövs inga tester som bevis för det. 

Jo, faktiskt. Man behöver kunna visa att teorierna fungerar i praktiken, annars är de obekräftade teorier. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy